معنی شعر ای وطن ای دل مرا ماوا

شعر پرچم داران که در درس ۱۱ کتاب فارسی هشتم آمده است شعری از ادیب الممالک فرهانی در قالب قطعه است. مفهوم و معنی شعر ای وطن ای دل مرا ماوا را به همراه آرایه های هر بیت بخوانید.

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – شعر پرچم داران سروده ادیب الممالک فراهانی شاعر و روزنامه نگار دوران مشروطه است که در کتاب فارسی هشتم آمده است. در این مطلب معنی شعر ای وطن ای دل مرا ماوا را همراه با آرایه های ادبی و معنی کلمات آن بیت به بیت می خوانید. در پایان نیز پاسخ خودارزیابی درس را خواهید خواند. 

 

معنی شعر ای وطن ای دل مرا ماوا

 

معنی شعر ای وطن ای دل مرا ماوا

۱.

ای وطن ای دل مرا مأوا
ای وطن ای تن مرا مسکن

ای سرزمین من، که پناهی برای دل و روح من هستی. ای میهنم ، ای که برای تنم همچون خانه ای

معنی کلمات: مأوا: پناه، پناهگاه / مسکن: محل سکونت

آرایه های ادبی: ای وطن: شخصیت بخشی به وطن (تشخیص) / تشبیه وطن به پناهگاه و مسکن / تکرار ای وطن / واج آرایی «م»

 

۲.

ای وطن ای تو نور و ما همه چشم
ای وطن ای تو جان و ما همه تن

ای میهنم، ای که مانند نور روشنایی بخشی و ما همه مانند چشم هستیم که (برای دیدن) به نور نیاز دارد. ای میهنم ای که مانند روح هستی و ما همچون جسم (ما با وجود تو زنده ایم)

آرایه های ادبی: تشبیه: وطن به نور، ما به چشم، وطن به روح، ما به جسم

 

۳.

نکته‌ای گویمت که گر شنوی
شاد، مانی به جان و زنده به تن

نکته ای را میخواهم برای تو بازگو کنم که اگر بشنوی با تمام دل و جان خود شاد می‌شوی

آرایه های ادبی: جان و تن: تناسب

 

۴.

آدمی را چو هفت مهر به دل
نَبُوَد، کم شمار از اهریمن

انسان اگر محبت و علاقه هفت چیز را در دل خود نداشته باشد باید او را از شیطان هم حقیر‌تر دانست. (هفت چیز را در بیت بعد نام می‌برد.)

معنی کلمات: مِهر: محبت و علاقه / کم شمار:‌حقیرتر بدان / اهریمن: شیطان، ابلیس

آرایه های ادبی: آدم و اهریمن: تناسب / شمار و هفت: تناسب

 

۵.

مهر ناموس و زندگانی و دین
عزّت و خاندان و مال و وطن

علاقه به آبرو و زندگی و دین و شرف و خانواده و ثروت و وطن

 

۶.

وآن که حبّ وطن نداشت به دل
مرده زان خوب‌تر به باور من

و کسی که میهن دوستی و علاقه به وطن را در دل خود نداشته باشد از نظر من، یک انسان مرده از او بهتر است. (زندگیش ارزشی ندارد)

معنی کلمات: حب وطن: وطن دوستی / زان: از آن

آرایه های ادبی: تلمیح به حدیث پیامبر: «حب وطن، نشانه ی ایمان است.»

 

خودارزیابی

۱. در متن درس، سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟

ایران سرزمینی بزرگ و عزیز و شکوهمند است که دین، زبان، فرهنگ و جسم ما در آن پروش یافته است.

۲. دربارۀ ارتباط حدیث «حبُّ الوطنِ مِنَ الایمان» را با محتوای درس، توضیح دهید.

معنی حدیث این است که (دوست داشتن سرزمین مادری نشانه ای از ایمان به خداوند است). ما این را در طول تاریخ و مخصوصا در دوران دفاع مقدس هشت سال جنگ تحمیلی دیده ایم که مردم ایران برای دفاع از سرزمین خود چگونه از وطن خود با ایمان به خداوند دفاع کردند.

۳. به نظر شما برای عزّت و سربلندی ایران اسلامی در عرصه های جهانی چه باید کرد؟

باید در راه علم و دانش بسیار بکوشیم زیرا همانطور که فردوسی گفته است: «توانا بود هر که دانا بود» وقتی ما دانا باشیم می‌توانیم افتخار بیافرینیم و ایران را در عرصه های جهانی سربلند و عزیز کنیم.


ستاره
Logo