مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۰۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰
کد خبر: ۱۰۵۱۱
تعداد نظرات: ۴۰ نظر
با تعبیر خواب مو، تعبیر خواب تراشیدن مو، تعبیر خواب مو در آوردن اعضای بدن (زبان، دست، آلت تناسلی و...) همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب مو - مو در آوردن اعضای بدن در خواب چه مفهومی دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا حالت‌های مختلف دیدن مو در خواب را بیانگر نمادهای متفاوتی برای بیننده رویا می‌داند. در ادامه به بررسی هر یک از این نمادها خواهیم پرداخت. رویابین گرامی شما می توانید باتوجه به نوع خواب دیده شده و شرایط فعلی زندگی خود، با استفاده از نمادهای زیر به تفسیر رویای خویش بپردازید.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:
 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

مو: اشاره به افکار، تصوری که از خود دارید، نگرش و طرز رفتار.
طاسی: رو به پیری رفتن، احساس کهنگی کردن یا مهجور ماندن، عدم تمرکز
برس زدن مو: واضح ساختن افکار و نگرش‌ها
تغییر مدل مو: تغییر نگرش، تغییر نظر یا تصمیم
موی سینه: مردانگی، قدرت و توان
موی ژولیده: سردرگمی روانی
موی کمرنگ و روشن: آگاهی، روشن فکری
مو بر روی سینه زنان و کودکان: جنبه مذکر درون مونث، شاید آرزوی والدین برای داشتن فرزند پسر، تولید خصوصیات مردانه
موی بلند و ژولیده: اهمیت ندادن فرد به تصویر خود و تصویری که در اجتماع بر جای می‌گذارد، گوشه نشینی و یا ترک تحصیل، رها کردن شغل
موی بلند: آزادی، سهل انگاری، در مورد زنان اشاره به حفظ دخترانگی ایشان
گیسوی بافته یا دم اسبی: برای زنان حفظ دخترانگی، افکار و احساسات سازگار با جامعه
موهای به عقب شانه شده چسبیده به سر: انضباط، خویشتن داری
کلاه گیس: افکار و نگرش‌های عاریه و ساختگی 
 
رویایی که در آن رنگ موها سفید شده در صورتی که در بیداری اینگونه نیست چه تعبیری خواهد داشت؟

رویاهایی که در آن شخص بیننده خواب دچار ریزش مو می‌گردد جزء دسته خواب‌های متداول بشمار می‌آیند، اما تفسیر اینگونه‌ خواب‌ها چه خواهد بود؟


تعبیر خواب مو چیست؟

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب موی سر برای مردها غم و اندوه بوده ولی برای زن‌ها زینت و آرایش می‌باشد.
 
بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر خواب موی بدن مال و اموال است.
 

تعبیر خواب مو در آوردن اعضای بدن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر اندام خود را در خواب پوشیده از مو ببینید، علامت آن است که در بدرفتاری با دیگران چندان پافشاری می‌کنید که همه شما را ترک می گویند. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در ذهن خود مقامی برای خود در نظر می‌گیرد و بر خلاف اصول اخلاقی با دیگران رفتار می‌کند.
 
زبان
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی زبان تو مو درآورده است، تعبیرش این است که به خاطر حرف‌ها و زبان خودت دچار رنج و بلا و گرفتاری می‌شوی.
 
ساق پا
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ساق‌های تو پرمو می‌باشند، یـعـنـی خیلی بدهکار خواهی شد و به خاطر آن گرفتار زندان می‌شوی.
 
ساعد
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ساعدهای تو پرمو هستند، یـعـنـی دوست و شریک از تو جدا می‌شود، یا غمگین و بدهکار خواهی شد، و یا اینکه مال و اموال خود را از دست می‌دهی.
 
زیر بغل
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر موی زیر بغل، نرسیدن به خواسته و غلبه کردن دشمن می‌باشد.
 
آلت تناسلی زن
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زنی ببیند از داخل فرج او مو درآمده است به خاطر فرزندانش دچار غم و اندوه می‌شود.
 
آلت تناسلی مرد
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بر روی آلت تو مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانت شاد و خوشحال می‌شوی.
 
شکم
جابر مغربی می‌گوید: اگر روی شکم خودت مو ببینی، تعبیرش این است که بدهکار می‌شوی.
 
سینه
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی سینۀ تو مو درآمده است بدهکار می‌شوی
 
جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر روی سینۀ خودت مو نداری و در خواب ببینی سینۀ تو موی بسیاری دارد بدهکار می‌شوی.
 
کتف
بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی روی کتف تو مو درآمده است، یـعـنـی از جائی که فکر نمی‌کنی به تو مال و اموالی می‌رسد.
 
دوش
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی دوش تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی امانت‌دار خواهی بود.
 
پشت گردن و پیشانی
ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر ببینی پشت گردن تو موی زیادی درآمده است بدهکار می‌شوی.
 • اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است بدهکار می‌شوی ‌‌‌‌‌ و اگر آن مو سرخ یا سفید باشد، یـعـنـی آن بدهکاری از جهت عیال و زن خودت می‌باشد.
صورت
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری بدهکار می‌شوی.
 

تعبیر خواب تراشیدن مو

ساق: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی موهای ساق را زده‌ای، تعبیرش این است که بدهی تو پرداخت می‌شود.
 
ساعد: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی موی ساعد خودت را زده‌ای، یـعـنـی بدهی تو پرداخت شده و از غم و اندوه رها می‌شوی.
 
زیر بغل و اطراف عورت: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی موی زیر بغل یا موی اطراف عورت خودت را با تیغ زده‌ای به خواسته خودت می‌رسی، ولی نتراشیدن آن‌ها تعبیرش ناجوانمردی و بی‌مروتی است.
 
شکم: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی موهای شکم خودت را تراشیده‌ای بدهی خود را پرداخت می‌کنی.
 
سینه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی موهای سینه را تراشیده‌ای قرض خود را پرداخت می‌کنی.
 
پشت گردن: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی موی پشت گردن خودت را زده‌ای بدهی تو پرداخت می‌شود.
 

تعبیر خواب مو به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • کوتاه کردن آن: غم
 • بلند: قدرت و اهمیت
 • شستن آن‌ها: دل نگرانی
 • بستن آن: ناراحتی
 • موی قرمز: دوروئی
 • سیاه: خوشبختی
 • بور: شادی
 • سفید: شادمانی
 • شانه کردن آن‌ها: ضرر در امور کاری
 • گیس کرده: مورد تمسخر واقع شدن
 • فر خورده: برای صنعتگران سود در امور کاری
 • ریزش مو: ناراحتی
 • سوزاندن آن‌ها: خیانت، زندگی توأم با بدبختی
 • آن‌ها را بیش از حد کوتاه کردن: یک سوگوار در خانواده
 • ژولیده: سوء تفاهم در خانواده
 • رنگ کردن آن‌ها: دورویی
 • موخوره و یا موهای در هم ریخته: خوشبختی
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر زنی خواب ببیند به گیسوان زیبای خود شانه می زند، علامت آن است که در امور مربوط به خود چندان دقتی به خرج نمی‌دهد و با این کار موقعیت پیشرفت، در زندگی را از دست می‌دهد.
 • اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می‌کند، علامت آن است که برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد، و از نگرانی و اضطراب بیمار می‌شود.
 • اگر خواب ببینید موی سرتان خاکستری می‌شود، نشانه نزدیک شدن به مرگ است و اینکه شایعات بی اساسی درباره نزدیکان یا دوستان در خانواده شما منتشر است.
 • اگر مردی خواب ببیند موی سیاه و مجعدی دارد، نشانه آن است که با خوش رفتاری دیگران را فریب می‌دهد.
 • اگردر خواب زنی مو طلایی ببینید، علامت آن است که به زنی بی باک دل خواهید بست و با او ازدواج خواهید کرد.
 • اگر در خواب زن مو قرمز ببینید، علامت آن است که در زندگی با تغییر و تحول روبرو خواهید شد و از بی وفایی نامزد خود آگاه می‌شوید.
 • دیدن موی قهوه ای در خواب، علامت آن است که در انتخاب شغل مناسب موفق نمی‌شوید.
 • دیدن گیسوی آراسته و زیبا در خواب، علامت آن است که وضعیت مالی شما بهتر خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید موهای خود را از ته می‌زنید، علامت آن است که برای دوستی ولخرجی می‌کنید و بعد ناچار می‌شوید که با صرفه جویی زندگی خود را بگذرانید.
 • اگر خواب ببینید موی سرتان بسیار نرم است و سریع رشد می‌کند، علامت آن است که زندگی ای لبریز از نعمات و شادمانی در به روی شما خواهد گشود.
 • اگر زنی خواب ببیند تار سپیده مویش را با موهای سیاه مقایسه می‌کند، علامت آن است که بر سر پذیرفتن دو پیشنهاد مردد است. اگر هنگام انتخاب دقت زیادی به خرج ندهد، پیشنهادی را خواهد پذیرفت که برایش به جای بخت و اقبال مساعد، زیان و پریشانی به بار می‌آورد.
 • دیدن گیسوانی پریشان و نامرتب در خواب، علامت آن است که بستن پیمان ازدواج با مشکلی مواجه می‌گردد، اوضاع کار کساد می‌شود و زندگی با سختی همراه می‌گردد.
 • اگر زنی خواب ببیند نمی‌تواند گیسوان خود را شانه بزند، علامت آن است که به نامزد خود اهانت خواهد کرد و او را از دست خواهد داد.
 • اگر دختری در خواب زنانی با گیسوان خاکستری ببیند، نشانه آن است که به زودی زنی با یکی از اقوام او ازدواج خواهد کرد.
 • اگر خواب ببینید موهایتان کوتاه است، علامت آن است که در زندگی با نومیدی‌های بزرگی روبرو خواهید شد.
 • اگر زنی خواب ببیند موهایش می‌ریزد و کچل می‌شود، علامت آن است که برای امرار معاش باید تلاش کند زیرا بخت و اقبال به او پشت می‌کند.
 • اگر خواب ببینید موی سرتان به سپیدی برف است، علامت آن است که به مسافرتی مطلوب و لذتبخش خواهید رفت.
 • اگر مردی خواب ببیند موی زنی را نوازش می‌کند، علامت آن است که زنی شایسته به او اعتماد خواهد کرد، هر چند که او از نظر دیگران محکوم و طرد شده است.
 • اگر در خواب بر گیسوان خود گلی ببینید، علامت آن است که گرفتار سختی و مشکلات زندگی خواهیدشد. و این مشکلات کمتر از زمانی که از دور به آن‌ها نگاه می‌کردید شما را دچار هراس می‌کنند.
 • اگر زنی خواب ببیند موی سرش با گل‌هایی سفید تزئین شده است، علامت آن است که در زندگی با دردسرهایی روبرو خواهد شد، اما اگر با شکیبایی و صبوری و پشتکار با دردسرها روبرو شود، سرانجام از شر آن‌ها خلاص می‌شود.
 • اگر خواب ببینید یک دسته از موهای شما خاکستری شده و می‌ریزد، نشانه آن است که گرفتاری و نومیدی در انتظار شماست و بر خلاف امید به بهبودی بیماری مأیوس کننده می‌شود.
 • اگر خواب ببینید موی سر کسی یک شبه سفید می‌شود ولی صورتش همچنان شاداب و جوان می‌ماند، علامت آن است که مصیبت و اندوهی ژرف در انتظار شماست.
 • اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که در اثر تصادف نامزد خود را از دست می‌دهد و در اثر بی احتیاطی به اندوه دچار می‌شود. او باید مراقب روابط خود با دوستان باشد.
 
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۴۰
در انتظار بررسی: ۰
حسین
۲۳ روز پیش
سلام خواب دیدم که موهای سرم رشد کردن و مانند دوران جوانی بسیار زیبا شده در حال حاضر جلوی سرم مو ندارم و روی سرم هم بسیار کم مو میباشد لطف میکنید اگر برایم تعبیر کنید
دیدن موی بلند در خواب را نشان از تمرکز و برنامه ریزی برای کاری یا موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اید می‌باشد . در واقع این خواب به این معنی است که از قبل تصمیم گرفته و بی گدار دست به هر کاری نمی‌زنید.
محمد
۲۷ روز پیش
خواب خیلی عجیبی دیدم که بخاطرش خیلی ناراحتم اصلا نمیفهمم چرا باید چنین خوابی ببینم لطفا تعبیرشو بگید ممنون میشم
زنی از نزدیکانم از فامیل که به من نامحرم هم هست ولی من قلبا بهش خیلی علاقمند هستم رو تو خواب دیدم که نیمه برهنه وسط اتاقی خوابیده بود و یک ملحفه روش بود که هی کنار میرفت و من ناراحت بودم که چرا بدنش پیداست مدام روش رو میکشیدم و میپوشوندمش ولی باز تکون میخورد و پیدا میشد
بدتر اینکه خونه شلوغ بود و مردهای دیگه از فامیل میومدن و رد میشدن و من مدام دغدغه ام پوشوندن بدن برهنه اون خانم بود و اینکه دور کنم دیگران رو از اتاق ولی اون خانم تو خواب مدام خودش روش رو کنار میزد و برهنگیش پیدا میشد
لطفا راهنماییم کنیم خیلی درگیرم باین خواب
ممنونم
دیدن برهنگی در خواب و رویا بر اساس تحلیل تفسیرگران جدید خواب می‌تواند ناشی از ورود به شغل جدید و یا ترس از دیدن خود توسط دیگران باشد.
امین
۳۰ روز پیش
سلام
خوابی دیدم که بخاطرش خیلی پریشونم لطفا اگه تعبیرش رو میشه بگید بهم
خواب دیدم جلوی آینه ایستادم و تو اینه خودمو نگاه میکنم و دیدم تو فضای حلق و دهنم و از لابلای دندانهایم موهای خیلی بلند مشکی و صاف تو دهانم پر شده و با دست همه رو کشیدم بیرون خیلی بلند و زیاد بود هرچی بیرون میکشیدم باز از لابلای دندونام میومد و بود اینقدر کشیدم تا همش دراومد و در آخر وقتی همش کنده شد صورتم شفاف و روشن و خندان شد.
کمکم کنید لطفا خیلی برا این خواب پریشونم و نمیتونم برای کسی بگم
احساس انزجاری که در خواب تجربه می کنید، استعاره از احساس ناراحتی ای است که روان شما، در مواجهه با شرایط فعلی، در حال تجربه ی آن است. شما در حال قضاوت در مورد شخصیت و افکارتان هستید. چیزی شبیه انتقاد و کاهش اعتماد به نفس نسبت به خود واقعی تان. این خواب به رهایی شما از این گرفتاری اشاره دارد. موقعیتی که این روزها درگیرش هستید با این خواب تان در ارتباط است.
امین
۲۷ روز پیش
بی نهایت ممنونم
عباس ابوالحسنی
۱ ماه پیش
با سلام اگر زنی در خواب ببیند کف پای یکی از نزدیکان که مرد هم هست مو در آورده معنی آن چه می‌شود ؟
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را معذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
محمد
۱ ماه پیش
سلام.
امروز خواب عجیبی دیدم.
خواب دیدم مویی روی نوک انگشت اشاره‌ام در آمده، آن دا گرفتم و کشیدم، خیلی بلند بود، بعد ته آین مو ب چند موی کوتاه در نوک انگشتم رسید. موی بلد را کشیدم و با درد چند موی کوتاه روی انگشتم کنده شد، ولی یک مو باقی ماند، تا رفتم چیزی بردارم ک آین مو را بکنم، از خواب پریدم. در ضمن بعد از کندن مو سر انگشتم ترک ترک شده بود، و این مو بر روی دست چپم در آماده بود. ممنون.
مجتبی
۱ ماه پیش
سلام عصری ی خواب دیدم لطفا تعبیرشو بگید خواب دیدم ک چنتای موی کوچیک حالت موی بینی یا مژه رو از دهانم درآوردم تعبیرش چی میشه لطفا بگید
با سلام به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید شما به خاطر حرفها و زبان خودتان ناراحت شوید بهتر است بیشتر مراقب صحبت های خود باشید
زهرا خسروی
۱ ماه پیش
میشه خوابمو تعبیر کنید ممنون
منتشر خواهد شد
زهرا خسروی
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید خواب دیدم توی حیاط داریم رب میپزیم مادرم و مادرشوهرم هم هستن یه دفعه لرز کردم دست چپمو نگاه کردم دیدم موهای دستم راست شده یه چیزایه سفید مثل چرک از موها زده بیرون رفتم حموم ک دستامو بشورم دیدم نوک سینم بنفش شده رنگ تیره دستامو شستم دیدم دستم پر از لک قهوه ایه با نگرانی اومدم بیرون یکم نشستم دوباره نگاه کردم دیدم تمام لک ها رفته میشه تعبیرشو بگید مممونم ازتون.
دست در خواب اشاره به قدرت خلاقیت و انجام مسئولیت های تان در بیداری است. اینکه ناراحتی هایی در دست تان ایجاد شده بود اشاره به افکاری در شماست که موجب دور شدن شما از این مسئولیت های تان شده است. مانند بی انگیزگی و حس ناامیدی از پرداختن به خواسته ها و اهداف تان. در تعبیر خواب های کهن از این خواب شما به ناامیدی تان از کمک دیگران در کارهای خودتان نیز اشاره شده است. اما با توجه به بهبود دست تان در خواب، این مشکلات از بین میروند.
Hilda
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که‌ یکی از هم کلاسی هام منو اذیت میکنه و من عصبانی میشم و با حرص مو هاشو چند بار میکشم ، تعبیرش چیه ؟ ممنون میشم بگید.
احساس انزجاری که در خواب تجربه می کنید، استعاره از احساس ناراحتی ای است که روان شما، در مواجهه با شرایط فعلی، در حال تجربه ی آن است. شما در حال قضاوت در مورد شخصیت و افکارتان هستید. چیزی شبیه انتقاد و کاهش اعتماد به نفس نسبت به خود واقعی تان.
J
۱ ماه پیش
سلامی دوباره،چند شب‌پیش خواب دیدم که تو حموم هستم و ژلی که در واقعیت برای جوش هام استفاده میکنم رو میخوام برای اصلاح عورت امتحان کنم ببینم جواب میده یا نه، بخشی از موهای قسمت وسط رو اصلاح کردم و‌میخواستم کلا اصلاح کنم که مادرم متوجه شد و ژل رو ازم خواست،من هم مقداری از ژل رو روی دیوار حمام برای استفاده ام نگه داشتم و بقیش رو دادم به مادرم،بعدش از خواب بیدار شدم.ممنون میشم تعبیرش رو بگین
این خواب از شما میخواهد تا نسبت به مسائل شخصی تان آگاه باشید. اصلاح کردن در خواب اشاره به مسائلی دارد که موجب افزایش اعتماد به نفس تان میشود. این خواب از شما میخواهد تا افکاری که این روزها در سر دارید را دنبال کنید.
J
۱ ماه پیش
سلام،خسته نباشین، من دیروز نزدیکیهای صبح خوابی دیدم که ذهنم رو خیلی مشغول کرده ممنون میشم تعبیرش رو بگین
خواب تان را تعریف نمایید.
دنیا
۱ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم روی دسته یکی از کسانی ک ازش دوری میکنم پشته بازوش موهای بلند و مشکی و زشتی دراومده یعنی چی تعبیرش؟
اگر ببینی روی کتف تو مو درآمده است، یـعـنـی از جائی که فکر نمی‌کنی به تو مال و اموالی می‌رسد.
شمیم
۲ ماه پیش
سلام مادرم خواب دیده تو دستشویی خانه خواهرش مرحومش یک دسته مو از مقعدش خارج شده تعبیرش چی میتونه باشه با سپاس
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که سبب دور شدن از مسئولیت هایتان و عقب ماندن از برنامه ها برای رسیدن به هدف تان شود. این مسئله میتواند در رابطه با خانه ای که در خواب دیده است باشد. این خانه راهنمای حل این مسئله است.
Sh
۲ ماه پیش
سلام خواب دیدم توی حموم هستم و موهای زیر بغلم نازک هستن و یه ذره بلند شدن .یه تیزبر دستم بود و داشتم با تیزبر موهارو میزدم اما تیغ تیزبر کند بود و نتونستم اصلاح کنم . فقط یه مقدار کم ازشون کوتاه شد . ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را معذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
میلاد
۲ ماه پیش
با سلام،
دوست صمیمی بنده، خودش و من رو با هم در خواب دیده که در بازار یا پاساژی در حرکت بودیم، بعد متوجه میشه که از کف دست خودش داره مو در میاد و اون هم شروع میکنه به وارسی موها و میخواسته اون ها رو بکنه. تعبیر خاصی داره ؟
این خواب فقط برای دوست تان که خواب را دیده معنا و تعبیر دارد. از قول ما به دوست تان بفرمایید مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
sepide
۲ ماه پیش
سلام؛ من خواب دیدم ک داخل حمام بودم و میدیدم ک دور سینه م چندتا تارموی بلند دراومده و قصد داشتم اونها رو از بین ببرم ؛ میشه بفرمایید چ تعبیری داره؟
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
kkhh
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم موهای ساق پام رو برداشتم بعد انگار در اومد سریع که من ناراحت شدم تعبیرش رو میگید ممنون
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که سبب دور شدن از مسئولیت هایتان و عقب ماندن از برنامه ها برای رسیدن به هدف تان شود.
H.sh
۳ ماه پیش
با سلام،تعبیر خوابپ رو پیدا نکردم،من پسرم و دختری رو تو خواب دیدم که پشتش برهنه بود که پر مو بود و من دست میکشیدم و اون دختر هم متاهل بوده،میخواستم ببینم تعبیر خوابم چیست؟
آن دختر اشاره به قسمتی از شخصیت خودتان است که دچار نوعی تفکر منفی شده است. مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که سبب دور شدن از مسئولیت هایتان و عقب ماندن از برنامه ها برای رسیدن به هدف تان شود.
حانيه
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشيد، مامانم خواب ديدن ي خانمي تمام موهاي صورتش رو اصلاح كرده ولي بالاي لبش ي خط نازك از موي سياه و واضح مونده و همه بهش ميگن چرا اون خط رو اصلاح نكردي ، تعبيرش چيست؟
هر خواب فقط برای کسی که خواب را دیده تعبیر دارد. از قول ما به مادرتان بفرمایید: مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که سبب دور شدن از مسئولیت هایتان و عقب ماندن از برنامه ها برای رسیدن به هدف تان شود.
اتوسا
۳ ماه پیش
من خواب دیدم دور تا دور یا همون محیط بدنم به صورت یک خط نازک مو رشد کرده در خواب من کل اعضای بالا تنه بدنم از لباس در نیاوردم فقط از بقل ساعد دستم تا بالای کتفمو مثل یک خط نازک مثل یک خط مو شد کرده دیدم و در خواب فک میکردم که بقیه جاهای بدنم همینطور است ولی همنطور خیلی ترسده بودم و ناراحت
احساس انزجاری که در خواب تجربه می کنید، استعاره از احساس ناراحتی ای است که روان شما، در مواجهه با شرایط فعلی، در حال تجربه ی آن است. شما در حال قضاوت در مورد شخصیت و افکارتان هستید. چیزی شبیه انتقاد و کاهش اعتماد به نفس نسبت به خود واقعی تان.
M
۳ ماه پیش
سلام مامانم خواب دیده من موی زائده زیر بغلم رو لیزر کردم و سه جلسه برای لیزر رفتم تعبیر این خواب چیهه
این خواب تنها برای مادرتان تعبیر دارد. مادر شما نسبت به مسئولیت هایش به آگاهی و شناخت کافی رسیده است. مسئولیت هایی که در رسیدن به اهدافش باید از انجام آنها غافل نباشد.
....
۴ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که یه تار مویه سیاه که فک میکنم از خودم بوده باشه رو از چشمم میکشم بیرون و اون جوری کشیده میشه که از داخل دهان و بینیم هم کشیده میشه لطفا تعبیرشو بگید خیلی درگیرشم ممنون
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
کرمی
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم کف پام وکنارپاهام مو در اورده خیلی تعجب کرده بودم بعد متوجه یه جوش سر سیاه که کف یکی از پاهام بود شدم همین که یکم فشارش دادم کلی چرک سفید رقیق ازش اومد بیرون جوری که کل کف پام خیس شد بعد رفتم به مادرم نشون دادم ولی اون اصلا تعجب نکرد، موهای کف پام مشکی بود ولی نهخیلی ضخیم
این خواب به نگرانی شما در پیشبرد اهدافتان دارد. ترس از آینده باعث نوعی انفعال در شما شده است. این خواب از شما میخواهد تا با اعتماد به نفس و تکیه بر توانایی های خود بر مشکلات چیره شوید و راه رسیدن به هخدف تان را ادامه دهید.
متین
۵ ماه پیش
سلام هرچی گشتم نتونستم تعبیر خوابمو ببینم اگه لطف کنین شما بگین...خواب دیدم پیش دوستامم و کف پاهام مو دراورده و یکی یکی اونها رو با دست میکنم...موهای سفت و ضخیم و سیاهی بودن.لطفا تعبیرشو بهم بگین
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که سبب دور شدن از مسئولیت هایتان و عقب ماندن از برنامه ها برای رسیدن به هدف تان شود.
مولایم علی(ع)
۶ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم روی کتف و دوش وزیر بغل سمت راستم به طور پراکنده اما پرپشت موی مشکی روئیده بودو خودم خجالت می کشیدم که این همه موی زائد دارم وسعی کردم بالباس بپوشانمش.میشه لطف کنید و بگید تعبیرش چیه؟ ممنون میشم.
Armanhs
۶ ماه پیش
سلام و خسته نباشید خدمت شما
ببخشید من دیشب ساعت ۳ تا پنج و صبح حدودا خوابیدم و خواب یه دختری رو دیدم. من با این دختر چند روزی صحبت کرده بودم و ارتباط ما به دلایلی قطع شد و گفتم که نمیتونم پیشش بمونم.
در خواب دیدم که اون دختر که خیلی هم مذهبی بود و چادری، تاپ و شلوارک پوشیده و تمام بدنش پر از مو هستش. و موهای سرش هم ژولیده و فر و تا شانه هاش بود. درصورتی که خودش موهاش خیلی بلند و صافه.
دیدم که تو خواب انگار ناراحت هستش و داره موهای روی سینه و بدنشو با دست میکنه.
و دیدم که به کارهای بدی رو میاره یعنی خودنمایی و نمایش اندامش جلوی همه و البته با لباس زیر فقط.
خواستم ببینم تعبیر این خواب چیه چون واقعا از صبح حالم بده و تو فکرشم.
ممنون
مریم
۶ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم با موم موهای دست و پای خودم رو میزدم
نادیا
۷ ماه پیش
درود بر شما
خانمی مجرد هستم،دیشب خواب دیدم تویه رختکن استخر هستم،تو وضعی که حوله به تنم بود ساق پام رو نگاه انداختم پر از مو بود،هیچ حس چندش آوری نداشتم،اما خانمی رو به روم بود که ساق پاش توجه من رو به خودش جلب کرد(فقط یک ردیف مو داشت).ممنون میشم تغبیرش رو بفرمایید.
دخترم
۸ ماه پیش
این خوابی که میخوام تعبیر کنم خیلی چندشه، من خواب دیدم فرجم پر از موهای سیاه و بلند شده خیلی بلند ، بعد با دست میکنم و میندازمش تو چاه دستشویی از اون ورم اجابت مجاز کردم و دستام حسابی کثیف شده، ولی اخر سر دستمو میشورم بعد یدفعه میوفتم و یه کوچولچ شاید اندوزه یه نقطه لباسم کثیف میشه منم شرتمو با کلی تایید میشورم کلی هم تمیز میشه، تو تقریبا یه حموم مثل حمومای استخر بود، فقط شیر اب نداشت، بزور از لوله اب میومد ، دوش داشتا ولی دخترا لباساشونو شسته بودن نمیتونستم باز کنم
فضایی که در خواب مشاهده می کنید نشان دهنده ی احساس ناراحتی و معذب بودنی است که در زندگی بیداری در حال تحمیل کردن به خودتان هستید. مانند زمانی که از بیان نظرات و افکار خود واهمه دارید یا در روابط دوستانه، خود را درگیر تعارفات افراطی می کنید. لازم است تا اجازه ندهید این احساسات و رفتار های منفی تداوم پیدا کرده و سلامت و آرامش روانی شما را مختل کند. احساس انزجاری که در خواب تجربه می کنید، استعاره از احساس ناراحتی ای است که روان شما، در مواجهه با شرایط فعلی، در حال تجربه ی آن است.
مرجان
۹ ماه پیش
مدتي قبل موهامو پسرونه كوتاه كردم هم بهم ميومد هم خيلي راحت بودم الام موهام بلنده ميخواستم دوباره كوتاه كنم منصرف شدم خواب ديدم پس نوزده ساله ام موهامو كوتاه كرده وشكل همون موقع شدم اولش عصباني شدم وگفتم چرا انقدر كوتاه كردي وخودمو درآينه ميديدم اونم ميخنديد ميگفت ي دفعه شد ولي بعدش ديدم خوب شده وباز راحت شدم آروم شدم وكمي كنارش نامرتب بود كه خواهرم اون قسمت رو كه ي رشته باريك بود كوتاه كردوموهام در بيداري بلوند هست ولي درخواب رنگ موهاي واقعيم مشكي بود ولابه لاي اون سفيد هم بود ميشه تعبيرش روبگين ممنونم.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند و آزادانه به بیان رفتار ها و نظرات مثبت خود بپردازید.
کوشی
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یک تار مو را از یکی از چشمانم بیرون میکشم و در خواب احتمال میدهم که برای مادرم باشد که ناشی از در آغوش گرفتن او است ولی باشک وتردید این را درخواب به برادرم گفتم/تعبیرش چیه؟
چشم اشاره به بینش و درک انسان دارد و این خواب نشان دهنده ی نوعی بدبینی ایجاد شده است که نگرش شما را دچار مشکل کرده است. این خواب از شما می خواهد تا قضاوت های خود را بر مبنای رفتار های ظاهری دیگران قرار ندهید و اجازه ندهید که قضاوت های سطحی، منجر به گرفتن تصمیماتی اشتباه شود.
sara
۹ ماه پیش
سلام ممنون
sara
۹ ماه پیش
سلام وقت بخیر. ممنون از تعبیر خوابای قبلیم. من خواب دیدم زیر بغلم مو دار شده البته وحشتناک نبود کم بود و من موهای زیر بغل راستم رو کاملا زدم و بعد رفتم سراغ زیر بغل سمت چپم یادم نیست که کمیش رو زدم یا اصلا نزدم که شارژ دستگاهم تموم شد و گفتم عیبی نداره بعدا که شارژ شد بغیشو میزنم. میشه لطفا تعبیرشو بدونم. ممنون
دست در خواب می تواند به قدرت و اراده ی فرد برای بروز خلاقیتش اشاره داشته باشد. مو در خواب اشاره به جنبه های رفتاری دارد. یعنی رفتار هایی که بروز می دهید و نشان می دهد که چه مقدار اراده و خلاقیت دارید. این خواب به نوعی احساس ضعف اشاره دارد که در بروز رفتار های خلاقانه در خود احساس می کنید مثل عدم اعتماد به نفس. لازم است تا ریشه ی به وجود آمدن این احساس منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند.
نرگس
۱۰ ماه پیش
سلام.من خوا دیدم که موی های مرا روغن چرب میکنم چی تعبیری دارد؟
این خواب به تلاش شما برای انعطاف پذیری و مطابقت دادن رفتار های خود با انسان های جدیدی که با آن ها رو به رو هستید اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا توانایی های خود برای درک و شناخت محیط و برقراری ارتباطی موثر با انسان ها را شناخته و از این توانایی برای برون رفت از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
حمید
۱۰ ماه پیش
با سلام

خواب دیدم موهای بافته شده مثل طناب از دهنم خارج میشود ..


ممنون میشم تعبیر کنید
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
ناشناس
۱۱ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید'
خواب دیدم یک زالو قرمز مایل به سیاه رنگ داخل چشم راستم مشغول مکیدن خون میباشد که ان را جدا و دور انداختم یا کشتم.
ممنون از زحمات شما در پناه حق
این خواب می تواند به موضوعی اشاره داشته باشد که ادراکات شما را منحرف کرده یا احساس می کنید در حال از بین بردن قوای فکری شما می باشد. لازم است تا در این زمان شجاعانه با این مشکل رو به رو شده و اجازه ندهید که این افکار منفی در شما تداوم پیدا کرده و نیروی روانی شما را مختل کنند.
Ss
۱۱ ماه پیش
در عالم رویا خواب دیدم هر دو کف دستم مو در آورده ( فقط کف دستها) خوب یادمه به رنگ سبز مایل به قهوه ای رنگ هم بود و خیلی تعجب میکردم. ممنون که زحمت میکشید
این خواب می تواند به احساس منفی شما نسبت به قدرت تاثیر گذاری شما در زندگی بیداری و در مواجهه با چالش های فعلی تان مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا موضوعی که باعث ایجاد عدم اعتماد به نفس شما می شود را شناخته و اجازه ندهید که این احساس منفی، موجب شود که از بروز خلاقیت خود خودداری کنید.
غزل محوحی
۱ سال پیش
سلام دوست من خواب دیده که عروس شده ولی عروسی پر مو بوده یعنی بدنش پر موی زائد بوده واین خواب رو هم چند بار دیده و میبینه ممنون میشم تعبیرش رو بفرمائید
Sanazpooyafar
۲ سال پیش
خواب دیدم صورتم موی زاید در اورده تعبیرش چیه؟
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۴۰
در انتظار بررسی: ۰
حسین
۲۳ روز پیش
سلام خواب دیدم که موهای سرم رشد کردن و مانند دوران جوانی بسیار زیبا شده در حال حاضر جلوی سرم مو ندارم و روی سرم هم بسیار کم مو میباشد لطف میکنید اگر برایم تعبیر کنید
دیدن موی بلند در خواب را نشان از تمرکز و برنامه ریزی برای کاری یا موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اید می‌باشد . در واقع این خواب به این معنی است که از قبل تصمیم گرفته و بی گدار دست به هر کاری نمی‌زنید.
محمد
۲۷ روز پیش
خواب خیلی عجیبی دیدم که بخاطرش خیلی ناراحتم اصلا نمیفهمم چرا باید چنین خوابی ببینم لطفا تعبیرشو بگید ممنون میشم
زنی از نزدیکانم از فامیل که به من نامحرم هم هست ولی من قلبا بهش خیلی علاقمند هستم رو تو خواب دیدم که نیمه برهنه وسط اتاقی خوابیده بود و یک ملحفه روش بود که هی کنار میرفت و من ناراحت بودم که چرا بدنش پیداست مدام روش رو میکشیدم و میپوشوندمش ولی باز تکون میخورد و پیدا میشد
بدتر اینکه خونه شلوغ بود و مردهای دیگه از فامیل میومدن و رد میشدن و من مدام دغدغه ام پوشوندن بدن برهنه اون خانم بود و اینکه دور کنم دیگران رو از اتاق ولی اون خانم تو خواب مدام خودش روش رو کنار میزد و برهنگیش پیدا میشد
لطفا راهنماییم کنیم خیلی درگیرم باین خواب
ممنونم
دیدن برهنگی در خواب و رویا بر اساس تحلیل تفسیرگران جدید خواب می‌تواند ناشی از ورود به شغل جدید و یا ترس از دیدن خود توسط دیگران باشد.
امین
۳۰ روز پیش
سلام
خوابی دیدم که بخاطرش خیلی پریشونم لطفا اگه تعبیرش رو میشه بگید بهم
خواب دیدم جلوی آینه ایستادم و تو اینه خودمو نگاه میکنم و دیدم تو فضای حلق و دهنم و از لابلای دندانهایم موهای خیلی بلند مشکی و صاف تو دهانم پر شده و با دست همه رو کشیدم بیرون خیلی بلند و زیاد بود هرچی بیرون میکشیدم باز از لابلای دندونام میومد و بود اینقدر کشیدم تا همش دراومد و در آخر وقتی همش کنده شد صورتم شفاف و روشن و خندان شد.
کمکم کنید لطفا خیلی برا این خواب پریشونم و نمیتونم برای کسی بگم
احساس انزجاری که در خواب تجربه می کنید، استعاره از احساس ناراحتی ای است که روان شما، در مواجهه با شرایط فعلی، در حال تجربه ی آن است. شما در حال قضاوت در مورد شخصیت و افکارتان هستید. چیزی شبیه انتقاد و کاهش اعتماد به نفس نسبت به خود واقعی تان. این خواب به رهایی شما از این گرفتاری اشاره دارد. موقعیتی که این روزها درگیرش هستید با این خواب تان در ارتباط است.
امین
۲۷ روز پیش
بی نهایت ممنونم
عباس ابوالحسنی
۱ ماه پیش
با سلام اگر زنی در خواب ببیند کف پای یکی از نزدیکان که مرد هم هست مو در آورده معنی آن چه می‌شود ؟
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را معذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
محمد
۱ ماه پیش
سلام.
امروز خواب عجیبی دیدم.
خواب دیدم مویی روی نوک انگشت اشاره‌ام در آمده، آن دا گرفتم و کشیدم، خیلی بلند بود، بعد ته آین مو ب چند موی کوتاه در نوک انگشتم رسید. موی بلد را کشیدم و با درد چند موی کوتاه روی انگشتم کنده شد، ولی یک مو باقی ماند، تا رفتم چیزی بردارم ک آین مو را بکنم، از خواب پریدم. در ضمن بعد از کندن مو سر انگشتم ترک ترک شده بود، و این مو بر روی دست چپم در آماده بود. ممنون.
مجتبی
۱ ماه پیش
سلام عصری ی خواب دیدم لطفا تعبیرشو بگید خواب دیدم ک چنتای موی کوچیک حالت موی بینی یا مژه رو از دهانم درآوردم تعبیرش چی میشه لطفا بگید
با سلام به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید شما به خاطر حرفها و زبان خودتان ناراحت شوید بهتر است بیشتر مراقب صحبت های خود باشید
زهرا خسروی
۱ ماه پیش
میشه خوابمو تعبیر کنید ممنون
منتشر خواهد شد
زهرا خسروی
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید خواب دیدم توی حیاط داریم رب میپزیم مادرم و مادرشوهرم هم هستن یه دفعه لرز کردم دست چپمو نگاه کردم دیدم موهای دستم راست شده یه چیزایه سفید مثل چرک از موها زده بیرون رفتم حموم ک دستامو بشورم دیدم نوک سینم بنفش شده رنگ تیره دستامو شستم دیدم دستم پر از لک قهوه ایه با نگرانی اومدم بیرون یکم نشستم دوباره نگاه کردم دیدم تمام لک ها رفته میشه تعبیرشو بگید مممونم ازتون.
دست در خواب اشاره به قدرت خلاقیت و انجام مسئولیت های تان در بیداری است. اینکه ناراحتی هایی در دست تان ایجاد شده بود اشاره به افکاری در شماست که موجب دور شدن شما از این مسئولیت های تان شده است. مانند بی انگیزگی و حس ناامیدی از پرداختن به خواسته ها و اهداف تان. در تعبیر خواب های کهن از این خواب شما به ناامیدی تان از کمک دیگران در کارهای خودتان نیز اشاره شده است. اما با توجه به بهبود دست تان در خواب، این مشکلات از بین میروند.
Hilda
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که‌ یکی از هم کلاسی هام منو اذیت میکنه و من عصبانی میشم و با حرص مو هاشو چند بار میکشم ، تعبیرش چیه ؟ ممنون میشم بگید.
احساس انزجاری که در خواب تجربه می کنید، استعاره از احساس ناراحتی ای است که روان شما، در مواجهه با شرایط فعلی، در حال تجربه ی آن است. شما در حال قضاوت در مورد شخصیت و افکارتان هستید. چیزی شبیه انتقاد و کاهش اعتماد به نفس نسبت به خود واقعی تان.
J
۱ ماه پیش
سلامی دوباره،چند شب‌پیش خواب دیدم که تو حموم هستم و ژلی که در واقعیت برای جوش هام استفاده میکنم رو میخوام برای اصلاح عورت امتحان کنم ببینم جواب میده یا نه، بخشی از موهای قسمت وسط رو اصلاح کردم و‌میخواستم کلا اصلاح کنم که مادرم متوجه شد و ژل رو ازم خواست،من هم مقداری از ژل رو روی دیوار حمام برای استفاده ام نگه داشتم و بقیش رو دادم به مادرم،بعدش از خواب بیدار شدم.ممنون میشم تعبیرش رو بگین
این خواب از شما میخواهد تا نسبت به مسائل شخصی تان آگاه باشید. اصلاح کردن در خواب اشاره به مسائلی دارد که موجب افزایش اعتماد به نفس تان میشود. این خواب از شما میخواهد تا افکاری که این روزها در سر دارید را دنبال کنید.
J
۱ ماه پیش
سلام،خسته نباشین، من دیروز نزدیکیهای صبح خوابی دیدم که ذهنم رو خیلی مشغول کرده ممنون میشم تعبیرش رو بگین
خواب تان را تعریف نمایید.
دنیا
۱ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم روی دسته یکی از کسانی ک ازش دوری میکنم پشته بازوش موهای بلند و مشکی و زشتی دراومده یعنی چی تعبیرش؟
اگر ببینی روی کتف تو مو درآمده است، یـعـنـی از جائی که فکر نمی‌کنی به تو مال و اموالی می‌رسد.
شمیم
۲ ماه پیش
سلام مادرم خواب دیده تو دستشویی خانه خواهرش مرحومش یک دسته مو از مقعدش خارج شده تعبیرش چی میتونه باشه با سپاس
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که سبب دور شدن از مسئولیت هایتان و عقب ماندن از برنامه ها برای رسیدن به هدف تان شود. این مسئله میتواند در رابطه با خانه ای که در خواب دیده است باشد. این خانه راهنمای حل این مسئله است.
Sh
۲ ماه پیش
سلام خواب دیدم توی حموم هستم و موهای زیر بغلم نازک هستن و یه ذره بلند شدن .یه تیزبر دستم بود و داشتم با تیزبر موهارو میزدم اما تیغ تیزبر کند بود و نتونستم اصلاح کنم . فقط یه مقدار کم ازشون کوتاه شد . ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را معذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
میلاد
۲ ماه پیش
با سلام،
دوست صمیمی بنده، خودش و من رو با هم در خواب دیده که در بازار یا پاساژی در حرکت بودیم، بعد متوجه میشه که از کف دست خودش داره مو در میاد و اون هم شروع میکنه به وارسی موها و میخواسته اون ها رو بکنه. تعبیر خاصی داره ؟
این خواب فقط برای دوست تان که خواب را دیده معنا و تعبیر دارد. از قول ما به دوست تان بفرمایید مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
sepide
۲ ماه پیش
سلام؛ من خواب دیدم ک داخل حمام بودم و میدیدم ک دور سینه م چندتا تارموی بلند دراومده و قصد داشتم اونها رو از بین ببرم ؛ میشه بفرمایید چ تعبیری داره؟
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
kkhh
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم موهای ساق پام رو برداشتم بعد انگار در اومد سریع که من ناراحت شدم تعبیرش رو میگید ممنون
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که سبب دور شدن از مسئولیت هایتان و عقب ماندن از برنامه ها برای رسیدن به هدف تان شود.
H.sh
۳ ماه پیش
با سلام،تعبیر خوابپ رو پیدا نکردم،من پسرم و دختری رو تو خواب دیدم که پشتش برهنه بود که پر مو بود و من دست میکشیدم و اون دختر هم متاهل بوده،میخواستم ببینم تعبیر خوابم چیست؟
آن دختر اشاره به قسمتی از شخصیت خودتان است که دچار نوعی تفکر منفی شده است. مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که سبب دور شدن از مسئولیت هایتان و عقب ماندن از برنامه ها برای رسیدن به هدف تان شود.
حانيه
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشيد، مامانم خواب ديدن ي خانمي تمام موهاي صورتش رو اصلاح كرده ولي بالاي لبش ي خط نازك از موي سياه و واضح مونده و همه بهش ميگن چرا اون خط رو اصلاح نكردي ، تعبيرش چيست؟
هر خواب فقط برای کسی که خواب را دیده تعبیر دارد. از قول ما به مادرتان بفرمایید: مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که سبب دور شدن از مسئولیت هایتان و عقب ماندن از برنامه ها برای رسیدن به هدف تان شود.
اتوسا
۳ ماه پیش
من خواب دیدم دور تا دور یا همون محیط بدنم به صورت یک خط نازک مو رشد کرده در خواب من کل اعضای بالا تنه بدنم از لباس در نیاوردم فقط از بقل ساعد دستم تا بالای کتفمو مثل یک خط نازک مثل یک خط مو شد کرده دیدم و در خواب فک میکردم که بقیه جاهای بدنم همینطور است ولی همنطور خیلی ترسده بودم و ناراحت
احساس انزجاری که در خواب تجربه می کنید، استعاره از احساس ناراحتی ای است که روان شما، در مواجهه با شرایط فعلی، در حال تجربه ی آن است. شما در حال قضاوت در مورد شخصیت و افکارتان هستید. چیزی شبیه انتقاد و کاهش اعتماد به نفس نسبت به خود واقعی تان.
M
۳ ماه پیش
سلام مامانم خواب دیده من موی زائده زیر بغلم رو لیزر کردم و سه جلسه برای لیزر رفتم تعبیر این خواب چیهه
این خواب تنها برای مادرتان تعبیر دارد. مادر شما نسبت به مسئولیت هایش به آگاهی و شناخت کافی رسیده است. مسئولیت هایی که در رسیدن به اهدافش باید از انجام آنها غافل نباشد.
....
۴ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که یه تار مویه سیاه که فک میکنم از خودم بوده باشه رو از چشمم میکشم بیرون و اون جوری کشیده میشه که از داخل دهان و بینیم هم کشیده میشه لطفا تعبیرشو بگید خیلی درگیرشم ممنون
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
کرمی
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم کف پام وکنارپاهام مو در اورده خیلی تعجب کرده بودم بعد متوجه یه جوش سر سیاه که کف یکی از پاهام بود شدم همین که یکم فشارش دادم کلی چرک سفید رقیق ازش اومد بیرون جوری که کل کف پام خیس شد بعد رفتم به مادرم نشون دادم ولی اون اصلا تعجب نکرد، موهای کف پام مشکی بود ولی نهخیلی ضخیم
این خواب به نگرانی شما در پیشبرد اهدافتان دارد. ترس از آینده باعث نوعی انفعال در شما شده است. این خواب از شما میخواهد تا با اعتماد به نفس و تکیه بر توانایی های خود بر مشکلات چیره شوید و راه رسیدن به هخدف تان را ادامه دهید.
متین
۵ ماه پیش
سلام هرچی گشتم نتونستم تعبیر خوابمو ببینم اگه لطف کنین شما بگین...خواب دیدم پیش دوستامم و کف پاهام مو دراورده و یکی یکی اونها رو با دست میکنم...موهای سفت و ضخیم و سیاهی بودن.لطفا تعبیرشو بهم بگین
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که سبب دور شدن از مسئولیت هایتان و عقب ماندن از برنامه ها برای رسیدن به هدف تان شود.
مولایم علی(ع)
۶ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم روی کتف و دوش وزیر بغل سمت راستم به طور پراکنده اما پرپشت موی مشکی روئیده بودو خودم خجالت می کشیدم که این همه موی زائد دارم وسعی کردم بالباس بپوشانمش.میشه لطف کنید و بگید تعبیرش چیه؟ ممنون میشم.
Armanhs
۶ ماه پیش
سلام و خسته نباشید خدمت شما
ببخشید من دیشب ساعت ۳ تا پنج و صبح حدودا خوابیدم و خواب یه دختری رو دیدم. من با این دختر چند روزی صحبت کرده بودم و ارتباط ما به دلایلی قطع شد و گفتم که نمیتونم پیشش بمونم.
در خواب دیدم که اون دختر که خیلی هم مذهبی بود و چادری، تاپ و شلوارک پوشیده و تمام بدنش پر از مو هستش. و موهای سرش هم ژولیده و فر و تا شانه هاش بود. درصورتی که خودش موهاش خیلی بلند و صافه.
دیدم که تو خواب انگار ناراحت هستش و داره موهای روی سینه و بدنشو با دست میکنه.
و دیدم که به کارهای بدی رو میاره یعنی خودنمایی و نمایش اندامش جلوی همه و البته با لباس زیر فقط.
خواستم ببینم تعبیر این خواب چیه چون واقعا از صبح حالم بده و تو فکرشم.
ممنون
مریم
۶ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم با موم موهای دست و پای خودم رو میزدم
نادیا
۷ ماه پیش
درود بر شما
خانمی مجرد هستم،دیشب خواب دیدم تویه رختکن استخر هستم،تو وضعی که حوله به تنم بود ساق پام رو نگاه انداختم پر از مو بود،هیچ حس چندش آوری نداشتم،اما خانمی رو به روم بود که ساق پاش توجه من رو به خودش جلب کرد(فقط یک ردیف مو داشت).ممنون میشم تغبیرش رو بفرمایید.
دخترم
۸ ماه پیش
این خوابی که میخوام تعبیر کنم خیلی چندشه، من خواب دیدم فرجم پر از موهای سیاه و بلند شده خیلی بلند ، بعد با دست میکنم و میندازمش تو چاه دستشویی از اون ورم اجابت مجاز کردم و دستام حسابی کثیف شده، ولی اخر سر دستمو میشورم بعد یدفعه میوفتم و یه کوچولچ شاید اندوزه یه نقطه لباسم کثیف میشه منم شرتمو با کلی تایید میشورم کلی هم تمیز میشه، تو تقریبا یه حموم مثل حمومای استخر بود، فقط شیر اب نداشت، بزور از لوله اب میومد ، دوش داشتا ولی دخترا لباساشونو شسته بودن نمیتونستم باز کنم
فضایی که در خواب مشاهده می کنید نشان دهنده ی احساس ناراحتی و معذب بودنی است که در زندگی بیداری در حال تحمیل کردن به خودتان هستید. مانند زمانی که از بیان نظرات و افکار خود واهمه دارید یا در روابط دوستانه، خود را درگیر تعارفات افراطی می کنید. لازم است تا اجازه ندهید این احساسات و رفتار های منفی تداوم پیدا کرده و سلامت و آرامش روانی شما را مختل کند. احساس انزجاری که در خواب تجربه می کنید، استعاره از احساس ناراحتی ای است که روان شما، در مواجهه با شرایط فعلی، در حال تجربه ی آن است.
مرجان
۹ ماه پیش
مدتي قبل موهامو پسرونه كوتاه كردم هم بهم ميومد هم خيلي راحت بودم الام موهام بلنده ميخواستم دوباره كوتاه كنم منصرف شدم خواب ديدم پس نوزده ساله ام موهامو كوتاه كرده وشكل همون موقع شدم اولش عصباني شدم وگفتم چرا انقدر كوتاه كردي وخودمو درآينه ميديدم اونم ميخنديد ميگفت ي دفعه شد ولي بعدش ديدم خوب شده وباز راحت شدم آروم شدم وكمي كنارش نامرتب بود كه خواهرم اون قسمت رو كه ي رشته باريك بود كوتاه كردوموهام در بيداري بلوند هست ولي درخواب رنگ موهاي واقعيم مشكي بود ولابه لاي اون سفيد هم بود ميشه تعبيرش روبگين ممنونم.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند و آزادانه به بیان رفتار ها و نظرات مثبت خود بپردازید.
کوشی
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یک تار مو را از یکی از چشمانم بیرون میکشم و در خواب احتمال میدهم که برای مادرم باشد که ناشی از در آغوش گرفتن او است ولی باشک وتردید این را درخواب به برادرم گفتم/تعبیرش چیه؟
چشم اشاره به بینش و درک انسان دارد و این خواب نشان دهنده ی نوعی بدبینی ایجاد شده است که نگرش شما را دچار مشکل کرده است. این خواب از شما می خواهد تا قضاوت های خود را بر مبنای رفتار های ظاهری دیگران قرار ندهید و اجازه ندهید که قضاوت های سطحی، منجر به گرفتن تصمیماتی اشتباه شود.
sara
۹ ماه پیش
سلام ممنون
sara
۹ ماه پیش
سلام وقت بخیر. ممنون از تعبیر خوابای قبلیم. من خواب دیدم زیر بغلم مو دار شده البته وحشتناک نبود کم بود و من موهای زیر بغل راستم رو کاملا زدم و بعد رفتم سراغ زیر بغل سمت چپم یادم نیست که کمیش رو زدم یا اصلا نزدم که شارژ دستگاهم تموم شد و گفتم عیبی نداره بعدا که شارژ شد بغیشو میزنم. میشه لطفا تعبیرشو بدونم. ممنون
دست در خواب می تواند به قدرت و اراده ی فرد برای بروز خلاقیتش اشاره داشته باشد. مو در خواب اشاره به جنبه های رفتاری دارد. یعنی رفتار هایی که بروز می دهید و نشان می دهد که چه مقدار اراده و خلاقیت دارید. این خواب به نوعی احساس ضعف اشاره دارد که در بروز رفتار های خلاقانه در خود احساس می کنید مثل عدم اعتماد به نفس. لازم است تا ریشه ی به وجود آمدن این احساس منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند.
نرگس
۱۰ ماه پیش
سلام.من خوا دیدم که موی های مرا روغن چرب میکنم چی تعبیری دارد؟
این خواب به تلاش شما برای انعطاف پذیری و مطابقت دادن رفتار های خود با انسان های جدیدی که با آن ها رو به رو هستید اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا توانایی های خود برای درک و شناخت محیط و برقراری ارتباطی موثر با انسان ها را شناخته و از این توانایی برای برون رفت از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
حمید
۱۰ ماه پیش
با سلام

خواب دیدم موهای بافته شده مثل طناب از دهنم خارج میشود ..


ممنون میشم تعبیر کنید
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
ناشناس
۱۱ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید'
خواب دیدم یک زالو قرمز مایل به سیاه رنگ داخل چشم راستم مشغول مکیدن خون میباشد که ان را جدا و دور انداختم یا کشتم.
ممنون از زحمات شما در پناه حق
این خواب می تواند به موضوعی اشاره داشته باشد که ادراکات شما را منحرف کرده یا احساس می کنید در حال از بین بردن قوای فکری شما می باشد. لازم است تا در این زمان شجاعانه با این مشکل رو به رو شده و اجازه ندهید که این افکار منفی در شما تداوم پیدا کرده و نیروی روانی شما را مختل کنند.
Ss
۱۱ ماه پیش
در عالم رویا خواب دیدم هر دو کف دستم مو در آورده ( فقط کف دستها) خوب یادمه به رنگ سبز مایل به قهوه ای رنگ هم بود و خیلی تعجب میکردم. ممنون که زحمت میکشید
این خواب می تواند به احساس منفی شما نسبت به قدرت تاثیر گذاری شما در زندگی بیداری و در مواجهه با چالش های فعلی تان مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا موضوعی که باعث ایجاد عدم اعتماد به نفس شما می شود را شناخته و اجازه ندهید که این احساس منفی، موجب شود که از بروز خلاقیت خود خودداری کنید.
غزل محوحی
۱ سال پیش
سلام دوست من خواب دیده که عروس شده ولی عروسی پر مو بوده یعنی بدنش پر موی زائد بوده واین خواب رو هم چند بار دیده و میبینه ممنون میشم تعبیرش رو بفرمائید
Sanazpooyafar
۲ سال پیش
خواب دیدم صورتم موی زاید در اورده تعبیرش چیه؟