تعبیر خواب گاو سیاه – دیدن گاو سیاه در خواب چه تعبیری دارد؟

به طور کلی دیدن گاو در خواب، نویدگر خیرات و نعمات روز‌های آینده است. معبرین غربی تعبیر خواب گاو سیاه را وجود افکار پنهان در ذهن آدمی تعبیر می‌کنند.

ستاره | سرویس سرگرمی – گاو حیوانی است که به دلیل داشتن گوشتی حلال ، منبع روزی و معیشت بسیاری از مردم است. به همین دلیل بیشتر در رویاها نشانه و سمبلی از خیر و برکت در زندگی تعبیر می‌شود مگر اینکه از دسته گاوهای وحشی و یا شاخ‌دار باشد که تعابیر دیگری دارند که برای آگاهی از آن‌ها می‌توان به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه کرد. با تعبیر خواب گاو سیاه همراه همیشگی ستاره باشید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب گاو سیاه - معنای دیدن گاو سیاه در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب گاو سیاه از نظر روانشناسی

تعبیر خواب گاو از دیدگاه تحلیلی به معنای پیروی کردن بی چون و چرا از دیگران است. از دیدگاهی دیگر گاو بیانگر غرایز مادرانه و نیاز به مراقبت کردن است. در فرهنگ‌های مختلف گاو سمبل معنوی باروری، تغذیه و مادری است .

دیدن رنگ سیاه در تعبیر خواب رنگ ها به معنای پوچی است و گاهی نیز نشانه عدم هوشیاری انسان نسبت به موقعیت خویش است. 

به طور کلی و از دیدگاه روانشناسی، از مشاهده گاو سیاه در خواب می‌توان نتیجه گرفت خیر و برکت زندگی رو به زوال می‌رود و آدمی در حس تنهایی و گوشه‌گیری خویش غرق خواهد شد. 

 

تعبیر خواب گاو سیاه (معبرین غربی)

تعبیر خواب گاو سیاه با افکار پنهان ما مرتبط است. رویت گاو سیاه و سفید نیز در خواب بسیار رایج است که می‌تواند تعابیر مختلفی داشته باشد. همانطور که کارل گوستاو یونگ  در کتاب “انسان و نمادهای او” معتقد است این گونه خواب‌ها ممکن است نمادی از قدرت باروری و مراقبت شما باشد.

خواب دیدن درباره گاوهای سیاه رنگ را می‌توان خواب‌های هشدار دهنده دانست. در این حالت ، ناخودآگاه شما در مورد احساسات به شما هشدار خواهد داد. در واقع باید مراقب تمام ارتباطات خود با دوستانتان باشید و رفتار هر یک از آن‌ها را زیر نظر بگیرید. این بدین معناست که ممکن است که شخصی در چرخه دوستی خود قصد دارد کاری خائنانه انجام دهد.

خواب‌های دیده شده در مورد گاو سیاه بیشتر در رابطه با حمله و تهاجم اینگونه گاوها بوده‌است.

برگرفته از:
2 Comments
  1. سلام داداش وقت شما بخیر، من کرد هستم و در عراق زندگی میکنم، پسر هستم..

    نامزدم یک خوابی رو دیدە کە برادرش (برادر نامزدم) ازدواج میکرد، و بعدا بە جای ناشناختە رفت کە یک قلعە بود و توی این قلعە جنگ برپا شدەبود، و بعدا بە سمت اون قلعە میرود و دو تا پسر رو می بیند، و در این قلعە را می بستە، بعدا بە جنگل میرود با زن برادرش، این جنگل پر از قلعە بود و زن برادرش یە چیزی انجام داد کە همە گذشتەها بە جلوی ایشان میاد مانند مجموعە گسفند و گا ها کە با هم میروند، یعنی زمان پیامبر ها هم بە جلوی ایشان میاد، و بعدا یک بازار خیلی زیبا رو میبیند و هر دوتاشان بە این بازار میروند و مادر نامزدم بە نامزدم تماس میگیرە و میگە زود برگرد توی خونە، وقتی کە تماسشان تمام میشە صدای مادرش بە گوشش میرسە کە بە او فریاد میزنە، در این موقع خواهر کوچکش میبینە کە سن و سالش ۱۷ سالگی میشە کە لباس عروسی پوشیدە و لباسشان رو خراب کردە..و خواهرش آغوش میگیرە..

    لطفا سریع پاسخ بدهند، تشکر

    • سلام؛ ممنون. این خواب، نشانگر اختلال‌ها یا درگیری‌های فکری ایشان است و نشان می‌دهد که بشدت نیاز به آرامش فکری دارند. بخش‌های مهم خواب‌تان که راهنمایی‌تان خواهند کرد: خواب دیدن، قلعه، بیانگر پاداش، افتخار، شناخت و ستایش دستاوردهایتان است. مقدر کرده‌اید که به جایگاه قدرت، ارزش و وجهه برسید. جنگ، یعنی خیلی کار می‌کنید. نیاز دارید به خودتان استراحت دهید. بین عقل و دل‌تان مدام کشمکش است. تعبیر دیگر: بیانگر اختلال و هرج‌ومرج در زندگی بیداری‌تان است. کشمکش درونی یا عاطفی را تجربه می‌کنید که از درون متلاشی‌تان می‌کند. تعبیر دیگر: هم خیلی تهاجمی هستید هم به حد کافی مدعی نیستید. شاید نیاز دارید آماده شوید به جنگی در جایی از زندگی‌تان خاتمه دهید و کنارش گذارید. ممکنست بازتابی از جنگ‌های فعلی اطراف‌تان سرتاسر جهان باشد و احساسات شخصیی که درباره‌شان دارید. اینکه در جنگل هستید یا در جنگل راه می‌روید، بیانگر مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی بیداری‌تان تجربه کنید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور