دکتر مریم ضابطی - 2
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۲
کد خبر: ۸۵۹۲
تعداد نظرات: ۱۸۰ نظر
فهرستی از نام های اصیل ایرانی با معنی و به ترتیب حروف الفبا برای شما گردآوردی کرده‌ایم. این نام‌ها شامل اسامی دخترانه ایرانی اصیل می‌باشد.
ستاره | سرویس مادر و کودک - انتخاب نام مناسب برای فرزند تازه متولد شده یکی از مهم‌ترین و در عین حال جذاب‌ترین کارهایی است که والدین بر عهده دارند. نامی اصیل، زیبا و با معنی می‌تواند حتی در آینده و بزرگسالی کودک تاثیرگذار باشد. خیلی از ایرانیان با انتخاب نام های اصیل ایرانی با معنی برای فرزندانشان سعی می‌کنند اصالت و ایرانی بودن خود را نشان دهند. 
 
 
نام های اصیل ایرانی با معنی، اسم ایرانی، ایرانی اصیل
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (نام های دخترانه)

در این قسمت لیست برخی از اسامی و صرفا اسامی قدیمی ایرانی بر اساس حروف الفبا آورده شده است اما با کلیک بر روی هر عنوان می‌توانید لیست کاملی از اسامی که با آن حرف شروع می‌شوند را مشاهده کنید.
 
 
اختر : ستاره، شهاب
ارغوان : نام گلی است
ارمغان : پیشکشی، هدیه
ارنواز : نیکو سخن و خوش گفتار. نام یکی از خواهران جمشید
اروس : سپید، درخشان و زیبا
اشااونی : زن پاک و راست
اشوچهر : از نام های برگزیده
اشودخت : از نام های برگزیده
اشوروی : از نام های برگزیده
اشوزاد : از نام های برگزیده
اشومهر : از نام های برگزیده
افروز : روشن، روشن کننده
افسانه : داستان، خاطره و یادمان
افسر : بالا و سرور
افسون : از نام های برگزیده
افشان : از نام های برگزیده
اَمُرداد : کمال و رسایی جاودانی
انارام : روشنایی بی فروغ و بی پایان
انگبین : عسل، شهد
انوش : جاویدان
انوشک : انوشه، جاودان
انوشه : بی‌مرگ و جاودان
انیران : روشنایی بی پایان
اَهونَوَر : نگهبان تن
ایران : آزادگان و سرزمین آزادی
ایرانبانو : بانوی ایرانی
ایراندخت : دختر ایران
ایشتار : ستاره باران و آب، تشتر(تیر)

آباندخت : نام زن داریوش سوم
آبگینه : شیشه، بلور
آپامه : خوشرنگ و آب؛ دختر اردشیر دوم هخامنشی
آتری : آذر
آتشگون : سرخ فام، سرخ رنگ
آتوسا : نام دختر کورش، زن داریوش
آدخت : خجسته و نیکو
آذر : آتش، فروغ، روشنایی
آذربانو : بانوی آتش‌گون
آذرچهر : همانند روشنایی
آذرگون : گل همیشه بهار و نام دختری در ویس و رامین
آراسته : با نظم و ترتیب
آرام : قرار، سکون
آرام دخت : از نام‌های برگزیده
آرام دل : از نام‌های برگزیده
آرامش : آرمیدن
آرمیتا : آرمان، عشق پاک
آرمیتی : فروتنی و پاکی و محبت
آرمیدخت : از نام‌های برگزیده
آزادچهر : آزاده نژاد
آزاده : نام مادر گشتاسب
آزیتا : از نام‌های برگزیده
آژند : نام گلی است
آشتی : مهر و دوستی، یکرنگی
آشنا : یار، دوست
آشوب : شور، انقلاب
آشیان : لانه و کاشانه
آفتاب : گرمی، روشنایی
آفرین : درود و سپاس
آلاله : نام گلی است
آمی‌تیس : نام دختر آستیاک، پادشاه ماد، نام زن کورش
آناهیتا : بانوی پاک و بیگناه، پاکبانو
آندیا : نام زن اردشیر ساسانی
آنیتا : آناهیتا، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی
آهنگ : قصد، سرود و نغمه
آوا : آواز، آهنگ
آوازه : شهرت و نام آوری
آویشن : گیاهی خوشبو

 
باستیان : بردبار، شکیبا
بانو : خانم، کلمه احترام درباره بانوان
برسومه : برسم، شاخه‌های گیاه
برومند : خوش قامت، نام مادر بابک خرمدین
بنفشه : نام گلی است
به آفرید : آفریده بهتر، نام دختر کی گشتاسب
به نگار : خوب چهره، نیکو صورت
به‌آفرین : نیک آفریده شده
بهار : نخستین فصل سال
بهاره : از آن بهار
بهدخت : نیک ترین دوشیزه
بهرخ : نیک چهره
بهرو : نیکو چهره
بهشت : پردیس، بهترین
بهگل : نیکوترین گل
بهناز : نیکوترین کرشمه 
بهنوش : نیکوترین نوشیدنی
بهین : بهترین، نیکوترین
بوته : گیاه، ساقه جوان
بوستان : باغ پر گل
بی تا : یکتا، بی‌مانند
بینا : روشن، دل آگاه 

 
پاداش : هدیه و پاداش
پارمیدا : از نام های برگزیده
پارمیس : نام دختر بردیا پسر کورش بزرگ
پارند : نیک بختی و فرارونی؛ نگهبان گنج و خواسته
پاک سیما : از نام‌های برگزیده
پاکبانو : آناهیتا، بانوی پاک
پاکچهر : خوش صورت
پاکدل : پاکیزه دل، دلپاک، خوش قلب
پاکرخ : پاکیزه روی، زیبا روی
پاکروی : پاکیزه روی، زیبا روی
پاکفر : باشکوه پاک
پاکناز : دارای ناز خوش
پاکیزه : بدون آلودگی، پاک
پانته‌آ : پایدار، نگهبان نیرومند، نام همسر آبرداتاس که در زمان کوروش، پادشاه شوش بود 
پرتو : فروغ، روشنایی
پرخیده : سخن سربسته،‌از لغات اساطیری
پردیس : باغ بهشت
پرند : پارچه ابریشمی
پرنیان : حریر، دیبا
پروانه : حشره ای زیبا، فرمان، گوشه‌ای در موسیقی
پروین : نام ستاره‌ای
پری : زن زیبا
پری بانو : از نام های برگزیده
پری سیما : زیبا روی
پریچهر : پری رخسار، خوشگل، زیبا روی
پریدخت : دختر پری چهره و زیبارو
پریرخ : پری رو، پری رخسار، خوبروی
پریروی : خوشگل، زیبا رو
پریزاد : فرزند پری، فرزند زیبا
پریسا : مانند پری
پریسان : مانند پری
پریفام : زیبا چهره
پریگون : مانند پری
پریماه : زیبا چون ماه و پری
پریناز : دارای ناز و کرشمه‌ای چون پری
پریوش : پری مانند
پگاه : سحر، بامداد
پوپک : پرنده‌ای است، هدهد
پودینه : پونه
پوران : سرخ، گلگون؛ نام یکی از دختران خسرو پرویز شاه ساسانی
پوروچیستا : نام کوچکترین دختر زرتشت، پر بینش
پونه : بوته و گلی خوشبو
پیراسته : با نظم، با آرایش
پیرایه : آراسته، آرایش
پیروزه : فیروزه،‌ از سنگ‌های قیمتی

نام های ایرانی، نام های دخترانه، اسم دختر، عکس دختر

 
 
تابان : نورانی، فروغمند
تابانروی : دارای روی درخشان
تابانمهر : خورشید تابان
تابش : نورافشان
تابناک : پرتو، نورانی
تابنده : تابیدن
تازه : جدید، پرتراوت، لطیف
تاژ : لطیف و نازک
تخشک : خوبرو و زیبا
تذرو : قرقاول 
ترانه : تر و تازه، لطیف، قطعه آوازی
ترگل : گل تازه
تُرنج : بالنگ، طرحی مرکّب از طرح‌های اسلیمی که معمولًا در وسط نقش قالی، تذهیب، و مانند آنها به کار می‌رود.
ترنگ : آواز تارهای ساز، صدای زه کمان هنگام تیرانداختن، قرقاول، خوش و زیبا
تَرَنُم : آواز خوش
تریتی : نام دختر میانه زرتشت
تشتر : نام ستاره تیر. نگهبان باران
تکاو : نام یکی از آهنگ های نامی باربد،  زمین آبکند
تمیس : گیاهی بالا رونده، الهه ٔ عدالت در اساطیر یونان
تناز : نام مادر لهراسب، دختر آرش،‌ نازنین
تنبور : نوعی ساز، دنبره
تندیس : پیکره، تصویر
تهمینه : زن رستم و مادر سهراب، نیرومند قوی
توران : از نام‌های برگزیده، سرزمین تورانیان 
تورانبانو : ملکه سرزمین توران
توراندخت : دختر سرزمین توران
تِیتَک : از نام‌های زرتشتیان، شبکیه چشم به زبان پهلوی
تیهو : پرنده‌ای خوش رنگ

 

جانا ای جان، ای عزیز
جان پرور :  آنچه باعث تیمار جان شود
جانانه : دوست داشتنی
جهاندخت : دختر شهره در عالم
جوانه
: جوان، جوانی، روی
جویبار : کنار جوی آب


 
چام : ناز و عشوه
چشمه : آب طبیعی از کوه
چکاو : نام پرنده‌ای خوش آواز
چکاوک : نام پرنده‌ای خوش آواز، آهنگی از موسیقی ایرانی
چَمان : خرامان
چهرزاد : اصیل، لقب هما دختر بهمن در شاهنامه
چیترا : نژاد، الهه مهتاب
چیستا : دانش و دانایی؛ نام جوانترین دختر زرتشت، ایزد دانش 
 


 
خاور : جای خورشید یا سرزدن خورشید
خجسته : شادباش، مبارک
خجیر : زیبا روی و پسندیده
خرامان : با ناز و وقار راه رفتن
خرم چهر : دارای چهره با طراوت
خرمدل : خوشدل، خوشحال، شادمان
خندان : خندیدن، با لبخند
خوب چهر : از نام‌های برگزیده
خوبرخ : خوب چهره
خوبروی :زیبا و خوب چهره
خوردخت : دختر آفتاب
خورزاد : زاده خورشید
خورشاد : خورشید شاد
خورشید : هور، هورشید، آفتاب
خورشید چهر : دارای چهره تابان
خُوروَش : همانند خورشید
خوشبوی : دارای بوی خوش
خوشچهر : نیکو روی
خوشخو : نیک رفتار، با صفا
خوشدل : شاد، شادمان، خوشنود، خوشحال
خوشروی : خوشرو، خوش صورت، خوشگل
خوشگو : خوش سخن
خوشنوا : خوش آواز، خوش آهنگ
خوشه : چند دانه که در کنار هم آویزان باشند

 
دراج : نام پرنده‌ای است،  بدرجات بالا رونده
دُرافشان : روشن، تابان، شیرین سخن
درخشان : درخشنده، روشنایی دهنده
دُردانه : دانه در، مروارید بزرگ
درسا : مانند مروارید،‌ ارزشمند
دِرمنَه : گیاهی خوشبو
دُرنا : نام پرنده‌ای است
درناز: زیبا رو و گران بها
دریا : توده‌ی بسیار بزرگی از آب، در تصوف ذات حق
دل آرا : مایه نشاط و خرمی
دل آسا : موجب تسکین و آسایش دل
دل آرام : آرامش دهنده دل
دل افروز : روشن کننده دل
دل انگیز : نشاط آور
دلاویز : دلپسند، مرغوب، دلخواه
دلبر : یار و معشوق
دلپذیر : دلخواه، پسندیده
دلپسند : پسندیده، مرغوب
دلجو : نوازش کننده
دلخوش : خوشدل، خوشحال ،شادمان
دلدار : دلبر، معشوق، دلیر، دلاور، شجاع
دلشاد : خوشحال، شادمان
دلکش : دلربا، دلپذیر، دلفریب
دلگرم : خشنود، امیدوار
دلنواز : دلارام، دلجو، دلپذیر
دمساز : همدم، همراز، هم صحبت
دنبره : نوعی ساز، تنبور
دنیا : گیتی، جهان
دیبا : نوعی پارچه ابریشمی
دیبارخ : دارای چهره ابریشمی
دینا : داور، داوری، دين
دیناز : خالق زیبایی

رادنوش : (پسرانه و دخترانه) مرکب از راد (جوانمرد، بخشنده) + نوش (نیوشنده)
راددخت: دختر بخشنده یا خردمند
رام افزون : شادی افزون، آرامش بخش
رام دخت : دختر آرام
رامش : خوشی، نغمه
رامک : رام و آرام، آرامش دهنده
رایکا : پسندیده و دوست داشتنی
رایومند : دارنده فروغ و شکوه
رخسار : روی، چهره، صورت، سیما
رخشا : رخشان، درخشان
رخشانه : رخشان و درخشنده
رخشنده : درخشان، نورانی
ردیمه : نام زن کمبوجیه و دختر هوتن
رسا : بالغ، بلند
رَسابانو : بانوی برگزیده و بلند بالا
رَسادخت : دختر برگزیده و بلند بالا
رُکسانا : نام دختر داریوش سوم هخامنشی
رودابه : فرزند تابان و مادر رستم دستان
روژین : منسوب به روز، تابناک و درخشنده؛ زیبا
روشنک : روشن، دختر دارا
روناک : روشنایی، تابناک
رُونیا: آن که چهره‌اش مثل نیاکان است؛ اصیل
 

عکس دختر، نام دختر، نام های اصیل فارسی
 
 
 
زرافشان : افشاننده سیم و زر
زراندام : خوش اندام،‌ زیبا
زربانو : نام دختر رستم و خواهر بانو گشتاسب،‌بانویی که چون زر می‌درخشد
زرتاج : زرین تاج
زرشام : نام دختری از خاندان جمشید
زرگیس : گیسو طلا،‌ زرین گیس
زرگیسو : زرین گیس،‌دارای مویی چون زر
زرمان : زرمانند و بسیار زیبا
زرنگار : منقش به زر، طلاکوب
زری : منسوب به زر، زر دار
زرین : طلایی
زرین بانو : بانوی طلایی، درخشان 
زرین چهر : دارای چهره ای ارزشمند و درخشان
زُمرد : گوهر، از سنگ‌های قیمتی
زیبا : خوبروی، خوش چهره
زیبا دخت : دختر خوبروی و زیبا
زیباچهر : خوش رو
زیبارخ : خوش رو و خوش چهره
زیباروی : خوش چهره
زیبنده : شایسته، سزاوار
زیور : آرایش، پیرایه

 
ژاله : شبنم
ژامک : از نامهای باستانی، آینه
ژرفا : عمیق
ژیان دخت : دختر شجاع و خشمناک

 
ساتین: محبوب و دوست داشتنی
سارنیا : بانوی بی ریا، پاک
سانیا: سایه روشنِ جنگل
ساویس : با ارزش، گرانمایه
سایه : تاریکی نسبی در مقابل روشنی، پناه
سپیتا : سفیدترین و پاکترین
سپیته : سپید و درخشان
سپیده : آغاز بامداد
ستاره : اختر،کوکب
ستی : بانو، خانم، کلمه احترام
سداب : نام گیاهی است
سرور : شادمانی
سَروَر : رییس، پیشوا
سمن : نام گلی است، یاسمین
سمن چهر : دارای چهره‌ی سفید و لطیف
سمن رخ : دارای چهره‌ی سفید و لطیف
سمن روی : دارای چهره‌ی سفید و لطیف
سمن ناز : زیباروی دارای ناز و کرشمه، نام دختر کورنگ
سمنبر : لطیف، سفید و خوشبو
سمنزار : بوستان یاسمن
سنبل : نام گلی است
سهی : راست و بلند، نام زن ایرج
سودابه : دارنده‌ی آب روشنی بخش، نام زن کیکاووس
سوزان : دارای حرارت، سرشار از اشتیاق، نام زن رامشگر تورانی
سوسن : نام گلی خوشبو
سوگند : قسم، استواری بر پیوند
سیما : روی، چهره، صورت
سیمبر : دارنده اندام سفید
سیمروی : سپیدروی
سیمگون : نقره فام
سیمین : نقره فام، سفید
سیمین چهر : سپیدروی
سیمین دخت : دختر سپید و نقره فام، درخشنده
سیمین رخ : سپیدروی
سیندخت : نام دختر مهراب، پادشاه کابل

 
شاد آفرید : آفریده شاد
شاداب : تر و تازه، خرم، نام سخنوری بوده است
شادبانو : بانوی شاد
شادپری : پری شاد
شاددل : خوش طبع و خوشحال
شادروز : نیک روز، خوشبخت
شادروی : داره چهره شاد
شادکام : شادمان، کامران، کامروا
شادمان : خوش، مسرور
شادی : سرور و شادمانی، خوشی
شادی آور : نشاط آفرین
شادی افزا : افزاینده شادی و نشاط
شاهدخت : دختر شاه، شاهزاده خانم
شاهرو : دارای چهره‌ای چون شاهزادگان، زیبا
شایسته : با ارزش، سزاوار
شب بو : نام گلی است
شبنم : ژاله
شراره : جرقه، ریزش آتش
شکربانو : بانوی شیرین
شکرناز :  دارای ناز و غمزه دلپذیر
شکفته : شکوفا، خندان، تازه
شکوفه : گل‌های رنگارنگ میوه
شکوه : بلندجایگاه، با عظمت
شگون : خجستگی، با شانس
شنایا : همه چیز دان
شهربانو : نام زن رستم، ملکه
شهرخ : شاه رخ
شهرزاد : زاده‌ی شهر
شهرناز : نام خواهر جمشید، مایه فخر و مباهات دیار
شهرنواز : خواهر شاه جمشید پیشدادی
شهرو : نام مادر برزویه پزشک، شهرخ
شهگل : بهترین گل
شهلا : دارای چشمان سیاه، زیبا
شهناز : دارای ناز شاهانه
شهنواز : مورد نوازش شاه قرار گرفته
شهین : دارای ارزش و مقامِ شاهانه
شهین بانو : بانوی با ارزش
شورانگیز : هیجان انگیز؛ آشوب به پا کننده
شیدا : شیفته
شیدبانو : خانمی چون خورشید
شیددخت : دختر خورشید، زیبا
شیدرخ : دارای چهره‌ای درخشان
شیرین : مزه شادکامی
شیرین گل : گل زیبا
شیفته : عاشق، مجنون
شیوا : رسا، فصیح،  بلند و کشیده
 
صدپر : گل سرخ

نام های اصیل ایرانی با معنی (ط)
 
طرفه : شگفت آور، جالب، عجیب
طوطی : پرنده‌ای که بیشتر در نواحی استوایی و جنگلها زندگی می‌کند.
طیلا : می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز، یا خرما به دست می‌آید.

نام های اصیل ایرانی با معنی (ظ)
نام های اصیل ایرانی با معنی (ع)

 
غنچه : گل نیمه باز
 

 
فایدیم : گل نیلوفر، نام همسر داریوش، دختر هوتن
فراتاگون : نام دختر آرتان و همسر داریوش بزرگ
فرانک : پروانه، نام مادر شاه فریدون
فرخ ناز : با ناز فرخنده
فرخنده : مبارک، پرارج
فردخت : دختر باشکوه
فرزانه : گرامی، خردمند
فرسیما : دارای چهره‌ای باشکوه
فرشته : موجودی آسمانی،‌ ملک
فرگون : شکوه آسا، مانند روشنایی
فرمهر : دارای مهر و عشقی با شکوه
فرناز : دارای ناز و غمزه زیبا و با شکوه
فرنگیس : نام دختر افراسیاب، زن سیاوش، مادر شاه کیخسرو کیانی، دارای موی پرپشت
فرنوش : نوشنده شکوه و جلال
فرنی : بسیار، افزون و فروزان
فروردین : نخستین ماه هر سال
فروزان : نورانی، شعله ور
فروزش : روشن
فروزنده : تابان
فروغ : روشنایی، تابش
فروغبانو : بانوی روشنایی
فریبا : فریبنده
فریماه : ماه خجسته، زیبا
فرین : نام یکی از دختران زرتشت، دارای شکوه و جلال
فریناز : دارای ناز و غمزه زیبا و با شکوه
فیروزه : نگین انگشتر
 
قشنگ : زیبا، خوشگل
قشنگ گل : گل زیبا، دختری که چهره‌اش مثل گل زیبا و لطیف است.

اسامی دخترانه، نام های اصیل ایرانی با معنی، عکس دخترانه، نام دختر
 
 
 
کاساندان : نام زن کوروش بزرگ و مادر کمبوجیه و بردیا
کاناز : چوب ریشه خوشه خرما، اسم اصیل ایرانی
کاویش : پیمانه شیر
کبیتا : نوعی شیرینی
کتایون : نام زن کی گشتاسب در شاهنامه
کشور : سرزمینی دارای مرزهای مشخص
کشوربانو : بانوی سرزمین، ملکه
کی بانو : بانوی پادشاه
کی دخت : دختر پادشاه
کیارنگ : رنگ پاکیزه و لطیف (دخترانه و پسرانه)
کیانا : طبیعت، 
کیانبانو : بانوی جهان
کیاندخت : دختر جهان
کیمیا : کمیاب
کیوان بانو : بانوی کیوان، بانوی بزرگ و بلندمرتبه
کیوانچهر : دارای چهره‌ای آسمانی
کیواندخت : دختری که چون کیوان مرتبه‌ای بلند دارد
کیوانرخ : دارای چهره‌ای آسمانی
کیوانزاد : زاده کیوان، به مجاز زاده ستارگان

 
گاتا : سروده‌ای جاودانه از زرتشت
گردآفرید : نام دختر گژدهم و یکی از بانوان پهلوان
گردیه : نام خواهر بهرام چوبینه و زن خسرو پرویز
گل آذین : زینت گل
گل آرا : زینت دهنده گل، از شخصیتهای شاهنامه
گل آسا : همچون گل
گل آگین : آکنده از گل
گل آویز : گل آویخته شده
گل آیین : خوش سیرت
گل افروز : گل افروزنده،‌ لطیف و با طراوت
گل افسر : گل به سر
گل افشان : گل افشاننده، با طراوت
گل اندام : نازک بدن
گل برگ : برگ های رنگین گل و شکوفه
گل بیز : کلاله گل بیدمشک
گل پر : گیاهی خوشبو
گل پری : فرشته زیبا
گل پونه : نام گلی همانند نعنا
گل پیکر : دارای اندامی چون گل لطیف
گل تن : دارای اندامی چون گل لطیف
گل چین : برگزیده
گل خند : دارای خنده‌ای چون گل
گل دخت : دختری چون گل، زیبا
گل دوست : دوستار گل، گل پسند
گل سان : همچون گل
گل سیما : دارای چهره‌ای چون گل
گل شاد : شادان مثل گل،‌ زیبا و با طراوت
گل فشان : گل افشان
گل گون : سرخ رنگ، برنگ گل
گل گونه : مانند گل، به رنگ گل
گل نوش : شهد گل
گل وش : همچون گل
گلاب : مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می‌آید.
گلاله : موی پیچیده
گلباش : از نام‌های رایج زنان کرد
گلبان : گلِ درخت بان، زیبا
گلبانو : بانویی همانند گل
گلبن : درخت یا بوته گل
گلبهار : گل بهاری
گلبو : کسی که بوی گل می‌دهد
گلپاد : نگهبان گل، باغبان
گلچهر : چهره‌ای چون گل دارد
گلچهره : زیبا، دارای چهره‌ای چون گل
گلدسته : دسته گل، زیبا
گلدیس : همچون گل
گلرخ : خوبرو، خوشگل
گلرخسار : زیبا، خوش چهره
گلرنگ : به رنگ گل
گلروی : خوشگل، زیبا
گلریز : دارای نقش گل
گلزاد : زاده گل
گلزار : گلستان، محل رویش گل‌های فراوان
گلستان : زمینی پر از گل
گلشن : گلزار، گلستان
گلشید : گلی که چون خورشید می‌درخشد
گلفام : به رنگ گل سرخ
گلنار : گل انار
گلناز : دارای ناز و عشوه‌ای چون گل
گلنام : دارای نامی زیبا چون گل
گلنواز : نوازش کننده گل
گلی : چون گل
گلی ناز : دارای ناز و عشوه‌ای چون گل
گهر : گوهر، سنگ قیمتی
گهربانو : بانوی چون گوهر گرانبها
گهرچهر :  چهره‌ی گوهرین، ارزشمند
گهردخت : دختر ارزشمند چون گوهر
گهرناز : آنکه نازش چون گوهر قیمتی است
گهرنگار : گوهرآگین، مرصع
گوهر : جواهری با ارزش
گوهربانو : بانوی گرانقدر
گوهرچهر : چهره‌ی گوهرین، ارزشمند
گوهردخت : دختر ارزشمند چون گوهر
گوهرزاد : زاده در و گوهر
گوهرسان : همچون گوهر
گوهرشاد : آن‌‌كه ارزشمند و ارجمند و خوشحال است
گوهرشید : گوهر درخشان
گوهرفشان : زر افشان
گوهرناز : آنکه نازش چون گوهر قیمتی است
گیتی : جهان هستی
گیسو : زلف نگار

 
لادن : نام گلی است
لاله : نام گلی است
لاله رو : چهره‌ای چون لاله دارد، زیبا
لاله گون : همچون لاله
لاله وش : مانند لاله
لبخند : احساس شادی بر لبان
لیان : درخشنده
لیو : خورشید، آفتاب
 

 
مارتا : در اوستا به معنای نوع انسان آمده است، دنیایی
مانترَه : سخن منش انگیز و مقدس، کلام اندیشه برانگیز
ماندانا : عنبر سیاه، نام دختر پادشاه ماد و مادر کورش
ماه آفرید : آفریده‌ ماه، نام زن ایرج مادر منوچهر
ماه بانو : زنی که چون ماه می‌درخشد
ماه دیس : همچون ماه
ماهرُخ : خوشگل، زیبا
ماهرو : آنکه چهره‌ای همچون ماه دارد،‌ زیبارو
ماهوار : مانند ماه
ماهوش : مانند ماه
مرجان : از گیاهان دریایی
مرمر : سنگ خوشرنگ و قیمتی
مروارید : گوهر باارزش دریایی
مژده : نوید، خبر شادی
مژگان : مژه‌ها، چشم پوش
مَشیانه : نخستین آفریده، نام نخستین زن (حوا)
منیژه : خواهر فرنگیس، دختر افراسیاب
مه پیکر : آن که پیکرش چون ماه زیبا و دل انگیز است
مه سیما : ماه رو, ماهرخ، زیبا
مهتاب : نور آرام ماه
مهدخت : دختری که مانند ماه است
مهر رخسار : آن که صورتش چون ماه زیبا است
مهرآگین : آکنده از محبت
مهرآمیز : دوستانه، همدل
مهرآور : دوستی ورزنده، ابراز محبت کننده
مهراسا : مانند خورشید
مهرافروز : افروزنده‌ی مهربانی، مهربان
مهرافزا : آنکه مهر و محبت بیفزاید
مهرافزون : آنکه مهر و محبت بیفزاید
مهرافشان : مهربان
مهرانگیز : برانگیزاننده‌ی محبت و دوستی
مهربانو : بانوی مهربان و با محبت
مهرچهر : آنکه چهره‌ای مهربان دارد
مهرچین : برگزیننده مهر یا نور
مهرخ : آن که دارای رخساری چون ماه است
مهرناز : نام خواهر کیکاووس که وی را به همسری رستم داده بودند، خورشید ناز
مهرنگار : خورشید زیباروی
مهروی : ماه رو، زیبارو
مهری : منسوب به مهر
مهسان : مانند ماه
مهستی : ماه خانم
مهشید : مهتاب، روشنایی ماه
مهناز : ماه ناز
مهوش : مانند ماه، خوشگل
مهین : بزرگ، بزرگتر
مُوژان : چشم خمار و پر کرشمه، غنچه نرگس
میترا : خورشید، مظهر دوستی و محبت و روشنایی
مینا : نام گلی است
مینو : جهان معنوی، بهشت 

 
نارگل : گل سرخ انار
نارگون : همانند انار، سرخ و آتش
ناز : دوست داشتنی، کرشمه، نام گلی است
نازآفرید : آفریده ناز و زیبا
نازآفرین : آنکه خوشی پدید آورد، نازآفریده، پدید گشته از ناز و فخر 
نازبانو : بانوی زیبا و عشوه گر
نازپری : آنکه مانند پری زیباست، نام دخترپادشاه خوارزم
نازمهر : زیبا چون خورشید
نازنین : دارای ناز، نازک اندام، دوست داشتنی
نازیاب : یابنده ناز،‌از شخصیت‌های شاهنامه
ناهید : آناهیتا، پاک بانو
نایریکا : برگزیده و پسندیده
نخستین : آغازین، اولین
نرگس : نام گلی است
نساک :نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
نسترن : گلی سپید رنگ
نسرین : نام گلی است
نکوزاد : زاده نیکویی
نکویار : یار نیکو
نگار : چهره زیبا
نگین : جواهر انگشتری
نورسته : جوانه تازه
نوشین : شیرین و گوارا
نوگل : گلی که تازه شکفته شده است
نونهال : نهال تازه، درخت جوان
نیایش : نماز بردن، عبادت
نیکچهره : او که دارای چهره‌ای نیکوست
نیکدخت : دختر نیک و شایسته
نیکرخ : نیک رو
نیکروی : خوش صورت
نیلوفر : نام گلی است
نینا : زیبایی، خوش اندامی و ظرافت
نیوشا : شنونده، یادگیرنده

 
واپسین : آخرین، بازپسین
واژه : کلمه، لغت
وانیا : هدیه باشکوه خداوند
وَرد : گل سرخ
وِستا : دانش، کتاب مقدس زردشتیان
ویدا : پیدا و آشکار،‌ یابنده
ویستا : دانش و فرهنگ، برخوردار

 
هما : مرغ خوش پرواز و مایه سلامت، از شخصیت‌های شاهنامه
هماچهر : آنکه چهره‌ای چون هما دارد، خوش سیما
همافر : دارای شکوه همایی
همدم : همنشین، مونس
همراز : محرم اسرار
هنگامه : شورش و فتنه، وقت و زمان، شگفت انگیز
هوآفرید : خوش ستوده، خوش آمرزیده
هوپاد : نگهبان خوب، نیک سرشت
هور : خورشید
هورام : پیرو خوبی، انسان شاد و خنده رو، هنگام طلوع آفتاب،‌ مرتفع
هوربانو :  زیبا همچون خورشید
هورتن : آن که تن و بدنی پاک و درخشان چون خورشید دارد
هورچهر :  زیبا همچون خورشید
هورداد : داده‌ی خورشید، تابنده و پر حرارت
هوردخت : دختر خورشید
هورزاد : زاده خورشید
هورسان : مانند خورشید
هورشید : خورشید
هورفَر : دارای فر و شکوه مانند خورشید
هورمهر : مهربان همانند خورشید
هوروَش :  زیبا و تابناک همچون خورشید
هوزاد : خوب زاده، اصیل
هوزان : نرگس نوشکفته و نیک دان
هوشبام : سپیده دم
هوگون : خوب گون، خوش رنگ، ممتاز
هُووی : نام زن زرتشت، دختر فرشوشتر

 
یارناز : یار زیبا
یارنوش : دوست و یاری که چون عسل شیرین و دلنشین است
یاس : نام گلی است
یاس رخ : آنکه چهره ای چون گل یاس دارد
یاس گل : آنکه مانند گل یاس خوش چهره و زیباست
یاسمن : نام گلی است
یاسمین : گل یاسمن
یگانه : بی همتا
یَسنا : پرستش، از بخش‌های اوستا 
 
برای آشنایی با اسامی پسرانه به نام های اصیل ایرانی با معنی (اسم پسر) مراجعه کنید. 
 

گروه مادر و کودک ستاره

 
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۸۰
در انتظار بررسی: ۰
حسین
Iran, Islamic Republic of
17:29 - 1397/07/23
اسم دختر میخوام که به حسین و سمیرا بیاد.ممنون
حمیرا - حورا - حسنا
شقایق
Iran, Islamic Republic of
14:53 - 1397/07/22
سلام,میشه اسم دختر و پسر بگید به شقایق و احمد بیاد,باتشکر
اقاقیا - ارغوان
گلناز
Iran, Islamic Republic of
08:24 - 1397/07/22
چرا دنبال اسمهایی هستید که به هم بیاد؟؟؟؟
چرا به خاطر اسم خواهرم که مهرنازه باید آخر اسم من هم ناز داشته باشه؟ در حالیکه مادرم دوست داشته اسمم رو بگذاره نسترن؟؟
بچه های دوم همه قربانی اند....
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
21:31 - 1397/07/20
یه اسم دخترانه که به اسم سهیل وستایش بیاد
ثنا
معصومه
Iran, Islamic Republic of
21:30 - 1397/07/20
خیلی خوب بودعالی
میلاد
Canada
21:28 - 1397/07/20
سلام من ی اسم دختر میخوام ک ب میلاد بیاد
هورداد، گلزاد، گلپاد، شهرزاد.
Miss.Mohammadimasab
Iran, Islamic Republic of
14:53 - 1397/07/18
اسم های خیلی قشنگی هست.لایک داره واقعا
الی
Iran, Islamic Republic of
11:03 - 1397/07/17
یه اسم دختر ایرانی زیبا
ملیحه
Iran, Islamic Republic of
19:00 - 1397/07/16
ممنون به نظر من همه ی اسم ها قشنگن
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
18:33 - 1397/07/15
اسم دختر ترکی که به پریسا و زهرا و نازنین فاطمه بیاد
آیدا - آیلا - سایا
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
18:33 - 1397/07/15
اسم دختر ترکی که به پریسا و زهرا و نازنین فاطمه بیاد
آیدا - سایا - آینا
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
02:39 - 1397/07/15
اسم دختر ایرانی به نازنین فاطمه و زهرا و پریسا جور بشه
نجوا - نکیسا - نادیا - نارینا
زهرا
Iran, Islamic Republic of
21:44 - 1397/07/13
سلام اسم دختر ایرانی به نازنین فاطمه. زهرا و پریسا
نادیا - نکیسا
جواد
Iran, Islamic Republic of
21:41 - 1397/07/07
سلام لطفا اسم دختر بگین ایرانی باشه.
عارف
Iran, Islamic Republic of
16:30 - 1397/06/30
اسم دختر ایرانی که به عماد و احسان بیاد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
الهام
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
23:16 - 1397/06/27
سلام اسم آزاده به نظرتون چطوریه؟
نفیس
Iran, Islamic Republic of
16:08 - 1397/06/21
سلام
به نظرتون اسم حلما قشنگتره یا راحیل
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
حلما
هادی
Iran, Islamic Republic of
09:18 - 1397/06/19
سلام دنبال 1 اسم خوب میگردم هیچی به زهنم نمیرسه که با اسم دخترم ست بشه
اسم دخترم حِلما هستش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
حسنا
helnazjoon
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
حلما و هلناز
رایان
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
هلیا یا حلیا نمیدونم کدوم درسته
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
01:15 - 1397/06/19
سلام لطفا یه اسم دختر بگید که به هستی بیاد.
هدیه - هوری
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
هستی و هلناز
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
حلیا
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
هلن
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
15:31 - 1397/06/18
سلام.من یه اسم پسرانه میخوام که به الهام بیاد.ممنون میشم
الیا - امیرسام - ارحام - پدرام - حسام - هونام
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۴:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
پرهام
دلسوخته
Iran, Islamic Republic of
01:12 - 1397/06/17
باعرض سلام وخسته نباشید دوستان عزیز ومدیر محترم سایت اگر شماایین زرتشتی دارید لطفا اعلام کنید که مخاطبین تان بدانندوکسانی از اسمامی که گذاشتید استفاده کنند به این نوع اسامی ایمان دارنداین قسمت را اگر زرتشت هستید درموردش فکر کنید که به دین وایین خود بهتر احترام بگذارید بنده هرگز قسد توهین ندارم به هیچ دین ایینی همه مهترمند وهر شخص باهر عقیده ای محترم است اما اگرمسلمان هستید ازاین جا به بعد را مطالعه کنید دست عزیز وبرادر دینی من اسامی که شما دراینجا قرار دادید اسامی اصیل ایرانی هم اگر باشد تمامشان اسامی گبری وزرتشتی است که هیچ ارتباتی با اسلام ندارد چرا مردم را گول میزنید به چه دلیل به خودتان اجازه داده اید که نام های به پدر ومادرها پیشنهاد دهید که هیچ سنخیتی بااسلام ومسلمین ندارد چرااینگونه رفتارهارا رواج میدهید ایا میدانید که باید پاسوخ گوباشید میدانید وقتی با نام های که شما دراینجا قرار داده اید وپدران ومادران برای نام گذاری از ان استفاده میکنند ومسعولش شمایی هستی که به انان یادور شدی که اینکار را انجام دهند وقتی یک دختر مسلمان وشیعه به سن تکلیف برسد ایا از پدر ومادرش سوال نمیکند که اگر من مسلمانم چرا نامم رانوش راددخت یا ران افزون است ایابه پدر ومادرش معترض نمیشود که اگر میخواستید رداشته باشید یا همخوانی چرا راضیه رضوانه ریحانه نگذاشتید حال ایا دردین اسلام وشیعه ترویج ایین زرتشتی وگبری درست است خودتان فکر کنید که دارید چه میکنید خواهشمندم اجزانه تقاظا دارم شما را به انچه که ایمان داریداینگونه اسامی ونامها را ترویج نکنید که اگر به این روال پیش برویم سنت زرتشتی یا به قول بعضی نادانان ایران باستان یا اریایی جایش باسنت پیغمبر عوض میشود ومایی که دم از مسلمانی میزنیم هیچ بویی از حتی سنت پیغمبر هم نبردیم فقط خدا به دادمان برسد خواهشمندم دقت کنید از فرستی که برای خواندن مطالب گذاشتید سپاس گذارم
دوست گرامی همانطور که از عنوان این مطلب مشخص است این لیست مربوط به اسامی اصیل ایرانی است و مخاطبینی که علاقمند به این گونه اسامی باشند از آن استفاده می کنند. بنا بر اصل آزادی بیان و نیز قانون کشور جمهوری اسلامی ایران انتخاب و ثبت این اسامی کاملا آزاد و قانونی است و نگرانی شما در خصوص عدم توجه به نام های اسلامی کاملا بی مورد است. مضاف بر این که در سایت ستاره لیست اسامی مذهبی مخصوص دختر و پسر نیز برای علاقمندان موجود است که می توانید به آن مراجعه کنید.
پاسخ ها
زینب
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
چرا نظر من رو نگذاشتید؟؟؟؟ همه باید بگن اسم زرتشتی بگذارید تا نظرشون منتشر بشه؟
سارا
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
ببین دوست نسبتا محترم کی گفته چون ما مسلمونیم باید اسم عربی بذاریم درسته بهتره اسم اماما رو بذاریم ولی اسم سلیقه ای و این حرفای شما خیلی نا مربوطه اگه اینا اسم های زردتشتیه زردتشتای اونموقع خیلی خیلی بیگناه تر از مسلمونای الانن هرچند اگه مسلمونی باقی مونده باشه
مهرداد
| France |
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
موسی به دین خود عیسی به دین خود شما لازم نکرده نگران بقیه ایرانی ها باشی هر کس رو تو گور خودش میذارن
آمیتیس
| France |
۱۶:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
سلاام اگه شما دقت کنین میبینین دین ما ایرانیان زرتشت بوده و ما عرب نیستیم به هیچ عنوان
ما ایرانی هستیم و اسممون رو هم ایرانی انتخاب میکنیم نه عربی.عربها بلاهایی خانمان سوز بر سر ما فرود آوردند در طول تاریخ.حالا اگه نگاهی بندازین میبینیم نصف بیشتر کشور اسم عربی دارند.زرتشت هم خدا رو قبول داشت و پیغمبر خدا بود و خون و خونریزی ش از عرب ها کمتر بود و اییین دوستی و محبت گسترش میداد.بنابراین شما خودتون قضاوت کنین ما اسممون اسم اصیل ایرانی ولو زرتشتی باشه بهتره یا عربی؟
احساس
United States
01:02 - 1397/06/17
اسم دختر كه به احساس يا ناديا بخوره
یاس - الماس - السانا - الیسا - نارینا - ناریکا -نکیسا - وانیا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
چه جالب ۳ تا نظر دادن ۳ تاشونم از یه کشور پرچم خورده فکر کنم فرانسه. اگه نظری دارید که خلاف نظر دهنده یه دونه هم بگید کافیه فکر نکنم نیازی باشه پشت هم با اسمای مختلف بنویسید که زیاد دیده بشید.
ناشناس
| Netherlands |
۱۵:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
ما ابتدا ایرانی هستی پس از آن گروهی دین اسلام و دینها دیگر دارند پس نام ما باید ایرانی باشد .ما عرب نیستم شما هم عقیده برای خودت محترمه نه برای ایران دوستان و ایرانیان اصیل
محمد امین عزیزی
Iran, Islamic Republic of
23:41 - 1397/06/15
سلام من یه اسمی میخوام به محمدامین ومهدیس بیاد
مهرین - ماهین - متین - مهسان
ستاره
Iran, Islamic Republic of
23:07 - 1397/06/14
سلام اسمی که بع ریحانه و علیرضا بیاد بگید
عجله دارم
رکسانا - رها - روشنا - رزا - انیسه - ارزنده - عرفانه - عارفه
بابک
Iran, Islamic Republic of
14:15 - 1397/06/13
اسمس دختری که به پویا بخورد.
ممنون
پریا - رویا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
پریا پویا
شیدا
Iran, Islamic Republic of
19:53 - 1397/06/11
اسمی که به اسم پرهام بیاد هم دختونه و هم پسرونهلطفا
رهام - رها - پرتو - پرنیان
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
17:26 - 1397/06/10
سلام میشه اسم دختر یا پسر که به محمدمهدی و ریحانه بیاد بگید البته ایرانی
مهرانه - مهراوه
الهه
Iran, Islamic Republic of
01:09 - 1397/06/08
اسم دختر و پسر برای گلزار و رضا . اگه کمکم کنین ممنون میشم
دختر: گلسا - گیلدا
پسر: رادمهر
حامد
Iran, Islamic Republic of
12:55 - 1397/06/07
به نامهایصدف وسپیده چه نامی میاد
سحر - ساحل
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
16:19 - 1397/06/05
هلناز زیباترین اسم دختر
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
18:05 - 1397/06/04
اسم ناز =هلناز= زیبارو-خوشبو=هل+ناز=هلنازی=نانازخانوم
باران
Iran, Islamic Republic of
20:44 - 1397/06/03
خیلی ممنون. اسم دختر میخوام که جدید باسه

می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:


اسم دختر خاص؛ بیش از ۳۰۰ اسم دخترانه جدید و زیبا

پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
هلناز
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
21:38 - 1397/06/01
سلام اسم دختر بگین به سارینا بخوره.. به جز سانیا
سونیا - سومیا - سامینا - سمیرا
پاسخ ها
رحیمه چه اسمی میاد
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
سروه سنور
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
15:44 - 1397/05/29
سلام اسم دخترونه ایرانی که ب ایمان و سپیده بیاد بگید ممنونم
سوزان، سایان (ریشه ترکی)، ایمانه
Negin
Iran, Islamic Republic of
21:36 - 1397/05/26
اسم دختر که به اکبر و فاطمه بیاد لطفا اگه بگید ممنون میشم
اطهره - انیسه - امینه - اندیشه
بدون نام
United Arab Emirates
16:08 - 1397/05/22
ممنونم از مطلب خوبتون ،لطفا اسم دختر و پسري كه به اسم فاطمه و مصطفي بياد رو بگيد مرسي

دختر: فاطیما - فریماه - فریبا
پسر: فواد - مبین - فاطر

حدیث
Iran, Islamic Republic of
11:41 - 1397/05/21
سلام میشه اسمی اصیل ایرانی که به راحیل بیاد بگید
رامش - رایکا - راویس - رایا
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
16:04 - 1397/05/20
اسم دخترکها به اسم امیرحسین وامیررضابیا
امینه - امینا - اسما - اقاقیا - الینا
جواد
Iran, Islamic Republic of
00:16 - 1397/05/14
سلام لطفا اسم دختر که به آرتمیس بیاد ایرانی البته ممنون
آرمیس، آمیتیس، آترین
آوش
Iran, Islamic Republic of
17:00 - 1397/05/12
اسم دخترانه که یابه آوش بیادیابه هلاله
آنوش، آویش،‌ آوا، آوازه، آویژه،‌ هورتاش، هاله، هلیا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
هلناز،هوناز،هورناز
ممد
Iran, Islamic Republic of
00:29 - 1397/05/12
اسم دختر ک ب الیاس سدیس ایرج بیاد لطفا
ایرسا، گلدیس،‌ پارمیس،‌ ایرانا، الناز
بدون نام
France
01:25 - 1397/05/07
اسم دختر ک به ویدا بیاد ؟؟ لطفا چون وقتی ندارم ممنون
شیدا - ندا - ورونیکا - ویستا - ویشکا - ویونا - وندا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
مینا
نیلوفر
Iran, Islamic Republic of
01:57 - 1397/04/31
اسمدختر که به محمد حسن و کیان بیاد
آشیان و پرنیان
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۲۰:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
سلام میشه لطف کنید یه چندتااسم دختر بگیدایرانی باشه به اسم داوربیاد وبه اسم پروین ممنون میشم

درین - پندار 

ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
مهدیه
عاطفه
Iran, Islamic Republic of
05:18 - 1397/04/29
اسم دختر که به اسم رادان بیاد
خندان
رها
Iran, Islamic Republic of
14:24 - 1397/04/27
سلام ی اسم قشنگ ک ب نازنین بیاد لطفا
طنین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
نیاز
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
18:35 - 1397/04/26
لطفا معنی اسم نادیا رو بگین؟؟
وچه اسمی به نادیا میخوره؟؟
نادیا به معنی امید و آرزو است.
نارمیلا - ناریا - نگینا - نکیسا - ناریکا - نازیلا
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
20:03 - 1397/04/23
یه اسم اصیل ایرانی دختر که به یاشار بیاد
یارگل - یارناز - یاشیل (ترکی) - یافا (عبری)
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
یلدا
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
ایشیل
فریبا
Iran, Islamic Republic of
01:10 - 1397/04/22
اسم فریمان
..
Iran, Islamic Republic of
18:46 - 1397/04/19
اسم پسر که به جانان بیاد؟؟
پاسخ ها
رها
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
رادان-فرهان-شایان-سامان
سما
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
رادان-سامان-فرهان
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
جواد
مهسا
Oman
04:15 - 1397/04/14
لطفا معني اسم آراد و بگين و چنتا اسم دخترونه كه به آراد بخوره پيشنهاد بدين
آراد نام فرشته موکل بر دین و تدبیر امور و مصالحی که به روز آراد متعلق است، نام روز بیست و پنجم ماه شمسی، (در پهلوی) آرای، آراینده
اسم دختر: آرنیکا - آریانا - آرینا - آرام
پاسخ ها
باران
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
باران
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
13:41 - 1397/04/13
یک اسمی که به اوین بیاید
اسرین - آترین - آوینا - اوینار
هلناز بانوی ایرانی
Iran, Islamic Republic of
17:29 - 1397/04/05
اگه دنبال اسم شیک و جدید و تک میگردی ، هلناز بهترین اسمه،اگه دوفلو باشه:هلناز و هوناز محشره.
.....
United Arab Emirates
12:56 - 1397/04/04
سلام لطفا اسم دختر بگین که به هانیه بخوره ممنون
هونیا - هنگامه - هوناز - هانا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
هلناز
آرشیدا
United Arab Emirates
01:29 - 1397/04/02
چه اسمی به محمد طاها می خورد
مهرانا - ماهانا - مرسانا - ملیکا
پاسخ ها
Mohammad Ali
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
سلام من مطئنم اسم ملیکا به محمد طاها میاد اسم پسر عمو دختر عموی من همینه با هم خواهر برادرن.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
اوین
مرضیه
United States
11:22 - 1397/04/01
اسم های اصیل ایرانی که ب حرف م بخور دوقلو دختر هم هستن!؟؟

می‌توانید به مطلب زیر مراجعه نمایید: اسم دختر که با حرف م شروع می‌شود

پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
مهدیه. مهدیس
Ella
Iran, Islamic Republic of
16:57 - 1397/03/22
سلام
لطفا یه اسم دخترونه بگید که به امیرحسین یا سپهر یا الهه بیاد
پاسخ ها
ناشناس
| United Arab Emirates |
۲۲:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
سلام خسته نباشید اسم ملینا
محمد پورکاوه
Iran, Islamic Republic of
02:16 - 1397/03/22
سلام لطفا اسم دختر که به حسین وحسام بیاد بگید؟

سلام اسم حسنا را به شما پیشنهاد می‌کنیم اما برای دیدن تمام اسامی دخترانه که با ح شروع می‌شود به لینک زیر مراجعه نمایید: اسم دختر که با حرف ح شروع می‌شود

پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
هلناز
رسول
Iran, Islamic Republic of
01:59 - 1397/03/19
با سلام اسم دختر کوچولو به رسول وهاجر بیاد؟
سلام
اسم کردی روژیار به معنی روزگار
میم
Iran, Islamic Republic of
23:01 - 1397/03/16
سلام دوستان
اسم دختر که به رضا و شکوه بیاد میشه پیشنهاد کنید؟
ممنون میشم
پاسخ ها
سمانه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
شاینا-رز
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
01:00 - 1397/03/15
سلام.ببخشید بنظرتون اسم دختر سودا قشنگه یا سلنا؟؟
پاسخ ها
سیاوش
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
سودا
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
18:19 - 1397/03/08
عالی بود
Sahar
Iran, Islamic Republic of
02:21 - 1397/03/06
سلام اسم دختر و پسری که به سحر و محمدامین بیاد پیشنهاد میدین... مرسی از سایت خوبتون
 سامین - سروین - سوین
پاسخ ها
shadi
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
سبا وصحرا
جواد
Iran, Islamic Republic of
18:49 - 1397/03/01
سلام
یه اسم دخترونه که به مریم بیاد
تشکر
مروا - ماریا - مهدیس - مهشید - مرسانا - مرجان
Setareh
United Kingdom
20:02 - 1397/02/28
سلام اسم پسر ک ب ستاره و جابر بخوره
سامر - ساهر - سامیار
هنگامه
Iran, Islamic Republic of
02:38 - 1397/02/24
خداییش با چه انگیزه ای مهنی اسم هنگامه رو نوشتین وقت و زمان؟؟ معنی هنگامه میشه آشوب و غوغا همونجوری که تو خیلی از شعرای قدیمی با این معنی اومده.
کوثر
Iran, Islamic Republic of
17:58 - 1397/02/21
امیر‌امین
میلاد
Iran, Islamic Republic of
11:29 - 1397/02/18
سلام اسمی که با امیر ارسلان هماهنگ باشه ممنون میشم
ارغوان، افشان و ...
نسرین
Iran, Islamic Republic of
11:08 - 1397/02/16
با سلام ؛ لطفا اسم ترمه را به اسامی گروه ت اضافه کنید .متشکرم
سلام دوست عزیز، در اینجا تنها بخشی از اسامی آورده شده است. با مراجعه به لینک و عنوان مربوط به اسامی دختر که با حرف ت شروع می‌شود فهرست کاملی از این اسامی از جمله ترمه را مشاهده خواهید کرد.
Mahi
Iran, Islamic Republic of
15:22 - 1397/02/15
سلام ميشه اسم دختر كه به سياوش بياد پيشنهاد بديد..مرسي
سینره - سی‌گل _ سیتا
می‌توانید به
فهرست کامل اسامی دختر که با س شروع می‌شود
مراجعه نمایید.
فائزه
Netherlands
15:16 - 1397/02/15
اسم دختر که به فامیلیش آزرم هستش بیاد
آرام - آسودا - آرینا - آزیتا - آزالیا
خالد
Iran, Islamic Republic of
11:55 - 1397/02/10
سلام،لطف کنید اسم دختری که با نیایش هماهنگ باشه رو پیشنهاد بدین ممنون میشم
نیوشا، نیروانا، شارونا، ستایش و ...
حاتم نبی زاده
Iran, Islamic Republic of
16:20 - 1397/02/09
سلام
اسم یک دختر که بااسم هانیتا هم خوانی داشته باشه
ممنون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
هانیتا و هلناز
سبا
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
مرسی عزیزم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
آنیتا - هانیه - هانا - هانیا
طلا
Iran, Islamic Republic of
13:06 - 1397/02/09
نام دخترونه وشیک رستا
الی جون
Iran, Islamic Republic of
11:08 - 1397/02/09
به نظر شما اسم دخترونه و امامی صرفااا جدید که به کامیار بیاد چیه . لطفا نظر بدید
مسعود
Iran, Islamic Republic of
21:07 - 1397/02/04
سلام چند اسم که به دینا بخوره اگه بگیرد ممنون میشم
به صفحه اسم دختر که با الف تمام می شود یا با حرف د شروع می شود مراجعه کنید.
پاسخ ها
نادیا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
دیبا
مهرسام
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
دیانا
رویا
Iran, Islamic Republic of
08:26 - 1397/02/04
سلام اسم دختر ک باک شروع بشه وب کوروش بیاد
کتایون، کرانه، کرشمه، کمند، کیمیا، کاترینا، کاملیا
M
Iran, Islamic Republic of
09:38 - 1397/01/27
چند اسم دختر و پسر که به مهلاو متینه بخوره
اگر بگین ممنون میشم.
می‌توانید به فهرست اسامی که با حرف میم شروع می‌شوند مراجعه کنید.

بدون نام
Iran, Islamic Republic of
10:00 - 1397/01/26
سلام روزتون بخیر اسم دخترونه رونیکا قشنگتره یا دیانا؟
سلام، رونیکا به معنای "زیباروی" و دیانا به معنای "نیکویی بخش" است. هر دو هم آهنگ و هم معنی خوبی دارند.
پاسخ ها
Shiva
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۶
من اسم خودمو دوست دارم شیوا
اکبر
Germany
22:17 - 1397/01/25
اسم پسربرام بفرستین لطفأایرانی،عربی نباشه ممنون
برای مراجعه به صفحه اسامی اصیل پسر ایرانی به لینک زیر رجوع کنید:

http://setare.com/fa/news/8603
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
اسم خودت ک عربیه!!!
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
11:24 - 1397/01/25
سلام من دوهفته دیگه بچه ام به دنیا می اید لطفا از شما تقاضا دارم یک اسم دختر برایم انتخاب بفرماین
پاسخ ها
النا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
اسم بچتو چی گذاشتی
سوشا
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
آروشا مهرسا بیتا بنیتا نورا کوثر شیرین شادی بهار باران صبا ندا سنا محیا حدیث آنا مارال ستاره نیایش و.....
ابوالفضل
Iran, Islamic Republic of
20:46 - 1397/01/23
یک اسم دختر می خوام که به ابوالفضل و امیرحسین بیاید
به فهرست اسامی دختر که با حرف الف شروع میشوند مراجعه کنید:
غزل
Iran, Islamic Republic of
13:14 - 1397/01/23
سلام به نظرتون اسم پینار قشنگتره یا دیناز میخوام هم قشنگ باشه هم معنی خوبی داشته باشه هم به فامیلی محمدپور بیاد.
پاسخ ها
هلناز
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
دیناز قشنگتره
ناشناس
| United States |
۰۲:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
پینار به معنی چشمه
Arezoo
Iran, Islamic Republic of
18:48 - 1397/01/15
یک اسم دختر و یک اسم پسر که به "یارا" بیاد و ترجیحا اگه شد آخرش الف داشته باشه.
النا، السا، ادرینا و... از جمله اسامی است که به اسم یارا شبیه است. جهت مشاهده لیست کامل اسم دختر که با حرف الف تمام می شود به صفحه زیر مراجعه کنید
http://setare.com/fa/news/17512/
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۰۲:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
پارلا
هلیا
Iran, Islamic Republic of
20:42 - 1397/01/13
خیلی مد شده همه این اسم رو دوست دارن
رضا
United States
23:19 - 1397/01/04
سلام.چند تا اسم دخترونه که با اسم رضا و افسانه هماهنگ باشه.ممنون
یاسمن
Iran, Islamic Republic of
13:09 - 1396/12/22
اسم دخترو پسر که به یاسمن و محمد بخوره شیک باشه
مهدی عباسی
Iran, Islamic Republic of
22:58 - 1396/12/15
سلام اسمی که به اسم مهدی بخوره را میخاستم لطفا هرچه زود تر بگید باتشکر
مهتا، مهدیا، مهرو و ...
برای انتخاب اسم دختر با م می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.
http://setare.com/fa/news/14214
پاسخ ها
فرشته
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
اسم دختری که به بابک ونیما هم اهنگ باشد
بشرا - بینا - بهارا - نیکا
آمیستیریست
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
سلام آیا اسم یکتا اسم اصیل ایرانی هست ؟ویکتا اسم قشنگیه؟
سلام، یکتا یک اسم فارسی است به معنی بی نظیر و یگانه
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
14:53 - 1396/12/14
با سلام نام دختر که با رستا هم آوا و هماهنگ باشد؟
به صفحه اسم دختر که با الف تمام می شود مراجعه و انتخاب کنید.
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۰۲:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
پارلا - تارا-سارا
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
رایا
عبدالرضا
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
سلام اسم دخترکه بامهناز وعبدالرضاهماهنگ باشد؟
زهرا
United Arab Emirates
03:00 - 1396/12/13
لطفا ی اسم ک ب اسم دختر ک ب اسم آرمان بیاد بهم معرفی کنید
ممنون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
مهناز و هلناز
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
از ب فقط باران به آرمان میاد
Hasan
Iran, Islamic Republic of
15:23 - 1396/12/03
با سلام یه اسم دختر میخام که به پرهام بیاد ممنون میشم
پرتو - پرنیان و ...
به لینک زیر (نام دختر که با حرف پ آغاز می‌شود) رجوع کنید.
http://setare.com/fa/news/14187
milad
Iran, Islamic Republic of
13:43 - 1396/11/26
سلام اسمی میخوام که به سبحان بیاد
به صفحه اسم دختر با س مراجعه کرده و اسامی هم وزن آن را مشاهده کنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
دخترانه: سایانا و سروناز
پسرانه: سینا و سپنتا
مهشید
Iran, Islamic Republic of
23:52 - 1396/11/23
با فاطمه فاطیما و فائزه هماهنگه و اگر دوس نداشته باشین مهلا و مهتا یا مهان با با مهراس هم آهنگه
ولی کلا به نظر من اس نه باید با خواهر برادرش ست بشه نه با پدر و مادر. اسم در درجه اول باید با معنی خوب باشه و بعدشم بافامیلش جور در بیاد. مثل ستاره قطبی پرستو مهاجر. ستاره درخشان فرهنگ ارشادی. سپهر نیلی. و...
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
22:04 - 1396/11/17
سلام ميشه يه اسم دختر كه به فاطمه و مهراس بياد بگيد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
ماهور
Simona
Iran, Islamic Republic of
12:42 - 1396/11/14
سلام
نام دخترانه که با سینا و مونا هم آهنگ و زیبا باشه
لطفا...
لطفا به صفحه پیشنهاد اسم دخترانه که با حرف الف تمام می شود مراجعه کنید. لینک صفحه در ادامه آمده است

http://setare.com/fa/news/17512
پاسخ ها
مبینا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
ماندانا و مبینا
نیما
Iran, Islamic Republic of
13:40 - 1396/11/10
سلام اسم دختری که با رادمهر هماهنگ باشه پیشنهاد بدید.ممنون.
پاسخ ها
هوهو
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
رها، رونیکا، رومینا،روزیتا،رادانا، رویا، رندیا، روشکا، رستا، ریحانه، رهسا، رومیا
نیکا
Iran, Islamic Republic of
05:26 - 1396/11/10
نیکا بهترین اسم دخترانه هست.
پاسخ ها
آرشاویر
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
نمیشه گفت چه اسمی بهتر از بقیه اسم هاست الان مثلا من از اسم کوثر و نورا خوشم میاد دلیل نمیشه بگم بهترین اسم دخترانه است
علی
Germany
07:03 - 1396/11/08
سلام ممنون بخاطر اسامی زیباتون
لطفا یه اسم که هستی وهلیا بخوره لطف کنید بفرستید
می توانید به صفحه اسم دختر با حرف ه مراجعه کنید. همینطور اسامی دختر که به حرف الف ختم می شوند نیز در سایت موجود است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
هستی و هلیا و هلناز
سیدنصرالله
Iran, Islamic Republic of
18:54 - 1396/11/02
سلام.بنظرشماازبین اسمهای تارا دیانا سونیاکدوم قشنگتره تا فردا بیشتر وقت ندارم خواهشا زودج بدید ممنون.
پاسخ ها
دریا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
دیانا
مهری
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بنظرم دیانا قشنگتره
مهتاب
Iran, Islamic Republic of
14:25 - 1396/10/30
سلام اسم دختر که با کیاشا همخوانی داشته باشه..متشکرم
لیست کامل نام دختر که به حرف الف ختم می شود را در صفحه زیر ببینید

http://setare.com/fa/news/17512
رامین
United States
20:45 - 1396/10/23
اسم دخترانه که با اسم امیرماهان هماهنگ باشه
مشاهده اسامی دختری که با ن تمام می شود می تواند به شما کمک کند.
http://setare.com/fa/news/17761
پاسخ ها
بهار
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
یسنا
رضا
Iran, Islamic Republic of
15:05 - 1396/10/19
سلام
لطفا نام پسرانه که با النا هم خانواده باشه رو برام بفرست.
متشکرم
لیست اسامی پسر که با نا تمام می شوند و هم وزن النا می باشند در صفحه زیر آمده است. همینطور کلیه اسامی پسر که با حرف الف تمام می شوند نیز در قسمت انتخاب اسم سایت ستاره موجود است.
http://setare.com/fa/news/17854
فرشاد
Canada
22:15 - 1396/10/18
اسم دخترانه که فرشاد و افسانه بياد
اسامی که با ف شروع و به ه ختم شوند مثل فرزانه و فرشته
آیلین
Iran, Islamic Republic of
22:46 - 1396/10/17
سلام خسته نباشید به اسم آی نور شناسنامه میدن ؟
سیدنصرالله.
Iran, Islamic Republic of
16:20 - 1396/10/17
باسلام. چندتا اسم دخترونه همراه با معنی که با اسم های یاشار و طاها هماهنگ باشند برایمان پیشنهاد کنید یک هفته دیگه بیشتر فرصت ندارم که دخترم به دنیا بیاد ممنون.
پاسخ ها
رها
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
آوا
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
21:48 - 1396/10/08
سلام لطفاً اسم های هماهنگ بایونس و ریحانه را بفرستید فرصت زیادی ندارم دختر م دارد به دنیا میآید
سیدنصرالله
Iran, Islamic Republic of
12:42 - 1396/10/05
سلام. چندتا اسم دخترونه زیبا که با اسم یاشار و طاها هماهنگ باشند ده روز دیگه بیشتر فرصت ندارم که دخترم بدنیا میاد خواهشا زود جوابمو بدید ممنون از سایت خوبتون
اسامی هماهنگ با یاشار:
یارنوش، یاسمن، یاشیل، یلدا

اسامی هماهنگ با طاها:
طراوت، طلایه، طلوع، طنین، طوبی
سمیرا
Iran, Islamic Republic of
21:48 - 1396/09/17
سلام لطفا اسمی که به اسماعیل و میکائیل بیاد دختر باشه بفرستید ممنون میشم
راحیل، نام مادر حضرت یوسف با ریشه عبری
نشمیل، به معنای زیبا با ریشه کردی
کژال، به معنای دختری با چشمان زیبا با ریشه کردی
پاسخ ها
علی اصغر
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
ملیسا
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
07:23 - 1396/09/12
با سلام اسم هایی که با اسم یاشار و طاها هماهنگ باشند
اسمایی مانند طیلا، یارناز، یافا و... به نظر با اسمایی طاها و یاشار هماهنگ می‌باشند. برای دیدن اسامی بیشتر به لینک‌های اسامی آورده شده در مقاله مراجعه کنید که با حرف ط،‌ت و ی شروع می‌شوند و پیشنهادات ما را نیز ببینید.
سعید
Iran, Islamic Republic of
15:40 - 1396/06/22
خوووب بود اسم آزالیا خوبه به نظرتون؟
پاسخ ها
محمد حسين اسدي
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
الناز يكم سخته
یکتا
United Arab Emirates
20:16 - 1395/10/23
سونیا به معنی روشنایی خاندان هم اسم زیبایی است
پاسخ ها
شنتیا
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
بسیار عالی بود
زولا 2