معنی شعر صورتگر ماهر به همراه آرایه های ادبی و معنی کلمات

شعر صورتگر ماهر که با بیت راستی را کس نمی‌داند که در فصل بهار شروع می‌شود یکی از قصاید قاآنی شیرازی است. در این مطلب به بررسی مفهوم و معنی شعر صورتگر ماهر، آرایه های ادبی و معنی کلمات آن خواهیم پرداخت.

معنی لغات شعر صورتگر ماهر فارسی هشتم

 

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – میرزا حبیب الله شیرازی متخلص به قاآنی فرزند محمدعلی گلشن از شعرای نامدار عهد قاجار است. وی در سال ۱۲۲۳ هجری قمری در شیراز متولد و در اوان جوانی عازم مشهد شد تا در آنجا به ادامهٔ تحصیل بپردازد. او در ادبیات عرب و فارسی ماهر بود و به حکمت نیز علاقهٔ سرشاری داشت. دیوان اشعار وی بالغ بر بیست هزار بیت است. او کتابی به نام پریشان به سبک گلستان در نثر نگاشت. قاآنی در سال ۱۲۷۰ هجری قمری در تهران وفات یافت و درحرم حضرت عبدالعظیم مدفون شد. در ادامه بخشی از قصیده شماره ۱۵۸ را که در مدح حسین‌خان صاحب اختیار سروده است خواهید خواند.

 

معنی شعر صورتگر ماهر به همراه آرایه های ادبی

راستی را کس نمی‌داند که در فصل بهار

از کجا گردد پدیدار، این همه نقش و نگار

معنی بیت: به راستی که کسی نمی‌داند که در فصل بهار این همه نقش و نگار از کجا به وجود آمده است؟

معنی کلمات:

 • راستی را: به راستی
 • پدیدار: آشکار، پیدا، عیان
 • نقش و نگار: تصاویر رنگارنگ و متنوع

 

~★~★~★~

 

عقل‌ها حیران شود کز خاک تاریک نژند

چون برآید این همه‌ گل‌های نغز کامکار

معنی بیت: تمام عقل‌ها سرگشته و متعجب می‌شود که چگونه از این خاک تاریک و سرد، این همه گل‌های زیبا و خوش رنگ به جود آمده است؟

معنی کلمات:

 • حیران: متحیّر، متعجّب، سرگشته
 • نژند: تیره، غمگین، اندوهگین، سرد و نمناک
 • برآید: رشد می‌کند، می‌روید
 • نغز: خوب، نیکو
 • کامکار: خوشبخت، کامروا، دلپسند

 

~★~★~★~

 

چون نپرسی‌ کاین تماثیل از کجا آمد پدید؟

چون نجویی ‌کاین ‌‌تصاویر از کجا شد آشکار؟

معنی بیت: چرا نمی‌پرسی که این همه صورت و نگاره از کجا به وجود آمده‌اند؟ و چرا جست و جو نمی‌کنی که این همه تصاویر از کجا آمده‌اند؟

معنی کلمات:

تماثیل: جمع مکسّر تمثال به معنی شکل‌ها، تصاویر و مجسمه

 

~★~★~★~

 

برق از شوقِ‌ که‌ می‌خندد بدین‌سان قاه‌قاه؟

ابر از هجر که می‌گرید بدین‌سان زار زار؟

معنی بیت: رعد و برق از اشتیاق چه کسی است که اینگونه با صدای بلند میخندد ؟*ابر از دوری چه کسی است که اینگونه زار زار گریه می کند؟

آرایه های ادبی

 • تضاد: آرایه تضاد بین “شوق و هجر”، “می‌خندد و می‌گرید” و “قاه قاه و زار زار”
 • مراعات نظیر: مراعات النظیر بین “ابر و برق”، “خنده و گریه”
 • تشخیص: تشخیص در برق قاه قاه می­‌خندد / ابر زاز زاز می­‌گرید

 

~★~★~★~

 

کیست آن صورتگر ماهر که بی‌تقلید غیر

این همه صورت برد بر صفحه هستی به کار؟

معنی بیت: آن نقاش ماهر و زبردست چه کسی است که بدون تقلید از دیگران*این همه نقش و نگار در جهان به کار برده است.

معنی کلمات:

 • صورتگر: نقاش
 • بی تقلید غیر: بدون تقلید از دیگران

صفحه‌ هستی: ترکیب اضافی (اضافه ­ی تشبیهی) عالم هستی به صفحه­ ی نقاشی تشبیه شده است.

 


ستاره
Logo