تعبیر خواب جغد؛ دیدن جغد در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب جغد، تعبیر خواب حمله جغد، تعبیر خواب خوردن گوشت جغد، دیدن جغد مرده در خواب و تعبیر خواب صدا و آواز جغد همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب جغد به شرح زیر است. جغد توانایی دیدن در تاریکی را دارد به همین دلیل نمایانگر حس شهود ماست که توان دیدن یا بینش موشکافانه و دقیق مفاهیم و احساسات را دارد. مراقبت از این حس به عنوان یکی از عوامل یکپارچه به همراه بسیاری از دیگر جنبه‌های تاریک و نهان تجارب و رفتار شما به مانند تغذیه کردن جغد است. به نظر می‌رسد ناخودآگاه انسان حسی از هم نهشتی با تمام حیات دارد و جغد با این گونه خرد جمعی سخن می‌گوید. به دلیل ارتباط جغد با قسمت پنهان حیات، ما گاهی از آن می‌ترسیم و یا احساس خطر می‌کنیم.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب جغد امام صادق - تعبیر خواب جغد ابن سیرین - تعبیر خواب حمله جغد - تعبير خواب جغد سياه - تعبیر خواب کشتن جغد

تعبیر خواب جغد

تعبیر خواب جغد

ابن سیرین گوید: در خواب، مردی است نابکار و حرام بود. اگر بیند کسی جغد همی گیرد، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب، مبارک نباشد.
معبرین غربی گویند:
 • دیدن جغد در خواب نشانه حاکم ستمگر و یا دزد خطرناکی است که بدون کمک دیگران کار می‌کند.
 • همچنین در جایی دیگر گفته شده است که جغد نشانه بیکاری، دوری از ترس و سردرگمی است
 • اگر جغد در کنار شما سقوط کرد بیانگر رسیدن خبر مرگی از دیگران به شماست.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جغد دشمن مکار بود
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن جغدی بر شاخه‌های درخت، نشانه آن است که دشمنان پنهانی در بدنام کردن شما می‌کوشند.

 

تعبیر خواب حمله جغد

اگر کسی درخواب خود را در جنگ با جغد ببیند در بیداری نیز با کسی به درگیری خواهد پرداخت.

 

تعبیر خواب صدای جغد

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است.
آنلی بیتون می‌گوید: شنیدن صدای بم جغد در خواب، علامت آن است که به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت جغد

ابراهیم کرمانی: اگر بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد.

 

تعبیر خواب جغد مرده

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن جغد مرده در خواب، نشانه رهایی از بیماریی شدید یا خطر مرگ است.50 Comments
 1. سلام.من دختر۲۴ساله ام.درخواب دیدم یک جغد خونمونه بعد کلیییییی زنبور عسل انگاری رو کنددوشونن بازم نمیدونم کندوعه یانه بعدجغد تلاش میکگه یه زنبور عسل بخورد ک تلاش میکنه ولی من دیدیم یک زنبورعسل و خورد بعد منو داداشم ک ازمن کوچیکتره و خواهر کوچیکترم توخونه شب شده میخاییم بخوابیم ک کلی سوسک قهو ای بالدار توخونه است ک من ب داداشم دعوامیکنم فک میکنم ایناسوسکاکارداداشمه توخونه پرشده ازسوسک ومن میترسم بخوابم حتی یه سوسک و رو پام منم میترسم خودمو تکون میدم ک برع بعد ب خواهرم و داداشم میگم بیاکنارهم بخوابیم من میترسم بخوابم ک خواهرم میگه بخواب نگا من همجام پتو انداختم و پاهام ببرونه پتو

  • سلام! خوابتان یعنی فرصت های بسیاری برایتان وجود دارند که در زندگی پیشرفت کنید؛ آنها را از دست ندهید! کندوی عسل، علامتی از سختکوشی و اهمیت کار گروهی است. ممکنست ترفیع شغلی پیش رویتان باشد. علامتی از ارزش، خوش شانسی، هماهنگی، خلاقیت، سعادت و برکت است. علامتی از سختکوشی و مجاهدت است. سختکوشی تان در پایان، نتیجه های شیرینی خواهد داشت. تعبیر دیگر: نمایانگر چیزهایی است که در زندگی تان اتفاق می افتند یا آنچه زمزمه ی خلاقیت دارد. علامتی از خرد، بینش، جادو، آگاهی و تقوای زیاد است. خیلی با حس شهودی و قدرت ذهنی تان مرتبط هستید. مترادف تاریکی و ضمیر ناخودآگاه است. ممکنست به شما بگوید که گذشته یا رفتارهای منفی خاصی را رها کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «بعد منو داداشم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • بعد منو داداشم و خواهرکوچکترم توخوته میخاییم بخوتبیم ک خونه پرشده ازسوسکایه قهوای بالدار حتی رو پاهام یکی ومن میترسم تلاش میکنم بندازمش ب داداشم دهوانیکنم چون فک میکنم این سوسکا کاراونه ک اومدن خونه بعد بهشون میگم کنارهم بخوابیم من میترسم ک خواهرم میگ مث من بخواب ببین همه جامو پتوانداختم غیرازپاهام

    • مدیر سایت آذر 6, 1399 at 12:46 ب.ظ

     در ادامه: نمایانگر مسأله های حل نشده با ایشان یا مسأله های حل نشده از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. همچنین، ایشان علامتی از جنبه ای از رابطه تان با آنان است. علامتی از تمیز نبودن است. نمایانگر طول عمر، سرسختی و تجدید است. لازمست جنبه های اصلی زندگی تان را دوباره ارزیابی کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر جنبه ای نامطلوب از خودتان است که لازمست با آن مواجه شوید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. به احساسات منفی نهفته تان اشاره دارد که درباره ی شخصی در زندگی تان دارید. در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تلاطمی است که از درون، آزارتان می دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید.

 2. سلام

  من خواب دیدم تو خونه مون پرنده های مختلفی میان

  انگار برادرم اونارو از طبیعت میگیره

  من سعی کردم ازادشون کنم

  وقتی جغدو ازاد کردم دیدم نمیتونه پرواز کنه

  زیاد دور نشده بود برگردوندمش بهش غذا دادم میخواستم درمانش کنم بعد ازادش کنم که از خواب بیدار شدم

  لطفا تعبیرشو بگین

  • سلام! خواب‌تان نمادی از هدف‌ها، آرمان‌ها و امیدهاست. نمادی از خرد، بینش، جادو، آگاهی و تقوای زیاد است. خیلی با حس شهودی و قدرت ذهنی‌تان مرتبط هستید. مترادف تاریکی و ضمیر ناخودآگاه است. ممکنست به شما بگوید که گذشته یا رفتارهای منفی خاصی را رها کنید.

 3. با سلام. خواب دیدم که یک جغد با پرهای زردرنگ بالای سرم می چرخید. من از جغد خیلی بدم میاد و در خواب ازش فرار می کردم و جیغ میزدم. اما اون به من کاری نداشت فقط در ارتفاع پایین دور سرم میچرخید. نهایتا رفتم تو ساختمان. میشه لطفا خوابم را تعبیر کنید؟ممنونم

  • سلام! خواب‌تان نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید. نمادی از خرد، بینش، جادو، آگاهی و تقوای زیاد است. خیلی با حس شهودی و قدرت ذهنی‌تان مرتبط هستید. جغد، مترادف مرگ، تاریکی و ضمیر ناخودآگاه است. ظاهر جغد، ممکنست به شما بگوید که گذشته یا رفتارهای منفی خاصی را رها کنید. گویای فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می‌هراسید یا ناتوانید. تمایل‌تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی‌تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع‌های فراوانی را تجربه می‌کنید. بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد.

 4. با سلامو خسته نباشید

  من خواب دیدم که یه خانواده ی جغد که دو تا جوجه و دوتاام مادر پدرشون بودن رو پشت بوممون لونه ساخته بودن که یه دفه لونشون افتادو همگی باهم رفتن

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی زمان شروعی تازه است. تعبیر دیگر: ممکنست قیاسی از خانه‌ی خودتان و پناهگاه روحانی‌تان باشد. می‌گوید با بخش روحانی‌تان هماهنگ‌تر باشید و روی گسترش آن کار کنید. تعبیر دیگر، بیانگر راحتی، امنیت، خانه، حمایت یا فرصت‌های جدیدی است. شرایط لانه را در نظر بگیرید و اینکه چگونه موازی موقعیت خانه و زندگی‌تان می‌شود. تعبیر دیگر، به معنای وابستگی عاطفی و احساسی است. نمادی از خرد، بینش، جادو، آگاهی و تقوای زیاد است. خیلی با حس شهودی و قدرت ذهنی‌تان مرتبط هستید. جغد، مترادف تاریکی و ضمیر ناخودآگاه است. ممکنست به شما بگوید که گذشته یا رفتارهای منفی خاصی را رها کنید.

 5. سلام وقت بخير

  من خواب ديدم تو تراس خونمون صداي جوجه و پرنده ميومد(توي واقعيت چند ماه پيش چندتا پرنده اينجا تخم گذاشته بودن رفتن) رفتم كه بزنم به شيشه تا برن اينجا نمونن ديدم پرنده هاي عجيب غريب هم هستن مثلا يه جغد بود كه بدنش خيلي دراز بود خيلي ترسيدم هي زدم به شيشه پرواز كرد رفت ولي هم زمان با موج دريا يه سري پرنده و موجودات دريايي عجيب ديگه هم ميومدن و باز من ميزدم ميرفتن، در نهايت همه رفتن و طبيعي شد همه چيز

  تعبيرش چي ميتونه باشه

  ممنون

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. به دنبال جایگاه بالاتر و وجهه هستید. این ممکنست به این معنا باشد که پله‌های نردبان اجتماعی را یکی‌یکی بالا می‌روید. بیانگر پچ‌پچ بیش از حد و شایعات بی‌اساس است. با دقت گوش کنید که مردم چه چیزی درباره‌تان می‌گویند یا اینکه درباره‌ی دیگران چه می‌گویید! نمادی از خرد، بینش، جادو، آگاهی و تقوای زیاد است. خیلی با حس شهودی و قدرت ذهنی‌تان مرتبط هستید. مترادف تاریکی و ضمیر ناخودآگاه است. ممکنست به شما بگوید که گذشته یا رفتارهای منفی خاصی را رها کنید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 6. تو خواب ديدم تو كوچه ها سرگردونم سر راهم چند نفرو ديدم ازشون ترسيدم و مسيرمو عوض كردم اما يه جغد سفيد و ديدم كه بهم حمله كرد چند بار و من فرار كردم و وارد يه خونه شدم كه درش و راحت باز كردم اما يه راه پله خيلي تنگ داشت كه به سختي ازش رد شدم ولي حياط سرسبز و زيبايي داشت همونجا از حال رفتم يه آشناي دورمو ديدم كه بالاسرم بود و خونه مال اون بود

  • خواب‌تان یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. نمادی از خرد، بینش، جادو، آگاهی و تقوای زیاد است. خیلی با حس شهودی و قدرت ذهنی‌تان مرتبط هستید. جغد، مترادف مرگ، تاریکی و ضمیر ناخودآگاه است. ظاهر جغد، ممکنست به شما بگوید که گذشته یا رفتارهای منفی خاصی را رها کنید.

 7. سلام

  توی خواب دیدم که یه جغد توی خونمون هست که توی قفسه

  بعد دیدم که ناراحته و یه جا کز کرده و

  به غذا و آبی هم که توی قفسش بود دست نزده بود

  منم اونو از قفس اوردم بیرون و بغلش کردم

  • خواب‌تان یعنی حس می‌کنید در بیان‌تان محدود می‌شوید و ناگهان آزادی‌تان را از دست می‌دهید. ممکنست ناامیدی و معنویتی مهارشده را تجربه کنید. ممکنست بیانگر این باشد که حس پرنده‌ای زندانی را دارید. نمادی از خرد، بینش، جادو، آگاهی و تقوای زیاد است. خیلی با حس شهودی و قدرت ذهنی‌تان مرتبط هستید. جغد، مترادف مرگ، تاریکی و ضمیر ناخودآگاه است. ظاهر جغد، ممکنست به شما بگوید که گذشته یا رفتارهای منفی خاصی را رها کنید.

 8. سلام .. من خواب دیدم که یه جوجه جفد زرد رنگ پرواز میکرد و من عکس میگرفتم و نشت زمین ..من هم گرفتمش و انداختم تو نایلون که ببرمش ..ولی وقتی رفتم دیدم با خودم نبردمش .. میشه بگید یعنی چی ؟

  • خواب‌تان یعنی تمایل دارید به یک تصویر خاص، زمان خاص یا دوره‌ای خاص در زندگی‌تان بچسبید. نمادی از خرد، بینش، جادو، آگاهی و تقوای زیاد است. خیلی با حس شهودی و قدرت ذهنی‌تان مرتبط هستید. جغد، مترادف مرگ، تاریکی و ضمیر ناخودآگاه است. ظاهر جغد، ممکنست به شما بگوید که گذشته یا رفتارهای منفی خاصی را رها کنید.

 9. خواب دیدم که با پدرم تو خونه ی مادر بزرگم که با داییام زندگی میکنه بودیم دمه پنجره یه جغد نشسته بود که من به بابام گفتم نکنه وحشی باشه بابام دستشو کرد تو دهنش ولی کاری نداشت بعد جغده یهو خودشو شروع کرد به لوس کردن بعد پرید تو خونه و تبدیل به پسر بچه شد شروع کرد به حرف زدن بعد گفت من جنم اسمشم گفت ولی من یادم نیست بعدش مو های پسر بچه شروع کرد به سفید شدن ویهو دوید به سمت دیوار من بادست زدم به دیوار دیوار شکست و با پسر بچه پرت شد تو کوچه و بچه مرد ولی من هی فکر میکردم جنه الان میره تو بدنه یکی دیگه

  • خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نمادی از خرد، بینش، جادو، آگاهی و تقوای زیاد است. خیلی با حس شهودی و قدرت ذهنی‌تان مرتبط هستید. جغد، مترادف مرگ، تاریکی و ضمیر ناخودآگاه است. ظاهر جغد، ممکنست به شما بگوید که گذشته یا رفتارهای منفی خاصی را رها کنید. بیانگر چیزیست که دیگر دست‌یافتنی نیست یا دیگر در دسترس نیست. یعنی حس می‌کنید از زندگی و جامعه جدا می‌افتید. ممکنست شما را به حرکت کردن فراخواند یا اینکه بخواهد حالت‌های فکری و رفتاری دمده‌تان را ترک و رها کنید. بر مسأله‌هایتان غلبه می‌کنید و بر مانع‌ها فائق می‌آیید.

 10. سلام. نمیدونم کجا بودم تو محوطه اونجا یه جغد بزرگ قهوه ای دیدم داشت پرها شو میجورید.حواسش به خودش بود نه به من.بعدش از ساختمون اون محوطه ترامپ رو دیدم داشت از دست همین جغده خودشو مخفی میکرد. نمیدونم چرا جغده برای اینکه سر ترامپ رو پیدا کنه قفسه سینش رو باز کرده بود من این صحنا درگیری رو ندیدم. فقط دیدم ترامپ رو دارن میارن با سینه کنده شده داشت خودش راه میرفت و زنده بود تو سینش بجای اینکه قلب دیده بشه دل و روده معلوم بود.

  لطف میکنید اگه جواب بدید.

  • خواب دیدن جغد، نمادی از خرد، بینش، جادو، آگاهی و تقوای زیاد است. خیلی با حس شهودی و قدرت ذهنی‌تان مرتبط هستید. جغد، مترادف مرگ، تاریکی و ضمیر ناخودآگاه است. ظاهر جغد، ممکنست به شما بگوید که گذشته یا رفتارهای منفی خاصی را رها کنید. جغد سفید یا جغد برفی، روی آگاهی و روشنگری جدیدتان تأکید دارد. دیدن شخص مشهور، بیانگر باورها و درک‌تان از اوست. اینکه به او حمله می‌کند، گویا بیانگر بیزاری شما نسبت به این شخص است.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور