مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۰
کد خبر: ۷۱۱۶
تعداد نظرات: ۶ نظر
با تعبیر خواب ابر، تعبیر خواب ابر سیاه باران زا، تعبیر خواب هوای بارانی، تعبیر خواب خوردن ابر، تعبیر خواب ابر زرد و ابر قرمز همراه ما باشید.
تعبیر خواب ابر - تعبیر خواب دیدن ابر سیاه بارانی
 
ستاره | سرویس سرگرمی - بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا ابرها در آسمان اگر روشن بودند معمولا بیانگر احساسات روحیه بخش، مفرح و یا مذهبی هستند و اگر تیره باشند نمادی از افسردگی یا احساس اینکه بیننده خواب تحت الشعاع چیزی قرار گرفته باشد است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب ابر

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
ابر دیدن به خواب بر نه وجه بود.
 1. حکمت
 2. ریاست
 3. پادشاهی
 4. رحمت
 5. پرهیزکاری
 6. عذاب
 7. قحطی
 8. بلا
 9. فتنه
محمد بن سیرین گوید: 
 • اگر ببینی جهان را ابر پوشانیده است اما بارانی نیامده است تعبیرش بد است.
 • اگر ببینی ابر را از هوا گرفتی و به زمین آوردی به این معنی است که کار تو به نتیجه خوبی می‌رسد و علم کسب می‌کنی.
 • اگر ببینی ابر بر تو سایه انداخته است نمایشگر این است که در آن سال به تو خیر و نعمت زیادی می‌رسد.
 • اگر ببینی از ابر لباس دوختی و پوشیدی نشانگر این است که آنچنان کسب علم و دانش خواهی کرد که دیگر مانند تو پیدا نخواهد شد.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب ببینی ابر خورشید و ستاره ها را پوشانده است نشانگر شکست پادشاه و لشکرش است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
 • معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده‌اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است.
 • اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، یا از فهم و دانش بهره مند می‌شود و یا مالی بدست می‌آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می‌شود.
 • چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می‌شود و از جایی سود می‌برید که انتظارش را ندارید. ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.
جابر مغربی گوید: اگر در خواب ببینی ابر یا چیز دیگری خورشید را پوشانده است به این معنی است که حال پادشاه دگرگون خواهد شد مخصوصا اگر ببینی خورشید کسوف کرده است.
اگر ببینی در خانه تو در محل نشستن تو ابر گسترده شده است به معنای این است که فرزند و خانواده تو به اندازه آن علم و حکمت به دست می‌آورند.

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید از میان ابرهای سفید، خورشید پرتو افشانی می‌کند، علامت آن است که پس از کشیدن سختی‌ها به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید از میان ابرها ستارگان می‌درخشند، نشانه آن است که لذت‌هایی زودگذر و پیشرفتی اندک نصیب شما خواهد شد.
حضرت دانیال گوید: اگر در خواب ببینی ابر از بالای سرت رد می‌شود بدان معنیست که بین تو و شخصی که جاه ومقام خوبی دارد مصاحبت ایجاد می‌شود و تو به خواسته خود خواهی رسید.

یونگ گوید: دیدن ابرهای پفی و سفید در خواب نشانگر صلح درونی است و ممکن است یک مسئله در زندگی واقعی شما در حال روشن شدن باشد.

تعبیر خواب خوردن ابر

جابر مغربی گوید: اگر بیند که ابر را می‌خورد به این معنی است که تأمین مخارج و مایحتاج تو از راه علم و حکمت می شود.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ابر را جمع کرد یا برداشت و بخورد، دلیل است که میان حکیمان ممتاز شود و در دانش یگانه گردد.
 

تعبیر خواب ابر سیاه باران زا

اگر ببینی هوا روشن است ولی ابرها ناگهان هوا را تیره و تار کردند به معنای گسترش یافتن مرگ ناگهانی در آن سرزمین خواهد بود.
 
اسماعیل بن اشعث گوید: ابر سیاه به بیم و ترس و بدبختی تعبیر می‌شود و ابر بارانی به برکت و گشایش تعبیر می‌شود، گاهی تعبیر آن غم و اندوه است.
 
آنلی بیتونگوید: اگر خواب ببینید آسمان پوشیده از ابرهای سیاه و تیره است، علامت آن است که به خاطر اداره بد زندگی بدبخت خواهید شد.

 یونگ گوید:
دیدن ابرهای سیاه یا طوفانی در خوابتان نمادی از افسردگی یا خشم است. بیانگر این است که به زودی احساساتتان فوران می‌کند. تعبیر دیگر این است که در یک موقعیت، کمی خرد یا سردرگم است. پس خواب ممکن است استعاره‌ای ازین باشد که ذهنتان ابری است.

تعبیر خواب ابر بارانی

جابر مغربی گوید: 
 • اگر در خواب ببینی همراه ابر، باران و رعد سختی در گرفت به ترس و خطر نفرین پدر و مادر و یا مسلمانان تعبیر می‌شود.
 • اگر همراه رعد، برق نیز ببینی عذاب شدیدتر خواهد شد.
 • اگر در خواب همراه ابر، صاعقه ببینی عذاب خیلی شدیدتر خواهد شد.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب باران

تعبیر خواب ابرهای رنگی

حضرت دانیال گوید: 
 • ابر به خواب دیدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفید و سیاه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده، و هر یک تعبیر بخصوص است.
 • اگر کسی خویشتن را در زیر ابر سفید بارنده دید، دلیل که خدای عزوجل وی را علم و حکمت ارزانی دارد و مردمان را از علم و حکمت او منفعت رسد.
 • اگر بیند که در زیر ابر زرد بود، دلیل که بیمار شود و بعضی از معبران گفته‌اند: زنی خواهد و از وی رنج و غم و اندوه کشد.
 • اگر بیند که در زیر ابر سرخ بود، دلیل که بر محنت و بلاگرفتار شود، زیرا که خدای عزوجل به هر قومی که عذاب فرستادی، نخست ابر سرخ بر فراز آن ظاهر شدی.
 • اگر بیند که بر فراز ابر سبز، راست بایستد، دلیل که به قدر آن، فرمانروائی یابد.
 • اگر بیند که ابر بر سر وی می‌گذشت، دلیل که او را با کسی نیکو جاه و نیکو عهد، صحبت افتد و مرادش از وی حاصل شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: دیدن ابر قرمر به ایجاد فتنه در آن مکان تعبیر می‌شود.

جابر مغربی گوید: اگر بیند که ابر سیاه بر فراز موضع و جایی گسترده بود، دلیل بر خشم و عذاب حق تعالی بود در آن دیار. پس هر چه آن ابر را نزدیک‌تر بیند، عذاب حق تعالی نزدیک‌تر بود. 

کارل گوستاو یونگ گوید: دیدن ابرهای پفی و سفید در خوابتان بیانگر صلح درونی و هماهنگی روانی است. یک مساله در زندگی بیداری تان ممکن است در حال روشن شدن باشد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
نسیم
۱ ماه پیش
سلاممن خواب دیدم ار روی تراس خونه قدیمی پدرم از سمت شمال به سرعت ابرهای سیاه همراه طوفان نزدیک میشوند ولی به من که میرسند زیر پاهای من هستن و من بالاتر از ابرها ایستادم برای کمک به بچه های که تو زیرزمین همون خونه بودن که پسرم هم جزوی از اونها بود به زیرزمین رفتم و طوفان ابرو بارون بالا سر ما بود و ما سقف رو نگه داشتیم بودیم که نریزه و آب بارون هم از یه جاهایی رو سرمون میریخت ولی خیلی زود هم از ما گذشت بدون خرابی و همینطور به سمت جنوب میرفت و هوا خیلی آبی و آفتابی شد میخواستم تعبیرش رو بدونم ممنون
اینکه در بالکن هستید، یعنی تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. به دنبال جایگاه بالاتر و وجهه هستید. این ممکنست به این معنا باشد که پله‌های نردبان اجتماعی را یکی‌یکی بالا می‌روید. اگر بالکن تمیز باشد، یعنی از نظر دیگران در جایگاه بالایی هستید. اگر بالکن، کهنه باشد، یعنی تصویری که از شما در ذهن مردم جای گرفته است، باید اصلاح شود. تعبیر دیگر: می‌تواند نمایانگر دمدمی‌مزاجی‌تان در یک موقعیت باشد. حس می‌کنید که تکه‌تکه شده‌اید و نمی‌توانید تصمیم بگیرید. دیدن ابرهای سیاه یا طوفانی، نمادی از افسردگی یا خشم است؛ یعنی بزودی احساسات‌تان فوران می‌کنند. تعبیر دیگر: در موقعیتی، کمی خرد یا سردرگم هستید؛ پس، ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که ذهن‌تان ابری است. اینکه در ارتفاع بالا هستید، یعنی به یکی از بلندترین هدف‌هایتان رسیده‌اید. خیس شدن از باران، بیانگر شسته شدن و تمیز شدن از شر مشکلات و مسأله‌هایتان است. اینکه در زیرزمین هستید، نمادی از ضمیر ناخودآگاهتان و غریزه‌ی شماست. ظاهر زیرزمین، بیانگر حالت ضمیر ناخودآگاهتان و سطح رضایتمندی شماست. بیانگر امیال اولیه، تمایل‌های جانوری و نیازهای اولیه است. ممکنست استعاره‌ای از خفت یا خوار شدن باشد.
لقاء
۳ ماه پیش
سلام.من چند شبه خیلی خوابهای اشفته میبینم و ذهنم حتی درخواب هم مشغوله.دیشب خواب دیدم تو خونه ای زندگی میکنم که بچگیهام اونجا سپری شد.یه خونه تو طبقه اول با تراس ال شکل.خواب دیدم اسمون خونه پر شده بود از ابرهای سیاه که بارون تندی میزد و هر قطره از بارونش به اندازه یه سطل اب روی سرم خالی میکرد.و جالبتر اینکه میرفتم تو خونه تا خیستر نشم اما باز منو نشونه میگرفت و جهت بارون بسمت من بود.کلا ابرها با من بیست سانت فاصله داشتن. طبقه ی همکف رو هم نگاه میکردم یه رودخونه ی کم عمق بود که سنگهای درشتی تو رودخونه بود.لطفا بفرمایید تعبیر ابرهای سیاه بارانزا چی ان؟.ممنون
دیدن خانه تان در خواب بیانگر امنیت، نیازهای اولیه و ارزش هاست. بویژه دیدن خانه ی کودکی تان، زادگاهتان یا خانه ای که قبلا در آن زندگی کرده اید بیانگر تمایل شما برای ساخت خانه و خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طول زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته است. شما ممکن است احساساتی ناتمام را تجربه کنید، که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر تفکر قدیمی شما باشد. دیدن ابر های سیاه یا طوفانی در خوابتان نمادی از افسردگی یا خشم است. بیانگر این است که به زودی احساساتتان فوران می کند. تعبیر دیگر این است که در یک موقعیت، کمی خرد یا سردرگم است. پس خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که ذهنتان ابری ست. دیدن و شنیدن صدای ریزش باران، نمادی از بخشش است. بارش باران استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر این است که باران نمادی از باروری و تجدید است. اگر شما از باران خیس شوید، بیانگر شسته شدن و تمیز شدن از شر مشکلات و مسائلتان است. همچنین جمع شدن آب در خانه، بیانگر این است که شما زیر بار احساساتتان له می شوید.
آسیه
۳ ماه پیش
خواهرم و پسری به اسم ایمان قرار بود ازدواج کنن اما یه دوست خواهرم داشت به اسم رویا بین این دوتا قرار گرفت و الان رویا و ایمان ازدواج کردن و خواهرم کلا دیگه باهاشون ارتباطی نداره که بهم گفت اصلا بهشون فکر نمیکرده ولی دیشب این خواب رو دیده میشه تعبیر کنید:

خواب دیدم شبکار بودم تو اتاق عمل،یه مریض اوردن برا همکارم، بعد یدفه گفتن بحران شده یه اتوبوس مریض تصادفی دارن میارن.توی همین گیرودار بود که یدفه ایمان رو دیدم.اولش نمیخواستم اصلا نگاهش کنم بعد گفتم نه بزار نگاش کنم ببینم واکنشش چیه.من نگاهش کردم او هم خیره بهم نگاه میکرد.بعد اومد که باهام حرف بزنه منم اصلا تو خوابم ازش کینه به دل نداشتم،بهم گفت که من اصلا از رویا راضی نیستم و اون چیزی که نشون میداده نبوده و این حرفا گفتم خب پس چرا این همه استوری و پست عاشقانه میزاری تو اینستا،هیچ جوابی نداد فقط سکوت کرد.
بعد من رفتم یخورده توی اتاق عمل بدوبدوهای کاریمو کردم، قسمت بعدیه خوابم تو همون اتاق عمل بود که دوباره توی همون شیفت کاری دیدمش و ایندفه یه خانومی باهاش بود که زنش بود ولی رویا نبود یه دوقولوپسر هم باهاشون بود که بچه هاشون بودن جالب اینکه بچه ها کوچولو بودن مثلا پنج شیش ساله ولی هردوتا ریش داشتن،ایمانم باهمون حالت ناراحی جلوی همون خانومه که اصلا نمیشناختمش بهم گفت آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ، یدفه ناگهانی چشام باز شد و صدای اذان صبح رو شنیدم
بیانگر آشفتگی و مشکل در زندگی‌تان است. ممکن است اشاره‌ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید شما از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می‌کنید لذت می‌برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید. خواب دیدن اینکه خواستگار سابق شما روانه‌ی بیمارستان می‌شود، بیانگر این است که شما هنوز درگیر بهم زدن هستید. هنوز مسائل حل‌نشده، معلق مانده‌اند. شما می‌بایست ذهن خویش را از یاد او پاکسازی کنید! این خواب، درگیری مزمن ذهن شما را نسبت به گذشته نشان می‌دهد.
آسیه
۳ ماه پیش
سلام خواب میدیم که با برادر بزرگم میخوایم بریم کرمان اونم با دوچرخه حالا شب هم بود داشتیم میرفتیم دیدم اینقدر تاریکه و هیچکس نیست خلوته خلوت بود به داداشم گفتم درسته شبه ولی خیلی تاریکیش عجیبه با سرعت داشتیم از این تاریکی عبور میکردیم که یهو انگار پرت شدیم تو یه روشنایی
به داداشم گفتم چرا یهو روز شد گفت هنوزم شبه فقط اینجا روزه نگاه کردم تو اسمون تیکه ابر های سفید و خاکستری دیدم ترسیدم به داداش گفتم از ابر خاکستری میترسم گفت میرن کنار دوباره که نگاه کردم دیدم رفتن یکم حاشیه اونجا ترسم ریخت دور و برم نگاه کردم دیدم مثل یه باغ بی حد و مرز میمونه به داداش گفتم باید خواهرامون رو هم بیاریم اینجا که گفت نه جای اونا نیست اینقدر زیبا بود اینقدر زیبا بود که تو واقعیت هیچوقت یه همچین جایی ندیدم تو این باغ با برادرم از روی این تپه سرسبز به اون یکی میرفتیم
که یه گوشه یه جمعیت کمی دیدیم اون سمت رفتیم که صدای گریه یه بچه شنیدم که یک خانم از کنارم رد شد گفت چه مادر بی مسئولیتی که چند نفر یه بچه آوردن دادن بغلم اصلا تو خواب تعجب نکردم که من حالا تو واقعیت ازدواج هم نکردم نگاه کردم به داداشم که بریم دیدم چهرش چهره برادرم نیست چهره یک مرد دیگه اس بازم تعجب نکردم و باهم رفتیم سمت یک ماشین که از خواب پریدم
تعبیرش چیه؟
برادرتان بیانگر مسائل حل‌نشده با وی یا مسائل حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید به آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می‌دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکن است بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد. دوچرخه می‌رانید، بیانگر تمایل شما به کسب تعادل در زندگی‌تان است. شما نیاز دارید که بخاطر اینکه در تعهدات فعلی زندگی‌تان موفق شوید، بین کار و تفریح‌تان تعادل برقرار کنید. شب، بیانگر موانع و مشکلات بزرگی در کسب اهدافتان است. شما با یک مسأله روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید شما باید مسائل را کنار گذارید تا بتوانید ذهن خود را روشن کنید و بعدا دوباره به آن برگردید. تعبیر دیگر این است که شب ممکن است مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. اینکه شب است، اما هنوز هوا به روشنی روز است، بیانگر این است که شما الآن در مورد یک موقعیت نامشخص، شفافیت و بینش دارید. چیزی است که پیشتر پنهان بوده است و حالا برای شما نمایش داده می‌شود. در یک موقعیت، کمی ذهن‌تان سردرگم است. باغ، بیانگر ظرفیت شما برای موفقیت است. شما حس حذف شدن دارید. همچنین خواب‌تان فراز و نشیب‌های زندگی‌تان را نشان می‌دهد که با موفقیت آنها طی می‌کنید.
ندا
۵ ماه پیش
سلام، خواب دیدم از تو بالکن خونه ای که بودم حیاط خونه همسایه رو‌ نگاه میکردم، تیکه های ابر سفید خیلییییی به زمین نزدیک بود، البته دقت که کردم فهمیدم پنبه هستن، روی زمین، یکم بالاتر و معلق پنبه هایی به شکل ابر بودن و تشخیصشون سخت بود،،، اولین بار بود خواب *پنبه میدیدم!؟
با سلام کاربر گرامی پنبه در خواب مال حلال است به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید به قدر پنبه ای که در خواب دیده اید مقداری مال حلال ان شا الله به شما خواهد رسید
مارال
۸ ماه پیش
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
نسیم
۱ ماه پیش
سلاممن خواب دیدم ار روی تراس خونه قدیمی پدرم از سمت شمال به سرعت ابرهای سیاه همراه طوفان نزدیک میشوند ولی به من که میرسند زیر پاهای من هستن و من بالاتر از ابرها ایستادم برای کمک به بچه های که تو زیرزمین همون خونه بودن که پسرم هم جزوی از اونها بود به زیرزمین رفتم و طوفان ابرو بارون بالا سر ما بود و ما سقف رو نگه داشتیم بودیم که نریزه و آب بارون هم از یه جاهایی رو سرمون میریخت ولی خیلی زود هم از ما گذشت بدون خرابی و همینطور به سمت جنوب میرفت و هوا خیلی آبی و آفتابی شد میخواستم تعبیرش رو بدونم ممنون
اینکه در بالکن هستید، یعنی تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. به دنبال جایگاه بالاتر و وجهه هستید. این ممکنست به این معنا باشد که پله‌های نردبان اجتماعی را یکی‌یکی بالا می‌روید. اگر بالکن تمیز باشد، یعنی از نظر دیگران در جایگاه بالایی هستید. اگر بالکن، کهنه باشد، یعنی تصویری که از شما در ذهن مردم جای گرفته است، باید اصلاح شود. تعبیر دیگر: می‌تواند نمایانگر دمدمی‌مزاجی‌تان در یک موقعیت باشد. حس می‌کنید که تکه‌تکه شده‌اید و نمی‌توانید تصمیم بگیرید. دیدن ابرهای سیاه یا طوفانی، نمادی از افسردگی یا خشم است؛ یعنی بزودی احساسات‌تان فوران می‌کنند. تعبیر دیگر: در موقعیتی، کمی خرد یا سردرگم هستید؛ پس، ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که ذهن‌تان ابری است. اینکه در ارتفاع بالا هستید، یعنی به یکی از بلندترین هدف‌هایتان رسیده‌اید. خیس شدن از باران، بیانگر شسته شدن و تمیز شدن از شر مشکلات و مسأله‌هایتان است. اینکه در زیرزمین هستید، نمادی از ضمیر ناخودآگاهتان و غریزه‌ی شماست. ظاهر زیرزمین، بیانگر حالت ضمیر ناخودآگاهتان و سطح رضایتمندی شماست. بیانگر امیال اولیه، تمایل‌های جانوری و نیازهای اولیه است. ممکنست استعاره‌ای از خفت یا خوار شدن باشد.
لقاء
۳ ماه پیش
سلام.من چند شبه خیلی خوابهای اشفته میبینم و ذهنم حتی درخواب هم مشغوله.دیشب خواب دیدم تو خونه ای زندگی میکنم که بچگیهام اونجا سپری شد.یه خونه تو طبقه اول با تراس ال شکل.خواب دیدم اسمون خونه پر شده بود از ابرهای سیاه که بارون تندی میزد و هر قطره از بارونش به اندازه یه سطل اب روی سرم خالی میکرد.و جالبتر اینکه میرفتم تو خونه تا خیستر نشم اما باز منو نشونه میگرفت و جهت بارون بسمت من بود.کلا ابرها با من بیست سانت فاصله داشتن. طبقه ی همکف رو هم نگاه میکردم یه رودخونه ی کم عمق بود که سنگهای درشتی تو رودخونه بود.لطفا بفرمایید تعبیر ابرهای سیاه بارانزا چی ان؟.ممنون
دیدن خانه تان در خواب بیانگر امنیت، نیازهای اولیه و ارزش هاست. بویژه دیدن خانه ی کودکی تان، زادگاهتان یا خانه ای که قبلا در آن زندگی کرده اید بیانگر تمایل شما برای ساخت خانه و خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طول زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته است. شما ممکن است احساساتی ناتمام را تجربه کنید، که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر تفکر قدیمی شما باشد. دیدن ابر های سیاه یا طوفانی در خوابتان نمادی از افسردگی یا خشم است. بیانگر این است که به زودی احساساتتان فوران می کند. تعبیر دیگر این است که در یک موقعیت، کمی خرد یا سردرگم است. پس خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که ذهنتان ابری ست. دیدن و شنیدن صدای ریزش باران، نمادی از بخشش است. بارش باران استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر این است که باران نمادی از باروری و تجدید است. اگر شما از باران خیس شوید، بیانگر شسته شدن و تمیز شدن از شر مشکلات و مسائلتان است. همچنین جمع شدن آب در خانه، بیانگر این است که شما زیر بار احساساتتان له می شوید.
آسیه
۳ ماه پیش
خواهرم و پسری به اسم ایمان قرار بود ازدواج کنن اما یه دوست خواهرم داشت به اسم رویا بین این دوتا قرار گرفت و الان رویا و ایمان ازدواج کردن و خواهرم کلا دیگه باهاشون ارتباطی نداره که بهم گفت اصلا بهشون فکر نمیکرده ولی دیشب این خواب رو دیده میشه تعبیر کنید:

خواب دیدم شبکار بودم تو اتاق عمل،یه مریض اوردن برا همکارم، بعد یدفه گفتن بحران شده یه اتوبوس مریض تصادفی دارن میارن.توی همین گیرودار بود که یدفه ایمان رو دیدم.اولش نمیخواستم اصلا نگاهش کنم بعد گفتم نه بزار نگاش کنم ببینم واکنشش چیه.من نگاهش کردم او هم خیره بهم نگاه میکرد.بعد اومد که باهام حرف بزنه منم اصلا تو خوابم ازش کینه به دل نداشتم،بهم گفت که من اصلا از رویا راضی نیستم و اون چیزی که نشون میداده نبوده و این حرفا گفتم خب پس چرا این همه استوری و پست عاشقانه میزاری تو اینستا،هیچ جوابی نداد فقط سکوت کرد.
بعد من رفتم یخورده توی اتاق عمل بدوبدوهای کاریمو کردم، قسمت بعدیه خوابم تو همون اتاق عمل بود که دوباره توی همون شیفت کاری دیدمش و ایندفه یه خانومی باهاش بود که زنش بود ولی رویا نبود یه دوقولوپسر هم باهاشون بود که بچه هاشون بودن جالب اینکه بچه ها کوچولو بودن مثلا پنج شیش ساله ولی هردوتا ریش داشتن،ایمانم باهمون حالت ناراحی جلوی همون خانومه که اصلا نمیشناختمش بهم گفت آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ، یدفه ناگهانی چشام باز شد و صدای اذان صبح رو شنیدم
بیانگر آشفتگی و مشکل در زندگی‌تان است. ممکن است اشاره‌ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید شما از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می‌کنید لذت می‌برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید. خواب دیدن اینکه خواستگار سابق شما روانه‌ی بیمارستان می‌شود، بیانگر این است که شما هنوز درگیر بهم زدن هستید. هنوز مسائل حل‌نشده، معلق مانده‌اند. شما می‌بایست ذهن خویش را از یاد او پاکسازی کنید! این خواب، درگیری مزمن ذهن شما را نسبت به گذشته نشان می‌دهد.
آسیه
۳ ماه پیش
سلام خواب میدیم که با برادر بزرگم میخوایم بریم کرمان اونم با دوچرخه حالا شب هم بود داشتیم میرفتیم دیدم اینقدر تاریکه و هیچکس نیست خلوته خلوت بود به داداشم گفتم درسته شبه ولی خیلی تاریکیش عجیبه با سرعت داشتیم از این تاریکی عبور میکردیم که یهو انگار پرت شدیم تو یه روشنایی
به داداشم گفتم چرا یهو روز شد گفت هنوزم شبه فقط اینجا روزه نگاه کردم تو اسمون تیکه ابر های سفید و خاکستری دیدم ترسیدم به داداش گفتم از ابر خاکستری میترسم گفت میرن کنار دوباره که نگاه کردم دیدم رفتن یکم حاشیه اونجا ترسم ریخت دور و برم نگاه کردم دیدم مثل یه باغ بی حد و مرز میمونه به داداش گفتم باید خواهرامون رو هم بیاریم اینجا که گفت نه جای اونا نیست اینقدر زیبا بود اینقدر زیبا بود که تو واقعیت هیچوقت یه همچین جایی ندیدم تو این باغ با برادرم از روی این تپه سرسبز به اون یکی میرفتیم
که یه گوشه یه جمعیت کمی دیدیم اون سمت رفتیم که صدای گریه یه بچه شنیدم که یک خانم از کنارم رد شد گفت چه مادر بی مسئولیتی که چند نفر یه بچه آوردن دادن بغلم اصلا تو خواب تعجب نکردم که من حالا تو واقعیت ازدواج هم نکردم نگاه کردم به داداشم که بریم دیدم چهرش چهره برادرم نیست چهره یک مرد دیگه اس بازم تعجب نکردم و باهم رفتیم سمت یک ماشین که از خواب پریدم
تعبیرش چیه؟
برادرتان بیانگر مسائل حل‌نشده با وی یا مسائل حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید به آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می‌دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکن است بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد. دوچرخه می‌رانید، بیانگر تمایل شما به کسب تعادل در زندگی‌تان است. شما نیاز دارید که بخاطر اینکه در تعهدات فعلی زندگی‌تان موفق شوید، بین کار و تفریح‌تان تعادل برقرار کنید. شب، بیانگر موانع و مشکلات بزرگی در کسب اهدافتان است. شما با یک مسأله روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید شما باید مسائل را کنار گذارید تا بتوانید ذهن خود را روشن کنید و بعدا دوباره به آن برگردید. تعبیر دیگر این است که شب ممکن است مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. اینکه شب است، اما هنوز هوا به روشنی روز است، بیانگر این است که شما الآن در مورد یک موقعیت نامشخص، شفافیت و بینش دارید. چیزی است که پیشتر پنهان بوده است و حالا برای شما نمایش داده می‌شود. در یک موقعیت، کمی ذهن‌تان سردرگم است. باغ، بیانگر ظرفیت شما برای موفقیت است. شما حس حذف شدن دارید. همچنین خواب‌تان فراز و نشیب‌های زندگی‌تان را نشان می‌دهد که با موفقیت آنها طی می‌کنید.
ندا
۵ ماه پیش
سلام، خواب دیدم از تو بالکن خونه ای که بودم حیاط خونه همسایه رو‌ نگاه میکردم، تیکه های ابر سفید خیلییییی به زمین نزدیک بود، البته دقت که کردم فهمیدم پنبه هستن، روی زمین، یکم بالاتر و معلق پنبه هایی به شکل ابر بودن و تشخیصشون سخت بود،،، اولین بار بود خواب *پنبه میدیدم!؟
با سلام کاربر گرامی پنبه در خواب مال حلال است به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید به قدر پنبه ای که در خواب دیده اید مقداری مال حلال ان شا الله به شما خواهد رسید
مارال
۸ ماه پیش