آموزش 2 مدل مانتو بافت جلو باز جدید دخترانه

بافتن این دو مدل مانتو بافت جلو باز جدید، یعنی مانتو یقه پهن و مانتو طرح دار یقه کشباف، آسان است و روش بافت آن به خوبی توضیح داده شده است.

ستاره | سرویس خانه داری – در آموزش بافت این مدل مانتو بافت جلو باز جدید با ستاره  همراه شوید:

 

 عکس مدل مانتو بافت جلو باز جدید دخترانه

 

مهارت های لازم برای بافت مدل مانتو بافت جلو باز جدید

  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
  • بافت رکن : همه رج ها از رو ، یا همه رج ها از زیر

 

مدل مانتو بافت جلو باز جدید، جیب دار

 

عکس مدل مانتو بافت جلو باز جدید جیب دار

 

 وسایل لازم برای بافت
  • ۸ کلاف کاموا ۱۰۰ گرمی
  • میل شماره ۴٫۵

 

مدل مانتو بافت جلو باز جدید: بافت پشت

برای پشت این مدل مانتو بافت ۸۰ دانه سر اندازید.

رج اول:

۲ دانه زیر، ۲ رو ببافید و تا پایان رج ادامه دهید. سپس تا ۹ سانتی متر این کشباف را ادامه دهید.

رج های بعدی:

بافت ساده را شروع کرده و هر ۱۰ رج یک بار ۱ دانه از هر دو طرف را کور کنید. ۶۷ سانتی متر به همین ترتیب ببافید.

رج های بعدی:

سپس دانه ها را برای حلقه آستین به ترتیب ۱+۲+۳ کور کنید. حلقه آستین را تا بلندی ۱۸ سانتی متر گرفته و همه ی دانه ها را کور کنید.

 

بافت جلو مدل مانتو بافت جلو باز جدید

برای جلوی این مدل مانتو بافت جلو باز جدید 25 دانه سر اندازید.

رج اول:

۲ دانه زیر، ۲ رو ببافید و تا پایان رج ادامه دهید. سپس تا ۹ سانتی متر این کشباف را ادامه دهید.

رج های بعدی:

۳۰ سانتی متر ساده بافی کنید و هر ۱۰ رج یک بار از طرف پهلو ۱ دانه کور کنید.

رج بعدی:

سپس یک رج با یک تکه کاموا رنگ دیگر بافته دو سر کاموا را آزاد بگذارید برای جیب.

رج های بعدی:

بلندی بافت از روی کشباف به ۶۷ سانتی متر که رسید حلقه آستین را مانند پشت ایجاد کنید. وقتی بلندی حلقه آستین به ۱۵ سانتی متر رسید.

 

مدل بافت یقه مانتو

برای بافت یقه دانه ها را به ترتیب ۱+۲+۳+۴ کور کنید و زمانی که بلندی حلقه به ۱۸ سانتی متر رسید سرشانه را کور کنید.

 

بافت آستین مدل مانتو بافت جلو باز جدید جیب دار

۳۰ دانه سر انداخته ۶ سانتیمتر کشباف ۲ دانه زیر، ۲ دانه رو ببافید، سپس بقیه بافت را به صورت پیچ اسموک تا ۴۴ سانتیمتر بافته و هر ۶ رج یک دانه از هر دو طرف اضافه کنید.

سپس برای حلقه از هر دو طرف ابتدا ۲ دانه و بعد هر رج یک دانه کور کنید تا بلندی حلقه به ۱۲ سانتیمتر برسد سپس همه دانه ها را کور کنید.

 

بافت جیب مانتو

کاموایی را که دو سر آن آزاد است از یک طرف گرفته و بکشید تا دانه های بافته شده آزاد شود به این ترتیب ۲۵ دانه بالا و ۲۵ دانه پایین خواهید داشت.

حال دانه های پایین را به صورت ۳ سانتی متر کشباف ببافید و دانه های بالا را به صورت ساده تا ۱۴ سانتیمتر بافته از پشت لباس بدوزید.

رج های بعدی:

از قسمت سجاف جلو به تعداد لازم دانه گرفته و به اندازه ی نصف یقه ی پشت نیز دانه روی میل سرانداخته و سپس همه را با هم ۱۰ سانتی متر کشباف ۲ دانه زیر، ۲ دانه رو ببافید.

پس از کور کردن دانه ها، دو سر کشباف را به هم دوخته و به یقه پشت وصل کنید.

 

مدل مانتو بافت جلو باز جدید، یقه کشباف طرح دار

 

عکس مدل مانتو بافت جلو باز جدید طرح دار

 

در این آموزش قرار است روش بافت مانتو جلو باز، طرحدار و یقه کشباف را بیاموزید که طرح بسیار شیک و امروزی دارد.

وسایل لازم برای بافت

  • 9 کلاف کاموا ۱۰۰ گرمی
  • میل شماره 5

برای بافت این مدل مانتو بافت جلو باز جدید ، ابتدا از پشت کار شروع می کنیم و سپس به جلو و مدل اصلی بافت می رسیم.

 

مدل مانتو بافت جلو باز جدید طرح دار: بافت پشت

برای پشت این مدل مانتو بافت جلو باز 66 دانه سر اندازید.

رج اول:

۲ دانه زیر، ۲ رو ببافید و تا پایان رج ادامه دهید. سپس تا 5 سانتی متر این کشباف را ادامه دهید.

 

عکس آموزش مدل مانتو بافت جلو باز جدید دخترانه

 

رج های بعدی:

سپس ۵۶ سانتی متر ساده ببافید و بعد برای حلقه آستین، دانه ها را به ترتیب ۲+۲+۳ کور کنید.

 

عکس مدل مانتو بافت جلو باز جدید دخترانه

 

رج های بعدی:

۲ رج بعد ۱ دانه و ۲رج بعد از آن ۱ دانه ی دیگر کور کنید. بافت را ادامه دهید تا بلندی حلقه آستین ۲۰ سانتیمتر و سرشانه ۱۱ سانتی متر شود.

 

مدل مانتو بافت جلو باز جدید طرح دار: بافت جلو

برای جلوی این مدل مانتو بافت جلو باز 50 دانه سر اندازید.

رج اول:

۲ دانه زیر، ۲ رو ببافید و تا پایان رج ادامه دهید. سپس تا 5 سانتی متر این کشباف را ادامه دهید.

رج بعدی:

حال ۴۰ دانه برای سجاف جلو کشباف در نظر گرفته بقیه را به صورت مدل ببافید.

 

روش بافت مدل:

ابتدا ۳ دانه زیر بافته، ۴ دانه بیرون آورده ۳ دانه ی اول را مجدادا سر میل برگردانده و دانه ی چهارم را روی دانه اول انداخته و ببافید. ۴ دانه بعدی را به همین روش به صورت قرینه ببافید.

رج های بعدی:

۳ رج ادامه دهید پس از آن جای مدل را عوض کرده ۳ رج دیگر به همین شکل ببافید . توجه داشته باشید به هنگام بافت مدل، ۴ دانه کامل بافته می شود.

رج های بعدی:

۵۶ سانتی متر بافت را ادامه دهید، سپس دانه ها را برای حلقه آستین به ترتیب ۲+۲+۳ کور کنید و پنج مرتبه ۲ دانه ۲ دانه کور کنید. رج های بعدی:

3 رج دیگر بافته و برای یقه دانه ها را به ترتیب ۴+۱۰ کور کنید و تا سرشانه بافته کور کنید.

مدل بافت یقه

 پس از دوخت درز سرشانه ها از دور تا دور یقه ۸۲ دانه بیرون آورده و ۱۵ سانتی متر کشباف ۲ دانه زیر ۲ دانه رو ببافید.

 

مدل مانتو بافت جلو باز جدید طرح دار: بافت آستین

برای جلوی این مدل مانتو بافت جلو باز 34 دانه سر اندازید.

رج اول:

۲ دانه زیر، ۲ رو ببافید و تا پایان رج ادامه دهید. سپس تا 5 سانتی متر این کشباف را ادامه دهید.

رج بعدی:

حال ۱۶ دانه زیر بافته و مدل را اجرا کرده ۱۶ دانه ی دیگر زیر ببافید و تا حلقه آستین ۴۴ سانتیمتر ساده ببافید.

سپس برای حلقه آستین دانه ها را به ترتیب ۲+۲+۳ کور کنید. سپس ۵ مرتبه ۲ دانه ۲ دانه کور کنید و بعد همه ی دانه ها (۱۲ دانه) را کور کنید.

 

توصیه می کنیم مدل مانتو بافتنی و آموزش 7 مدل بافت یقه لباس کاربردی و زیبا را نیز در ستاره ببینید.


ستاره
Logo