تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۰
کد خبر: ۹۲۴۶
با تعبیر خواب زمرد، تعبیر خواب زمرد سبز، تعبیر خواب خریدن زمرد و تعبیر خواب شکستن و افتادن زمرد همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.

تعبیر خواب گردنبند زمرد سبز - تعبیر خواب سنگهای قیمتی - تعبیر خواب انگشتر با نگین زمرد - تعبیر خواب گوشواره زمرد - تعبیر خواب سنگ سبز رنگ


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


تعبیر خواب زمرد (معبرین غربی)

معبرین غربی گویند:
  • دیدن زمرد در خواب به تنهایی مفهومی نخواهد داشت و بایستی آگاه باشید که این سنگ گرانبها چگونه خود را در رویای شما نمایان کرده است.
  • اگر در خواب دیدید که لباسی زمرد نشان به مانند خانواده سلطنتی بر تن کرده‌اید بیانگر بدست آوردن پولی فراوان است ولی این ثروت مدت زمان زیادی در اختیار شما نخواهد بود.
  • اگر شما اخیر در رابطه عشقی با کسی قرار دارید و آن فرد را با زمرد ببینید و یا او به شما زمرد هدیه دهد نشانه ثروتمند شدن آن شخص است.
  • اگر دختر جوانی در خواب زمردی پیدا کند نشانه نا امیدی و خدشه دار شدن شهرت اوست.
 

تعبیر خواب زمرد (معبرین اسلامی)

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن زمرد درخواب بر پنج وجه است.
  1. فرزند.
  2. برادر.
  3. مال حلال.
  4. کنیزک خوبروی (زیبا).
  5. سخن نیکو.
هر چند که زمرد نیکوتر بیند، این دلیل‌ها که گفتیم نیکوتر باشد.
 
محمدبن سیرین گوید: زمرد در خواب دیدن، فرزند و برادر بود یا مال حلال است و شایسته. اگر بیند زمرد داشت و به کسی بخشید، دلیل که فرزند یا برادرش از دنیا برود یا غائب شود یا مالش از دست برود.
 
ابراهیم کرمانی گوید: زمرد دیدن مذهب نیکو است و هر زیادت و نقصان که در زمرد بیند، تأویل آن به دین و مذهب بازگردد.
 

تعبیر خواب زمرد سبز

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب زمرد سبز ببينيد، نشانه‌ى آن است كه پولى به دست مى‌آوريد.
 

تعبیر خواب خریدن زمرد

آنلی بیتون: خريدن زمرد در خواب، نشانه‌ى شكست در كارها است.
 
معبرین غربی: اگر در خواب زمردی خریدید به این معنی است که در زندگی واقعی نمی‌توانید معامله خوبی را انجام دهید یا شغل شما برای شما تصمیم گیری می‌کند.
 

تعبیر خواب شکستن زمرد

معبرین غربی: اگر در خواب زمردی را شکستید و یا از دست شما بر زمین افتاد نشانه از دست دادن مقداری از اموال خود در بیداری است.
 
 
منابع:
مجله اینترنتی ستاره
globe-views.com
weknowyourdreams.com
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
چهره‌ها در ستاره