آموزش 7 مدل بافت یقه لباس کاربردی و شیک (سری دوم)

مدل بافت یقه های مختلف شکل کلی لباس را تغییر می دهد. در اینجا روش بافت یقه انگلیسی، یقه خرگوشی، یقه آرشال و یقه کرواتی، آموزش داده شده است.

ستاره | سرویس خانه داری – در این آموزش سعی بر آن است، تا بهترین روش مدل بافت یقه‌های مختلف را به شما یاد دهیم. پس تا آخر آموزش با ما همراه شوید.

 

۱- مدل بافت یقه انگلیسی جلو باز

عکس مدل بافت یقه انگلیسی جلو باز

برای ژاکت های جلو باز می توان از یقه های مختلفی استفاده کرد یکی از این یقه ها انگلیسی است. برای بافت این یقه، ژاکت را تا زیر بغل می بافیم و بعد همزمان با حلقه آستین، یقه را نیز از سمت سجاف می بافیم. ( تعدادی از دانه ها را کشباف می بافیم برای دکمه و جا دکمه که قسمت سجاف لباس نامیده می شود.)

شروع بافت

از سمت سجاف شروع به بافت می کنیم، دانه اولی را بافته و 1 دانه اضافه می کنیم (یک نخ روی میل می اندازیم ) و مثلا 5 دانه سجاف را می بافیم و دانه بعدی که مال خود ژاکت است را مانند بافتی که برای یقه در نظر گرفته ایم می بافیم.

یعنی اگر تعداد دانه های سجاف 6 دانه زیر است در این رج 1 دانه بافته، 1دانه اضافه کرده، 5 دانه باقی مانده از سجاف و یک دانه از بافت بدنه را هم زیر می بافیم، تا 6 دانه سجاف بشود 8 دانه.
 در واقع دانه دومی که به سجاف اضافه شده از تعداد دانه های خود ژاکت کم می شود.

رج های بعدی:

یک رج در میان همین کار را ادامه می دهیم تا برای بزرگسالان حدود 12 سانتی متر ارتفاع یقه برسد و برای ژاکت کودک 6 ماهه ارتفاع به 4 سانتی متر کافی برسد.
از سمت دیگر حلقه را می اندازیم یعنی 3 دانه کور می کنیم. در رج بعدی 2 دانه و رج بعدی 1 دانه و باز رج بعدی 1 دانه کور می کنیم.

رج بعدی:

وقتی که بافت 12 سانتی متر شد، تعداد دانه های یقه را نصف می کنیم و آنها را کور می کنیم تا قسمت دال یقه را ایجاد کند.

رج های بعدی:

از سمتی که سجاف به ژاکت وصل می شود باز هم یک رج در میان یک دانه از بافت ژاکت را به بافت سجاف اضافه می کنیم که حالت اریب یقه حفظ شود.

رج های بعدی:

بعد یک رج در میان از همین سمت یقه اول 4 دانه کور می کنیم، یک رج می رویم و برمی گردیم 3 دانه کور می کنیم. دوباره به همین ترتیب (2 و 1 و1 و 1و 1 ) دانه کور می کنیم تا تعداد دانه های ما به اندازه سرشانه برسد و از طرف دیگر قد حلقه آستین ما اندازه شود.

ادامه کار

حال همه دانه ها را کور می کنیم و پس از بافت پشت ژاکت سرشانه ها را به همدیگر وصل می کنیم و از قسمتی که 4 دانه را کور کرده بودیم و رجهای بعدی 3و2 و1 شروع به گرفتن دانه می کنیم.

سپس از پشت هم دانه می گیریم و همین طور از سمت دیگر و به اندازه ای که دوست داریم یقه پهن باشد میبافیم (همان بافتی که در سجاف بافته ایم ) و بعد همه دانه ها را کور می کنیم.


۲- مدل بافت یقه 7 خرگوشی

عکس مدل بافت یقه 7 خرگوشی

حدود 22 الی24 سانتی متر مانده به سر شانه ها از قسمت جلو به این ترتیب 2 تا یكی شود: در 3/1 اول، همه رج های رو 2 تا یكی می شود. در 3/1 دوم، یك رج در میان (رج های رو) 2 تا یكی می شود و در 3/1 آخر، 2 رج در میان ( رجهای روی لباس) 2 تا یكی می شود، بدون آن كه از وسط دانه اضافه شود.

 

شکل دادن یقه

بعد از دوختن سر شانه ها به یكدیگر و كور كردن پشت یقه، مثل مدل بافت یقه هفت که در مطلب آموزش داده شد، از تیزی یك طرف جلو شروع به دانه گرفتن می كنیم تا به تیزی طرف دوم قسمت جلو برسیم ( بعد از یك سمت جلو، دانه های پشت یقه را گرفته و بعد دانه های سمت دیگر را می گیریم).

 همه این دانه ها را حدود 8-10 سانتی متر كشباف دلخواه می بافیم، سپس 1 رج در میان از دو طرف، 1 دانه به دانه های یقه اضافه می كنیم، و رج آخر را نسبتا آزاد كور می كنیم.


۳- مدل بافت یقه كرواتی

عکس مدل بافت یقه كرواتی

ترتیب كور كردن یقه کرواتی نیز مانند یقه خرگوشی است. درست به همان ترتیب، بعد از دوختن سر شانه ها و تمام شدن لباس 20 دانه جداگانه سر انداخته شود و با كشباف دلخواه (یک دانه زیر، یک دانه رو) بافته شود.
حدود 90 سانت این بافت ادامه درد و در آخر این نوار كشباف را به دور تا دور یقه می دوزیم.
قسمت جلو را یك بندینك جداگانه جمع می كنیم و دو دسته كراوات یقه را از درون این بندینك رد می كنیم.

بیشتر بدانید: آموزش مدل های خاص و زیبای بافت با دو میل

۴- مدل بافت یقه خشتی

عکس مدل بافت یقه خشتی

حدود 20 سانتی متر مانده به سرشانه، از وسط یقه 20 دانه كور كرده بعد یك طرف یقه را تا قسمت سر شانه به این ترتیب می بافیم:

 به فاصله هر 3 تا 4 سانتی متر، 1 دانه از سمت یقه 2 تا یكی می شود تا سرشانه.

سپس دانه های یقه پشت هم همان ( 1-2-3-4-12 ) یا ( 1-2-3-12) كه بستگی به نازكی و ضخامت نخ دارد كور می كنیم.

ادامه کار

در آخر پس از دوختن سر شانه ها دور تا دور یقه قلاب بافی می شود یا دانه گرفته می شود و كشباف 2 سانتی بافته می شود.

در قسمت دو گوشه یقه جلو اگر قرار است كشباف بافته شود رجهای روی كار 2 تا یكی می شود.

نکته: برای بافت یقه خشتی معمولی تر و بازتر از وسط حدود 25 دانه در ابتدای كار كور می شود.


۵- مدل بافت یقه سه سانتی

عکس مدل بافت یقه سه سانتی

بعد از بافت دوسوم قد حلقه آستین جلو دانه ها را نصف کرده و سپس ضمن بافت از هر طرف ( 4- 3- 2- 1- 1) دانه را نبافته و در نخ نگه دارید تا آنکه تعداد دانه های مورد نیاز جهت سرشانه و طول حلقه آستین بدست آید.
 
رج های بعدی:

دانه های یقه را که در نخ نگه داشته بودید به همراه دانه های پشت در میل گرفته و تا 6 سانتی متر کشباف ببافید.

رج بعد

یقه را خیلی شل کور کرده، سرشانه ها را به هم بدوزید و سه سانتی متر یقه را از پشت برگردانده روی سه سانتی متر دیگر بدوزید.


۶- مدل بافت یقه گرد برگرد

عکس مدل بافت یقه گرد برگرد

این یقه در ژاكت ها و بلوز های یقه سه دكمه بكار می رود بنابراین ما گودی یقه را در یك طرف جلو و طرف دیگر جلو جداگانه باز می كنیم به این ترتیب

وسط یقه جلو (یك پیش لباس) :

6 دانه بعد 1 دانه، 1 دانه، 1 دانه، 2 دانه، 3 دانه، 4 دانه و روی آن را 5 تا 6 سانتی متر می بافیم.

وسط یقه پشت:

 12 دانه بعد 1 دانه، 2 دانه، 3 دانه، 4 دانه و بلافاصله كور می كنیم.

اگر نخ ما ضخیم باشد باید برای هر بخش جلو بعد از 6 دانه، 1 دانه، 1 دانه، 1 دانه، 2 دانه، 3 دانه، بر داریم.


۷- مدل بافت یقه آرشال

عکس مدل بافت یقه آرشال

بیشتر بدانید: آموزش 7 مدل بافت یقه لباس کاربردی و زیبا

برای بافتن این نوع یقه که بیشتر برای ژاکت استفاده می شود باید کشباف لباس را انجام دهید و مدل انتخابی برای جلو را نیز ببافید و تا به ۵ سانتی متر به حلقه آستین مانده توقف کنید یعنی یقه آرشال از همین جا شروع می شود. این یقه را به دو روش می توان بافت.

روش اول:

از طرف جلو بافت، بعد از حاشیه هر 2 رج یک دانه اضافه کنید. یعنی اگر تعداد دانه های حاشیه ۵ دانه بود،آنها را بافته و بعد یک دانه ای ها را اضافه کنید.

روش دوم:

 در صورت تمایل می توان از جلوی حاشیه بعد از اینکه دانه اول را روی میل انداختید، دانه را به دانه دوم اضافه کنید. البته هر دو رج یک بار و این عمل را ادامه دهید تا هر اندازه که می خواهید پهنای یقه شما باشد.

ادامه مدل بافت

بعد از بافتن حلقه آستین و سرشانه، دانه های یقه و حاشیه را به اندازه پشت گردن از دو طرف ببافید و کور کنید و به هم بدوزید.
یعنی یقه پشت لباس را اندازه بگیرید، نصف آن اندازه با تعداد دانه های یقه و حاشیه سمت چپ بافته شود و نصف دیگر آن با سمت راست لباس بافته شود.نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور