معنی شعر کودکان سنگ فارسی هشتم با آرایه ها و نکات

معنی شعر کودکان سنگ

معنی شعر کودکان سنگ

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – کودکان سنگ شعری از نزار قبانی (شاعر سوریه ای) است که در درس ۱۶ کتاب فارسی هشتم آمده است. معنی شعر کودکان سنگ را با آرایه های ادبی و معنی کلمات آن بخوانید. این شعر را که در وصف مقاومت کودکان فلسطینی در برابر اشغالگران است و جزو ادبیات پایداری محسوب می‌شود، عبدالرضا رضایی نیا ترجمه کرده است. 

 

معنی شعر کودکان سنگ نزار قبانی در فارسی هشتم

معنی شعر کودکان سنگ

معنی شعر کودکان سنگ

 

کودکان سنگ

دنیا را خیره کردند

با آنکه در دستانشان جز سنگ نبود

چونان مشعل‌ها درخشیدند

و چونان بشارت از راه رسیدند

ایستادگی کردند، خروشیدند و شهید شدند.

کودکانی که در فلسطین برای دفاع از خود و کشورشان سلاحی به جز سنگ ندارند و با پرتاب سنگ از خود دفاع می‌کنند دنیا را شگفت زده کردند با اینکه در دست‌هایشان به جز سنگ چیز دیگری نبود. مثل چراغدان‌ها درخشیدند و مثل مژده و خبری خوش از راه رسیدند. استقامت کردند و فریاد زدند و شهید شدند.

معنی کلمات: چونان: چون، مثل / مشعل: چراغدان / بشارت: خبر خوش، مژده / خروشیدند: فریاد زدند

آرایه های ادبی: تشبیه کودکان فلسطینی به مشعل / تشبیه کودکان فلسطینی به مژده و بشارت 

نکته زبانی: کودکان سنگ ترکیب اضافی است => اضافه اقترانی یعنی مضاف الیه «قرین و همراه» با مضاف است (سنگ همراه و قرین با کودکان فلسطینی است.)

 

آه، ای لشکریان خیانت‌ها و مزدوری‌ها!

هر قدر هم که تاریخ درنگ کند

به زودی، کودکان سنگ،‌ ویران‌تان خواهند کرد!

افسوس ای سپاه خائن‌ها و مزدور‌ها، هر چقدر هم تاریخ صبر کند (و ظلم شما ادامه پیدا کند)، به زودی کودکان فلسطین شما را نابود می‌کنند.

معنی کلمات: مزدوری:‌ در مقابل دریافت پول حاضر به انجام هر کاری شدن / مزدور: اجیر و مزدگیر / درنگ: توقف، تاخیر

آرایه های ادبی: لشکریان خیانت‌ها و مزدوری‌ها: استعاره از صهیونیست‌ها / شخصیت بخشی به تاریخ (درنگ کردن) / 

 

ای دانش آموزان غزه!

به ما بیاموزید

که چگونه سنگ در دستان کودکان،

حماسه می‌آفریند؟

ای دانش‌آموزان غزه! به ما یاد بدهید که چگونه سنگ در دست‌های کودکان، شجاعت خلق می‌کند؟

آرایه های ادبی: شخصیت بخشی به سنگ (حماسه آفریدن سنگ) / پارادوکس در آموزگار بودن دانش آموزان (ای دانش آموزان به ما بیاموزید)

 

ای فرزندان غزه!

با تمام توانتان بتازید و

ای فرزندان غزه! با تمام قدرتتان با دشمن بجنگید و

معنی کلمات: بتازید: حمله کنید، بجنگید

معنی شعر کودکان سنگ

معنی شعر کودکان سنگ

 

در راهتان استوار بمانید

در گستره نبردهاتان پیش بروید.

در راهتان (راه دفاع از خود و مبارزه با دشمن) مقاوم و سرسخت بمانید و در میدان نبرد جلو بروید و پیشروی کنید.

معنی کلمات: گستره: میدان

آرایه های ادبی: راه، گستره، پیش رفتن: تناسب

 

ای دوستان کوچک ما، سلام!

برای چیدن زیتون مهیا باشید!

در لحظه‌هایی که درختان زیتون، بارور می‌شوند

و وطنی زاده می‌شود در چشم‌ها

و افقی دیگر نمایان،

چهره قدس، درخشان و

رخساره فلسطین پرفروغ و تابان می‌شود.

سلام ای دوستان کوچک ما! برای زندگی در صلح و صفا آماده باشید. (آینده ای پر ثمر در راه است) وقتی که درختان زیتون (صلح و آرامش) به ثمر می‌نشینند ملتی به دنیا می‌آید و جهانی تازه آشکار می‌شود و چهره قدس و فلسطین نورانی می‌شود.

معنی کلمات: رخساره: صورت و چهره / پرفروغ: تابناک، نورانی و روشن

آرایه های ادبی: زیتون نماد صلح و پیروزی (شاخه زیتون نماد صلح در سنت‌های محلی عرب است. شاخه زیتون در پرچم سازمان ملل متحد نیز به عنوان نماد صلح استفاده شده‌است.) / تشخیص یا شخصیت بخشی به فلسطین (رخساره ی فلسطین ، پر فروغ و تابان می‌شود)

 

همراهان عزیز شما می‌توانید معنی شعر پرنده آزادی هشتم با آرایه ها و معنی کلمات را نیز در ستاره بخوانید. نظرات و سوالات خود را درباره معنی شعر کودکان سنگ با ما به اشتراک بگذارید.


ستاره
Logo