تعبیر خواب لواط چیست؟

تعبیر خواب لواط کردن اشاره به انجام فعالیت و عملی بیهوده توسط بیننده خواب دارد که نتیجه و پیامدی برای وی در پی نخواهد داشت.

طبقه بندی:

تعبیر خواب لواط
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – عمل لواط به آمیزش جنسی مقعدی میان مردان گفته می‌شود که از نظر و دیدگاه دین اسلام حرام و بسیار شنیع می‌باشد. بسیاری از مردان ممکن است که در رؤیا خود را درحال لواط کردن ببینند که تعبیر خواب لواط و دیدن این گونه خواب‌ها نشانه‌ای از انجام دادن عمل واقعی لواط در زندگی بیداری نیست. در واقع رویا حاوی پیامی به بیننده خواب است.

 

تعبیر خواب لواط - تعبیر خواب همجنس بازی مرد با مرد

تعبیر خواب لواط

 

تعبیر خواب لواط

لواط اشاره به رفتاری دارد که نتیجه مثبتی از آن عمل و رفتار بدست نخواهد آمد. شاید بتوان ضرب المثل آب در هاون کوبیدن را مصداق دیدن عمل لواط در خواب بیان کرد. فعالیتی در زندگی بیداری در حال رخ دادن است که بدون هیچ خیر و برکتی برای بیننده خواب به پایان می‌رسد. در واقع این خواب هشداری در مورد استفاده از استعدادهای بالقوه در راهی بی انتهاست که همه این توانایی‌ها و اوقات گرانبها بیهوده تباه خواهند شد.

 

تعبیر خواب همجنس بازی

معبرین غربی در رابطه با همجنسگرایی با توجه به نمادها و دیدگاه‌های خود در دنیای غرب بیان می‌کنند که: اگر در خواب خود را در رابطه با شخصی هم جنس خود دیدید این به این معنی نیست که شما همجنس باز و یا علاقه به هم جنس بازی دارید این به این معنی است که شما دوست داشتن را یاد می‌گیرید و خود را می‌پذیرید.
 
منابع:
Pendarno.ir
dreamscloud.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo