تعبیر خواب چنگ زدن گربه

گربه در خواب نشانه دشمنی است که سعی در تخریب بیننده خواب دارد. تعبیر خواب چنگ زدن گربه بیانگر از دست رفتن اموال و ثروت شماست.

طبقه بندی:

تعبیر خواب چنگ زدن گربه
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – معبرین کهن و قدیمی تعبیر خواب گربه را به مردی دزد و غاصب تشبیه و معبرین غربی گربه را به دلیل شباهت خصوصیات ذاتی آن به جنس مؤنث، به زن تعبیر کرده‌اند هر چند که تعابیر حمله ور شدن و چنگ زدن گربه کاملاً متفاوت می‌باشد.

 

تعبیر خواب حمله گربه به انسان - تعبیر خواب چنگزدن گربه

تعبیر خواب چنگ زدن گربه

 

تعبیر خواب حمله ور شدن گربه وحشی

اگر گربه‌ای در خواب به شما حمله ور شد بیانگر دشمنی فردی با شماست که از هر روشی برای تخریب و از بین بردن شهرت شما استفاده خواهد کرد تا شما را تحقیر کند.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ور می‌شود، دلالت بر آن دارد که دشمنان می‌کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند.

لوک اویتنهاو: گربه وحشی: دوست خطرناک

 

تعبیر خواب چنگ زدن گربه

لوک اویتنهاو می‌گوید: چنگ خوردن از گربه: مانع

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می‌زند، دلالت بر آن دارد که دشمن، ثروتی که شما روزها برای بدست آوردنش وقت صرف کرده‌اید، از چنگ شما بیرون می‌آورد.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo