مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۶
کد خبر: ۷۱۴۴
تعداد نظرات: ۳۲ نظر
با تعبیر خواب ارواح، تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن، تعبیر خواب روح خود، تعبیر خواب صحبت کردن با روح و تعبیر خواب روح دوستان خود آشنا شوید.
تعبیر خواب روح ناشناس - تعبیر خواب روح و جن- تعبیر خواب روح خودم - تعبیر خواب ترسیدن از روح- تعبیر خواب روح مرده
 
ستاره | سرویس سرگرمی - کتاب فرهنگ تفسیر رویا شبح و روح را نمادی از خاطرات، احساسات و یا احساس گناهی که ما را تسخیر کرده‌اند می‌داند. بخش‌هایی از هشیاری وسیع‌تر ناخودآگاه که در تلاش تعامل با ماست، سایه‌ ضربه‌های روحی گذشته و رویدادهایی که اکنون توان آسیب و تاثیر واقعی بر ما ندارند اما هنوز در الگوهای رفتاری ما نفوذ دارند همگی می‌توانند به صورت اشباح یا ارواح در خواب‌های ما مشاهده گردند.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

تعبیر خواب دیدن روح

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن روح در خواب، نشانه آن است که با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید شد.
 

تعبیر خواب روح با لباس سفید و سیاه

بیتون گوید:
 • اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می‌شود، نشانه‌آن است که سلامت یکی از بهترین دوستانتان در معرض خطر است.
 • اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر می‌شود، نشانه‌آن است که با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب سخن گفتن با روح و حرکت ارواح

بیتون گوید:
 • اگر با روحی در خواب صحبت کنید، نشانه‌ آن است که اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماست، جان سالم به در خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می‌کند، علامت آن است که به دست دشمنان می افتید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که در اثر فریب بیوه خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانه شما ضربه می‌زنند، نشانه آن است که دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت.
 • اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه ای حرکت می‌کند، نشانه آن است که اگر می‌خواهید مرتکب اشتباه نشوید باید احساسات خود را کنترل کنید.

تعبیر خواب روح آشنایان

بیتون:
 • اگر در خواب احساس کنید روح یکی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است، نشانه آن است که احساس ناامنی و نومیدی خواهید کرد.
 • اگر در خواب روح دوست یا نزدیکانی که هنوز در قید حیات‌اند مشاهده کنید، نشانه آن است که از جانب دوست بد ذاتی زندگی شما در خطر است. باید در انجام کارهای خود بیشتر دقت کنید. اگر چنین روحی در خواب با حالت زار و نحیفی ظاهر شود، علامت آن است که دوست شما به زودی خواهد مرد.
 

تعبیرخواب جدا شدن روح از بدن

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید روح از جسم شما می‌شود، علامت آن است که برای افکاری بیهوده، احتمال دارد زندگی خود را به خطر بیاندازید.
 • اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است، علامت آن است که وجود بیگانه ای که وارد زندگی شما خواهد شد، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد.

تعبیر خواب ارواح پدر و مادر

بیتون: اگر در خواب روح پدر و مادر خود را ببینید، نشانه آن است که در معرض خطر قرار گرفته‌اید. باید به هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید.
یونگ می‌گوید: دیدن شبح یک خویشاوند یا دوست زنده در خوابتان بیانگر این است که شما در خطر کارهای کینه توزانه و بدخواهانه ی آن فرد هستید.

همچنین در ارتباط با دیدن روح دوست/خویشاوند مرده در خواب یونگ می‌گوید : بیانگر گناه و پشیمانی  در مورد روابط گذشته با یک فرد خاص است.

 

تعبیر خواب دیدن روح خود

آنلی بیتون گوید: اگر در خواب روح خود را ببینید، نشانه آن است که با کسی همسفر می‌شوید و با او به سفری طولانی می‌روید و در طول همه راه از نومیدی رنج می‌کشید.
یونگ می‌گوید: دیدن روح خودتان در خوابتان نمادی از جنبه های شماست که از آن می ترسید. این ممکن است شامل یک خاطره ی دردناک، گناه یا افکار سرکوب شده باشد. در برخی موارد ممکن است از مرگ یا مردن می ترسید.
 

تعبیر خواب روح سرگردان

بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید، نشانه آن است که در اثر از دست دادن یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد.
 • اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان به آرامی تکان می‌خورد، علامت آن است که در مطالعه آثار علمی پیشرفت می‌کنید و به شکل سحرآمیزی ثروتمند می‌شوید. اما اندوه قابل توجهی همیشه در زندگی با شما همراه خواهد بود.

 

تعبیر خواب فرار از روح

یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه روح ها تلاش می کنند شما را بکشند بیانگر این است که آماده اید که با گذشته و احساسات سرکوب شده تان روبرو شوید، علی رغم اینکه چقدر این کار ممکن است دردناک باشد. شما آماده اید که در زندگی تان به جلو پیش روید و گذشته را پشت سر گذارید. اگر یک روح در خوابتان دارد خفه تن می کند، به این معنی است که یک موقعیت گذشته است که شما را از ابراز کامل خودتان باز می دارد(نمیذارد حرف بزنید)

یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه یک روح در کمینتان است یا توسط یک روح شکار می شوید بیانگر این است که از رویارویی با مسائل گذشته تان که روی زندگی حالتان اثر می گذارد خودداری می کنید

 

تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر جان و روح، فرزند یا مال و اموال، و یا زن و عیال مرد است که سازگار و خوش‌رفتار می‌باشد.

اگر جان خود را به شکل مرد خوب و نیکی ببینی، صاحب فرزند خوب و نیکی می‌شوی و حال و روزت بهتر خواهد شد، یا اینکه به خدمت «پادشاه» شاد و جوانمرد درآمده و حال و روز تو بهتر می‌شود، ولی اگر جان خود را بصورت مرد زشتی ببینی، تعبیرش بر عکس تعبیر قبلی است.

اگر ببینی رنگ جان تو زرد می‌باشد، در اثر بیماری سختی از دنیا می‌روی، یا چنانچه سفید یا قرمز باشد، عاقبت تو خوب است و از غم و ناراحتی نجات پیدا می‌کنی، ولی اگر سیاه باشد، گناهکار هستی و گرفتار عذاب الهی خواهی شد.

اگر ببینی جان از بدن تو جدا شد و به آسمان رفت، به زودی از دنیا می‌روی.

یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه روحتان، جسمتان را ترک می کند بیانگر احساس گناهی است که می کنید. شما ممکن است سر باورها و ارزش هاتان مصالحه کرده باشید(سازش کرده باشید). شاید نسبت به اطرافیانتان احساس بی حسی می کنید و حس می‌کنید که درکشان نمی کنید(درکتان نمی‌کنند). زمان آن رسیده است که بخش اساسی زندگی بیداری تان را تغییر دهید تا دوباره به طور کامل احساس زنده بودن و کامل بودن کنید.

 

همچنین کارل گوستاو یونگ تعابیر دیگری نیز برای دیدن خواب روح بیان کرده که به شرح زیر است :

 • خواب دیدن اینکه شما به شبح تبدیل می شوید بیانگر این است که مستاصل هستید که از یک موقعیت فرار کنید
 • خواب دیدن اینکه به یک شبح دست می زنید، اما ناپدید می شود، بیانگر این است که شما افکار سرکوب شده یا دردناکی را تایید می کنید اگرچه شما آمادگی کامل برای مواجه شدن با انها را ندارید
 •  خواب دیدن اینکه در شهر ارواح هستید بیانگر این است که حس می کنید توسط جامعه طرد می شوید. شما ممکن است خودتان را از دیگران جدا بیندازید(خود را ایزوله کنید). تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما در گذشته زندگی می کنید و به خاطرات چسبیده اید. زمان آن رسیده که رهایش کنید و در زمان حال زندگی کنید
 • خواب دیدن اینکه شما روح ندارید بیانگر این است که از نظر معنوی، احساس فقدان و گم گشتگی می کنید. شما نیاز دارید که خودتان و چیزی که به شما حس کامل بودن به عنوان یک فرد می دهد را پیدا کنید
 • خواب دیدن اینکه شما روحتان را با دوستتان عوض می کنید بیانگر این است که خودتان را به عنوان کسی که هستید پذیرا نیستید. شما خودتان را دیوانه وار با دیگران مقایسه می کنید، در نتیجه، از عزت نفس و اعتماد به نفس پایین رنج می برید
 • خواب دیدن اینکه شما با کسی ازدواج می کنید تا روحشان را نجات دهید، به قربانی کردنتان در یک موقعیت یا رابطه اشاره دارد. شما همیشه نقش حامی را در رابطه بازی می کنید و تلاش می کنید که دیگران را از آسیب دیدن پناه دهید.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۳۲
در انتظار بررسی: ۰
N
۱۸ روز پیش
سلام من خواب دیدم ک شب است و من کسی ک دوسش دارمو اوردم توخونمون و بردمش توی اتاقم بعد رفتم براش سوپ بیارم ک صداهایی بلند شد انگار ی جن روح نمیدونم چی توتاریکی سیاه دیده میشد مثل باد بود سروصدامیکرد و اطراف خونه و اتاقا میچرخید بعد وقتی ک صداهاش تموم شد پسری ک دوسش دارم از خونمون رفت هرچی بهش گفتم بمون نموند و حتی ی کلمه حرفم نزد فقط رفت بعد ما خوابیدیم بازم روحه اومد و خودشو زد بهم و بیدار شدم شروع کرد ب صداهای وحشتناک دادن بعدم ما از ترس رفتیم بیرون ک خودمو تو صحن حرم امام رضا دیدم
شبح و روح را نمادی از خاطرات، احساسات و یا احساس گناهی که ما را تسخیر کرده‌اند می‌داند. بخش‌هایی از هشیاری وسیع‌تر ناخودآگاه که در تلاش تعامل با ماست، سایه‌ ضربه‌های روحی گذشته و رویدادهایی که اکنون توان آسیب و تاثیر واقعی بر ما ندارند اما هنوز در الگوهای رفتاری ما نفوذ دارند همگی می‌توانند به صورت اشباح یا ارواح در خواب‌های ما مشاهده گردند.
Parmis
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با چند نفر از دوستانم در خانه ایم و من اتفاقی یه روح شیطون دیدم سعی داشت مارو اذیت کنه بعد من خواستم ب دوستام بگم و دستشو رو کنم ک دوستام رفتن اشپز خونه یک هو عصبانی شد منو خفت کرد دستشو گذاشت رو گردنم و اونقد فشار داد تا نفسم برید و نمیتوانستم نفس بکشم
چنین خوابی نشان می‌دهد که برخی از مشکلاتی که در گذشته پشت سر گذاشته‌اید هنوز هم به نوعی باعث آزار شما می‌شوند و حتی ممکن است از آن آگاهی نداشته باشید. این‌که در خواب‌تان یک روح خبیث و شیطانی سعی دارد شما را خفه کند، ممکن است نشانه‌ای از تلاش‌های شما برای آزاد کردن خودتان از نفوذ منفی یک شخص باشد. این خواب همچنین می‌تواند به این معنا باشد که شما قصد دارید خودتان را از یک سری شرایط در زندگی‌تان که برای شما مناسب نیست خلاص کنید، یا شاید می‌خواهید سبک زندگی‌تان را تغییر بدهید
سارا
۱ ماه پیش
سلام
من خوابم رو نوشته بودم و یه سری توضیحات هم داده بودم
ولی شما هنوز بعد از گذشت یک هفته تعبیری براش نفرستادید
میخواستم علتش رو بدونم اگه بخاطر توضیحات دیگه اش بوده که نمیخواید تو سایت باشه ممنون میشم به ایمیلم جواب بدید
تعبیر خواب تان منتشر خواهد شد
سارا
۱ ماه پیش
ممنون
نازی
۱ ماه پیش
نازی
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم روح یه پسر که لباس سیاه تنش بود روبه روم ایستاده.توی خواب تاریک بود نتونستم صورتش ببینم ولی مطمئن بودم که روح یکی از اقواممون هست.اون داشت با عصبانیت بهم نگاه میکرد میدونستم میخواد بهم حمله کنه ازش خواهش کردم صبر کنه تا یه موضوعی رو که یادم نیس براش توضیح بدم.ولی اون با عصبانیت بهم حمله کرد و بیدار شدم
شبح و روح را نمادی از خاطرات، احساسات و یا احساس گناهی که ما را تسخیر کرده‌اند می‌داند. بخش‌هایی از هشیاری وسیع‌تر ناخودآگاه که در تلاش تعامل با ماست، سایه‌ ضربه‌های روحی گذشته و رویدادهایی که اکنون توان آسیب و تاثیر واقعی بر ما ندارند اما هنوز در الگوهای رفتاری ما نفوذ دارند همگی می‌توانند به صورت اشباح یا ارواح در خواب‌های ما مشاهده گردند. این خواب با مسئله ای که این روزها درگیرش بوده اید مرتبط است.
سارا
۱ ماه پیش
سلام

من چند روز پیش منتظر همسرم بودم بیاد صبحانه بخوریم که ساعت ۷ صبح خوابیدم. خواب دیدم ت اتاق هستم و دارم لباس ها رو مرتب میکنم که یه سوسک اومد تو اتاق و دور اتاق چرخ زد.. تو این فکر بودم که خونه سوسک نداشت و حالا باید این و بکشم دیدم یه گربه وارد اتاق شد از جایی که دیوار بود.. تعجب کردم که از دیوار اتاق گربه اومده و داشتم سعی میکردم بیرونش کنم که یه گربه ی دیگه وارد شد.. من جفت گربه ها رو از جایی که اومده بودن بیرون کردم.. و دیدم که دیوار اتاق با جای اصلیش فاصله داره و چند تا پله رو به پایین به بیرون داره و یه در پایین هست که بمستقیم تو خیابونه و مردم بیرون هستند.. پیش خودم فکر کردم در و ندیده بودم تا حالا از این به بعد باید حواسم باشه در بسته باشه تا گربه ناد تو...

بیدار شدم.. هنوز همسرم نیومده بود دوباره خوابم برد..
اینبار دیدم لبه ی تخت نشستم و منتظر همسرم هستم تا بیاد صبحانه بخوریم... که پرده ی در اتاق به اندازه ای که یه ادم پشتش باشه اومد جلو .. سعی کردم پشتش رو ببینم که دیدم خالیه.. خیلی ترسیده بودم و دهنم بسته مونده بود.. به زور گفتم بسمه الله رحمان رحیم... تا گفتم پرده رفت عقب و چیزی که نمیدیدم و حس میکردم پشت پرده اس حس کردم اومد سمتم که از ترس بیدار شدم...


دیشب هم خونه ی مادرم بودم.. دم صبح همون حدود ساعت ۶ و ۷ بود خواب دیدم تو خونه ی مادرم هستیم منتظریم همسرم بیاد من براش لوکیش فرستادم و دیدم که همسرم داره از کرج میاد و داشتم فکر میکردم که باید از تهران میومد.. که در زدن.. از چشمی نگاه کردم چیزی ندیدم... در رو باز کردم مقابلم اسانسور بود که درش باز بود و کسی توش نبود اومدم تو و خواستم در و ببندم که حس کردم یه نیروی زیادی در رو هل داد و من نتونستم جلوش و بگیرم لای در باز شد و چیزی رو ندیدم ولی حس کردم چیزی وارد خونه شد.. از ترس مادرم رو صدا زدم و مادرم که اومد بیدار شدم.. در خونه ی مادرم شبیه در خونه ی خودم بود


و اینکه من ۳ ماه هست اومدم خونه ی خودمون... تا قبلش زیاد خواب نمیدیدم.. ولی تو این سه ماه تقریبا هرشب خواب میبینم و بیشترش ترسناکه... و همین باعث شده از خونه ای که اجاره کردیم بترسم.. خواهرم هم خواب نمیدید ولی از روزی که من و همسرم رفتیم برای خرید لباس عروس خواب های ترسناکی میبینه.. تقریبا مدل خواب هامون مثل هم هست... ما قبلا هم که خونه ی ویلایی داشتیم جفتمون بدون اینکه با هم حرفی زده باشیم خواب یه زن که تو زیر زمین خونه زندگی میکرد رو دیده بودیم.. من زن رو با شکل خودش دیده بودم و خواهرم به شکل مادرم... یعنی دیده بود داره با مادرم حرف میزنه که دید مادرم داره از پله های حیاط میاد بالا ترسید و نمیدونست کی مادرمونه بسم الله گفت اون زنی که تو پله ها بود سریع دویید و رفت تو زیرزمین..
این خواب ها هشداری در مورد یک فتنه و دشمنی برای شماست. اینکه خانه خودتان و زیرزمین خانه را در خواب دیده اید اشاره به دشمنی یکی از نزدیکان تان است. این خواب ها از شما میخواهد اولاً هر رفتار و هدفی که موجب دشمنی خواهد شد، از خودتان دور کنید. مانند غیبت کردن و تهمت زدن و دیگر رفتارهایی که نیازمند مراقبت از جانب شماست. از طرفی دیگر با صدقه دادن این فتنه را از بین ببرید و در آخر این خواب میتواند همچنین اشاره به حسودانی باشد که قصد آسیب به شما را دارند اما در قصدی که دارند ناکام خواهند ماند.
Naz
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید خواب دیدم که مرده ام و تبدیل به روح شده ام و از بالا به خواهر و مادرم نگاه میکردم و هر چقدر انهارا صدا میزدم نمی شنیدن خیلی خوابه ترسناکی بود تعبیرش کنین بی زحمت
مرگ در خواب اصلا به معنای مرگ در بیداری نیست. کسی که مرگ خودش را در خواب ببیند اشاره به پایان دوره ای خاص در زندگی اش است. و همچنین به طور هم زمان شروع یک دورهء جدید دیگر. شما اکنون وارد این موقعیت جدید خواهید شد. این موقعیت میتواند مالی یا تحصیلی و یا موضوعی باشد که منجر به تغییراتی در زندگی تان شود. مانند تغییراتی در عقاید یا افکارتان. این تغییر و تحولات در زندگی، به صورت مرگ در خواب ظاهر خواهد شد.
دیانا
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم که در کنار دوستان وفامیل هستم و هرچی با دیگران صحبت میکنم یا درخواستی از انها میکنم هیچ کس جوابم را نمی دهد به جز دختر خاله ام و وقتی دلیل اینکه چرا دیگران با من صحبت نمی کنند رو ازش پرسیدم به من گفت تو روحی و مردی و هیچکی به جز من تورو نمی بینه وسطای صحبتش با من به اینکه تو سن 22 سالگی مردم وشوهر و بچه هم دارم اشاره کرد (18سالمه و ازدواج نکردم) وقتی این حرف رو به من گفت حس کردم که دارم بر میگردم به 18 سالگیم و خیلی غمگینم و خودمو برای مرگم تو 22سالگی اماده میکنم ممنون ميشم تو تعبير این خواب کمکم كنين
مرگ در خواب اصلا به معنای مرگ در بیداری نیست. کسی که مرگ خودش را در خواب ببیند اشاره به پایان دوره ای خاص در زندگی اش است. و همچنین به طور هم زمان شروع یک دورهء جدید دیگر. شما اکنون وارد این موقعیت جدید خواهید شد و در سنی که با آن اشاره شده است به اوج این دوران خواهید رسید. این موقعیت میتواند مالی یا تحصیلی و یا موضوعی باشد که منجر به تغییراتی در زندگی تان شود. مانند تغییراتی در عقاید یا افکارتان. این تغییر و تحولات در زندگی، به صورت مرگ در خواب ظاهر خواهد شد.
Pariya
۱ ماه پیش
سلام خواب ديدم دايم ك خيلي وقته فوت كرده من تو خونمون يه دورهمي ك فقط دايام هستن با چندتا غريبه نشستن خونه ما بد منو دوتا از خواهرامو مامانمم يه جاي ديگه خونه نشسته بوديم ك دايم ك فوت كرده اونم اومد يهو گفتم ععع مامان داي بد مامانم نشست با دايم صحبت كردن و گريه زاري حال مامانم يهو خراب شد خواهر بزرگم مامانمو برد تا ابي ب دست و صورتش بزنه دايم ك داداشاي خودشو دور هم ديده بود خيلي خوشحال بود اونا اصلا حواسشون ب ما نبود اصلا متوجه ما نميشدن بد ك مامانم رفت دايم گفت پري پاشو بريم ديگه وقته رفتنه منم گفتم داي كجا بيام من نميام خلاصه هي خواهر كوچيكم منو ميكشيد دايم از اونور پامو ميكشيد ميگفت بريم بد دايم انگار ك داشت روحش ميرفت بالا پاي منو ول نميكردش خلاصه ك بزور خواهرم منو از دست دايم گرفت ممنون ميشم ك تعبير خوابمو راهنماي كنين
دیدن اموات در خواب به احساسات و تفکراتی در شما اشاره دارد. اینکه دایی مرحوم تان در تلاش بود برای بردن شما، اشاره به رفتارهایی در شما دارد که موجب ناراحتی تا خواهد شد. این رفتارها یا افکاری که دارید نتیجه خوبی ندارد. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به مسائلی که این روزها ذهن شما را درگیر کرده تجدید نظر نمایید.
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم چندتاروح دارن بهم نزدیک میشن من فرارمیکنم میرم داخل خونه درومیبندم ولی میبینم که اون روح هاسعی دارن بیان داخل ولی نمیتونن اونم فقط بخاطراینکه قبل ازاینکه به داخل خونه پناه ببرم حمدوتوحیدخودم ممنون میشم تعبیرشوبگین خیلی فکرمومشغول کرده
شبح و روح را نمادی از خاطرات، احساسات و یا احساس گناهی که ما را تسخیر کرده‌اند می‌داند. بخش‌هایی از هشیاری وسیع‌تر ناخودآگاه که در تلاش تعامل با ماست، سایه‌ ضربه‌های روحی گذشته و رویدادهایی که اکنون توان آسیب و تاثیر واقعی بر ما ندارند اما هنوز در الگوهای رفتاری ما نفوذ دارند همگی می‌توانند به صورت اشباح یا ارواح در خواب‌های ما مشاهده گردند.
پارمین
۲ ماه پیش
من خواب دیدم با پدرم روی یک صندلی نشسته بودیم و مشغول سپاسگزاری از خدا بودیم که یک دفعه انگار تبدیل به روح شدم و دیگه هیچ کسی منو نمی‌دید و تنها کسانی منو می‌دیدند که خودشان هم روح بودن البته باید بگم که قبل نشستن روی صندلی با زنداییم دعوا کرده بودیم و من خیلی ناراحت بودم تعبیرش چیه میشه؟!
قبل از تعبیر اصلی خواب تان باید گفت که اشخاصی که در خواب دیده اید هر کدام اشاره به قسمتی از شخصیت، افکار و رفتار خودتان هستند. احساسی که در بیداری به آنان دارید را دنبال کنید تا متوجه منظور خواب تان شوید. اما جدا شدن روح از بدن بستگی به حال و احوال شما در خواب دارد. اگر از این مسئله راضی و خوشحال بوده اید، این خواب بیانگر رهایی از مشکلات و ناراحتی هاست و اگر حس خوبی از این موضوع نداشتید، اشاره به گرفتاری ها و مشکلاتی است که در پاسخ به رفتارها و باورهای اشتباه تان بوده است.
خودمم ديگه
۲ ماه پیش
سلام خواب ديدم كه دارم خودم رو از فاصله كمي دور ميبينم كه خسته و بي انگيزست و داره يه راهي رو ميره ... حركت ميكنه و رو به جلو ميره ولي احساس كردم كه بي انگيزست ):
این خواب بیانگر احساسات درونی و افکاری از ضمیرناخودآگاه تان است. شما در باطن چنین شخصیت و روحیه ای دارید. این خواب از شما میخواهد تا با تغییر نگرش و افزایش آگاهی خود به تغییر روحیات خود کمک کنید.
ناشناس
۲ ماه پیش
سلام در خواب دیدم نیمه شب به حیاط رفتم ودر توالت حیاط شبهي نفس زنان بیرون آمد واز خانه بیرون رفت ومن از اون نترسیدم.
در زندگی واقعی تان با موضوعاتی مواجه شده اید که خیلی ملموس و قابل تشخیص دقیق نیستند. شما در حال افزایش آگاهی و تفکر نسبت به این مسئله هستید. از طرفی دیگر میتوان گفت که این موضوعات میتواند در زمینه مسائل شخصی و افکاری باشد که موجب معذب بودن تان شده است.
ناشناس
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم روح خودم خواهرم و خاله ام از بدنمون جدا شده. جدا شدن روح از بدن خودمو حس کردم و دیدم که روحمون از بدنمون جدا شده و بالا رفته و به یه مکان دیگه رفتیم بعد به خدا التماس میکردم که خواهرمو خالمو برگردونه بعد تو خوابم ازشون خواستم بریم سر جسممون تا دوباره برگردیم بعد رفتیم سر جسممون و برگشتیم و من این برگشتن روح به جسممو حس کردم.
قبل از تعبیر اصلی خواب تان باید گفت که اشخاصی که در خواب دیده اید هر کدام اشاره به قسمتی از شخصیت، افکار و رفتار خودتان هستند. احساسی که در بیداری به آنان دارید را دنبال کنید تا متوجه منظور خواب تان شوید. اما جدا شدن روح از بدن بستگی به حال و احوال شما در خواب دارد. اگر از این مسئله راضی و خوشحال بوده اید، این خواب بیانگر رهایی از مشکلات و ناراحتی هاست و اگر حس خوبی از این موضوع نداشتید، اشاره به گرفتاری ها و مشکلاتی است که در پاسخ به رفتارها و باورهای اشتباه تان بوده است.
محیا
۳ ماه پیش
سلام.خواب دیدم خونمونم باشوهرم(عقدیم)مدام صدا میاد وکولرمیره رو دور تند لامپارو روشن میکنن ک ما تصمیم میگیریم بریم پایین خونه مادرجونم وقتی میریم اونجا میبینم یسری از فامیلا تو پارکینگ دایره ایی نشستن و بازم داره از داخل صدا میادو داخل تاریکه مادرجونم میخواد بیاد سمت ما ک یهو با زمین یکم فاصله میگیره انگار روحا بلندش کردن ولی فقط تعجب میکنه و نمیترسه من میرم سمتشو دستشو میگیرم میارمش پایین.داداشمم ک تو اون جمع نبود من میبینمشو همین اتفاق براش میوفته بازم من کارمو تکرار میکنم و حتی شوهرمم باز براش این اتفاق میوفته. خیلی جاهای خوابم یادم نمیاد.
انسان هایی که در رویا مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده ما هستند. روحانی در رویا می تواند به دیدگاه های دینی و مذهبی شما اشاره داشته باشد. روح در رویا می تواند استعاره از دیدگاه هایی باشد که برای شما قابل درک و ملموس نیست
انسان
۳ ماه پیش
سلام. با ی اقای صیغه هستم سیدن ک خانم دارن من همیشه ناراحت بودم از رابطه اینجوریمون ایشون خودش میگه اگه زودتر منو میدید با من ازدواج میکرد.. بعد ی سال همچین خوابی دیدم ک با اقا رفتیم سفر ک من تو سفر همش ب همسر ایشون تنه میزدم ک یهو دو بار روحش جلو چشمم با ی لباس بنفش ظاهر شد با این ک لبخند بهم میزد و چهره زیبایی داشت ولی خیلی تو خواب منو ترسوند اینقدری ک اقا تو خواب بهم گف اون زن مرده نگران نباش. ولی بهش توهین نکن اون ساداته در صورتی ک اون سادات نی اقا سیدن.و ی مطلب اینکه ما جوانیم.بنظرتون این خواب هشداره؟ چون من از وقتی ک بیدار شدم ترس تو وجودمه
این خواب از شما میخواهد تا با افزایش آگاهی و شناخت خود نسبت به مسائلی که ذهن شما را درگیر کرده برخورد کنید. لازم است در برخی از باورها و افکارتان یک بررسی مجدد داشته باشید.
مانیا
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دونفرم یکی دیگه مثل خودم رو به روم بود و بهم لبخند میزد البته شبیه روح نبود ..یعنی اون دومی روحم بوده ؟
آن شخص اشاره به باورها و جهان بینی های شماست. با توجه به جزئیاتی که بیان کردید، به تازگی یک مهارت جدید یا یک باور ارزشمند را آموخته اید که این امر موجب افزایش قدرت درونی شما شده است.
محمد
۵ ماه پیش
سلام ، خواب دیدم در پی گنجی رفتم و در انجا یک مار وجود داشت چند نفرمون مردن و بعد من جلو رفتم من هم مردم و بعد روح از بدنم خارج شد به بدن یک کودک ۷ ساله خارجی رفت که از خواب پریدم
این خواب به دیدگاه ها و جهان بینی جدیدی در شما اشاره دارد که هنوز برای تان ملموس نیست اما در حال درگیر کردن افکار شماست. همچنین این خواب از شما میخواهد تا با آرامش و منطق نسبت به این موقعیت جدید، پاسخ دهید.
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم روحم از جسمم جدا شده ومردم اما روح من آزاده همه جا میرم و میچرخم و اطرافیانم و خانواده ام خیالشون نیست انگار نمی دونن خیلی بیخیالن یه بار هم باهاشون تا راه مسجد میرفتم اما اونا من رو نمیبینن هیچکس نمیبنه اما برام عجیب بود که اصلا اونجا رو نمی شناختم مثل جای نبود که زندگی می کنم
روح در رویا می تواند استعاره از دیدگاه هایی باشد که برای شما قابل درک و ملموس نیست. این خواب از شما می خواهد تا پیش از پذیرش عقاید و انجام تکالیف دینی، به فلسفه ی انجام آن ها و دیدگاهی که نسبت به آن ها دارید دقت کنید و اجازه ندهید که دیدگاه ها و افکار بی پایه و عمومی، نگاه شما به عقاید را تعیین کند. در این زمان لازم است تا نگاه عمیق تری به مساله ی اعتمادات انداخته و در صورت نیاز به تعدیل دیدگاه های خود بپردازید.
امیر
۵ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که با مادرم تو زیرزمین خونه خودمون بودیم.زیرزمین به هم ریخته و پر از آشغال بود و پر از موش و گربه و سوسک.
من یه چوب تو دستم بود و خواستم اون حیوانات رو باهاش بزنم ولی مادرم مانع شد و گفت اینا متعلق به یه "روح" هستن و اگه اونا رو بکشی روح عصبانی میشه.
مادرم از زیررزمین بیرون رفت ولی من به حرفش گوش ندادم و شروع کردم به کشتن اون حیوونا و یهو روح یک زن ترسناک (شبیه دختره تو فیلم حلقه) از زیر آشغالا بیرون اومد ولی من ازش نترسیدم و با چوبی که تو دستم بود زدمش.
این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی در زندگی شما دارد که موجب کشف بیشتری از شخصیت خودتان میگردد. که ابتدا برای تان سخت و ترسناک است اما باتوجه به مهارت ها و اعتماد به نفس تان به نتیجه خوبی خواهید رسید.
ناشناس
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یک روح بهم نزدیک شده و من اولش ترسیدم ولی برای خیلی از موضوعات باهاش کنار اومدم اصلا نه تصویری بود نه چیزی فقط صدای یه اقایی رو میشنیدم بعد از گذشت چند روز که باهاش صحبت میکردم از من خوشش اومد و میخواست ک دوست شیم .و من از خواب بلند شدم
این خواب به دیدگاه ها و جهان بینی جدیدی در شما اشاره دارد که هنوز برای تان ملموس نیست اما در حال درگیر کردن افکار شماست. همچنین این خواب از شما میخواهد تا با آرامش و منطق نسبت به این موقعیت جدید، پاسخ دهید.
هدیه
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم بهترین دوستم دراز کشیده بعد ی جیزی هی اذیتش میکرد رفتم سمتش ظاهر شد دیدم خیلی شبیه دوستمه و داره اونو به سمت خودش میکشه،بعدش شروع کرد ب اذیت کردن همه و من با صدای بلند حمد و توحیدو خوندم و رفت
لطفا صدقه‌ای کنار گذارید.
بدون نام
۶ ماه پیش
خواهر من در قید حیات هست یه شب خواب دیدم که خواهرم میتونه روحش رو از بدنش خارج کنه و روحش درست با صورت خود خواهرم تجسم پیدا میکرد و با صدای خودش حرف میزد و میخندید و همه جا می رفت
من خیلی ترسیده بودم و همش به خواهرم میگفتم این کارو نکنه. روحش هم فقط میخندید لطفا تعبیرش رو بگید
دیدن رویای جدا شدن روح از جسم خواهرتان می‌تواند بیانگر درگیری و تشویشات ذهنی درباره ویژگی بارز خواهرتان است. به طور واضح تر اگر خواهر شما فردی خشن و یا سخت گیری باشد دیدن او در خواب بیانگر ویژگی و خصوصیت خشن اوست نه خود او.
bita
۹ ماه پیش
سلام ... خواب دیدم که یه نفر کاملا شبیه خودم بهم نگاه میکنه دستش رو دراز میکنه و بهم میگه تمام آرزوهات برآورده میشه البته من وقتی دیدمش یه کم ترسیدم وبعد با وجود خودم یکی شد البته یکی شدنش با خودم را کاملا حس کردم .... لطفا تعبیرشو بهم بگید . . سپاس
فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل انگیزه ها و اهداف درونی خودتان است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که احساس ترس و ناامیدی یا خشم، باعث شود تا آرزو های خود برای آینده را نادیده بگیرید.
ziba
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که یه آخوندمیخواست روح پسرخاله موتوبدن من بدمه تادلیل مشکلاتم روباکمک روح اون ببینم
دوباراین کارروامتحان کردولی من چون بهم فشارمیومدنتونستم تحمل کنم
میخواستم تعبیرش روببینم
انسان هایی که در رویا مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده ما هستند. روحانی در رویا می تواند به دیدگاه های دینی و مذهبی شما اشاره داشته باشد. روح در رویا می تواند استعاره از دیدگاه هایی باشد که برای شما قابل درک و ملموس نیست. این خواب از شما می خواهد تا پیش از پذیرش عقاید و انجام تکالیف دینی، به فلسفه ی انجام آن ها و دیدگاهی که نسبت به آن ها دارید دقت کنید و اجازه ندهید که دیدگاه ها و افکار بی پایه و عمومی، نگاه شما به عقاید را تعیین کند. در این زمان لازم است تا نگاه عمیق تری به مساله ی اعتمادات انداخته و در صورت نیاز به تعدیل دیدگاه های خود بپردازید.
رها
۱ سال پیش
سلام خواب.ديدم روحم مثل خودم لباس پوشيده و در حال زندگي بود اولش ترسيدم و ميخواستم محوش كنم ك ديدم مثل جسم هست و دستم بهش ميخوره و ازش رد نميشه بعد نام خدا رو اوردم ولي نرفت بعد اعوذ بلله گفتم و ديگه ازش نترسيدم و داشتم كارهامو انجام ميدادم ك متوجه شدم غيب شده
ممنون ميشم تفسير كنين
لیلا
۱ سال پیش
بنده خواب دیدم روح پدرم که فوت شدن مدام دنبالم هست.به محض اینکه دستش هم به من برسه اذیتم می کنه تو بلغش فشارم میده شدید.به خاطر این همش ازش فرار میکنم.هرجام که برم دنبالمه حتی تو دستشویی.خیلی فشار روحی بهم وارد شده بود وقتی که بیدار شدم طرف چپم کلا بی حس بود.هشت صبح بیدار شدم همه چی یادم بود.لطفا بفرمایید تعبیرش چیه.ممنون
aylin.k
۱ سال پیش
سلام من هرشب روح خودمو تو خواب میبینم که خیلی ناراحت و عصبیه میشه بگید تعبیرش چی میشه !!
ashkan
۱ سال پیش
سلام خسته نباشيد
من خوابي ديدم ك روحم از من جدا شده و ب ديواري تكيه كرده و بلند داد ميزنم كسي صدامو نميشنو و سرمو بر گردوندم يك دود سياهي ك فقط سابت بود دامه اورو نگاه كردم و بلند قران ايت كرسي ميخوندم هركاري ميكردم فرار كنم نميشد سرم را ب سمت راست بره پدرم ك فوت شده ديدم و باز شروع ب قران خوني كردم ب سختي از خواب بيدار شدم دوس دارم بدونم تعبيرش چيست ممنونم از سپاس شما
نگار
۲ سال پیش
سلام
دخترم خواب دیده همسرم که الان از ما دور و چند ماهی در سفر و تا چندوقت دیگه هم قرار نیست بیاد مرده و منکه خیلی گریه و زاری و بیقراری میکردم به خاطر مرگ ایشون با دیدن روح همسرم آروم شدم و دست از بیقراری برداشتم.....لطفا بهم بگید تعبیرش چیه ،،،،خیلی نگران شدم از شنیدن خواب دخترم
سارا
۲ سال پیش
سلام (من بازیگر نیستم و داداش هم ندارم)
من خواب دیدم که به جایی برای بازیگری دعوت شدم و نقش مقابلم رو فردی بازی میکنه ک نمیشناسم و حس خوبی بهش ندارم ولی ناچار به اونجا میرم بعد وقتی دارم در فیلمی نقش بازی می کنم و ته صفحه ی دیالوگ من نوشته شده توروخدا رو تختی را مرتب نکن همون موقع داداش من به نام محمد میاد و میگه بیا بریم چیزی نیست اشکالی نداره بیا بریم ...وقتی از صحنه خارج میشویم من متوجه میشوم که نقش مفابل من قصد داشته با تحریک شدن من و مرتب کردن روتختی روحی به نام عبوس رو برای تسخیر من بفرسته من با لکنت زبان و به هر سختی ای که شده به اومی گویم که من متوجه شدم که از می خواسته عبوس رو برای من بفرسته در این هنگام او نیشخندی می زنه من با لکنت فریاد می زنم ک چرا این کار رو میکنی؟ و اون چیزی نمیگه. بعد با صدایی لرزان و بسیار پایین ب طوری ک روی زمین افتادم و فقط لب هایم تکان می خوره میگم خواهش می کنم نزار عبوس تسخیرم کنه بعد اون میگه من ک این طوری کمکت نمی کنم شرط داره... بعد از خواب بیدار میشم
خواهشا برام بنویسید که تعبیرش چی میشه
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۳۲
در انتظار بررسی: ۰
N
۱۸ روز پیش
سلام من خواب دیدم ک شب است و من کسی ک دوسش دارمو اوردم توخونمون و بردمش توی اتاقم بعد رفتم براش سوپ بیارم ک صداهایی بلند شد انگار ی جن روح نمیدونم چی توتاریکی سیاه دیده میشد مثل باد بود سروصدامیکرد و اطراف خونه و اتاقا میچرخید بعد وقتی ک صداهاش تموم شد پسری ک دوسش دارم از خونمون رفت هرچی بهش گفتم بمون نموند و حتی ی کلمه حرفم نزد فقط رفت بعد ما خوابیدیم بازم روحه اومد و خودشو زد بهم و بیدار شدم شروع کرد ب صداهای وحشتناک دادن بعدم ما از ترس رفتیم بیرون ک خودمو تو صحن حرم امام رضا دیدم
شبح و روح را نمادی از خاطرات، احساسات و یا احساس گناهی که ما را تسخیر کرده‌اند می‌داند. بخش‌هایی از هشیاری وسیع‌تر ناخودآگاه که در تلاش تعامل با ماست، سایه‌ ضربه‌های روحی گذشته و رویدادهایی که اکنون توان آسیب و تاثیر واقعی بر ما ندارند اما هنوز در الگوهای رفتاری ما نفوذ دارند همگی می‌توانند به صورت اشباح یا ارواح در خواب‌های ما مشاهده گردند.
Parmis
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با چند نفر از دوستانم در خانه ایم و من اتفاقی یه روح شیطون دیدم سعی داشت مارو اذیت کنه بعد من خواستم ب دوستام بگم و دستشو رو کنم ک دوستام رفتن اشپز خونه یک هو عصبانی شد منو خفت کرد دستشو گذاشت رو گردنم و اونقد فشار داد تا نفسم برید و نمیتوانستم نفس بکشم
چنین خوابی نشان می‌دهد که برخی از مشکلاتی که در گذشته پشت سر گذاشته‌اید هنوز هم به نوعی باعث آزار شما می‌شوند و حتی ممکن است از آن آگاهی نداشته باشید. این‌که در خواب‌تان یک روح خبیث و شیطانی سعی دارد شما را خفه کند، ممکن است نشانه‌ای از تلاش‌های شما برای آزاد کردن خودتان از نفوذ منفی یک شخص باشد. این خواب همچنین می‌تواند به این معنا باشد که شما قصد دارید خودتان را از یک سری شرایط در زندگی‌تان که برای شما مناسب نیست خلاص کنید، یا شاید می‌خواهید سبک زندگی‌تان را تغییر بدهید
سارا
۱ ماه پیش
سلام
من خوابم رو نوشته بودم و یه سری توضیحات هم داده بودم
ولی شما هنوز بعد از گذشت یک هفته تعبیری براش نفرستادید
میخواستم علتش رو بدونم اگه بخاطر توضیحات دیگه اش بوده که نمیخواید تو سایت باشه ممنون میشم به ایمیلم جواب بدید
تعبیر خواب تان منتشر خواهد شد
سارا
۱ ماه پیش
ممنون
نازی
۱ ماه پیش
نازی
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم روح یه پسر که لباس سیاه تنش بود روبه روم ایستاده.توی خواب تاریک بود نتونستم صورتش ببینم ولی مطمئن بودم که روح یکی از اقواممون هست.اون داشت با عصبانیت بهم نگاه میکرد میدونستم میخواد بهم حمله کنه ازش خواهش کردم صبر کنه تا یه موضوعی رو که یادم نیس براش توضیح بدم.ولی اون با عصبانیت بهم حمله کرد و بیدار شدم
شبح و روح را نمادی از خاطرات، احساسات و یا احساس گناهی که ما را تسخیر کرده‌اند می‌داند. بخش‌هایی از هشیاری وسیع‌تر ناخودآگاه که در تلاش تعامل با ماست، سایه‌ ضربه‌های روحی گذشته و رویدادهایی که اکنون توان آسیب و تاثیر واقعی بر ما ندارند اما هنوز در الگوهای رفتاری ما نفوذ دارند همگی می‌توانند به صورت اشباح یا ارواح در خواب‌های ما مشاهده گردند. این خواب با مسئله ای که این روزها درگیرش بوده اید مرتبط است.
سارا
۱ ماه پیش
سلام

من چند روز پیش منتظر همسرم بودم بیاد صبحانه بخوریم که ساعت ۷ صبح خوابیدم. خواب دیدم ت اتاق هستم و دارم لباس ها رو مرتب میکنم که یه سوسک اومد تو اتاق و دور اتاق چرخ زد.. تو این فکر بودم که خونه سوسک نداشت و حالا باید این و بکشم دیدم یه گربه وارد اتاق شد از جایی که دیوار بود.. تعجب کردم که از دیوار اتاق گربه اومده و داشتم سعی میکردم بیرونش کنم که یه گربه ی دیگه وارد شد.. من جفت گربه ها رو از جایی که اومده بودن بیرون کردم.. و دیدم که دیوار اتاق با جای اصلیش فاصله داره و چند تا پله رو به پایین به بیرون داره و یه در پایین هست که بمستقیم تو خیابونه و مردم بیرون هستند.. پیش خودم فکر کردم در و ندیده بودم تا حالا از این به بعد باید حواسم باشه در بسته باشه تا گربه ناد تو...

بیدار شدم.. هنوز همسرم نیومده بود دوباره خوابم برد..
اینبار دیدم لبه ی تخت نشستم و منتظر همسرم هستم تا بیاد صبحانه بخوریم... که پرده ی در اتاق به اندازه ای که یه ادم پشتش باشه اومد جلو .. سعی کردم پشتش رو ببینم که دیدم خالیه.. خیلی ترسیده بودم و دهنم بسته مونده بود.. به زور گفتم بسمه الله رحمان رحیم... تا گفتم پرده رفت عقب و چیزی که نمیدیدم و حس میکردم پشت پرده اس حس کردم اومد سمتم که از ترس بیدار شدم...


دیشب هم خونه ی مادرم بودم.. دم صبح همون حدود ساعت ۶ و ۷ بود خواب دیدم تو خونه ی مادرم هستیم منتظریم همسرم بیاد من براش لوکیش فرستادم و دیدم که همسرم داره از کرج میاد و داشتم فکر میکردم که باید از تهران میومد.. که در زدن.. از چشمی نگاه کردم چیزی ندیدم... در رو باز کردم مقابلم اسانسور بود که درش باز بود و کسی توش نبود اومدم تو و خواستم در و ببندم که حس کردم یه نیروی زیادی در رو هل داد و من نتونستم جلوش و بگیرم لای در باز شد و چیزی رو ندیدم ولی حس کردم چیزی وارد خونه شد.. از ترس مادرم رو صدا زدم و مادرم که اومد بیدار شدم.. در خونه ی مادرم شبیه در خونه ی خودم بود


و اینکه من ۳ ماه هست اومدم خونه ی خودمون... تا قبلش زیاد خواب نمیدیدم.. ولی تو این سه ماه تقریبا هرشب خواب میبینم و بیشترش ترسناکه... و همین باعث شده از خونه ای که اجاره کردیم بترسم.. خواهرم هم خواب نمیدید ولی از روزی که من و همسرم رفتیم برای خرید لباس عروس خواب های ترسناکی میبینه.. تقریبا مدل خواب هامون مثل هم هست... ما قبلا هم که خونه ی ویلایی داشتیم جفتمون بدون اینکه با هم حرفی زده باشیم خواب یه زن که تو زیر زمین خونه زندگی میکرد رو دیده بودیم.. من زن رو با شکل خودش دیده بودم و خواهرم به شکل مادرم... یعنی دیده بود داره با مادرم حرف میزنه که دید مادرم داره از پله های حیاط میاد بالا ترسید و نمیدونست کی مادرمونه بسم الله گفت اون زنی که تو پله ها بود سریع دویید و رفت تو زیرزمین..
این خواب ها هشداری در مورد یک فتنه و دشمنی برای شماست. اینکه خانه خودتان و زیرزمین خانه را در خواب دیده اید اشاره به دشمنی یکی از نزدیکان تان است. این خواب ها از شما میخواهد اولاً هر رفتار و هدفی که موجب دشمنی خواهد شد، از خودتان دور کنید. مانند غیبت کردن و تهمت زدن و دیگر رفتارهایی که نیازمند مراقبت از جانب شماست. از طرفی دیگر با صدقه دادن این فتنه را از بین ببرید و در آخر این خواب میتواند همچنین اشاره به حسودانی باشد که قصد آسیب به شما را دارند اما در قصدی که دارند ناکام خواهند ماند.
Naz
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید خواب دیدم که مرده ام و تبدیل به روح شده ام و از بالا به خواهر و مادرم نگاه میکردم و هر چقدر انهارا صدا میزدم نمی شنیدن خیلی خوابه ترسناکی بود تعبیرش کنین بی زحمت
مرگ در خواب اصلا به معنای مرگ در بیداری نیست. کسی که مرگ خودش را در خواب ببیند اشاره به پایان دوره ای خاص در زندگی اش است. و همچنین به طور هم زمان شروع یک دورهء جدید دیگر. شما اکنون وارد این موقعیت جدید خواهید شد. این موقعیت میتواند مالی یا تحصیلی و یا موضوعی باشد که منجر به تغییراتی در زندگی تان شود. مانند تغییراتی در عقاید یا افکارتان. این تغییر و تحولات در زندگی، به صورت مرگ در خواب ظاهر خواهد شد.
دیانا
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم که در کنار دوستان وفامیل هستم و هرچی با دیگران صحبت میکنم یا درخواستی از انها میکنم هیچ کس جوابم را نمی دهد به جز دختر خاله ام و وقتی دلیل اینکه چرا دیگران با من صحبت نمی کنند رو ازش پرسیدم به من گفت تو روحی و مردی و هیچکی به جز من تورو نمی بینه وسطای صحبتش با من به اینکه تو سن 22 سالگی مردم وشوهر و بچه هم دارم اشاره کرد (18سالمه و ازدواج نکردم) وقتی این حرف رو به من گفت حس کردم که دارم بر میگردم به 18 سالگیم و خیلی غمگینم و خودمو برای مرگم تو 22سالگی اماده میکنم ممنون ميشم تو تعبير این خواب کمکم كنين
مرگ در خواب اصلا به معنای مرگ در بیداری نیست. کسی که مرگ خودش را در خواب ببیند اشاره به پایان دوره ای خاص در زندگی اش است. و همچنین به طور هم زمان شروع یک دورهء جدید دیگر. شما اکنون وارد این موقعیت جدید خواهید شد و در سنی که با آن اشاره شده است به اوج این دوران خواهید رسید. این موقعیت میتواند مالی یا تحصیلی و یا موضوعی باشد که منجر به تغییراتی در زندگی تان شود. مانند تغییراتی در عقاید یا افکارتان. این تغییر و تحولات در زندگی، به صورت مرگ در خواب ظاهر خواهد شد.
Pariya
۱ ماه پیش
سلام خواب ديدم دايم ك خيلي وقته فوت كرده من تو خونمون يه دورهمي ك فقط دايام هستن با چندتا غريبه نشستن خونه ما بد منو دوتا از خواهرامو مامانمم يه جاي ديگه خونه نشسته بوديم ك دايم ك فوت كرده اونم اومد يهو گفتم ععع مامان داي بد مامانم نشست با دايم صحبت كردن و گريه زاري حال مامانم يهو خراب شد خواهر بزرگم مامانمو برد تا ابي ب دست و صورتش بزنه دايم ك داداشاي خودشو دور هم ديده بود خيلي خوشحال بود اونا اصلا حواسشون ب ما نبود اصلا متوجه ما نميشدن بد ك مامانم رفت دايم گفت پري پاشو بريم ديگه وقته رفتنه منم گفتم داي كجا بيام من نميام خلاصه هي خواهر كوچيكم منو ميكشيد دايم از اونور پامو ميكشيد ميگفت بريم بد دايم انگار ك داشت روحش ميرفت بالا پاي منو ول نميكردش خلاصه ك بزور خواهرم منو از دست دايم گرفت ممنون ميشم ك تعبير خوابمو راهنماي كنين
دیدن اموات در خواب به احساسات و تفکراتی در شما اشاره دارد. اینکه دایی مرحوم تان در تلاش بود برای بردن شما، اشاره به رفتارهایی در شما دارد که موجب ناراحتی تا خواهد شد. این رفتارها یا افکاری که دارید نتیجه خوبی ندارد. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به مسائلی که این روزها ذهن شما را درگیر کرده تجدید نظر نمایید.
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم چندتاروح دارن بهم نزدیک میشن من فرارمیکنم میرم داخل خونه درومیبندم ولی میبینم که اون روح هاسعی دارن بیان داخل ولی نمیتونن اونم فقط بخاطراینکه قبل ازاینکه به داخل خونه پناه ببرم حمدوتوحیدخودم ممنون میشم تعبیرشوبگین خیلی فکرمومشغول کرده
شبح و روح را نمادی از خاطرات، احساسات و یا احساس گناهی که ما را تسخیر کرده‌اند می‌داند. بخش‌هایی از هشیاری وسیع‌تر ناخودآگاه که در تلاش تعامل با ماست، سایه‌ ضربه‌های روحی گذشته و رویدادهایی که اکنون توان آسیب و تاثیر واقعی بر ما ندارند اما هنوز در الگوهای رفتاری ما نفوذ دارند همگی می‌توانند به صورت اشباح یا ارواح در خواب‌های ما مشاهده گردند.
پارمین
۲ ماه پیش
من خواب دیدم با پدرم روی یک صندلی نشسته بودیم و مشغول سپاسگزاری از خدا بودیم که یک دفعه انگار تبدیل به روح شدم و دیگه هیچ کسی منو نمی‌دید و تنها کسانی منو می‌دیدند که خودشان هم روح بودن البته باید بگم که قبل نشستن روی صندلی با زنداییم دعوا کرده بودیم و من خیلی ناراحت بودم تعبیرش چیه میشه؟!
قبل از تعبیر اصلی خواب تان باید گفت که اشخاصی که در خواب دیده اید هر کدام اشاره به قسمتی از شخصیت، افکار و رفتار خودتان هستند. احساسی که در بیداری به آنان دارید را دنبال کنید تا متوجه منظور خواب تان شوید. اما جدا شدن روح از بدن بستگی به حال و احوال شما در خواب دارد. اگر از این مسئله راضی و خوشحال بوده اید، این خواب بیانگر رهایی از مشکلات و ناراحتی هاست و اگر حس خوبی از این موضوع نداشتید، اشاره به گرفتاری ها و مشکلاتی است که در پاسخ به رفتارها و باورهای اشتباه تان بوده است.
خودمم ديگه
۲ ماه پیش
سلام خواب ديدم كه دارم خودم رو از فاصله كمي دور ميبينم كه خسته و بي انگيزست و داره يه راهي رو ميره ... حركت ميكنه و رو به جلو ميره ولي احساس كردم كه بي انگيزست ):
این خواب بیانگر احساسات درونی و افکاری از ضمیرناخودآگاه تان است. شما در باطن چنین شخصیت و روحیه ای دارید. این خواب از شما میخواهد تا با تغییر نگرش و افزایش آگاهی خود به تغییر روحیات خود کمک کنید.
ناشناس
۲ ماه پیش
سلام در خواب دیدم نیمه شب به حیاط رفتم ودر توالت حیاط شبهي نفس زنان بیرون آمد واز خانه بیرون رفت ومن از اون نترسیدم.
در زندگی واقعی تان با موضوعاتی مواجه شده اید که خیلی ملموس و قابل تشخیص دقیق نیستند. شما در حال افزایش آگاهی و تفکر نسبت به این مسئله هستید. از طرفی دیگر میتوان گفت که این موضوعات میتواند در زمینه مسائل شخصی و افکاری باشد که موجب معذب بودن تان شده است.
ناشناس
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم روح خودم خواهرم و خاله ام از بدنمون جدا شده. جدا شدن روح از بدن خودمو حس کردم و دیدم که روحمون از بدنمون جدا شده و بالا رفته و به یه مکان دیگه رفتیم بعد به خدا التماس میکردم که خواهرمو خالمو برگردونه بعد تو خوابم ازشون خواستم بریم سر جسممون تا دوباره برگردیم بعد رفتیم سر جسممون و برگشتیم و من این برگشتن روح به جسممو حس کردم.
قبل از تعبیر اصلی خواب تان باید گفت که اشخاصی که در خواب دیده اید هر کدام اشاره به قسمتی از شخصیت، افکار و رفتار خودتان هستند. احساسی که در بیداری به آنان دارید را دنبال کنید تا متوجه منظور خواب تان شوید. اما جدا شدن روح از بدن بستگی به حال و احوال شما در خواب دارد. اگر از این مسئله راضی و خوشحال بوده اید، این خواب بیانگر رهایی از مشکلات و ناراحتی هاست و اگر حس خوبی از این موضوع نداشتید، اشاره به گرفتاری ها و مشکلاتی است که در پاسخ به رفتارها و باورهای اشتباه تان بوده است.
محیا
۳ ماه پیش
سلام.خواب دیدم خونمونم باشوهرم(عقدیم)مدام صدا میاد وکولرمیره رو دور تند لامپارو روشن میکنن ک ما تصمیم میگیریم بریم پایین خونه مادرجونم وقتی میریم اونجا میبینم یسری از فامیلا تو پارکینگ دایره ایی نشستن و بازم داره از داخل صدا میادو داخل تاریکه مادرجونم میخواد بیاد سمت ما ک یهو با زمین یکم فاصله میگیره انگار روحا بلندش کردن ولی فقط تعجب میکنه و نمیترسه من میرم سمتشو دستشو میگیرم میارمش پایین.داداشمم ک تو اون جمع نبود من میبینمشو همین اتفاق براش میوفته بازم من کارمو تکرار میکنم و حتی شوهرمم باز براش این اتفاق میوفته. خیلی جاهای خوابم یادم نمیاد.
انسان هایی که در رویا مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده ما هستند. روحانی در رویا می تواند به دیدگاه های دینی و مذهبی شما اشاره داشته باشد. روح در رویا می تواند استعاره از دیدگاه هایی باشد که برای شما قابل درک و ملموس نیست
انسان
۳ ماه پیش
سلام. با ی اقای صیغه هستم سیدن ک خانم دارن من همیشه ناراحت بودم از رابطه اینجوریمون ایشون خودش میگه اگه زودتر منو میدید با من ازدواج میکرد.. بعد ی سال همچین خوابی دیدم ک با اقا رفتیم سفر ک من تو سفر همش ب همسر ایشون تنه میزدم ک یهو دو بار روحش جلو چشمم با ی لباس بنفش ظاهر شد با این ک لبخند بهم میزد و چهره زیبایی داشت ولی خیلی تو خواب منو ترسوند اینقدری ک اقا تو خواب بهم گف اون زن مرده نگران نباش. ولی بهش توهین نکن اون ساداته در صورتی ک اون سادات نی اقا سیدن.و ی مطلب اینکه ما جوانیم.بنظرتون این خواب هشداره؟ چون من از وقتی ک بیدار شدم ترس تو وجودمه
این خواب از شما میخواهد تا با افزایش آگاهی و شناخت خود نسبت به مسائلی که ذهن شما را درگیر کرده برخورد کنید. لازم است در برخی از باورها و افکارتان یک بررسی مجدد داشته باشید.
مانیا
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دونفرم یکی دیگه مثل خودم رو به روم بود و بهم لبخند میزد البته شبیه روح نبود ..یعنی اون دومی روحم بوده ؟
آن شخص اشاره به باورها و جهان بینی های شماست. با توجه به جزئیاتی که بیان کردید، به تازگی یک مهارت جدید یا یک باور ارزشمند را آموخته اید که این امر موجب افزایش قدرت درونی شما شده است.
محمد
۵ ماه پیش
سلام ، خواب دیدم در پی گنجی رفتم و در انجا یک مار وجود داشت چند نفرمون مردن و بعد من جلو رفتم من هم مردم و بعد روح از بدنم خارج شد به بدن یک کودک ۷ ساله خارجی رفت که از خواب پریدم
این خواب به دیدگاه ها و جهان بینی جدیدی در شما اشاره دارد که هنوز برای تان ملموس نیست اما در حال درگیر کردن افکار شماست. همچنین این خواب از شما میخواهد تا با آرامش و منطق نسبت به این موقعیت جدید، پاسخ دهید.
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم روحم از جسمم جدا شده ومردم اما روح من آزاده همه جا میرم و میچرخم و اطرافیانم و خانواده ام خیالشون نیست انگار نمی دونن خیلی بیخیالن یه بار هم باهاشون تا راه مسجد میرفتم اما اونا من رو نمیبینن هیچکس نمیبنه اما برام عجیب بود که اصلا اونجا رو نمی شناختم مثل جای نبود که زندگی می کنم
روح در رویا می تواند استعاره از دیدگاه هایی باشد که برای شما قابل درک و ملموس نیست. این خواب از شما می خواهد تا پیش از پذیرش عقاید و انجام تکالیف دینی، به فلسفه ی انجام آن ها و دیدگاهی که نسبت به آن ها دارید دقت کنید و اجازه ندهید که دیدگاه ها و افکار بی پایه و عمومی، نگاه شما به عقاید را تعیین کند. در این زمان لازم است تا نگاه عمیق تری به مساله ی اعتمادات انداخته و در صورت نیاز به تعدیل دیدگاه های خود بپردازید.
امیر
۵ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که با مادرم تو زیرزمین خونه خودمون بودیم.زیرزمین به هم ریخته و پر از آشغال بود و پر از موش و گربه و سوسک.
من یه چوب تو دستم بود و خواستم اون حیوانات رو باهاش بزنم ولی مادرم مانع شد و گفت اینا متعلق به یه "روح" هستن و اگه اونا رو بکشی روح عصبانی میشه.
مادرم از زیررزمین بیرون رفت ولی من به حرفش گوش ندادم و شروع کردم به کشتن اون حیوونا و یهو روح یک زن ترسناک (شبیه دختره تو فیلم حلقه) از زیر آشغالا بیرون اومد ولی من ازش نترسیدم و با چوبی که تو دستم بود زدمش.
این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی در زندگی شما دارد که موجب کشف بیشتری از شخصیت خودتان میگردد. که ابتدا برای تان سخت و ترسناک است اما باتوجه به مهارت ها و اعتماد به نفس تان به نتیجه خوبی خواهید رسید.
ناشناس
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یک روح بهم نزدیک شده و من اولش ترسیدم ولی برای خیلی از موضوعات باهاش کنار اومدم اصلا نه تصویری بود نه چیزی فقط صدای یه اقایی رو میشنیدم بعد از گذشت چند روز که باهاش صحبت میکردم از من خوشش اومد و میخواست ک دوست شیم .و من از خواب بلند شدم
این خواب به دیدگاه ها و جهان بینی جدیدی در شما اشاره دارد که هنوز برای تان ملموس نیست اما در حال درگیر کردن افکار شماست. همچنین این خواب از شما میخواهد تا با آرامش و منطق نسبت به این موقعیت جدید، پاسخ دهید.
هدیه
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم بهترین دوستم دراز کشیده بعد ی جیزی هی اذیتش میکرد رفتم سمتش ظاهر شد دیدم خیلی شبیه دوستمه و داره اونو به سمت خودش میکشه،بعدش شروع کرد ب اذیت کردن همه و من با صدای بلند حمد و توحیدو خوندم و رفت
لطفا صدقه‌ای کنار گذارید.
بدون نام
۶ ماه پیش
خواهر من در قید حیات هست یه شب خواب دیدم که خواهرم میتونه روحش رو از بدنش خارج کنه و روحش درست با صورت خود خواهرم تجسم پیدا میکرد و با صدای خودش حرف میزد و میخندید و همه جا می رفت
من خیلی ترسیده بودم و همش به خواهرم میگفتم این کارو نکنه. روحش هم فقط میخندید لطفا تعبیرش رو بگید
دیدن رویای جدا شدن روح از جسم خواهرتان می‌تواند بیانگر درگیری و تشویشات ذهنی درباره ویژگی بارز خواهرتان است. به طور واضح تر اگر خواهر شما فردی خشن و یا سخت گیری باشد دیدن او در خواب بیانگر ویژگی و خصوصیت خشن اوست نه خود او.
bita
۹ ماه پیش
سلام ... خواب دیدم که یه نفر کاملا شبیه خودم بهم نگاه میکنه دستش رو دراز میکنه و بهم میگه تمام آرزوهات برآورده میشه البته من وقتی دیدمش یه کم ترسیدم وبعد با وجود خودم یکی شد البته یکی شدنش با خودم را کاملا حس کردم .... لطفا تعبیرشو بهم بگید . . سپاس
فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل انگیزه ها و اهداف درونی خودتان است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که احساس ترس و ناامیدی یا خشم، باعث شود تا آرزو های خود برای آینده را نادیده بگیرید.
ziba
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که یه آخوندمیخواست روح پسرخاله موتوبدن من بدمه تادلیل مشکلاتم روباکمک روح اون ببینم
دوباراین کارروامتحان کردولی من چون بهم فشارمیومدنتونستم تحمل کنم
میخواستم تعبیرش روببینم
انسان هایی که در رویا مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده ما هستند. روحانی در رویا می تواند به دیدگاه های دینی و مذهبی شما اشاره داشته باشد. روح در رویا می تواند استعاره از دیدگاه هایی باشد که برای شما قابل درک و ملموس نیست. این خواب از شما می خواهد تا پیش از پذیرش عقاید و انجام تکالیف دینی، به فلسفه ی انجام آن ها و دیدگاهی که نسبت به آن ها دارید دقت کنید و اجازه ندهید که دیدگاه ها و افکار بی پایه و عمومی، نگاه شما به عقاید را تعیین کند. در این زمان لازم است تا نگاه عمیق تری به مساله ی اعتمادات انداخته و در صورت نیاز به تعدیل دیدگاه های خود بپردازید.
رها
۱ سال پیش
سلام خواب.ديدم روحم مثل خودم لباس پوشيده و در حال زندگي بود اولش ترسيدم و ميخواستم محوش كنم ك ديدم مثل جسم هست و دستم بهش ميخوره و ازش رد نميشه بعد نام خدا رو اوردم ولي نرفت بعد اعوذ بلله گفتم و ديگه ازش نترسيدم و داشتم كارهامو انجام ميدادم ك متوجه شدم غيب شده
ممنون ميشم تفسير كنين
لیلا
۱ سال پیش
بنده خواب دیدم روح پدرم که فوت شدن مدام دنبالم هست.به محض اینکه دستش هم به من برسه اذیتم می کنه تو بلغش فشارم میده شدید.به خاطر این همش ازش فرار میکنم.هرجام که برم دنبالمه حتی تو دستشویی.خیلی فشار روحی بهم وارد شده بود وقتی که بیدار شدم طرف چپم کلا بی حس بود.هشت صبح بیدار شدم همه چی یادم بود.لطفا بفرمایید تعبیرش چیه.ممنون
aylin.k
۱ سال پیش
سلام من هرشب روح خودمو تو خواب میبینم که خیلی ناراحت و عصبیه میشه بگید تعبیرش چی میشه !!
ashkan
۱ سال پیش
سلام خسته نباشيد
من خوابي ديدم ك روحم از من جدا شده و ب ديواري تكيه كرده و بلند داد ميزنم كسي صدامو نميشنو و سرمو بر گردوندم يك دود سياهي ك فقط سابت بود دامه اورو نگاه كردم و بلند قران ايت كرسي ميخوندم هركاري ميكردم فرار كنم نميشد سرم را ب سمت راست بره پدرم ك فوت شده ديدم و باز شروع ب قران خوني كردم ب سختي از خواب بيدار شدم دوس دارم بدونم تعبيرش چيست ممنونم از سپاس شما
نگار
۲ سال پیش
سلام
دخترم خواب دیده همسرم که الان از ما دور و چند ماهی در سفر و تا چندوقت دیگه هم قرار نیست بیاد مرده و منکه خیلی گریه و زاری و بیقراری میکردم به خاطر مرگ ایشون با دیدن روح همسرم آروم شدم و دست از بیقراری برداشتم.....لطفا بهم بگید تعبیرش چیه ،،،،خیلی نگران شدم از شنیدن خواب دخترم
سارا
۲ سال پیش
سلام (من بازیگر نیستم و داداش هم ندارم)
من خواب دیدم که به جایی برای بازیگری دعوت شدم و نقش مقابلم رو فردی بازی میکنه ک نمیشناسم و حس خوبی بهش ندارم ولی ناچار به اونجا میرم بعد وقتی دارم در فیلمی نقش بازی می کنم و ته صفحه ی دیالوگ من نوشته شده توروخدا رو تختی را مرتب نکن همون موقع داداش من به نام محمد میاد و میگه بیا بریم چیزی نیست اشکالی نداره بیا بریم ...وقتی از صحنه خارج میشویم من متوجه میشوم که نقش مفابل من قصد داشته با تحریک شدن من و مرتب کردن روتختی روحی به نام عبوس رو برای تسخیر من بفرسته من با لکنت زبان و به هر سختی ای که شده به اومی گویم که من متوجه شدم که از می خواسته عبوس رو برای من بفرسته در این هنگام او نیشخندی می زنه من با لکنت فریاد می زنم ک چرا این کار رو میکنی؟ و اون چیزی نمیگه. بعد با صدایی لرزان و بسیار پایین ب طوری ک روی زمین افتادم و فقط لب هایم تکان می خوره میگم خواهش می کنم نزار عبوس تسخیرم کنه بعد اون میگه من ک این طوری کمکت نمی کنم شرط داره... بعد از خواب بیدار میشم
خواهشا برام بنویسید که تعبیرش چی میشه