گسترش و معنی ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه

معنی ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه قضاوت نکردن افراد از روی ظاهر آن هاست. گسترش ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه فعالیت صفحه ۱۲۲ کتاب نگارش دهم است.

ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – ظاهر ضعیف یا جثه کوچک هیچ موجودی دلیل بر ناتوانی و ضعف آن شخص نیست. هر کس توانایی های منحصر به فرد خود را دارد که چه بسا بسیار تاثیرگذار و قوی تر از آن چیزی باشد که به نظر می‌آید. خلاصه این مفهوم در معنی ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه آمده است و در زبان مردم رایج و جاری است. در این مطلب ابتدا مفهوم و کاربرد آن را بررسی می‌کنیم، سپس با یک انشا این ضرب المثل را گسترش می‌دهیم. 

 

ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه

 

معنی ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه

هیچگاه نمی‌توان افراد را از روی ظاهرشان قضاوت کرد. همانطور که اگر کسی از خاصیت و تندی فلفل خبر نداشته باشد آن را دست کم خواهد گرفت اما اگر آن را بشناسد در استفاده از این ادویه محتاط تر خواهد بود، درباره انسان ها هم نباید بر اساس ظاهرشان، نظری بدهیم که ممکن است درست نباشد، زیرا نمی دانیم پشت ظاهر هر کسی چه ویژگی ها و توانایی هایی نهفته است.

کاربرد این ضرب المثل زمانی است که کسی را که جثه و اندام کوچک دارد اما بسیار زبر و زرنگ و باهوش است را می‌خواهند توصیف کنند.

بنر-هومکا-ستاره

 

معنی و گسترش ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه

 

گسترش ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه با یک انشا

مقدمه:

هر وقت ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه را می شنوم ناخودآگاه یاد چینی ها و ورزش های رزمی شان می افتم.

بدنه:

البته که من تا به حال با چینی جماعت، روبرو نشده ام و چنین رویایی هم در سر ندارم، اما از وقتی پا به عرصه ورزش، آنهم ورزش رزمی ووشو پا گذاشته ام، عاشق تکنیک های هنر مبارزه چین شده ام. می‌بینم که چینی ها با همان جثه کوچک و قد کوتاهشان چقدر قدرتمند هستند و رزمنده اایشان از پس هر نژاد غول پیکر و درشت جثه ای بر می‌آیند. شاید اگر درباره هنرها و ورزش‌های آن‌ها نمی‌دانستیم آنقدرها هم جدی‌شان نمی‌گرفتیم. اما امروزه همین چشم بادامی های کوچک، با تلاش و اراده دارند دنیا را تسخیر می‌کنند.

نتیجه:

به راستی هیچوقت نمی‌توان از ظاهر کسی،‌قضاوت درستی درباره او داشت. وقتی امروزه می‌دانیم یک مورچه می‌تواند اجسامی تا ۱۰۰ برابر وزن خود را حمل کند، دیگر جایی برای قضاوت های ظاهری و کوته فکری باقی نمی ماند. خدا در وجود هر موجودی کوچک یا بزرگ قدرت و استعدادهایی قرار داده که مخصوص خود اوست و با دیگران تفاوت دارد.

 

کاربران عزیز؛ شما هم انشاهای زیبای خود را درباره این ضرب المثل برای ما در بخش «نظرات و پرسش‌ها» بفرستید تا با نام خودتان منتشر شود. شما می توانید معنی و مفهوم و گسترش ضرب المثل شاهنامه آخرش خوشه را نیز در ستاره بخوانید.


ستاره
Logo