تعبیر خواب پرنده – دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرنده نمایانگر اهداف، آرزوها و امیدهای فرد بیننده خواب است. دیدن پرنده در خواب به آرزوهایی اشاره دارد که نیازمند رهایی از قید و بند هستند. با تعبیر خواب پرنده زیبا و رنگارنگ، هد هد، مرغ مینا و.... همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب پرنده
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب پرنده بیانگر رهایی از قید و بندهای فرد بیننده خواب است. در تعبیر خواب اسلامی تفسیر خواب پرندگان بر اساس نوع گوشت (حلال و حرام) تعبیر می‌گردند. همراهان گرامی ستاره برای آگاهی از دیگر تعابیر خواب می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایند.

 

تعبیر خواب پرنده - دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرنده

 

تعبیر خواب پرنده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است. 
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: 
 • پرنده: ملاقاتی خوشایند
 • پرنده در حال پرواز: خبرهای خوش
 • بدام انداختن پرنده: غم و غصه
 • تخم پرندگان: ارث
لیلا برایت می‌گوید: تعبیر خواب پرنده، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است. اگر پرنده‌ای را ببینید که بر روی تخم خود نشسته، به این معنا است که به اهدافتان می‌رسید.
 
تونی کریسپ مولف کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌نویسد:
 پرنده نماد تخیل، شهود، ذهن، رهایی از قید و بندها، افکار یا امیدها و آرزوهای پنهان، اشتیاق برای رفتن به فراسوی محدودیت‌ها و مرزها، آگاهی گسترش یافته در رویا به صورت پرنده بزرگی که توان پرواز در ارتفاع بالا را دارد نشان داده می‌شود، زیرا آگاهی و هشیاری گسترده مانند منظره وسیع‌تر از بالا به زمین است. البته نزدیک شدن بدین حالت ممکن است ترسناک یا حتی دردناک باشد، گسترش دیدگاه‌های ما، پلی میان جهانی که در آن زندگی می‌کنیم و با حواس پنج گانه آن را درک می‌کنیم و دنیای عمیق تر شهود، بصیرت و شور ناخودآگاه مصادیق دیگر دیدن پرندگان در رویا هستند.
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

تعبیر خواب پرنده، بیانگر اهداف، آرمان‌ها و امید هاست. خواب دیدن پرنده‌ای که صدا می‌کند و یا پرواز می‌کند، بیانگر لذت، هارمونی، وجد، تعادل و عشق است. بیانگر نگاهی روشن به زندگی است. شما یک آزادی روحانی و روانشناسی را تجربه می‌کنید. مثل این است که باری از شانه هاتان برداشته شده است.

تعبیر خواب پرنده زیبا و رنگارنگ

مطیعی تهرانی می‌گوید: تعبیر خواب پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود میرسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است.

برخی از معبرین اسلامی نیز دیدن پرندگان رنگارنگ در خواب را نشانه‌ای از کارها و مسئولیت‌های متعددی دانسته‌اند که بر دوش صاحب خواب است. 

آنلی بیتون می‌گوید: 
 • تعبیر خواب پرنده با بالهای زیبا، نشانه خوشبختی است. 
 • اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند، نشانه آن است که بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت. 

برخی دیگر از معبرین غربی دیدن پرنده رنگارنگ را به ازدواج صاحب خواب با شخصی مناسب تعبیر کرده‌اند. در تعابیر آنان آمده است که این وصلت به یک زندگی شاد و طولانی منتج خواهد شد. 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب عقاب

 

تعبیر خواب مرغ مینا

از دید معبرین غربی تعبیر دیدن مرغ مینا در خواب این است که شما کسب و کاری را شروع خواهید کرد و از کنار آن درآمد قابل توجهی نصیبتان خواهد شد. شما از این واقعه خوشحال خواهید شد و اطرافیانتان را نیز شاد خواهید کرد. همچنین دیدن این پرنده در خواب برای شما می‌تواند نشانه‌ای از آسایش، رقت و نزدیکی باشد.

 

تعبیر خواب هد هد (شانه به سر)

به بیان معبرین اسلامی دیدن هد هد در خواب بیانگر یک پیام رسان راستگو، فردی صمیمی یا خردمند نزدیک شما و یا حتی جاسوس می‌تواند باشد. دیدن این پرنده در خواب به شما نوید رهایی از رنج‌ها و سختی‌ها را می‌دهد. دیدن هدهد در خواب نشان دهنده فردی است که شناخت درستی از خداوند داشته و قوانین الهی را به درستی فهمیده است.  اگر در خواب دیدید که هدهدی در دست دارید به معنای سود شما از انجام یک تجارت در شهری دیگر است. این که در خواب ببینید هدهدی دارید به معنای تاثیرگذاری شما بر کسی است که قدرت و اقتدار دارد. اگر دیدید هد هد ماده‌ای دارید نشان دهنده ازدواج است.

 

تعبیر خواب گرفتن پرنده با دست

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر ببینی به هوا پریدی و پرنده‌ای را گرفته‌ای، زن خود را رها می‌کنی و زن دیگری می‌گیری.
 • اگر ببینی پرنده‌ای داری و از دست تو پریده، ولی دوباره روی دست تو نشست، حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود، ولی اگر ببینی پرید و بازگشت نکرد، قسمتی از مال و اموالت را از دست می‌دهی.

آنلی بیتون می‌گوید گرفتن پرندگان در خواب، نشانه رسیدن به خواسته‌هاست. 

 

تعبیر خواب پرنده مرده

به تعبیر یونگ خواب دیدن پرنده‌ی مرده یا پرنده‌ای که دارد جان می‌دهد، بیانگر ناامیدی است. شما نگران مسائلی هستید که در ذهنتان می‌گذرد.

 

تعبیر خواب صدای پرندگان

محمدبن سیرین گوید: اگر ببینی پرنده‌های فراوانی در جایی بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، مصیبتی به وجود می‌آید.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جوجه‌های پرنده بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که ماتم و مصیبت بوجود می‌آید.

 

تعبیر خواب پرنده فروشی

مطیعی تهرانی: اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی‌توانستید یکی از آن‌ها را تصاحب کنید موردی پیش می‌آید که از مشاهده کامروایی دیگران حسرت می‌خورید همان طور که در مورد پرواز پرستوها در آسمان گفته شد.
بیشتر بخوانید: تعبیر خواب شاهین

 

تعبیر خواب حمله پرنده

به بیان یونگ خواب دیدن پرنده‌هایی که حمله می‌کنند به این معنی است که شما به چند جهت کشیده می‌شوید (تحت فشارید نمی‌توانید تصمیم بگیرید) شما تضادی با روحیاتتان را تجربه می‌کنید. اگر پرنده‌ها تلاش کنند که وارد خانه شوند، بیانگر این است که مسیر مطلوبتان را در زندگی پیش نگرفته اید. دیگران در زندگی تان دخالت می‌کنند و در مسیر زندگی تان سرک می‌کشند.

تعبیر خواب لانه پرنده

به تعبیر یونگ دیدن لانه پرنده در خواب، نمادی از استقلال، پناه و امنیت است. شما نیاز به چیزی یا جایی امن دارید که به آن برگردید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر تلاشی موفق، فرصت‌های جدید و شانس باشد.

دیدن لانه پرنده در خواب، نمادی از فصل بهار است. زمان یک شروع تازه یا جدید است. تعبیر دیگر این است که لانه پرنده در خواب ممکن است قیاسی از خانه خودتان و ملجا روحانی شما باشد. خواب به شما می‌گوید که با بخش روحانی خود هماهنگ‌تر باشید و روی گسترش و توسعه‌ی آن کار کنید.

تعبیر خواب قفس پرنده

دیدن قفس پرنده در خواب، بیانگر از دست دادن آزادی است. شما حس می‌کنید که گیر کرده‌اید و قادر نیستید که خودتان را به طور کامل ابراز کنید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • پرندگان در قفس: خبر رسیدن از سوی فرزندان
 • پرنده نشسته: سوگ

 

تعبیر خواب تخم پرنده

یونگ می‌گوید دیدن تخم پرنده در خواب، نماد پول است. دیدن جوجه از تخم بیرون زدن در خواب، نمادی از موفقیتی است که تاخیر دارد.

تعبیر خواب جوجه پرنده

مطیعی تهرانی: اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می‌شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می‌رسید و کام شما از چند جهت روا می‌گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می‌شوید یا به سفر می‌روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می‌بینید و محتمل خسارت می‌شوید.

 

تعبیر خواب جغد، کرکس و گنجشک

مطیعی تهرانی می‌گوید: 
 •  اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می‌شود.
 • گنجشک دوست مزاحم و وراج است. 

 

آنلی بیتون درباره دیدن حالات مختلف پرندگان در خواب اینگونه می‌گوید:

 • اگر درخواب پرندگانی با بال‌هایی ریخته و خاموش ببینید، نشانه رفتار ظالمانه اغنیا با مردم فقیر است. 
 • دیدن پرنده ای زخمی در خواب، نشانه آن است که برای فرزند گمراه خود تاسف خواهید خورد. 
 • دیدن پرندگان در حال پرواز، نشانه خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی. 
 • اگر کشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شکار می‌کند، نشانه محصول کم و اوضاع نابسامان است.

از اینکه با مجموعه تعبیر خواب پرنده همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا پیشنهادات و نظرات خود را در انتهای همین صفحه با ما به اشتراک گذارید.

منابع:

 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
 • تعبیرستان
 • خواب و رویا

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo