تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۲
کد خبر: ۸۵۹۲
تعداد نظرات: ۱۹۶ نظر
فهرستی از نام های اصیل ایرانی با معنی و به ترتیب حروف الفبا برای شما گردآوردی کرده‌ایم. این نام‌ها شامل اسامی دخترانه ایرانی اصیل می‌باشد.
ستاره | سرویس مادر و کودک - انتخاب نام مناسب برای فرزند تازه متولد شده یکی از مهم‌ترین و در عین حال جذاب‌ترین کارهایی است که والدین بر عهده دارند. نامی اصیل، زیبا و با معنی می‌تواند حتی در آینده و بزرگسالی کودک تاثیرگذار باشد. خیلی از ایرانیان با انتخاب نام های اصیل ایرانی با معنی برای فرزندانشان سعی می‌کنند اصالت و ایرانی بودن خود را نشان دهند. 
 
نام های اصیل ایرانی با معنی، اسم ایرانی، ایرانی اصیل

نام های اصیل ایرانی با معنی (نام های دخترانه)

اگر به دنبال اسم دختر ایرانی هستید که با حرف خاصی شروع شود، با کلیک کردن بر روی هر کدام از حروف زیر، به آن قسمت در همین صحفه جابجا خواهید شد.
اسم دختر ایرانی که با... شروع می شود:
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (الف)

اختر : ستاره، شهاب
ارغوان : نام گلی است
ارمغان : پیشکشی، هدیه
ارنواز : نیکو سخن و خوش گفتار. نام یکی از خواهران جمشید
اروس : سپید، درخشان و زیبا
اشااونی : زن پاک و راست
اشوچهر : از نام های برگزیده
اشودخت : از نام های برگزیده
اشوروی : از نام های برگزیده
اشوزاد : از نام های برگزیده
اشومهر : از نام های برگزیده
افروز : روشن، روشن کننده
افسانه : داستان، خاطره و یادمان
افسر : بالا و سرور
افسون : از نام های برگزیده
افشان : از نام های برگزیده
اَمُرداد : کمال و رسایی جاودانی
انارام : روشنایی بی فروغ و بی پایان
انگبین : عسل، شهد
انوش : جاویدان
انوشک : انوشه، جاودان
انوشه : بی‌مرگ و جاودان
انیران : روشنایی بی پایان
اَهونَوَر : نگهبان تن
ایران : آزادگان و سرزمین آزادی
ایرانبانو : بانوی ایرانی
ایراندخت : دختر ایران
ایشتار : ستاره باران و آب، تشتر(تیر)
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (آ)

آباندخت : نام زن داریوش سوم
آبگینه : شیشه، بلور
آبنوس : درختی که چوب آن سیاه رنگ است و میوه‌ای بسیار شیرین و به شکل انگور دارد.
آپامه : خوشرنگ و آب؛ دختر اردشیر دوم هخامنشی
آتری : آذر
آتشگون : سرخ فام، سرخ رنگ
آتوسا : نام دختر کورش، زن داریوش
آدخت : خجسته و نیکو
آذر : آتش، فروغ، روشنایی
آذربانو : بانوی آتش‌گون
آذرچهر : همانند روشنایی
آذرگون : گل همیشه بهار و نام دختری در ویس و رامین
آراسته : با نظم و ترتیب
آرام : قرار، سکون
آرام دخت : از نام‌های برگزیده
آرام دل : از نام‌های برگزیده
آرامش : آرمیدن
آرمیتا : آرمان، عشق پاک
آرمیتی : فروتنی و پاکی و محبت
آرمیدخت : از نام‌های برگزیده
آزادچهر : آزاده نژاد
آزاده : نام مادر گشتاسب
آزیتا : از نام‌های برگزیده
آژند : نام گلی است
آشتی : مهر و دوستی، یکرنگی
آشنا : یار، دوست
آشوب : شور، انقلاب
آشیان : لانه و کاشانه
آفتاب : گرمی، روشنایی
آفرین : درود و سپاس
آلاله : نام گلی است
آمی‌تیس : نام دختر آستیاک، پادشاه ماد، نام زن کورش
آناهیتا : بانوی پاک و بیگناه، پاکبانو
آندیا : نام زن اردشیر ساسانی
آنیتا : آناهیتا، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی
آهنگ : قصد، سرود و نغمه
آوا : آواز، آهنگ
آوازه : شهرت و نام آوری
آویشن : گیاهی خوشبو
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ب) 

باستیان : بردبار، شکیبا
بانو : خانم، کلمه احترام درباره بانوان
برسومه : برسم، شاخه‌های گیاه
برومند : خوش قامت، نام مادر بابک خرمدین
بنفشه : نام گلی است
به آفرید : آفریده بهتر، نام دختر کی گشتاسب
به نگار : خوب چهره، نیکو صورت
به‌آفرین : نیک آفریده شده
بهار : نخستین فصل سال
بهاره : از آن بهار
بهدخت : نیک ترین دوشیزه
بهرخ : نیک چهره
بهرو : نیکو چهره
بهشت : پردیس، بهترین
بهگل : نیکوترین گل
بهناز : نیکوترین کرشمه 
بهنوش : نیکوترین نوشیدنی
بهین : بهترین، نیکوترین
بوته : گیاه، ساقه جوان
بوستان : باغ پر گل
بی تا : یکتا، بی‌مانند
بینا : روشن، دل آگاه 
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (پ) 

پاداش : هدیه و پاداش
پارمیدا : از نام های برگزیده
پارمیس : نام دختر بردیا پسر کورش بزرگ
پارند : نیک بختی و فرارونی؛ نگهبان گنج و خواسته
پاک سیما : از نام‌های برگزیده
پاکبانو : آناهیتا، بانوی پاک
پاکچهر : خوش صورت
پاکدل : پاکیزه دل، دلپاک، خوش قلب
پاکرخ : پاکیزه روی، زیبا روی
پاکروی : پاکیزه روی، زیبا روی
پاکفر : باشکوه پاک
پاکناز : دارای ناز خوش
پاکیزه : بدون آلودگی، پاک
پانته‌آ : پایدار، نگهبان نیرومند، نام همسر آبرداتاس که در زمان کوروش، پادشاه شوش بود 
پرتو : فروغ، روشنایی
پرخیده : سخن سربسته،‌از لغات اساطیری
پردیس : باغ بهشت
پرند : پارچه ابریشمی
پرنیان : حریر، دیبا
پروانه : حشره ای زیبا، فرمان، گوشه‌ای در موسیقی
پروین : نام ستاره‌ای
پری : زن زیبا
پریا : زیبا همانند پری
پری بانو : از نام های برگزیده
پری سیما : زیبا روی
پریچهر : پری رخسار، خوشگل، زیبا روی
پریدخت : دختر پری چهره و زیبارو
پریرخ : پری رو، پری رخسار، خوبروی
پریروی : خوشگل، زیبا رو
پریزاد : فرزند پری، فرزند زیبا
پریسا : مانند پری
پریسان : مانند پری
پریفام : زیبا چهره
پریگون : مانند پری
پریماه : زیبا چون ماه و پری
پریناز : دارای ناز و کرشمه‌ای چون پری
پریوش : پری مانند
پگاه : سحر، بامداد
پوپک : پرنده‌ای است، هدهد
پودینه : پونه
پوران : سرخ، گلگون؛ نام یکی از دختران خسرو پرویز شاه ساسانی
پوروچیستا : نام کوچکترین دختر زرتشت، پر بینش
پونه : بوته و گلی خوشبو
پیراسته : با نظم، با آرایش
پیرایه : آراسته، آرایش
پیروزه : فیروزه،‌ از سنگ‌های قیمتی
 
نام های ایرانی، نام های دخترانه، اسم دختر، عکس دختر
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ت)

تابان : نورانی، فروغمند
تابانروی : دارای روی درخشان
تابانمهر : خورشید تابان
تابش : نورافشان
تابناک : پرتو، نورانی
تابنده : تابیدن
تازه : جدید، پرتراوت، لطیف
تاژ : لطیف و نازک
تخشک : خوبرو و زیبا
تذرو : قرقاول 
ترانه : تر و تازه، لطیف، قطعه آوازی
ترگل : گل تازه
تُرنج : بالنگ، طرحی مرکّب از طرح‌های اسلیمی که معمولًا در وسط نقش قالی، تذهیب، و مانند آنها به کار می‌رود.
ترنگ : آواز تارهای ساز، صدای زه کمان هنگام تیرانداختن، قرقاول، خوش و زیبا
تَرَنُم : آواز خوش
تریتی : نام دختر میانه زرتشت
تشتر : نام ستاره تیر. نگهبان باران
تکاو : نام یکی از آهنگ های نامی باربد،  زمین آبکند
تمیس : گیاهی بالا رونده، الهه ٔ عدالت در اساطیر یونان
تناز : نام مادر لهراسب، دختر آرش،‌ نازنین
تنبور : نوعی ساز، دنبره
تندیس : پیکره، تصویر
تهمینه : زن رستم و مادر سهراب، نیرومند قوی
توران : از نام‌های برگزیده، سرزمین تورانیان 
تورانبانو : ملکه سرزمین توران
توراندخت : دختر سرزمین توران
تِیتَک : از نام‌های زرتشتیان، شبکیه چشم به زبان پهلوی
تیهو : پرنده‌ای خوش رنگ
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ج)

جانا ای جان، ای عزیز
جان پرور :  آنچه باعث تیمار جان شود
جانانه : دوست داشتنی
جهاندخت : دختر شهره در عالم
جوانه
: جوان، جوانی، روی
جویبار : کنار جوی آب

 

نام های اصیل ایرانی با معنی (چ)

چام : ناز و عشوه
چشمه : آب طبیعی از کوه
چکاو : نام پرنده‌ای خوش آواز
چکاوک : نام پرنده‌ای خوش آواز، آهنگی از موسیقی ایرانی
چَمان : خرامان
چهرزاد : اصیل، لقب هما دختر بهمن در شاهنامه
چیترا : نژاد، الهه مهتاب
چیستا : دانش و دانایی؛ نام جوانترین دختر زرتشت، ایزد دانش 
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (خ)

خاور : جای خورشید یا سرزدن خورشید
خجسته : شادباش، مبارک
خجیر : زیبا روی و پسندیده
خرامان : با ناز و وقار راه رفتن
خرم چهر : دارای چهره با طراوت
خرمدل : خوشدل، خوشحال، شادمان
خندان : خندیدن، با لبخند
خوب چهر : از نام‌های برگزیده
خوبرخ : خوب چهره
خوبروی :زیبا و خوب چهره
خوردخت : دختر آفتاب
خورزاد : زاده خورشید
خورشاد : خورشید شاد
خورشید : هور، هورشید، آفتاب
خورشید چهر : دارای چهره تابان
خُوروَش : همانند خورشید
خوشبوی : دارای بوی خوش
خوشچهر : نیکو روی
خوشخو : نیک رفتار، با صفا
خوشدل : شاد، شادمان، خوشنود، خوشحال
خوشروی : خوشرو، خوش صورت، خوشگل
خوشگو : خوش سخن
خوشنوا : خوش آواز، خوش آهنگ
خوشه : چند دانه که در کنار هم آویزان باشند
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (د) 

دراج : نام پرنده‌ای است،  بدرجات بالا رونده
دُرافشان : روشن، تابان، شیرین سخن
درخشان : درخشنده، روشنایی دهنده
دُردانه : دانه در، مروارید بزرگ
درسا : مانند مروارید،‌ ارزشمند
دِرمنَه : گیاهی خوشبو
دُرنا : نام پرنده‌ای است
درناز: زیبا رو و گران بها
دریا : توده‌ی بسیار بزرگی از آب، در تصوف ذات حق
دل آرا : مایه نشاط و خرمی
دل آسا : موجب تسکین و آسایش دل
دل آرام : آرامش دهنده دل
دل افروز : روشن کننده دل
دل انگیز : نشاط آور
دلاویز : دلپسند، مرغوب، دلخواه
دلبر : یار و معشوق
دلپذیر : دلخواه، پسندیده
دلپسند : پسندیده، مرغوب
دلجو : نوازش کننده
دلخوش : خوشدل، خوشحال ،شادمان
دلدار : دلبر، معشوق، دلیر، دلاور، شجاع
دلشاد : خوشحال، شادمان
دلکش : دلربا، دلپذیر، دلفریب
دلگرم : خشنود، امیدوار
دلنواز : دلارام، دلجو، دلپذیر
دلارام : موجب آرامش خاطر، محبوب، معشوق
دمساز : همدم، همراز، هم صحبت
دنبره : نوعی ساز، تنبور
دنیا : گیتی، جهان
دیبا : نوعی پارچه ابریشمی
دیبارخ : دارای چهره ابریشمی
دینا : داور، داوری، دين
دیناز : خالق زیبایی
 
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ر) 

رادنوش : (پسرانه و دخترانه) مرکب از راد (جوانمرد، بخشنده) + نوش (نیوشنده)
راددخت: دختر بخشنده یا خردمند
رام افزون : شادی افزون، آرامش بخش
رام دخت : دختر آرام
رامش : خوشی، نغمه
رامک : رام و آرام، آرامش دهنده
رایکا : پسندیده و دوست داشتنی
رایومند : دارنده فروغ و شکوه
رخسار : روی، چهره، صورت، سیما
رخشا : رخشان، درخشان
رخشانه : رخشان و درخشنده
رخشنده : درخشان، نورانی
ردیمه : نام زن کمبوجیه و دختر هوتن
رَسابانو : بانوی برگزیده و بلند بالا
رَسادخت : دختر برگزیده و بلند بالا
رُکسانا : نام دختر داریوش سوم هخامنشی
رودابه : فرزند تابان و مادر رستم دستان
روژین : منسوب به روز، تابناک و درخشنده؛ زیبا
روشنک : روشن، دختر دارا
روناک : روشنایی، تابناک
رُونیا: آن که چهره‌اش مثل نیاکان است؛ اصیل
 
عکس دختر، نام دختر، نام های اصیل فارسی
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ز)

زرافشان : افشاننده سیم و زر
زراندام : خوش اندام،‌ زیبا
زربانو : نام دختر رستم و خواهر بانو گشتاسب،‌بانویی که چون زر می‌درخشد
زرتاج : زرین تاج
زرشام : نام دختری از خاندان جمشید
زرگیس : گیسو طلا،‌ زرین گیس
زرگیسو : زرین گیس،‌دارای مویی چون زر
زرمان : زرمانند و بسیار زیبا
زرنگار : منقش به زر، طلاکوب
زری : منسوب به زر، زر دار
زرین : طلایی
زرین بانو : بانوی طلایی، درخشان 
زرین چهر : دارای چهره ای ارزشمند و درخشان
زُمرد : گوهر، از سنگ‌های قیمتی
زیبا : خوبروی، خوش چهره
زیبا دخت : دختر خوبروی و زیبا
زیباچهر : خوش رو
زیبارخ : خوش رو و خوش چهره
زیباروی : خوش چهره
زیبنده : شایسته، سزاوار
زیور : آرایش، پیرایه
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ژ)

ژاله : شبنم
ژامک : از نامهای باستانی، آینه
ژرفا : عمیق
ژیان دخت : دختر شجاع و خشمناک
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (س)

ساتین: محبوب و دوست داشتنی
سارنیا : بانوی بی ریا، پاک
سانیا: سایه روشنِ جنگل
ساویس : با ارزش، گرانمایه
سایه : تاریکی نسبی در مقابل روشنی، پناه
سپیتا : سفیدترین و پاکترین
سپیته : سپید و درخشان
سپیده : آغاز بامداد
ستاره : اختر،کوکب
ستی : بانو، خانم، کلمه احترام
سداب : نام گیاهی است
سرور : شادمانی
سَروَر : رییس، پیشوا
سمن : نام گلی است، یاسمین
سمن چهر : دارای چهره‌ی سفید و لطیف
سمن رخ : دارای چهره‌ی سفید و لطیف
سمن روی : دارای چهره‌ی سفید و لطیف
سمن ناز : زیباروی دارای ناز و کرشمه، نام دختر کورنگ
سمنبر : لطیف، سفید و خوشبو
سمنزار : بوستان یاسمن
سنبل : نام گلی است
سهی : راست و بلند، نام زن ایرج
سودابه : دارنده‌ آب روشنی بخش، نام زن کیکاووس
سونیا: دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد
سوزان : دارای حرارت، سرشار از اشتیاق، نام زن رامشگر تورانی
سوسن : نام گلی خوشبو
سوگند : قسم، استواری بر پیوند
سیما : روی، چهره، صورت
سیمبر : دارنده اندام سفید
سیمروی : سپیدروی
سیمگون : نقره فام
سیمین : نقره فام، سفید
سیمین چهر : سپیدروی
سیمین دخت : دختر سپید و نقره فام، درخشنده
سیمین رخ : سپیدروی
سیندخت : نام دختر مهراب، پادشاه کابل
سمیرا : قصه‌گوی شبانه، زن گندمگون، باد خنک در تابستان، الهه عشق
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ش)

شاد آفرید : آفریده شاد
شاداب : تر و تازه، خرم، نام سخنوری بوده است
شادبانو : بانوی شاد
شادپری : پری شاد
شاددل : خوش طبع و خوشحال
شادروز : نیک روز، خوشبخت
شادروی : داره چهره شاد
شادکام : شادمان، کامران، کامروا
شادمان : خوش، مسرور
شادی : سرور و شادمانی، خوشی
شادی آور : نشاط آفرین
شادی افزا : افزاینده شادی و نشاط
شاهدخت : دختر شاه، شاهزاده خانم
شاهرو : دارای چهره‌ای چون شاهزادگان، زیبا
شایسته : با ارزش، سزاوار
شب بو : نام گلی است
شبنم : ژاله
شراره : جرقه، ریزش آتش
شکربانو : بانوی شیرین
شکرناز :  دارای ناز و غمزه دلپذیر
شکفته : شکوفا، خندان، تازه
شکوفه : گل‌های رنگارنگ میوه
شکوه : بلندجایگاه، با عظمت
شگون : خجستگی، با شانس
شنایا : همه چیز دان
شهربانو : نام زن رستم، ملکه
شهرخ : شاه رخ
شهرزاد : زاده‌ی شهر
شهرناز : نام خواهر جمشید، مایه فخر و مباهات دیار
شهرنواز : خواهر شاه جمشید پیشدادی
شهرو : نام مادر برزویه پزشک، شهرخ
شهگل : بهترین گل
شهلا : دارای چشمان سیاه، زیبا
شهناز : دارای ناز شاهانه
شهنواز : مورد نوازش شاه قرار گرفته
شهین : دارای ارزش و مقامِ شاهانه
شهین بانو : بانوی با ارزش
شورانگیز : هیجان انگیز؛ آشوب به پا کننده
شیدا : شیفته
شیدبانو : خانمی چون خورشید
شیددخت : دختر خورشید، زیبا
شیدرخ : دارای چهره‌ای درخشان
شیرین : مزه شادکامی
شیرین گل : گل زیبا
شیفته : عاشق، مجنون
شیوا : رسا، فصیح،  بلند و کشیده
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ص)

صدپر : گل سرخ
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ط)

طرفه : شگفت آور، جالب، عجیب
طوطی : پرنده‌ای که بیشتر در نواحی استوایی و جنگلها زندگی می‌کند.
طیلا : می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز، یا خرما به دست می‌آید.

نام های اصیل ایرانی با معنی (غ)

غنچه : گل نیمه باز
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ف)

فایدیم : گل نیلوفر، نام همسر داریوش، دختر هوتن
فراتاگون : نام دختر آرتان و همسر داریوش بزرگ
فرانک : پروانه، نام مادر شاه فریدون
فرخ ناز : با ناز فرخنده
فرخنده : مبارک، پرارج
فردخت : دختر باشکوه
فرزانه : گرامی، خردمند
فرسیما : دارای چهره‌ای باشکوه
فرشته : موجودی آسمانی،‌ ملک
فرگون : شکوه آسا، مانند روشنایی
فرمهر : دارای مهر و عشقی با شکوه
فرناز : دارای ناز و غمزه زیبا و با شکوه
فرنگیس : نام دختر افراسیاب، زن سیاوش، مادر شاه کیخسرو کیانی، دارای موی پرپشت
فرنوش : نوشنده شکوه و جلال
فرنی : بسیار، افزون و فروزان
فروردین : نخستین ماه هر سال
فروزان : نورانی، شعله ور
فروزش : روشن
فروزنده : تابان
فروغ : روشنایی، تابش
فروغبانو : بانوی روشنایی
فریبا: فریبنده
فریماه : ماه خجسته، زیبا
فرین : نام یکی از دختران زرتشت، دارای شکوه و جلال
فریناز : دارای ناز و غمزه زیبا و با شکوه
فیروزه : نگین انگشتر
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ق)

قشنگ : زیبا، خوشگل
قشنگ گل : گل زیبا، دختری که چهره‌اش مثل گل زیبا و لطیف است.
 
اسامی دخترانه، نام های اصیل ایرانی با معنی، عکس دخترانه، نام دختر
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ک)

کاساندان : نام زن کوروش بزرگ و مادر کمبوجیه و بردیا
کاناز : چوب ریشه خوشه خرما، اسم اصیل ایرانی
کاویش : پیمانه شیر
کبیتا : نوعی شیرینی
کتایون : نام زن کی گشتاسب در شاهنامه
کشور : سرزمینی دارای مرزهای مشخص
کشوربانو : بانوی سرزمین، ملکه
کی بانو : بانوی پادشاه
کی دخت : دختر پادشاه
کیارنگ : رنگ پاکیزه و لطیف (دخترانه و پسرانه)
کیانا : طبیعت
کیانبانو : بانوی جهان
کیاندخت : دختر جهان
کیمیا : کمیاب
کیوان بانو : بانوی کیوان، بانوی بزرگ و بلندمرتبه
کیوانچهر : دارای چهره‌ای آسمانی
کیواندخت : دختری که چون کیوان مرتبه‌ای بلند دارد
کیوانرخ : دارای چهره‌ای آسمانی
کیوانزاد : زاده کیوان، به مجاز زاده ستارگان
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (گ)

گاتا : سروده‌ای جاودانه از زرتشت
گردآفرید : نام دختر گژدهم و یکی از بانوان پهلوان
گردیه : نام خواهر بهرام چوبینه و زن خسرو پرویز
گل آذین : زینت گل
گل آرا : زینت دهنده گل، از شخصیتهای شاهنامه
گل آسا : همچون گل
گل آگین : آکنده از گل
گل آویز : گل آویخته شده
گل آیین : خوش سیرت
گل افروز : گل افروزنده،‌ لطیف و با طراوت
گل افسر : گل به سر
گل افشان : گل افشاننده، با طراوت
گل اندام : نازک بدن
گل برگ : برگ های رنگین گل و شکوفه
گل بیز : کلاله گل بیدمشک
گل پر : گیاهی خوشبو
گل پری : فرشته زیبا
گل پونه : نام گلی همانند نعنا
گل پیکر : دارای اندامی چون گل لطیف
گل تن : دارای اندامی چون گل لطیف
گل چین : برگزیده
گل خند : دارای خنده‌ای چون گل
گل دخت : دختری چون گل، زیبا
گل دوست : دوستار گل، گل پسند
گل سان : همچون گل
گل سیما : دارای چهره‌ای چون گل
گل شاد : شادان مثل گل،‌ زیبا و با طراوت
گل فشان : گل افشان
گل گون : سرخ رنگ، برنگ گل
گل گونه : مانند گل، به رنگ گل
گل نوش : شهد گل
گل وش : همچون گل
گلاب : مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می‌آید.
گلاله : موی پیچیده
گلباش : از نام‌های رایج زنان کرد
گلبان : گلِ درخت بان، زیبا
گلبانو : بانویی همانند گل
گلبن : درخت یا بوته گل
گلبهار : گل بهاری
گلبو : کسی که بوی گل می‌دهد
گلپاد : نگهبان گل، باغبان
گلچهر : چهره‌ای چون گل دارد
گلچهره : زیبا، دارای چهره‌ای چون گل
گلدسته : دسته گل، زیبا
گلدیس : همچون گل
گلرخ : خوبرو، خوشگل
گلرخسار : زیبا، خوش چهره
گلرنگ : به رنگ گل
گلروی : خوشگل، زیبا
گلریز : دارای نقش گل
گلزاد : زاده گل
گلزار : گلستان، محل رویش گل‌های فراوان
گلستان : زمینی پر از گل
گلشن : گلزار، گلستان
گلشید : گلی که چون خورشید می‌درخشد
گلفام : به رنگ گل سرخ
گلنار : گل انار
گلناز : دارای ناز و عشوه‌ای چون گل
گلنام : دارای نامی زیبا چون گل
گلنواز : نوازش کننده گل
گلی : چون گل
گلی ناز : دارای ناز و عشوه‌ای چون گل
گهر : گوهر، سنگ قیمتی
گهربانو : بانوی چون گوهر گرانبها
گهرچهر :  چهره‌ی گوهرین، ارزشمند
گهردخت : دختر ارزشمند چون گوهر
گهرناز : آنکه نازش چون گوهر قیمتی است
گهرنگار : گوهرآگین، مرصع
گوهر : جواهری با ارزش
گوهربانو : بانوی گرانقدر
گوهرچهر : چهره‌ی گوهرین، ارزشمند
گوهردخت : دختر ارزشمند چون گوهر
گوهرزاد : زاده در و گوهر
گوهرسان : همچون گوهر
گوهرشاد : آن‌‌كه ارزشمند و ارجمند و خوشحال است
گوهرشید : گوهر درخشان
گوهرفشان : زر افشان
گوهرناز : آنکه نازش چون گوهر قیمتی است
گیتی : جهان هستی
گیسو : زلف نگار
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ل)

لادن : نام گلی است
لاله : نام گلی است
لاله رو : چهره‌ای چون لاله دارد، زیبا
لاله گون : همچون لاله
لاله وش : مانند لاله
لبخند : احساس شادی بر لبان
لیان : درخشنده
لیو : خورشید، آفتاب
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (م)

مارتا : در اوستا به معنای نوع انسان آمده است، دنیایی
مانترَه : سخن منش انگیز و مقدس، کلام اندیشه برانگیز
ماندانا : عنبر سیاه، نام دختر پادشاه ماد و مادر کورش
ماه آفرید : آفریده‌ ماه، نام زن ایرج مادر منوچهر
ماه بانو : زنی که چون ماه می‌درخشد
ماه دیس : همچون ماه
ماهرُخ : خوشگل، زیبا
ماهرو : آنکه چهره‌ای همچون ماه دارد،‌ زیبارو
ماهوار : مانند ماه
ماهوش : مانند ماه
مرجان : از گیاهان دریایی
مرمر : سنگ خوشرنگ و قیمتی
مروارید : گوهر باارزش دریایی
مژده : نوید، خبر شادی
مژگان : مژه‌ها، چشم پوش
مَشیانه : نخستین آفریده، نام نخستین زن (حوا)
منیژه : خواهر فرنگیس، دختر افراسیاب
مه پیکر : آن که پیکرش چون ماه زیبا و دل انگیز است
مه سیما : ماه رو, ماهرخ، زیبا
مهتاب : نور آرام ماه
مهدخت : دختری که مانند ماه است
مهر رخسار : آن که صورتش چون ماه زیبا است
مهرآگین : آکنده از محبت
مهرآمیز : دوستانه، همدل
مهرآور : دوستی ورزنده، ابراز محبت کننده
مهراسا : مانند خورشید
مهرافروز : افروزنده‌ی مهربانی، مهربان
مهرافزا : آنکه مهر و محبت بیفزاید
مهرافزون : آنکه مهر و محبت بیفزاید
مهرافشان : مهربان
مهرانگیز : برانگیزاننده‌ی محبت و دوستی
مهربانو : بانوی مهربان و با محبت
مهرچهر : آنکه چهره‌ای مهربان دارد
مهرچین : برگزیننده مهر یا نور
مهرخ : آن که دارای رخساری چون ماه است
مهرناز : نام خواهر کیکاووس که وی را به همسری رستم داده بودند، خورشید ناز
مهرنگار : خورشید زیباروی
مهروی : ماه رو، زیبارو
مهری : منسوب به مهر
مهسان : مانند ماه
مهستی : ماه خانم
مهشید : مهتاب، روشنایی ماه
مهناز : ماه ناز
مهوش : مانند ماه، خوشگل
مهین : بزرگ، بزرگتر
مُوژان : چشم خمار و پر کرشمه، غنچه نرگس
میترا : خورشید، مظهر دوستی و محبت و روشنایی
مینا : نام گلی است
مینو : جهان معنوی، بهشت 
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ن)

نارگل : گل سرخ انار
نارگون : همانند انار، سرخ و آتش
ناز : دوست داشتنی، کرشمه، نام گلی است
نازآفرید : آفریده ناز و زیبا
نازآفرین : آنکه خوشی پدید آورد، نازآفریده، پدید گشته از ناز و فخر 
نازبانو : بانوی زیبا و عشوه گر
نازپری : آنکه مانند پری زیباست، نام دخترپادشاه خوارزم
نازمهر : زیبا چون خورشید
نازنین : دارای ناز، نازک اندام، دوست داشتنی
نازیاب : یابنده ناز،‌از شخصیت‌های شاهنامه
ناهید : آناهیتا، پاک بانو
نایریکا : برگزیده و پسندیده
نخستین : آغازین، اولین
نرگس : نام گلی است
نساک :نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
نسترن : گلی سپید رنگ
نسرین : نام گلی است
نکوزاد : زاده نیکویی
نکویار : یار نیکو
نگار : چهره زیبا
نگین : جواهر انگشتری
نورسته : جوانه تازه
نوشین : شیرین و گوارا
نوگل : گلی که تازه شکفته شده است
نونهال : نهال تازه، درخت جوان
نیایش : نماز بردن، عبادت
نیکچهره : او که دارای چهره‌ای نیکوست
نیکدخت : دختر نیک و شایسته
نیکرخ : نیک رو
نیکروی : خوش صورت
نیلوفر : نام گلی است
نینا : زیبایی، خوش اندامی و ظرافت
نیوشا : شنونده، یادگیرنده
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (و)

واپسین : آخرین، بازپسین
واژه : کلمه، لغت
وانیا : هدیه باشکوه خداوند
وَرد : گل سرخ
وِستا : دانش، کتاب مقدس زردشتیان
ویانا : فرزانگی، خردمندی، دانایی (زن عاقل و خردمند)
ویدا : پیدا و آشکار،‌ یابنده
ویستا : دانش و فرهنگ، برخوردار
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ه)

هما : مرغ خوش پرواز و مایه سلامت، از شخصیت‌های شاهنامه
هماچهر : آنکه چهره‌ای چون هما دارد، خوش سیما
همافر : دارای شکوه همایی
همدم : همنشین، مونس
همراز : محرم اسرار
هنگامه : شورش و فتنه، وقت و زمان، شگفت انگیز
هوآفرید : خوش ستوده، خوش آمرزیده
هوپاد : نگهبان خوب، نیک سرشت
هور : خورشید
هورام : پیرو خوبی، انسان شاد و خنده رو، هنگام طلوع آفتاب،‌ مرتفع
هوربانو :  زیبا همچون خورشید
هورتن : آن که تن و بدنی پاک و درخشان چون خورشید دارد
هورچهر :  زیبا همچون خورشید
هورداد : داده‌ی خورشید، تابنده و پر حرارت
هوردخت : دختر خورشید
هورزاد : زاده خورشید
هورسان : مانند خورشید
هورشید : خورشید
هورفَر : دارای فر و شکوه مانند خورشید
هورمهر : مهربان همانند خورشید
هوروَش :  زیبا و تابناک همچون خورشید
هوزاد : خوب زاده، اصیل
هوزان : نرگس نوشکفته و نیک دان
هوشبام : سپیده دم
هوگون : خوب گون، خوش رنگ، ممتاز
هُووی : نام زن زرتشت، دختر فرشوشتر
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ی)

یارناز : یار زیبا
یارنوش : دوست و یاری که چون عسل شیرین و دلنشین است
یاس : نام گلی است
یاس رخ : آنکه چهره ای چون گل یاس دارد
یاس گل : آنکه مانند گل یاس خوش چهره و زیباست
یاسمن : نام گلی است
یاسمین : گل یاسمن
یگانه : بی همتا
یَسنا : پرستش، از بخش‌های اوستا 
 
برای آشنایی با اسامی پسرانه به فهرست کامل اسم پسر اصیل ایرانی با معنی مراجعه کنید.
 

انتخاب اسم دخترانه با حروف الفبا

برای آشنایی با دیگر اسامی دخترانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۹۶
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۵ روز پیش
یکتا هم نام دخترانه فارسی است
ولی ننوشتین
ftmh
۱۸ روز پیش
دوتا اسم دختر که به ارشام بیاد؟
سوگند
۲۰ روز پیش
یه اسم می‌خوام که به سوگند و زینب بیاد ؟
سپینود
بدون نام
۱ ماه پیش
اسم دختر که به طیبه بیاد
ماریا
۱ ماه پیش
ب نظر شما چطوره یا یک اسم برام انتخاب کنید خودم اسمم فاطمه هست شما نظر بدین
ناشناس
۱ ماه پیش
فریال
بدون نام
۱ ماه پیش
اسم دختر به فاطمه و محمدصالح بیاد
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام اسم دختر که به محیا بیاد مرسی
روژین
۱ ماه پیش
مبینا
مهنا
زیبا
۱ ماه پیش
یحیی
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام اسم دختر که به سارا بیاد
زیبا
۱ ماه پیش
سورنا
ناشناس
۲ ماه پیش
سارینا
عسل
۴ ماه پیش
اسم هم آهنگ ارغوان
زیبا
۱ ماه پیش
ارمغان
ناشناس
۲ ماه پیش
اشکان
اردلان
ترلان
ارمغان
کیمیا
۳ ماه پیش
ارمغان
کیوان
Abolfazl
۴ ماه پیش
درود به همگی
ایا همتا از نامهای ایرانی میشه؟
سپاس
ناشناس
۱۵ روز پیش
بله همتا نام ایرانی است
مامان رادف
۴ ماه پیش
سلام اسم دختر که به رادف و ریان بیاد چی پیشنهاد داری
ناشناس
۲ ماه پیش
رایا
سمیرا
۵ ماه پیش
سلام چه اسم هایی که به رسول وسمیرا میاد ؟
ناشناس
۱ ماه پیش
سلیا
ناشناس
۲ ماه پیش
میترا
مظفز
۵ ماه پیش
اسامی دشمنان ایران روی فرزندان خودنگذاریدومثل اسکندربروید سراغ شاهنامه
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام
اسم دختر اصیل ایرانی آریایی که به مریم و محمد بیاد چی پیشنهاد میدید؟
ممنون
ناشناس
۱۵ روز پیش
یوتاب
اسم خواهر آیو برزن است
میلاد
۶ ماه پیش
سلام خوب بودن ولی قدیمیه ی اسم اصیل ایرانی دخترونه لطفا.فقط ایرانی؟
بدون نام
۶ ماه پیش
سلام اسم دخترپسرکه به رضانجمه بیاد
زیبا
۱ ماه پیش
رضا.رایان
Hadis
۶ ماه پیش
ممنون اما به نظر من جالب نبودن و بعضیاشون خیلی قدیمی بودن مثلا زربانو اسم خواهر مادربزرگ من بود!
مخاطب عزیز منظور از اصیل بودن همین است؛ اسم هایی که ریشه های تاریخی و قدیمی دارند جزو اسم های اصیل بحساب می آیند.
ناشناس
۶ ماه پیش
زربانو اسم قشنگیه
مهتا
۷ ماه پیش
سلام لطفا اسم دختروپسری بگیدکه به اسم های مهتاوشایان بیاد
ناشناس
۱ ماه پیش
مه دخت
مهیار

شایان
یاشار
ناشناس
۶ ماه پیش
تایلان و شهلا.....ماهان ومهشید
محدثه
۷ ماه پیش
سلام اسم دختر وپسر ک ب سعید ومحدثه بیاد لطفا بشنهاد بدین
ناشناس
۶ ماه پیش
سهند ،سالومه
سپیده و اویث
راجک
۷ ماه پیش
سلام اسم دخترونه که به رضا و مریم بیاد لطفاً پیشنهاد بدین
ناشناس
۶ ماه پیش
ریما، ازیرن،مرینوس
بدون نام
۷ ماه پیش
عالیه
از شما به خاطر این کار سپاسگزارم
یوسف
۸ ماه پیش
سلام دوستان اسمی به اسم رازان بخورد
زیبا
۱ ماه پیش
من حتی نمیدونم این اسم دختر یا پسر


میتوانید بقیه ی کشور هارو ببینید اسمه بچه هاشونو با. فرهنگ و تاریخشون
هم آهنگ میکنن
اونوقت ما یا این همه فرهنگ زیبا
اسمه بچه هامونو .....ترکی انگلیسی میزاریم
سلام اسم دختر که به ساجده و احسان بیاد
۸ ماه پیش
سلام اسم دختر که به ساجده و احسان بیاد
Nastaran
۸ ماه پیش
اسم دخترانه که به فرهاد و نسترن بیاد ممنون
بهار
۸ ماه پیش
سلام
ببخشید معنی درست بهار این هست:
بِه+آر
یعنی آورنده ی بهترین ها
چون که اسم خودمم هست اینو میدونم و مطمئنم که درسته
بدون نام
۸ ماه پیش
سلام
اسم دخترانه که به شهداد بیاد
ممنون
ناشناس
۷ ماه پیش
شیدا-شهلا
من
۷ ماه پیش
شادی بهش میاد
.......... اسمی که به دنیا بیاد . ممنون
۸ ماه پیش
اسم دخترانه ای که به دنیا بیاد
Hana
۲ ماه پیش
دیبا،دینا،دیانا
ناشناس
۷ ماه پیش
زیبا
بهار
۸ ماه پیش
درسا
ثن
۸ ماه پیش
سلام چکامه هم اسم ایرانیه؟؟؟
ایدا
۸ ماه پیش
سلام دوستان میشه دوتا اسم بگید ک ب پرستو و محسن بیاد بچشون دوقلو غیرهمسانه یکی دختر یکی پسر.
ممنون
روژین
۱ ماه پیش
به اسمشون نمیاد اما قشنگه
رونیا اسم دختر و ارمیا پسر
آرشا پسر و آرشین دختر
فاطی
۱ ماه پیش
پریسا ماهان
لیلا
۵ ماه پیش
پری مهر-رادمهر
ناشناس
۶ ماه پیش
دختر:پردیسان
:پسر: سان/آرشام
ناشناس
۷ ماه پیش
پریسا مهسا
Mahsa
۸ ماه پیش
سلام یه اسم دخترونه به اسم های مهسا و سجاد بیاد
M
۷ ماه پیش
سما
نادیا
۸ ماه پیش
مرسانا
بدون نام
۸ ماه پیش
اسم می خوام دخترونه به اسم های عظیم و ساناز بیاد اسمش خیلی خوب باشه
امیر
۸ ماه پیش
عظیم ناز
مهدی
۹ ماه پیش
سلام یه اسم دخترونه میخوام که به اسم امیر عباس بیاد. بیشتر اصیل باشد.ممنون
ناشناس
۶ ماه پیش
ارسلان
ناشناس
۸ ماه پیش
همایون
هدیه
۹ ماه پیش
سلام اسم پسر که به همتا بیاد
شهرزاد
۹ ماه پیش
اسم پسر که به همتا بیاد
بانو
۹ ماه پیش
سلام
ی اسم که به غزل و احسان بیاد
نادیا
۸ ماه پیش
غزال.غمزه اهورا
بدون نام
۹ ماه پیش
سلام اسم دختر که به عرفان بیاد
ر.ع
۸ ماه پیش
ارشیدا به عرفان میاد
الیکا و ارمیا و النا
۹ ماه پیش
خوبه
ععععاااالللللیییییی
فاطمه
۱۰ ماه پیش
سلام اسم یه دختر قشنگ میخوام که امروزی وایرانی باشه
روژان
۷ ماه پیش
رکسانا
ناشناس
۷ ماه پیش
سها
ناشناس
۹ ماه پیش
آیلین-ملورین-
پارمیس ععععاااالللللیییییی ه
۹ ماه پیش
❤️♥️❤️♥️❤️♥️
نیایش
۱۰ ماه پیش
بدون نام
۱۰ ماه پیش
این اسم ها اکثریت تو افغانستان است
بدون نام
۱۱ ماه پیش
سلام.اسم دختر ک به نفیسه و مرتضی بیاد
M.G
۱۰ ماه پیش
سلام خسته نباشید اگه امکان داره اسم دختر جدید که به نفیسه و مرتضی بیاد رو بگید. مرسی
بدون نام
۱۱ ماه پیش
سلام اسم دختر که به آرمان و آرمین بیاد پیشنهاد بدین ممنون
ناشناس
۱ ماه پیش
آرشا
آرتین
اُوین
دانین
ناشناس
۸ ماه پیش
ایشین بهشون میاد
ناشناس
۹ ماه پیش
آراد
حانیه
۹ ماه پیش
آرمینا
ناشناس
۹ ماه پیش
آرمیتا
ناشناس
۱۱ ماه پیش
ارام
میثم
۱ سال پیش
سلام،لطفا اسم دختر که ایرانی باشه و به ملیکا بیاد پیشنهاد بدید.ممنون
روژین
۱ ماه پیش
اسم رائیکا خیلی قشنگه
ناشناس
۱۰ ماه پیش
الیکا
ناشناس
۱ سال پیش
آریانا
مرتضی
۱ سال پیش
دوستان سلام لطفا اسم دخترونه فارسی بگید معنی قشنگی داشته باشه
ناشناس
۷ ماه پیش
مینا یا پریسا یا مریم
هاله
۱ سال پیش
شهرزاد
بدون نام
۱ سال پیش
اسم دختر که هموزن نیایش باشه و به نیایش بیاد
ناشناس
۷ ماه پیش
ستایش
ناشناس
۸ ماه پیش
نیایش با ستایش میاد
ناشناس
۱۰ ماه پیش
باسلام به نظر بنده نیاز
*
۱ سال پیش
ستایش
هدیه
۱ سال پیش
سلام اسم دخترونه و پسرونه ای که به فاطمه و امیر بیاد
ممونم
ناشناس
۷ ماه پیش
فرزالنه امید
بدون نام
۱ سال پیش
اسم دختر که به مرتضی و زهرا بیاد
ناشناس
۷ ماه پیش
مریم زری
بدون نام
۱ سال پیش
سلام اسم دختر ک به هیرا بیاد مرسی
ههه
۴ ماه پیش
هیلا
ناشناس
۹ ماه پیش
هلیا
*
۱ سال پیش
هیوا
محمد
۱ سال پیش
اسم دختر که به محمد و سودا بیاد. جدید باشه.متشکرم
ناشناس
۷ ماه پیش
مهسا سودابه یا سمانه
مبینا
۱۱ ماه پیش
سودابه
N
۱ سال پیش
سلام . اسم دختر که به فاطمه و مجتبی بیاد
دل آرا
۱ سال پیش
اسم من هم بود
علی
۱ سال پیش
سلام اسم دختر که به علی و فاطمه بیاد
مبینا
۱۱ ماه پیش
زینب
امین
۱ سال پیش
نام دخترانه که به یاسین بیاد
یارین، یامین، یارا، یاسمین، ثمین، سیمین، شیرین، عطرین، نازنین، نسرین، متین
روژین
۱ ماه پیش
متین
ناشناس
۷ ماه پیش
یاسمین
ناشناس
۸ ماه پیش
یاسمن به یاسین میاد
ناشناس
۹ ماه پیش
یاسمین
مبینا
۱۱ ماه پیش
یاسمین
Atena
۱ سال پیش
سلام میشه یه اسم دختر بگین که دلسا بیاد؟فقط گلسا و درسا ودلارام و اینا نه
و یه اسم پسر بگین که بردیا بیاد؟
من خودم برای بردیا ؛ باربد رو انتخاب کردم و برای دلسا و سها خوبه؟
مبینا
۱۱ ماه پیش
برای دلسا سادنا هم خوبه
ماهان
۱ سال پیش
مهرسا
بدون نام
۱ سال پیش
اسم دختر که به سعید و نسرین بیاد

سمانه، آسیه، اسما، مرسانا، نسیم

مهیاس
۱۰ ماه پیش
سلین
تبمور
۱ سال پیش
سلام‌نام اسمی هست که به امیرمحمد و محمد بخوره ممنونم
مبینا
۱۱ ماه پیش
اسم دختر یا پسر
سعید
۱ سال پیش
سلام اسم دختر مرتبط با مریم و سعید؟!
ثمین، مهسا، مهرسا
داوود ریاضت
۱ سال پیش
با سلام لطفا اسم دخترانه ایرانی که به داوود و شیوا بیاد
شیبا، شیدا، پروا، شیما، مولود
اهورا
۱ سال پیش
سلام.اسم دختر که به علی و شیرین بیاد.لطفا اسم فارسی باشه و از این اجق وجق ها هم نباشه.ممنون
شیدا، شیدرخ، آیین، راشین، روژین، سیمین، عطرین، یاسمین
جواد
۱۱ ماه پیش
شیدا و شیما
بدون نام
۱ سال پیش
سلام، اسم دختر که به *مسیحا* بیاد لطفا بگید
روحا، ضحا
روژین
۱ ماه پیش
رها
ناشناس
۶ ماه پیش
مثانه
نسترن
۱ سال پیش
رها
راضیه
۱ سال پیش
متینا
الهام
۱ سال پیش
سلام اسم که به امیر عباس ،مه یاس الیاس بیاد
فاطمه
۱۱ ماه پیش
عباس
فا
۱ سال پیش
دوستان اسم آتنا قشنگتره یا دلارام؟؟؟؟
ناشناس
۸ ماه پیش
اتنا خوب نیست اما اسنا عالیهه
ناشناس
۹ ماه پیش
آتنا اصیل تره
ناشناس
۹ ماه پیش
دلارام
حنانه
۱۱ ماه پیش
یعنی اینو نمی دونی که دلارام بهتره
Atena
۱ سال پیش
معلومه آتنا خیلی قشنگ و با معنیه
مرضیه
۱ سال پیش
با سلام
اسم رسا آیا برای دختر مورد قبول هست؟؟؟بعضی سایتها فقط برای پسر نوشتن اگه هم برا دختره هم پسر چرا اشاره نکردن؟؟
امروزه بیشتر به عنوان اسم پسر استفاده می شود مگر به صورت رسابانو یا رسادخت
آزیتا
۱ سال پیش
دانژه:اسم دختر کردی یعنی غنچه گل
بدون نام
۱ سال پیش
اسمی که به علی اصغربیاددخترباشه ممنونم
عطرین - عسل
دانیال
۱۱ ماه پیش
عفت
محمود
۱ سال پیش
اسم دخترونه اخرش ش باشه
سلام
مهوش، پریوش، بهنوش، فرنوش و ...
میکائیل
۱ سال پیش
ی اسم دختر که به میکائیل بیاد
ملیکا
روژین
۱ ماه پیش
ملیکا
رائیکا
ناشناس
۱ سال پیش
یوکابد
یوکابد واژه ای عبری و نام مادر حضرت موسی است.
تينا
۱ سال پیش
سلام اسم دخترونه اي كه به تينا بخوره بگيد
مینا، سارینا، رومینا، روبینا، یاسینا
ناشناس
۸ ماه پیش
اگر پسره سینا
روشنک
۸ ماه پیش
مینا
ناشناس
۱۱ ماه پیش
سالینا مبینا ملیکا ملینا افرینا افرا اسرا
ناشناس
۱ سال پیش
آبتینا
تمنا
۱ سال پیش
متینا.تمنا
belopmmnis
۱ سال پیش
اسم دختری که به اسم سوگند بیاد پیشنهاد میکنید؟!
ناشناس
۱ سال پیش
سوگل
راحله
۱ سال پیش
سلام.
اسم دخترکه به نادیا بخوره
نادیا
۸ ماه پیش
گل ناز‌.گلنار
علیرضا
۱۱ ماه پیش
اهورا
ناشناس
۱ سال پیش
نیوشا
بدون نام
۱ سال پیش
سلام یه اسم دخترونه که به اهورا هم بیاد.
مرسی
آناهیتا
بدون نام
۱ سال پیش
سلام اسمی که به ریحانه و حامد بیاد
حنانه
ناشناس
۱۱ ماه پیش
راهله
Barfa
۱ سال پیش
سلام اسمی که به مهسا و مهدی بیاد
مهتا، مهسان
ناشناس
۱۱ ماه پیش
دختر یا پسر
بدون نام
۱ سال پیش
اسمی که به علی بیاد
سلام
الهه، الهام، آلا، آوا، عسل و ...
مهدیه
۱ سال پیش
سلام لطفا اسم دخترونه ای کع به مهدیه بیاد
مهیا - مهرانه
ناشناس
۱۱ ماه پیش
مهدیس
بدون نام
۱ سال پیش
سلام‌میشه‌یه‌اسم‌دخترونه‌بگین‌به‌عباس‌وزهرا‌بیاد

اسما - اسرا

زهرا
۱ سال پیش
به نظر من اسم ها جالب نبود
....
۱ سال پیش
سلام اسم دخترو پسر که به محدثه و صادق بیاد لطفامعرفی کنید
صالحه
علی
۱ سال پیش
سلام . لطفا اسم دختر که به هنگامه بیاد . سپاس
هدیه، هانیه ، یگانه
ناشناس
۱۱ ماه پیش
هلیا
ناشناس
۱ سال پیش
هنگامه و هلناز
علي
۱ سال پیش
با سلام
لطفا اسم دخترانه اي كه به ياسين بياد معرفي نماييد
آترین، آذین، آرشین، آلتین، آوین، آگرین، آیرین، آیگین، آیین
ناشناس
۱ ماه پیش
به نظر من متین
چون هم قشنگه وهم با معنی
الهام
۷ ماه پیش
به نظر من اسمش رو بزار یاسمین
.
۸ ماه پیش
فاطمه
روشنک
۸ ماه پیش
یاسمن
ناشناس
۱۱ ماه پیش
یاسمن ایلین ایلار
سلمان
۱ سال پیش
سلام یه اسم دخترونه که به هلما هم بیاد و ایرانی باشه عربی نباشه بگیین لطفا
هلیا (یونانی) - هما، هورمهر (ایرانی)