مرجع کامل تعبیر خواب

تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۷
کد خبر: ۷۱۹۴
تعداد نظرات: ۷ نظر
تعبیر خواب انار بسیار نیکوست. اکثر معبرین دیدن انار در خواب را به دلیل دانه دانه بودن آن به جمع اوری مال و ثروت تعبیر کرده‌اند. اگر انار شیرین باشد به جمع آوری مال خواهید پرداخت و اگر انار ترش بود دچار غم و اندوه خواهید شد.
تعبیر خواب انار - دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - انار میوه‌ای بهشتی و دیدن آن در خواب بسیار نیکوست. بر اتفاق تمامی معبران دیدن انار در خواب را مبنی بر جمع آوری مال دانسته‌اند.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:
 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ:
دیدن انار در خوابتان بیانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. این رویا می تواند نمادی از به طمع انداختن و دعوت به رابطه جنسی هم بیان می شود.
 

تعبیر خواب انار

حضرت دانیال گوید: تعبیر انار، مال و اموال می‌باشد، ولی به اندازۀ سعی و همت تو، مخصوصاًً اگر در فصل انار خواب آن را ببینی، ولی اگر در بیداری فصل انار نباشد، تعبیرش بد است.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده‌اند و حتی برخی از آن‌ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می‌رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته‌اند که مثلاً می‌توانیم بگویم هزار تومان. این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفاً با سکه انجام می‌گرفت لذا هر انار را هزار سکه بر آورد کرده‌اند.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن انار در خواب، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می‌کنید و پیوسته به دانش خود می‌افزایید.
 
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر پادشاه بیند اناری داشت ولایت شهر یابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاری راهزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم است.

تعبیر خواب انار خوردن

آنلی بیتون گوید: خوردن انار در خواب، علامت آن است که اسیر و تسلیم زیبایی‌های فردی خواهید شد.
 
لیلا برایت می‌گوید: دیدن یا خوردن انار در خواب. بیانگر رهایی از اتهمامات دیگران نسبت به شما است.
 
کتاب سرزمین رویاها
 • یک انار را به دو قسمت می‌کنید: طلبکاران شما دنبال دردسر می‌گردند.
 • انار می‌خورید: خوشبختی و سلامت
 • یک ظرف پر از انار دارید: بدون فکر کاری انجام ندهید.
 

تعبیر خواب انار خوردن در شب یلدا

جابر مغربی: اگر بیند انار به زمستان و یلدا همی خورد، دلیل که به عددهر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز انار ترش خوردن در وقت و بی وقت بد است و حکم انار شیرین میانه است.
 

تعبیر خواب انار شیرین خوردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب انار شیرین ببینی، تعبیرش جمع کردن مال و اموال می‌باشد.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خوردن یک انار شیرین این است که هزار درهم به دست می‌آوری.

جابر مغربی
نیز می‌گوید: اگر کسی زمانی که در بیداری فصل انار است در خواب ببیند که انار شیرین می‌خورد، هزار درهم یا شاید کمتر از آن یعنی پنجاه دینار یا پنجاه درهم به دست می‌آورد. اینگونه رویاها بایستی بر اساس بزرگی و همت شخص رویابین تعبیر گردد.

ابراهیم کرمانی
می‌گوید:
 • چنانچه بازرگان هستی و در بیداری نیز فصل انار باشد و در خواب ببینی انار شیرین می‌خوری، جنس و کالای تو رایج می‌شود، و اگر مسافر هستی، تعبیرش این است که سفر خوب و مبارک و با سود و منفعتی خواهی داشت.
 • چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد، اگر در خواب ببینی انار شیرینی را با پوست و پیه (پوسته‌های سفید داخلی) آن می‌خوری، از همه چیز برخوردار می‌شوی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای خوردن انار شیرین عبارتند از:

 • جمع کردن مال و اموال
 • زن خوب و پارسا 
 • شهر آباد
 
مطیعی تهرانی می‌گوید: برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده‌اند. چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می‌گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می‌گیرد. اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می‌گردید. روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست.
 

تعبیر خواب انار ترش

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر انار ترش، غم و اندوه است.
 
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خوردن انار ترش، غم و اندوه می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد در همه حال اگر در خواب ببینی انار ترش می‌خوری، تعبیرش بد می‌باشد
 
مطیعی تهرانی می‌گوید: انار ترش غم و اندوه است اما اگر اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی‌دانید، شیرین است یا ترش همان تعبیر انار را دارد. چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می‌خورد اگر تاجر است سود می‌برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز می‌گردد و اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می‌یابد و بخصوص اگر بیمار است شفا حاصل می‌کند. داشتن انار شیرین و با طراوت، اندوختن پول است و چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده‌اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می‌کنید و به جمع آوری پول می‌پردازید.  
 

دیدن انار گندیده در خواب

مطیعی تهرانی: انار لهیده و گندیده انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را در راه یافت با انسانی احمق و ابله برخورد می‌کند. دیدن دانه‌های انار بدون پوست و پی خوب نیست و چنانچه در خواب از دست کسی بگیرید نشان آن است که از جانب او به شما غمی می‌رسد و زیانی وارد می‌آید. در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابی بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند گویای آن است که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم. ما نیز اگر در خواب انار دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار دهیم خواب ما می‌گوید که درباره او حسن نیت نداریم و کاری می‌کنیم که به او زیان می‌رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته.
 
کتاب سرزمین رویاها: انارهای فاسد: مشکلات بسیار در انتظار شماست.
 

تعبیر خواب درخت انار

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب درخت انار: ثروت بزرگی نصیبتان می‌شود.
 • یک درخت انار پر ازگل: خوشبختی
 • یک درخت انارپر از انار: شادی و لذت
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
زهرا
16:44 - 1398/01/16
سلام من خواب دیدم دارم از رو یه درخت کوچیک که میوه هاش پوستشون انار بود ولی توشون پرتقال خونی بود فکر کنم به اندازه تعداد خانوادم میچینم و خودشم بدون اجازه از صاحبش...تعبیرش چیه...؟
Maryam
17:11 - 1398/01/13
سلام وقتتون بخیر
امروز صبح من خواب دیدم که از یک جاده ای باماشین رد میشدیم همراه مامانم بعد وارد مسیری شدیم که دوطرف جاده پر از درخت انار بود جلو تر که رفتیم یک ماشین انار میفروخت من رفتم انار خریدم،انارها خیلی بزرگ و رسیده بود بعدمن به فروشنده میگفتم انارهارو به چهار قسمت تقسیم کنید،یک پلاستیک پر انار قرمز بزرگ و رسیده خریدم خیلی از انار هایی که برمیداشتم هم از رسیدگی زیاد ترک برداشته بودن و دونه های انار قرمز بود،و بعد خرید انار خیلی هم خوشحال بودم،بعد دوباره سوار ماشین شدیم ادامه راه رو رفتیم...ممنون میشم تعبیر خوابمو بگید
این خواب نشان دهنده ی مهارت هایی است که برای به دست آوردن آن ها لازم است به مطالعه ی زیادی بپردازید اما دست یابی به این مهارت ها به شما کمک می کند تا به شکل قابل توجهی به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بپردازید.
SS
21:15 - 1397/11/09
با سلام
دیشب خواب دیدم زمینی را میکندم و ناگهان به قدر ۲ الی ۳ کیلو انار دون کرده(همه دون شده) شیرین به رنگ قرمز مایل به سیاه مانند سنگ (یاقوت) رسیدم،
و بیشتر انارهای دون شده را خوردم به قدری خوشمزه و شیرین بود که سیر نمیشدم،
.البته الان هم فصل زمستانه نمیدانم فصل انار حساب میشه یا نه.
ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.
این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که در طول روز ها یا ماه های اخیر با آن ها رو به رو بوده اید و به شما کمک می کنند تا از نظر عاطفی رشد پیدا کنید و احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید. لازم است تا موقعیت های رمانتیک زندگی بیداری را درک کرده و از آن ها نهایت استفاده را ببرید.
یا مهدی
07:37 - 1397/10/06
سلام
خواب دیدم چندتا دونه انار دستم بود
یکی دوتا دونه خودم خوردم بقیه اش رو دادم خواهرم خورد
تعبیرش چیه
خوراکی هایی که در خواب مشاهده می کنیم اشاره به خوراک فکری ما دارند و انسان های درون خواب نیز اشاره به ابعاد مختلف شخصیتی خودمان دارند. انار در خواب می تواند به تلاش شما برای درک مفهوم عشق و محبت و وابستگی و مسائلی که باعث به وجود آمدن وابستگی بین ما و طرز فکر یا انسان خاصی می شود اشاره داشته باشد.
الهه
14:45 - 1397/08/10
خیلی ممنون بابت این تعبیر خواب جامع و کافی عالی بود
بدون نام
06:49 - 1397/06/07
خیلی.ممنون.ازتوضیحان.اشنا.کردن.ازتعبیر.خواب
پاسخ ها
ناشناس
|
۱۰:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
سلام خواب دیدم توی یک باغ پر از درخت انار یکی دو نفر داشتن می چیدن منم چند تا کندم گذاشتم داخل کیفم تعبیرش چیه
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. این خواب از شما می خواهد تا با انسان ها و مطالعاتی وقت خود را سپری کنید که احساس مثبتی را در شما ایجاد می کنند. انار در خواب با احساسات رمانتیک و مثبت مرتبط است و به نیاز درونی شما برای پرداختن و دریافت این احساسات اشاره دارد.
چهره‌ها در ستاره
نظر کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
زهرا
16:44 - 1398/01/16
سلام من خواب دیدم دارم از رو یه درخت کوچیک که میوه هاش پوستشون انار بود ولی توشون پرتقال خونی بود فکر کنم به اندازه تعداد خانوادم میچینم و خودشم بدون اجازه از صاحبش...تعبیرش چیه...؟
Maryam
17:11 - 1398/01/13
سلام وقتتون بخیر
امروز صبح من خواب دیدم که از یک جاده ای باماشین رد میشدیم همراه مامانم بعد وارد مسیری شدیم که دوطرف جاده پر از درخت انار بود جلو تر که رفتیم یک ماشین انار میفروخت من رفتم انار خریدم،انارها خیلی بزرگ و رسیده بود بعدمن به فروشنده میگفتم انارهارو به چهار قسمت تقسیم کنید،یک پلاستیک پر انار قرمز بزرگ و رسیده خریدم خیلی از انار هایی که برمیداشتم هم از رسیدگی زیاد ترک برداشته بودن و دونه های انار قرمز بود،و بعد خرید انار خیلی هم خوشحال بودم،بعد دوباره سوار ماشین شدیم ادامه راه رو رفتیم...ممنون میشم تعبیر خوابمو بگید
این خواب نشان دهنده ی مهارت هایی است که برای به دست آوردن آن ها لازم است به مطالعه ی زیادی بپردازید اما دست یابی به این مهارت ها به شما کمک می کند تا به شکل قابل توجهی به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بپردازید.
SS
21:15 - 1397/11/09
با سلام
دیشب خواب دیدم زمینی را میکندم و ناگهان به قدر ۲ الی ۳ کیلو انار دون کرده(همه دون شده) شیرین به رنگ قرمز مایل به سیاه مانند سنگ (یاقوت) رسیدم،
و بیشتر انارهای دون شده را خوردم به قدری خوشمزه و شیرین بود که سیر نمیشدم،
.البته الان هم فصل زمستانه نمیدانم فصل انار حساب میشه یا نه.
ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.
این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که در طول روز ها یا ماه های اخیر با آن ها رو به رو بوده اید و به شما کمک می کنند تا از نظر عاطفی رشد پیدا کنید و احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید. لازم است تا موقعیت های رمانتیک زندگی بیداری را درک کرده و از آن ها نهایت استفاده را ببرید.
یا مهدی
07:37 - 1397/10/06
سلام
خواب دیدم چندتا دونه انار دستم بود
یکی دوتا دونه خودم خوردم بقیه اش رو دادم خواهرم خورد
تعبیرش چیه
خوراکی هایی که در خواب مشاهده می کنیم اشاره به خوراک فکری ما دارند و انسان های درون خواب نیز اشاره به ابعاد مختلف شخصیتی خودمان دارند. انار در خواب می تواند به تلاش شما برای درک مفهوم عشق و محبت و وابستگی و مسائلی که باعث به وجود آمدن وابستگی بین ما و طرز فکر یا انسان خاصی می شود اشاره داشته باشد.
الهه
14:45 - 1397/08/10
خیلی ممنون بابت این تعبیر خواب جامع و کافی عالی بود
بدون نام
06:49 - 1397/06/07
خیلی.ممنون.ازتوضیحان.اشنا.کردن.ازتعبیر.خواب
پاسخ ها
ناشناس
|
۱۰:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
سلام خواب دیدم توی یک باغ پر از درخت انار یکی دو نفر داشتن می چیدن منم چند تا کندم گذاشتم داخل کیفم تعبیرش چیه
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. این خواب از شما می خواهد تا با انسان ها و مطالعاتی وقت خود را سپری کنید که احساس مثبتی را در شما ایجاد می کنند. انار در خواب با احساسات رمانتیک و مثبت مرتبط است و به نیاز درونی شما برای پرداختن و دریافت این احساسات اشاره دارد.