تعبیر خواب گاو وحشی شاخدار چیست؟

معبرین اسلامی به طور کلی دیدن چیزی وحشی در خواب را بیانگر جنبه حیوانی و شخصیت مهار نشده انسان می‌دانند چراکه انسان‌ها در خواب‌ها نسبت به وضعیت بیداری در رفتار کردن آزادتر هستند.

طبقه بندی:

تعبیر خواب گاو وحشی شاخدار
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – ضمیر ناخودآگاه، مخزن احساسات و اندیشه‌ها و نهفته‌های ذهن آدمی است. از آن جا که رویاها از ضمیر ناخودآگاه انسان سرچشمه می‌گیرند با تفسیر خواب می‌توان از ذهن ناهشیار با خبر شد و از اضراب درونی خود کاست. برای یافتن تعابیر کلی خواب و رویای خود می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره مراجعه کنید.

به طور کلی تعبیر خواب گاو نشانه نعمات و برکات زیادی در زندگی است، اما گاهی در خواب می‌بینید که گاوی وحشی به شما حمله کرده‌است یا شاهد گاوی شاخدار در رویای خود هستید که این‌ها تعابیر متفاوت و نسبتا ناخوشایندی خواهند داشت.

 

تعبیر خواب گاو وحشی شاخدار

تعبیر خواب گاو وحشی شاخدار

 

تعبیر خواب گاو وحشی (معبرین کهن)

ابراهیم کرمانی می گوید: 

دیدن گاو وحشی در خواب نشانه مرد ثروتمند است. اگر در خواب ببینید که گوساله گاوی وحشی را گرفته‌اید این بدان معنیست که صاحب فرزند خواهید شد. اگر در خواب ببینید که گاوی وحشی را شکار کرده‌اید یا کسی آن را به شما داده‌است به معنای کسب مال به انداره همان گاو هست. اگر در خواب خود را در حال خوردن گوشت گاو وحشی دیدید یعنی قوت و بهره‌مندی به دست می‌آورید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

رویت گاوی وحشی در خواب به طوریکه باعث وحشت فرد شود به معنی دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می‌توانسته مهربان باشد اما با توجه به شرایط می‌تواند خطرناک و آسیب‌رسان باشد.

 

تعبیر خواب گاو وحشی (معبرین غربی)

اگر در خواب، خود را در حال فرار کردن از گاوی دیدید بدان معناست که به زودی ثروتمند خواهید شد و این میراث بسیار ارزشمند خواهد بود چراکه کسب و کار شما به تازگی علی‌رغم تلاش زیاد به جایی نمی‌رسد.

مشاهده گاوی وحشی که در خواب به شما حمله می‌کند ناخوشایند است و نشان از آن دارد که شما عشقی که در زندگی به آن نیاز دارید را دریافت نمی‌کنید. اگر توسط گاو وحشی آسیب دیدید یا کشته شدید به معنای وجود مشکلی در زندگی شماست.

 

تعبیر خواب گاو شاخدار (معبرین غربی)

اگر در رویای خود گاوی شاخدار ببینید می‌تواند نشانه‌ای از پرخاشگری از سمت شما باشد. خون روی شاخ گاو نیز نشان دهنده این است که حیله گری، استکبار و توانایی استفاده از زور به شما امکان می‌دهد هر آنچه را می‌خواهید دریافت کنید.

اگر در خواب ببینید که گاوی را توسط شاخ‌هایش نگه داشته‌اید تا شخص دیگری از آن شیر بخورد نشانه‌ای از خطرات و خسارات مادی و دزدی است. این خواب نشانگر این است که مقدار زیادی پول از دست می‌دهید یا پول به دست آوردن برای شما سخت است. شاید نتیجه آن از دست دادن شغل خود و یا افزایش بدهی‌های شما باشد مگر اینکه بتوانید با یافتن شغلی دیگر از این موقعیت دور شوید. این مرحله بقای کل خانواده شما را تهدید خواهد کرد. از طرف دیگر این خواب می‌تواند به این معنا باشد که خانه شما می‌تواند هدف آسانی برای دزد باشد چراکه شما از انجام اقدامات امنیتی بیشتر چشم پوشی کرده‌اید.

برگرفته از:

dreamlookup.com
checkmydream.com
auntyflo.com


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo