تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۷:۳۰
کد خبر: ۲۴۰۸۹
تعداد نظرات: ۵ نظر
مجموعه اسم دوقلو دختر که با توجه به زیبایی و هماهنگی در حروف و آوا انتخاب شده‌اند. این اسامی زیبا به شما برای انتخاب اسم نوزادان دختر دوقلویتان کمک خواهدکرد.

اسم دوقلو دختر


ستاره | 
سرویس مادر و کودک -
اگر به تازگی صاحب دو دختر دوقلوی دوست داشتنی شده‌اید یا باردار بوده و منتظر تولد‌ آنان هستید، یکی از چالش‌های زیبای پیش رویتان انتخاب اسم دختر دوقلو است. ما برایتان مجموعه‌ای از اسامی دختر به صورت جفت شده گردآوری کرده‌ایم  تا به شما در انتخاب اسم دوقلوهای دخترتان  کمک کرده باشیم. این اسامی در شکل و آوا و گاهی در معنی با یکدیگر هماهنگ هستند و به نظر می‌رسد برای اسم دختر دوقلو مناسب باشند. 

اسم دوقلو دختر به ترتیب الفبایی اسم اول

 1. اَرنیکا و ورونیکا
 2. اَسما و اسرا       
 3. اَعظم و اکرم      
 4. اَفسون و افشان   
 5. اَنیسه و انسیه     
 6. اُلگا و هلگا        
 7. اِلِنا و السانا        
 8. اِلسا و السانا       
 9. اِلناز و الینا        
 10. اِلهه و الهام        
 11. اِلیکا و الینا        
 12. ارغنون و ارغوان           
 13. اریکا و الیکا      
 14. اشلی و نازلی     
 15. افرا و افروز      
 16. المیرا و الینا       
 17. الیا و الیانا         
 18. الیانا و الیسا       
 19. اندیشه و انگیزه  
 20. انوشکا و انوشه  
 21. اوریسا و اویسا   
 22. ایرانا و ایرسا     
 23. ایرن و ایرانا      
 24. ایلیکا و ملیکا     
 25. آبشار و آبگل     
 26. آبگل و آبگون    
 27. آتریسا و آترین    
 28. آتش و آذر         
 29. آتنا و آتوسا        
 30. آدورینا و آدونیس
 31. آذرگل و آذرگون 
 32. آذین و آراسته     
 33. آرالیا و آزالیا      
 34. آرامیس و آرتنیس
 35. آرژان و روژان  
 36. آرمینا و آرنیکا   
 37. آریانا و آرینا      
 38. آریسا و آرینا      
 39. آزیتا و آنیتا        
 40. آسو و آسوده      
 41. آفتاب و آفرین     
 42. آفرین ماه و آفرین مهر      
 43. آلماز و الناز       
 44. آلیس و آلیسا       
 45. آمنه و آسیه       
 46. آناشید و آناهید    
 47. آناهیتا و آنیتا      
 48. آنیتا و آرمینا      
 49. آوا و آیدا          
 50. آویده و آویژه     
 51. آوین و آوینا       
 52. آهو و آهید        
 53. آهید و ناهید       
 54. آی سودا و آی سان          
 55. آیتن و آیدا         
 56. آیدا و آیسا         
 57. آیسل و آیسو      
 58. آیشن و آیتن       
 59. آیگل و آیناز   

     
  اسم دوقلو دختر - عکس نوزاد دختر دوقلو


  اسم جدید و زیبا دختر دوقلو

 60. بشرا و بشارت    
 61. بِهسا و مهسا      
 62. بِهشید و مهشید   
 63. باران و بارلی     
 64. بنیتا و آنیتا        
 65. بهار و بهارین    
 66. بهاران و بهارین  
 67. بهارک و بهارگل 
 68. بهارین و بهامین  
 69. بهدیس و مهدیس 
 70. بهناز و مهناز     
 71. بهنوش و فرنوش 
 72. بیتا و بینا          
 73. پَرَند و پرتو       
 74. پَرَندیس و پرنسا  
 75. پَردیس و گلدیس  
 76. پَرنا و پرنیان     
 77. پَریوش و مهوش 
 78. پاردیس و پارمیس
 79. پانته‌آ و پانیا       
 80. پانیذ و پاییز       
 81. پرگل و پرگون   
 82. پرگون و پرمون 
 83. پروا و آوا         
 84. پروین و پروا     
 85. پری و پریا        
 86. پریچهر و پریرخ 
 87. پریسا و پریماه    
 88. پرینوش و پریوش           
 89. پوپک و پیچک   
 90. تَرانه و ترنم      
 91. تَرنّم و تبسم       
 92. تَندیس و مهدیس  
 93. تابان و تابناک    
 94. تانیا و سونیا      
 95. توتیا و تانیا       
 96. توران و پوران   
 97. توسکا و ویشکا  
 98. ثَمن و یاسمن      
 99. ثَمین و ثمینا       
 100. ثَنا و ثریا          
 101. جانان و جانانه    
 102. جیحون و جیران 
 103. چکامه و چکاوک
 104. چکاوک و چیچک           
 105. چیترا و چیستا    
 106. حَسِیبا و حسنا     
 107. حُسنیه و حانیه    
 108. حدیث و حدیثه    
 109. حنا و حورا       
 110. حورآسا و حورآفرین        
 111. حوریا و حورا    
 112. حیات و حیفا      
 113. خزان و خزر  

  اسم دوقلو دختر - عکس دختر دوقلو 
   اسم شیک دوقلوهای دختر 

 114. دَریا و درین       
 115. دُرسا و درنا       
 116. دُرنا و درین       
 117. دریتا و درسا      
 118. دل آسا و دل آویز
 119. دلارام و دل آرا   
 120. دلبند و دلدار      
 121. دلشاد و مهشاد    
 122. دلناز و دلنواز     
 123. دنیا و دیبا         
 124. دنیز و دریا        
 125. دیبا و دینا         
 126. رَخشان  و رخشنده           
 127. رَزان و خزان     
 128. رَسپینا  و رستا   
 129. رَستا  و رها       
 130. رَها و رزا         
 131. رُزا  و رزیتا      
 132. رُزیتا  و رکسانا  
 133. رومیسا و رومینا 
 134. راحله و راحیل   
 135. رازان  و راژان  
 136. راشل  و راحیل  
 137. راضیه و مرضیه
 138. رامک  و پوپک  
 139. رایا  و رایان      
 140. رایحه  و راحله   
 141. رایکا  و رونیکا  
 142. روژان  و روژین
 143. روژینا و روژین 
 144. روشنا و روشنک
 145. روشنک  و فرانک          
 146. روناک و رونیکا 
 147. رویا و زویا       
 148. ریحان و ریحانه  
 149. زرین و درین     
 150. زوفا و زویا       
 151. زهرا و زهره     
 152. زهیرا و زهرا    
 153. زینب و زینت    
 154. ژاکلین  و ژالین  
 155. ژالین  و ژاله     
 156. ژرفا  و دریا      
 157. ژیلا  و ژینا       
 158. ژینا  و ژینوس   
 159. سَحر و سپیده     
 160. سَروگل و سروناز           
 161. ساتیا و ساتین     
 162. ساحل و دریا      
 163. سارا و سارینا     
 164. ساغر و ساقی     
 165. ساناز و سروناز  
 166. سایان و ساینا     
 167. سپیده و سپینود   
 168. ستایش و ستوده   
 169. سودابه و سوده   
 170. سوگل و نازگل   
 171. سوگند و سوگل   
 172. سونیا و سارینا    
 173. سیتا و سیما       
 174. سیما و سیمین  
     

  اسم دوقلو دختر - عکس دختر بچه های دوقلو
  اسم دختر دوقلو

 175. شاپرک و شاپری 
 176. شاداب و شادان   
 177. شادگل و شادگون 
 178. شادلی و شادلین   
 179. شادی و شادیا     
 180. شادیا و نادیا       
 181. شارمینا و شارونا 
 182. شبدیس و مهدیس 
 183. شکوفا و شکوفه  
 184. شکیبا و شکیلا   
 185. شوکا و توسکا    
 186. شهرزاد و شهرناز
 187. شهرناز و شهرنوش          
 188. شهین و مهین     
 189. شیدخت و شیدرخ
 190. شیده و شیدا       
 191. شیلا و شیما       
 192. شیما و شیوا       
 193. صبورا و صبرا  
 194. صدف و صحرا  
 195. صفا و صفورا    
 196. صوفیا و توتیا    
 197. طَناز و طنان      
 198. طنان و طنین     
 199. طنین و ثمین      
 200. عابده و عارفه    
 201. عاصفه و عاطفه 
 202. عسل و غزل      
 203. غَزال و غزاله    
 204. غَزل و غمزه     
 205. فاطمه و فاطیما   
 206. فرگل و مهگل    
 207. فلور و فلورا      
 208. قصیده و غزل    
 209. کاترین و کاترینا  
 210. کاملیا و کامیلا    
 211. کیارا و کیانا       
 212. گل آذین و گل آرا
 213. گل آرا و گل آسا  
 214. گلاره و گلاویژ   
 215. گلاسا  و گلسا     
 216. گلباش و گلبان    
 217. گلدیس و گلشید   
 218. گلسا و مهسا       
 219. گلشید و مهشید    
 220. گلگیس و گلدیس  
 221. گلنار و گلناز      
 222. گلنوش و مهنوش 
 223. گیتا و گیتی       
 224. گیلدا و گیلوا      
 225. لامیا و لیانا        
 226. لیانا و لیدا         
 227. لیلا و لیلیا         
 228. مَهدا و مهدیس    
 229. مَهرو و مهسا     
 230. مَهشاد و مهشید   
 231. مَهلا و مهتا       
 232. مَهیا و مهلا       
 233. مِهرانا و مهرانه  
 234. مِهرسا و مهسا    
 235. مِهرناز و مهناز   
 236. مِهرنیا و مهرانا   
 237. مانا و مونا        
 238. ماهک و روشنک
 239. متانت و متین     
 240. مرسانا و مهرسا  
 241. مریم و ملیکا      
 242. مهراوه و مهرآنا  
 243. مهرآذر و مهرآذین           
 244. مهرآرا و مهرآسا 
 245. مهستا و مهستی  
 246. مینا و مینو        
 247. نسترن و نسرین  
 248. نگار و نگین      
 249. نگین و نگینا      
 250. نوژان و روژان  
 251. نیکا و نیکتا       
 252. نیکو و نیکی     
 253. ونوس و ونوش  
 254. ویانا و ویدا       
 255. ویدا و آیدا         
 256. ویستا و ویشکا   
 257. هلنا و هلن         
 258. هلنسا و هلنا       
 259. هلیا و هلینا        
 260. هورزاد و هورشاد           
 261. هیلا و هیدا        
 262. هیلدا و گیلدا       
 263. هوناز و هلناز    

با مراجعه به جداول زیر می‌توانید مجموعه اسامی دختر و پسر را به تفکیک حرف الفبا و همراه با معنی و ریشه اسم مشاهده کنید.

اسم دختر

آ الف ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر ز
ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل
م ن و ه ی    


اسم پسر

آ الف ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر ز
ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل
م ن و ه ی    
 
سمیه قندهاری
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
رها
۱ ماه پیش
به نظرم ستاره و شراره هم خوب هستند
رها و فران
دیانا و دایانا
آیلین و شایلین
ساینا و سایه
ساینا و سارا
باران
۱ ماه پیش
به نظر من ساینا و تانیا
دنیز و پانیذ
دیانا و آدریانا هم زیبا هستند
شیرین
۲ ماه پیش
به نظر من بهترین اسم برای دوتا خواهر حالا چه رمدقلو چه خواهر معمولی ملیکا و کامیلا هستش یا ملینا و ملیکا کارملا و نارملا هم خوبه
:)
۳ ماه پیش
احلام و الهام- ایدا ایلین-آتوسا آی سودا هم قشنگه
تکتم
۶ ماه پیش
قصیده و قاصدک بیشتر به هم میاد
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
رها
۱ ماه پیش
به نظرم ستاره و شراره هم خوب هستند
رها و فران
دیانا و دایانا
آیلین و شایلین
ساینا و سایه
ساینا و سارا
باران
۱ ماه پیش
به نظر من ساینا و تانیا
دنیز و پانیذ
دیانا و آدریانا هم زیبا هستند
شیرین
۲ ماه پیش
به نظر من بهترین اسم برای دوتا خواهر حالا چه رمدقلو چه خواهر معمولی ملیکا و کامیلا هستش یا ملینا و ملیکا کارملا و نارملا هم خوبه
:)
۳ ماه پیش
احلام و الهام- ایدا ایلین-آتوسا آی سودا هم قشنگه
تکتم
۶ ماه پیش
قصیده و قاصدک بیشتر به هم میاد