فهرست کمیاب ترین اسامی دخترانه جدید و زیبا

در این مطلب لیستی از بیش از ۵۰۰ نام از کمیاب ترین اسامی دخترانه جمع آوری شده که از ریشه‌های فارسی، عربی، ترکی، کردی و .. برگرفته‌ شده‌اند. این لیست اسم دختر کمیاب به شما ایده های جدید و زیبایی می دهد.

کمیاب ترین اسامی دخترانه

انتخاب اسم دخترانه با حروف الفبا

برای آشنایی با دیگر اسامی دخترانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

ستاره | سرویس مادر و کودک – بسیاری از ما به عنوان والدین، دوست‌ داریم نامی نیکو و خاص برای فرزند در راهمان برگزینیم. اگر شما نیز از این دسته هستید، پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را از دست ندهید. در ادامه می‌توانید لیستی از کمیاب ترین اسامی دخترانه را بیابید.

 

بیش از ۵۰۰ نام از کم یاب ترین اسامی دخترانه


چنانچه اسمی که با حرف خاصی از حروف الفبا شروع شود مد نظرتان است، بر روی حرف مورد نظر خود در لیست زیر کلیک کنید:

الف «ب» «پ» «ت» «ث» «ج» «چ»
«ح» «خ» «د» «ذ» «ر» «ز» «ژ»
«س» «ش» «ص» «ض» «ط» «ع» «غ»
«ف» «ق» «ک» «گ» «ل» «م» «ن»
«و» «ه» «ی»        

 

کمیاب ترین اسامی دخترانه با الف

آترین
معنی: ‌آذرین، مانند آتش، زیبا و پر انرژی
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۷۰۷
اسما
معنی: نام‌ها، اسامی، نام همسر پیامبر
ریشه: عربی
فراوانی: ۵۳۶۰۶
اسمر
معنی:گندمگون؛ سبزه
ریشه: عربی
فراوانی: ۳۶۰۹
اسنا
معنی: ارفع، بلندتر، عالی‌تر
ریشه: عربی
فراوانی: ۲۱۳۹
 
انیس
معنی: انس گیرنده، همدم
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۸۲۳۴
اشک ناز
معنی: کنایه از دختر زیبا روی و لطیف
ریشه: فارسی
فراوانی: 
الآی
معنی: ماه ایل، زیبا روی ایل
ریشه: ترکی
فراوانی: 
السانا
معنی: مثل ایل، چون خویشان
ریشه: ترکی
فراوانی: ۲۴۲۴
السا
معنی: دختر نجیب و پاکدامن، قسم خدا، حقیقت
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۱۴۷۷
الینا
معنی: مشعل و نور درخشان
ریشه: فارسی
فراوانی: ۵۱۷۱۰
اویتا
معنی: بی‌همتا، تک
ریشه: اوستایی – پهلوی
فراوانی: 
آویسا
معنی: آویسا، پاک و تمیز مانند آب
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۳۴۳
ایپک
معنی: ابریشم،‌ حریر، ابریشمی
ریشه: ترکی
فراوانی: ۸۰۵
ایرسا
معنی: زنبق سفید، سوسن، آیرس، نام بیخ سوسن آسمون گون
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۲۰
انسی
معنی: مربوط به انس، انسانی، انسان
ریشه: عربی
فراوانی: ۷۰۷
ادنا
معنی: از واژه‌های قرآنی، جزئی‌ترین
ریشه: عربی
فراوانی: ۵۰۳
اِسرا
معنی: در شب سیر کردن، معراج پیامبر، نام هفدهمین سوره قرآن کریم
ریشه: عربی 
فراوانی: ۶۱۰۸۴
اشلی
معنی: نام کوهی در مازندران
ریشه: فارسی
فراوانی: 
افرا
معنی: درختی از تیره افراها، اسپندان، اسفندان، کلمه تحسین به معنی آفرین
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۰۵۹
الیا
معنی: گل خطمی صحرایی
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۳۹۹
الین
معنی: منسوب به ایل، هم نژاد و هم خون
ریشه: ترکی
فراوانی: ۵۷۰۱
 
آذار
معنی: بهار
ریشه: سریانی
فراوانی: 
آرام
معنی: سکون، ثبات، آسایش
ریشه: فارسی
فراوانی: ۹۲۳۶
آروا
معنی: نام فرشته‌ای در آیین زرتشت
ریشه: کردی
فراوانی: 
 
آفاق
معنی: عالم آسمان، زمانه و روزگار
ریشه: عربی
فراوانی: ۷۱۸۶
آلما
معنی: سیب، کنایه از زیبایی
ریشه: ترکی
فراوانی: ۲۱۹۵
آلند
معنی: اولین پرتو خورشید
ریشه: کردی
فراوانی: –
آهار
معنی: گلی مرکب با گل برگ‌های پیوسته به رنگ‌های مختلف
ریشه: فارسی
فراوانی: 
آیتن
معنی: مهوش، مه پیکر
ریشه: فارسی – ترکی
فراوانی: ۱۲۲۰
آیسو
معنی: با طراوت و درخشنده، ماه و آب، زیبا رو
ریشه: ترکی
فراوانی: ۴۲۷۲
آیلی
معنی: آیلین
ریشه: ترکی
فراوانی: ۸۲۶
 

اسم دختر

 

«ب»

بَرفین
معنی: برفی، از جنس برف؛ سفید مانند برف؛ (به مجاز) زیبا چهره 
ریشه: فارسی
فراوانی: ۸۱۳

بَصیرا
معنی: منسوب به بصیر؛ منتسب به دانایی؛ (به مجاز) دختری که بینا و دانا باشد.
ریشه: عربی
فراوانی: ۵۱۱

بُشرا
معنی: بشارت، مژده، مژدگانی؛ از واژه‌های قرآنی
ریشه: عربی
فراوانی: 

بارلی
معنی: بار(فارسی) + لی (ترکی) میوه دار، سودمند
ریشه: ترکی
فراوانی: 

بهارین
معنی: منسوب به بهار، بهاری
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱

باور
معنی: مجموعه اعتقادهایی که در یک جامعه مورد پذیرش قرار گرفته است، حالت یا عادتی که باعث اعتقاد یا یقین انسان می‌شود.
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۱۰
به‌گل
معنی: گل زیباتر
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۷
بیتا
معنی: بی مانند، بی‌همتا، یکتا
ریشه: فارسی
فراوانی: ۴۴۳۴۸
بینا
معنی: آنکه توانایی پیش بینی و سنجش درست امور را دارد، بصیر
ریشه: فارسی
فراوانی: ۴۱۳


کم یاب‌ترین اسامی دخترانه با «پ»

پرند
معنی:پروین، در قدیم نوعی پارچه‌ ابریشمیِ ساده و بدون نقش و نگار، حریر ساده، گروهی از گیاهان
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۸۵۸
پرتو
معنی: درخشش، روشنایی
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۳۸۷
پرنا
معنی: پرنیان، پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار
ریشه: فارسی
فراوانی: ۶۱۳
پَرَنسا
معنی: (پَرَن = پروین (ستاره)، دیبای منقش و لطیف، پرنیان، پارچه ابریشمی + سا (پسوند شباهت))، شبیه ستاره پروین؛ همانند ابریشم و دیبا؛ زیبا و لطیف
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۵۱۳

پادمیرا
معنی: جاویدان، نگهبان مهر، نگهدارنده عشق
ریشه: فارسی

فراوانی: ۱۲۸

پادینا
معنی: در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می‌شود.
ریشه: فارسی

فراوانی: 

پرمون
معنی: زینت و آرایش
ریشه: فارسی

فراوانی: 

پیچک
معنی: گیاهی زینتی که ساقه‌ای بالا رونده دارد.
ریشه: فارسی

فراوانی:-

پینار
معنی: به معنی چشمه، سرچشمه
ریشه: ترکی

فراوانی: ۲۲۹۷
 

اسامی دخترانه خاص

 

«ت»

تِلما
معنی: گندمگون
ریشه: عربی
فراوانی: ۶۷۰

تاتیانا
معنی: تاتینا، پرنده شکاری
ریشه: فارسی

فراوانی: 

تامیلا
معنی: از روی امیدواری، امیدوارانه؛ در برخی منابع به معنی بخشنده 
ریشه: عربی

فراوانی: ۴۳۱

 

تَمنا
معنی: آرزو؛ خواستن چیزی معمولا همراه با فروتنی و تواضع
ریشه: فارسی
فراوانی: ۵۲۹۹

 

تُحفه
معنی: هدیه؛ (به مجاز) شخص بسیار ارزشمند
ریشه: عربی
فراوانی: ۲۹۰۸
تُرنج
معنی: بالنگ؛ طرحی مرکّب از طرح‌های اسلیمی و گل و بوته‌ای که معمولًا در وسط نقش قالی، تذهیب و مانند آن‌ها به کار می‌رود.
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۴۱۵
تِرمه
معنی: نوعی پارچه (قیمتی) از جنس کرک، پشم، یا ابریشم با نقش‌های بته جقه، اسلیمی و مانند آن‌ها
ریشه: فارسی
فراوانی: ۵۲۵۹
تابا
معنی: طاقت، پیچ و تاب زلف، فروغ، تابان
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
تارا
معنی: ستاره، مردمک چشم
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۲۹۹۹
تبسّم
معنی: لبخند، (به مجاز) درخشیدن
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۰۱۲۲
ترگل
معنی: گل تازه و شاداب
ریشه: فارسی
فراوانی:- 
تلکا
معنی: در گویش مازندران گلابی وحشی جنگلی
ریشه: فارسی
فراوانی: 
 
تندر
معنی: تن (فارسی) + در (عربی) آن که بدنی سفید و درخشان، چون دُر دارد.
ریشه: فارسی
فراوانی: 
توری
معنی: گیاهی درختچه‌ای و زینتی از خانواده حنا
ریشه: فارسی
فراوانی: 
توسکا
معنی: توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آب‌ها می‌روید.
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
توکا
معنی: پرنده‌ای از خانواده گنجشک با منقاری باریک و تنی رنگارنگ
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
تی تی
معنی: شکوفه
ریشه: گیلکی
فراوانی: 
 

تیام
معنی: (اسم دختر و پسر) در گویش لرستان به معنی چشمانم، بسیار عزیز و دوست داشتنی
ریشه: لری
فراوانی: ۳۸۲۰

 

تیبا
معنی: عشوه، فریب، بازیگوشی، به زبان زند و پازند آهو را گویند.
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۴۱

 

تیدا
معنی: دختر خورشید، دختر زیبارو
ریشه: اوستایی پهلوی
فراوانی: ۱۱۹۰

 

تینا
معنی: الهه عشق و به معنی ناز و ادا، و در مواردی به عنوان نمادی از عشق به گل سرخ نیز تعبیر شده است.
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۷۵۵۴

تیارا
معنی: تیه در گویش لری به معنای چشم و آرا به معنای آراینده می‌باشد، چشم آرا، زیبا
ریشه: لری
فراوانی: ۴۱۵۲

تیسا
معنی: در گویش مازندران خالص
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱

 

کمیاب‌ترین اسامی دخترانه با «ث»

ثَمره
معنی: میوه، (به مجاز) نتیجه و حاصل
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۰۲۰
 
ثَمینا
معنی: (ثمین + الف نسبت) منسوب به ثمین، ثمین
ریشه: عربی
فراوانی: ۲۰۹۱
 
ثَمین
معنی: گرانبها، قیمتی، گران
ریشه: عربی
فراوانی: ۲۵۶۱۵
 

«ج»

جُمانه
معنی: یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ؛ نام دختر ابوطالب و خواهر حضرت علی(ع)
ریشه: عربی
فراوانی: ۳۴۳

جوانه
معنی: تازه، نو؛ جوان
ریشه: فارسی

فراوانی: ۵۰۰
 
جِنان
معنی: بهشت، باغها
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۲۷۵
 
جانا
معنی: ای جان، ای عزیز
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۸۸
 
جلوه
معنی: نمایان شدن، خود را آشکار کردن، خودنمایی، (به مجاز) زیبایی
ریشه: عربی
فراوانی: ۳۳۱

اسم دختر کمیاب

 

کم یاب‌ترین اسامی دخترانه با «چ»

چالی
معنی: پرنده‌ای شبیه گنجشک اما بزرگ‌تر از آن
ریشه: فارسی
فراوانی: 
 
چشمه
معنی: مکانی که آب زیرزمینی در آنجا به طور طبیعی در سطح زمین ظاهر می‌شود.
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
 
چهره
معنی: صورت
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۴۵
 
چیچک
معنی: گل
ریشه: ترکی
فراوانی: 
 
چیکا
معنی: نوعی پرنده
ریشه: گیلکی
فراوانی: 
 
چیستا
معنی: نام فرشته دانش و معرفت
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۸۱
 

«ح»

حَسْنا
معنی: زیبا، زن زیبا
ریشه: عربی
فراوانی: 

حَلیا
معنی: زیور و آرایش
ریشه: عربی

فراوانی: ۱۷۷۳
حورآسا
معنی: حور (عربی) + آسا (فارسی) آن که چون حور زیباست.
ریشه: عربی – فارسی
فراوانی: 
 
حَنّان
معنی: آرزومند، مشتاق، بسیار مهربان، از نام‌های خداوند
ریشه: عربی
فراوانی: ۶۶۵
 
حُسنا (حُسنی)
معنی: نیک، پسندیده
ریشه: عربی
فراوانی: ۵۱۲۹۳
 
حلما
معنی: جمع حَلیم، بردباران، صبوران
ریشه: عربی
فراوانی: ۵۲۲۶۵
 
حِلیه
معنی: زینت، پیرایه، زیور، مشخصات صورت و اندام
ریشه: عربی
فراوانی: ۲۴۳
 
حریر
معنی: ابریشم
ریشه: عربی
فراوانی: ۹۰۵
 
حوری
معنی: حور؛ زن زیبا
ریشه: عربی
فراوانی: ۲۵۱۲۳
 

کمیاب ‌ترین اسامی دخترانه با «خ»

خَضرا
معنی: (مؤنث اخضر) به معنی سبز، کبود، نیلگون، سبزه‌زار
ریشه: عربی
فراوانی: ۷۳۲
خاتَم
معنی: (در صنایع دستی) نقوش تزیینی روی چوب، نگین انگشتر، مهر تایید، فرمان
ریشه: فارسی
فراوانی: ۴۲۳
خاطرآسا
معنی: خاطر (عربی) + آسا (فارسی) آسایش دهنده خاطر
ریشه: عربی
فراوانی: 

خزان
معنی: نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان، پاییز
ریشه: فارسی

فراوانی: 

خوشین
معنی: خوش و زیبا
ریشه: فارسی

فراوانی: 
 
خوشه
معنی: تعدادی دانه، میوه یا گل که به محور متصل باشند، دسته‌ای از ستارگان که به نظر می‌رسد خواص مشترکی دارند، نام ششمین صورت فلکی که به شکل دوشیزه‌ای که خوشه گندم به دست است.
فراوانی: ۱۱۰
 

«د»

دِنا
معنی: قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس که قلهای معروف به همین نام دارد؛ نام شهرستانی در شرق استان کهگیلویه و بویراحمد.
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۲۱۴

دایانا
معنی: (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ (نا)) به معنی مثل زر سرخ و (به مجاز) زیبا روی، زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب
ریشه: فارسی

فراوانی: ۲۱۹۰

دریاناز
معنی: مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به معنای دریای ناز، دارای زیبایی و لطافت فراوان، زیبا و قشنگ
ریشه: فارسی

فراوانی: ۱۰۱

دریتا
معنی: در (عربی) + ی (فارسی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۷۸

 
دَریا
معنی: توده‌ی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، (به مجاز) شخص بسیار آگاه و دانشمند
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۴۴۶۲
 
دُرسا
معنی: شبیه به دُر؛ (به مجاز) گران‌قیمت و ارزشمند
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۰۴۵۵
 
دُرنا
معنی: پرنده‌ی آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت
ریشه: ترکی
فراوانی: ۴۶۹۲
 
دلبر
معنی: دارای زیبایی، جذابیت و توانایی جلب عشق
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۲۸۹۹
 
دنیا
معنی: کیهان، گیتی
ریشه: عربی
فراوانی: ۴۴۴۸۴
 
دنیز
معنی: دریا
ریشه: ترکی
فراوانی: ۷۴۱۹
 
دیان
معنی: هم معنی با دیانا
ریشه: فرانسوی
فراوانی: ۹۰۹
 
دیبا
معنی: نوعی پارچه‌ی ابریشمی معمولًا رنگین
ریشه: فارسی
فراوانی: ۵۳۴۶
 
دینا
معنی: داوری، (در اوستایی) دین، (در عبری) انتقام یافته؛ نام خواهر یوسف(ع)
ریشه: عبری
فراوانی: ۲۵۴۸۴
 
دینه
معنی: انتقام یافته، نام دختر یعقوب (ع) و خواهر یوسف (ع)
ریشه: عبری
فراوانی: 
 

انتخاب اسم برای دختر

 

«ذ»

ذکیه
معنی: (مؤنث ذکیّ) به معنای تیزهوش
ریشه: عربی
فراوانی: ۴۶۱۹
 
ذلفا
معنی: دختر سفید روی
ریشه: عربی
فراوانی: ۳۳۵
 

کمیاب‌ ترین اسامی دخترانه با «ر»

رسپینا
معنی: فصل پاییز
ریشه: فارسی
فراوانی: ۶۱۲

رَستا
معنی: رَستن، رهیدن + ا (پسوند)، رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۹۲۲

رُونیا
معنی: آن که چهره‌اش مثل نیاکان است؛ (به مجاز) اصیل
ریشه: فارسی
فراوانی: ۶۰۰۹

رامونا
معنی: مظهر عشق، در لاتین به معنای نگهبان عاقل
ریشه: فارسی
فراوانی: 

رامیلا
معنی: خدای بزرگ
ریشه: آشوری
فراوانی: 

رامینا
معنی: رامین + الف (نسبت)، منسوب به رامین؛ دخترِ طربناک
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۱۳۴

رایا
معنی: رای، فکر، اندیشه، تأمل
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۶۵۷

روجا
معنی: منسوب به روج (روز،آفتاب)؛ (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ روجا نام دهی در تنکابن
ریشه: کردی
فراوانی: ۱۴۹۸

روژیا
معنی: روز و روشنایی
ریشه: کردی
فراوانی: 

رَزان
معنی: تاکستان، باغ انگور، با وقار و آراسته
ریشه: عربی
فراوانی: ۵۱۴
 
رامک
معنی: رام، اهلی
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۴۳
 
رامی
معنی: منسوب به رام، دلنشین
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۶۲
 
رانا
معنی: مصحف رایای انار
ریشه: یونانی
فراوانی:۱۹۴
 
راوَش
معنی: مصحف زاوش، نام ستاره مشتری
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۴۸
 
راوک
معنی: راوق صاف، لطیف و پالوده هر چیز
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۰۱
 

«ز»

زُلفا
معنی: گیسو، منسوب به زلف، (به مجاز) زیبایی زلف معشوق
ریشه: عربی
فراوانی: ۲۷۳۳
 
زرگل
معنی: زرین گل
ریشه: فارسی
فراوانی: 
 
زرین
معنی: از جنس زر، به رنگ زر، طلایی
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۷۶۴۰
 
زكیه
معنی: مؤنث زكی، پاک، پارسا
ریشه: عربی
فراوانی: ۳۳۲۱۳
 
زلال
معنی: صاف و شفاف، (به مجاز) آب صاف و گوارا، پاک
ریشه: عربی
فراوانی: ۴۵۳
 
زمرد
معنی: نام سنگی قیمتی به رنگ سبز
ریشه: یونانی
فراوانی: ۶۰۲۲
 
زمزم
معنی: نام چشمه‌ای در نزدیكی كعبه
ریشه: عربی
فراوانی: ۴۶۲۹
 
زوشا
معنی: (دخترانه و پسرانه) زیبا، نیکو، دلربا، از ریشه اوستایی زوش
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۷۰

زئوس
معنی: آسمان، در دین یونان، خدای خدایان و نام پدر آپولون، آرتمیس و آتنه
ریشه: یونانی
فراوانی: 


کم یاب‌ترین اسامی دخترانه با «ژ»

ژاله
معنی: شبنم، قطره باران
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۲۹۱۲
ژانت
معنی: مونث ژان (ژان = یحیی، یوحنا، خداداد)
ریشه: فرانسه
فراوانی: 
ژاوا
معنی: جاوه نام قسمتی از اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سوماترا و برنئو
ریشه: فارسی
فراوانی: 
ژاوه
معنی: نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی
ریشه: کردی
فراوانی: 
ژالین
معنی: شعله آتش
ریشه: ترکی
فراوانی: ۱۰۳

ژانیا
معنی: از نامهای باستانی
ریشه: فارسی
فراوانی: –

ژرفا
معنی: عمیق، عمیق‌ترین یا دورترین نقطه جایی
ریشه: فارسی
فراوانی: 
ژنیک
معنی: با استعداد، نابغه
ریشه: ارمنی
فراوانی: ۱۰۱
 
ژیلا
معنی: ژاله تگرگ
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۶۱۲۷
ژینا
معنی: باهوش، نابغه
ریشه: فرانسه

فراوانی: ۵۶۸۶


اسم دختر خاص و کم یاب

 

«س»

سرور
معنی: آنکه مورد احترام است و نسبت به دیگری یا دیگران سِمَت بزرگی دارد.
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۱۳۴
سلین
معنی: سیل مانند؛ نام رودخانه‌ای در آذربایجان
ریشه: ترکی
فراوانی: ۶۴۰۴
سمرا
معنی: زن گندمگون
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۷۸۰
سرور
معنی: خوشحالی، شادمانی
ریشه: عربی
فراوانی: ۲۱۳۴
سُلدا
معنی: حامی، یاور
ریشه: ترکی
فراوانی: ۲۵۲۹
 
ستیا
معنی: گیتی، دنیا و روزگار
ریشه: اوستایی – پهلوی
فراوانی:۲۴۵۶
ساحل
معنی: زمینی که در کنار دریا یا دریاچه یا رودی بزرگ واقع شده است.
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۵۷۲۷
ساره
معنی: سارا، امیره‌ی من
ریشه: عبری
فراوانی: ۴۶۴۱۰
ساغر
معنی: ظرفی که در آن شراب می‌نوشند، جام شراب؛ دل عارف است که انوار غیبی در آن است.
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۷۹۷۱
ساقی
معنی: آن که شراب در پیاله می‌ریزد و به دیگری می‌دهد؛ (به مجاز) معشوق، در ادبیات عرفانی نماد خداوند
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۶۹۱
سایا
معنی: یکرنگ، بی‌ریا
ریشه: ترکی
فراوانی: ۱۲۴۰
سایه
معنی: تاریکی نسبی در مقابلِ روشن؛ (به مجاز)، توجه، عنایت، حمایت، حشمت و بزرگی
ریشه: فارسی
فراوانی: ۵۵۴۱
سلما
معنی: (تلفظ: selmā) نام درختی، صلح، آشتی، زنِ صلح طلب
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۳۶۰۲
سودا
معنی: فکر، خیال، شور و شوق؛ (به مجاز) علاقه‌ شدید به کسی یا چیزی، عشق.
ریشه: عربی
فراوانی: ۲۱۵۰۵
سوژا
معنی: سویا، گیاهی علفی یک ساله و کاشتنی، (در کردی) سوزان
ریشه: هندی
فراوانی: ۱۶۳
سوگل
معنی: مورد علاقه و محبت زیاد، محبوب
ریشه: ترکی
فراوانی: ۱۴۱۲۳
سویل
معنی: (تلفظ: sevil) لایق، دوست داشته شده
ریشه: ترکی
فراوانی: ۳۸۳۶
 
سوین
معنی: شادباش، عشق، محبت
ریشه: ترکی
فراوانی: ۱۰۱۸۷
سی بل
معنی: نام ربة النوع خاک
ریشه: فرانسوی
فراوانی: 
 
سیتا
معنی: جهان، گیتی
ریشه: هندی
فراوانی: 
سیما
معنی: چهره، نشان و حالتی در صورت انسان که مبین حالات درونی باشد.
ریشه: عربی
فراوانی: ۸۸۰۳۵
 

کمیاب ‌ترین اسامی دخترانه با «ش»

شمین
معنی: خوشبو
ریشه: عربی
فراوانی: ۲۵۶
شیدا
معنی: عاشق، آشفته و پریشان
ریشه: فارسی
فراوانی: ۵۴۳۲۱
شادک
معنی: نام مستعار سمک در داستان سمک عیار
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۲
شانا
معنی: باد ملایم
ریشه: کردی
فراوانی: ۴۸۵
شمیم
معنی: بوی خوش
ریشه: عربی
فراوانی: ۵۵۰۷
شیده
معنی: منسوب به شید؛ خورشید، نور، (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۰۸۲
 

شارونا
معنی: سرزمین پربار و حاصلخیز
ریشه: آشوری
فراوانی: 

شایلی
معنی: بی همتا
ریشه: ترکی
فراوانی: ۱۱۳

شاینا
معنی: شاهدانه
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۲۱۲

شبدیس
معنی: مانند شب
ریشه: فارسی
فراوانی: 

 


«ص»

صُراحی
معنی: ظرف شراب، ظرف شیشه‌ای شراب؛ شراب زلال؛ در تصوف مقام انس را گویند.
ریشه: عربی
فراوانی: ۶۸۲۴
 
صَهبا
معنی: مؤنث اصهب، سرخ و سفید، می
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۴۱۶

صبرا
معنی: بردباری کردن در برابر سختیها و ناملایمت‌ها، شکیبایی
ریشه: عربی – فارسی
فراوانی: ۸۰۲

صحرا
معنی: بیابان؛ محلی خارج از منطقه مسکونی، که دارای پوشش گیاهی است.
ریشه: عربی
فراوانی: ۲۶۷۸
صفاناز
معنی: صفا (عربی) + ناز (فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی است.
ریشه: عربی – فارسی
فراوانی: –


کم یاب ‌ترین اسامی دخترانه با «ض»

معنی: زمانی پس از برآمدن آفتاب
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۶۴۸۲


«ط»

طَراوت
معنی: تر و تازگی؛ (به مجاز) سامان و رونق
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۲۷۸

طنین
معنی: انعکاس صوت، پژواک؛ حالتی از صدا که دارای تأثیر و نفوذ باشد؛ خوش آهنگی
ریشه: عربی
فراوانی: ۳۷۱۳

 

طَناز
معنی: ویژگی زن یا دختری که ظاهری زیبا و حرکات و رفتاری دلنشین و همراه با ناز و عشوه دارد؛ (به مجاز) بسیار زیبا و فریبنده؛ آن که به کنایه و از روی طنز سخن می‌گوید.
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۴۷۴۶


کم یاب‌ترین اسامی دخترانه با «ع»

علیا
معنی: رفیع، والا
ریشه: عربی
فراوانی: ۳۳۲۴
 

عطرین
معنی: منسوب به عطر، دل انگیز، معطر، خوشبو
ریشه: عربی – فارسی
فراوانی: ۱۵۷۷

 
عناب
معنی: میوه‌ای قرمز که خواص درمانی فراوان دارد.
ریشه: عربی
فراوانی: 

 

«غ»

غزل ناز
معنی: غزل (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از غزل (شعرعاشقانه) + ناز (زیبا)
ریشه: عربی
فراوانی: 

غوغا
معنی: صدای بلند، بانگ و فریاد
ریشه: عربی

فراوانی: 
 
غَزال
معنی: نوعی آهوی ظریف اندام و بسیار تندرو با چشمان درشت سیاه، (به مجاز) معشوقه‌ی زیبا
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۴۴۰۹
 
غنچه
معنی: گلی که شکفته نشده، (به مجاز) دهان کوچک و زیبای معشوق
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۲۳۶


کمیاب‌ترین اسامی دخترانه با «ف»

فارا
معنی: نام کوهی است که در غرب فلات ایران واقع شده است.
ریشه: فارسی
فراوانی: 
 
فلور
معنی: گل
ریشه: فرانسوی
فراوانی: 
 
فرانک
معنی: پروانه، از شخصیت‌های شاهنامه، نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۷۲۲۳

فرسیما
معنی: فر (فارسی) به معنای شکوه + سیما (عربی)، آنکه صورتی باشکوه دارد.
ریشه: عربی – فارسی

فراوانی: ۱۳۵

فرمهر
معنی: کسی که شکوه و عظمتی چون خورشید دارد.
ریشه: فارسی

فراوانی: ۱۰۹

فریال
معنی: دارای اندام و هیکل باشکوه، قوی و باشکوه، مرکب از فر (شکوه) + یال (گردن، بالای بازو)
ریشه: عربی 

فذراوانی: ۲۴۳۸

فلورا
معنی: فلوریا، در رم باستان، الهه گل‌ها و بارآوری
ریشه: لاتین

فراوانی: 
 

«ق»

قطره
معنی: مقدار کمی از مایع که از جایی بچکد، چکه
ریشه: عربی
فراوانی: 
 

اسامی کمیاب دخترانه با «ک»

کاتیا
معنی: پاک، بی آلایش
ریشه: روسی
فراوانی: 
 

کارولین
معنی: نام ناحیه‌ای در آمریکای شمالی
ریشه: فرانسه
فراوانی: 

کامیلا
معنی: محافظ معبد، نام دختری جنگجو در افسانه تروا اسم دختر
ریشه: لاتین

فراوانی: ۲۴۹۷

کیارا
معنی: اندوه و ملالت، میل شدید به خوردن انواع خوردنی‌جات
ریشه: فارسی
فراوانی: بیش از ۶۰۰ نفر

کیانا
معنی:
طبیعت
ریشه: سریانی
فراوانی: ۵۱۷۵۳

 


کم یاب‌ترین اسامی دخترانه با «گ»

گراناز
معنی: گران ناز
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۳۰۹

گلبرگ
معنی: هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار
ریشه: فارسی
فراوانی: ۸۱۸

گلدیس
معنی: چون گل، مانند گُل؛ (به مجاز) زیبارو و لطیف
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۵۲

گلمهر
معنی: (گل + مهر = خورشید)، (به مجاز) آفتاب، گل خورشید، گل آفتاب، گل آفتابگردان
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۱۱

گیلدا
معنی: طلا
ریشه: ارمنی
فراوانی: ۲۲۰۹

گشتا
معنی: بهشت، پردیس
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱

گلبن
معنی: بوته یا درخت گل
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۰۱
 

کم یاب‌ترین اسامی دخترانه با «ل»

لنیا
معنی: دختر ملیح، نمکین
ریشه: سنسکریت
فراوانی: 
 
لَیان
معنی: درخشنده
ریشه: فارسی
فراوانی: ۶۶۷
لیدا
معنی: خانم، بانوی گرامی
ریشه: لاتین
فراوانی: 
 
لامیا
معنی: نام شهری بوده است در یونان واقع در کنار خلیج لامی از دریای اژه دارای ۳۸/٠٠٠ تن سکنه. جنگ “لامیاک” که پس از مرگ اسکندر در سال ۳۲۳ م، بین یونان و مقدونیه در گرفت نام خود را از این شهر گرفته است.
ریشه: عبری
فراوانی: 
لنیا
معنی: (فارسی- سنسکریت) دختر ملیح، نمکین، مرکب از لن (سنسکریت) + ی نسبت (فارسی) + الف تانیث
ریشه: سنسکریت
فراوانی: 
لیزا
معنی: بنده خالص خداوند
ریشه: عبری
فراوانی: 
لیسا
معنی: نام روستایی در نزدیکی قزوین
ریشه: فارسی
فراوانی: 
 

کم یاب‌ترین اسامی دخترانه با «م»

مِهرآنا
معنی:
(مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا (ترکی)= مادر)، مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ (به مجاز) مهربان و بامحبت
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۹۸۳

مِهرسا
معنی:
(مهر = خورشید + سا (پسوند شباهت))، مثل خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۷۸۹۲
مِهرک
معنی: شبیه به خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۱۷۴
مارینا
معنی: دارنده‌ی هر چیز ارزشمند، جویبار، آب
ریشه: ارمنی
فراوانی: ۲۵۰۹
مانا
معنی: ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن
ریشه: فارسی
فراوانی: ۴۶۲۵
مایا
معنی: منش نیک، بخشنده؛ (در روم باستان) اِلهه‌ی فراوانی سبزه و بهار در نزد رومیان
ریشه: اوستایی – پهلوی
فراوانی: ۱۲۷۳
مایسا
معنی: نام گیاهی کوچک و یکساله که بسیار ظریف است.
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۸۲۶
 
ماهک
معنی: خوبروی کوچک، معشوقک زیباروی و یا خوبروی دوست داشتنی
ریشه: فارسی
فراوانی: ۶۴۳۸
 
مرسانا
معنی: هدیه خداوند
ریشه: عبری
فراوانی:-
ملیسا
معنی: زمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان 
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۸۰۸۹
 

اسم کمیاب دختر با «ن»

نارو
معنی: پرنده‌ای خوش آواز همانند بلبل
ریشه: فارسی
فراوانی: 
نازی
معنی: منسوب به ناز
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۱۸۱۳
نجوا
معنی: سخن آهسته
ریشه: عربی
فراوانی:۱۶۲۶
نعنا
معنی: نعناع، گیاهی کاشتنی و خوشبو
ریشه: عربی
فراوانی: ۵۲۷
 
نیتا
معنی: بی مانند، بی نظیر، بیتا، یگانه
ریشه: فارسی
فراوانی: ۴۳۵
نیشا
معنی: نشانه
ریشه: کردی
فراوانی: 
نیکا
معنی: چه خوب است، خوشا
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۲۰۱۴
 
نارمیلا
معنی: (ترکی- فارسی) شکوفه، غنچه، خصوصا شکوفه گل انار
ریشه: فارسی
فراوانی: 
نارین
معنی: منسوب به نار، تر و تازه
ریشه: فارسی
فراوانی: ۷۷۶۸
نازان
معنی: فخرکننده، نازکننده
ریشه: فارسی
فراوانی: 
نجلا
معنی: زنی که دارای چشمان درشت است.
ریشه: عربی
فراوانی: ۳۰۰۵
نوژان
معنی: درخت صنوبر و کاج
ریشه: فارسی
فراوانی: ۵۹۳
نیروانا
معنی: آخرین مرحله سلوک در نزد “بودا” که مرحله محو شدن جنبه حیوانی وجود و رسیدن به کمال است.
ریشه: سنسکریت
فراوانی: ۲۰۷۴


اسم دخترانه کمیاب با «و»

وانیا
معنی: هدیه با شکوه خداوند
ریشه: فارسی
فراوانی: ۵۵۱۸

ورونیکا
معنی: نام تیره‌ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است.
ریشه: فارسی
فراوانی: 

ویانا
معنی: فرزانگی، بخردی، دانایی
ریشه: اوستایی پهلوی
فراوانی: ۷۴۴۸

 

وادی
معنی: سرزمین، رود
ریشه: عربی
فراوانی: ۳۲۴
واله
معنی: عاشق بی قرار، شیفته و مفتون
ریشه: عربی
فراوانی: ۲۰۰
ورقا
معنی: کبوتر، نام درختی کوچک و معروف
ریشه: عربی
فراوانی: ۱۰۱
وسمه
معنی: ماده رنگی که از نوعی گیاه به دست می‌آید.
ریشه: عربی
فراوانی: 
ولگا
معنی: بلندترین رود اروپا
ریشه: روسی
فراوانی: 
وناز
معنی: با وقار، متین
ریشه: کردی
فراوانی: – 
وندا
معنی: زن و دختر باسواد
ریشه: کردی
فراوانی: ۷۱۵
ونوس
معنی: الهه زیبایی یونان، ستاره زهره
ریشه: فرانسوی
فراوانی: ۲۰۸۸
ونوش
معنی: گل بنفشه
ریشه: کردی
فراوانی: 
وهار
معنی: فصل بهار
ریشه: کردی
فراوانی: 
وهان
معنی: جمع خوبان، بهان (وه = خوب)
ریشه: فارسی
فراوانی: 
ویدا
معنی: آشکار و هویدا
ریشه: فارسی
فراوانی: ۲۹۰۹۸
ویرو
معنی: نام پهلوان و سپهداری در منظومه ویس و رامین
ریشه: فارسی
فراوانی: 
وینا
معنی: رنگارنگ، روشن و آشکار
ریشه: فارسی
فراوانی: ۵۷۲
 
 

نام های کمیاب دخترانه با «ه»

هارا
معنی: کوهستان
ریشه: عبری

فراوانی: 

 
هانا
معنی: پناه، نفس، امید، فریاد
ریشه: فارسی

فراوانی: ۲۱۸۵۸

 
هیلا
معنی: پرنده‌ای شکاری کوچکتر از باز را گویند.
ریشه: فارسی
فراوانی: ۱۴۰۰
هیما
معنی: بانوی عاشق
ریشه: فارسی – عربی
فراوانی:
 
هوران
معنی: آفتاب
ریشه: کردی
فراوانی: ۱۳۷
هورناز
معنی: خورشید زیبا
ریشه: فارسی
فراوانی:
 

کمیاب ترین اسامی دخترانه با «ی»

یافا
معنی: زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه
ریشه: عبری
فراوانی: ۸۳۵۴
یوکابد
معنی: جلال خداوند، خداوند مجد و بزرگی است، نام مادر موسی (ع)
ریشه: عبری
فراوانی: ۸۹۹
 
یارا
معنی: (دخترانه و پسرانه) توانایی، قدرت
ریشه: فارسی
فراوانی: ۳۴۷
یرحا
معنی: نام مادر حضرت موسی (ع)
ریشه: عبری
فراوانی:
یغما
معنی: غارت، تاراج، غنیمت
ریشه: ترکی
فراوانی: ۱۰۱
 

امیدواریم نام مورد علاقه‌ی خود را از میان این اسامی یافته باشید. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا نام‌های خاص دیگری می‌شناسید که بتوان به این لیست اضافه کرد؟ پیشنهادات خود را در قسمت پرسش و پاسخ با ما و همراهان ستاره به اشتراک بگذارید. شما همچنین می‌توانید لیست پرطرفدارترین اسامی دخترانه؛ ۱۰۰ اسم دختر امروزی و محبوب را در ستاره بخوانید. 
به این مقاله امتیاز دهید

ستاره
Logo