تفسیر و تعبیر خواب خرمالو چیست؟

تعبیر خواب خرمالو یا هر میوه شیرین دیگری اگر به وقت آن باشد، به معنای جمع کردن مال است. در کل دیدن خواب هر میوه‌ای به درخت آن باز می‌گردد.
تعبیر خواب خرمالو

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود، گفته می‌شود. در بسیاری از تمدن‌های باستانی خواب دیدن به عنوان یک ارتباط فراطبیعی یا وسیله‌ای برای مداخلات نیروهای غیبی در نظر گرفته می‌شد که افرادی با نیروهای ویژه قادر به گره‌گشایی از مفهوم آن هستند. در دوران معاصر مکاتب مختلف روان‌شناسی تئوری‌هایی را در مورد معنا و مفهوم خواب‌ها ارائه کرده‌اند. در ادامه قصد داریم نظریات مختلف درباره تعبیر خواب خرمالو و در کل تعبیر خواب میوه‌ها را برای شما عنوان کنیم. برای آگاهی از تعابیر کلی خواب‌ها به صفحه تعبیر خواب ستاره مراجعه کنید.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب خرمالو

تعبیر خواب خرمالو

 

تعبیر خواب میوه (میوه شیرین)

حضرت دانیال گوید:

هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بی‌وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود و بدان هر میوه که به خواب بیند تاویل آن به درخت آن میوه بازگردد یعنی اگر درخت به تاویل نیک بود دلیل نیکی است. اگر بد بود، تاویل بد است و دیدن میوه‌های ترش به خواب، دلیل غم و اندوه است و دیدن میوه‌های نارسیده، دلیل بر مال حرام است. اگر بیند که میوه‌های تابستان به زمین می‌خورد، دلیل بیماری بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن میوهایی که شیرین است، بر روزی و دانشی مفید دلالت دارد و اگر میوه ترش باشد، بر پول حرام یا بدتر شدن بیماری دلالت دارد. میوه تر و تازه، به خیر و خوشی و رزق و روزی تعبیر می‌شود. میوه در خواب، به زن‌گرفتن نیز، تعبیر شده است و گفته شده است که دیدن میوه برای فقرا، ثروتمندی؛ و برای ثروتمندان، زیادشدن ثروت و دارایی است. اگر کسی در خواب ببیند که بر سر او میوه انداخته می‌شود، در میان مردم به صفت فردی نیکوکار شهرت پیدا می‌کند.

محمد بن سیرین گوید:

هر میوه که در خواب؛ تر و شیرین بود دیدن آن، دلیل منفعت بود وقتی که بخورد. اگر بیند از درختی چید، دلیل که به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بی رنج حاصل کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه‌ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه‌ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

 

تعبیر خواب خرمالو

معبرین غربی:

خرمالو نشانه روابط افرادی است که عاشق یکدیگرند و دیدن آن در خواب به این معنی است که به زودی در برابر احساسات خود تسلیم خواهید شد. 

 • دیدن خرمالو در خواب نشانه شادی و خوشحالی‌هایی است که بابت شنیدن خبرهای بسیار خوب و غیر منتظره به شما دست می‌دهد.

 • اگر در خواب دیدید که خرمالو می‌خورید ممکن است خبرهایی در مورد ازدواج و یا متولد شدن فرزند دوستانتان بشنوید. خوردن میوه شیرین و آبدار و لذت بردن از آن در خواب به معنای پیدا کردن شریک ایده آل برای زندگی است. خوردن خورمالو فاسد و بی مزه نشانه افکار سنگین و آزار دهنده و یا قهر کردن با کسی است که بسیار به شما نزدیک است. 

 • جمع آوری خرمالو در خواب اشاره به بدست آوردن مقدار زیادی پول و هدیه دارد.

یونگ می‌گوید:دیدن و یا خوردن خرمالو در خواب نمادی از لذت، شکوه و پیروزی است.

تعبیر خواب درخت خرمالو

معبرین غربی:
 • درخت خرمالو در خواب به تعبیر معبرین غربی سمبل و نماد بیماری یکی از اعضای خانواده شماست.

 • دیدن درخت جوان خرمالو در خواب به این معناست که مهمانی از راه دور برای شما خواهد رسید و با آن مهمان اوقات خوشی را سپری خواهید کرد.

 • اگر در خواب خرمالویی از درخت خرمالو در جلوی شما به زمین افتاد بیانگر این است که شما مسافرتی طولانی در پیش خواهید داشت.

 • اگر در خواب ببینید خرمالویی که به درخت است رسیده و بزرگ است به معنای پیشرفت در شغل و حرفه شماست. شخص قدرتمندی در ارتقا یافتن به درجات بالاتر به شما کمک می‌کند، پس اگر چنین خوابی دیدید شانس خود را از دست ندهید!

 • اگر خرمالو آویزان شده از درخت کوچک و نرسیده بود به این معناست که آرزوها و برنامه‌های آینده محقق نخواهند شد. نباید نگران باشید بلکه باید صبور باشید چرا که این شرایط گذراست و اوضاع دوباره خوب می‌شود.

 • اگر در خواب خرمالو بر درخت گندیده شده بود نشانه بدی است و به این معناست که شما از موقعیت فعلی خود خوشحال نیستید به این معنی که احساس می‌کنید توسط دیگران دست کم گرفته می‌شوید و مردم حرف‌های شما را جدی نمی‌گیرند. بهتر است آرام باشید و سعی کنید خود را به دیگران اثبات کنید.

 • اگر خرمالوی گندیده بر درخت طعم خوبی داشته باشد به این معناست که در برابر شکست‌ها مانند یک برنده واقعی عمل خواهید کرد. اگر در خواب یکی از خویشاوندان خود را دیدید که خرمالو گندیده می‌خورد نشانه اضطراب و نگرانی است. شما احساس می‌کنید مسئله مهمی از شما مخفی شده است و باید صبور باشید زیرا حقیقت به زودی آشکار خواهد شد. تعبیر دیگر این خواب دیدن خیانت از سمت کسی است که دوستش دارید.

 

تعبیر خواب مغز خرمالو

معبرین غربی:

 • دیدن مغز خرمالو در رؤیا می‌تواند نشانه‌ای از احساس ضعفتان به دلیل رخ دادن برخی از وقایع اخیر باشد.

 • اگر در خواب دیدید که مغز خرمالو را مخفی می‌کنید بیانگر ولخرجی بیش از حد شماست این ولخرجی می‌تواند شما را در محدودیت قرار دهد.

 • اگر در خواب دیدید که در حال دفن کردن خرمالوهای بدون پوست در زمین هستید به زودی و با کمک دیگران از شر مشکلات مالی خود خلاص می‌شوید.

 

تعبیر خواب خرید و فروش خرمالو

معبرین غربی:
 • خریدن خرمالو نماد شهر و کشورهای دور است. با دیدن این خواب ممکن است به مکانی جدید نقل مکان کنید.

 • فروختن خرمالو در خواب دلیل بر داشتن ایده‌های جدید و نو دارد که در آینده می‌توانید از این ایده‌ها در کار و شغل خود استفاده کنید.

 
برگرفته از: checkmydream.com26 نظر
 1. سلام همسرم خواب دیده ک من ازش خرمالو خواستم توفصل تابستان وشوهرم همش گفته چرا نمیفهمی الان تابستون خرمالو نیست توبگوکجا داره که برم برات بیارم

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه خواب مزبور را دیشب دیده باشید، به معنای خیر و برکت و نعمت است. از دیدگاهی دیگر: حاکی از مسأله های حل نشده و اختلاف است. به اینکه در خواب چه احساسی دارید، توجه کنید! که ممکنست روی احساسی که در زندگی واقعی تان ابراز نمی کنید، تأکید کند.

 2. سلام من خواب دیدم که تو خونه مادربزرگم(مادر پدرم) هستیم و من تقریبا نزدیک در نشستم دیدم پسر عمم که عاشقش هستم تو واقعیت
  تو خوابم اومد و از جلوی در به داخل کنار من زانو زد منم نشسته بودم که با خنده ازم پرسید که خرمالو میخوری؟ گفت تو ماشین هست اگه میخوری برم بیارم منم از خرمالو زیاد خوشم نمیاد و تا حالا نخوردم بهش گفتم که بره بیاره میخورم چون تو دلم گفتم که بد نیس یه بار امتحانش کنم طعمش رو چون اون خرمالو رو قراره پسر عمم بده بهم خوابم دیگه تموم شد لطفا تعبیرش رو بگین

  • سلام! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک شان گذارید.

 3. سلام بر شما

  ببخشید من تو روستا زندگی میکنم و خرمالو زیاد داریم خواب دیدم دوستم می گفت خرمالو می خواستیم ازتون بگیریم به فلانی زنگ زدیم (یه نفر هست مال روستای اطرافمون) بپرسیم شما کجایید دیدم خودشون یه جعبه خرمالوی ریز بدرد نخور خریدن منم گفتم خرمالوهامون تموم شده فروختیم با انارهامون مال ما خیلی درشت هستن در واقعیت هم فروختیم وفقط به اندازه خودمون گذاشتیم

  • سلام! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. علامتی از لذت، شکوه و پیروزی است.

 4. سلام من خواب دیدم وارد یه باغ شدم که انگار باغ عموم بود که اینقد سرسبز بود شگفت زده شدم و هوا بارونی بود و تو باغ درخت خرماهایی بود که چند نوع میوه بزرگ و خیلی زیبا داشت و من شوق میکردم و تعجب رفتم جلو و یه خرمالو بشدت بزرگ رو چیدم و خوردم یکمم دادم زن عموم یکمم برا مامانم بردم و خیلی خوشمزه بود

  • سلام! خوابتان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. علامتی از بخشش است. استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است. نمایانگر شادی و لذت است. زمانی را برای استراحت و آرامش ذهنی تان بگذارید. ممکنست استعاره ای از تاریخی باشد که پیش روست یا یک تاریخ یا قرار ملاقات مهم که باید حفظش کنید. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. علامتی از لذت، شکوه و پیروزی است. زندگی برایتان خوب پیش می رود. از زندگی، رضایت دارید و این را ابراز می کنید. تعبیر دیگر: ممکنست پیشروی در تصمیم یا عملی را تأیید کند. گاهی لازمست خودتان را رها سازید و درباره ی پیغامدها نگران نباشید.

 5. سلام من خواب دیدم که یه بشقاب شیشه خرمالوتو دستم هست و خیلی خوشحالم خرمالو ها رسیده بودن که از خواب بیدار شدم

  • سلام! خواب‌تان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. علامتی ازین است که تشنه‌ی زندگی هستید (برای زندگی عطش دارید). پتانسیل و تعهد برای آینده می‌نمایانید. ممکنست علامتی ازین باشد که شما بار و وظیفه‌هایی بیش از توان‌تان را حمل می‌کنید. علامتی از لذت، شکوه و پیروزی است. تعبیر دیگر: گویای شادی و لذت است. زمانی را برای استراحت و آرامش ذهنی‌تان بگذارید. ممکنست استعاره‌ای از تاریخی باشد که پیش روست یا یک تاریخ یا قرار ملاقات مهم که باید حفظش کنید.

 6. سلام من خواب دیدم درخت انجیر حیاطمون انجیر بزرگ داشت اما وقتی نزدیک رفتم رخمالو شده بودند

  و به مادرم گفتم برام بچینه

  • سلام! خوابتان علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. علامتی از لذت، شکوه و پیروزی است.

 7. من دیشب خواب دیدم با دختر عموم که رابطه صمیمی هم نداریم تو راه یه باغ هستیم بعد که رسیدیم دیدم راه اصلیش رو خراب کردن منم گفتم از این ور بریم وقتی رسیدیم از اول را میوه ریخته بود میوه های تازه پیشترش هم توت فرنگی‌بود و تمشک وقتی رسیدیم تو باغ به یه آب بود هم به حوض می خورد ام به دریاچه اما آبش زلال بود و توی آب هم میوه وجود داشت و تمام باغ سر تا سر ظرف های بزرگ میوه گذاشته بودن که توشم پر بود از میوه های تازه من از انگور سبزش خوردم که خوشه پری داشت مزش یادم نیست اما اومدم خرمالو بخورم که چن تا مرد که از اول اونجا خواب بودن از خواب بیدار شدن و افتادن دنبال ما و منو دختر عموم فرار کردیم

  • اول سلام! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. نمایانگر رشد، وفور و دستاورد مالی است. گویای باروری و حاملگی است. تمایل به بچه داشتن دارید یا آماده اید که بچه داشته باشید. نشانگ تمایلات و وسوسه های احساسی است. مربوط به ویژگی ها و تمایلات و نیازهای زنانه است. تعبیر دیگر: یعنی ایده ها و هدف هایتان بزودی درک و فهمیده خواهند شد. نمایانگر موردهای ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را می نمایاند. تعبیر دیگر: علامتی از احساساتی است که می خواهید داشته باشید و مدام بازبینی شان کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «دریاچه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام بفرستید!

 8. سلام وقتتون بخير،خواب ديدم كه در مسير رفتن به خونه پدرم هستم كه فوت شده،يك شاخه بزرگ درخت خرمالو ديدم كه كنده و انداختن و دونفر باهم بحث ميكنن يكي به ديگري ميگفت چرا شاخه رو كندي ،روشاخه پر از خرمالو بود كه من چيدم صاحب شاخه اومد گفت خرمالوهام كو گفتم اونا مال تو نيست ديگه مال منه و شاخه رو ٣قسمت كردم يه قسمتي شو هم برداشتم واسه خودم بقيه شو دادم به اون گفتم برو بذار اول تو آب ريشه كه داد بكار

  • خواب‌تان بیانگر نارضایتی از موقعیتی در بیداری است. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراکش گذارید. بیانگر مسأله‌ی شخصی یا مسأله‌ای مربوط به کارتان است. بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است.

 9. من خواب دیدم که یه قبر هست که من سر اون قبر واستادم و دیدم یه درخت خرمالو کنار قبر کاشتن که کوچیکه ولی چند تاخرمالو روش هستو من چیدم دوتاشو خوردم شیرینو ابدار بودن قبر هم نمیدونستم مال کی هس

  • خواب دیدن مقبره، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که پنهان و دفن کرده‌اید. درخت، نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. خرمالو، نمادی از لذت، شکوه و پیروزی است. مزه کردن شیرینی آن خرمالو، یعنی زندگی برایتان خوب پیش می‌رود. از زندگی، رضایت دارید و این را ابراز می‌کنید. تعبیر دیگر: ممکنست پیشروی در تصمیم یا عملی را تأیید کند (یعنی مُهر تأیید به کارتان بزند). گاهی نیاز دارید خودتان را رها سازید و درباره‌ی پیامدها نگران نباشید.

 10. باسلام خواب دیدم کنار خیابون نزدیک خونه کلی درخت خرمالو رسیده از کنارشون رد میشدم و داشتن میچیدنشون البته فک کنم پدرم ک فوت کرده هم همرام بود تعبیرش چیه

  • خواب دیدن خیابان، نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. دیدن درخت، نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. خرمالو، نمادی از لذت، شکوه و پیروزی است. پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. دیدن ایشان، یعنی می‌ترسید ایشان را از دست بدهید یا بیانگر راهیست که با فقدان ایشان کنار آیید. از خواب‌تان بعنوان فرصت آخر استفاده می‌کنید که با ایشان برای بار آخر، خدافظی کنید. خدا رحمت‌شان کند!

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور