تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۳
کد خبر: ۱۴۲۱۴
تعداد نظرات: ۹۱ نظر
فهرست کامل نام‌ و اسم دختر که با حرف م شروع می‌شود به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (فارسی، عربی، ترکی، عبری، یونانی، فرانسوی و...).
اسم دختر با م

ستاره | سرویس مادر و کودک -
انتخاب اسم مناسب برای فرزندان از وظایف مهم و در عین حال لذت بخش والدین است. اگر به دنبال این هستید که اسم دخترانه با حرف م پیدا کنید، می‌توانید اسامی متفاوت به همراه معنی و ریشه آن را در میان اسامی موجود در این مطلب بیابید. پیش از آن چند نکته را در نظر داشته باشید:
  • برخی از اسامی در هر دو گروه اسم دختر و پسر قرار دارند و برای هر دو گروه (امروزه یا در گذشته) استفاده می‌شوند. 
  • برخی از اسامی با یک شکل نوشتاری یکسان و با تلفظ متفاوت معنای متفاوتی دارند.
  • برخی از اسامی با شکل نوشتاری و تلفظ یکسان، در فرهنگ و ریشه متفاوت دارای معنای متفاوتی هستند.

آنچه در این مطلب خواهید خواند:

۱. اسم فارسی
۲. اسم عربی
۳. اسم ترکی
۴. اسم عبری
۵. اسم فارسی – عربی
۶. اسم اوستایی
۷. اسم یونانی
۸. اسم ارمنی
۹.اسم دختر با مهد
۱۰. اسم دختر با مهر
۱۱. اسم دختر با مه
۱۲. اسم دختر با ماه


پیشنهاد ستاره برای اسم دختر با م

مانا - ماندانا - مانلی - مروا - مژان - مژده - مهتا - مهتاب - مهدیس - مهرآنا - مهراوه - مهرسا -مهرناز - مهرنوش - مهرنیا - مهرو - مهسا - مهسان - مهستا - مهشید - مهگل - مهناز - می‌گل - مبینا - محبوبه - مائده - مریم - ملیحه - مونا - مهدا - مارال - ماریا - مرسانا - مهستا - میترا - ملیکا - ملودی - مرجان


انتخاب اسم دخترانه با حروف الفبا

برای آشنایی با دیگر اسامی دخترانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز شود، می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

 

اسامی فارسی دختر با حرف م

ماتیسا

ماهتیسا، در گویش مازندران ماه تنها

 

ماتینا

گل سرخ

 

مادیار

(ماد = مادر + یار = کمک کننده، یاور، مددکار) یاور و کمک کننده مادر، مددکار برای مادر

 

مارتا

در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است، فناپذیر، دنیایی

 

مامَک

مادر؛ خطاب محبت آمیز به فرزند دختر؛ زن پیر

 

مانا

ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن

 

ماندانا

به معنی عنبر سیاه؛ زن کمبوجیه‌ی اول و مادر کوروشِ کبیر

 

ماندگار

(اسم پسر و دختر) کسی که در جایی اقامت (دایمی و طولانی) کند، پایدار، با دوام، ماندنی.

 

مانِلی

پری دریایی برایم بمان (بمان به نام علی، امام اول شیعیان)، در گویش مازندران بمان برایم، نامی دخترانه در شمال ایران، نام پسری در شعری از نیما یوشیج

 

ماه

جِرم آسمانی نسبتاً بزرگی که شبها به صورت لکه‌ی روشن بزرگی از زمین دیده می‌شود، قمر؛ (به مجاز) بسیار خوب و دوست داشتنی

 

ماه آفرید

آفریده‌ی ماه؛ (به مجاز) زیبارو

 

ماهانا

ماهان+ ا (پسوند نسبت)) منسوب به ماهان

 

ماهپری

پری مانند ماه؛ (به مجاز) بسیار زیبا

 

ماه پسند

قبول شونده، پسندیده، (به مجاز) زیباروی چون ماه

 

ماه پیکر

صفت آن که پیکرش مانند ماه زیبا و دل انگیز باشد؛ (به مجاز) معشوقِ زیبا

 

ماهتاب

پرتو ماه، شعاع ماه، نور ماه، مهتاب

 

ماهتابان

آن که چهره‌اش مثل ماه تابان است؛ (به مجاز) زیبارو

 

ماه جهان

(به مجاز) زیبای جهان

 

ماهدخت

(ماه + دخت = دختر) دختر ماه، دختری که مانند ماه است؛ (به مجاز) زیبارو

 

ماهرخ

ماه چهر

 

ماه رخسار

ماه چهر

 

ماهرو

ماه چهر

 

ماهک

خوبروی کوچک، معشوقک زیباروی و یا خوبروی دوست داشتنی

 

ماه گل

گلِ ماه؛ (به مجاز) زیبارو

 

ماهناز

(ماه + ناز = قشنگ، زیبا) ماهروی زیبا

 

ماهنگار

(ماه + نگار = معشوق) (به مجاز) معشوقه‌ی زیبارو

 

ماهنوش

ماه جاویدان و همیشگی؛ (به مجاز) زیباروی همیشه زیبا

 

ماهوَر

(ماه + وَر (پسوند دارندگی))، دارای ویژگی و صفت ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو

 

ماهوش

مهوش، ماه مانند، مانند ماه؛ (به مجاز) رعنا و زیبا و معشوقه، زیبا و درخشان

 

ماهین

(ماه + ین (پسوند نسبت))، منسوب به ماه؛ (به مجاز) زیبارو

 

مایسا

نام گیاهی کوچک و یک ساله که بسیار ظریف است.

 

مروا

فال نیک و دعای خیر

 

مرمرین

ساخته شده از مرمر یا از جنس مرمر

 

مژان

نرگس نیمه شکفته

 

مژده

خبر خوش و شادی بخش، بشارت

 

مژگان

مژه‌ها، موی پلک چشم، (در اصطلاح عشاق) اشاره به سنان و نیزه و پیکان و تیر که از کرشمه و غمزه‌های معشوق به هدف سینه ی عاشق می رسد.

 

مَنیژه

در شاهنامه نام دختر افراسیاب، که عاشق بیژن پهلوان ایرانی شد.

 

موژان

گل نرگس، خمار، پر کرشمه (چشم شهلا)

 

مِها

منسوب به ماه است؛ (به مجاز) زیبارو، با فتح میم به معنای بزرگ، بزرگتر

 

مَهان

(مَه = ماه + ان (پسوند نسبت))، 1- منسوب به ماه؛ 2-(به مجاز) زیبارو؛ چنانچه این واژه مِهان خوانده شود به معنی بزرگان میباشد.

 

مَهبان

(مَه = ماه + بان (پسوند محافظ یا مسئول))، (به مجاز) زیبا و مهتاب رو

 

مِهبانو

بانوی بانوان، سرور بانوان، بزرگ زنان

 

مَهتا (مَه تا)

همانند ماه، چون ماه؛ (به مجاز) زیبارو

 

مَهتاب

نور و روشنایی ماه؛ مهتابی

 

مَهتاج

تاج ماه؛ (به مجاز) زیبای زیبایان.

 

مَهدخت

(مَه = ماه + دخت = دختر) (= ماه دخت)

 

مهدیا

(مهدی = هدایت شده + ا (اسم ساز))، دختر هدایت شده.

 

مَهدیس

مانند ماه؛ (به مجاز) زیبارو.

 

مَهدیسا

منسوب به مَهدیس

 

مهرآذر

آتشِ مهربانی و محبت؛ (به مجاز) بسیار مهربان و با محبت، پر عاطفه و احساس.

 

مهرآذین

در آیین و روش مهربانی و محبت، دارای آیین و رسم مهربانی و محبت؛ مهرورز، با محبت، مهربان

 

مهرآرا

ویژگی آن که به مهربانی و محبت آرایش شده، آراسته به مهربانی؛ مهربان و با محبت

 

مهرآسا

مثل خورشید، مانند خورشید؛ (به مجاز) زیبارو

 

مهرآفاق

(مهر= مهربانی و محبت + آفاق = گیتی، جهان، زمانه، روزگار)، (به مجاز) مهربان و با محبت

 

مهرآفرین

آفریننده‌ی مهر و محبت و دوستی.

 

مهرآنا

(مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا (ترکی)= مادر)، مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ (به مجاز) مهربان و با محبت

 

مهراوه

مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + اوه (پسوند شباهت)

 

مِهرا

(مهر+ ا (پسوند نسبت))، منسوب به مِهر، مِهر

 

مِهرابه

دارنده‌ی جلوه‌ی آفتاب و کسی که تابش مهر دارد.

 

مِهرانا

منسوب به مهران

 

مِهراندخت

دختر دارنده‌ی مهر و محبت، دختر مهربان

 

مِهرانگیز

برانگیزاننده‌ی محبت و دوستی، انگیزنده‌ی شوق و مهر

 

مهرانوش

محبت جاوید، مهر و محبت جاویدان

 

مِهرانه

(مِهران + ه (پسوند نسبت))، منسوب به مِهران، مهربان

 

مهربان

با محبت، با مهر، نیکی کننده، رحم کننده

 

مِهربانو

بانوی مهربان و با محبت، زنِ مهربان

 

مِهرجان

مُعرب از فارسی مهرگان

 

مِهرجهان

(مهر = خورشید + جهان)، خورشیدِ عالم، آفتابِ عالم تاب؛ (به مجاز) زیبا رو

 

مَهرخ

ماه رخ، آن که دارای رخساری چون ماه است؛ (به مجاز) زیبا، خوبرو

 

مِهردخت

(مهر = مهربانی، محبت + دخت = دختر)، دختر مهربان و با محبت

 

مِهرسا

(مهر = خورشید + سا (پسوند شباهت))، مثل خورشید؛ (به مجاز) زیبارو

 

مهرشید

خورشید

 

مِهرک

شبیه به خورشید؛ (به مجاز) زیبارو

 

مِهرگان

جشنی که در ایران قدیم در شانزدهم مِهر به مناسبت یکی شدنِ نام روز با نام ماه بر پامیشده است؛ (به مجاز) پاییز

 

مِهرگل

(مهر = خورشید + گل)، گل آفتاب، گل آفتاب گردان؛ (به مجاز) زیبا و لطیف

 

مِهرناز

نام خواهر کیکاووس که وی را به همسری رستم داده بودند، خورشید ناز

 

مِهرنِگار

خورشید زیباروی، (به مجاز) معشوق زیباروی، دختر یا زنِ زیباروی

 

مِهرنوش

(مهر = خورشید + نوش = جاویدان) (به مجاز) زیبایی جاوید و همیشگی، همیشه زیبارو.

 

مِهرنیا

(مهر = مهربانی، محبت + نیا)، از نژادِ مهربانان؛ 2-(به مجاز) مهربان و با محبت

 

مَهرو

ماه رو، (به مجاز) زیبا رو

 

مَهروز

ماه روز، ماهی که در روز نمایان است؛ (به مجاز) زیبارو

 

مِهروش

(مهر= خورشید + وش (پسوند شباهت))، مثل خورشید، مانند خورشید؛ (به مجاز) زیبا رو.

 

مِهری

منسوب به مهر

 

مِهرین

منسوب به مهر، نام آتشکده‌ای در قم

 

مَهسا

(مه = ماه + سا (پسوند شباهت))، مثل ماه، مانند ماه؛ (به مجاز) زیبارو

 

مهسان

مهسا، مانند ماه، زیبا

 

مهستا

(مهست = بزرگترین، مهمترین + ا (پسوند نسبت))، (به مجاز) دختر بزرگتر و مهمتر؛ دارای قدر و مرتبه ی عالی.

 

مَهشاد

ماهشاد

 

مَهشید

پرتو ماه، ماهتاب

 

مَهفام

(مَه = ماه + فام (پسوند به معنی رنگ))، به رنگ ماه، به رنگ مهتاب؛ (به مجاز) زیبارو

 

مَهکامه

منسوب به مهکام؛ (به مجاز) آرزوی زیبای روی.

 

مَهگل

(مَه = ماه + گل)، 1- گلِ ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو

 

مَهلقا

ماه رو، ماه روی، ماه لقا؛ کنایه از زیبارو(ی) است.

 

مَهناز

ماه ناز

 

مهنور

(مه = ماه + نور) نورِ ماه ؛ (به مجاز) زیبارو.

 

مَهنوش

ماه نوش

 

مِهنیا

آن که نیاکان و اجدادش از بزرگان و سروران است، بزرگ زاده.

 

مَهوش

ماه وش، مانند ماه؛ (به مجاز) زیبارو

 

مهیاس

(مَه = ماه + یاس)، ماهی که چون گل یاس است؛ 2 یاسی که چون ماه است؛ (به مجاز) زیباروی و با طراوت

 

مَهیسا

مهسا

 

مهین

بزرگترین (از نظر سال)؛ بزرگتر، بزرگترین (از نظر مقام و رتبه و ارزش

 

مهیندخت

دختر بزرگ و بلند قدر؛ دختر ماهگونه، (به مجاز) زیبارو.

 

میگل

(می = شراب + گل)، (به مجاز) زیبا و مست کننده

 

مینا

پرنده‌ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ که به راحتی قادر به تقلید صدای انسان و حیوانات است، مرغ مقلد، مرغ مینا؛ گلی معمولاً سفید، نوعی شیشه رنگی به ویژه سبز که از آن انواع ظروف میسازند.

 

مینو

بهشت، فردوس

 

مینودخت

(مینو = بهشت + دخت = دختر)، دختر بهشتی؛ (به مجاز) حوروش و زیبارو

 

میهن

کشوری که در آن شخص به دنیا آمده و تابعیت دولت آن را دارد، وطن


اسامی عربی دختر با حرف م

مؤمنه

مؤنث مؤمن، دیندار، متدین

 

مائده

مؤنث مائد، خوردنی، طعام؛ سفره‌ای که بر آن غذا میگذارند؛ سوره‌ای از قرآن کریم

 

ماجده

مؤنث ماجد، زنِ بزرگوار

 

ماریه

زنِ سفید و براق، بسیار درخشنده؛ نام همسر قبطی پیامبر اسلام(ص) و مادر ابراهیم ابن محمّد پسر پیامبر

 

ماهِده

(مؤنث ماهِد، گسترنده، گستراننده

 

ماهره

مؤنث ماهر

 

مبارکه

مؤنث مبارک

 

مبینا

مؤنث مبین، روشنگر، هویدا

 

متانت

حالت استواری و سنگینی در رفتار همراه با پرهیز از نشان دادنِ هیجانهای درونی، وقار

 

متین

(دخترانه و پسرانه) دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت؛ استوار، محکم؛ از نامها و صفات خداوند.

 

متینا

مؤنث متین

 

متینه

مؤنث متین

 

محبوبه

نام گیاهی (محبوبه‌ی شب)؛ زن محبوب، معشوق، معشوقه

 

محترم

قابل احترام، عزیز و گرامی

 

محجوبه

مؤنث محجوب

 

مُحَدِثه

مُحَدِث (زن)، مُحَدِث؛ یکی از القاب حضرت زهرا(س)

 

محسنه

مؤنث محسن، آراسته و زیبا؛ زن احسان کننده، زن نیکوکار

 

محیا

زندگانی، زمان و مکان زیستن

 

مریم

گلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام، نام مادر عیسی (ع )، نام سوره‌ای در قرآن کریم

 

مریس

خرمای تر که در آب و شیر و جز آن نهاده شود، چیزی لغزان و تابان

 

مرضیه

کسی که خدا از او راضی باشد - پسندیده، مرضی

 

مطهره

پاک و مقدس

 

معصومه

(مؤنث معصوم)، زن بی گناه و پاک معصوم، لقب حضرت فاطمه (معصومه) خواهر گرامی امام رضا (ع)

 

مُقدسه

مؤنث مقدس، آنکه از پلیدی و زشتی و گناه دوری میکند، پارسا

 

مقصوده

مطلوب و خواسته شده و محبوب و مورد پسند؛ مورد علاقه

 

مُکَرمه

زن گرامی و عزیز کرده

 

مَکیه

مربوط یا متعلق به مکه، اهل مکه

 

ملاحت

حالتی در چهره که شخص را دوست داشتنی مینماید، نمکین بودن، با نمک بودن؛ خوشایند بودن، دوست داشتنی بودن.

 

ملایم

فاقد شدت و تندی؛ (به مجاز) دارای اخلاق خوش و سازگار با دیگران، مهربان، نرمخو، خوشایند

 

مَلِک نسا

پادشاهِ زنان، سَرور زنان؛ فرشته رو و زیبا در میان زنان.

 

مُلوک

(جمعِ مِلَک) پادشاهان

 

ملیحه

مؤنث ملیح، (به مجاز) ملیح، زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک

 

ملیسا

زمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان.

 

مَلیکه

(زن) صاحب، (زن) مالک

 

مُنا

امیدها، آرزوها، مقاصد

 

مَنزلت

ارزش و اهمیت؛ مقام، درجه؛ نظم و انضباط؛ حد، پایه

 

منزه

به دور از آلودگی، پاک، پاکیزه؛ مبرا، بری، بی عیب

 

منصوره

مؤنث منصور

 

مَنظَر

آنچه بر آن نظر بیفتد و به چشم دیده شود؛ جلوه‌ی ظاهری هر شخص؛ (به مجاز) صورت و چهره

 

مُنور

روشن، درخشان، نورانی؛ (به مجاز) روشن فکر

 

مُنوره

مؤنث مُنور

 

مُنیر

ویژگی آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن

 

مُنیراعظم

درخشندگی و تابندگی زیاد؛ (به مجاز) بسیار زیبارو

 

مُنیره

نورانی و روشن و درخشان و آشکار

 

موحده

مؤنث موحد، یکتا پرست

 

مولود

آن که به دنیا آمده، زاده شده، فرزند؛ تولد، میلاد؛ (به مجاز) نتیجه، حاصل

 

مولوده

مؤنث مولود

 

مونا

تک، یکتا، در متون ایران باستان به مُحبَّت هم معنا شده است، گل یاس، امید

 

مونس

هم نشین و همراز، همدم

 

موهبت

هر چیز ارزشمندی که به کسی بخشیده میشود یا او از آن بهره‌مند است.

 

مَهدا

اول شب، پاسی از شب، آرامش شب

 

مَهْدیه

کسی که خداوند رستگاری را و راه راست را برایش تعیین کرد.

 

مَهلا

آهسته! بی شتاب!

 

مُهنا

در خور، شایسته؛ گوارا و خوش؛ دور از رنج

 

مَهِیلا

حرکت آهسته، روان؛ از واژه های قرآنی

 

مَیسا

زنی که با برازندگی و تکبّر راه میرود، متکبر و با تبختر راه میرود.

 

مَیسون

وزین، با وقار، بردبار، گرانمایه

 

میمنت

سعادت، فرخندگی، مبارکی


اسامی ترکی دختر با حرف م

مارال

مرال، گوزن، آهو؛ (به مجاز) زیبا و خوش اندام.


اسامی عبری دختر با حرف م

ماری

گونه‌ی دیگری از مریم

 

ماریا

مریم، ماریا نوعی گشتار آوا شناختی از مریم در زبان‌های اسپانیایی و آسیایی است.

 

ماریان

انگلیسی از عبری، مریم

 

مرسانا

هدیه خداوند

 

مُهیمِن

آگاه به حاضر و غایب؛ از نامها و صفات خدا


اسامی فارسی – عربی

ماه صنم

از نام های مرکب، ، ماه و صنم.

 

ماه طَلعت

ماه سیما، ماه چهره؛ (به مجاز) زیبارو

 

ماه نِسا

ماهِ زنان؛ (به مجاز) زیبا رو در میان زنان، زیبارو.

 

ماه منظر

آنچه که دارای منظری چون ماه باشد، ماه چهر

 

ماه منیر

ماه درخشان و تابان؛ (به مجاز) زیبارو

 

مَلِک ناز

موجب افتخار پادشاه به لحاظ زیبایی؛ ویژگی آن که ناز و کرشمه‌ای شاهانه دارد.

 

مَه جَبین

دارای پیشانی سفید و زیبا، زیباروی.

 

مِهرنسا

خورشید زنان؛ (به مجاز) زیباروی در میان زنان.

 

مَهستی

(مَه = ماه + ستی = مخفف سیدتی)، ماه خانم، ماه بانو

 

مَه سیما

ماه سیما و ماه چهر


اسامی اوستایی

مایا

منش نیک، بخشنده؛ (در روم باستان) اِلهه‌ی فراوانی سبزه و بهار در نزد رومیان

 

مَهیا

بزرگ

 

میترا

مهر، خورشید؛ پیمان؛ مهر


اسامی یونانی

مانیا

(پسرانه و دخترانه) (در پارسی باستان) خانه، سرای، (در پهلوی) برابر با واژه ی مان به معنی خانه و مسکن، معرب از یونانی، دیوانگی، جنون

 

مایا

در اساطیر یونان مادر هرمس، در اساطیر روم الهه بهار و حاصلخیزی

 

ملیکا

گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده‌ی گندمیان که خودرو هستند.


اسامی ارمنی

مارینا

دارنده‌ی هر چیز ارزشمند، جویبار، آب


اسامی فرانسوی

ملودی

توالی تعدادی از اصوات در موسیقی سازی و آوازی، به گونه‌ای که یک واحد مستقل را بسازد و معمولًا قابل زمزمه کردن باشد.


اسامی سریانی

مرجان

معرب از سریانی، جانور بی مهره کوچک دریایی، بقایای قرمز رنگ رسوب یافته از همین جانور که در جواهرسازی کاربرد دارد.

اسامی لاتین

مریلا

شاد و مسرور

ملینا

نام گل، حق شناس،‌ سپاسگزار

 

اسم دختر که با مهد، مهر، مه و ماه شروع شود

بسیاری از خانم های باردار به دنبال یافتن اسم هایی هستند که به شکل خاصی شروع شود؛ بطور مثال اسم دختر با مهد، اسم دختر با مهر و... در ادامه این اسامی به تفکیک برای شما قرار داده شده است.

اسم دختر با مهد

مهدخت، مهدیا، مهدیس، مهدیسا، مَهدا، مهدیه

اسم دختر با مهر

مهرآذر، مهرآذین، مهرآرا، مهرآسا، مهرآفاق، مهرآفرین، مهرآنا، مهرآوه، مِهرا، مِهرابه، مِهراندخت، مِهرانگیز، مهرانوش، مِهرانه، مهربان، مِهربانو، مِهرجان، مَهرخ، مِهردخت، مِهرسا، مهرشید، مِهرک، مِهرگان، مِهرگل، مِهرناز، مِهرنِگار، مِهرنوش، مِهرنیا، مَهرو، مَهروز، مِهروش، مِهری، مِهرین

اسم دختر با مه

مَهسا، مهسان، مهستا، مَهشاد، مَهشید، مَهفام، مَهکامه، مَهگل، مَهلقا، مَهناز، مهنور، مَهنوش، مِهنیا، مَهوش، مهیاس، مَهیسا، مهین

اسم دختر با ماه

ماهتیسا، ماه آفرید، ماهانا، ماهانا، ماهپری، ماه پسند، ماهتاب، ماهدخت، ماهرخ، ماهرو، ماهک، ماه گل، ماهناز، ماهنگار، ماهنوش، ماهوَر، ماهین

اسم دختر با مهر تمام شود

آبان مهر، آفرین مهر، تابان مهر، تاج مهر، خورشیدمهر، زرین مهر، فرمهر، گرانمهر، گلمهر

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۹۱
در انتظار بررسی: ۰
مرسل
۱۱ ساعت پیش
مرسل به معنی چیست
به معنی فرستاده شده از سوی خدا
نامی موجود نمی باشد
۴ روز پیش
یه اسم پسرونه میخوام ک ب رها بیاد
حمیده
۵ روز پیش
یک اسم دختر می خواهم که به مریم بیاید
هادی
۱۵ روز پیش
اسم دختر و پسر بگید که به هادی بیاد
مانِلی‌ مَلکی
۱۵ روز پیش
خیلی ممنون عالی بودمن‌‌‌ معنی اسممونمیدونستم وبخاطرهمین‌ همش‌ مامانموسرزنش میکردم ولی خب مرسی
بدون نام
۲۷ روز پیش
اسم سوگند به محمد امین میاد به نظرتون لطفا میشه بگید چون فردا شناسنامه میگیریم
همراه گرامی ستاره؛ نام محمد امین نام زیبای پیامبر و نام سوگند یادآور آیات روشن قرآن خطاب به پیامبر است. این دو اسم از لحاظ معنایی به هم می‌آیند و هر دو نام‌هایی زیبا و با مفهوم هستند.
ناشناس
۲ روز پیش
نه اصلا نمیاد
پریسا یک قهرمان
۱ ماه پیش
سلام همین الان زود بگید که اسم دختر که به محدثه بیاد چه ی
بچه داره به دنیا میاد
حدیث - مهسا - حسنا - صنم
مرضیه
۱ ماه پیش
اسم دختر دوقلو به مرضیه بیاد
بدون نام
۱ ماه پیش
اسم دخترمیخوام ب محسن مهتاب بخوره؟
بدون نام
۱ ماه پیش
اسم دختر دوقلو که به مهدیه بیاد
مهری - مهربان - مهلا - مهستی
محدثه
۱ ماه پیش
سلام اسم دختر میخواستم که ب اسم محدثه و اسماعیل بیاد لطفا راهنمایی مون کنین بیزحمت
ملینا
۲ ماه پیش
من ملینا هستم
خاطره
۲ ماه پیش
لطفا اسم دختر بگین که به مبین بیاد به جز مبینا
Rahim
۱ ماه پیش
سلام اسم دختر که به محمد بای
ناشناس
۱ ماه پیش
سلام به نظر من معینا
ناشناس
۱ ماه پیش
مینا
سلام اسم من ما رال
۲ ماه پیش
من خودم مارال اسم میترا خیلی قشنگ
بدون نام
۲ ماه پیش
اسم با حروف م ک ب ملیسا بیاد

میثم، لهراسب، سرمد، سامیار

ناشناس
۲ ماه پیش
کلیسا
M
۲ ماه پیش
اسم دختر وپسر که به رضاومعصومه بیاد
اسم دختر: مهزاد - مرضیه - میسا
اسم پسر: مهرزاد - مازیار - مرتضی
مرضیه
۱ ماه پیش
اسم دختر که به مرضیه بیاد
میترا
۳ ماه پیش
اسمی که ب میترا بیاد
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام اسم دختر كه به مهزيار بياد
Marziye
۳ ماه پیش
اسم دختر و پسر که به مرضیه بیاد
۱۲۳
۳ ماه پیش
اسم دختر که به مهران بیاد
پانیذ
۲ ماه پیش
مهرآیین
مامان صدرا
۲ ماه پیش
سلام عزیزم
بنظر من مهرانه عالیه
سهیلا
۴ ماه پیش
سلام اسم دختر ک به میلاد بیاد
میترا، مینا، نوشاد، گلزاد، شهرزاد
ناشناس
۲ ماه پیش
ملینا
زهره
۴ ماه پیش
سلام.اسم دختر که به مهدیار بیاد
مهربان، مهرشید، مهرنگار، گلنار، مهرآرا
پدر نمونه
۴ ماه پیش
سلام اسمه دختر که به مریم بیاد هست؟؟؟
ناشناس
۴ ماه پیش
ماریان ماریا ماریام
ملیسا
۴ ماه پیش
خوب بود امام معنی ملیکا درستی نبوده 6
ملیسا
۴ ماه پیش
خوب بود امام معنی ملیکا درستی نبوده 6
ملیسا
۴ ماه پیش
خوب بود امام معنی ملیکا درستی نبوده 6
ملیسا
۴ ماه پیش
خوب بود امام معنی ملیکا درستی نبوده 6
مینا
۴ ماه پیش
سلام اسم پسر که به مانیا بیاد
مهزیار
۱۱ روز پیش
مهزیار
مهگل
۴ ماه پیش
مانی
بدون نام
۵ ماه پیش
اسم ملینا خیلی قشنگه مخصوصا معنی اسمش
بدون نام
۵ ماه پیش
اسم هایی که با مهد شروع بشه دختر و پسر
اسم پسر: مهدی، مهدی یار، مهداد
اسم دختر: مهدیه، مهدیس، مهدا، مهدخت، مهدیسا
مهرسا
۵ ماه پیش
اسم پسر که به مهرسا بیاد.
سلام
مهراد، مهرداد، مهران، مهرزاد، مهراب، سامیار و ...
ناشناس
۱ ماه پیش
مهرسام
ناشناس
۵ ماه پیش
مرسانا
مبینا
۵ ماه پیش
اسم مبینا و متین خیلی به هم میاد
ملیکا
۵ ماه پیش
سلام اسم دخترکه اخرش کاباشد
ربکا
ناشناس
۴ ماه پیش
مانیکا
Sirvan
۵ ماه پیش
چرا کوردی نمیزاری خجالت نمیکشین تو کشور خودمون عربی رو به کوردی لری ترکی ترجیح میدین؟؟؟؟؟

مخاطب عزیز لیست کامل اسم‌های پسر و دختر کردی نیز در سایت وجود دارد؛ برای مشاهده این اسم‌ها می‌توانید به مقالات زیر مراجعه کنید:


فهرست کامل اسم پسر کردی


اسم دختر کردی (فهرست کامل)

عاطی
۱ ماه پیش
مگه لری چشه؟ میتونستید درخواستتون رو محترمانه بگید لرها جز با اصالت ترین هایه ایران هستند
بدون نام
۵ ماه پیش
اسم دختر که به مریم بیاد
ناشناس
۵ ماه پیش
مریدا-مانیا
بدون نام
۶ ماه پیش
اسم دختر وپسر ک ب زینب بیاید

سلام اسم دختر: رزا، زهرا و ...


اسم پسر: زانیار، رضا و ...


مشاهده این مطالب به شما کمک می‌کند:


فهرست کامل اسم پسر که با حرف ز شروع می‌شود


فهرست کامل اسم دختر که با حرف ز شروع می‌شود

حدیثه
۶ ماه پیش
سلام یه اسم دختر بگین با مهسا بیاد
مهناز - گلسا
ناشناس
۱ ماه پیش
اسم‌ملیکا‌خیلی‌قشنگ‌بود‌ولی‌معنیش‌درست‌نبود
فاطیما
۶ ماه پیش
سلام اسمی بگین ک با غفران بیاد
یاقوت
۶ ماه پیش
اسمی دخترانه که به مائده بیاد .
سلام
مارال، ماندانا، مهناز و ...
بدون نام
۶ ماه پیش
اسم دختر که به ماهان بیاد
سلام
آیسان-ماندانا-مهتا-مرجان-مهکامه-مروارید و ...
مهسا
۶ ماه پیش
سلام یه اسم دختر که بامهدی بیاد
مهیا، مهتا، مهناز، مهری
بدون نام
۶ ماه پیش
سلام اسم پسر اول من محب هست اسم پسر دوم من محراب هست الان میخوام یک اسم دختر که به محب و محراب بیاد و حروف م ح ب داخلش باشه
محبوبه
Marziye
۳ ماه پیش
محیا
صنم
۶ ماه پیش
محبوبه
محبت
مه
۶ ماه پیش
اسم دختر من مه یاس همه میگن خیلی قشنگه
بدون نام
۷ ماه پیش
اسم دختر که به محمد و نرگس بیاد
ناشناس
۵ ماه پیش
ماندا نازنین
آیدا
۷ ماه پیش
اسم دختر شیک و امروزی ک به محمد بیاد
مهتا
بدون نام
۷ ماه پیش
اسم دختر که به کوثر بیاد
ثریا
شهرزاد
۷ ماه پیش
اسم دختر كه به سودا بيايد
مهتا
بدون نام
۸ ماه پیش
اسم دختر و پسر ک به فاطمه و مرصاد بیاد
مهفام
زهرا
۸ ماه پیش
اسم دختر که به ماکان بیاد
مرجان، مژگان، مهسان، مهربان، مهرگان
ناشناس
۷ ماه پیش
مادیا
yasna
۸ ماه پیش
اسم پسر بام می خوام

سلام
مهیار، مهراب، مهراد و ...


برای اسم‌های بیشتر می‌توانید مطلب "اسم پسر خاص؛ بیش از ۳۰۰ اسم پسرانه جدید و زیبا" را مطالعه کنید.

بدون نام
۹ ماه پیش
اسم دختر که به محمدرضاومهرزادبیاد
مهشاد
۹ ماه پیش
اسم مهشاد توشون نبود لطفا بگذارید
هست عزیزم با دقت بیشتری نگاه کن
بدون نام
۹ ماه پیش
اسم دختر و پسر که به ماندانا بیاد معرفی میکنین
مانی - مانا - مانیا
آماندا - مونا - مهرآنا
...
۱۰ ماه پیش
اسم عشق منو نداره ...
مطهره

به بخش به اسامی عربی نگاه کنید

زهرا
۱۰ ماه پیش
اسم ملورین قشنگ تر یامانیا
مینا
۴ ماه پیش
مانیا
ملینا
۱۱ ماه پیش
واقعا خجالت باید بکشین چون اسم ملینا و مریلا رو نگذاشتید .واقعا سایت خوبی نیست
ممنون از اینکه کمک می‌کنید بانک اسامی سایت کامل‌تر شود. البته قابل ذکر است مریلا و ملینا اسامی خارجی محسوب شده و مورد تایید سازمان ثبت احوال نیستند. با این‌حال بنا به پیشنهاد شما به اسامی اضافه خواهند شد.
مروه
۴ ماه پیش
شما باید اسم های اسلامی زیاد بزاریم اما اینجا خیلی کم است اسم اسلامی
شهرام
۱۱ ماه پیش
عالی بود
زینب
۱ سال پیش
سلام اسم مریس چه جوری خونده میشه؟
maris
مانلی
۵ ماه پیش
مرسا
مونا
۱ سال پیش
خیلی خوب عالی
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من واسه انتخاب اسم دختر از شما کمک میخوام لطفا شما هم به من کمک کنید ممنون
ناشناس
۴ ماه پیش
مانیا کتایون مینا مریم نعیمه
موژان
۱ سال پیش
مژان نیست موژان هست اصلاح کن
اسم منم هست
معنیش درسته

اگر دقت کنید در بین اسامی اسم موژان هم به طور جداگانه آمده است.

زینب
۱ سال پیش
بدنبودولی اسم موردنظرمو پیدانکردم
بدون نام
۲ سال پیش
با سلام خسته نباشید مریم اسم عربی نیست عبری است
ناشناس
۵ ماه پیش
اره اسم عربی است
محدثه نیست واقعازشته ک اسم پر اوازه ای مثه محدثه نیست
۱ سال پیش
محدثه نیست واقعازشته ک اسم پر اوازه ای مثه محدثه نیست
دوست عزیز با دقت بیشتری اسامی را نگاه کنید. محدثه بین اسامی عربی است.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۹۱
در انتظار بررسی: ۰
مرسل
۱۱ ساعت پیش
مرسل به معنی چیست
به معنی فرستاده شده از سوی خدا
نامی موجود نمی باشد
۴ روز پیش
یه اسم پسرونه میخوام ک ب رها بیاد
حمیده
۵ روز پیش
یک اسم دختر می خواهم که به مریم بیاید
هادی
۱۵ روز پیش
اسم دختر و پسر بگید که به هادی بیاد
مانِلی‌ مَلکی
۱۵ روز پیش
خیلی ممنون عالی بودمن‌‌‌ معنی اسممونمیدونستم وبخاطرهمین‌ همش‌ مامانموسرزنش میکردم ولی خب مرسی
بدون نام
۲۷ روز پیش
اسم سوگند به محمد امین میاد به نظرتون لطفا میشه بگید چون فردا شناسنامه میگیریم
همراه گرامی ستاره؛ نام محمد امین نام زیبای پیامبر و نام سوگند یادآور آیات روشن قرآن خطاب به پیامبر است. این دو اسم از لحاظ معنایی به هم می‌آیند و هر دو نام‌هایی زیبا و با مفهوم هستند.
ناشناس
۲ روز پیش
نه اصلا نمیاد
پریسا یک قهرمان
۱ ماه پیش
سلام همین الان زود بگید که اسم دختر که به محدثه بیاد چه ی
بچه داره به دنیا میاد
حدیث - مهسا - حسنا - صنم
مرضیه
۱ ماه پیش
اسم دختر دوقلو به مرضیه بیاد
بدون نام
۱ ماه پیش
اسم دخترمیخوام ب محسن مهتاب بخوره؟
بدون نام
۱ ماه پیش
اسم دختر دوقلو که به مهدیه بیاد
مهری - مهربان - مهلا - مهستی
محدثه
۱ ماه پیش
سلام اسم دختر میخواستم که ب اسم محدثه و اسماعیل بیاد لطفا راهنمایی مون کنین بیزحمت
ملینا
۲ ماه پیش
من ملینا هستم
خاطره
۲ ماه پیش
لطفا اسم دختر بگین که به مبین بیاد به جز مبینا
Rahim
۱ ماه پیش
سلام اسم دختر که به محمد بای
ناشناس
۱ ماه پیش
سلام به نظر من معینا
ناشناس
۱ ماه پیش
مینا
سلام اسم من ما رال
۲ ماه پیش
من خودم مارال اسم میترا خیلی قشنگ
بدون نام
۲ ماه پیش
اسم با حروف م ک ب ملیسا بیاد

میثم، لهراسب، سرمد، سامیار

ناشناس
۲ ماه پیش
کلیسا
M
۲ ماه پیش
اسم دختر وپسر که به رضاومعصومه بیاد
اسم دختر: مهزاد - مرضیه - میسا
اسم پسر: مهرزاد - مازیار - مرتضی
مرضیه
۱ ماه پیش
اسم دختر که به مرضیه بیاد
میترا
۳ ماه پیش
اسمی که ب میترا بیاد
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام اسم دختر كه به مهزيار بياد
Marziye
۳ ماه پیش
اسم دختر و پسر که به مرضیه بیاد
۱۲۳
۳ ماه پیش
اسم دختر که به مهران بیاد
پانیذ
۲ ماه پیش
مهرآیین
مامان صدرا
۲ ماه پیش
سلام عزیزم
بنظر من مهرانه عالیه
سهیلا
۴ ماه پیش
سلام اسم دختر ک به میلاد بیاد
میترا، مینا، نوشاد، گلزاد، شهرزاد
ناشناس
۲ ماه پیش
ملینا
زهره
۴ ماه پیش
سلام.اسم دختر که به مهدیار بیاد
مهربان، مهرشید، مهرنگار، گلنار، مهرآرا
پدر نمونه
۴ ماه پیش
سلام اسمه دختر که به مریم بیاد هست؟؟؟
ناشناس
۴ ماه پیش
ماریان ماریا ماریام
ملیسا
۴ ماه پیش
خوب بود امام معنی ملیکا درستی نبوده 6
ملیسا
۴ ماه پیش
خوب بود امام معنی ملیکا درستی نبوده 6
ملیسا
۴ ماه پیش
خوب بود امام معنی ملیکا درستی نبوده 6
ملیسا
۴ ماه پیش
خوب بود امام معنی ملیکا درستی نبوده 6
مینا
۴ ماه پیش
سلام اسم پسر که به مانیا بیاد
مهزیار
۱۱ روز پیش
مهزیار
مهگل
۴ ماه پیش
مانی
بدون نام
۵ ماه پیش
اسم ملینا خیلی قشنگه مخصوصا معنی اسمش
بدون نام
۵ ماه پیش
اسم هایی که با مهد شروع بشه دختر و پسر
اسم پسر: مهدی، مهدی یار، مهداد
اسم دختر: مهدیه، مهدیس، مهدا، مهدخت، مهدیسا
مهرسا
۵ ماه پیش
اسم پسر که به مهرسا بیاد.
سلام
مهراد، مهرداد، مهران، مهرزاد، مهراب، سامیار و ...
ناشناس
۱ ماه پیش
مهرسام
ناشناس
۵ ماه پیش
مرسانا
مبینا
۵ ماه پیش
اسم مبینا و متین خیلی به هم میاد
ملیکا
۵ ماه پیش
سلام اسم دخترکه اخرش کاباشد
ربکا
ناشناس
۴ ماه پیش
مانیکا
Sirvan
۵ ماه پیش
چرا کوردی نمیزاری خجالت نمیکشین تو کشور خودمون عربی رو به کوردی لری ترکی ترجیح میدین؟؟؟؟؟

مخاطب عزیز لیست کامل اسم‌های پسر و دختر کردی نیز در سایت وجود دارد؛ برای مشاهده این اسم‌ها می‌توانید به مقالات زیر مراجعه کنید:


فهرست کامل اسم پسر کردی


اسم دختر کردی (فهرست کامل)

عاطی
۱ ماه پیش
مگه لری چشه؟ میتونستید درخواستتون رو محترمانه بگید لرها جز با اصالت ترین هایه ایران هستند
بدون نام
۵ ماه پیش
اسم دختر که به مریم بیاد
ناشناس
۵ ماه پیش
مریدا-مانیا
بدون نام
۶ ماه پیش
اسم دختر وپسر ک ب زینب بیاید