تعبیر خواب حنا و حنا بستن (خضاب)

با تعبیر خواب حنا کردن (خضاب)، تعبیر خواب حنا زدن به دست و پا، تعبیر خواب حنا گذاشتن بر مو و سر و تعبیر خواب حنا گذاشتن به ریش آشنا شوید.
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن حنا کردن در خواب از دیدگاه امام صادق انجام کاری بی حاصل و به تعبیر دیگر معبرین مکر و حیله فرد بیننده خواب است. با تعابیر مختلف دیدن حنا در خواب همراه ما باشید.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب حنا و حنا بستن

 

تعبیر خواب حنا کردن

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
حنا کردن در خواب بر چهار وجه است.
 1. کار ناشایسته بی حاصل
 2. آرایش حال دنیا
 3. طلب جاه
 4. معروف شدن به دروغ گفت

 

تعبیر خواب حنا زدن به دست و پا

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند حنا بر دست و پای خود می‌نهد، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید و مزین کند، لیکن در دین وی را کراهت بود و بعضی گویند حال خویشان و اهل بیت پوشیده کند. اگر این خواب را کسی بیند که حنا بستن او را نشاید دلیل که او را غم و اندوه رسد، لکن زود فرج یابد.
 
ابن سیرین:
 • اگر بیند دست و پای خویش را حنا می‌بست، دلیل که مال از دست رفته باز آید.
 • اگر بیند هر دو دست و پای خویش را حنا بست، دلیل که فرزندان یا برادران خود را بیاراید، به آرایشی که خلاف دین و شریعت بود.
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند کف دست خود حنا می‌کرد، دلیل که در طلب معیشت رنجور گردد.
 • اگر بیند که هر دو دست خود به حنا نگاه می‌کرد، دلیل که خداوند مکر و حیله بود در کسب و عمل خود.
 • اگر بیند دست و پای را چون زنان حنا کرد، دلیل که در ترس و بیم عظیم افتد.
 • اگر این خواب را زنی بیند او را خرمی و شادی بود، زیرا که این حنا کردن ایشان رسم بود.
 • اگر بیند که هر دو دست و پای او بنفش بود، دلیل که در کسب و کار حیله کند.
اسماعیل بن اشعث گوید:
 • اگر مردی بین دست و پای خود حنا کرد، دلیل که کاری کند که مردمان بر وی افسوس کنند و بخندند.
 • اگر بیند سرانگشتان را حنا کرد، دلیل که تسبیح کند.
 • اگر بیند هر دو دست را به حنا کردن نقش می‌کرد، دلیل که با دوستان مکر و حیله بازد.

 

نعبیر خواب حنا گذاشتن به ریش

حضرت دانیال گوید: حنای ریش پوشش کارها است.

مطالب مرتبط:

 

تعبیر خواب حنا گذاشتن بر مو و سر

حضرت دانیال: اگر بیند سر و رویش را حنا می‌کرد و حنایش رنگ نمی‌گرفت، دلیل که ظاهر حال را به مردمان نماید.
کتاب سرزمین رویاها: موهاینان را حنایی می‌کنید: یک دوست را از دست می‌دهید.

 

تعبیر خواب رنگ گرفتن حنا

دانیال نبی: اگر بیند حنایش رنگ گرفت، دلیل که حالش نیکو گردد.
 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند حنایش نیکو رنگ گرفت، دلیل که حالتش پوشیده شد.



38 Comments
 1. باسلام و تشکر

  من خواب دیدم در مراسم حنابندان کسی حضور داشتم و خانمی با یک ظرف حنا به سمت مهمانها آمد رو کف دست هر خانمی که اونجا بود حنا میذاشت به من که رسید من دستم رو جلو بردم و همزمان چشمام و بستم و از ته دل تو دلم آرزو و دعا کردم به کسی که دوست دارم برسم اون خانم هم باحنا چند خط کف دستم کشید و من از خواب بیدار شدم

  ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید

  • سلام؛ خواهش می کنم! در مورد خوابتان این را در نظر بگیرید که چه احساسی دارید! اگر ناراحت هستید، به این معناست که درباره ی وضعیت فعلی زندگی تان ناخشنودید. اگر خوشحالید، پذیرای تغییری نو در زندگی تان می باشید. نمایانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید. نمایانگر خوش شانسی است. به مرحله ی تازه ای در زندگی تان وارد می شوید.

 2. باسلام. دیشب خواب دیدم بابام کف پام حنا میگذاشت وحنارنگ گرفته بود ویه نفر هم اونجا بود که میگفتن پدر عروس هست نشانه چیست

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر خوش‌شانسی است. به مرحله‌ی تازه‌ای در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: {حنا، غم‌خیز و رنگش بی‌ثبات است / حنا بستن، عزایی از ممات است}

 3. سلام مادر شوهرم خواب دیده که من در حالی که دو تا دستام رو حنا گرفتم و با دخترم که تو بغلم بوده رفتیم خونشون.

 4. با سلام

  دیشب خواب دیدم که با کسی که دوستش دارم تنها داخل خونه بودیم و اون حنا کف دستم میزاشت و مبخاستیم ازدواج کنیم

  اما در حال حاظر ما کات کردیم

  نشانه چی هست؟

  ممنون از سایت خوبتون

  • سلام! خواب‌تان گویای خوش‌شانسی است. به مرحله‌ی تازه‌ای در زندگی‌تان وارد می‌شوید. نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. مرحله‌ی توسعه‌ی مهم را در زندگی‌تان در دست دارید. ممکنست گویای اتحاد اجزایی از شما باشد که پیشتر مخالف یا جدا از هم بوده‌اند؛ بویژه اتحاد جنبه‌های مردانه یا زنانه‌ی خودتان.

 5. سلام من خواب دیدم دست و پا و سر همه خانوادم و خواهرم و خانواده اش رو حنا گذاشتم الا خودم که حنا نرسید بعد رفتم دوباره بگیرم که از خواب بیدار شدم تعبیرش چی میشه؟

  • سلام! از لحاظ تعبیر خواب سنتی: خواب‌تان اشاره به این دارد که می‌بایست در عملکردتان دقت داشته باشید و خود یا دیگران را فریب ندهید! از لحاظی دیگر: خواب‌تان بیانگر خوش‌شانسی است. به مرحله‌ی تازه‌ای در زندگی‌تان وارد می‌شوید.

 6. سلام روزتون بخیر ، خواب دیدم خواهر بزرگم (متاهل)به سر و ابروهاش حنا زده و حنا هم رنگ خیلی زیبایی داشت و گفتم چه حنای قشنگی بده به من تا به موهام و ابروهام بزنم و بعد همون حنا رو به موهام و ابروهام زدم (خودم مجردم)

 7. سلام. ببحشید من خواب دیدم خونه عمو مامانم هستم. مثل اینکه سفره یا نذری داشتن. کیک بود. حنا بود. من دخترم. حنا رو برداشتم گذاشنم کف دستام. همه دستمو پوشوند. بعد دستمو نگاه کردم یکم رنگ گدفته بود. بهد میگفتم کاش دستمو کنم داخل پارچه و پلاستیک که زیاد رنگ بگیره. اما دیگه نزاشتم و از خواب بیدار شدم

  • سلام! خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. لازمست بیاموزید بار کاری‌تان را بجای اینکه بکوشید همه‌اش را خودتان بینجامید، تقسیم کنید و تخصیص دهید. همچنین نمادی از خودخواهی یا حس اینست که به عدالتْ تقسیم صورت نگرفته است. جنبه‌ی مثبت قضیه اینست که ممکنست بیانگر دستاورد و اتمام چیزی باشد. بیانگر خوش‌شانسی است. به مرحله‌ی تازه‌ای در زندگی‌تان وارد می‌شوید.

 8. سلام دیشب خواهرم خواب دیده که من در حال خیساندن ودرست کردن حنا هستم واون درخواب بهم میگه که اگه به موهات زدی واضاف اومد بقیه شو به من بده اما میگه بعد گفتم نه فک نکنم بهم رده چون فق برا موهاش حنا میرسه .تعبیر خواب چیه .ممنون از لطفتون .

  • سلام! خواب‌تان یعنی ممکنست دیدگاه‌هایتان را به دیگران تحمیل می‌کنید. شاید حتی بدون قصد، موجب آزار دیگران می‌شوید. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. تعبیر دیگر: ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد او اتفاق افتاده است، غمگین هستید. تعبیر دیگر: نشانگر مشکلیست که در زندگی در انگیزه‌هایتان اختلال ایجاد کرده و نسبت به پیگیری هدف‌هایتان دلسرد یا بدبین‌تان ساخته است. خواب از شما می‌خواهد تا خاستگاه پدیدآور این اندیشه‌ها را بشناسید و با ترس‌ها و نگرانی‌هایتان منطقی روبرو شوید.

 9. سلام خواهرم دیشب خواب دیده که من در حال خیساندن ودرس کردن حنا هستم حنای سبز وطبیعی بعد میگه که اومده وبهم گفته که اگه از حنات اضاف اومد بهم بده اما بعدش فهمیده که نه حنا فقط برا موهام میرسه وممکنه که من بهش ندم وساکت شده .من دختری ۳۵ سالمه ومجرد هستم .ممنون از شما

 10. سلام من امشب خواب دیدم که به دست دختر کاکایم حنا میزنم درحالیکه همه به روی اون مثل که کیک روز تولد ره درخسار خود میزنن میزنن

  چه تعبیری دارد

  • سلام! خواب‌تان بیانگر خوش‌شانسی است. به مرحله‌ی تازه‌ای در زندگی‌تان وارد می‌شوید. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور