بافت شال گردن | آموزش بافت انواع شال گردن با دو میل

بافت شال گردن با دو میل شامل انواع بافت شال گردن ساده، مدل سبدی، مدل کشبافت پیچ دار، مدل جیب دار، مدل شطرنجی، مدل حلقه‌ای و ... است

ستاره | سرویس خانه داری – بافت شال گردن یکی از جذابترین هنرهای دستی در فصل پاییز و زمستان است. اگر کمی خلاقیت و پشتکار داشته باشید به راحتی می‌توانید برای اعضای خانواده انواع شال را ببافید. در این مطلب با آموزش دو مدل زیبا از بافت شال گردن با دو میل همراه ستاره باشید.

مهارت های لازم برای بافت شال گردن با دومیل

کشبافت: 1 دانه زیر- 1 دانه رو

بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو

 

بافت شال گردن سبدی دوبل

عکس بافت شال گردن سبدی دوبل با دو میل

بافت شال گردن سبدی دوبل با دو میل

 

برای این مدل بافت شال گردن با دو میل به یک کاموای ضخیم و یک جفت میل شماره 5 نیاز دارید.

ابتدا ۲۶ دانه سر اندازید.

در این بافت همه رجهای زوج از اول تا اخر شال دانه ها به شکلی که دیده می شوند بافته می شوند ولی رج های فرد به ترتیبی که توضیح می دهیم بافته می شوند:

رج ۱، ۵، ۹ : ۱۰ دانه زیر، ۲ دانه رو ، ۲ دانه زیر ، ۲ دانه رو، ۱۰ دانه زیر

رج ۳ ، ۷ : ۲ دانه  زیر، ۶ دانه رو، ۲ دانه زیر، ۲دانه رو، ۲ زیر، ۲ دانه رو، ۲دانه زیر، ۶ دانه رو، ۲ دانه زیر

رج ۱۱ ،۱۵، ۱۹: ۲ دانه زیر، ۲دانه رو، ۲ دانه زیر، ۲دانه رو ، ۱۰ دانه زیر، ۲دانه رو، ۲ دانه زیر، ۲دانه رو، ۲ دانه زیر

رج ۱۳ ، ۱۷ : ۲ دانه زیر، ۲دانه رو، ۲ دانه زیر، ۲دانه رو، ۲ دانه زیر، 6دانه رو، ۲ دانه زیر، ۲دانه رو، ۲ دانه زیر، ۲دانه رو، ۲ دانه زیر

و رج ۲۱ – تکرار رج ۱: در بقیه شال رج ها به ترتیب تکرار می شود.

 

عکس بافت سبدی دوبل

بافت سبدی دوبل

 

نکته : برای پهنی بیشتر شال می توانید برای هر نقش ۸ دانه، ۸ دانه اضافه کنید که نقش ناقص نماند.

برای این بافت شال گردن با دو میل ۲۶ دانه سر انداختیم، اگر شال پهن تر بخواهیم ۲۶+۸=۳۴دانه باید باشد.

با این کار یک نقش به شال ما اضافه می شود: ۳۴+۸=۴۲ دانه و با این تعداد دانه دو نقش به شال اول ما اضافه می شود.

 

بافت شال گردن مدل کشبافت پیچ دار

عکس بافت شال گردن با دو میل مدل کشبافت پیچ دار

بافت شال گردن با دو میل مدل کشبافت پیچ دار

 

برای بافت این بافت شال گردن با دو میل که سایز آن 15 در 160 سانتی متر است شما به یک کاموای متوسط 150 گرمی و یک جفت میل شماره 4 نیاز دارید.

۱. برای شروع ابتدا 40 دانه سر بیندازید و یکی از رو، یکی از زیر ببافید. چون قصد داریم مدل بافت کشباف پیچ را پیاده کنیم، باید حتما موقع گرفتن دانه‌ از زیر، نخ را دور میل پیچ داده و دانه را بیرون بکشید.

۲.  برای پیچ وسط کار، ابتدا 6 دانه وسط بافت را پیدا کرده و از میل بیرون بیاورید. حالا 3 دانه اولی را داخل میل سمت چپ و 3 دانه دومی را داخل میل سمت راست کنید.

۳. حالا این 6 دانه را از زیر ببافید.

۴. بقیه شال گردن را مثل اول کار؛ یکی از زیر و یکی از رو ببافید.

۵. کار را تا 6 رج، به همان شکل اول ببافید. (یکی از زیر، یکی از رو، 6 دانه از وسط کار را از روی کار به زیر و از پشت کار به رو ببافید.) تا 6 رج و در هر رج یک ‌بار این مدل پیچ وسط کار می‌افتد.

۶. بافت شال را تا اندازه مورد نظر ادامه دهید و وقتی به سایز دلخواه رساندید، دانه ها را کور کرده و برای شال ریشه درست کنید.

 

بافت شال گردن اسپرت

در ابتدا در سه تصویر پایینی، نحوه سرانداختن، بافت زیر و بافت رو را مرور می‌کنیم.

آموزش سر انداختن با میل

آموزش سر انداختن با میل

 

آموزش بافت از رو

آموزش بافت از رو

 

آموزش بافت از زیر

آموزش بافت از رو

 

بافت شال گردن ساده و جیب دار

بافت شال گردن جیب دار

بافت شال گردن جیب دار

 

لوازم مورد نیاز
1. کاموای درشت بافت در دو رنگ
2. میل بافتنی متناسب با کاموا
3. قیچی و نخ و سوزن
4. یک تکه پارچه‌ پشمی

طرز بافت

  • ابتدا 25 دانه سر بیندازید و یکی زیر و یکی رو به بلندی که دوست دارید ببافید. سپس از جایی که دستتان به صورت ایستاد ه افتاد ه است اندازه زده و شروع به بافت جیب کنیداینکار را با یک رنگ دیگر به همان تعداد 25 دانه و همان طور یکی از زیر و یکی از رو انجام دهید.
  • سپس به اندازه‌ای که می‌خواهید دستتان در جیب آزاد باشد ببافید و کور کنید و لبه‌ی کور شد ه را به قسمت بالا و جایی که رنگ‌ها عوض شده آورده و روی هم بگذارید.
  • در مرحله‌ی بعد از بغل جیب شروع به دوخت کنید و دو طرف جیب را بدوزید.
  • در مرحله‌ی آخر جیب دوخته شد ه را پشت و رو کنید. این کار را برای طرف دیگر شال هم انجام دهید.

نکات مهم:
– به جای این جیب می‌توانید از یک تکه پارچه پشمی هم استفاده کنید و همانند عکس روی قسمت پایین شال بدوزید و پشت و رو کنید.
– اگر بخواهید شال را یک بار دور گرد نتان بچرخانید طول شال گرد ن را بیشتر کنید.
– در زیر جیب می‌توانید تکه‌هایی از کاموا را گره زد ه و به آن نما دهید و یا سنگ‌های تزیینی آویزان کنید.

 

بافت شال گردن شطرنجی با دو میل

شال گردن شطرنجی

شال گردن شطرنجی

 

برای این مدل بافت شال گردن با دو میل، به 2 کلاف 100 گرمی کاموای ضخیم و میل شماره 6 نیاز دارید. اندازه نهایی این شال گردن به  طول ۲۰ سانتی متر و عرض 160 سانتی متر خواهد شد.

برای شروع این مدل شال باید 24  دانه سر بیاندازید.

رج 1: 3 دانه زیر، 1 دانه رو، تا انتهای رج این بافت را تکرار کنید.

رج 2: 3 دانه رو، 1 دانه زیر، تا انتهای رج این بافت را تکرار کنید.

رج 3: 3 دانه زیر، 1 دانه رو، تا انتهای رج این بافت را تکرار کنید.

رج 4: همه دانه‌ها را به زیر ببافید.
رج‌های بعدی: این 4 رج را تا پایان تکرار کنید. مدل این شال به این شکل است که باید به فاصله هر 3 رج، در یک رج همه دانه‌ها به زیر بافته شود.
قد شال گردن را 1 متر و 60 سانتی متر بافته و سپس کور کنید.

مدل این بافت شال گردن با دو میل به شکلی است که می‌توانید 4 رج، 4 رج  رنگ کاموای خود را عوض کنید و آن را زیباتر ببافید.

 

بافت شال گردن حلقه ای مردانه یا زنانه

بافت شال گردن حلقه ای

بافت شال گردن حلقه ای

 

این مدل شال گردن به خاطر راحتی استفاده، طرفداران زیادی میان آقایان دارد. برای این مدل بافت شال گردن با دو میل، به 1 عدد کاموای ضخیم و میل شماره 5 نیاز دارید.

برای شروع می‌توانید 30 الی 40 دانه سر بیاندازید. هرچه تعداد دانه‌ها بیشتر باشد حلقه پهن‌تر می‌شود.

رج 1: 3 دانه زیر، 2 دانه رو، تا انتهای رج این بافت را تکرار کنید.

رج 2: 3 دانه رو، 2 دانه زیر، تا انتهای رج این بافت را تکرار کنید.

رج‌های بعدی: بافت این دو رج را تا 40 سانتی متر تکرار کنید. البته با توجه به دور گردن و به دلخواه شما، طول شال گردن می‌تواند کمتر یا بیشتر شود.

حال دانه‌ها را کور کرده و ابتدا و انتهای شال گردن را به هم بدوزید.

اگر علاقه‌مند به بافت انواع شال گردن هستید مطالعه مقاله‌های آموزش بافت ۴ مدل شال گردن یقه اسکی، آموزش بافت شال گردن مردانه و آموزش بافت شال گردن زنانه را در ستاره از دست ندهید.

 

انواع مدل بافت شال گردن با دو میل

عکس مدل بافت شال گردن حلقه ای دکمه دار

بافت شال گردن دکمه دار با دو میل

 

عکس مدل بافت شال گردن دکمه دار مدرن

عکس  شال گردن دکمه دار مدرن

 

عکس مدل بافت شال گردن طرح پیچ

مدل بافت شال گردن طرح پیچ

 

عکس مدل بافت شال گردن مدل دار

عکس بافت شال گردن دو رنگ

 

عکس مدل بافت شال گردن دکمه ای

بافت شال گردن دکمه ای

 

عکس مدل بافت شال گردن رنگی

مدل شال گردن رنگی

 

عکس مدل بافت شال گردن ضخیم

عکس شال گردن ضخیم پسرانه

 

عکس مدل بافت شال گردن مردانه

عکس مدل بافت شال گردن مردانه دکمه دار

 

عکس مدل بافت شال گردن حلقه ای با دو میل

عکس مدل بافت شال گردن پسرانه با دو میل

 

کلام آخر

امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما و سایر همراهان مجله ستاره به اشتراک بگذارید. توصیه می کنیم مطلب مدل شال زمستانی برای بافت (ایده بگیرید و ببافید)  را نیز در ستاره ببینید.


ستاره
Logo