آموزش بافت سرهمی دو منظوره بچگانه

این مدل بافت سرهمی بچگانه از بافت های ساده ای مثل کشباف تشکیل می شود و می تواند به عنوان لباس سرهمی و یا سارافون مورد استفاده قرار گیرد.

ستاره | سرویس خانه داری –  در این مطلب شیوه بافتن نوعی سرهمی بسیار شیک و ساده بچگانه را ارئه می دهیم که می توانید آن را به صورت سارافون نیز ببافید، با این تفاوت که پایین لباس آزاد باشد و برایش مرغک نزنید.

 

عکس بافت سرهمی دو منظوره بچگانه

 

مهارت های لازم برای بافت سرهمی

  • ژته: یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود.
  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
 

وسایل لازم برای بافت سرهمی بچه گانه

  • 3 کلاف سرمه ایی 100 گرمی
  • میل شماره 4 یا 4.5

 

نحوه بافت بافت سرهمی بچه گانه

سایز لباس: 1.5 الی 3 ساله
توجه: دانه ها بر حسب هر 20 دانه 8 سانت گفته شده  است.
 

روش بافت پشت سرهمی:

برای بافت این قسمت باید 80 دانه  سراندازید.

رج 1: مدل کشباف دوتایی یعنی 2 دانه رو، 2 دانه زیر

3 سانتی متر این کشباف را ادامه دهید.

رج های بعدی:

بعد از بافت کشباف باید تا 19 سانتی متر دیگر ساده بافی انجام دهید.

رج بعد:

حال برای زیر حلقه آستین ابتدا 4 دانه کور کنید و بعد 3 دانه زیر، 2 دانه رو ببافید و در انتهای بافت 9 دانه آخر را 2 دانه رو، 7 دانه زیر ببافید.

رج برگشت: 4 دانه کور کنید و دانه ها را تکرار بافی کنید.

 

رج بعد:
دانه اول را گرفته،2 دانه زیر، 2 دانه رو، 2 تا یکی از زیر. بقیه دانه ها را از زیر بافته تا 9دانه آخر 2 دانه یکی جابه جا از زیر، 2 دانه رو، 3 دانه زیر.

 

رج های بعد:
این حالت بافت که هر رج روی لباس 2 دانه کور می شود را تکرار کنید تا 48 دانه بماند و 12 دانه از هر سمت کور شود. بافت را ادامه دهید تا از کور حلقه 17 سانتی متر بافته شود.
 5 سانتی متر آخر را کشباف ببافید.

 

روش بافت بند لباس:

3 دانه زیر، 2 دانه رو، 3 دانه زیر، 2 دانه رو، 3 دانه زیر ببافید و 22 دانه وسط را کور کنید، بعد 3 دانه زیر، 2 دانه رو، 3 دانه زیر، 2 دانه رو، 3 دانه زیر ببافید.
بندهارا تا 20 سانتی متر ببافید و 2 جا دکمه باز کنید. سپس 3 دانه زیر، 2تا یکی، 1ژته، 3دانه زیر، 2تا یکی، 1ژته، 3 دانه زیر، 3 سانتی متر دیگر بند را ببافید و دانه ها را کور کنید.
 
روش بافت پیش  لباس:

قسمت جلو را مانند پشت شروع کرده و تا زیر حلقه ببافید.

الگوی بافت سرهمی

 

عکس الگوی بافت سرهمی

 

الگوی بافت سارافونی

 

عکس الگوی بافت سارافونی

 

روش بافت جیب:
8سانتی متر بالا تر قسمت کشباف لبه لباس؛ از40 دانه وسط دانه می گیرید. به این صورت که سر کلاف را از اولین دانه به سمت پشت لباس ببرید و با کمک قلاب، از بین هر دانه قلاب را از روی بافت، پشت بافت برده و از نخی که پشت بافت برده اید یک دانه بیرون بیاورید این کار را تکرار کنید تا 40دانه شود.
این40 دانه را 4 سانتی ببافید.

 

رج بعد:
 در رج روی بافت 2 دانه زیر، 2 دانه رو،  2دانه یکی از زیر، دانه ها را ببافید تا 6دانه آخر که دو دانه یکی از زیر جابجا، 2دانه رو،  دانه 2زیر.

 

رج های پشت:
این رجها را تکرار بافی می کنید.

 

این حالت کور کردن را 5 سانتی متر ادامه دهید و بعد کل دانه ها را کشباف 2 دانه زیر، 2 دانه رو ببافید تا 2سانتی متر.
می توانید دانه ها را کور کنید و روی لباس بدوزید و یا دانه ها را نگه داشته و با دانه های وسط لباس 2 تا یکی کنید(1دانه از زمینه اصلی، 1 دانه از دانه دهانه جیب با هم کور می شوند). مانند پشت لباس 4 دانه حلقه را کور کنید.
حال کشباف پهلو را شروع کنید و همراه کور کردن، تا12 سانتی متر؛ 5 سانتی متر کشباف بافته و دانه ها را کور کنید.

 

روش بافت جیب پشت:

برای بافت این بخش 15دانه سر اندازید.
سپس 2سانتی متر کشباف 2 دانه زیر، 2 دانه رو ببافید و 3 سانتی متر ساده بافی کنید.
حال در هر رج روی بافت 1 دانه از اول رج و 1 دانه از آخر رج کور کنید تا 3 دانه باقی بماند، سپس 3 دانه را با هم یکی کنید.
جیب دوم را ببافید و پشت لباس بدوزید.

 

حال در انتهای کار درزهای پهلو را با دوخت بخیه بدوزید و با دوخت دکمه ها، بافت را کامل کنید.

 

عکس  بافت سرهمی دو منظوره بچگانه

 

کلام آخر

امیدواریم از آموزش این سرهمی  دو منظوره لذت برده باشید. لطفا سوالات و نظرات خود را با ما و سایر همراهان مجله ستاره به اشتراک بگذارید.

در آخر توصیه می کنیم مطالب آموزش بافت ژاکت نوزاد از یقه همراه با شال و کلاه و آموزش 2 مدل شلوار بافتنی پیش بندی کودکانه را نیز در ستاره ببینید.

 

ستاره
Logo