تعبیر خواب کوزه و کوزه طلا

تعبیر خواب کوزه به روایت تعبیرگران اسلامی به زن و کنیز نسبت داده شده است. اگر کوزه طلا در خواب دیدید مال و اموال کاملی را بدست خواهید آورد.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیرگران اسلامی معمولا تعبیر خواب کوزه را به کنیز و یا زن نسبت داده‌اند. البته آنچه که درون کوزه مشاهده می‌شود نیز در تعبیر خواب بسیار موثر است و می‌تواند تفسیری جداگانه به همراه داشته باشد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب کوزه - معنی دید کوزه طلا در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب کوزه به روایت امام صادق

تعبیرهای کوزه عبارتند از: 
  1. زن 
  2. خدمتکار 
  3. کنیزک 
  4. قوام دین 
  5. تندرستی 
  6. عمر طولانی 
  7. مال و اموال 
  8. خیر و برکت 
  9. ارث و میراث از طرف زن‌ها.

 

تعبیر خواب کوزه آب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید.
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از کوزه آب می‌خوری، تعبیرش این است که با کنیزکی آمیزش می‌کنی.

 

تعبیر خواب کوزه طلا و نقره

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کوزه طلا یا نقره داری، تعبیرش این است که مال و اموال کاملی به دست می‌آوری .

 

تعبیر خواب کوزه آهنی

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کوزه آهنی داری مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب کوزه از جنس روی و مس

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جنس کوزه تو از روی یا مس می‌باشد تعبیرش خدمتکار می‌باشد.

 

تعبیر خواب کوزه سفالی

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کوزه سفالی داری «کنیزکی» به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب شکستن کوزه

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کوزه شکست، کنیزک از دنیا می‌رود.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب 
تعبیرستان2 نظر
  1. سلام مادرم خواب دیده که خودش داخل یک کوزه ای بزرگ سفالی است ممنون میشم تعبیرش رو بگین.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور