مرجع کامل تعبیر خواب

تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۶
کد خبر: ۷۱۴۴
تعداد نظرات: ۱۵ نظر
با تعبیر خواب ارواح، تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن، تعبیر خواب روح خود، تعبیر خواب صحبت کردن با روح و تعبیر خواب روح دوستان خود آشنا شوید.
تعبیر خواب روح ناشناس - تعبیر خواب روح و جن- تعبیر خواب روح خودم - تعبیر خواب ترسیدن از روح- تعبیر خواب روح مرده
 
ستاره | سرویس سرگرمی - کتاب فرهنگ تفسیر رویا شبح و روح را نمادی از خاطرات، احساسات و یا احساس گناهی که ما را تسخیر کرده‌اند می‌داند. بخش‌هایی از هشیاری وسیع‌تر ناخودآگاه که در تلاش تعامل با ماست، سایه‌ ضربه‌های روحی گذشته و رویدادهایی که اکنون توان آسیب و تاثیر واقعی بر ما ندارند اما هنوز در الگوهای رفتاری ما نفوذ دارند همگی می‌توانند به صورت اشباح یا ارواح در خواب‌های ما مشاهده گردند.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

تعبیر خواب دیدن روح

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن روح در خواب، نشانه آن است که با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید شد.
 

تعبیر خواب روح با لباس سفید و سیاه

بیتون گوید:
 • اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می‌شود، نشانه‌آن است که سلامت یکی از بهترین دوستانتان در معرض خطر است.
 • اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر می‌شود، نشانه‌آن است که با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب سخن گفتن با روح و حرکت ارواح

بیتون گوید:
 • اگر با روحی در خواب صحبت کنید، نشانه‌ آن است که اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماست، جان سالم به در خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می‌کند، علامت آن است که به دست دشمنان می افتید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که در اثر فریب بیوه خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانه شما ضربه می‌زنند، نشانه آن است که دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت.
 • اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه ای حرکت می‌کند، نشانه آن است که اگر می‌خواهید مرتکب اشتباه نشوید باید احساسات خود را کنترل کنید.

تعبیر خواب روح آشنایان

بیتون:
 • اگر در خواب احساس کنید روح یکی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است، نشانه آن است که احساس ناامنی و نومیدی خواهید کرد.
 • اگر در خواب روح دوست یا نزدیکانی که هنوز در قید حیات‌اند مشاهده کنید، نشانه آن است که از جانب دوست بد ذاتی زندگی شما در خطر است. باید در انجام کارهای خود بیشتر دقت کنید. اگر چنین روحی در خواب با حالت زار و نحیفی ظاهر شود، علامت آن است که دوست شما به زودی خواهد مرد.
 

تعبیرخواب جدا شدن روح از بدن

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید روح از جسم شما می‌شود، علامت آن است که برای افکاری بیهوده، احتمال دارد زندگی خود را به خطر بیاندازید.
 • اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است، علامت آن است که وجود بیگانه ای که وارد زندگی شما خواهد شد، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد.

تعبیر خواب ارواح پدر و مادر

بیتون: اگر در خواب روح پدر و مادر خود را ببینید، نشانه آن است که در معرض خطر قرار گرفته‌اید. باید به هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید.
یونگ می‌گوید: دیدن شبح یک خویشاوند یا دوست زنده در خوابتان بیانگر این است که شما در خطر کارهای کینه توزانه و بدخواهانه ی آن فرد هستید.

همچنین در ارتباط با دیدن روح دوست/خویشاوند مرده در خواب یونگ می‌گوید : بیانگر گناه و پشیمانی  در مورد روابط گذشته با یک فرد خاص است.

 

تعبیر خواب دیدن روح خود

آنلی بیتون گوید: اگر در خواب روح خود را ببینید، نشانه آن است که با کسی همسفر می‌شوید و با او به سفری طولانی می‌روید و در طول همه راه از نومیدی رنج می‌کشید.
یونگ می‌گوید: دیدن روح خودتان در خوابتان نمادی از جنبه های شماست که از آن می ترسید. این ممکن است شامل یک خاطره ی دردناک، گناه یا افکار سرکوب شده باشد. در برخی موارد ممکن است از مرگ یا مردن می ترسید.
 

تعبیر خواب روح سرگردان

بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید، نشانه آن است که در اثر از دست دادن یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد.
 • اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان به آرامی تکان می‌خورد، علامت آن است که در مطالعه آثار علمی پیشرفت می‌کنید و به شکل سحرآمیزی ثروتمند می‌شوید. اما اندوه قابل توجهی همیشه در زندگی با شما همراه خواهد بود.

 

تعبیر خواب فرار از روح

یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه روح ها تلاش می کنند شما را بکشند بیانگر این است که آماده اید که با گذشته و احساسات سرکوب شده تان روبرو شوید، علی رغم اینکه چقدر این کار ممکن است دردناک باشد. شما آماده اید که در زندگی تان به جلو پیش روید و گذشته را پشت سر گذارید. اگر یک روح در خوابتان دارد خفه تن می کند، به این معنی است که یک موقعیت گذشته است که شما را از ابراز کامل خودتان باز می دارد(نمیذارد حرف بزنید)

یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه یک روح در کمینتان است یا توسط یک روح شکار می شوید بیانگر این است که از رویارویی با مسائل گذشته تان که روی زندگی حالتان اثر می گذارد خودداری می کنید

 

تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر جان و روح، فرزند یا مال و اموال، و یا زن و عیال مرد است که سازگار و خوش‌رفتار می‌باشد.

اگر جان خود را به شکل مرد خوب و نیکی ببینی، صاحب فرزند خوب و نیکی می‌شوی و حال و روزت بهتر خواهد شد، یا اینکه به خدمت «پادشاه» شاد و جوانمرد درآمده و حال و روز تو بهتر می‌شود، ولی اگر جان خود را بصورت مرد زشتی ببینی، تعبیرش بر عکس تعبیر قبلی است.

اگر ببینی رنگ جان تو زرد می‌باشد، در اثر بیماری سختی از دنیا می‌روی، یا چنانچه سفید یا قرمز باشد، عاقبت تو خوب است و از غم و ناراحتی نجات پیدا می‌کنی، ولی اگر سیاه باشد، گناهکار هستی و گرفتار عذاب الهی خواهی شد.

اگر ببینی جان از بدن تو جدا شد و به آسمان رفت، به زودی از دنیا می‌روی.

یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه روحتان، جسمتان را ترک می کند بیانگر احساس گناهی است که می کنید. شما ممکن است سر باورها و ارزش هاتان مصالحه کرده باشید(سازش کرده باشید). شاید نسبت به اطرافیانتان احساس بی حسی می کنید و حس می‌کنید که درکشان نمی کنید(درکتان نمی‌کنند). زمان آن رسیده است که بخش اساسی زندگی بیداری تان را تغییر دهید تا دوباره به طور کامل احساس زنده بودن و کامل بودن کنید.

 

همچنین کارل گوستاو یونگ تعابیر دیگری نیز برای دیدن خواب روح بیان کرده که به شرح زیر است :

 • خواب دیدن اینکه شما به شبح تبدیل می شوید بیانگر این است که مستاصل هستید که از یک موقعیت فرار کنید
 • خواب دیدن اینکه به یک شبح دست می زنید، اما ناپدید می شود، بیانگر این است که شما افکار سرکوب شده یا دردناکی را تایید می کنید اگرچه شما آمادگی کامل برای مواجه شدن با انها را ندارید
 •  خواب دیدن اینکه در شهر ارواح هستید بیانگر این است که حس می کنید توسط جامعه طرد می شوید. شما ممکن است خودتان را از دیگران جدا بیندازید(خود را ایزوله کنید). تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما در گذشته زندگی می کنید و به خاطرات چسبیده اید. زمان آن رسیده که رهایش کنید و در زمان حال زندگی کنید
 • خواب دیدن اینکه شما روح ندارید بیانگر این است که از نظر معنوی، احساس فقدان و گم گشتگی می کنید. شما نیاز دارید که خودتان و چیزی که به شما حس کامل بودن به عنوان یک فرد می دهد را پیدا کنید
 • خواب دیدن اینکه شما روحتان را با دوستتان عوض می کنید بیانگر این است که خودتان را به عنوان کسی که هستید پذیرا نیستید. شما خودتان را دیوانه وار با دیگران مقایسه می کنید، در نتیجه، از عزت نفس و اعتماد به نفس پایین رنج می برید
 • خواب دیدن اینکه شما با کسی ازدواج می کنید تا روحشان را نجات دهید، به قربانی کردنتان در یک موقعیت یا رابطه اشاره دارد. شما همیشه نقش حامی را در رابطه بازی می کنید و تلاش می کنید که دیگران را از آسیب دیدن پناه دهید.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
مانیا
02:37 - 1398/04/15
سلام من خواب دیدم که دونفرم یکی دیگه مثل خودم رو به روم بود و بهم لبخند میزد البته شبیه روح نبود ..یعنی اون دومی روحم بوده ؟
آن شخص اشاره به باورها و جهان بینی های شماست. با توجه به جزئیاتی که بیان کردید، به تازگی یک مهارت جدید یا یک باور ارزشمند را آموخته اید که این امر موجب افزایش قدرت درونی شما شده است.
محمد
19:20 - 1398/03/26
سلام ، خواب دیدم در پی گنجی رفتم و در انجا یک مار وجود داشت چند نفرمون مردن و بعد من جلو رفتم من هم مردم و بعد روح از بدنم خارج شد به بدن یک کودک ۷ ساله خارجی رفت که از خواب پریدم
این خواب به دیدگاه ها و جهان بینی جدیدی در شما اشاره دارد که هنوز برای تان ملموس نیست اما در حال درگیر کردن افکار شماست. همچنین این خواب از شما میخواهد تا با آرامش و منطق نسبت به این موقعیت جدید، پاسخ دهید.
بدون نام
20:25 - 1398/03/17
سلام من خواب دیدم روحم از جسمم جدا شده ومردم اما روح من آزاده همه جا میرم و میچرخم و اطرافیانم و خانواده ام خیالشون نیست انگار نمی دونن خیلی بیخیالن یه بار هم باهاشون تا راه مسجد میرفتم اما اونا من رو نمیبینن هیچکس نمیبنه اما برام عجیب بود که اصلا اونجا رو نمی شناختم مثل جای نبود که زندگی می کنم
روح در رویا می تواند استعاره از دیدگاه هایی باشد که برای شما قابل درک و ملموس نیست. این خواب از شما می خواهد تا پیش از پذیرش عقاید و انجام تکالیف دینی، به فلسفه ی انجام آن ها و دیدگاهی که نسبت به آن ها دارید دقت کنید و اجازه ندهید که دیدگاه ها و افکار بی پایه و عمومی، نگاه شما به عقاید را تعیین کند. در این زمان لازم است تا نگاه عمیق تری به مساله ی اعتمادات انداخته و در صورت نیاز به تعدیل دیدگاه های خود بپردازید.
امیر
00:20 - 1398/03/12
سلام
من خواب دیدم که با مادرم تو زیرزمین خونه خودمون بودیم.زیرزمین به هم ریخته و پر از آشغال بود و پر از موش و گربه و سوسک.
من یه چوب تو دستم بود و خواستم اون حیوانات رو باهاش بزنم ولی مادرم مانع شد و گفت اینا متعلق به یه "روح" هستن و اگه اونا رو بکشی روح عصبانی میشه.
مادرم از زیررزمین بیرون رفت ولی من به حرفش گوش ندادم و شروع کردم به کشتن اون حیوونا و یهو روح یک زن ترسناک (شبیه دختره تو فیلم حلقه) از زیر آشغالا بیرون اومد ولی من ازش نترسیدم و با چوبی که تو دستم بود زدمش.
این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی در زندگی شما دارد که موجب کشف بیشتری از شخصیت خودتان میگردد. که ابتدا برای تان سخت و ترسناک است اما باتوجه به مهارت ها و اعتماد به نفس تان به نتیجه خوبی خواهید رسید.
ناشناس
10:16 - 1398/03/10
سلام من خواب دیدم یک روح بهم نزدیک شده و من اولش ترسیدم ولی برای خیلی از موضوعات باهاش کنار اومدم اصلا نه تصویری بود نه چیزی فقط صدای یه اقایی رو میشنیدم بعد از گذشت چند روز که باهاش صحبت میکردم از من خوشش اومد و میخواست ک دوست شیم .و من از خواب بلند شدم
این خواب به دیدگاه ها و جهان بینی جدیدی در شما اشاره دارد که هنوز برای تان ملموس نیست اما در حال درگیر کردن افکار شماست. همچنین این خواب از شما میخواهد تا با آرامش و منطق نسبت به این موقعیت جدید، پاسخ دهید.
هدیه
11:28 - 1398/02/11
سلام من خواب دیدم بهترین دوستم دراز کشیده بعد ی جیزی هی اذیتش میکرد رفتم سمتش ظاهر شد دیدم خیلی شبیه دوستمه و داره اونو به سمت خودش میکشه،بعدش شروع کرد ب اذیت کردن همه و من با صدای بلند حمد و توحیدو خوندم و رفت
لطفا صدقه‌ای کنار گذارید.
بدون نام
15:30 - 1398/02/03
خواهر من در قید حیات هست یه شب خواب دیدم که خواهرم میتونه روحش رو از بدنش خارج کنه و روحش درست با صورت خود خواهرم تجسم پیدا میکرد و با صدای خودش حرف میزد و میخندید و همه جا می رفت
من خیلی ترسیده بودم و همش به خواهرم میگفتم این کارو نکنه. روحش هم فقط میخندید لطفا تعبیرش رو بگید
دیدن رویای جدا شدن روح از جسم خواهرتان می‌تواند بیانگر درگیری و تشویشات ذهنی درباره ویژگی بارز خواهرتان است. به طور واضح تر اگر خواهر شما فردی خشن و یا سخت گیری باشد دیدن او در خواب بیانگر ویژگی و خصوصیت خشن اوست نه خود او.
bita
21:01 - 1397/11/17
سلام ... خواب دیدم که یه نفر کاملا شبیه خودم بهم نگاه میکنه دستش رو دراز میکنه و بهم میگه تمام آرزوهات برآورده میشه البته من وقتی دیدمش یه کم ترسیدم وبعد با وجود خودم یکی شد البته یکی شدنش با خودم را کاملا حس کردم .... لطفا تعبیرشو بهم بگید . . سپاس
فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل انگیزه ها و اهداف درونی خودتان است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که احساس ترس و ناامیدی یا خشم، باعث شود تا آرزو های خود برای آینده را نادیده بگیرید.
ziba
14:39 - 1397/07/30
سلام من خواب دیدم که یه آخوندمیخواست روح پسرخاله موتوبدن من بدمه تادلیل مشکلاتم روباکمک روح اون ببینم
دوباراین کارروامتحان کردولی من چون بهم فشارمیومدنتونستم تحمل کنم
میخواستم تعبیرش روببینم
انسان هایی که در رویا مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده ما هستند. روحانی در رویا می تواند به دیدگاه های دینی و مذهبی شما اشاره داشته باشد. روح در رویا می تواند استعاره از دیدگاه هایی باشد که برای شما قابل درک و ملموس نیست. این خواب از شما می خواهد تا پیش از پذیرش عقاید و انجام تکالیف دینی، به فلسفه ی انجام آن ها و دیدگاهی که نسبت به آن ها دارید دقت کنید و اجازه ندهید که دیدگاه ها و افکار بی پایه و عمومی، نگاه شما به عقاید را تعیین کند. در این زمان لازم است تا نگاه عمیق تری به مساله ی اعتمادات انداخته و در صورت نیاز به تعدیل دیدگاه های خود بپردازید.
رها
09:55 - 1397/03/27
سلام خواب.ديدم روحم مثل خودم لباس پوشيده و در حال زندگي بود اولش ترسيدم و ميخواستم محوش كنم ك ديدم مثل جسم هست و دستم بهش ميخوره و ازش رد نميشه بعد نام خدا رو اوردم ولي نرفت بعد اعوذ بلله گفتم و ديگه ازش نترسيدم و داشتم كارهامو انجام ميدادم ك متوجه شدم غيب شده
ممنون ميشم تفسير كنين
چهره‌ها در ستاره
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
مانیا
02:37 - 1398/04/15
سلام من خواب دیدم که دونفرم یکی دیگه مثل خودم رو به روم بود و بهم لبخند میزد البته شبیه روح نبود ..یعنی اون دومی روحم بوده ؟
آن شخص اشاره به باورها و جهان بینی های شماست. با توجه به جزئیاتی که بیان کردید، به تازگی یک مهارت جدید یا یک باور ارزشمند را آموخته اید که این امر موجب افزایش قدرت درونی شما شده است.
محمد
19:20 - 1398/03/26
سلام ، خواب دیدم در پی گنجی رفتم و در انجا یک مار وجود داشت چند نفرمون مردن و بعد من جلو رفتم من هم مردم و بعد روح از بدنم خارج شد به بدن یک کودک ۷ ساله خارجی رفت که از خواب پریدم
این خواب به دیدگاه ها و جهان بینی جدیدی در شما اشاره دارد که هنوز برای تان ملموس نیست اما در حال درگیر کردن افکار شماست. همچنین این خواب از شما میخواهد تا با آرامش و منطق نسبت به این موقعیت جدید، پاسخ دهید.
بدون نام
20:25 - 1398/03/17
سلام من خواب دیدم روحم از جسمم جدا شده ومردم اما روح من آزاده همه جا میرم و میچرخم و اطرافیانم و خانواده ام خیالشون نیست انگار نمی دونن خیلی بیخیالن یه بار هم باهاشون تا راه مسجد میرفتم اما اونا من رو نمیبینن هیچکس نمیبنه اما برام عجیب بود که اصلا اونجا رو نمی شناختم مثل جای نبود که زندگی می کنم
روح در رویا می تواند استعاره از دیدگاه هایی باشد که برای شما قابل درک و ملموس نیست. این خواب از شما می خواهد تا پیش از پذیرش عقاید و انجام تکالیف دینی، به فلسفه ی انجام آن ها و دیدگاهی که نسبت به آن ها دارید دقت کنید و اجازه ندهید که دیدگاه ها و افکار بی پایه و عمومی، نگاه شما به عقاید را تعیین کند. در این زمان لازم است تا نگاه عمیق تری به مساله ی اعتمادات انداخته و در صورت نیاز به تعدیل دیدگاه های خود بپردازید.
امیر
00:20 - 1398/03/12
سلام
من خواب دیدم که با مادرم تو زیرزمین خونه خودمون بودیم.زیرزمین به هم ریخته و پر از آشغال بود و پر از موش و گربه و سوسک.
من یه چوب تو دستم بود و خواستم اون حیوانات رو باهاش بزنم ولی مادرم مانع شد و گفت اینا متعلق به یه "روح" هستن و اگه اونا رو بکشی روح عصبانی میشه.
مادرم از زیررزمین بیرون رفت ولی من به حرفش گوش ندادم و شروع کردم به کشتن اون حیوونا و یهو روح یک زن ترسناک (شبیه دختره تو فیلم حلقه) از زیر آشغالا بیرون اومد ولی من ازش نترسیدم و با چوبی که تو دستم بود زدمش.
این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی در زندگی شما دارد که موجب کشف بیشتری از شخصیت خودتان میگردد. که ابتدا برای تان سخت و ترسناک است اما باتوجه به مهارت ها و اعتماد به نفس تان به نتیجه خوبی خواهید رسید.
ناشناس
10:16 - 1398/03/10
سلام من خواب دیدم یک روح بهم نزدیک شده و من اولش ترسیدم ولی برای خیلی از موضوعات باهاش کنار اومدم اصلا نه تصویری بود نه چیزی فقط صدای یه اقایی رو میشنیدم بعد از گذشت چند روز که باهاش صحبت میکردم از من خوشش اومد و میخواست ک دوست شیم .و من از خواب بلند شدم
این خواب به دیدگاه ها و جهان بینی جدیدی در شما اشاره دارد که هنوز برای تان ملموس نیست اما در حال درگیر کردن افکار شماست. همچنین این خواب از شما میخواهد تا با آرامش و منطق نسبت به این موقعیت جدید، پاسخ دهید.
هدیه
11:28 - 1398/02/11
سلام من خواب دیدم بهترین دوستم دراز کشیده بعد ی جیزی هی اذیتش میکرد رفتم سمتش ظاهر شد دیدم خیلی شبیه دوستمه و داره اونو به سمت خودش میکشه،بعدش شروع کرد ب اذیت کردن همه و من با صدای بلند حمد و توحیدو خوندم و رفت
لطفا صدقه‌ای کنار گذارید.
بدون نام
15:30 - 1398/02/03
خواهر من در قید حیات هست یه شب خواب دیدم که خواهرم میتونه روحش رو از بدنش خارج کنه و روحش درست با صورت خود خواهرم تجسم پیدا میکرد و با صدای خودش حرف میزد و میخندید و همه جا می رفت
من خیلی ترسیده بودم و همش به خواهرم میگفتم این کارو نکنه. روحش هم فقط میخندید لطفا تعبیرش رو بگید
دیدن رویای جدا شدن روح از جسم خواهرتان می‌تواند بیانگر درگیری و تشویشات ذهنی درباره ویژگی بارز خواهرتان است. به طور واضح تر اگر خواهر شما فردی خشن و یا سخت گیری باشد دیدن او در خواب بیانگر ویژگی و خصوصیت خشن اوست نه خود او.
bita
21:01 - 1397/11/17
سلام ... خواب دیدم که یه نفر کاملا شبیه خودم بهم نگاه میکنه دستش رو دراز میکنه و بهم میگه تمام آرزوهات برآورده میشه البته من وقتی دیدمش یه کم ترسیدم وبعد با وجود خودم یکی شد البته یکی شدنش با خودم را کاملا حس کردم .... لطفا تعبیرشو بهم بگید . . سپاس
فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل انگیزه ها و اهداف درونی خودتان است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که احساس ترس و ناامیدی یا خشم، باعث شود تا آرزو های خود برای آینده را نادیده بگیرید.
ziba
14:39 - 1397/07/30
سلام من خواب دیدم که یه آخوندمیخواست روح پسرخاله موتوبدن من بدمه تادلیل مشکلاتم روباکمک روح اون ببینم
دوباراین کارروامتحان کردولی من چون بهم فشارمیومدنتونستم تحمل کنم
میخواستم تعبیرش روببینم
انسان هایی که در رویا مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده ما هستند. روحانی در رویا می تواند به دیدگاه های دینی و مذهبی شما اشاره داشته باشد. روح در رویا می تواند استعاره از دیدگاه هایی باشد که برای شما قابل درک و ملموس نیست. این خواب از شما می خواهد تا پیش از پذیرش عقاید و انجام تکالیف دینی، به فلسفه ی انجام آن ها و دیدگاهی که نسبت به آن ها دارید دقت کنید و اجازه ندهید که دیدگاه ها و افکار بی پایه و عمومی، نگاه شما به عقاید را تعیین کند. در این زمان لازم است تا نگاه عمیق تری به مساله ی اعتمادات انداخته و در صورت نیاز به تعدیل دیدگاه های خود بپردازید.
رها
09:55 - 1397/03/27
سلام خواب.ديدم روحم مثل خودم لباس پوشيده و در حال زندگي بود اولش ترسيدم و ميخواستم محوش كنم ك ديدم مثل جسم هست و دستم بهش ميخوره و ازش رد نميشه بعد نام خدا رو اوردم ولي نرفت بعد اعوذ بلله گفتم و ديگه ازش نترسيدم و داشتم كارهامو انجام ميدادم ك متوجه شدم غيب شده
ممنون ميشم تفسير كنين