تعبیر خواب جنگل | تعبیر جنگل بارانی و سرسبز در خواب

با تعبیر خواب جنگل انبوه و تاریک، تعبیر خواب جنگل سرسبز، تعبیر خواب جنگل وحشی و تعبیر خواب گم شدن در جنگل همراه مجله ستاره باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب جنگل
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – جنگل محیطی است که در آن می‌تواند اتفاقات متعددی رخ دهد؛ از خطرات سهمگین گرفته تا دیدن مناظر زیبا. بنابراین بسته به نوع عملکرد فرد در مقابل در خواب تفسیر رویا کاملا متفاوت خواهد بود. به طور کلی جنگل در خواب نشان می‌دهد که باید از خود مراقبت کنید، شما باید مهارت‌هایی را برای نجات خود فرا بگیرید و همچنین بتوانید از وسایلی که در اطرافتان است استفاده کنید. در تعبیر خواب کهن تفسیری برای جنگل بیان نشده و تنها تعابیری برای بیشه گفته شده که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 

تعبیر خواب جنگل ابن سیرین - تعبیر خواب جنگل و رودخانه - تعبیر خواب گم شدن در جنگل - تعبیر خواب جنگل با حیوانات

 

تعبیر خواب جنگل

ابن سیرین: تعبیر بیشه درختان (جنگل)، زنی بیابان‌نشین است.

امام صادق (ع): تعبیرهای بیشه عبارتند از:

  • زن بیابان‌نشین
  • کنیزک
  • سود و منفعت
  • غم و اندوه.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا:

جنگل: فوران غرایز و احساسات ناخودآگاه که با توجه به به رویا می‌تواند مثبت یا منفی باشد، سردرگمی، ناحیه غیر متمدن یا ناخودآگاه، شاید احساسات و غرایزی که با جامعه سازگار نشده‌اند، بنابراین ممکن است اضطراب‌هایی در خود داشته باشد که به شکل شیر و مار و غیره به تصویر کشیده می‌شوند.

لیلا برایت: اگر در خواب خود را در جنگلی دیدید و احساس کردید که صدایتان پخش می‌شود، بیانگر آن است که فرد تنهایی هستید.

معبرین غربی:

  • تعبیر خواب جنگل مکان های مرموزی است که باید آن را کشف کنید.
  • تعبیر دیدن خواب یک جنگل قدیمی با درختان کهنسال نشان دهنده مشکلات مهم در گذشته است که به شما تحمیل خواهد شد.

 

تعبیر خواب جنگل انبوه

لوک اویتنهاو

جنگل انبوه و تاریک: غم

 

آنلی بیتون:

  • اگر در خواب، خود را میان جنگلی انبوه ببینید، علامت آن است که در کار تجارت زیان خواهید دید، در خانواده‌تان مشاجره و اختلاف روی خواهد داد.
  • اگر در خواب میان جنگلی انبوه احساس سرما و گرسنگی کنید، نشانة آن است که برای پایان دادن به مسئله ای ناخوشایند مجبور می‌شوید مسافرت کنید.

 

تعبیر خواب جنگل سرسبز و بارانی

ابن سیرین:

اگر ببینی وارد بیشه‌ای شده که سرسبز بوده و اطراف آن درختان میوه‌دار وجود دارد (مخصوصا اینکه در بیداری نیز فصل آن میوه‌ها باشد) و ببینی که از آن میوه‌ها می‌خوری،با زنی ازدواج می‌کنی که اصل و نسب او به مردم بیابانشین برمی‌گردد، یا (کنیزکی) را به خدمت می‌گیری که افراد بیابان نشین او را بزرگ کرده‌اند و از آن زن خیر و منفعت می‌بینی.

لوک اویتنهاو: سرسبز و خنک: زندگی طولانی همراه با آرامش

آنلی بیتون: دیدن جنگلی از درختان باشکوه، علامت سعادت و خوشبختی است. این خواب برای کسانی که اهل ادبیات و مطالعه هستند، علامت آن است که در اجتماع به مقامی ارزشمند دست می‌یابید و شهرتمند می‌شوید.

معبرین غربی:

  • تعبیر جنگل سرسبز در خواب شور زندگی است و نشان دهنده خانواده ای آرام و ایده آل است.
  • تعبیر خواب جنگل بارانی نشان می دهد که به زودی به یک سفر عالی و پر بار خواهید رفت که در آن اتفاقات بسیار خوبی برای شما خواهد افتاد.

از دیگر تعابیر مرتبط با جنگل می‌توان به تعبیر خواب منظره زیبا یا تعبیر خواب آبشار اشاره کرد.

 

تعبیر خواب ساختن خانه در جنگل

معبرین غربی: اگر در خواب دیدید که در جنگل خانه ای ساختید تعبیر این خواب میگوید که شما سعی می کنید خاطرات خود را زنده کنید. شاید عکسی از گذشته پیدا کرده اید که تمام خاطراتتان را جلوی چشمانتان آورده است.

 

تعبیر خواب گم شدن در جنگل

زنی می‌گوید: خواب دیدم که در جنگلی غریب بسر می‌برم، جنگلی از درختان نارگیل، و زمین از برگهای خشک پوشیده بود. من گم شده بودم و سرگردان به هر طرف می‌رفتم. برگ های خشک زیر پایم خش خش می‌کردند. بعد از ظهر روز بعد خبری به دستم رسید، خبر مرگ عموزاده‌ام در آن نوشته شده بود.

معبرین غربی: گم شدن در جنگل به این معنی است که نمی دانید در زندگی چه می خواهید.

لیلا برایت: اگر خواب ببینید که در بیشه‏‌اى پنهان شده ‏اید، به این معنا است که خطرى شما را تهدید می‌‏کند، اگر در خواب شخصى را ببینید که خود را در بیشه‏‌هاى پنهان کرده، به این معنا است که نقشه‏ هایش آشکار می‌گردد.

 

تعبیر خواب جنگل وحشی

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید در جنگل، پلنگ‌ها از شما می‌گریزند، نشانه آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات فائق خواهید شد.

لوک اویتنهاو: جنگل وحشی: یک ارث غیر منتظره

 

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo