تعبیر خواب ارتباط با نامحرم چیست؟

تعبیر خواب ارتباط با نامحرم، همبستر شدن با غریبه، نزدیکی با محرم و رابطه با افرادی که ممکن است نشناسیم یا به ما حرام باشند، در این بخش آورده شده است. با مجموعه‌ای از تعبیر خواب رابطه با نامحرم با ادامه این مطلب همراه باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب ارتباط با نامحرم، جماع،  آمیزش و نزدیکی نسبت به یکدیگر تفاوت‌های چندانی نداشته و از دیدگاه معبران یکسان است. تحقیقات نشان داده است که یک فرد در طول عمر خود حدود ۱۰۰ هزار خواب می‌بیند. خواب رابطه جنسی حدود ۸ درصد این خواب‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. با مراجعه به صفحه تعبیر خواب ستاره می‌توانید از معنا و مفهوم رویاهای خود با خبر شوید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
تعبیر خواب ارتباط با نامحرم

تعبیر خواب ارتباط با نامحرم

 

تعبیر خواب ارتباط با نامحرم

تحلیلگران خواب و رویا درباره اینگونه خواب‌ها می‌گویند:
تعبیر خواب رابطه جنسی، ارتباط با نامحرم و یا حتی لمس معشوق معمولا نشانه‌ این است که قسمت‌های مختلف بدن شما نسبت به یکدیگر درگیر هستند. نوع خواب شما بیانگر چگونگی این درگیری میان اعضای بدن است. 
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
 • رابطه با نامحرم در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا هستید. 
 • اگر غمگین هستید از غم فارغ می‌شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می‌کنید، 
 • اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می‌رسد و خوشحالتان می‌کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می‌کنید.
 • خواب ارتباط با نامحرم می‌تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب‌های شیطانی تعبیر ندارند.

برای دریافت تفاسیر معبرین اسلامی می‌توانید به تعبیر خواب نزدیکی رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب عشق بازی با نامحرم

به تعبیر معبرین غربی دیدن همبستر شدن با فرد غریبه و نامحرم به تغییراتی که در درون شما در حال رخ دادن است اشاره دارد. این رویا همچنین بر این مساله تاکید دارد که شما از همه لحاظ آمادگی رویارویی با این تغییرات را دارید.

 

تعبیر خواب لمس نامحرم

لمس نامحرم در خواب برای مردان دال بر شادی و رسیدن به هدف است. به تعبیر معبرین غربی اگر مردی مجرد در خواب خود ببیند که به زنی دست می زند تعبیرش آن است که ازدواج می کند و صاحب فرزند می شود. اگر مرد متاهل این خواب را ببیند دال بر خیر و صلاح دیدن و دنیایش است.

شیخ طوسی در رابطه با دست زدن به بدن نامحرم می گوید: اگر کسی چنین خوابی ببیند دلیل بر آن است که به او غم و اندوهی رسد و اگر مانع آن شد از غم و اندوه رهایی یابد.

 

تعبیر خواب ارتباط با محرم

ابن سیرین گوید:‌ اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است آمیزش کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود و بعضی از معبران گویند: اگر زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید.
کارل یونگ می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینید که با پدر، مادر و حتی خواهر یا بردار خود رابطه جنسی برقرار کردید، این بدان معناست که ارتباط شما با این افراد عمیق‌تر و بهتر از گذشته می‌شود. آشتی کردن نیز می‌تواند تعبیری برای این نوع رویا باشد.
 • اگر در خواب ببینید که با خواهر خود رابطه جنسی برقرار می‌کنید، این خواب آرزوهای درونی و ترس‌های شماست.
 • اگر در خواب ببینید که با برادر خود رابطه جنسی برقرار می‌کنید، تعبیر آن گیج شدن در یک موقعیت کاری خواهد بود.

 

ارتباط با زن مرده در خواب

ابن سیرین: اگر بیند با زن که مرده است نزدیکی نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد. اگر بیند با زن مرده بیگانه نزدیکی کرد، دلیل که کاری که از آن نومید شده باشد به تمامی بیابد.
جابر مغربی: اگر بیند با زنی آمیزش کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • در خواب نزدیکی کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد.
 • اگر بیند با زن مرده آمیزش کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به وی رسد.

در هنگام بررسی تعبیر خواب ارتباط با نامحرم، احتمال برخورد با موضوعاتی همچون تجاوز، ارضا شدن، لواط و … در خواب وجود دارد که با رجوع به تفاسیر هر کدام (تعبیر خواب تجاوز، تعبیر خواب ارضا شدن، تعبیر خواب لواط) می‌توان درک بهتری از رویا دیده شده دریافت کرد.

 
 

تعبیر خواب ارتباط با زن در دوران پریودی

اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد. اگر بیند با پادشاه نزدیکی نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود. اگر بیند با زن در زمان پریودی آمیزش نمود، دلیل که کارش بد شود. و بعضی معبران گویند: با زن در دوران قاعدگی نزدیکی کردن آسانی کارهای دنیایی او است.

 

تعبیر دیدن رابطه دیگران در خواب

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:‌ اگر در خواب در حال مشاهده رابطه جنسی دیگران هستید، ممکن است که در زندگی واقعی بیش از حد در رابطه میان آن‌ها تاثیر داشته باشید. شاید بحث و حرف درباره شما در خلوت این افراد زیاد است.

 

تعبیر خواب خارج شدن آب منی 

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند با مرده ارتباط داشت و آب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود. برای آگاهی کامل از اینگونه رویاها به تعبیر خواب منی رجوع نمایید.
 
تفسیر ارتباط با نامحرم از نظر قرآن

در آداب اسلامی گفته شده که در ارتباط با نامحرم می‌بایستی حرف‌های پسندیده زده شود و از صحبت راجع به تمایلات غریزی اجتناب گردد.

در داستان حضرت یوسف در قرآن کریم می‌خوانیم که زلیخا و زنان مصر قصد مراوده با حضرت یوسف را داشتند و ایشان در مواجهه با این خطر از خداوند یاری خواست، «قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَی مِمَّا یدْعُونَنی إِلَیهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کیدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیهِنَّ وَ أَکنْ مِنَ الْجاهِلینَ» گفت «پروردگارا زندان نزد من محبوبتر است از آنچه اینها مرا بسوی آن می‌خوانند! و اگر مکر و نیرنگ آن‌ها را از من باز نگردانی، بسوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود!» از این آیه اینگونه استنباط می‌شود که ارتباط و گفت و گو با نامحرم تا جایی خطرناک است که حضرت یوسف با آن قداست و مقام از این عمل بیم داشته و زندان را به آن ترجیح داده است.

از اینکه با تعبیر خواب ارتباط با نامحرم همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. همانگونه که در ابتدای متن گفته شد این گونه خواب‌ها اگر جنبه شیطانی داشته باشند، تعبیر چندانی نخواهند داشت.359 Comments
 1. با سلام چندی پیش خواب دیدم که جاریم همه مارو میبره روبه روی ویترین ارایشگاهی و‌میگه منتظر بمونید و میره پشت یه پرده ای با یه آقای امریکایی ، پرده به ناگهان کنار میره و من میبینیم که جاریم در بغل اون آقا در حال رابطه هستند و مستقیم نگاهش به من خورد و من سریعا سرم رو پایین انداختم که یعنی ندیدم و به مادرشوهرم اینا نگاه کردم که اونها متوجه شدند یا نه ولی انگار نه انگار در صورتی که پرده همچنان باد میزد و جاریم کاملا معلوم بود بعد جنددقیقه اومد بیرون و گفت بریم و در ادامه گفت اینجا آدم انرژی میگیره خیلی حال میده .

  • سلام! خوابتان ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. گویای جنبه ای از شماست که برایتان آشنا نیست. ممکنست احساسات یا استعدادهای مهم را فراموش کنید یا نادیده بگیرید (از آنها غفلت کنید). به خواسته هایتان از پرماجرا بودن در زندگی جنسی تان اشاره دارد.

 2. سلام من خواب دیدم که دختر خالم داره با دوست بابام در حال رابطه جنسی هستند من هم کنارشون هستم و دارم تماشاشون میکنم و به دختر خالم میگم نباید این کار رو بکنی

  • سلام! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. حاکی از جنبه هایی از خودتان است که هنوز می کوشید بشناسیدشان. به خواسته هایتان از پرماجرا بودن در زندگی جنسی تان اشاره دارد. دانش و اطلاعاتی دارید که به دیگران کمک می کند.

 3. سلام.من در خواب دیدم که شوهرم با زن دیگر میخواست نزدیکی بکنه.

  • سلام! خوابتان گویای مسأله های متروک در رابطه ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می کنید و لازمست احساسات تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می کنید از رابطه ی فعلی تان ناراضی هستید. نمایانگر رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. تعبیر دیگر: بیانگر سوءظن تان به شخصی خاص، رابطه یا موقعیت خاص است. وقتی حس ناامنی دارید و با تعهدهای مهم زندگی تان در این زمان مواجه شده اید، اتفاق می افتد. نمایانگر دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید.

 4. سلام.من خواب دیدم که شوهرم با یک زن ناشناس میخواست وارد ارتباط جنسی بشه.

  • سلام! خوابتان نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر وسوسه و گناه است. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. نمایانگر رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. بیانگر مسأله های متروک در رابطه ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می کنید و لازمست احساسات تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می کنید از رابطه ی فعلی تان ناراضی هستید. نشانگر سوءظن تان به شخصی خاص، رابطه یا موقعیت خاص است. وقتی حس ناامنی دارید و با تعهدهای مهم زندگی تان در این زمان مواجه شده اید، اتفاق می افتد. برای خودتان متأسفید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید.

 5. سلام من در شرف ازدواجم و هنوز ازدواج نکردم خواب دیدم با همسرم و دوستم و زنش چهارتایی رفتیم مسافرت

  بعد که همه خواب بودن زن دوستم اومد به من گفت من خیلی دوستت دارم و بیا باهم رابطه جنسی داشته باشیم و رفتیم توی همون اتاق که خانوم خودم بود شروع کردیم و من همش حواسم بود خانومم بیدار نشه ببینه

  • سلام! خوابتان نشانگر رابطه تان با نامزدتان است. اغلب، خواب ها روی احساسات سرکوب شده ای تمرکز می کنند که هنوز برای نامزدتان ابراز نکرده اید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نشانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره ای که در سفرتان می بینید و روش سفرتان، نمایانگر احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. نشانگر تمایل تان برای چیزهای خوب تر در زندگی است. آماده اید عشق را در زندگی تان بپذیرید. ممکنست احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معناهای اینگونه خواب ها می باشند.

 6. سلام وقت بخیر من خانوم ومتاهل هستم.تازه عروسی کردم همسرمم خیلی دوست دارم اما اخیرا خیلی باهم مشاجره داریم و اکثرا بخاطرمادرشه.چندباره خوابای میبینم که اشفته میشم.یکبارخواب دیدم یکی ازادمهای که قبلا میشناختمش به خوابم اومده بودونذری پخش میکرد سعی میکرد منو ببوسه.اما خجالت میکشید.دومین بارخواب دیدم پدربزرگم که فوت کرده باعصبانیت به من میگفت کاندوم میخوام منم خجالت میکشیدم گفتم برای چی مبخوای شماکه فوت کردی.بعدهم بامن رابطه برقرارکرد.دیشب هم خواب دیدم پسرعموی شوهرم اومده خونمون و داره غذا میخوره به شوهرم میگفت خوشبحالت زنت دستپختش خیلی خوبه و نگام میکردچشمک میزد منظورداشت بهم.خیلی اشفته هستم لطفایک تعبیردرست ازخوابهام بهم بگید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی ممکنست می کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده اید را زنده کنید. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. نشان از تمایل به چیز تازه و متفاوت در زندگی جنسی تان دارد. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. ایشان دنبال چیزی است. تعبیر دیگر: ممکنست پیغامی رمانتیک باشد. نمایانگر رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید.

 7. سلام وقت بخیر من خواب دیدم که خونه ی خالم بودیم بعد اونجا مراسم ختم مامان بزرگم‌ بود مامان بزرگم‌ یک سال پیش فوت شدن بعد اونجا خودم و پسر خاله ام داشتیم شربت یا چای میریختیم بعدش خودم و پسر خاله ام همش میخندیدیم یعنی اون میخندوندم بعدش که داشتیم میخندیدیم من دستم رو گذاشتم روی دست پسر خاله ام

  تعبیرش چیه؟لطفا بگید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی توانایی ندارید گذشته را رها کنید. لازمست تجربه های قدیمی را بشویید و راهی بسوی مسیر نو بسازید. تعبیر دیگر: ممکنست وارونه معنی دهد و بنمایاند که چگونه قادرید گذشته را رها کنید و فقدان و شکست را بپذیرید. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. نمایانگر رضایت و شادی در زندگی تان است. زمان خود را با توجه به رابطه یا موقعیتی می گیرید. تعبیر دیگر: نمایانگر آرامش، متانت و احترام است. لازمست تکلیف مسأله هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه ی آزاد کردن لذت و خوشی است.

 8. سلام، خواب دیدم تو مکانی تاریک، من ویکی از خواهرام و شوهرش و خواهر کوچیکم که مجرده کاملا عریان ایستادیم ولی اندام تناسلی هیچکدوممون معلوم نبود، دامادم به خواهر کوچیکم نزدیک شد و سعی می‌کرد باهاش هوس رانی کنه و خواهر کوچیکمم سعی می‌کرد با دستاش بدنش رو بپوشونه ولی از اینکار خوشحال بود و می‌خندید، منکه دورتر ایستاده بودم خیلی عصبانی شدم و فکر میکردم هیچ کاری از دستم برنمیاد و همین موضوع بیشتر ناراحتم می‌کرد و خواهر بزرگم هم دورتر از من تو تاریکی ایستاده بود و اونها رو تماشا می‌کرد، بنظرتون تعبیرش چیه؟؟

  • سلام! خوابتان نمایانگر نگرانی درباره ی کشف حقیقتی عریان درباره ی فرد یا موقعیت است. اگر بی لباس بودن کس دیگری را می پذیرید، یعنی می توانید براحتی درون شان را بخوانید و مقاصدشان را بفهمید یا شاید آنان را کاملا بعنوان کسانی که هستند، قبول دارید. اگر به پوشش نداشتن کسی اهمیت ندهید، یعنی لازمست بیاموزید از پذیرفته نشدن، نترسید. بیانگر هراس ازین است که بخاطر کارهایتان کشف شوید و در معرض نمایش گذاشته شوید. حس می کنید مورد قضاوت نادرست واقع می شوید. علامتی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی تان را سرکوب کنید یا خشم تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می کنید. علامتی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی تان را ابراز کنید.

 9. سلام خواب دیدم که با خانوادم توی یه جای باغ مانند بودیم البته اصلا درخت نداشت همش گل های رنگارنگ بود و نمیدونم چه نوع گلی بودن بعد پسر خالم(که متاهل هست)اومد اونجا و یه سگ هم همراهش بود.دستشو سمتم دراز کرد و منم بهش دست دادم ولی بازم دستشو سمتم دراز کرد چند دقیقه ای مکث کردم چون شک داشتم که دست بدم یانه ولی خودش دستمو گرفت و گذاشت رو سر سگش گفت ترس نداره بعد سگشو گذاشت توی بغلم ولی بعد من بهش برگردوندم گفتم که خیلی سنگینه،اما خودش همش بغلش میکرد

  • سلام! خوابتان علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. نمایانگر مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. علامتی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر: نمایانگر ظرفیت پنهان تان و استعدادهای پنهان شماست. گل ها می تواند نمایانگر زمان یا فصل خاصی باشند. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «اومد اونجا» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 10. سلام وقت بخیر گفته بودید ادامه خوابم رو بفرستم.

  پسر خالم اومد اونجا و دستشو دراز کرد سمتم منم بهش دست دادم.ولی بازم دستشو سمتم گرفت منم تردید داشتم که دست بدم یانه که خودش دستمو گرفت بعد از چند دقیقه دستمو گذاش

  ت رو سر سگش گفت ببین ترس نداره.بعد گذاشتش توی بغلم ولی من بهش برگردوندم گفتم خیلی سنگینه

  • سلام؛ همچنین! در ادامه: نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. هم نمایانگر شروع تازه هم پایان موقعیتی است. درباره ی مسأله ای به توافق می رسید یا تصمیمی می گیرید. ممکنست به این معنا باشد که به چیزی نو در زندگی تان خوشامد می گویید. بویژه اگر دست شخصی مشهور یا مهم را بفشارید، یعنی در نظر دیگران خوب جلوه می کنید. بازتابی از حالت دودلی در بیداری است. شما از کسانی هستید که همیشه دوتا تصمیم دارید. مطمئن نیستید که کدام درست است. تعبیر دیگر: از دو جهت مخالف کشیده می شوید (بین دو سمت، گیر کرده اید).

1 2 3 18

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور