دکتر مریم ضابطی - 5
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۵
کد خبر: ۹۹۶۳
تعداد نظرات: ۱ نظر
با تعبیر خواب کلاه، تعبیر خواب کلاه از سر بر داشتن، تعبیر خواب گم کردن کلاه و تعبیر خواب هدیه گرفتن کلاه همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب کلاه هدیه گرفتن - تعبير خواب كلاه حصيري - تعبیر خواب بافتن کلاه – تعبیر خواب کلاه افتادن

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


تعبیری را که اکثر معبرین اسلامی برای گذاشتن کلاه بر سر آورده‌اند بدست آوردن عزت و مقام برای بیننده خواب است. کلاه به هیچ عنوان تعبیری به مال و ثروت نخواهد داشت. همواره به یاد داشته باشید که دیدن کلاه بایستی در محوریت خواب قرار گرفته باشد تا بتوان از تفاسیر آن استفاده کرد. با تعبیر خواب کلاه در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.
 

تعبیر دیدن کلاه در خواب چیست؟ (معبرین کهن)

محمدبن سیرین گوید: دیدن کلاه به خواب عز و جاه بود به قدر و قیمت کلاه. اگر بیند که کلاه او گوشه بر سر داشت، دلیل عمل بود از قبل پادشاه.
 
حضرت دانیال گوید: اگر بیند که کلاه در سر داشت، دلیل بر خیر دین بود
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کلاه خونین بر سر داشت، دلیل که خود را در پیش مردم عزیز پندارد و سخن‌های محال گوید.
 
جابر مغربی گوید: اگر این بیند که کلاه تابستان، به زمستان بر سرداشت، دلیل که کام دل یابد، و اگر به خلاف این بیند، دلیل که به مراد نرسد.
 
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر درخواب بیند که کلاه سیاه بر سر داشت، اگر در بیداری داشته باشد، دلیل منفعت بود.
 • اگر بیند که کلاه از سر او بیفتاد، دلیل است در غم افتد.
 • اگر بیند که کلاه از سر او برگرفتند، دلیل که از جاه بیفتد.
 • اگر کلاه نو بر سر داشت، دلیل که مرتبه او زیاد گردد. اگر کهنه بیند به خلاف این باشد.
 • اگر بیند که کلاه سفید بر سر داشت، دلیل دین پاک بود. 
 • اگر سبز بود طاعت گذار باشد. 
 • اگر سرخ بود نقصان دین او بود.
 • اگر زرد بود بیمار باشد. اگر سیاه بیند، کسی را نیک بود که آن را در بیداری داشته باشد.
 • اگر بیند که کلاه مرصع در دست یا در سر داشت، دلیل که به قدر و قیمت کلاه بزرگی یابد.
 • اگر کلاهش در افتاد، دلیل که پادشاه مال او را مصادره کند و بستاند.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن کلاه در خواب بر شش وجه بود.
 1. ولایت و فرمانروایی
 2. ریاست
 3. بزرگی
 4. عزیزو گرامی بودن
 5. مقدار
 6. منزلت
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کلاه معرف عزت و حرمتی است که نزد مردم داریم. نماینده برداشتی است که دیگران نسبت به ما دارند و بهایی است که جامعه به ما می‌دهد. کلاه در خواب به هیچ عنوان معرف پول و مال و دارایی نیست.
 

تعبیر خواب کلاه نو

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید کلاهی خوب و نو بر سر دارید نشان آن است که موقعیت اجتماعی بالایی پیدا می‌کنید.
 
آنلی بیتون می‌گوید: 
 • اگر خواب ببینید کلاه نو بر سر گذاشته‌اید، علامت آن است که از تغییر مکان زندگی خود سود کلانی به دست می‌آورید.
 • اگر زنی در خواب ببیند کلاه نو و زیبایی بر سر گذاشته است، نشانه آن است که ثروت بسیاری به چنگ خواهد آورد و مورد تحسین دیگران قرار خواهد گرفت.
لوک اویتنهاو می‌گوید: کلاه نو و زیبا: خوشبختی
 

تعبیر خواب هدیه گرفتن کلاه و کلاه گرانبها

مطیعی تهرانی: اگر ببینید کسی کلاهی به شما داد و آن را بر سر نهادید به یاری دیگران موقعیت خوبی بدست می‌آورید. اگر کسی در خواب ببیند لباس خوبی نپوشیده اما کلاه نو و گران بهائی بر سر نهاده نشان آن است که بدون استحقاق و داشتن لیاقت شغلی را به دست آورده است. اگر لباس خوب و کلاه بی ارزش داشته باشد تعبیر خلاف آن است و خواب او می‌گوید بیننده خواب شایستگی زیاد دارد ولی کاری به او داده‌اند که در خور شان و مقامش نیست.
 

تعبیر خواب گم کردن کلاه

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب کلاه خود را گم کنید، علامت آن است که ممکن است در کاری شکست بخورید اما بعد از آن شکست موفق می‌شوید قرارداد بسیار مهمی ببندید.
 • اگر در خواب باد کلاه شما را با خود ببرد، علامت آن است که تغییرات ناگهانی اوضاع زندگی را بدتر می‌کند.
 
 
منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
mahnaz
Iran, Islamic Republic of
15:14 - 1397/03/28
سلام من خواب دیدم ک ی کلاه پارچه ای زیبا بر سر گذاشتم البته ماله یکی بود داد ماله من شه آنقدر هم بهم میومد رنگشم تقریبا فک کنم قهوه ای بود تعبیرش چیه؟
مطیعی تهرانی می‌گوید اگر ببینید کسی کلاهی به شما داد و آن را بر سر نهادید به یاری دیگران موقعیت خوبی بدست می‌آورید.