آموزش بافت ژاکت و کلاه توت فرنگی با میل

بافت ژاکت با میل مدل توت فرنگی از مدل های فانتزی است که با بافته های مختلف انجام می شود.در این آموزش از مدل بافت رکن و ساده استفاده می شود.

ستاره | سرویس خانه داری – در بافت این ژاکت و کلاه فانتزی کودکانه با  ستاره  همراه شوید.

 

عکس  بافت ژاکت و کلاه توت فرنگی

 

مهارت های لازم برای بافت ژاکت و کلاه

  • ژته: یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود.
  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
  • بافت رکن : همه رج ها از رو ، یا همه رج ها از زیر

وسایل لازم برای بافت ژاکت و کلاه

  • کاموا متوسط
  • میل شماره 4
  • قلاب

 

روش بافت ژاکت توت فرنگی

 

عکس روش بافت ژاکت توت فرنگی

 

بافت این مدل ژاکت از یقه شروع می شود. برای شروع با کاموای سبز معمولی 64 دانه سر اندازید. این تعداد دانه برای سایز 1 تا 3 سال مناسب است. 

شروع بافت:

4 رج اول: این رج ها را باید مدل ابری و یا رکن ببافید یعنی همه دانه ها در همه رج ها از زیر بافته می شوند.

رج 5:
حال این رج را به این شکا تقسیم بندی کنید:
 
12  دانه مدل بافت مورد نظر، 1 دانه برای جدا سازی (قسمت جلو)
 
12 دانه مدل بافت مورد نظر، 1 دانه برای جداسازی ( آستین اول)
 
12 دانه مدل بافت مورد نظر، 1 دانه برای جداسازی ( قسمت پشت )
 
12 دانه مدل بافت مورد نظر، 1 دانه برای جدا سازی ( ـستین دوم)
 
12 دانه مدل بافت مورد نظر، 1 دانه برای جداسازی ( قسمت جلو)
 
این تقسیم بندی ساده ترین نوع تقسیم بندی به حساب می آید و می توانید از تعداد دانه های آستین کم کنید و به قسمت پشت و جلو اضافه کنید.
 
مدل بافت قسمت سبز ، مدل نخودی است  و می توانید در لینک زیر آموزش کامل آن را یاد بگیرید.

اما اگر تازه کار هستید می توانید آن را  ساده ببافید، یعنی 1 دانه زیر، 1 دانه رو و در ردیف برگشت دانه ها را باید برعکسش ببافید، دانه زیر از رو ببافید و دانه رو را از زیر ببافید. 

نکته مهم: شما باید در هر رج رفت، قبل و بعد دانه جداسازی یک دانه اضافه کنید.

حال به همین روش تا 16 سانتی متر به اندازه حلقه آستین به این کار ادامه بدهید.

ادامه بافت:

قسمت های آستین را جدا کنید  و در میل جدا ببافید. برای پایان قسمت سبز باید هر 7 دانه زیر که بافتید 1 دانه با کاموای قرمز ببافید و در رج بعد 3 دانه قرمز و …. به این ترتیب قسمت مثلثی پایین شکل می گیرد  و بقیه کار را با رنگ قرمز ادامه بدهید و حدود 20 سانتی متر با توجه به اندازه مورد نظرتان ببافید.
سپس با رنگ سبز حدود 5 رج رکن یا کشباف معمولی ببافید چون یقه را رکن بافتین اینجا را هم بهتر است رکن ببافید  و کور کنید.
بعد باقی دانه ها را روی میل بگیرید و همه را باهم ببافید تا بلندی دلخواه حدود 40 سانتی متر برسید. برای سجاف پایین دوباره می توانید مدل رکن ببافید و کور کنید.
در این مدل برای سجاف جلو، لبه کار قلاب بافی شده است. 

 

روش بافت کلاه توت فرنگی

 

عکس بافت کلاه توت فرنگی

 

برای بافت کلاه با کاموای قرمز حدود 110 دانه سر بندازید.
رج های اول:
برای لبه کلاه می توانید حدود 10 رج مدل نخودی و یا رکن ببافید.
رج های بعدی:
حال بافت را با ساده بافی ادامه بدهید و پس از بافت هر 5 رج، 9 دانه در میان 2 دانه را با هم یکی کنید تا به بالای کار برسید.
حال هز 5 دانه 1 دانه سبز ببافید و بعد 3 دانه سبز، همین جور ادامه بدهید تا قسمت سبز بالا شکل بگیرد توجه کنید که وقتی نخ ها را جابه جا می کنید آن ها را نکشید تا جمع نشود، نخ ها باید ازاد باشند. 
همچنین با قلاب هم قسمت های تزیینی را می توانید ببافید.
 
در آخر بازدید از مطالب زیر را به شما توصیه می کنیم:
 

ستاره
Logo