تعبیر خواب چای

با تعبیر خواب چای خوردن، تعبیر خواب چای خشک، تعبیر خواب چای بی رنگ و تلخ، تعبیر خواب استکان چای و تعبیر خواب دم کردن چای همراه ما باشید.
تعبیر خواب چای
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن چای دم کرده در خواب محبت و دوستی است ولی چای خشک در خواب گرفتاری و اندوه برای بیننده خواب است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب لیوان چای - تعبیر خواب چای دادن به مرده - تعبیر خواب چای خوردن مرده - تعبیر خواب چای خوردن با قند - تعبیر خواب چای سبز

 

تعبیر خواب چای خشک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چای خشک غم و غصه. اندوه و گرفتاری است و مقدار این غم و غصه بستگی دارد به مقدار چای خشک که در خواب می‌بینیم اگر ببینیم که یک یا چند قوطی چای از مغازه خریده‌ایم غم و غصه ای‌ای برای ما پیش می‌آید ولی اگر مانند چای فروشی‌های شمال انبوهی چای خشک مشاهده کنیم با کوهی از مصائب و مشکلات رو به رو خواهیم شد. همین طور است اگر کسی چای خشک به ما هدیه کند یا ما به کسی بدهیم که در صورت اول غم و غصه ای برای ما می‌آفریند و در شکل دوم ما سبب ناراحتی او می‌شویم. اگر چند بسته یا مقداری چای خشک خریدیم و به خانه بردیم خانواده را نیز در ناراحتی‌های خود شریک می‌کنیم اما بر عکس اگر چای خشک را از خانه بیرون ببریم اندوه را از دل ایشان بر می‌داریم و سبب تسکین و آرامش اهل خانه می‌شویم.
 
آنلی بیتون: دیدن تفاله چای در خواب، نشانه آن است که در امور عاشقانه و اجتماعی با مشکلی روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب چای دم کرده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چای دم کرده محبت و دوستی است و باز هم مقدار آن بستگی دارد به موقعیت و وضعیتی که مشاهده می‌کنیم و در عالم خواب می‌بینیم. اگر سفره ای گسترده و بساط چای را آماده کرده بودیم نشان آن است که محیطی گرم خواهیم داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش هستیم.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید چای درست می‌کنید، نشانه آن است که مرتکب خطایی خواهید شد و شدیداً احساس پشیمانی خواهید کرد.

 

تعبیر خواب استکان چای

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کسی استکان چای به ما تعارف کرد، مورد محبت قرار می‌گیریم و چنانچه ما به کسی چای تعارف کردیم این اوست که از جانب ما محبت می‌بیند. اگر استکان چای از دستمان بیافتد و چای بریزد او ناسپاسی می‌کند ولی بستگی دارد که چای را از چه کسی گرفته باشد.

 

تعبیر خواب ریختن چای

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر چای روی دست و پای ما بریزد و بسوزد آرامش و راحت می‌یابیم ولی اگر چای بریزد و در خواب احساس سوزش نکنیم و هیج آسیبی به ما وارد نیاید موردی پیش می‌آید که به قدر همان سوختگی که باید باشد ناراحت می‌شویم و رنج و غصه می‌خوریم.
 
آنلی بیتون می‌گوید: چای ریختن در خواب، نشانه ایجاد اختلال در امور خانوادگی است.

 


تعبیر خواب چای بی رنگ و پر رنگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر چایی که می‌نوشیم رنگ نداشته باشد نشان بی حقیقتی و فریب و نیرنگ است و چنانچه کسی به ما چنین چای بی رنگی تعارف کند از جانب او بی حقیقتی مشاهده می‌کنیم. همین طور است اگر ما به کسی چای بی رنگ بدهیم. اگر چای زیاد پر رنگ باشد مبالغه است و زیاده روی در ابراز محبت که خود رنج دهنده است.

 

تبلیغات در ستاره

تعبیر خواب چای تلخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر چای تلخ باشد محبت نابجاست.

 

تعبیر خواب چای خوردن

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید دوستانتان چای می‌نوشند، نشانه آن است که از تفریحات دست جمعی خسته می‌شوید، و سعی می‌کنید با کمک به دیگران و کاستن از غم و غصه‌های آن‌ها تغییری مطلوب در احساسات خود ایجاد کنید.
 • اگر خواب ببینید هوس یک فنجان چای کرده‌اید، نشانه آن است که میهمانان ناخوانده شما را غافلگیر خواهند کرد. 1. بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

  از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

 2. سلام. خسته نباشید. من در خواب دیدم که مهمان داریم و من برایشان چای میریزم. بعد چای که می‌ریختنم خیلی پر رنگ بود و مجبور بودم ای داغ بریزم و رقیقش کنم. من رفتم آب بیارم ولی وقتی برگشتم دیدم هیچ کسی نیست و می‌گویند موشک باران کرده آمد و همه توی یک پناه گاه پناه گرفته اند و منم رفتم پیششان..

  بعد توی به خوبی کوتاه دیگه هم دیدم ک یه فیلم قدیمی از خونواده خودم پیدا کرده ام و چندین و چندین بار ان را میبینم…

  این خوب ها رو توی یه شب دیدم..

  بیزحمت تعبیرشان چیه؟؟

  • مدیر سایت آذر 12, 1399 at 12:21 ب.ظ

   سلام؛ ممنون! خوابتان گویای چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. نمایانگر رضایت و شادی در زندگی تان است. زمان خود را با توجه به رابطه یا موقعیتی می گیرید. تعبیر دیگر: نمایانگر آرامش، متانت و احترام است. زندگی تان که گذشته است را تماشا می کنید. شاید نیابتا از طریق تماشا و کارهای دیگران، زندگی می کنید. این را در نظر بگیرید که فیلم چگونه موازی موقعیت های زندگی شماست! این را ببینید که چگونه شخصیت ها به شما مربوط می شوند و چگونه آنان جنبه ای از شما را می نمایانند!

 3. سلام خواب ديدم مادر بزرگم كه فوت شده رو به روم ايستاده و لبخند ميدنه يه استكان چاى هم دستش بود و دادش به من تعبيرش چيه؟

  • سلام! خوابتان یعنی ممکنست می کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده اید را زنده کنید. نمایانگر رضایت و شادی در زندگی تان است. زمان خود را با توجه به رابطه یا موقعیتی می گیرید. تعبیر دیگر: نمایانگر آرامش، متانت و احترام است.

 4. سلام من خواب دیدم در یک قوری چینی یکم مقدار تفاله چایی و یک مقدار چایی خشک ریختم

  تعبیری دارد؟؟

  • مدیر سایت مهر 15, 1399 at 12:21 ب.ظ

   سلام! خواب‌تان نمادی از جنبه‌ی دنیوی زندگی‌تان است. شاید چیزهای خاصی را بی‌اهمیت می‌شمارید و از چیزی یا کسی چشمپوشی می‌کنید. گویای رضایت و شادی در زندگی‌تان است. زمان خود را با توجه به رابطه یا موقعیتی می‌گیرید. تعبیر دیگر: گویای آرامش، متانت و احترام است.

 5. سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم برای داییم که سالهاست فوت شده چایی ریختم چایی هم تقریبا پررنگ بود و ایشان هم خوردند و همانجا خوابیدند و سریع صدای خروپفشون هوا رفت میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه

  با تشکر از شما

  • مدیر سایت مهر 15, 1399 at 12:21 ب.ظ

   سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. گویای رضایت و شادی در زندگی‌تان است. زمان خود را با توجه به رابطه یا موقعیتی می‌گیرید. تعبیر دیگر: گویای آرامش، متانت و احترام است. تعبیر دیگر: نمادی از جنبه‌ی دنیوی زندگی‌تان است. شاید چیزهای خاصی را بی‌اهمیت می‌شمارید و از چیزی یا کسی چشمپوشی می‌کنید. بازتابی از شما و ذهن ناخودآگاه شماست. می‌گوید ممکنست درباره‌ی موقعیتی خاص، هشیار یا آگاه نباشید؛ یعنی چشم‌تان را روی چیزهای خاصی که معمولا آزارتان می‌دهند، می‌بندید. کاملا نسبت به آنچه اطراف‌تان رخ می‌دهد، بی‌توجه هستید. زندگی‌تان را جا می‌گذارد. ممکنست بازتابی از محیط زندگی‌تان باشد و واقعا صدای خرناس واقعی (خودتان یا همخواب‌تان) را در خواب‌تان وارد می‌کنید.

 6. سلام…دیشب خواب دیدم داخل مجلسی نشسته بودم و یکی اقایی که ،در عالم بیداری میشناسمشون که سید و متاهل هستن، به من چای وقند تعارف کردند و موقع برداشتن قند دست هردوی ما بهم خورد و برای چندثانیه دست همدیگر رو گرفته بودیم و من احساس خوشی داشتم..تعبیرش چی میشه؟؟

  ممنون از شما

  • مدیر سایت مهر 15, 1399 at 12:21 ب.ظ

   سلام! خواب‌تان نمایانگر جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته‌شده باشد (می‌شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی‌هایی باشد که درباره‌ی او دارید. نمایانگر پیامی خاص است که از قلمرو معنوی به شما داده می‌شود. تعبیر دیگر: علامتی از خوبی واقعی و مفهوم‌های آرمانی است. همیشه مشتاقید به دیگران کمک کنید یا شاید خودتان کسی هستید که به کمک لازمست. لازمست کمی خود را رها کنید و از جدی بودن، دست کشید. نمایانگر عشق، عاطفه و ارتباط‌تان با اوست. ممکنست بازتابی از نگرانی‌هایتان درباره‌ی این باشد که ارتباطات را با او از دست دهید یا اینکه دستخوش جدایی شوید.

 7. با سلام بنده به شخصی علاقه مند هستم که این علاقه کاملا یک طرفه ست و ایشون اطلاعی ندارن ،خواب دیدم در جمعی هستیم و این آقا چایی به من تعارف کردن من برداشتم ولی گرم صحبت باپدرشون شدم و نخوردم بعداز گذشت مدت زمانی دوباره من رو صدا کردن و با لبخند و مهربونی همان چای رو به دستم دادن من اینبار خوردم و چای بر خلاف انتظارم کاملا گرم بود و اصلا تلخ نبود در همین حال بیدار شدم ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید

  • سلام! خواب‌تان یعنی لازمست فضایی برای‌تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، گویای انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می‌کنید روی دیدگاه‌هایتان حساب نمی‌کنند یا دیدگاه‌هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه‌های گوناگون جمعیتی را در شخصیت‌تان دخیل کنید. می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. گویای رضایت و شادی در زندگی‌تان است. زمان خود را با توجه به رابطه یا موقعیتی می‌گیرید. تعبیر دیگر: گویای آرامش، متانت و احترام است. با روح‌تان در تماس و سازگارید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیام مهمی که از تأییدش در زندگی‌تان سر باز می‌زنید، جلب کند.

 8. سلام مامانم خواب دیدن دوستش یه سینه چای براش آورده

  • سلام! خواب‌تان یعنی لازمست خصوصیتی خاص که بهترین دوست‌تان دارد را در خودتان بپرورانید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید چه‌چیز(هایی)، بهترین دوست‌تان را به بهترین دوست‌تان تبدیل کرده است و لازمست چگونه روی این مورد(ها) در خودتان کار کنید؟ تعبیر دیگر: گویای اخبار مثبت است. گویای رضایت و شادی در زندگی‌تان است. زمان خود را با توجه به رابطه یا موقعیتی می‌گیرید. تعبیر دیگر: گویای آرامش، متانت و احترام است.

 9. با عرض سلام و احترام

  خواب دیدم با ساحب کارم که فوت شده باخانوادهاش صبحانه میخوریم تعبیرش چیه

  • سلام بر شما! خواب‌تان گویای جنبه‌ی ریاست‌وار یا اختیاردار شخصیت شماست. ممکنست خودباوری و جنبه‌ی قاطعانه‌ی شخصیت‌تان را بنمایاند. تعبیر دیگر: ممکنست خیلی خود را درگیر کارتان می‌کنید. از منظر منفی، نمادی از محدودیت‌هایتان و نبود آزادی/اصالت (ابتکار) باشد. بیانگر شروع پروژه یا مرحله‌ای نو در زندگی‌تان است. تعبیر دیگر: ذهن‌تان ممکنست در حال فکر کردن درباره‌ی آنچه صبح برای صبحانه درست می‌کنید، باشد. نامعمول نیست که افکار زودگذرتان وارد خواب‌تان شود.

 10. من خواب دیدم دو بار چایی رو گزاشتم دم بکشه اما هر دو بار چایی جوشید و فک کنم مهمون هم داشتیم یه مرد بود اما یادم نیس کی بود

  • خواب دیدن مهمان، بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. اینکه چای درست می‌کنید یا چای می‌نوشید، بیانگر رضایت و شادی در زندگی‌تان است. زمان خود را با توجه به رابطه یا موقعیتی می‌گیرید. تعبیر دیگر: بیانگر آرامش، متانت و احترام است. اینکه دوبار دم می‌کنید، بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد. جهان، ساخته‌شده از دوگانگی‌ها و تضادها دیده می‌شود؛ مثل «مرد» و «زن»؛ «مادر» و «پدر»؛ «تاریکی» و «روشنایی»؛ «بهشت» و «جهنم»؛ «یین» و «یانگ»؛ و غیره.

   • سلام ، من در خواب چایخواستم ولی صاحب مغازه به من و خواهرم لیوان آبجوش ، داد و ما با رضایت لیوان آبجوش را گرفتیم و حرکت کردیم. تعبیرش چیه

    • سلام! خوابتان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. حاکی از فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. گویای شفا، جوان سازی دوباره است. تعبیر دیگر: یعنی به قلمرو آگاهی بالاتر متعالی می شوید. اگر از لیوان می نوشید، علامتی مثبت است. علامتی از ضمیر ناخودآگاه و حالت ذهنی احساسی تان است. جوهره ی زندگی روح، روان و جریان انرژی زندگی است. علامتی از معنویت، دانش، شفا و نیروبخشی است.

 11. سلام.امروز دم صبح خواب دیدم شوهر عمه ام که چندسالی هست فوت شده اومده بود خونمون بعد من براش چای اوردم خورد و مثل سابق برامون حرف زد و بعدش رفت ناراحت نبود

  تعبیرش چیه

  • با سلام .. کاربر گرامی خداوند ایشان را رحمت کند . دیدن چای در خواب نشان از محبت و دوستی است و اینکه در خانواده محیطی گرم خواهید داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش هستید . به نظر می آید شما در هنگام بودن ایشان به ایشان علاقه داشته اید و شاید برای ایشان خیراتی فرستاده اید و یا ایشان را در بیداری یاد کرده اید یا کاری انجام داده اید که ایشان در خواب این گونه به شما محبت خود را نشان داده است . بهتر است باز هم خیراتی به نیابت از ایشان بدهید

1 2

ستاره
Logo