آموزش 4 مدل بافت پیچ با دو میل

از مدل های بافت پیچ، مدل پیچ باد در ماسه،مدل بافت پیچ حصیر چهارتایی و بافت پیچ مدل سنگ خارا می باشد و در این آموزش به خوبی یاد داده شده است

ستاره | سرویس خانه داری – در این آموزش 3 مدل بافت پیچ زیبا را به شما ارائه می دهیم، با ما همراه .

 

۱- آموزش بافت پیچ مدل باد در ماسه

عکس آموزش بافت پیچ مدل باد در ماسه
 

این مدل پیچ به ۱۲ دانه به اضافه 1 حاشیه تقسیم می شود.

رج ۱ :
همه دانه ها از زیر بافته می شوند.

رج ۲ و ۴ و ۶ :
همه دانه ها از رو بافته می شوند.

رج ۳:
30 دانه روی میل سوم در جلو قرار داده ، ۳ دانه زیر، سپس ۳ دانه میل سوم را از زیر ببافید، ۶ دانه زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۵ :
 همه دانه ها از زیر بافته می شوند.

رج ۷ :
(۶ دانه زیر، ۲ دانه روی میل سوم در عقب قرار داده، ۳ دانه زیر، سپس ۳ دانه میل سوم را از زیر ببافید ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۸ : همه دانه ها از زیر

رج ۹: تکرار از رج ۳ به بعد.

بیشتر بدانید: آموزش مدل های خاص و زیبای بافت با دو میل

۲-  آموزش بافت پیچ مدل حصیر چهارتایی

عکس آموزش بافت پیچ مدل حصیر چهارتایی
 

این مدل پیچ به ۲۳ دانه تقسیم می شود، به اضافه ۵ دانه + 1 دانه حاشیه

رج ۱ و ۵ :
(۵ دانه رو، ۱۸ دانه زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید ۵ دانه آخر از رو بافته می شود.

رج ۲ و تمام رج های زوج :
همان طور که دانه ها دیده می شوند ببافید.

رج ۳ :
۵ دانه از رو، * ۳ دانه روی میل سوم در عقب، ۳ دانه زیر، سپس ۳ دانه میل سوم را از زیر ببافید* ( ۳ بار تکرار شود )) داخل پرانتز را تکرار کنید، ۵دانه آخر از رو بافته شود.

رج ۷:
( ۵ دانه رو، ۳ دانه زیر، * ۳ دانه روی میل سوم در جلو قرار داده ۳ دانه زیر، و سپس ۳ دانه میل سوم را از زیر ببافید * (۲دفعه) ۳ دانه زیر، ) داخل پرانتز را تکرار کنید، ۵دانه آخر از رو بافته شود.

رج ۹:  تکرار از رج ۳ انجام شود.


۳- آموزش بافت پیچ مدل سنگ خارا

عکس آموزش بافت پیچ مدل سنگ خارا
 

این مدل پیچ به ۸ دانه تقسیم می شود به اضافه ۲ دانه  + 1 دانه حاشیه

رج ۱ :
(۲ دانه زیر، ۲ دانه ضربدری به راست (۳دفعه) ) داخل پرانتز را تکرار کنید، ۲ دانه آخر از زیر بافته می شود.

رج ۲ و تمام رجهای زوج :
 همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج ۳ :
( ۲ دانه زیر، ضربدری، * ۳ دانه زیر، ( اول سومی را بافته بعد دومی و سپس اولی بعد هر سه تا را باهم بیاندازید * ۲ دفعه ) داخل پرانتز را تکرار کنید، ۲ دانه آخر از زیر بافته می شود.

در ادامه رج های ۱ تا ۴ را تکرار کنید.

بیشتر بدانید: آموزش 3 مدل جذاب و کم نظیر بافت با دو میل

۴- آموزش بافت مدل گیس علامت صلح

عکس آموزش بافت مدل گیس علامت صلح
 

این مدل پیچ به 7 دانه تقسیم می شود به اضافه 3 دانه  + 1 دانه حاشیه

رج 1:
( ۳ دانه از رو، ۴ دانه زیر، ) داخل پرانتز را تکرار کنید ۳دانه آخر ۳ دانه از رو،

رج ۲ و ۳ و ۴ :
همان طور که دانه ها دیده می شوند ببافید.

رج ۵ :
( ۳ دانه از رو، ۲ دانه روی میل سوم در جلو قرار داده ۲ دانه زیر،  ببافید سپس ۲ دانه میل سوم را از زیر ببافید ) داخل پرانتز را تکرار کنید ۳دانه آخر ۳ دانه از رو،

رج ۶ و۷ و۸ و۹ و۱۰:
همان طور که دانه ها دیده می شوند ببافید.

رج ۱۱:
۲ دانه از رو، ۲ دانه روی میل سوم در جلو قرار داده و بعد ۲ دانه زیر، سپس میل سوم را از زیر ببافید ) داخل پرانتز را تکرار کنید ۳دانه آخر ۳ دانه از رو،

رج ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ :
همانطور که دانه ها دیده میشوند ببافید .

رج ۱۷: تکرار از رج ۵ انجام شود.

بیشتر بدانید: آموزش 4 مدل بافت توری زیبا با دو میل

منبع: مجله خانواده هانظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور