بورس فارابی
تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۰
کد خبر: ۱۵۱۹۵
تعداد نظرات: ۷ نظر
در بافت با دو میل سلیقه تاثیر بسزایی دارد. با دو میل می توان مدل های زیبایی مثل گل فندقی،مدل نخودی،مدل گیس بافت و مدل پرطاووسی را ایجاد کرد.
ستاره | سرویس خانه‌داری - مدل بافت زیبا می تواند یک ژاکت ساده را بسیار جذاب و شیک کند. برای یاد گرفتن ۵ مدل خاص و جذاب با ستاره همراه شوید.

 

۱- بافت با دو میل: مدل گل فندقی

عکس بافت با دو میل مدل گل فندقی
 

برای این بافت با دو میل ۱۵ دانه سر بیاندازید.


رج ۱:

۳ دانه وسط را زیر و دانه های دو طرف آن را به رو ببافید (۶ دانه رو، ۳ دانه زیر، ۶ دانه رو)

 

رج ۲ تا ۴:

در این رج ها بافت را طبق خودش انجام دهید.

رج ۵:

دانه های رو را تا یک دانه مانده به ۳ دانه وسط ببافید، دانه اول از سه دانه زیر را با یک دانه قبل که از رو می باشد جابجا کنید. (دانه زیر از روی دانه رو رد می شود). دانه اول را از زیر و دانه دوم را از رو ببافید.
دانه بعدی را به زیر ببافید و دانه سوم از سه دانه زیر را با دانه بعد از آن جا به جا کنید (دانه زیر از روی دانه رو رد شود ) هر ۲ دانه را مثل خودش ببافید.

رج بعدی:

رج های پشت بافت (رج های زوج) مثل خودش بافته می شود.

 

رج ۷:

دانه های رو را بافته و مانند رج پنجم، دانه زیر اول با دانه قبل، دانه زیر سوم با دانه بعد جا به جا می شود (دانه زیر وسط جای خودش بافته می شود ).

رج ۹:

دانه های رو را بافته و به اولین دانه زیر که رسیدیم داخل آن را به حالت یک دانه زیر یک ژته، تا نه یا یازده بار میبافیم .(ژته ها را بکشید تا کاملا بلند باشند ).
دو دانه بعد را به رو بافته دانه زیر وسطی را به زیر ببافید دو دانه بعد به رو و داخل دانه زیر سوم را مثل قبل 9 یا 11 بار ببافید و بقیه رج را به رو ببافید.

رج ۱۰ :

همه دانه ها مثل خودش بافته می شود و به ۹ یا ۱۱ دانه که رسیدید همه آنها را با هم از رو یکی کنید.

رج ۱۱:

همه دانه ها را تا دانه وسط از رو ببافید، وقتی به دانه وسط رسیدید داخل آن یک گل فندقی ایجاد کنید بقیه رج را نیز از رو ببافید.


رج ۱۲:

همه دانه ها از زیر ببافید دانه های گل فندقی را از رو یکی کنید.


۲- بافت با دو میل: مدل پر طاووسی

 

عکس بافت با دو میل مدل پر طاووسی

 

در این مدل بافت با دو میل، برای هر گل ۱۱ دانه در نظر می گیریم که اینجا برای ۲ گل بافته شده + ۱  دانه حاشیه در اول، و ۱ دانه در آخر ۲۴ دانه سر انداخته ایم.

رج ۱: همه دانه ها از زیربافته می شود.

رج ۲: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج ۳: ۱حاشیه ، (۲ تا یکی از رو، ۲ تایکی از رو + ۱ ژته، ۱ زیر، ۱ ژته، ۱ زیر، ۱  ژته، ۱زیر، ۱ ژته + ۲ تا یکی از رو + ۲ تایکی از رو) الگوی داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۴: همه دانه ها از رو بافته می شود.

در کل برای این بافت با دو میل، این ۴ رج تکرار می شود.

بیشتر بدانید: بافت با دو میل


۳- بافت با دو میل: مدل پیچ گیس بافت

عکس بافت با دو میل مدل پیچ گیس بافت

 

برای بافت این مدل ابتدا ۶ دانه از زیر، ۲ دانه از رو تا انتها می بافیم و رج برگشت را مانند رج رفت تکرار می کنیم.

رج های بعدی:
به اندازه ای که می خواهیم بلندی پیچ مان باشد رج ۱ و ۲ را تکرار می کنیم. برای پیچ ۶ تایی بلندی پیچ نباید کمتر از ۶ رج نباشد.

رج طرح پیچ:

حال در رجی که می خواهیم مدل پیچ را بیندازیم (حتما روی کار باشد) ۶ دانه ای که از زیر بافته ایم را از میل خارج می کنیم.

سپس ۳ دانه دوم را به میل سمت راست بگیرید و از پشت ۳ دانه اول را به میل سمت چپ بگیرید (جای ۳ دانه ها را باهم عوض می کنیم، مراقب باشید دانه ها شکافته نشوند.)
۳ دانه دوم را که به میل راست گرفته بودید به میل چپ بر گردانید
.
حالا ۶ دانه را از زیر ببافید و مجددا مدل را با رسیدن به شش دانه ی دیگر که از زیر بافته اید تکرار کنید.

رج های بعدی:

به تعداد رج هایی که قبل از انداختن پیچ بافته بودید، ۶ دانه از زیر، ۲ دانه از رو ببافید و مدل را تکرار کنید.

در این مدل بافت با دو میل، پیچ را می توان با حداقل ۴ تا دانه زیر و ۱ دانه رو بافت .این مدل بافت با دو میل کاموای زیادی نیاز دارد.


۴- بافت با دو میل: مدل هفت هشتی یا برگ چمنی

 

عکس بافت با دو میل مدل هفت هشتی یا برگ چمنی

 

توجه ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺮای بافت با دو میل اﻳﻦ ﻃﺮﺡ تعداد دانه ها ﺑﺎﻳﺪ مضربی از ۱۱ باشد. ( مثلا ۳۳ یا ۴۴)
رج ۱:

طرف روی کار اﺳﺖ. یک ﮊﺗﻪ، 2 دانه را باهم ﺑﻪ زیر یکی ﻛﻨﻴﺪ، 9 دانه زیر. حال تا انتهای رج این روند را تکرار کنید.

رج های زوج:

در رج ۲ و تمام رج های پشت (رج های ﺯﻭﺝ) ﻫﻤﻪ ﺩاﻧﻪ ﻫﺎ رو ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻘﻄ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺭج های ﻓﺮﺩ ﻧﻮﺷﺘﻪ می ﺸﻮﺩ (ﻛﻪ ﺭﻭی ﻛﺎﺭ اﺳﺖ) .

رج ۳:

یک دانه زیر، یک ﮊﺗﻪ، ۲ دانه را باهم ﺑﻪ زیر یکی ﻛﻨﻴﺪ، ۸ دانه زیر ببافید. تا انتهای رج این روند را تکرار کنید.

رج ۵:

۲ دانه زیر، یک ﮊﺗﻪ، ۲ دانه را باهم ﺑﻪ زیر یکی ﻛﻨﻴﺪ، ۴ دانه زیر، ۲ دانه را باهم ﺑﻪ زیر یکی ﻛﻨﻴﺪ، یک ﮊﺗﻪ، یک دانه زیر ببافید. تا انتهای رج این روند را تکرار کنید.

رج ۷:

۳ دانه زیر، یک ﮊﺗﻪ، ۲  دانه را باهم ﺑﻪ زیر یکی ﻛﻨﻴد، ۲ دانه زیر، ۲ دانه را باهم ﺑﻪ زیر یکی ﻛﻨﻴﺪ، یک ﮊﺗﻪ، ۲ دانه زیر ببافید. تا انتهای رج این روند را تکرار کنید.

رج ۹:

۶ دانه از زیر، ۲ دانه را باهم ﺑﻪ زیر یکی ﻛﻨﻴﺪ، یک ﮊﺗﻪ، 3 دانه زیر ببافید. تا انتهای رج این روند را تکرار کنید.

 

ﺑﺮای ﺗﻜﺮاﺭ ﻃﺮﺡ ﺑﻌﺪ، ﻳﻚ ﺭﺝ ﺭﻭ ببافید سپس اﺯ ﺭﺝ اﻭﻝ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ مدل بافت را ﺗﻜﺮاﺭ ﻛﻨﻴﺪ.


۵- بافت با دو میل: مدل نخودی

 

عکس بافت با دو میل مدل نخودی

 

برای این مدل بافت با دو میل، دانه ها باید مضربی از ۴ به علاوه ۲ دانه برای ابتدا و انتهای رج باشد. مثلا برای این مدل می توانید ۴۲ دانه سر بیندازید.

رج ۱:

این رج روی بافت است، همه دانه ها را از رو می بافیم.

رج ۲:

۱ دانه از زیر (برای حاشیه)، ۱ دانه را به این ترتیب می بافیم: از زیر بافته و دانه را از میل در نمی آوریم. ۱ ژته و ۱ دانه دیگر از همان دانه در می آوریم. (به این ترتیب ۱ دانه ۳ دانه می شود.)
بعد ۳ دانه را از رو یکی می کنیم. سپس، از ۱ دانه ۳ دانه در می آوریم تا آخر که ۱ دانه از زیر برای حاشیه کار می ماند.

رج ۳ و تمام رج های فرد:

در این رج ها همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج ۴:

۱ دانه حاشیه را بافته، بعد ۳ دانه را از رو یکی می کنیم و ۱ دانه بعدی را ۳ دانه می کنیم.

بیشتر بدانید: بافت پاپوش نوزاد با دو میل

 

کلام آخر

امیدواریم این ۵ مدل بافت را دوست داشته بشید و از این مدل‌ها در بافت انواع ژاکت، کلاه و ... استفاده نمایید. شما کدامیک از این مدل‌ها را پسندیده‌‌اید؟ لطفا نظر خود را با ما و سایر همراهان مجله ستاره به اشتراک بگذارید.

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
نگین
۱ ماه پیش
سلام ممنون از آموزش های خوبتون، من پرطاووسی رو بافتم اما لبه های کار هلال نشد و صاف رفت بالا چیکار باید بکنم تا لبه ها هلال بشن؟
ناشناس
۱ ماه پیش
مشکلی نداره مهم شکلشه
مریم نظری
۳ ماه پیش
لطفا مدل جناقی در کلاه رو توضیح دهید. ممنون
الهام
۵ ماه پیش
بافت نخودی را دوست داشتم چون آسونتر ممنون ازتوضیحاتتون
بدون نام
۱ سال پیش
سلام . آموزش مدل پرطاووسی شبیه شکل نیست . اگر میشود آموزش همان شکلی را که گذاشتید بگذارید .
مریم احمدی
۱ سال پیش
سلام. وقتتون بخیر. مطالب پیجتون عالی عالی هستن. ممنونم
ناشناس
۳ ماه پیش
عالی بود اگه لطف کنید مدل سبدی ومدل سرهمی نوزاد پسرراتوضیح بدین ممنونم
با سلام . در آموزش های بعدی سایت قرار خواهیم داد.. ممنون از نگاه شما
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
نگین
۱ ماه پیش
سلام ممنون از آموزش های خوبتون، من پرطاووسی رو بافتم اما لبه های کار هلال نشد و صاف رفت بالا چیکار باید بکنم تا لبه ها هلال بشن؟
ناشناس
۱ ماه پیش
مشکلی نداره مهم شکلشه
مریم نظری
۳ ماه پیش
لطفا مدل جناقی در کلاه رو توضیح دهید. ممنون
الهام
۵ ماه پیش
بافت نخودی را دوست داشتم چون آسونتر ممنون ازتوضیحاتتون
بدون نام
۱ سال پیش
سلام . آموزش مدل پرطاووسی شبیه شکل نیست . اگر میشود آموزش همان شکلی را که گذاشتید بگذارید .
مریم احمدی
۱ سال پیش
سلام. وقتتون بخیر. مطالب پیجتون عالی عالی هستن. ممنونم
ناشناس
۳ ماه پیش
عالی بود اگه لطف کنید مدل سبدی ومدل سرهمی نوزاد پسرراتوضیح بدین ممنونم
با سلام . در آموزش های بعدی سایت قرار خواهیم داد.. ممنون از نگاه شما