آموزش 6 مدل بافت کشباف با دو میل

بافت کشباف مدل های متنوعی دارد مثل کشباف اسبی، کشباف انگلیسی، کشباف مرواریدی، کشباف شکاری، کشباف مشبک و کشباف منصف که بافت های آسانی دارند.

ستاره | سرویس خانه داری – برای یاد گرفتن مدل های مختلف بافت کشباف با ستاره  همراه شوید.

 

۱- آموزش بافت کشباف اسبی

 

عکس  آموزش بافت کشباف اسبی

 

به  تعداد مضرب ۴ دانه  سر می گیریم.

رج ۱ و رج های فرد : ۳ دانه زیر ، یک دانه را نبافته از رو رد می کنیم. همین روال را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج ۲ و رج های زوج : همه دانه ها را از رو ببافید.

 

۲- آموزش بافت کشباف انگلیسی

 

عکس  آموزش بافت کشباف انگلیسی

 

مدل به دانه های زوج تقسیم می شود.

رج ۱: همه دانه ها را دانه زیر، ببافید.

رج 2: ( یک دانه رو، یک دانه دوبل) داخل پرانتز را تکرار کنید و با ۲ دانه دانه زیر، رج را تمام کنید.

 مرتب رج ۲ را تکرار کنید.

توجه: دانه دوبل را نباید با دو تا یکی یا دانه هایی که دو دفعه بافته می شود اشتباه کرد ، برای درست کردن یک دانه دوبل، میل راست را در وسط دانه ای که زیر دانه روی میل قرار گرفته فرو برده و آن رار دانه زیر، ببافید.
حالتی که از آن به وجود می آید نخی است که در پشت دانه پیدا می شود، بنابر این دو دانه دوبل را نمی توان پیاپی درست کرد دانه های دوبل اغلب بعد از یک رج از رو درست می شود.

 

۳- آموزش بافت کشباف مرواریدی

 

عکس  بافت کشباف مرواریدی

 

این مدل کشباف به ۵ دانه تقسیم می شود، به اضافه ۲ + دانه حاشیه

 

رج 1 و رجهای فرد:
 ( ۲ دانه رو، یک دانه زیر، یک دانه رو، یکی دانه زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید و 2 دانه آخر را از رو ببافید.

 

رج 2 و رجهای زوج :
۲ دانه زیر، ( ۳ دانه رو، ۲ دانه زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

 

۴- آموزش بافت کشباف شکاری

 

عکس بافت کشباف شکاری

 

این مدل به ۱۱ دانه تقسیم می شود، به اضافه ۴ دانه + 1 دانه حاشیه

 

رج اول و رجهای فرد:
( ۴ دانه رو، یک دانه زیر، پیچ، یک دانه رو  { یک دانه زیر، پیچ } ۳ دفعه) داخل پرانتز را تکرار کنید، سپس ۴ دانه از رو ببافید.

 

رج ۲ و رج های زوج:
۴ دانه زیر، ( یک دانه رو، یک دانه زیر، پیچ، یکی از رو { یک دانه زیر، پیچ } ۳ دفعه، ۴ تا دانه زیر، ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

 

۵- آموزش بافت کشباف مشبک

 

عکس بافت کشباف مشبک

 

رج ۱ و رجهای فرد:
( ۲ دانه رو، یک دانه نبافته، یک دانه زیر، بدون اینکه بگذارید از روی میل چپ بیافتد. دانه نبافته میل راست را روی این دانه اخیر کور کرده و دوباره پایه دانه که روی میل چپ است از زیر، و از عقب .
 2 دانه بعدی  را ابتدا دومی را از زیر، و از عقب بافته نخ را از بالای دانه اولی رد کرده و این یکی را هم از زیر، ببافید ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

 

رج ۲ و رجهای زوج : 
( ۴ دانه رو، ۲ تا دانه زیر) داخل پرانتز را تکرار کنید.

 

۶- آموزش بافت کشباف منصف

 

عکس بافت کشباف منصف

 

رج ۱:
( ۲ تا دانه زیر، ۲ دانه رو، ببافید ) داخل پرانتز را تا انتها تکرار کنید.

 

رج ۲ و رجهای زوج :
 تمام رج های زوج را همان طور که دانه ها دیده می شوند ببافید.

 

رج ۳ :
( یک دانه زیر، ۲ دانه رو، یک دانه زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

 

رج ۵ :
( ۲ دانه رو، ۲ دانه زیر) داخل پرانتز را تکرار کنید.

 

رج ۷ :
( 1 دانه رو، ۲ دانه زیر، 1 دانه رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

 در ادامه رج ۱ تا ۸ را تکرار کنید.

 

مطلب بافت لانه زنبوری و بافت با دو میل را نیز در ستاره ببینید.


ستاره
Logo