تعبیر خواب ارواح چیست؟

با تعبیر خواب ارواح، تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن، تعبیر خواب روح خود، تعبیر خواب صحبت کردن با روح و تعبیر خواب روح دوستان خود آشنا شوید.
ستاره | سرویس سرگرمی – کتاب فرهنگ تفسیر رویا شبح و روح را نمادی از خاطرات، احساسات و یا احساس گناهی که ما را تسخیر کرده‌اند می‌داند. بخش‌هایی از هشیاری وسیع‌تر ناخودآگاه که در تلاش تعامل با ماست، سایه‌ ضربه‌های روحی گذشته و رویدادهایی که اکنون توان آسیب و تاثیر واقعی بر ما ندارند اما هنوز در الگوهای رفتاری ما نفوذ دارند همگی می‌توانند به صورت اشباح یا ارواح در خواب‌های ما مشاهده گردند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب ارواح

تعبیر خواب ارواح

تعبیر خواب دیدن روح

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن روح در خواب، نشانه آن است که با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید شد.

 

تعبیر خواب روح با لباس سفید و سیاه

بیتون گوید:
 • اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می‌شود، نشانه‌آن است که سلامت یکی از بهترین دوستانتان در معرض خطر است.
 • اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر می‌شود، نشانه‌آن است که با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب سخن گفتن با روح و حرکت ارواح

بیتون گوید:
 • اگر با روحی در خواب صحبت کنید، نشانه‌ آن است که اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماست، جان سالم به در خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می‌کند، علامت آن است که به دست دشمنان می افتید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که در اثر فریب بیوه خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانه شما ضربه می‌زنند، نشانه آن است که دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت.
 • گر خواب ببینید روحی در پشت پارچه ای حرکت می‌کند، نشانه آن است که اگر می‌خواهید مرتکب اشتباه نشوید باید احساسات خود را کنترل کنید.

 

تعبیر خواب روح آشنایان

بیتون:
 • اگر در خواب احساس کنید روح یکی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است، نشانه آن است که احساس ناامنی و نومیدی خواهید کرد.
 • اگر در خواب روح دوست یا نزدیکانی که هنوز در قید حیات‌اند مشاهده کنید، نشانه آن است که از جانب دوست بد ذاتی زندگی شما در خطر است. باید در انجام کارهای خود بیشتر دقت کنید. اگر چنین روحی در خواب با حالت زار و نحیفی ظاهر شود، علامت آن است که دوست شما به زودی خواهد مرد.

 


تعبیر خواب ارواح پدر و مادر

بیتون: اگر در خواب روح پدر و مادر خود را ببینید، نشانه آن است که در معرض خطر قرار گرفته‌اید. باید به هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید.
یونگ می‌گوید: دیدن شبح یک خویشاوند یا دوست زنده در خوابتان بیانگر این است که شما در خطر کارهای کینه توزانه و بدخواهانه ی آن فرد هستید.

همچنین در ارتباط با دیدن روح دوست/خویشاوند مرده در خواب یونگ می‌گوید : بیانگر گناه و پشیمانی  در مورد روابط گذشته با یک فرد خاص است.

 

تعبیر خواب دیدن روح خود

آنلی بیتون گوید: اگر در خواب روح خود را ببینید، نشانه آن است که با کسی همسفر می‌شوید و با او به سفری طولانی می‌روید و در طول همه راه از نومیدی رنج می‌کشید.
یونگ می‌گوید: دیدن روح خودتان در خوابتان نمادی از جنبه های شماست که از آن می ترسید. این ممکن است شامل یک خاطره ی دردناک، گناه یا افکار سرکوب شده باشد. در برخی موارد ممکن است از مرگ یا مردن می ترسید.

 

تعبیر خواب روح سرگردان

بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید، نشانه آن است که در اثر از دست دادن یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد.
 • اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان به آرامی تکان می‌خورد، علامت آن است که در مطالعه آثار علمی پیشرفت می‌کنید و به شکل سحرآمیزی ثروتمند می‌شوید. اما اندوه قابل توجهی همیشه در زندگی با شما همراه خواهد بود.

 

تعبیر خواب فرار از روح

یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه روح ها تلاش می کنند شما را بکشند بیانگر این است که آماده اید که با گذشته و احساسات سرکوب شده تان روبرو شوید، علی رغم اینکه چقدر این کار ممکن است دردناک باشد. شما آماده اید که در زندگی تان به جلو پیش روید و گذشته را پشت سر گذارید. اگر یک روح در خوابتان دارد خفه تن می کند، به این معنی است که یک موقعیت گذشته است که شما را از ابراز کامل خودتان باز می دارد(نمیذارد حرف بزنید)

یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه یک روح در کمینتان است یا توسط یک روح شکار می شوید بیانگر این است که از رویارویی با مسائل گذشته تان که روی زندگی حالتان اثر می گذارد خودداری می کنید

 

تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن

ابن سیرین می‌گوید:تعبیر جان و روح، فرزند یا مال و اموال، و یا زن و عیال مرد است که سازگار و خوش‌رفتار می‌باشد.

اگر جان خود را به شکل مرد خوب و نیکی ببینی، صاحب فرزند خوب و نیکی می‌شوی و حال و روزت بهتر خواهد شد، یا اینکه به خدمت «پادشاه» شاد و جوانمرد درآمده و حال و روز تو بهتر می‌شود، ولی اگر جان خود را بصورت مرد زشتی ببینی، تعبیرش بر عکس تعبیر قبلی است.

اگر ببینی رنگ جان تو زرد می‌باشد، در اثر بیماری سختی از دنیا می‌روی، یا چنانچه سفید یا قرمز باشد، عاقبت تو خوب است و از غم و ناراحتی نجات پیدا می‌کنی، ولی اگر سیاه باشد، گناهکار هستی و گرفتار عذاب الهی خواهی شد.

تبلیغات در ستاره

اگر ببینی جان از بدن تو جدا شد و به آسمان رفت، به زودی از دنیا می‌روی.

یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه روحتان، جسمتان را ترک می کند بیانگر احساس گناهی است که می کنید. شما ممکن است سر باورها و ارزش هاتان مصالحه کرده باشید(سازش کرده باشید). شاید نسبت به اطرافیانتان احساس بی حسی می کنید و حس می‌کنید که درکشان نمی کنید(درکتان نمی‌کنند). زمان آن رسیده است که بخش اساسی زندگی بیداری تان را تغییر دهید تا دوباره به طور کامل احساس زنده بودن و کامل بودن کنید.

 

همچنین کارل گوستاو یونگ تعابیر دیگری نیز برای دیدن خواب روح بیان کرده که به شرح زیر است :

 • خواب دیدن اینکه شما به شبح تبدیل می شوید بیانگر این است که مستاصل هستید که از یک موقعیت فرار کنید
 • خواب دیدن اینکه به یک شبح دست می زنید، اما ناپدید می شود، بیانگر این است که شما افکار سرکوب شده یا دردناکی را تایید می کنید اگرچه شما آمادگی کامل برای مواجه شدن با انها را ندارید
 • خواب دیدن اینکه در شهر ارواح هستید بیانگر این است که حس می کنید توسط جامعه طرد می شوید. شما ممکن است خودتان را از دیگران جدا بیندازید(خود را ایزوله کنید). تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما در گذشته زندگی می کنید و به خاطرات چسبیده اید. زمان آن رسیده که رهایش کنید و در زمان حال زندگی کنید
 • خواب دیدن اینکه شما روح ندارید بیانگر این است که از نظر معنوی، احساس فقدان و گم گشتگی می کنید. شما نیاز دارید که خودتان و چیزی که به شما حس کامل بودن به عنوان یک فرد می دهد را پیدا کنید
 • خواب دیدن اینکه شما روحتان را با دوستتان عوض می کنید بیانگر این است که خودتان را به عنوان کسی که هستید پذیرا نیستید. شما خودتان را دیوانه وار با دیگران مقایسه می کنید، در نتیجه، از عزت نفس و اعتماد به نفس پایین رنج می برید
 • خواب دیدن اینکه شما با کسی ازدواج می کنید تا روحشان را نجات دهید، به قربانی کردنتان در یک موقعیت یا رابطه اشاره دارد. شما همیشه نقش حامی را در رابطه بازی می کنید و تلاش می کنید که دیگران را از آسیب دیدن پناه دهید.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید روح از جسم شما می‌شود، علامت آن است که برای افکاری بیهوده، احتمال دارد زندگی خود را به خطر بیاندازید.
 • اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است، علامت آن است که وجود بیگانه ای که وارد زندگی شما خواهد شد، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد.

طبقه بندی:
 1. بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

  از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

 2. با سلام و وقت بخیر
  من دیشب خواب دیدم که تو خونه هستم و یک فرد با اسلحه که می‌دونم دشمنه اونجاست. از داداشم یا خودم فک کنم یک کار غیر معقول می‌خواست و تهدید می‌کرد که اگه انجام ندی من رو می‌کشه. منم گفتم منو بکشه و شهید بشم بهتر از اینه که این کار اینو انجام بدم چشمهایم رو بستم و آماده مرگ شدم. اونم به سرم شلیک کرد و و افتادم و خون ازم می‌رفت که ناگهان روحم از بدنم جدا شد من خودم رو می‌دیدم که به وسط ابروهام شلیک کرده بقیه می‌گفتند من زندم آمبولانس خبر کنین و من درگیر این بودم که مامانم دلشون برام تنگ شده و و می‌خواستم از مسافرت برگردن حالا که من مردم هی با خودم بحث میکردم دوباره به خودم میگفتم بابا تو شهید شدی چرا می‌خوای برگردی هی این دعوا با انواع کلمات بود.که خودم رو کنار مامانم دیدم که داره گریه می‌کنه منم بغلش کردم ولی اون منو حس نمی کنه بعد دوباره خودم گریه میکردم. دوباره خودم رو تو خونمون دیدم با خودم گفتم جسمم رو کجا بردن و می‌خواستم برم از پله‌ها پایین که گفتم توکه روحی خلی میخوای از پله ها بری بعد هم حالت دو که گرفتم دیدم تو پیلوتم و آمبولانسی میخواد در ماشین رو بلنده منم سریع سوار شدم. تو بیمارستان هم همین درگیری که بمیرم یا نمی‌رم وجود داشت کم‌کم داشتم به این سمت می‌رفتم که بمیرم که یکدفعه حس کردم روحم ضعیف شد و انگار به دوقسمتی تقسیم شد یک قسمت وارد جسمم شد و یک قسمت هم من بودم که انگار منم جسم شده بودم ولی دیگه توانایی های قبل رو نداشتم سراغ جسمم رفتم و دوتاییمون تعجب میکردیم که چرا این شکلی شد؟!بعدم جسمم گفتم نه بابا مثل اینکه ما قرار نیست بمیریم بیا به زندگیمون ادامه بدیم

  میشه لطفا این خوابم رو تعبیر کنید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بیان کننده ی ایده های مخالف و نگرش های متناقض است. چیزی یا کسی را انکار می کنید. ممکنست نشان دهنده ی دشمنان درون خودتان باشند و حاکی از درگیری درونی تان با خودتان باشد. شاید می کوشید خودتان را از شر جنبه های خاصی از شخصیت تان خلاص کنید. گویای تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. می توانید درباره ی چیزی، در حالت دفاعی باشید یا ممکنست با مسأله های انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر: علامتی از قدرت و غرور است. شاید به دنبال پناه یا حمایت هستید. تعبیر دیگر: نمایانگر دعوا یا ترسی است که در زندگی تان با آن مواجه می شوید. جنبه ای از خودتان را انکار می کنید. ترسی درونی دارید. حس بی کفایتی یا مظلوم بودن می کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «چشمهایم رو بستم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. سلام .من خواب دیدم مادر بزرگم که یکساله فوت شدن ،زنده و میدونه داره فوت میکنه، اومد پیشم و اومد در آغوشم دراز کشیدن و سرشون تو دستم بود و من ناراحت بودم و نمیدونستم باید چکار کنم ،یکهو به ذهنم رسید که بهشون دلداری بدم،صورتشون رو نوازش کردم و میگفتم که همه چی درست میشه و حالشون خوب میشه و نباید به مرگ فکر کنن ،ولی چند لحظه بعد تو بغل من فوت کردن ومن فوتشون رو نگاه میکردم و گریه میکردم.البته چند لحظه بعد به این فکر میکردم که چه ترسناکه که فرشته مرگ اینقدر نزدیکمه،

  • سلام! خوابتان یعنی می کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده اید را زنده کنید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. دوست دارید ایشان هنوز هم اطراف تان باشند و جنبه های زندگی تان را با شما تجربه کنند و به اشتراک بگذارند. این خواب ها بیشتر، طی زمان های شاد یا در طول واقعه های مهم در زندگی تان صورت می گیرند. نشانگر برخی ناراحتیهای عمیق در زندگی شما است. احساسات غمگینی خود را سرکوب می کنید. سرکوب کردن این احساسات، همیشه گواه بر سلامتی نیست.

 4. سلام خسته نباشید من قبلاً از خونه قرار کرده بودم و خواب دیدم ک دوباره از خونه قرار کردم و وقتی برگشتم ب خونه عمه هام مادرم و مادر بزرگم بودن ک داشتن منو اروم میکردن ک بابام با من کاری ندارن و وقتی بابام اومد با ی شمشیر اومد و میخواست منو بکشه و منم میگفتم ک من روحم من خیلی وقته مردم تو نمیتونی ب من آسیب بزنی و من اومدم ازیتتون کنم میشه بگید تعبیرش چیه ممنون

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می کنید. حاکی از ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. گویای پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. روی موقعیت یا رابطه ای، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی تان باشد.

 5. سلام وقت بخیر،من دیشب خواب دیدم که در یک خانه قرار دارم که دو پنجره و یک در داشت و دارای چند اتاق که تاریک بودند و عده ای در این خانه قرار داشتند که احساس میکردم خانواده ام هستند و من از آن ها در برابر روحی که در حیاط بود محافظت میکردم اون هم با خواندن دعاهایی که در بیداری حفظشون نیستم و باخوندن این دعاها نمیزاشتم که اون وارد خونه بشه و من صورت اون رو کامل می‌دیدم و وقتی که بهش نگاه میکردم و دعاها رو می‌خوندم ترس رو از چشماش می‌دیدم و من احساس قدرت توام با ترس میکردم اما احساسم می‌گفت من آخر شکست میخورم و اون وارد خونه میشه،که یه لحظه در باز شد و اون وارد شد و من به دستش چنگ زدم و احساس کردم که پوست و گوشت رفت زیر ناخنام و اینقدر این حس واقعی بود که من از شدت ترس از خواب بیدار شدم.البته بگم که من در طول این خواب زیاد نترسیدم ولی فقط دوست داشتم بدونم تعبیر این خواب عجیب من چی میشه،ممنون ازتون

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره ها، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هستند که با آنها روبرو نشده اید. حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. یک دیوار احساسی یا مانع، میان خودتان و دیگران می کشید. نشانه ای است ازینکه چه جنبه ای از خودتان است که می هراسید اجازه دهید به بیرون درز کند و دیگران بدانند. حاکی از احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «و من احساس قدرت» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • مخاطب گرامی! به دلیل محدود بودن فضای پاسخگویی، از شما خواسته شده است که متن خوابتان را از آن عبارت داخل گیومه به بعد، کپی کنید و در پیغامی دیگر، ارسال کنید تا برایتان ادامه ی تعبیر خواب، انجام شود! و منظور این نبوده است که همان عبارت درون گیومه را دوباره ارسال کنید!

   • و من احساس قدرت توام با ترس میکردم اما احساسم می‌گفت من آخر شکست میخورم و اون وارد خونه میشه،که یه لحظه در باز شد و اون وارد شد و من به دستش چنگ زدم و احساس کردم که پوست و گوشت رفت زیر ناخنام و اینقدر این حس واقعی بود که من از شدت ترس از خواب بیدار شدم.البته بگم که من در طول این خواب زیاد نترسیدم ولی فقط دوست داشتم بدونم تعبیر این خواب عجیب من چی میشه،ممنون ازتون

    • در ادامه: دستاوردهایتان به حدی که پیش بینی کرده اید، موفق نخواهند بود. در جنبه های مختلف زندگی تان، نگرانی را تجربه می کنید. تعبیر دیگر: احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 6. سلام ممنون بابت سایت خوبتون و ممنون برای پاسخگویی به خوابم
  من دیشب خواب دیدم که تو یک محوطه ای به شوخی یکی از دوستان خنجری رو روی گلوی شخصی قرار داد و الکی به برادرش گفت که برادرت رو کشتم ، اون شخص خیلی ناراحت شد ولی من سریع گفتم که شوخی میکرد و اومدم خنجر رو نشون دادم که نزده ، ناگهان اون شخص ظرف آبی به من بابت تشکر داد که من در همون لحظه حس کردم که مردم و مردنم رو واقعا حس کردم ، سپس انگار روحم از بدنم خارج شد و رفت به آسمون و من احساسی هم از خوشحالی و هم نگرانی داشتم که چرا مردم و الان روحم داره پرواز می‌کنه ، ناگهان حس کردم مثل پرنده هستم و رفتم که به دخترم سر بزنم ، دیدم خانوادم تو یه جای قشنگی دارند والیبال بازی میکنند و من از زیر نور پرواز کردم و رفتم بالا و دوباره اومدم تو خونه که خودم رو توی آینه ببینم که خواهر کوچک ترم گفت که این چه سر وضعی هست که بهم زدی ، تو آینه دقیقا خودم رو دیدم که بجای بال کمی مو به پشتم وصل شده بود و اصلا بال نبود … ولی تو طول پرواز خوشحال بودم از مردنم ، از پرواز کردنم حتی دیدم نگران زمین هایم هستم که همه رو در همونجا رها کردم
  ممنون میشم که بگویید تعبیر این خواب چیست

  • سلام؛ خواهش می کنم! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. روی موقعیت یا رابطه ای، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی تان باشد. نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. حاکی از شروعی تازه است یا گویای بخشی از شماست که فراموش شده است. هشداری برای به خود آمدن است. تعبیر دیگر: نمایانگر گریختن از مسئولیت ها و نیازها است. تعبیر دیگر: بیانگر از خود گذشتگی است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «سپس انگار روحم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   •  سپس انگار روحم از بدنم خارج شد و رفت به آسمون و من احساسی هم از خوشحالی و هم نگرانی داشتم که چرا مردم و الان روحم داره پرواز می‌کنه ، ناگهان حس کردم مثل پرنده هستم و رفتم که به دخترم سر بزنم ، دیدم خانوادم تو یه جای قشنگی دارند والیبال بازی میکنند و من از زیر نور پرواز کردم و رفتم بالا و دوباره اومدم تو خونه که خودم رو توی آینه ببینم که خواهر کوچک ترم گفت که این چه سر وضعی هست که بهم زدی ، تو آینه دقیقا خودم رو دیدم که بجای بال کمی مو به پشتم وصل شده بود و اصلا بال نبود … ولی تو طول پرواز خوشحال بودم از مردنم ، از پرواز کردنم حتی دیدم نگران زمین هایم هستم که همه رو در همونجا رها کردم
    ممنون میشم که بگویید تعبیر این خواب چیست

    • در ادامه: حاکی از احساس گناهی است که می کنید. ممکنست سر باورها و ارزش هایتان مصالحه کرده باشید (سازش کرده باشید). شاید نسبت به اطرافیان تان احساس بی حسی می کنید و حس می کنید که درک شان نمی کنید (درک تان نمی کنند). زمانش رسیده است که بخش بنیادی زندگی تان را تغییر دهید تا دوباره کاملا احساس زنده بودن و کامل بودن کنید. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. (خواب ها در همان روزی که ارسال می شوند (و حتی گاهی همان ساعتی که ارسال می شوند)، تعبیر می گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).

 7. سلام
  خواب دیدم برادرم میتواند با بستن چشم روحش را پرواز دهد و به هرجا بخواهد بفرستد به من گفت میتوانی تو هم انجام دهی و بگو کجا ببرمت؟ من هم گفتم خانه عشقم (چندسال بود که عاشقشم بودم و نتوانستیم به هم برسیم و عشق دورادور بود و بعدها متوجه شدم او هم عاشق من بوده ولی خانوادم مخالفت کردن… وسالها پیش ازدواج کرده)منتها ما به خانه پدریایشان رفتیم و شب بود و همه خواب بودن صداش زدم و بیدارشد خیلی لاغر و بی جون شده بود و یهو داد زد سارا سارا اومده و من هم با برادرم سریع فرار کردیم. انگار فقط او میتوانست مرا ببیند.

  • سلام! خوابتان حاکی از مسأله های حل نشده با برادرتان یا مسأله های حل نشده از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت تان باشد! تعبیر دیگر: علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست. می تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی تان، ویژگی ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. علامتی از جنبه های شماست که از آن می هراسید. این ممکنست شامل خاطره ای دردناک، گناه یا فکرهای سرکوب شده باشد یا ممکنست از مرگ یا مردن می هراسید. علامتی از جنبه های شماست که از آن می هراسید. این ممکنست شامل خاطره ای دردناک، گناه یا فکرهای سرکوب شده باشد یا ممکنست از مرگ یا مردن می هراسید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «همه خواب بودن» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • و همه خواب بودن صداش زدم و بیدارشد خیلی لاغر و بی جون شده بود و یهو داد زد سارا سارا اومده و من هم با برادرم سریع فرار کردیم. انگار فقط او میتوانست مرا ببیند.

    • در ادامه: بازتابی از شما و ذهن ناخودآگاه شماست. می گوید ممکنست درباره ی موقعیتی خاص، هشیار یا آگاه نباشید؛ یعنی چشم تان را روی چیزهای خاصی که معمولا آزارتان می دهند، می بندید. نشانگر نبود قدرت و یکپارچگی است. حس می کنید قادر نیستید خودتان را حفظ کنید (از پس خود برآیید) یا روی پایتان و حرف هایتان بایستید. تعبیر دیگر: حاکی از انعطاف پذیری و چابکی است. قادرید با هر موقعیتی، کنار آیید و منطبق شوید. با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می کنید. تعبیر دیگر: مسأله ای است که می کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی گیرید یا نمی پذیرد؛ همچنین، با ترس هاتان مواجه نمی شوید.

 8. سلام من خواب دیدم که روحی (نمیدونم که روحه کی بود)در خانه مان است و پدرم میخواهد با میله ای که شبیه نیزه بود او را بگیرد و ما در خانه به دنبال او می دویدیم و منو مادرم ترسیده بودیم اما من برای روحیه گرفتن پدرم به او گفتم که تو دفعه قبل هم توانستی این بار هم میتوانی
  تعبیر این خواب چه میشود؟؟

  • سلام! خوابتان یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! حاکی از چیزیست که دیگر دست یافتنی نیست یا دیگر در دسترس نیست. یعنی حس می کنید از زندگی و جامعه جدا می افتید. ممکنست شما را به حرکت کردن فراخواند یا اینکه بخواهد حالت های فکری و رفتاری دمده تان را ترک و رها کنید. علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند.

 9. سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم که با مامانم وارد خونه شدیم و من همینطور که داشتم میومدم سمت حال دیدم یکی مثل خودم مونده حلو پنجره با همون لباسایی که تنم بود .کاملا مشکی..برگشت دیدم خودمم همینطوری اومد سمتم اولش ترسیدم و بسم الله گفتم مامانم گفت چرا داری اینطوری میگی گفتم مامان خودمو دارم اونجا میبینم مامانم گفت وا مگه دیوونه شدی .. براش قسم خوردم باور نکرد .. نشست به اونی که روحم بود گفتم یدونه بزن به دست مامانم اونم زد مامانم ترسید و یحالتی میخواستیم از خونه فرار کنیم … من یبارم وقتی ۹ یا ۱۰ سالم بود همچین خوابی دیده بودم ولی اونموقع نترسیدم روحم اومد وارد بدنم شد ولی اینبار ترسیدم و داشتم فرار میکردم .. الان ۲۷ سالمه … اگه تعبیر کنین ممنون میشم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از امنیت، نیازهای اولیه و ارزش هاست. بازتابی ازین است که در زندگی تان چگونه عمل و رفتار می کنید. آنچه می انجامید و اینکه در خواب چه حسی دارید را در نظر گیرید، مهم است. نشان از احساسات پنهان دارد. وضعیت ضمیر ناخودآگاه یا غریزه های جسمانی سرکوب شده نیز می توانند باعث پدیدار گشتن چنین خواب هایی شوند. گویای امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «براش قسم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 10. سلام
  من خودمو دیدم ولی نه مثل روح یا هر چیز دیگه ای یا توی آیینه ….

  خودمو به صورت جسم دیدم که جلوم بود یکم بهم لبخند مهربانانه ای زد
  (مثل اینکه دو جسم بودیم )

  تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان بازتابی ازین است که در زندگی تان چگونه عمل و رفتار می کنید. آنچه می انجامید و اینکه در خواب چه حسی دارید را در نظر گیرید، مهم است. بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم هایی که گرفته اید، خوشحالید. بخاطر کارهای خوبی که برای دیگران انجامیده اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد.

 11. سلام و خسته نباشید من وقتی که شش سالم بود خوابی عجیبی دیدم که تا حالا در یادم مانده است من خواب دیده بودم که دو قبر در حیاط خانه ی ما است منو برادرم در حیاط بودیم که یهو قبر ها مارا داشتند به طرف خود می کشید برادرم زود رفت داخل خانه من هم خواستم برم خانه ولی قبر ها مرا بد جوری می کشیدند در آخر با تمام سعیم وارد خانه شدم مادرم و عمه هام را دیدم از آنها پرسیدم برادرم کجاست آنها گفتند در حیاط است من با ترسی فراوان به حیاط رفتم برادر را آنجا ندیدم و بعد قبر ها باز مرا کشیدند اینبار نتوانستم در برم و آنها مرا داخل خود کشیدند و بعد دیدم تبدیل به یه قاب عکس شده ام و بعد از خواب بلند شدم

  • مدیر سایت آذر 10, 1399 at 3:10 ب.ظ

   سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی قدرت و کنترل روی مسیری که پیش می روید را ندارید. حس می کنید مجبورید چیزی را بینجامید که واقعا دوست ندارید را بینجامیدش. تعبیر دیگر: علامتی از بی میلی تان در کوشیدن برای چیزی است. شاید حس می کنید بی انگیزه هستید یا برانگیخته نمی شوید. سهم مناسب و عادلانه تان را نمی انجامید. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. نمایانگر جنبه هایی از خودتان است که پنهان و دفن کرده اید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

1 2 3 10

ستاره
Logo