آموزش بافت بلوز زنانه پر نقش همراه با دستکش

این مدل بافت بلوز زنانه پرنقش با استفاده از پیچ ساده،بافت اریپ و کشباف بافته می شود که با وجودمدل های بافت نسبتا ساده، بسیار شیک و ظریف است.

ستاره | سرویس خانه داری – مدل بافت بلوز زنانه همراه با دستکش، پرنقش و بسیار زیباست که دارای ظرافت خاص زنانه است. البته با تنوع رنگ در هنگام بافت می توانید زیبایی ان را دو چندان کنید. در این آموزش بلوز زنانه با ستاره  همراه شوید.

 

مهارت های لازم برای بافت بلوز زنانه پر نقش

  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت مدل اریپ: یک دانه را از درون دانه ی کنار خود بیرون آورده و هر 2 دانه یکی ببافید.
  • بافت پیچ ساده: پیچ 2 تایی و پیچ 8 تایی

وسایل لازم برای بافت بلوز زنانه پر نقش

  • ۴ کلاف کاموای نازک ۱۰۰ گرمی
  • میل شماره 3.5

 

نحوه بافت بلوز زنانه پر نقش

 

عکس آموزش بافت بلوز زنانه پر نقش همراه با دستکش

 

برای شروع بافت این نکته را در نظر داشته باشید که بهتر است همیشه شروع بافت از پشت لباس باشد.

بافت بلوز زنانه: پشت بلوز

برای این قسمت ابتدا 80 دانه سر اندازید.

رج اول:

۲ دانه زیر، 1 دانه رو، تا انتهای رج این بافت را ادامه دهید.

رج های بعدی:

حال ۱۱ سانتی متر این کشباف را ببافید. سپس دانه ها بافت را به ترتیب زیر تقسیم بندی نموده و بافت را تا ۳۶ سانتی متر ادامه دهید.

2 دانه زیر، 1 دانه رو، 2 دانه زیر، (پیچ) 1 دانه رو، 2 دانه زیر، 1 دانه رو، 1 دانه زیر، 2 دانه زیر، (اریپ)

1 دانه زیر، 1 دانه رو، 2 دانه زیر، 1 دانه رو، ۸ زیر (پیچ) 1 دانه رو، 2 دانه زیر، 1 دانه رو، 2 دانه زیر، (اریپ)

1 دانه زیر، 1 دانه رو، 2 دانه زیر، 1 دانه رو، 2 دانه زیر، (پیچ وسط) 1 دانه رو، 2 دانه زیر، 1 دانه رو، 1 دانه زیر، 2 دانه زیر، (اریپ)

1 دانه زیر، 1 دانه رو، 2 دانه زیر، 1 دانه رو، ۸ زیر (پیچ) 1 دانه رو، 2 دانه زیر، 1 دانه رو، 1 دانه زیر، 2 دانه زیر، (اریپ)

1 دانه زیر، 1 دانه رو، 2 دانه زیر، 1 دانه رو، 2 دانه زیر، (پیچ) 1 دانه رو، 2 دانه زیر،

 

نکته های بافت:

1- پیچ های دو تایی ابتدا، انتها و وسط بافت را هر 2 رج یک بار تکرار کنید.

2- پیچ های ۸ تایی را یک بار با 2 رج فاصله و یکبار با ۸رج فاصله تکرار کنید

3- برای بافت مدل اریپ، یک دانه را از درون دانه ی کنار خود بیرون آورده و هر 2 دانه یکی ببافید.

 

ادامه بافت:

بعد از 3۶ سانتی متر بافت، مدل دانه ها را برای حلقه آستین به ترتیب ۱ + ۲ + ۳ کور کنید. وقتی بلندی حلقه به ۱۸ سانتی متر رسید همه ی دانه ها را کور کنید.

 

بافت بلوز زنانه: جلوی بلوز

برای بافت قسمت جلو ابتدا 80 دانه سر اندازید.

حال مانند پشت تا ۳۷٫۵ سانتی متر ببافید و برای یقه ابتدا ۱۵ دانه ی وسط را کور کنید، سپس دو قسمت جدا شده را به شکل زیر ببافید:

در هر رج از طرف یقه، دانه ها را به ترتیب ۱ + ۲ + ۳ + ۴ کور کنید. وقتی بلندی یقه به ۷٫۵ سانتی متر رسید سرشانه را کور کنید.

 

بافت بلوز زنانه: آستین

برای بافت آستین ابتدا 30 دانه سر اندازید.

حال تا ۲٫۵ سانتی متر کشباف بافته و روی کشباف در لا به لای رج ۱۰ دانه اضافه کنید و مدل را مانند دیگر قسمت های لباس ببافید.

پس از اینکه ۱۹ سانتی متر بافت را ادامه دادید، برای حلقه آستین ابتدا از هر دو طرف ۲ دانه و سپس هر رج ۱ دانه کور کنید تا بلندی حلقه به ۱۴ سانتی متر برسد، سپس همه ی دانه ها را کور کنید.

سپس از دور تا دور یقه به تعداد لازم دانه گرفته و ۲ سانتی متر کشباف ببافید.

 

بافت بلوز زنانه: دستکش نیم انگشتی

برای بافت دستکش نیم انگشتی این بلوز، ابتدا 30 دانه سر اندازید.

مدل پیچ ۲ تایی و اریپ را روی آن پیاده کنید و تا ۲۴ سانتی متر آن را ببافید.  سپس یک تکه ی نواری به صورت پیچ به طول دور مچ دستکش و به عرض ۵٫۵ سانتی متر بافته و به آن بدوزید.

 

حال درز دستکش را دوخته و 3 الی 4 سانتی متر مانده به انتهای دستکش، جای انگشت شصت را باز بگذارید.

 

مدل های جدید بافت بلوز زنانه

 

عکس مدل جدید بافت بلوز زنانه یقه اسکس
مدل جدید بافت بلوز زنانه یقه اسکی
 
 
عکس مدل جدید بافت بلوز زنانه یقه اسک پر نقش
عکس مدل جدید بلوز زنانه پر نقش
 
 
عکس مدل جدید بلوز زنانه پر نقش
عکس مدل جدید بلوز زنانه پر نقش
 
عکس مدل جدید بلوز زنانه گشاد
عکس مدل جدید بلوز زنانه گشاد
 
 
عکس مدل جدید بلوز زنانه یقه دار
عکس مدل جدید بلوز زنانه یقه دار
 
 
عکس مدل جدید بلوز زنانه ژورنالی
عکس مدل جدید بلوز زنانه ژورنالی

 

کلام آخر
امیدواریم این آموزش بافت بلوز زنانه برای شما مفید بوده باشد.لطفا نظرات و سوالات خود را با ما و سایر همراهان مجله ستاره به اشتراک بگذارید.
توصیه می کنیم مطالب زیر را نیز در ستاره ببینید:

ستاره
Logo