اینستاگرام ستاره - B5
تاریخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۰
کد خبر: ۷۲۰۳
تعداد نظرات: ۲۵ نظر
دیدن انگشتر در خواب سمبلی از تعهد و مسئولیت پذیری فرد بیننده خواب است. معبرین اسلامی مانند امام صادق و ابن سیرین انگشتر را نمادی از مال، زن و فرزند (متعلقات) می‌دانند.
تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ - تعبیر خواب انگشتر نگین سبز - تعبیر خواب انگشتر عقیق - تعبیر خواب حلقه ازدواج - تعبیر خواب انگشتر فیروزه


ستاره |
سرویس سرگرمی - 
به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


از نظر تحلیلگران خواب و رویا دیدن انگشتر نمادی از تعهد به رابطه و یا پذیرفتن مسئولیت‌هایی است که بر عهده شماست. تعبیرگران اسلامی تعبیر خواب انگشتر را زن و فرزند دانسته‌اند که در واقع می‌توان این دو را نیز جز متعلقات و وابستگی‌های فرد رویا بین در نظر گرفت. در ادامه به بررسی دیدن انواع انگشتر و حالت‌های مختلف آن در خواب خواهیم پرداخت.

کارل گوستاو یونگ روانشناس مشهور سوییسی در رابطه با رویای انگشتر می‌گوید:
دیدن یا دریافت انگشتر در خوابتان نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر حلقه در انگشت شما باشد، بیانگر تعهد شما به رابطه یا یک تلاش جدید است. شما به ایده آل هاتان، مسئولیت هاتان یا باور هاتان وفادارید.


تعبیر دیدن انواع انگشتر در خواب چیست؟

ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر در خواب دیدی که انگشترت خوب ساخته نشده نشان از هدر رفتن مال و اموال توست .

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتری داری که دارای دو نگین مشابه می‌باشد یا کسی آن را به تو داده است، یعنی غلام‌زاده هستی، یا اگر ببینی یکی از آن دو نگین افتاده است، یعنی از یکی از دو گناه خودت توبه می‌کنی.

انگشتره نقره
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت نقره می‌باشد، یعنی تمام اموال تو خوب و حلال خواهند بود.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای انگشتر نقره عبارتند از:

 • مملکت
 • زن
 • فرزند
 • مال

انگشتر آهنی
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت آهنی است، یعنی دارائی تو اندک و حقیر خواهد بود، ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتر آهنی در انگشت تو می‌باشد، یعنی قدرت و توانایی بدست می‌آوری.

انگشتر از جنس مس یا برنج
جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی انگشترت از برنج یا مس می‌باشد، یعنی از انسان‌های بی‌اصل و نسب به تو سود و منفعت می‌رسد.
 • اگر ببینی انگشتر تو از بلور می‌باشد، یعنی از مردم بی‌اصل و نسب چیزی به تو می‌رسد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشتر یشمی داری، یعنی با زنی ازدواج می‌کنی.


تعبیر خواب انگشتر طلا

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب انگشتر طلا خوب می‌باشد.

تعبیرگری می‌گوید:

 • دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
  اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.
 • اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.
 • پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.
 • اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
  اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری مواجه می شود که به ضرر اوست.

 

تعبیر خواب انگشتر شکسته (از دست دادن انگشتر)

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی انگشترت را فروخته‌ای و پولش را هم گرفته‌ای، یعنی همه اموال خودت را می‌فروشی و خرج می‌کنی، ولی اگر پولش را نگرفتی، یعنی قسمتی از اموالت را می‌فروشی.
 • اگر ببینی انگشترت شکسته است، ولی نگینش آسیب ندیده است، یعنی بزرگی و جاه و مقام تو از بین می‌رود ولی آبرو و هیبت تو بر جا می‌ماند، ولی اگر فقط نگین انگشترت شکست، یعنی آبرو و هیبت تو از بین رفته ولی مقام و ریاست تو برجا می‌ماند.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را شکسته‌ای، یعنی بین تو و زنت جدایی میافتد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را از دست داده‌ای یا اینکه آنرا دزدیده‌اند، یعنی کارهایت دچار اشکال و دشواری خواهد شد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین‌دار خود را از دست داده است، یعنی جاه و مقامش از بین می‌رود و یا اینکه فرزند یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف می‌شود، یا اگر حاکم و فرمانده این خواب را ببیند، یعنی برکنار می‌شود

تعبیرگری می‌گوید: اگر کسی خواب ببیند که انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی که دارد عزل خواهد شد. و اگر صرفا نگین انگشتری او افتاد، از احترام او کاسته خواهد شد

کارل گوستاو یونگ:

 • خواب دیدن اینکه حلقه تان شکسته است بیانگر این است که وفاداری تان زیر سوال می رود. تعبیر دیگر این است که حلقه ی شکسته نمادی از پایان دادن به یک رابطه است. تعهد وجود ندارد.
 • خواب دیدن اینکه انگشتر را گم می کنید یا کسی انگشترتان را دزدیده است بیانگر عدم امنیت است. شما ممکن است علاقه تان را به یک رابطه یا مساله از دست می دهید.


تعبیر خواب بخشیدن انگشتر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی پادشاه به تو انگشتری داد، تعبیرش این است که پادشاه تو را حاکم قسمتی از مملکتش می‌کند و یا اینکه از حکومت پادشاه به تو یا بستگانت بدی می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یعنی پادشاه می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشتر خود را به کسی بخشیده‌ای، یعنی بخشی از دارائی خود را می‌بخشی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را به کسی بخشیده‌ای یا به امانت گذاشته‌ای، ولی آن شخص قبول نکرد و پس داد، یعنی به خواستگاری زنی می‌روی ولی قبول نمی‌کنند.

 

تعبیر خواب حلقه ازدواج و نامزدی

کارل گوستاو یونگ:

 • دیدن حلقه عروسی در خوابتان بیانگر کامل بودن و عشق ابدی است. اگر ازدواج نکردید و حلقه عروسی پیدا می کنید به این معنی است که رابطه ی شخصی تان به سطح جدیدی رسیده است.
 • خواب دیدن اینکه حلقه عروسی تان را گم می کنید بیانگر یک مساله یا موضوع حل نشده در ازدواجتان است.
 • خواب دیدن در مورد حلقه نامزدی بیانگر این است که در مورد یک تعهد دراز مدت و ازدواج فکر می کنید. نمادی از عشق است. اگر شما در مورد خواستگاری کردن فکر می کنید، خواب دیدن حلقه نامزدی ممکن است بیانگر این باشد که در موردش نگرانید.


معبرین غربی گویند:
تعبیر خواب حلقه دیدن حلقه در خواب نشان می دهد شما به یک رابطه پایدار فکر می کنید و یا حتی به تمام کردن یک رابطه بی ثمر فکر می کنید. تعبیر دیگر خواب حلقه این است که شما نسبت به کاری یا فردی احساس تعهد می کنید، یا عضو مهم یک گروه اجتماعی هستید.

منابع:
تعبیرستان
خواب و رویا
یوتاب
Dream Dictionary Now

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۱
بدون نام
09:29 - 1397/10/21
سلام خسته نباشید خواب دیدم از یه ارتفاع خیلی زیاد داشتم پرت میشدم تونستم خودمو نگه دارم که نیفتم ولی انگشتر نگین دارم که تو واقعیت هم اونو دارم از دستم پرت شد پایین و چند تیکه شد
این خواب می تواند به نوعی احساس سقوط یا چالش ذهنی اشاره داشته باشد که محرک آن نوعی احساس فقدان یا ضعف بوده است. این خواب از شما می خواهد تا مسیر سختی که پشت سر گذاشته اید را درک کرده و قدرت تاثیر گذاری خود را دست کم نگیرید. این کار به شما کمک می کند تا از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری عبور کنید.
مرجان ه
14:20 - 1397/10/16
سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم که یک شخص نسبتا صمیمی جلو دره دانشگاهمون واساده ی چیزی مثله گونی دستشه وقتی بهش سلام دادم اون گونیو برداشت ی چیزی زیرش بود که خیلی خوشکل بود توش ی حلقه هم بود اول همه فک کردن برای من خریده من خودمم تعجب کرده بودم بعد گفت واسه مامانمه خوشکله گفتم اره بعد من بازم اون حلقه رو برداشتم انداختم تو دستم روی حلقه ی نگین خیلی خوشکل داش انداختم دسته راستم تعبیری داره؟
انسان هایی که به هر ترتیب در خواب ظاهر می شوند سمبل ابعاد مختلف شخصیت خودمان هستند. این خواب می تواند به مسئولیت هایی اشاره داشته باشد که در زندگی بیداری مایل به پذیرفتن آن ها هستید. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این موقعیت های جدید را شناخته و بر اساس پتانسیل های خود دست به انتخاب بزنید.
فرزانه
09:35 - 1397/10/14
سلام من و پسری آشنا قصدمون ازدواجه ولی فعلا با مخالف خونواده پسر روب رو هستیم.حالا خواب دیدم ک یک مهمونی داشتیم و از قضا خونواده ایشون هم تی مهمونی بودن.من و مادر و خواهرم رفتیم توی اتاق ک یهو 4تا حلقه ازدواج برای من اوردن.مثلا هر کدومشون متعلق ب ی فرد خاصی بود.یکی از اون حلقه ها رو احساس میکردم از طرف پسره س.ک با خوشحالی همونو انتخاب کردم و مادرم دستم کرد.و یهو صدای کل و سوت و اینا بلند شد.طوری ک صدای خوشحالی خواهرای ایشون بیشتر از بقیه بود.ولی بعدششش متوجه شدم ک انگشتر از طرف ایشون نبوده.مال برادر بزرگترشون بوده!!!!درحالی ک توی عالم واقعیت خودش پسر بزرگ خونواده س.منم ناراحتتتت انگشترو از دستم در اوردم بهشون پس دادم
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف شخصیت خودتان هستند. این خواب می تواند به احساس بدبینی و ترس درونی شما از رو به رو شدن با انسان هایی اشاره داشته باشد که از تصمیمات و خواسته های آن ها اطلاعی ندارید. این خواب از شما می خواهد تا به قدرت های روانی خود اعتماد کرده و از حضور در موقعیت ها یا پذیرش افکار و روابطی که در شما احساس نگرانی و استرس ایجاد می کنند خودداری کنید.
علی
00:10 - 1397/10/13
سلام
خواب دیدم که حلقه ای رو از دست راستم درمیارم و در انگشت یکی مونده به اخر دست چپم میذارم .(ازدواج نکردم)
خواستم ببینم چه مفهومی میتونه داشته باشه ؟
حلقه ای که در خواب مشاهده می کنید سمبل استعداد و نشان تعهد شما به باور ها و احساساتی است که در زندگی بیداری و نسبت به اهداف ارزشمند خود دارید. این خواب از شما می خواهد تا این انگیزه و اراده ی قوی را درک کرده و از آن برای پیگیری اهداف خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
مهدی
09:41 - 1397/10/11
سلام من خواب دیدم یه نفر ۲ تا انگشتر گذاشت توی دستم هر دو تا شکل هم بودن که یه سنگ سرخ روشون بود ولی انگشتر راستی خیلی بزرگتر بود و دو تا انگشتر هم خیلی سنگین بودن طوری که توی خواب از وزن زیادش تعجب کردم.
ممنون میشم اگر تعبییر این خواب رو بگین
رنگ قرمز در خواب می تواند با احساسات رمانتیک مرتبط باشد و عدد دو اشاره به مفهوم همبستگی و تعادل دارد. این خواب می تواند به قدرت روانی شما برای درک و تاثیر گذاری در مسائل و روابط عاطفی اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت روانی را شناخته و از آن برای افزایش اعتماد به نفس و میزان تاثیر گذاری خود در مسائل عاطفی استفاده کنید.
بهزاد
11:28 - 1397/10/05
سلام من قبل خواب دعایی خوندم که توخواب بفهمم شخصی که بهش علاقه دارم اونم به من علاقه داره یانه . شبش خواب دیدم معشوقم انگشتر تو دستشه .یعنی اون ازدواج کرده یا میخواد ازدواج کنه؟ خواهش میکنم جواب بدین
زمانی که در خواب خود فرد مورد علاقه تان را مشاهده می کنید، باید بدانید که این فرد سمبل بخش زیادی از آمال و آرزو های شما در زندگی بیداری می باشد. این خواب صرفا به آرزوی شما درباره ی این شخص خاص مرتبط نیست و می تواند زمینه های مختلفی از زندگی شما را شامل شود. سمبل حلقه از شما می خواهد تا قدرت روانی خود برای بروز و نشان دادن خواسته ی خود را شناخته و اجازه دهید که دیگران متوجه قدرت روانی شما در زمینه ی پیگیری اهداف مختلف بشوند.
بدون نام
06:03 - 1397/09/26
سلاممن خواب دیم انگشتر گمشده پیدا شوده ورشکسته و حلقه عروسی از وسط نصب شوده و یک انگشتر دیگرم هم نصب شوده
این خواب می تواند به اهدافی اشاره داشته باشد که در حال پیگیری آن ها هستید. ممکن است هم اکنون نسبت به عواطف و قدرت روانی خود دچار احساس عدم اعتماد به نفس شده باشید. لازم است تا منشا به وجود آمدن این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید که تداوم این افکار در شما احساس فقدان ایجاد کند.
الناز
15:58 - 1397/09/17
سلام شوهرم خواب ديده موقع جا به جا كردن اسباب حلقه ازدواجش پاره ميشه و گريه ميكنه يعني جدا ميشيم!??
این خواب می تواند به نگرانی فرد در مورد رسیدگی به وظایف و اهدافش در زندگی بیداری اشاره داشته باشد. ممکن است در این زمان در حال تجربه ی تغییراتی در زمینه های شغلی باشد که در او احساس اضطراب یا نگرانی را ایجاد کرده باشید. این خواب از شخص می خواهد تا منشا اضطراب خود را شناخته و از تداوم آن جلوگیری کند.
zohre
13:21 - 1397/09/16
سلام وقتتون بخیر
من خواب دیدم ک انگار ازدواج‌کردم و حلقه توی دستمه و خیلی از این کار خوشحالم و ذوق زده هستم و اسمه همسرم روهم میدونم و تو خواب میگم که اسمش مهدی هستش میخواستم تعبیرش رو بدونم
این خواب می تواند به اشتراکات و پیوند های جدیدی اشاره داشته باشد که در زندگی بیداری با آن ها رو به رو شده اید و در شما انگیزه های جدیدی را ایجاد کرده اند. لازم است تا این موقعیت های ارزشمند و جدید را شناخته و از آن ها برای گسترش مهارت های خود استفاده کنید.
هلیا
18:48 - 1397/09/12
سلام خسته نباشید لطفا اگر امکانش هست خوابم رو تعبیر کنید
در بامداد دیشب ساعت پنج تا شش یک خواب دیدم
که توی‌ خواب به یک مراسمی دعوت شدم و از کسی هم که خوشم میاد دعوت بود ولی نیومده بود، البته برادرش در مراسم حضور داشت بعد از اینکه فهمیدم شخص مورد نظر در مراسم نیست ارایشم رو پاک کردم و از مراسم خارج شدم به محض سوار شدن به ماشین اون فرد رو دیدم که وارد مراسم میشد و بی‌خیال به خیابان رفتم.
توی خیابان داشتم میگشتم که یکی از پشت دسم رو گرفت و نمیدونم چی بهم گفت که فهمیدم اونم از من خوشش اومده
و باهم داشتیم میگشتیم که یهو برادرش اومد و گفت نباسد رابطه تون اینطوری ادامه پیدا کنه و حتما باید رسمی بشه
بعدش سه تا انگشتر یاهمون حلقه در اورد که سه تاش طلا بودن
یکیش رد دست برادرش کرد و دومی و سومی رو در دست راست من کردند
خیلی ذهنم رد مشغول کرده یعنی امکانی هست به اون فرد برسم؟!
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا اهداف و انگیزه های جدید خود را در زندگی شناخته و از قدرت تاثیر گذاری خود برای محکم کردن موقعیت خود در زمینه های مختلف(مثل شغل) استفاده کنید.
آرین دخت
03:46 - 1397/09/12
سلام ببخشین من حدود ساعت ۲:۳۰شب خواب دیدم یکی از دوستان سابق همسرم (منظوزم قبلا میشناختیم ایشون رو) توی جمعی از دوستان همسرم به من یک انگشتر طلا با برلیان سفید هدیه دادن رنگ طلا خاطرم نیست طلایی بود یا سفید مواردی که عنوان شده بود رو خوندم اما واقعا متوجه نشدم تعبیر خوابم زو در ضمن من آن انگشتر را دستم کردم و حتی همسرم از ایشون قدر دانی کردن واقعا ممنون میشم تعبیر خواب بنده رو بگین با تشکر
این خواب می تواند به لیاقت و توانایی شما برای پیگیری اهداف و انگیزه هایتان در زندگی بیداری اشاره داشته باشد. لازم است تا توانایی خود در تاثیر گذاری و زمینه های هنری را شناخته و آن ها را دست کم نگیرید.
مهسا
21:10 - 1397/09/09
سلام من دختری ۲۳ساله تاالان خواستگاری نداشتم ولی ۰۸ سالگی داشتم نشد ولی دیشب خواب دیدم که شوهردخترعموم دوباره ازدواج میخواست کنه اونم بامن انگشتری طلایه نقره خوشگل و نگین داربود ازدیشب فکرمو بهم ریخته معنی این خواب چیه
این خواب می تواند به قدرت روانی شما برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران در زندگی بیداری اشاره داشته باشد. قدرتی که آن را دست کم گرفته و از وجود آن بی اطلاع هستید. این خواب از شما می خواهد تا با شناخت این قدرت، از آن برای پیشبرد اهداف خود در زندگی بیداری و در زمینه های مختلف استفاده کنید.
علی تاجیک
17:13 - 1397/09/04
بسمه تعالی با سلام و احترام من یك خواب در بامداد تاریخ 1397/08/29 حدود ساعت 3 تا 4 صبح با مضمون زیر دیدم كه می خواستم تعبیرش رو به بنده بفرمائید: خواب دیدم با تعدادی از همكاران برای شام دعوت هستیم و دور میز شام نشسته ایم و منتظریم برای ما شام بیاورند. در كنار من دختر خانمی كه از همكاران هست و بنده آرزو دارم با ایشان ازدواج كنم نشسته اند(ایشان در واقعیت مجرد هستند). ناگهان در خواب بنده حلقه ازدواجی از جنس طلا در دست چپ ایشان دیدم و روی آن به انگلیسی اسمی هك شده بود و در خواب تلاش داشتم آن اسم را بخوانم كه هر چه تلاش كردم نشد و از خواب بیدار شدم.
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. فردی که به او علاقه مند هستید سمبل انگیزه ها و اهداف شما در زمینه های مختلف زندگی می باشد. این خواب میتواند به نوعی احساس منفی در درون شما اشاره داشته باشد که فکر می کنید یک مانع بزرگ در رسیدن شما به اهداف می باشد. مانند فردی که احساس می کند یک موقعیت بهتر شغلی حق او نیست و او به یک جایگاه بهتر تعلق ندارد. این خواب از شما می خواهد تا افکاری که باعث شکل گیری چنین دیدگاه هایی در شما شده اند را شناخته و مانع از تداوم این افکار منفی در درون خود شوید.
ناشناس
22:35 - 1397/08/30
سلام من خواب دیدم از اقایی ک دوسش دارم یه انگشتر ک بنظرم نقره یا طلاسفید با یدونه نگین شفاف ابی رنگ بود هدیه گرفتم و اونو توی انگشت انگشتری دست چپم کردم میشه تعبیرش کنید واسم ممنون
فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل درونیات و خواسته های شما از خودتان می باشد. این خواب از شما می خواهد تا استعداد ها و خلاقیت درونی خود را برای تاثیر گذاری و ایجاد پروژه های جدید را شنا شناخته و از این نیروی روانی برای گسترش مهارت های خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
خورشید
15:14 - 1397/08/26
سلام اوقاتتون خوش.من یه دختر۲۰ساله هستم که خواب دیدم توی حیاط خونمون پر از انگشتر های رنگارنگ بودن که انگار پیداشون کردم من بعد همشم از جنس بلور بود و رنگی رنگی،بعد اینارو تو تمام انگشتای دستم کردم جوریکه خودم وااقعا تعجب کرده بودم البته انگشت شست یکی از دستام انگشتر نداشت ولی خیلی متعجب بودم خودم و همه رنگی هم بودن انگشترا،لطف میکنید اگه تعبیرکنید برام
انگشتر در خواب می تواند اشاره به مهارتی داشته باشد که در زندگی بیداری از آن بی اطلاع هستید. این خواب از شما می خواهد تا مهارت های خلاقانه و هنری یا قدرت اثر گذاری خود در زمینه های مختلف را دست کم نگرفته و به ابراز آن ها بپردازید. این کار کمک خواهد کرد تا احساس مثبت تری نسبت به خودتان داشته باشید.
حامد
16:08 - 1397/08/18
درود
من خواب دیدم که یک انگشتر با نگین به رنگ شیشه که عکس یک شیخ به مانند درویش روی اون حکاکی شده بود را از یکی گرفتم و در دیت کردم تعبیر آن رو ممنون میشم به من بگین
انگشتر در خواب می تواند به توانایی های شما برای انجام کار های خلاقانه و هنری اشاره داشته باشد که ممکن است در زندگی بیداری از آن ها بی اطلاع باشید. این خواب از شما می خواهد تا ایده هایی که ممکن است به طور غیر مستقیم از دیگران یادگرفته باشید را در مهارت و شغل خود به کار گرفته و تاثیر گذاری و قدرت خود را نشان دهید.
شیما
21:34 - 1397/08/07
من در واقعیت یک حلقه دارم که همیشه دستمه ،و نزدیک یکسالی میشه که خریدمش و جدیدن خواب دیدم که حلقه م شکسته و من خیلی متعجب نگاهش میکنم و نمی‌دونستم چرا شکسته ... تعبیر این خواب چی میشه؟!!
انگشتری که در خواب مشاهده می کنید، نشان دهنده ی یکی از وابستگی ها و قدرت ها و عادات روانی شماست که ممکن است به شما اعتماد به نفس زیادی ببخشد. ممکن است در زندگی بیداری، وسایل یا زیور آلاتی را نگه داری کنیم که مناسبت یا ارزش خاصی برای ما دارند. حتی اگر ارزش مادی آن ها، زیاد نباشد. به طور مثال برای درک مفهوم این سمبل، از خودتان بپرسید که این انگشتر را به چه مناسبت خریداری کردید و در زمان خریداری، چه احساسی داشتید؟ این حلقه چه خاطراتی را برای شما زنده می کند؟ از طرفی، حلقه در تعبیر خواب روانشناسی با سمبل درست مرتبط است. این خواب به نوعی قدرت روانی درباره ی میزان اراده و تاثیر گذاری فرد مرتبط است. زمانی که حلقه شکسته می شود، یعنی نوعی نقص یا ایراد را در قدرت اراده و تاثیر گذاری خود در زندگی بیداری مشاهده می کنید که ممکن است شما را نسبت به خودتان دچار عدم اعتماد به نفس کرده باشد. این خواب از شما می خواهد تا علت به وجود امدن این احساس منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند.
Zazohreh
23:27 - 1397/08/05
من و یه اقایی قرار ازدواج داریم ولی خانوادش راضی نیستن و چندماه پیش با خواهرش بحث داشتم و پدرش به شدت مخالف هستن.دیشب خواب دیدم رفتم خونشون خواهرش خونه نیس و میخام با پدرشصحبت کنم اما اصلا به حرفام گوش نمیده بعد که اصرار میکنم گوش میده و میبینه که حق با منه راضی میشه به ازدواجمون.تعبیرش چیه؟
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت شما هستند. این خواب می تواند به مسائلی فراتر از دغدغه ی شما برای ازدواج در زندگی بیداری اشاره داشته باشد. چنین خواب هایی معمولا به دیدگاه های ما برای پذیرش یک فکر یا عقیده ی جدید در زندگی بیداری و ترس هایی که در مواجهه با افکار جدید در ما ایجاد شده است اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا ارزش ها یا دیدگاه هایی که در اثر عرف یا جامعه یا خانواده در شما ایجاد شده و ماهیت موروثی دارند را شناخته و اجازه ندهید که دیدگاه های غیر منطقی در شما ترس خاصی را ایجاد کرده یا بر روی عملکرد شما تاثیر منفی بگذارند.
مبینا
10:07 - 1397/07/07
منیم خواب دیدم خلقه نامزدی تو دست یکی جه قبلا رابطه داشتم بود وحلقه بزرگ بود به دستش شما مئشه بگید یعنی چی...فکرمو خیلی مشغول کرده..
انسان هایی که در رویا مشاهده می کنیم سمبل بخشی از افکار و شخصیت ما هستند که به واسطه ی تاثیری که در زندگی بیداری بر ما نهاده اند، به بخشی از افکار و شخصیت ما تبدیل شده اند. حلقه در رویا نمادی از شراکت های جدید می باشد. شما در این زمان در حال درک این موضوع هستید که افکار انسان در طول زمان تغییر کرده و ممکن است لازم باشد تا برخی از این افکار را دور ریخته و دیدگاه جدیدی را نسبت به مسائل اتخاذ کرد. این تعویذ افکار می تواند نماد نوعی رشد و نگرش مثبت نیز باشد. این رویا از شما می خواهد تا بدون ترس، با این حقایق رو به رو شده و فرصت های جدید پیش روی خود را بشناسید. بهترین راه برای کنار گذاشتن افکار کهنه، شناخت ضعف های آن ها و شناخت افکار جدید و جایگزین کردن دیدگاه های جدید می باشد. این رویا از شما می خواهد تا به سمت دیدگاه هایی بروید که باعث می شود برای خودتان ارزش بیشتری قائل شده یا بیشتر خودتان را دوست بدارید.
ثائر
19:36 - 1397/06/14
سلام،من خواب دیدم آقای خامنه ای یه انگشتر نگین داربه من داده که به خاطر استفاده ی زیاد یه کم از رنگش رفته بود دور هلقه ی انگشتر هم به خاطر گشادی نخبسته بود اگه میشه لطفا تعبییر کنید ممنون
مریم احمدی
13:44 - 1397/06/06
دختری ۲۷ ساله و مجردم خواب دیدم در مراسم تولدم انگشتری نقره ک قبلا آن را از پسری ک با او در رابطه عاطفی بودم و بهم خورد در دست داشتم.تعبیر خواب چیه؟
این رویا الزاما در رابطه با شخص مربوطه نبوده و نشانه تعهد و وفاداری شماست.
رویا
21:38 - 1397/05/23
سلام من خواب دیدم ی اقایی ک باهم تازه آشنا شدیم ۷تا انگشتر خریده بعد گفت یکی رو انتخاب کن ۶ تا از انگشتر ها نگین قرمز داشتن ولی یکی از اونا سفید و خیلی گرون قیمت بود و من از این خوشم اومد لطفا تعبیرشو بگید ممنون
مرسل سائر
11:39 - 1397/04/25
سلام و احترامات
امید خوب و سر حال باشید.
اغای محترم من نتوانستم تعبیر خوابم را پیدا کنم امکانش است خوابم را تعربف کنم و شما تعبیرش را برایم ایمیل کنید لطفا
من مجرد استم اما پسری را که دوست دارم برایم یک چله زیبا خریده است یعنی ما بین هم نامزد استیم اما بشکل رسمی نه
خواب دیدیم یک چله بزرگ طلایی در دستم است اما رنگ ان رفته است
و خواب دیگر اینکه مادر پسری که عاشقشم خواب دیده که من و مادرم به خانه اش میرویم و بعد اینکه میبرایم مادر من به مادر پسر میگوید که انگشتر طلای بزرگم در خانه شما گم شده است و مادر پسر میرود انگشتر را پیدا میکند و دپباره به مادر من میدهد.

لطفا تعبیرش را برایم بفرستین لطفا
رویاهایی در رابطه با انگشتر و یا دیدن انگشتر در دست، تعهد و پایبندی شما را نسبت به رابطه برقرار شده می‌دهد.
Kosar
19:01 - 1397/04/24
سلام من دختر مجردی هستم ک خواب دیدم ۵انگشتر در دست دارم ک یکی از انها حلقه نامزدی بود ۳تا از انها هدیه بقیه فامیل وه قرار بود من با شخصی ک تو خواب نمیشناختمش نامزد کنم تعبیرش چیه
این رویا الزاما در رابطه با نامزدی و ازدواج نیست. این خواب می تواند هشداری در رابطه با پذیرش مسئولیت‌های باشد که بر دوش شما قرار گرفته است.
زهرا
13:19 - 1397/03/15
سلام.من خواب ديدم از تو خيابون يه انگشتر قرمز پيدا ميكنم كه فكر كنم پلاستيكه
اونو دستم ميكنم چند دقبقه كه راه ميرم ميندازمش دور...
لطفا بگين تعبيرشو.