تعبیر خواب هدهد – خوردن گوشت هدهد در خواب چه مفهومی دارد؟

هدهد از پرندگانی است که دیدن آن در خواب به تعبیر اکثر معبرین اسلامی همراه با خیر و برکت است. با تعبیر خواب هدهد (شانه به سر) همراه ما باشید.

تعبیر خواب شانه به سر - دیدن هدهد در بیداری – تعبیر خواب گوشت هدهد – تعبیر خواب خوردن هدهد

 

تعبیر خواب هدهد

ستاره | سرویس سرگرمی – امام صادق (ع) و دیگر معبرین اسلامی به طور کلی دیدن، بانگ و فریاد پرندگان را در خواب به خیر و خوبی تعبیر کرده‌اند مگر این‌که پرنده دیده شده در خواب به بد یمنی و شومی مشهور باشد. هدهد یا شانه به سر از پرندگانی که تعبیری نیکو به همراه داشته و به گفته ابن سیرین دیدن آن در خواب نشانه ای از حضور مردی بزرگ و با خیر و منفعت می‌دهد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

یوسف نبی علیه السلام می‌فرماید:
دیدن هدهد خبر خوش بود.
 
امام صادق (ع) می‌فرمایند: 
تعبیرهای هدهد عبارت‌اند از:
  1. خیر
  2. خوشی
  3. بزرگی
  4. پیروزی و غلبه
 
خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن هدهد، به پیامرسانی راستگو تعبیر می‌شود و ممکن است، بر عذاب و گرفتاری نیز، دلالت داشته باشد.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی هدهد با تو حرف می‌زند، تعبیرش این است که به مسائل و چیزهایی از امور جهان آگاه می‌شوی.
 

تعبیر خواب خوردن گوشت هدهد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت هدهد را می‌خوری از مال و اموال شخصی زیرک مصرف خواهی کرد.
 
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستاننظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور