آموزش ژاکت بافتنی پسرانه مدل یقه زیپ دار

ژاکت بافتنی پسرانه یقه زیپ دار، یک مدل مدرن و اسپرت پسرانه است. در این بافت از مدل کشبافت دوبل و ساده بافی استفاده می شود و بافت راحتی دارد.

ستاره | سرویس خانه داری – در این آموزش شما یک ژاکت بافتنی پسرانه زیپ دار را خواهید آموخت که طرح بسیار زیبایی دارد و از لحاظ مدل بافت خیلی شیک می باشد، پس با ستاره  همراه شوید.

 

مهارت های لازم برای ژاکت بافتنی پسرانه یقه زیپ دار

  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
  • کشبافت دوبل

 

وسایل لازم برای ژاکت بافتنی پسرانه یقه زیپ دار

  • ۸ کلاف کاموا
  • میل شماره ۵ 
  • زیپ دندانه استخوانی ۷۰ یا ۸۰ سانتی هم رنگ کلاف

 

روش بافت ژاکت بافتنی پسرانه یقه زیپ دار

 

آموزش بافت ژاکت بافتنی پسرانه یقه زیپ دار

 

بافت مدل زمینه ژاکت

مدل شماره یک:

رج 1: 2 دانه زیر، 1 دانه رو، 2 دانه زیر، ۱۰ دانه را کشباف دوبل ببافید.

رج 2: دانه ها را همان طور که می بینید ببافید.

کشباف دوبل : 1 دانه زیر، 1 دانه رو، رج دوم ۱ زیر را از داخل حلقه پایینی ببافید بعد یک رو را ببافید رج دوم تکرار می شود.

 ۵ سانتی متر مدل شماره ۱ بافته می شود.

 

مدل شماره دو :

رج 2 : تمام دانه ها از زیر بافته می شود.

رج 2: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج 3: 2 دانه زیر، ۱۴ دانه رو، 2 دانه زیر، تا پایان رج همین بافت را ادامه دهید.

رج 4 و5: این رج ها تکرار رج اول و دوم می باشد.

رج 6:  ۱۴ دانه اول از رو 2 دانه زیر، ۱۴ دانه از رو، تا پایان رج همین بافت را ادامه دهید.

رج 7: همه دانه ها همان طور که دیده می شود بافته می شوند.

رج 8 و 9: این رج ها تکرار رج اول و دوم می باشد.

این 9 رج در هر قسمت بافته می شود.

 

روش بافت قسمت پشت ژاکت بافتنی پسرانه:

 

عکس آموزش روش بافت قسمت پشت ژاکت بافتنی پسرانه

 

برای این قسمت ابتدا 96 دانه سر اندازید.

رج اول:

2 دانه زیر،۲ رو کشباف ببافید. این بافت را تا 6 سانتی متر ادامه دهید.

 

رج های بعدی:
حال مدل زمینه را به این صورت شروع کنید: ۹ رج مدل شماره ۲ را ببافید،
بعد ۵ سانتی متر مدل شماره ۱ را تکرار کنید.
وقتی که طول بافت به ۴۶ سانتی متر رسید، برای حلقه آستین از دو طرف ابتدا ۳ دانه، بعد ۲ دانه، بعد ۱ دانه را کور کنید. سپس مدل را ادامه دهید.
وقتی طول بافت به ۷۰ سانتی متر رسید، برای یقه پشت ۳۰ دانه وسط را کور کنید و بعد دو طرف سرشانه ها (که ۲۷ دانه می ماند) را در ۳ نوبت یعنی ۹ دانه ۹ دانه کور کنید.

 

روش بافت قسمت جلو ژاکت بافتنی پسرانه:

 

عکس آموزش روش بافت قسمت جلو ژاکت بافتنی پسرانه

 

بافت قسمت جلو سمت چپ

در مدل ژاکت بافتنی پسرانه یقه زیپ دار، برای این قسمت ابتدا 52 دانه سر اندازید.

رج اول:

2 دانه زیر،۲ رو کشباف ببافید. این بافت را تا 6 سانتی متر ادامه دهید.

رج های بعدی:
حال مدل زمینه را مطابق پشت لباس ببافید.
بعد از بافت ۲۵ سانتی متر از خط جلوی لباس، هر ۶ رج ۸ بار ۱ دانه را اضافه کنید.
بعد از بافت ۴۶ سانتی متر برای حلقه آستین از طرف پهلو ابتدا ۳ دانه، رج دیگر ۲ دانه، رج بعد هم ۲ دانه، بعد ۱ دانه را کور کنید.
بعد از بافت ۵۱ سانتی متر، از وسط بافت ۱۳ دانه در میل را نگه دارید و ۳۹ دانه مطابق مدل ۱۲ سانتی متر ببافید و بعد هر رج تا ۱۲ مرتبه ۱ دانه را از طرف یقه کور کنید.

بعد از ۷۰ سانتی متر سرشانه ها را مانند پشت لباس کور کنید و ۱۳ دانه در میل مانده را از خط جلوی لباس، هر رج یک بار ۵ دانه، بعد دوبار ۲ دانه و ۴ دفعه ۱ دانه را کور کنید تا یقه شکل بگیرد.


بافت قسمت جلو سمت  راست:

برای این قسمت ابتدا 52 دانه سر اندازید.

رج اول:

2 دانه زیر،۲ رو کشباف ببافید. این بافت را تا 6 سانتی متر ادامه دهید.

رج های بعدی:
حال مانند طرف چپ مدل زمینه را ببافید بعد از ۲۵ سانتی متر هر ۶ رج ۱۳ مرتبه ۱ دانه را کور کنید تا ۳۹ دانه بماند.
بعد از بافت ۴۶ سانتی متر حلقه آستین را مانند طرف چپ باز کنید.
بعد از بافت ۵۸ سانتی متر برای یقه ۴ دفعه ۱ دانه را کور کنید.
بعد از بافت ۷۰ سانتی متر سرشانه ها را مانند پشت کور کنید.

 

روش بافت آستین ژاکت بافتنی پسرانه:

 

عکس آموزش روش بافت آستین ژاکت بافتنی پسرانه

 

برای این قسمت ابتدا 60 دانه سر اندازید.

رج اول:

2 دانه زیر،۲ رو کشباف ببافید. این بافت را تا 6 سانتی متر ادامه دهید.

رج های بعدی:
حال مدل زمینه را مطابق پشت و جلوی لباس ببافید.
هر ۱۰ رج ۱ دانه به دو طرف اضافه کنید و ۶ دفعه این کار را تکرار کنید تا ۷۲ دانه شود.
بعد از ۴۶ سانتی متر برای حلقه آستین از دو طرف ابتدا ۳ دانه، بعد ۲ دانه، بعد ۱ دانه کور کنید.
بعد از دو طرف، هر دو رج در میان ۱۷ دفعه ۱ دانه را کور کنید تا قد آستین ۷۰ سانتی متر شود و سپس۲۶ دانه آخر را یک جا کور کنید.

 

روش بافت یقه ژاکت بافتنی پسرانه:

در مدل ژاکت بافتنی پسرانه یقه زیپ دار برای بافت یقه باید از طرف ۱۳ دانه، ۳۲ دانه را گرفته و ۴ سانتی متر 2 دانه زیر،۲ رو ببافید و کور کنید.
از طرف راست و پشت لباس ۹۰ دانه گرفته و ۴ سانتی متر 2 دانه زیر، ۲ رو ببافید و کور کنید.
از طرف جلوی لباس ۱۱۰ دانه  گرفته ۳ سانتی متر ساده ۱ رج از رو ۳ سانتیمتر ساده بافته کور کنید و از قسمت رو بافته شده تا کنید و بدوزید، طرف دیگر جلو هم را به همین صورت ببافید.

توجه: در این ژاکت بافتنی پسرانه، زیپ روی یقه بیشتر طرح کار هست و اینکه در رج بافی ها حتما دقت کنید.

 
در آخر مطالب زیر را نیز در ستاره ببینید:


ستاره
Logo