تعبیر خواب گوسفند – دیدن گوسفند در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیرگران اسلامی دیدن گوسفند در خواب را نشانه مال و ریاست می‌دانند در صورتی که تفسیرکنندگان جدید گوسفند را نماد پیروی از رسوم ذکر کرده‌اند.
تعبیر خواب گوسفند - دیدن گوسفند در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب‌هایی همچون گوسفند نیازمند به بررسی شرایط زندگی بیننده خواب است. این که فرد در چه مرحله‌ای از زندگی خود قرار گرفته به تفسیر کنندگان خواب و رویا کمک خواهد تا تصویر دقیق‌تری از هشدار پیش رو دهند. بدین ترتیب برای آگاهی و دریافت بیشتر می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا درباره دیدن گوسفند در خواب بیان می‌کند:
 
گوسفند: قابلیت انعطاف و پیروی از رسوم و عقاید، احساس در گله بودن، پیروی کورکورانه از سر دسته و یا دیگران، جنبه‌هایی از رویابین که مشابه تمام انسان‌های دیگر است، تصویر گوسفند راهی را که رویابین بدان طریق به وضعیت‌های خاصی هدایت می‌شوند نشان می‌دهد، مثلا گاهی به دلیل پیروی از عرف و رسوم غالب در جامعه و فشارهای اجتماعی به وضعیت ناخوشایندی گرفتار می‌شود.
 
مراقبت از گوسفندان: کمک به مردم تا مقدار بیشتری از پتانسیل درونیشان را بروز دهند.
 
گله‌ای از گوسفندان یا گوسفندی در محیطی روستایی: معصومیت و بی گناهی، احساسات طبیعی و آرامش و صلح، آرامش ذهنی، پیروی از آداب یا پسشوا
 
کارل گوستاو یونگ گوسفند را نمادی از تصاویر زیر می‌داند:

دیدن گوسفند در خواب بیانگر مطیع بودن است. شما به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی جدید ندارید. تمایل دارید که همراه با گروه پیش بروید. به اصطلاح «شبیه گوسفند است» فکر کنید. تعبیر دیگر این است که دیدن گوسفند بیانگر دلسوزی شماست.
دیدن گوسفند سیاه در خوابتان نمادی از حرص و طمع و وسوسه است.
 

تعبیر خواب گوسفند

ابن سیرین می‌گوید: 
 • تعبیر خواب گوسفند، غنیمت می‌باشد.
 • اگر ببینی گوسفندهای زیادی داری و می‌دانی که برای خودت می‌باشند، یـعـنـی نعمت بسیاری به دست می‌آوری.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر ببینی گوسفند بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.
 • اگر ببینی خر تو با گوسفندی همراه شده است، مال و اموال تو از جایی حلال می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوسفند با تو صحبت می‌کند، رزق و روزی تو افزایش می‌یابد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: 
تعبیرهای گوسفند عبارتند از:
 • بزرگی و ریاست و سروری
 • زنی بزرگ
 • مال و اموال
 • فرمانروا
 • به دست آوردن جاه و مقام و سود و منفعت
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که گوسفند دارید، غنیمتی به دست خواهید آورد. اگر گوسفندان را به چرا برده بودید، به گروهی فرماندهی خواهید کرد.
 

تعبیر خواب شیر گوسفند

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر گوسفند می‌خوری، تعبیرش این است که مال حلال به دست می‌آوری .
 

تعبیر خواب خرید و فروش گوسفند

مطیعی تهرانی: اگر ببینید گوسفند فربه ای دارید و آن را می فروشید، کفران نعمت می کنید و به همین علت نعمت و روزی شما تنگ و گرفته می شود ولی اگر گوسفند چاقی را در خواب بخرید بسیار نیکو است و نعمت بر شما زیاد می شود.
 

تعبیر خواب اجزا بدن گوسفند

گوشت
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کباب و بریان گوشت گوسفند خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن با رنج و سختی، مال و اموالی را بدست می‌آوری
 
ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر ببینی گوشت گوسفند پخته می‌خوری، به اندازه آن مال و اموالی را با زحمت و مشقت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی گوشت گوسفند خشک کرده داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد. در خوردن گوشت خشک کرده سود و منفعتی وجود ندارد.
 
تعبیرگری می‌گوید: تعبیر گوشت نمکسود شده گوسفند چاق و فربه، روزی حلال می‌باشد، ولی اگر لاغر بود، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد. 
 
مطیعی تهرانی: خوردن گوشت پخته گوسفند، منفعت و سود است. خوردن گوشت خام گوسفند، خوردن غم و اندوه است. 
 
پاچه
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پاچه گوسفند می‌خوری، به اندازه‌ای که خورده‌ای نعمت یا چیزی به تو می‌رسد.
 
جگر
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر جگر گوسفند، مال و نعمت می‌باشد.
 
کله
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کله گوسفند را می‌خوری، عمر طولانی پیدا می‌کنی و مال حلال به دست می‌آوری.
 
پوست
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوست گوسفند داری، یـعـنـی رزق و روزی به دست می‌آوری.
 

تعبیر خواب کشتن یا قربانی گوسفند

ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی گوسفند را کشته‌ای، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی و مال و اموال او را مصرف می‌کنی.
 • اگر ببینی گوسفندی را قربانی کرده‌ای، اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی و حج را به جا می‌آوری، یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر از چیزی ترسیده باشی، ایمنی پیدا می‌کنی، یا اگر در مضیقه و تنگنا هستی از تنگنا رها می‌شوی به گشایش می‌رسی، اگر این خواب را نزدیک عید قربان ببینی تاثیر آن بیشتر است.

 

تعبیر خواب به شکل گوسفند درآمدن

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو مثل سر گوسفند شده است، تعبیرش جاهل و نادان خواهی شد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مثل گوسفندها دنبه داری، صاحب فرزندی خوشبخت و ثروتمند می‌شوی که رزق و روزی گسترده و فراخی دارد.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
تعبیرستان
Khaboroya.com 1. سلام
  وقت بخیر
  خواب دیدم با پدرم و دوستام سوار ماشین هستیم
  وسط راه از یه ماشین گوسفندایی میافتادن که تعادل نداشتن و بعد چند قدم میافتادن رو زمین
  چند نفر که انگار چوپان بودن گوسفندارو از جاده بیرون بردن
  داشتیم رد میشیدم که دیدیم جلوی ماشین گوسفندا دارن دو تا زن هندی رو دار میزنن(مثل اینکه ساحره بودن و با سوار شدن به ماشین باعث این اتفاق شدن)
  و بوی خیلی بدی به مشامم میخورد مثل زحم گوشت

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. حاکی از مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: حاکی از دلسوزی شماست. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. یک مسأله یا وظیفه ی در دست، ممکنست حقه بازانه تر از آنچه پیش بینی کرده اید باشد. حس سرخوردگی می کنید. تعبیر دیگر: می کوشید خودتان یا کسی را گول بزنید تا چیزی را باور کند می دانید درست نیست. تعبیر دیگر: یعنی می کوشید مهارت هایتان را تقویت کنید و تمرین قدرت کنید. توسط دایره ی اجتماعی تان (روابط تان) یا محیط تان حمایت نمی شوید. تعبیر دیگر: خواب به بدگمانی تان اشاره دارد.

 2. سلام.من خواب دیدم دو تا گوسفند بودن که به سمت من حمله ور میشدن اما یکیشون کمی بعد اروم شد و همون عقب ایستاد ولی اون یکی اسرار داشت که به من حمله کنه و با این که من توانایی مقابله باهاشو داشتم ولی فرار میکردم ولی وقتی اسرار گوسفند رو دیدم سرشو رو گرفتم و پیجوندم سه دفعه این کار رو کردم تا این که سرش کنده شد و سرشو پرت کردم توی حوض.ممنون میشم

  • سلام! خوابتان حاکی از سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد. هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی تان می شناسید و همان خصوصیت های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! گویای مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی تان بیرونش کنید). بیانگر موردهای ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را می نمایاند. تعبیر دیگر: علامتی از احساساتی است که می خواهید داشته باشید و مدام بازبینی شان کنید.

 3. باسلام بنده خواب دیدم گله گوسفندی داریم،همه گوسفند ها خواب بودن،پدرم صدا زد و من وقتی رسیدم همه بره ها بصورت نارس بدنیا آمده بودن و بصورتی برعکس که سم هایشان رو به بالا بود مرده بودن،یکی از میش ها هم بصورت عجیبی فلج شده بود که من از مادرم خاستم تا چاقویی به من بدهد تا گوسفند را ذبح کنم که پدرم می‌گفت ولش کن اشکال ندارد،

  • سلام! خوابتان یعنی یک پیرو هستید. تمایل دارید با جمعیت پیش روید. بیاموزید تصمیم تان را خودتان بگیرید و آغازگر باشید! حاکی از مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست.

 4. سلام . من یه شب خواب دیدم که یه طویله پر از گوسفند داشتیم و شوهرم به صورت پنهانی بدون اینکه کسی بفهمه می‌رفت طویله و با گوسفندان نزدیکی می‌کرد . تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایت آذر 16, 1399 at 9:46 ق.ظ

   سلام! خوابتان گویای رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. نشانگر تمایل های جنسی و توانایی تان در کنترل فشارها و انرژی های جنسی تان است. از سوی دیگر، می تواند یک نکته ی مهم در مورد «احساس ثبات تان» در زندگی تان باشد، از نظر مالی، روحی یا عاطفی. بیانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست.

 5. سلام من در خواب دیدم که گوسفندی را سر میبرند ولی ما ان را مانند انسانی تشیع جنازه میکنیم و انگار ان فرد دایی من بوده و در واقعیت دایی من مرده است و بسیار ترسناک بود چون قبل از کشتن گوسفند یکی دیگر هم مرده بود اما به خاطرم نمیاید

  • مدیر سایت آذر 2, 1399 at 9:46 ق.ظ

   سلام! خوابتان یعنی تا کنون تمایل های نفسانی و اولیه تان را برای پیگیری ها و روشنگری های معنوی فدا کرده اید. از شر عادت های بدتان خلاص شده اید و خودتان را از موقعیتی منفی رهانیده اید. چیزی را سرانجام رها می کنید و اجازه می دهید که برود. نمایانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! تعبیر دیگر: نمایانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست.

 6. سلام. تعبیر خواب گوسفند وحشی چیه؟ من خواب دیدم با خوانوادم رفیم یه جایی که انگار یه خونه ای بود با سبک روستایی. خوانوادم نشسته بودن دور سفره. من یخورده از خوانوادم دور شدم. یک لحظه یه گوسفند وحشی اومد. گوسفنده شاخ داشت و به سر و صدا می کرد که باعث نگرانیمون شد.دوید از کنار خوانوادم رد شد. خوانوادم نگران من شدن که گوسفنده سمته من نیاد. جایی که من بودم امن بود و گوسفنده رد شد و رفت و من رفتم سمت خوانوادم. کلا تو بعضی خواب هایی که من می بینم خوانوادم نشستن دور یک سفره یا روی یک الاچیق و من چند قدم ازشون دور میشم. مثل همین خوابم.خواستم تعبیرش را بدونم. ممنون میشم تعبیر کنید

  • سلام! خوابتان نمایانگر محدودیت است. لازمست قانون ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است. گویای مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست. نشانگر گشودگی و پذیرایی شما نسبت به برخی روابط است. همچنین علامت ایده ها، قناعت و رضایت آرمانی شماست.

 7. سلام ، من خواب یه گوسفند خاکستری سخنگو رو دیدم که تو یه پارک بود . نزدیکش که شدم حمله کرد و محکم کوبید به من طوری که پرت شدم . سعی کردم خیلی ازش فاصله بگیرم ولی هرجا میرفتم یه مثل سرعت نور بهم حمله میکرد و میکوبید بهم با اینکه من نمیدیدمش . تعبیر این چیه ؟

  • سلام! خوابتان هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی تان می شناسید و همان خصوصیت های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! موقتی از واقعیت می گریزید. نمایانگر تجدید چیزی، مراقبه و معنویت است. ممکنست در یک دوره ی بازپروری پس از تجربه ی یک مسأله ی شخصی جدی باشید یا در دوره ی بازپروری پس از پایان یک ماجرای احساسی باشید. نمایانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست. نمایانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد.

 8. سلام وقت بخير

  من خواب ديدم يه گوسفند سفيد خيلي زيبا رو دارم پشم خيلي نرمي داره بغلم گرفتمش مثل حيون خونگي خيلي احساس خوبي بهش داشتم همش باهاش حرف ميزدم ممنونم ميشم خوابم رو تعبير كنيد

  • سلام؛ همچنین! خوابتان گویای موقعیتی خوشایند و گرم است. شاید به شما می گوید که خیلی سخت یا خشکید و لازمست نرم تر باشید. نمایانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست.

 9. سلام چرا جواب نميدين من صبح فرستادم ولي هنوز جواب ندادين ممنون ميشم جواب بدين

 10. سلام.خسته نباشید.یکی از کارگرهای شرکتی که کار می کنم رو در خواب دیدم که جلوی منزل این کارگر شرکت ایستاده بودم. و از بیرون گفتم چقدر این خونه بزرگ هست (در عالم واقعیت این کارگر چنین منزل بزرگی ندارد)و بعد دیدم که گوسفندهای خیلی زیادی وارد حیاط منزل این کارگر شدند.بعد پیش خودم گفتم چه خونه بزرگی و چقدر گوسفند وارد این خونه شد.

  ممنون از زحمات شما

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره ها، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هستند که با آنها روبرو نشده اید. نمایانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست.

1 2 3 6

ستاره
Logo