تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۳
کد خبر: ۱۴۲۱۴
تعداد نظرات: ۹۵ نظر
فهرست کامل نام‌ و اسم دختر که با حرف م شروع می‌شود به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (فارسی، عربی، ترکی، عبری، یونانی، فرانسوی و...).
اسم دختر با م

ستاره | سرویس مادر و کودک -
انتخاب اسم مناسب برای فرزندان از وظایف مهم و در عین حال لذت بخش والدین است. اگر به دنبال این هستید که اسم دخترانه با حرف م پیدا کنید، می‌توانید اسامی متفاوت به همراه معنی و ریشه آن را در میان اسامی موجود در این مطلب بیابید. پیش از آن چند نکته را در نظر داشته باشید:
  • برخی از اسامی در هر دو گروه اسم دختر و پسر قرار دارند و برای هر دو گروه (امروزه یا در گذشته) استفاده می‌شوند. 
  • برخی از اسامی با یک شکل نوشتاری یکسان و با تلفظ متفاوت معنای متفاوتی دارند.
  • برخی از اسامی با شکل نوشتاری و تلفظ یکسان، در فرهنگ و ریشه متفاوت دارای معنای متفاوتی هستند.

آنچه در این مطلب خواهید خواند:

۱. اسم فارسی
۲. اسم عربی
۳. اسم ترکی
۴. اسم عبری
۵. اسم فارسی – عربی
۶. اسم اوستایی
۷. اسم یونانی
۸. اسم ارمنی
۹.اسم دختر با مهد
۱۰. اسم دختر با مهر
۱۱. اسم دختر با مه
۱۲. اسم دختر با ماه


پیشنهاد ستاره برای اسم دختر با م

مانا - ماندانا - مانلی - مروا - مژان - مژده - مهتا - مهتاب - مهدیس - مهرآنا - مهراوه - مهرسا -مهرناز - مهرنوش - مهرنیا - مهرو - مهسا - مهسان - مهستا - مهشید - مهگل - مهناز - می‌گل - مبینا - محبوبه - مائده - مریم - ملیحه - مونا - مهدا - مارال - ماریا - مرسانا - مهستا - میترا - ملیکا - ملودی - مرجان


انتخاب اسم دخترانه با حروف الفبا

برای آشنایی با دیگر اسامی دخترانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

 

اسامی فارسی دختر با حرف م

ماتیسا

ماهتیسا، در گویش مازندران ماه تنها

 

ماتینا

گل سرخ

 

مادیار

(ماد = مادر + یار = کمک کننده، یاور، مددکار) یاور و کمک کننده مادر، مددکار برای مادر

 

مارتا

در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است، فناپذیر، دنیایی

 

مامَک

مادر؛ خطاب محبت آمیز به فرزند دختر؛ زن پیر

 

مانا

ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن

 

ماندانا

به معنی عنبر سیاه؛ زن کمبوجیه‌ی اول و مادر کوروشِ کبیر

 

ماندگار

(اسم پسر و دختر) کسی که در جایی اقامت (دایمی و طولانی) کند، پایدار، با دوام، ماندنی.

 

مانِلی

پری دریایی برایم بمان (بمان به نام علی، امام اول شیعیان)، در گویش مازندران بمان برایم، نامی دخترانه در شمال ایران، نام پسری در شعری از نیما یوشیج

 

ماه

جِرم آسمانی نسبتاً بزرگی که شبها به صورت لکه‌ی روشن بزرگی از زمین دیده می‌شود، قمر؛ (به مجاز) بسیار خوب و دوست داشتنی

 

ماه آفرید

آفریده‌ی ماه؛ (به مجاز) زیبارو

 

ماهانا

ماهان+ ا (پسوند نسبت)) منسوب به ماهان

 

ماهپری

پری مانند ماه؛ (به مجاز) بسیار زیبا

 

ماه پسند

قبول شونده، پسندیده، (به مجاز) زیباروی چون ماه

 

ماه پیکر

صفت آن که پیکرش مانند ماه زیبا و دل انگیز باشد؛ (به مجاز) معشوقِ زیبا

 

ماهتاب

پرتو ماه، شعاع ماه، نور ماه، مهتاب

 

ماهتابان

آن که چهره‌اش مثل ماه تابان است؛ (به مجاز) زیبارو

 

ماه جهان

(به مجاز) زیبای جهان

 

ماهدخت

(ماه + دخت = دختر) دختر ماه، دختری که مانند ماه است؛ (به مجاز) زیبارو

 

ماهرخ

ماه چهر

 

ماه رخسار

ماه چهر

 

ماهرو

ماه چهر

 

ماهک

خوبروی کوچک، معشوقک زیباروی و یا خوبروی دوست داشتنی

 

ماه گل

گلِ ماه؛ (به مجاز) زیبارو

 

ماهناز

(ماه + ناز = قشنگ، زیبا) ماهروی زیبا

 

ماهنگار

(ماه + نگار = معشوق) (به مجاز) معشوقه‌ی زیبارو

 

ماهنوش

ماه جاویدان و همیشگی؛ (به مجاز) زیباروی همیشه زیبا

 

ماهوَر

(ماه + وَر (پسوند دارندگی))، دارای ویژگی و صفت ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو

 

ماهوش

مهوش، ماه مانند، مانند ماه؛ (به مجاز) رعنا و زیبا و معشوقه، زیبا و درخشان

 

ماهین

(ماه + ین (پسوند نسبت))، منسوب به ماه؛ (به مجاز) زیبارو

 

مایسا

نام گیاهی کوچک و یک ساله که بسیار ظریف است.

 

مروا

فال نیک و دعای خیر

 

مرمرین

ساخته شده از مرمر یا از جنس مرمر

 

مژان

نرگس نیمه شکفته

 

مژده

خبر خوش و شادی بخش، بشارت

 

مژگان

مژه‌ها، موی پلک چشم، (در اصطلاح عشاق) اشاره به سنان و نیزه و پیکان و تیر که از کرشمه و غمزه‌های معشوق به هدف سینه ی عاشق می رسد.

 

مَنیژه

در شاهنامه نام دختر افراسیاب، که عاشق بیژن پهلوان ایرانی شد.

 

موژان

گل نرگس، خمار، پر کرشمه (چشم شهلا)

 

مِها

منسوب به ماه است؛ (به مجاز) زیبارو، با فتح میم به معنای بزرگ، بزرگتر

 

مَهان

(مَه = ماه + ان (پسوند نسبت))، 1- منسوب به ماه؛ 2-(به مجاز) زیبارو؛ چنانچه این واژه مِهان خوانده شود به معنی بزرگان میباشد.

 

مَهبان

(مَه = ماه + بان (پسوند محافظ یا مسئول))، (به مجاز) زیبا و مهتاب رو

 

مِهبانو

بانوی بانوان، سرور بانوان، بزرگ زنان

 

مَهتا (مَه تا)

همانند ماه، چون ماه؛ (به مجاز) زیبارو

 

مَهتاب

نور و روشنایی ماه؛ مهتابی

 

مَهتاج

تاج ماه؛ (به مجاز) زیبای زیبایان.

 

مَهدخت

(مَه = ماه + دخت = دختر) (= ماه دخت)

 

مهدیا

(مهدی = هدایت شده + ا (اسم ساز))، دختر هدایت شده.

 

مَهدیس

مانند ماه؛ (به مجاز) زیبارو.

 

مَهدیسا

منسوب به مَهدیس

 

مهرآذر

آتشِ مهربانی و محبت؛ (به مجاز) بسیار مهربان و با محبت، پر عاطفه و احساس.

 

مهرآذین

در آیین و روش مهربانی و محبت، دارای آیین و رسم مهربانی و محبت؛ مهرورز، با محبت، مهربان

 

مهرآرا

ویژگی آن که به مهربانی و محبت آرایش شده، آراسته به مهربانی؛ مهربان و با محبت

 

مهرآسا

مثل خورشید، مانند خورشید؛ (به مجاز) زیبارو

 

مهرآفاق

(مهر= مهربانی و محبت + آفاق = گیتی، جهان، زمانه، روزگار)، (به مجاز) مهربان و با محبت

 

مهرآفرین

آفریننده‌ی مهر و محبت و دوستی.

 

مهرآنا

(مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا (ترکی)= مادر)، مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ (به مجاز) مهربان و با محبت

 

مهراوه

مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + اوه (پسوند شباهت)

 

مِهرا

(مهر+ ا (پسوند نسبت))، منسوب به مِهر، مِهر

 

مِهرابه

دارنده‌ی جلوه‌ی آفتاب و کسی که تابش مهر دارد.

 

مِهرانا

منسوب به مهران

 

مِهراندخت

دختر دارنده‌ی مهر و محبت، دختر مهربان

 

مِهرانگیز

برانگیزاننده‌ی محبت و دوستی، انگیزنده‌ی شوق و مهر

 

مهرانوش

محبت جاوید، مهر و محبت جاویدان

 

مِهرانه

(مِهران + ه (پسوند نسبت))، منسوب به مِهران، مهربان

 

مهربان

با محبت، با مهر، نیکی کننده، رحم کننده

 

مِهربانو

بانوی مهربان و با محبت، زنِ مهربان

 

مِهرجان

مُعرب از فارسی مهرگان

 

مِهرجهان

(مهر = خورشید + جهان)، خورشیدِ عالم، آفتابِ عالم تاب؛ (به مجاز) زیبا رو

 

مَهرخ

ماه رخ، آن که دارای رخساری چون ماه است؛ (به مجاز) زیبا، خوبرو

 

مِهردخت

(مهر = مهربانی، محبت + دخت = دختر)، دختر مهربان و با محبت

 

مِهرسا

(مهر = خورشید + سا (پسوند شباهت))، مثل خورشید؛ (به مجاز) زیبارو

 

مهرشید

خورشید

 

مِهرک

شبیه به خورشید؛ (به مجاز) زیبارو

 

مِهرگان

جشنی که در ایران قدیم در شانزدهم مِهر به مناسبت یکی شدنِ نام روز با نام ماه بر پامیشده است؛ (به مجاز) پاییز

 

مِهرگل

(مهر = خورشید + گل)، گل آفتاب، گل آفتاب گردان؛ (به مجاز) زیبا و لطیف

 

مِهرناز

نام خواهر کیکاووس که وی را به همسری رستم داده بودند، خورشید ناز

 

مِهرنِگار

خورشید زیباروی، (به مجاز) معشوق زیباروی، دختر یا زنِ زیباروی

 

مِهرنوش

(مهر = خورشید + نوش = جاویدان) (به مجاز) زیبایی جاوید و همیشگی، همیشه زیبارو.

 

مِهرنیا

(مهر = مهربانی، محبت + نیا)، از نژادِ مهربانان؛ 2-(به مجاز) مهربان و با محبت

 

مَهرو

ماه رو، (به مجاز) زیبا رو

 

مَهروز

ماه روز، ماهی که در روز نمایان است؛ (به مجاز) زیبارو

 

مِهروش

(مهر= خورشید + وش (پسوند شباهت))، مثل خورشید، مانند خورشید؛ (به مجاز) زیبا رو.

 

مِهری

منسوب به مهر

 

مِهرین

منسوب به مهر، نام آتشکده‌ای در قم

 

مَهسا

(مه = ماه + سا (پسوند شباهت))، مثل ماه، مانند ماه؛ (به مجاز) زیبارو

 

مهسان

مهسا، مانند ماه، زیبا

 

مهستا

(مهست = بزرگترین، مهمترین + ا (پسوند نسبت))، (به مجاز) دختر بزرگتر و مهمتر؛ دارای قدر و مرتبه ی عالی.

 

مَهشاد

ماهشاد

 

مَهشید

پرتو ماه، ماهتاب

 

مَهفام

(مَه = ماه + فام (پسوند به معنی رنگ))، به رنگ ماه، به رنگ مهتاب؛ (به مجاز) زیبارو

 

مَهکامه

منسوب به مهکام؛ (به مجاز) آرزوی زیبای روی.

 

مَهگل

(مَه = ماه + گل)، 1- گلِ ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو

 

مَهلقا

ماه رو، ماه روی، ماه لقا؛ کنایه از زیبارو(ی) است.

 

مَهناز

ماه ناز

 

مهنور

(مه = ماه + نور) نورِ ماه ؛ (به مجاز) زیبارو.

 

مَهنوش

ماه نوش

 

مِهنیا

آن که نیاکان و اجدادش از بزرگان و سروران است، بزرگ زاده.

 

مَهوش

ماه وش، مانند ماه؛ (به مجاز) زیبارو

 

مهیاس

(مَه = ماه + یاس)، ماهی که چون گل یاس است؛ 2 یاسی که چون ماه است؛ (به مجاز) زیباروی و با طراوت

 

مَهیسا

مهسا

 

مهین

بزرگترین (از نظر سال)؛ بزرگتر، بزرگترین (از نظر مقام و رتبه و ارزش

 

مهیندخت

دختر بزرگ و بلند قدر؛ دختر ماهگونه، (به مجاز) زیبارو.

 

میگل

(می = شراب + گل)، (به مجاز) زیبا و مست کننده

 

مینا

پرنده‌ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ که به راحتی قادر به تقلید صدای انسان و حیوانات است، مرغ مقلد، مرغ مینا؛ گلی معمولاً سفید، نوعی شیشه رنگی به ویژه سبز که از آن انواع ظروف میسازند.

 

مینو

بهشت، فردوس

 

مینودخت

(مینو = بهشت + دخت = دختر)، دختر بهشتی؛ (به مجاز) حوروش و زیبارو

 

میهن

کشوری که در آن شخص به دنیا آمده و تابعیت دولت آن را دارد، وطن


اسامی عربی دختر با حرف م

مؤمنه

مؤنث مؤمن، دیندار، متدین

 

مائده

مؤنث مائد، خوردنی، طعام؛ سفره‌ای که بر آن غذا میگذارند؛ سوره‌ای از قرآن کریم

 

ماجده

مؤنث ماجد، زنِ بزرگوار

 

ماریه

زنِ سفید و براق، بسیار درخشنده؛ نام همسر قبطی پیامبر اسلام(ص) و مادر ابراهیم ابن محمّد پسر پیامبر

 

ماهِده

(مؤنث ماهِد، گسترنده، گستراننده

 

ماهره

مؤنث ماهر

 

مبارکه

مؤنث مبارک

 

مبینا

مؤنث مبین، روشنگر، هویدا

 

متانت

حالت استواری و سنگینی در رفتار همراه با پرهیز از نشان دادنِ هیجانهای درونی، وقار

 

متین

(دخترانه و پسرانه) دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت؛ استوار، محکم؛ از نامها و صفات خداوند.

 

متینا

مؤنث متین

 

متینه

مؤنث متین

 

محبوبه

نام گیاهی (محبوبه‌ی شب)؛ زن محبوب، معشوق، معشوقه

 

محترم

قابل احترام، عزیز و گرامی

 

محجوبه

مؤنث محجوب

 

مُحَدِثه

مُحَدِث (زن)، مُحَدِث؛ یکی از القاب حضرت زهرا(س)

 

محسنه

مؤنث محسن، آراسته و زیبا؛ زن احسان کننده، زن نیکوکار

 

محیا

زندگانی، زمان و مکان زیستن

 

مریم

گلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام، نام مادر عیسی (ع )، نام سوره‌ای در قرآن کریم

 

مریس

خرمای تر که در آب و شیر و جز آن نهاده شود، چیزی لغزان و تابان

 

مرضیه

کسی که خدا از او راضی باشد - پسندیده، مرضی

 

مطهره

پاک و مقدس

 

معصومه

(مؤنث معصوم)، زن بی گناه و پاک معصوم، لقب حضرت فاطمه (معصومه) خواهر گرامی امام رضا (ع)

 

مُقدسه

مؤنث مقدس، آنکه از پلیدی و زشتی و گناه دوری میکند، پارسا

 

مقصوده

مطلوب و خواسته شده و محبوب و مورد پسند؛ مورد علاقه

 

مُکَرمه

زن گرامی و عزیز کرده

 

مَکیه

مربوط یا متعلق به مکه، اهل مکه

 

ملاحت

حالتی در چهره که شخص را دوست داشتنی مینماید، نمکین بودن، با نمک بودن؛ خوشایند بودن، دوست داشتنی بودن.

 

ملایم

فاقد شدت و تندی؛ (به مجاز) دارای اخلاق خوش و سازگار با دیگران، مهربان، نرمخو، خوشایند

 

مَلِک نسا

پادشاهِ زنان، سَرور زنان؛ فرشته رو و زیبا در میان زنان.

 

مُلوک

(جمعِ مِلَک) پادشاهان

 

ملیحه

مؤنث ملیح، (به مجاز) ملیح، زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک

 

ملیسا

زمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان.

 

مَلیکه

(زن) صاحب، (زن) مالک

 

مُنا

امیدها، آرزوها، مقاصد

 

مَنزلت

ارزش و اهمیت؛ مقام، درجه؛ نظم و انضباط؛ حد، پایه

 

منزه

به دور از آلودگی، پاک، پاکیزه؛ مبرا، بری، بی عیب

 

منصوره

مؤنث منصور

 

مَنظَر

آنچه بر آن نظر بیفتد و به چشم دیده شود؛ جلوه‌ی ظاهری هر شخص؛ (به مجاز) صورت و چهره

 

مُنور

روشن، درخشان، نورانی؛ (به مجاز) روشن فکر

 

مُنوره

مؤنث مُنور

 

مُنیر

ویژگی آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن

 

مُنیراعظم

درخشندگی و تابندگی زیاد؛ (به مجاز) بسیار زیبارو

 

مُنیره

نورانی و روشن و درخشان و آشکار

 

موحده

مؤنث موحد، یکتا پرست

 

مولود

آن که به دنیا آمده، زاده شده، فرزند؛ تولد، میلاد؛ (به مجاز) نتیجه، حاصل

 

مولوده

مؤنث مولود

 

مونا

تک، یکتا، در متون ایران باستان به مُحبَّت هم معنا شده است، گل یاس، امید

 

مونس

هم نشین و همراز، همدم

 

موهبت

هر چیز ارزشمندی که به کسی بخشیده میشود یا او از آن بهره‌مند است.

 

مَهدا

اول شب، پاسی از شب، آرامش شب

 

مَهْدیه

کسی که خداوند رستگاری را و راه راست را برایش تعیین کرد.

 

مَهلا

آهسته! بی شتاب!

 

مُهنا

در خور، شایسته؛ گوارا و خوش؛ دور از رنج

 

مَهِیلا

حرکت آهسته، روان؛ از واژه های قرآنی

 

مَیسا

زنی که با برازندگی و تکبّر راه میرود، متکبر و با تبختر راه میرود.

 

مَیسون

وزین، با وقار، بردبار، گرانمایه

 

میمنت

سعادت، فرخندگی، مبارکی


اسامی ترکی دختر با حرف م

مارال

مرال، گوزن، آهو؛ (به مجاز) زیبا و خوش اندام.


اسامی عبری دختر با حرف م

ماری

گونه‌ی دیگری از مریم

 

ماریا

مریم، ماریا نوعی گشتار آوا شناختی از مریم در زبان‌های اسپانیایی و آسیایی است.

 

ماریان

انگلیسی از عبری، مریم

 

مرسانا

هدیه خداوند

 

مُهیمِن

آگاه به حاضر و غایب؛ از نامها و صفات خدا


اسامی فارسی – عربی

ماه صنم

از نام های مرکب، ، ماه و صنم.

 

ماه طَلعت

ماه سیما، ماه چهره؛ (به مجاز) زیبارو

 

ماه نِسا

ماهِ زنان؛ (به مجاز) زیبا رو در میان زنان، زیبارو.

 

ماه منظر

آنچه که دارای منظری چون ماه باشد، ماه چهر

 

ماه منیر

ماه درخشان و تابان؛ (به مجاز) زیبارو

 

مَلِک ناز

موجب افتخار پادشاه به لحاظ زیبایی؛ ویژگی آن که ناز و کرشمه‌ای شاهانه دارد.

 

مَه جَبین

دارای پیشانی سفید و زیبا، زیباروی.

 

مِهرنسا

خورشید زنان؛ (به مجاز) زیباروی در میان زنان.

 

مَهستی

(مَه = ماه + ستی = مخفف سیدتی)، ماه خانم، ماه بانو

 

مَه سیما

ماه سیما و ماه چهر


اسامی اوستایی

مایا

منش نیک، بخشنده؛ (در روم باستان) اِلهه‌ی فراوانی سبزه و بهار در نزد رومیان

 

مَهیا

بزرگ

 

میترا

مهر، خورشید؛ پیمان؛ مهر


اسامی یونانی

مانیا

(پسرانه و دخترانه) (در پارسی باستان) خانه، سرای، (در پهلوی) برابر با واژه ی مان به معنی خانه و مسکن، معرب از یونانی، دیوانگی، جنون

 

مایا

در اساطیر یونان مادر هرمس، در اساطیر روم الهه بهار و حاصلخیزی

 

ملیکا

گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده‌ی گندمیان که خودرو هستند.


اسامی ارمنی

مارینا

دارنده‌ی هر چیز ارزشمند، جویبار، آب


اسامی فرانسوی

ملودی

توالی تعدادی از اصوات در موسیقی سازی و آوازی، به گونه‌ای که یک واحد مستقل را بسازد و معمولًا قابل زمزمه کردن باشد.


اسامی سریانی

مرجان

معرب از سریانی، جانور بی مهره کوچک دریایی، بقایای قرمز رنگ رسوب یافته از همین جانور که در جواهرسازی کاربرد دارد.

اسامی لاتین

مریلا

شاد و مسرور

ملینا

نام گل، حق شناس،‌ سپاسگزار

 

اسم دختر که با مهد، مهر، مه و ماه شروع شود

بسیاری از خانم های باردار به دنبال یافتن اسم هایی هستند که به شکل خاصی شروع شود؛ بطور مثال اسم دختر با مهد، اسم دختر با مهر و... در ادامه این اسامی به تفکیک برای شما قرار داده شده است.

اسم دختر با مهد

مهدخت، مهدیا، مهدیس، مهدیسا، مَهدا، مهدیه

اسم دختر با مهر

مهرآذر، مهرآذین، مهرآرا، مهرآسا، مهرآفاق، مهرآفرین، مهرآنا، مهرآوه، مِهرا، مِهرابه، مِهراندخت، مِهرانگیز، مهرانوش، مِهرانه، مهربان، مِهربانو، مِهرجان، مَهرخ، مِهردخت، مِهرسا، مهرشید، مِهرک، مِهرگان، مِهرگل، مِهرناز، مِهرنِگار، مِهرنوش، مِهرنیا، مَهرو، مَهروز، مِهروش، مِهری، مِهرین

اسم دختر با مه

مَهسا، مهسان، مهستا، مَهشاد، مَهشید، مَهفام، مَهکامه، مَهگل، مَهلقا، مَهناز، مهنور، مَهنوش، مِهنیا، مَهوش، مهیاس، مَهیسا، مهین

اسم دختر با ماه

ماهتیسا، ماه آفرید، ماهانا، ماهانا، ماهپری، ماه پسند، ماهتاب، ماهدخت، ماهرخ، ماهرو، ماهک، ماه گل، ماهناز، ماهنگار، ماهنوش، ماهوَر، ماهین

اسم دختر با مهر تمام شود

آبان مهر، آفرین مهر، تابان مهر، تاج مهر، خورشیدمهر، زرین مهر، فرمهر، گرانمهر، گلمهر

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۹۵
در انتظار بررسی: ۰
بدون نام
۴ روز پیش
اسم دخترانه باشد مذهبی
اسم پدر مردان است
..
۱۴ روز پیش
سلام یه اسم دختر بگید که به مبینا و مریم بیاد
بدون نام
۱۴ روز پیش
سلام اسامی دوقلو های پسر و دختر لطفا عربی هم باشه
ناشناس
۷ روز پیش
محمد و مریم
ز
۱۶ روز پیش
اسم دختر که به امیر مهدی بیاد
بدون نام
۲۱ روز پیش
یہ اسم دختر کہ با ب شروع بشہ و بہ بھراد بیاد
ناشناس
۱۱ روز پیش
بهناز ، بهار
مرجان
۱۷ روز پیش
بهار
بدون نام
۲۵ روز پیش
اسم‌که‌به‌‌محدثه‌بیاد‌اسم‌خودم‌توش‌بود
melis
۱۹ روز پیش
ﻣﻬﺪﯾﺴﺎ
مهری
۲۵ روز پیش
یه اسم دختر که به مهری بیاد
مرجان
۱۷ روز پیش
سلام
مهرناز
مهرگل
مهرا
مهرانا
مهگل
مهرین
مهدی
۲۵ روز پیش
اسم دختر که به مهیاد بخوره به غیر از مهشاد
۲۹ روز پیش
اسم دختر که به میثم و زهرا بیاد
محدثه
۲۵ روز پیش
میثاق
زهره
بدون نام
۱ ماه پیش
اسم دختر به مهدیه بیاد چی پیشنهاد میکنین؟
بدون نام
۲۶ روز پیش
محیا
Msd
۱ ماه پیش
سلام میخوام اسممو عوض کنم اسم مهرا خوبه یا هانا،
ناشناس
۲۵ روز پیش
مهرا
۱ ماه پیش
سلام ارامیس موردثبت هست یانه؟؟

اسم دخترکه به مهدیس بیاد.
ناشناس
۲۵ روز پیش
محدثه
بدون نام
۲۶ روز پیش
هدیس
بدون نام
۱ ماه پیش
یه اسم دخترک ب محمدبیاد
ناشناس
۲۹ روز پیش
مهیا
ناشناس
۱ ماه پیش
کمند
ناشناس
۱ ماه پیش
کمند
بدون نام
۱ ماه پیش
ایا مشکات به مهتاب میخوره ازالقاب حضرت زهراست ممنون
م
۱ ماه پیش
اسم دختر که به مهدی ومحمد وزهرا بیاد.
ناشناس
۱ ماه پیش
مهلا
محیا
بدون نام
۲ ماه پیش
اسم به مبینا ومهسا بیاد میخواستم
ناشناس
۲۵ روز پیش
مهر‌سا
مینا
Oyan
۲ ماه پیش
اسم پسرانه و دخترانه که به امیرارسلان بیاد
ناز من
۲۶ روز پیش
ارغوان
ارشیا
ارمیا
مریم
۲ ماه پیش
مریم اسمی عبری ست نه عربی.
در عربی مجاز از زن پارسا است ، اما معنی لغوی آن به عبری محبوب میشود.
بدون نام
۲ ماه پیش
اسم دختر که ملیسا میلاد بیاد
مهسا، مایسا، ماندانا، مرسانا، ملیکا، مهرسانا، ماهور
ناشناس
۲۵ روز پیش
میثاق
بدون نام
۳ ماه پیش
اسم دختر به محنا نیاد
ناشناس
۲۵ روز پیش
به‌محنا‌نیاد‌این‌همه‌اسم‌پس‌چرا‌اومدی‌اینجا
ناشناس
۲۹ روز پیش
مهیا
Farzaneh
۳ ماه پیش
اسم دختر که به رضا و فرزانه بیاد؟
ناشناس
۲۵ روز پیش
زهرا‌فرزین
ماهیما
۳ ماه پیش
لطفا اسم ماهیما رو هم اضافه کنید.اسم بختیاری است به معنای ماه ما
Z
۳ ماه پیش
مرسی خوب بودن
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام اسمی که به محیا میاد
ناشناس
۲۹ روز پیش
محنا
محدثه
۳ ماه پیش
لطفا اسم دختر که ب مجتبی ومحدثه بیاد
ناشناس
۱۷ روز پیش
من م اسمم محدثست اسم شوهرم مجتبی
ناشناس
۱ ماه پیش
محدثه جان محنامیاد
بدون نام
۳ ماه پیش
اسم دختر که به اسم مایسا بیاد
مهسا، مهرسا، مانا
ناشناس
۲۵ روز پیش
ملیسا
Meli
۳ ماه پیش
اسم که به یگانه بیاد
ناشناس
۲۵ روز پیش
دوگانه
محمد فتحی
۳ ماه پیش
سلام.اسم دختر که به مریم محمد بیاد؟لطفا جواب بدین.ممنون
ناشناس
۳ ماه پیش
مانا
۱۲۳۴
۴ ماه پیش
اسم یک دختر که بام شروع بشه و به محدثه بیاد به جز(حسنا،مهسا،حدیث وصنم)
مهدی
۳ ماه پیش
ملیحه
بدون نام
۴ ماه پیش
به نظر شما ملودی و مانلی به هم میاد چون من گیر کردم که اسم دختره دومم رو مانلی بزارم یا ملورین اما این اسم ها رو از توی اینترنت پیدا کردم
ناشناس
۲۵ روز پیش
مانلی
۱۲۳۴
۴ ماه پیش
بعله خیلی عالی
فردوس عجمس
۴ ماه پیش
به نظر من این اسم ها که در اینترنت در می آیند خیلی خوب هستند و امیدوارم اسم های قشنگ را از اینترنت دارید اینترنت برنامه ی خیلی خوبی است
مرسل
۴ ماه پیش
مرسل به معنی چیست
به معنی فرستاده شده از سوی خدا
نامی موجود نمی باشد
۴ ماه پیش
یه اسم پسرونه میخوام ک ب رها بیاد
م
۱ ماه پیش
روهام
رها
۱ ماه پیش
اسم من هم رهاست .
رهام.رایان.رستان
ناشناس
۳ ماه پیش
رهام
حمیده
۴ ماه پیش
یک اسم دختر می خواهم که به مریم بیاید
ناشناس
۷ روز پیش
میتونه نیاد اسمی که انتخاب میکنی ئلی جذاب باشه یعنی برای هر بچه ای جداگانه اسم انتخاب کنید بهتره این نظر منه و اینکه اسمی خیلی نازی است مریم
هادی
۴ ماه پیش
اسم دختر و پسر بگید که به هادی بیاد
ناشناس
۲ ماه پیش
هاشم
Oyan
۲ ماه پیش
هدا...هما...هایلی...هانا..هستی...هادی و همتا هم قشنگه
M.H
۳ ماه پیش
هدی و هدیه
هیراد
مانِلی‌ مَلکی
۴ ماه پیش
خیلی ممنون عالی بودمن‌‌‌ معنی اسممونمیدونستم وبخاطرهمین‌ همش‌ مامانموسرزنش میکردم ولی خب مرسی
ناشناس
۷ روز پیش
وا
بدون نام
۵ ماه پیش
اسم سوگند به محمد امین میاد به نظرتون لطفا میشه بگید چون فردا شناسنامه میگیریم
همراه گرامی ستاره؛ نام محمد امین نام زیبای پیامبر و نام سوگند یادآور آیات روشن قرآن خطاب به پیامبر است. این دو اسم از لحاظ معنایی به هم می‌آیند و هر دو نام‌هایی زیبا و با مفهوم هستند.
رها
۱ ماه پیش
نه.
اسمشو بزارین ساواش.
ساواش یعنی جنگ جو
ناشناس
۴ ماه پیش
نه اصلا نمیاد
پریسا یک قهرمان
۵ ماه پیش
سلام همین الان زود بگید که اسم دختر که به محدثه بیاد چه ی
بچه داره به دنیا میاد
حدیث - مهسا - حسنا - صنم
مهیلا
۱۶ روز پیش
مهیلا
مرضیه
۵ ماه پیش
اسم دختر دوقلو به مرضیه بیاد
ناشناس
۲۹ روز پیش
راضیه
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۹۵
در انتظار بررسی: ۰
بدون نام
۴ روز پیش
اسم دخترانه باشد مذهبی
اسم پدر مردان است
..
۱۴ روز پیش
سلام یه اسم دختر بگید که به مبینا و مریم بیاد
بدون نام
۱۴ روز پیش
سلام اسامی دوقلو های پسر و دختر لطفا عربی هم باشه
ناشناس
۷ روز پیش
محمد و مریم
ز
۱۶ روز پیش
اسم دختر که به امیر مهدی بیاد
بدون نام
۲۱ روز پیش
یہ اسم دختر کہ با ب شروع بشہ و بہ بھراد بیاد
ناشناس
۱۱ روز پیش
بهناز ، بهار
مرجان
۱۷ روز پیش
بهار
بدون نام
۲۵ روز پیش
اسم‌که‌به‌‌محدثه‌بیاد‌اسم‌خودم‌توش‌بود
melis
۱۹ روز پیش
ﻣﻬﺪﯾﺴﺎ
مهری
۲۵ روز پیش
یه اسم دختر که به مهری بیاد
مرجان
۱۷ روز پیش
سلام
مهرناز
مهرگل
مهرا
مهرانا
مهگل
مهرین
مهدی
۲۵ روز پیش
اسم دختر که به مهیاد بخوره به غیر از مهشاد
۲۹ روز پیش
اسم دختر که به میثم و زهرا بیاد
محدثه
۲۵ روز پیش
میثاق
زهره
بدون نام
۱ ماه پیش
اسم دختر به مهدیه بیاد چی پیشنهاد میکنین؟
بدون نام
۲۶ روز پیش
محیا
Msd
۱ ماه پیش
سلام میخوام اسممو عوض کنم اسم مهرا خوبه یا هانا،
ناشناس
۲۵ روز پیش
مهرا
۱ ماه پیش
سلام ارامیس موردثبت هست یانه؟؟

اسم دخترکه به مهدیس بیاد.
ناشناس
۲۵ روز پیش
محدثه
بدون نام
۲۶ روز پیش
هدیس
بدون نام
۱ ماه پیش
یه اسم دخترک ب محمدبیاد
ناشناس
۲۹ روز پیش
مهیا
ناشناس
۱ ماه پیش
کمند
ناشناس
۱ ماه پیش
کمند
بدون نام
۱ ماه پیش
ایا مشکات به مهتاب میخوره ازالقاب حضرت زهراست ممنون
م
۱ ماه پیش
اسم دختر که به مهدی ومحمد وزهرا بیاد.
ناشناس
۱ ماه پیش
مهلا
محیا
بدون نام
۲ ماه پیش
اسم به مبینا ومهسا بیاد میخواستم
ناشناس
۲۵ روز پیش
مهر‌سا
مینا
Oyan
۲ ماه پیش
اسم پسرانه و دخترانه که به امیرارسلان بیاد
ناز من
۲۶ روز پیش
ارغوان
ارشیا
ارمیا
مریم
۲ ماه پیش
مریم اسمی عبری ست نه عربی.
در عربی مجاز از زن پارسا است ، اما معنی لغوی آن به عبری محبوب میشود.
بدون نام
۲ ماه پیش
اسم دختر که ملیسا میلاد بیاد
مهسا، مایسا، ماندانا، مرسانا، ملیکا، مهرسانا، ماهور
ناشناس
۲۵ روز پیش
میثاق
بدون نام
۳ ماه پیش
اسم دختر به محنا نیاد
ناشناس
۲۵ روز پیش
به‌محنا‌نیاد‌این‌همه‌اسم‌پس‌چرا‌اومدی‌اینجا
ناشناس
۲۹ روز پیش
مهیا
Farzaneh
۳ ماه پیش
اسم دختر که به رضا و فرزانه بیاد؟
ناشناس
۲۵ روز پیش
زهرا‌فرزین
ماهیما
۳ ماه پیش
لطفا اسم ماهیما رو هم اضافه کنید.اسم بختیاری است به معنای ماه ما
Z
۳ ماه پیش
مرسی خوب بودن
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام اسمی که به محیا میاد
ناشناس
۲۹ روز پیش
محنا
محدثه
۳ ماه پیش
لطفا اسم دختر که ب مجتبی ومحدثه بیاد
ناشناس
۱۷ روز پیش
من م اسمم محدثست اسم شوهرم مجتبی
ناشناس
۱ ماه پیش
محدثه جان محنامیاد
بدون نام
۳ ماه پیش
اسم دختر که به اسم مایسا بیاد
مهسا، مهرسا، مانا
ناشناس
۲۵ روز پیش
ملیسا
Meli
۳ ماه پیش
اسم که به یگانه بیاد
ناشناس
۲۵ روز پیش
دوگانه
محمد فتحی
۳ ماه پیش
سلام.اسم دختر که به مریم محمد بیاد؟لطفا جواب بدین.ممنون
ناشناس
۳ ماه پیش
مانا
۱۲۳۴
۴ ماه پیش
اسم یک دختر که بام شروع بشه و به محدثه بیاد به جز(حسنا،مهسا،حدیث وصنم)
مهدی
۳ ماه پیش
ملیحه
بدون نام
۴ ماه پیش
به نظر شما ملودی و مانلی به هم میاد چون من گیر کردم که اسم دختره دومم رو مانلی بزارم یا ملورین اما این اسم ها رو از توی اینترنت پیدا کردم
ناشناس
۲۵ روز پیش
مانلی
۱۲۳۴
۴ ماه پیش
بعله خیلی عالی
فردوس عجمس
۴ ماه پیش
به نظر من این اسم ها که در اینترنت در می آیند خیلی خوب هستند و امیدوارم اسم های قشنگ را از اینترنت دارید اینترنت برنامه ی خیلی خوبی است
مرسل
۴ ماه پیش
مرسل به معنی چیست
به معنی فرستاده شده از سوی خدا
نامی موجود نمی باشد
۴ ماه پیش
یه اسم پسرونه میخوام ک ب رها بیاد
م
۱ ماه پیش
روهام
رها
۱ ماه پیش
اسم من هم رهاست .
رهام.رایان.رستان
ناشناس
۳ ماه پیش
رهام
حمیده
۴ ماه پیش
یک اسم دختر می خواهم که به مریم بیاید
ناشناس
۷ روز پیش
میتونه نیاد اسمی که انتخاب میکنی ئلی جذاب باشه یعنی برای هر بچه ای جداگانه اسم انتخاب کنید بهتره این نظر منه و اینکه اسمی خیلی نازی است مریم
هادی
۴ ماه پیش
اسم دختر و پسر بگید که به هادی بیاد
ناشناس
۲ ماه پیش
هاشم
Oyan
۲ ماه پیش
هدا...هما...هایلی...هانا..هستی...هادی و همتا هم قشنگه
M.H
۳ ماه پیش
هدی و هدیه
هیراد
مانِلی‌ مَلکی
۴ ماه پیش
خیلی ممنون عالی بودمن‌‌‌ معنی اسممونمیدونستم وبخاطرهمین‌ همش‌ مامانموسرزنش میکردم ولی خب مرسی
ناشناس
۷ روز پیش
وا
بدون نام
۵ ماه پیش
اسم سوگند به محمد امین میاد به نظرتون لطفا میشه بگید چون فردا شناسنامه میگیریم
همراه گرامی ستاره؛ نام محمد امین نام زیبای پیامبر و نام سوگند یادآور آیات روشن قرآن خطاب به پیامبر است. این دو اسم از لحاظ معنایی به هم می‌آیند و هر دو نام‌هایی زیبا و با مفهوم هستند.
رها
۱ ماه پیش
نه.
اسمشو بزارین ساواش.
ساواش یعنی جنگ جو
ناشناس
۴ ماه پیش
نه اصلا نمیاد
پریسا یک قهرمان
۵ ماه پیش
سلام همین الان زود بگید که اسم دختر که به محدثه بیاد چه ی
بچه داره به دنیا میاد
حدیث - مهسا - حسنا - صنم
مهیلا
۱۶ روز پیش
مهیلا
مرضیه
۵ ماه پیش
اسم دختر دوقلو به مرضیه بیاد
ناشناس
۲۹ روز پیش
راضیه