تعبیر خواب پرنده – دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرنده نمایانگر اهداف، آرزوها و امیدهای فرد بیننده خواب است. دیدن پرنده در خواب به آرزوهایی اشاره دارد که نیازمند رهایی از قید و بند هستند. با تعبیر خواب پرنده زیبا و رنگارنگ، هد هد، مرغ مینا و.... همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب پرنده بیانگر رهایی از قید و بندهای فرد بیننده خواب است. در تعبیر خواب اسلامی تفسیر خواب پرندگان بر اساس نوع گوشت (حلال و حرام) تعبیر می‌گردند. همراهان گرامی ستاره برای آگاهی از دیگر تعابیر خواب می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب


گزیده مطالب این بخش:


تعبیر خواب پرنده - دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرنده

 

تعبیر خواب پرنده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است. 
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: 
 • پرنده: ملاقاتی خوشایند
 • پرنده در حال پرواز: خبرهای خوش
 • بدام انداختن پرنده: غم و غصه
 • تخم پرندگان: ارث
لیلا برایت می‌گوید: تعبیر خواب پرنده، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است. اگر پرنده‌ای را ببینید که بر روی تخم خود نشسته، به این معنا است که به اهدافتان می‌رسید.
 
تونی کریسپ مولف کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌نویسد:
 پرنده نماد تخیل، شهود، ذهن، رهایی از قید و بندها، افکار یا امیدها و آرزوهای پنهان، اشتیاق برای رفتن به فراسوی محدودیت‌ها و مرزها، آگاهی گسترش یافته در رویا به صورت پرنده بزرگی که توان پرواز در ارتفاع بالا را دارد نشان داده می‌شود، زیرا آگاهی و هشیاری گسترده مانند منظره وسیع‌تر از بالا به زمین است. البته نزدیک شدن بدین حالت ممکن است ترسناک یا حتی دردناک باشد، گسترش دیدگاه‌های ما، پلی میان جهانی که در آن زندگی می‌کنیم و با حواس پنج گانه آن را درک می‌کنیم و دنیای عمیق تر شهود، بصیرت و شور ناخودآگاه مصادیق دیگر دیدن پرندگان در رویا هستند.
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

تعبیر خواب پرنده، بیانگر اهداف، آرمان‌ها و امید هاست. خواب دیدن پرنده‌ای که صدا می‌کند و یا پرواز می‌کند، بیانگر لذت، هارمونی، وجد، تعادل و عشق است. بیانگر نگاهی روشن به زندگی است. شما یک آزادی روحانی و روانشناسی را تجربه می‌کنید. مثل این است که باری از شانه هاتان برداشته شده است.

تعبیر خواب پرنده زیبا و رنگارنگ

مطیعی تهرانی می‌گوید: تعبیر خواب پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود میرسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است.

برخی از معبرین اسلامی نیز دیدن پرندگان رنگارنگ در خواب را نشانه‌ای از کارها و مسئولیت‌های متعددی دانسته‌اند که بر دوش صاحب خواب است. 

آنلی بیتون می‌گوید: 
 • تعبیر خواب پرنده با بالهای زیبا، نشانه خوشبختی است. 
 • اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند، نشانه آن است که بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت. 

برخی دیگر از معبرین غربی دیدن پرنده رنگارنگ را به ازدواج صاحب خواب با شخصی مناسب تعبیر کرده‌اند. در تعابیر آنان آمده است که این وصلت به یک زندگی شاد و طولانی منتج خواهد شد. 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب عقاب

 

تعبیر خواب مرغ مینا

از دید معبرین غربی تعبیر دیدن مرغ مینا در خواب این است که شما کسب و کاری را شروع خواهید کرد و از کنار آن درآمد قابل توجهی نصیبتان خواهد شد. شما از این واقعه خوشحال خواهید شد و اطرافیانتان را نیز شاد خواهید کرد. همچنین دیدن این پرنده در خواب برای شما می‌تواند نشانه‌ای از آسایش، رقت و نزدیکی باشد.

 

تعبیر خواب هد هد (شانه به سر)

به بیان معبرین اسلامی دیدن هد هد در خواب بیانگر یک پیام رسان راستگو، فردی صمیمی یا خردمند نزدیک شما و یا حتی جاسوس می‌تواند باشد. دیدن این پرنده در خواب به شما نوید رهایی از رنج‌ها و سختی‌ها را می‌دهد. دیدن هدهد در خواب نشان دهنده فردی است که شناخت درستی از خداوند داشته و قوانین الهی را به درستی فهمیده است.  اگر در خواب دیدید که هدهدی در دست دارید به معنای سود شما از انجام یک تجارت در شهری دیگر است. این که در خواب ببینید هدهدی دارید به معنای تاثیرگذاری شما بر کسی است که قدرت و اقتدار دارد. اگر دیدید هد هد ماده‌ای دارید نشان دهنده ازدواج است.

 

تعبیر خواب گرفتن پرنده با دست

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر ببینی به هوا پریدی و پرنده‌ای را گرفته‌ای، زن خود را رها می‌کنی و زن دیگری می‌گیری.
 • اگر ببینی پرنده‌ای داری و از دست تو پریده، ولی دوباره روی دست تو نشست، حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود، ولی اگر ببینی پرید و بازگشت نکرد، قسمتی از مال و اموالت را از دست می‌دهی.

آنلی بیتون می‌گوید گرفتن پرندگان در خواب، نشانه رسیدن به خواسته‌هاست. 

 

تعبیر خواب پرنده مرده

به تعبیر یونگ خواب دیدن پرنده‌ی مرده یا پرنده‌ای که دارد جان می‌دهد، بیانگر ناامیدی است. شما نگران مسائلی هستید که در ذهنتان می‌گذرد.

 

تعبیر خواب صدای پرندگان

محمدبن سیرین گوید: اگر ببینی پرنده‌های فراوانی در جایی بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، مصیبتی به وجود می‌آید.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جوجه‌های پرنده بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که ماتم و مصیبت بوجود می‌آید.

 

تعبیر خواب پرنده فروشی

مطیعی تهرانی: اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی‌توانستید یکی از آن‌ها را تصاحب کنید موردی پیش می‌آید که از مشاهده کامروایی دیگران حسرت می‌خورید همان طور که در مورد پرواز پرستوها در آسمان گفته شد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب شاهین

 

تعبیر خواب حمله پرنده

به بیان یونگ خواب دیدن پرنده‌هایی که حمله می‌کنند به این معنی است که شما به چند جهت کشیده می‌شوید (تحت فشارید نمی‌توانید تصمیم بگیرید) شما تضادی با روحیاتتان را تجربه می‌کنید. اگر پرنده‌ها تلاش کنند که وارد خانه شوند، بیانگر این است که مسیر مطلوبتان را در زندگی پیش نگرفته اید. دیگران در زندگی تان دخالت می‌کنند و در مسیر زندگی تان سرک می‌کشند.

تعبیر خواب لانه پرنده

به تعبیر یونگ دیدن لانه پرنده در خواب، نمادی از استقلال، پناه و امنیت است. شما نیاز به چیزی یا جایی امن دارید که به آن برگردید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر تلاشی موفق، فرصت‌های جدید و شانس باشد.

دیدن لانه پرنده در خواب، نمادی از فصل بهار است. زمان یک شروع تازه یا جدید است. تعبیر دیگر این است که لانه پرنده در خواب ممکن است قیاسی از خانه خودتان و ملجا روحانی شما باشد. خواب به شما می‌گوید که با بخش روحانی خود هماهنگ‌تر باشید و روی گسترش و توسعه‌ی آن کار کنید.

تعبیر خواب قفس پرنده

دیدن قفس پرنده در خواب، بیانگر از دست دادن آزادی است. شما حس می‌کنید که گیر کرده‌اید و قادر نیستید که خودتان را به طور کامل ابراز کنید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • پرندگان در قفس: خبر رسیدن از سوی فرزندان
 • پرنده نشسته: سوگ

 

تعبیر خواب تخم پرنده

یونگ می‌گوید دیدن تخم پرنده در خواب، نماد پول است. دیدن جوجه از تخم بیرون زدن در خواب، نمادی از موفقیتی است که تاخیر دارد.

تعبیر خواب جوجه پرنده

مطیعی تهرانی: اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می‌شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می‌رسید و کام شما از چند جهت روا می‌گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می‌شوید یا به سفر می‌روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می‌بینید و محتمل خسارت می‌شوید.

 

تعبیر خواب جغد، کرکس و گنجشک

مطیعی تهرانی می‌گوید: 
 •  اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می‌شود.
 • گنجشک دوست مزاحم و وراج است. 

 

آنلی بیتون درباره دیدن حالات مختلف پرندگان در خواب اینگونه می‌گوید:

 • اگر درخواب پرندگانی با بال‌هایی ریخته و خاموش ببینید، نشانه رفتار ظالمانه اغنیا با مردم فقیر است. 
 • دیدن پرنده ای زخمی در خواب، نشانه آن است که برای فرزند گمراه خود تاسف خواهید خورد. 
 • دیدن پرندگان در حال پرواز، نشانه خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی. 
 • اگر کشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شکار می‌کند، نشانه محصول کم و اوضاع نابسامان است.

از اینکه با مجموعه تعبیر خواب پرنده همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا پیشنهادات و نظرات خود را در انتهای همین صفحه با ما به اشتراک گذارید.

منابع:

 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
 • تعبیرستان
 • خواب و رویا427 Comments
 1. سلام. من خواب دیدم که دوتا پزنده نر و ماده دارم که اونا دوتا بچه دارن و من بهشون آب میدم و یکی از اونها همه جا همراه من میاد. تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از پچ پچ بیش از حد و شایعات بی اساس است. با دقت گوش کنید که مردم چه چیزی درباره تان می گویند یا اینکه درباره ی دیگران چه می گویید! علامتی از هدف ها، آرمان ها و امیدهاست.

 2. سلام ی شب خواب دیدم که توی خیابون بودم و تو دستم یه پرنده مثل عقاب یا خروس فک کنم بود بعدش ک پیاده میرفتم هی این پرنده این ور اونور میپرید و دیدم ک برادر بزرگترم هم همراه من شد بعد از چند متر پیاده روی در یک کوچه برادر کوچیک تر از برادر بزرگترم اومد و همانا دیدم یک‌پرنده خوش رنگ قرمز و دستی هم بود همراه من شد ولی یادم نیس از برادر دومی ام گرفته ام یا ن و پرواز میکرد بلافاصله که دستم را بالا میبردم رویه دستم مینشست بعد هم پرنده ک فک کنم خروس بود در مغازه ای ول کردیم و برادر بزرگترم گفت ولش کن ب حال خودش واین پرنده خوش رنگ قرمز هم رویه دستانم بود با ما همراه شده و هی پرواز میکرد روی درختان و وقتی دستمو بالا میکردم مینشست رویه دستم

  • سلام! خوابتان علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. علامتی از هدف ها، آرمان ها و امیدهاست. حاکی از مسأله های حل نشده با برادرتان یا مسأله های حل نشده از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت تان باشد! تعبیر دیگر: علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست. می تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی تان، ویژگی ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید.

 3. سلام من دیشب خواب دیدم یه پرنده از تشنگی درحال جون دادنه آوردمش پیش خودم و وقتی خاستم بهش آب بدم داخل حلقش پر آب بود ولی وقتی من آب میریختم سیراب میشد…بهش غذاهم دادم و وقتی سیر شد پرواز کرد و رفت پیش خانوادم نشسته بودم ک دیدم همون پرنده نشسته پشت در حیاطمون وقتی درو براش باز کردم مث اینکه بهم وابسته باشه دنبالم میومد و خیلی خوشحال بودم انگار همدم پیدا کرده بودم..خانوادمم ذوق میکردن…پرنده هم نمیدونم چی بود اندازه گنجشک بود ولی عجیب بود…میشه تعبیرشو برام بگین

  • سلام! خوابتان علامتی از هدف ها، آرمان ها و امیدهاست. علامتی از ضمیر ناخودآگاه و حالت ذهنی احساسی تان است. جوهره ی زندگی روح، روان و جریان انرژی زندگی است. علامتی از معنویت، دانش، شفا و نیروبخشی است. برخی ویژگی ها و احساسات تان (که آن جانور علامتشان است) را می پذیرید. ممکنست ناشی از احساس ناکافی بودن یا گیچ بودن باشد. راهی برای شماست که می توانید احساسی که در صورت زندگیتان از خود بروز نمی دهید را عملی کنید. تعبیر دیگر: به معنای کمبود هیجان در زندگیتان است. خوابتان بعنوان یک جبران خسارت شناخته می شود. از سوی دیگر، ممکنست فقط به این معنا باشد که پیش بینی یک رخداد یا خبر بزرگ را دارید.

 4. سلام
  من خواب دیده بود که یه پرنده گنجشک مانند با رنگ زرد اومد و رو دستم تخم گذاشت لطفا میشه تعبيرش رو بگید. باتشکر

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان هم دلالت بر مفهوم های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، علامتی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، حاکی از فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می هراسید یا ناتوانید. تمایل تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع های فراوانی را تجربه می کنید. علامتی از هدف ها، آرمان ها و امیدهاست. علامتی از باروری، تولد و ظرفیت خلاق شماست. چیزی جدید، در حال وقوع است.

 5. سلام.
  من خواب دیدم با خانوادم پیاده تو خیابون هستیم و خیابون هم کمی شلوغ بود و من دیدم از بالا پشت بوم یک ساختمونی دود و آتیش بلند شده و کبوترایی از اون آتیش میان بیرون و پرواز میکنن.

  • سلام! خوابتان نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف ها است. زندگی را با روشی مطمئن می پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. لازمست فضایی برای تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، حاکی از انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می کنید روی دیدگاه هایتان حساب نمی کنند یا دیدگاه هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه های گوناگون جمعیتی را در شخصیت تان دخیل کنید. می تواند علامتی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی ترسید و تحت کنترل تان است یا در یک منطقه در دست تان است، علامتی از آتش درونی تان و تحول درونی تان است. چیزی قدیمی می گذرد و چیزی جدید وارد زندگی تان می شود. افکارتان و دیدگاه هایتان تغییر می کنند. آنکه دوستش داشتید، فوت شده است.

 6. سلام خسته نباشید
  من دخترم امروز خواب دیدم که شب بود و من و خواهرم داشتیم ادای صدای اردک در میاوردیم که برای اینکه خواهرم گفت اگر صداش خوب در بیاری برنده میشی منم حالا گفتم باشه امتحان میکنم اردک اسباب بازیه پلاستیکی انگار نارنجکی بود نکشم فکر کنم زرد بود، صدا میداد منم و خواهرم تقریبا همونجور صدای اردک در میاوردم و انگار من بهتر اداش در میاوردم ، بعد دیدم انگار هیچ خبری نیست، بعد نت گوشیم همینجور روشن کردم انگار به این اردکه وصل شده بود یه خانم گفت که توی مسابقه الان شرکت کردم خلاصه سوال ازم پرسید منم بی ربط به اون سواله گفتم منظورتون هجا هست اینکه کدوم هجا باید بگم اونم گفت اره یه نگا کردم دیدم یه جا چند تا حروف کشیده من اونی که داخلش (ا) بود انگار با راهنمایی خودش گفتم و برنده شدم، جایزشم انگار 60میلیون پول بود، که حالا باید از راه مشهد تهران بیاد برسه شیراز، منم به مامان بابام ابجیم گفتم که یه همچین ماجرایی پیش اومده بعد همینجور فکر کردم گفتم اونا حالا از کجا میخوان بدونن خونه ما کجاست
  بعد انگار بابام یه ماشین پیکان بار سفیدی توی تهران داره که میخواد منتقلش کنه که بیاد خونه خودمون ، که فکر کردیم احتمالا اشتباهی پولو ببرن تهران نیارن شیراز که بدن بهمون و با این ماشینه که قراره بیاد شیراز اونا هم از ادرس اون بفهمن بیارن شیراز.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. حاکی از مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «اردک اسباب بازیه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 7. سلام، خواب دیدم پرنده ای که دقیقا نمیدونم چی بود ( ولی پرنده ای کوچیک بود) رو زمین افتاده ومرده بود و گوشتش کباب شده بود /منم ازش میکندم میخوردم میخاستم بدونم تعبیر چیه ?

 8. سلام خسته نباشید.خواب دیدم یه پرنده سبز رنگ دارم که پرواز میکنه رو شونه من نشست که دست رو سرش کشیدم و دیدم که سرش پرهای قرمز خوشرنگ‌داشت رفت رو لامپ اتاقم واونجا بود انگار اونجا خونه اش بود مادرم و برادرم هم اومدن اتاقم و نگاش کردن تو اتاق پرواز میکرد باز برمیگشت کنار چراغ میموند.تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان نمایانگر تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره ای از نبود تجربه در وظیفه ای است؛ یعنی، درباره ی انجام عملی، تجربه ی کافی ندارید. علامتی از هدف ها، آرمان ها و امیدهاست. گویای انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی حالی می کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید لازمست کمی بایستید و درباره ی کارهایتان فکر کنید.

 9. سلام دیشب خوب دیدم یک پرنده فکر کنم فنچ بود یا گنجشک، توی یک جایی حبس بود من گرفتمش و آزادش کردم و تو خواب میگفتم ثواب آزادی این پرنده تقدیم به امام زمان. لطفا تعبیرش رو بفرمایید ممنونم

 10. باسلام وتشکر ازسایت خوبتون،یکی از اقواممون عروس هلندی داره وخواب دیدم ماهم یکی مثل همون داریم.خونه امونم با خونه ای که توش زندگی میکنیم فرق داشت وجالبیش اینجابود که این پرنده ما ی جفتم داشت که رنگش سفید بود کاملا سفید سفید ماده بود ونر طوسی وزرد بود لپاشم نارنجی،این دوتا رو در قفسشون بودن و مادهه هرکی که میومد به جفتش دست بزنه خیلی آروم نوک میزد،دقیق نمیدونم مشکل چی بود که یکی از پسرای دانشگاهمم خونه امون بود،اما نره اومد پیشم وخوابم تموم شد

  • سلام؛ لطف دارید! خوابتان یعنی حس می کنید در بیان تان محدود می شوید و ناگهان آزادی تان را از دست می دهید. ممکنست ناامیدی و معنویتی مهارشده را تجربه کنید. ممکنست نمایانگر این باشد که حس پرنده ای زندانی را دارید. نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید.

1 2 3 22

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور