مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۰۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰
کد خبر: ۱۰۵۱۱
تعداد نظرات: ۱۷ نظر
با تعبیر خواب مو، تعبیر خواب تراشیدن مو، تعبیر خواب مو در آوردن اعضای بدن (زبان، دست، آلت تناسلی و...) همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبير خواب كوتاه كردن مو با قيچي- تعبیر خواب موی سفید - تعبیر خواب موی زائد - تعبیر خواب کچل شدن - تعبیر خواب ریختن موی جلوی سر - تعبیر خواب گیسو


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید.
 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا حالت‌های مختلف دیدن مو در خواب را بیانگر نمادهای متفاوتی برای بیننده رویا می‌داند. در ادامه به بررسی هر یک از این نمادها خواهیم پرداخت. رویابین گرامی شما می توانید باتوجه به نوع خواب دیده شده و شرایط فعلی زندگی خود، با استفاده از نمادهای زیر به تفسیر رویای خویش بپردازید.
 
مو: اشاره به افکار، تصوری که از خود دارید، نگرش و طرز رفتار.
طاسی: رو به پیری رفتن، احساس کهنگی کردن یا مهجور ماندن، عدم تمرکز
برس زدن مو: واضح ساختن افکار و نگرش‌ها
تغییر مدل مو: تغییر نگرش، تغییر نظر یا تصمیم
موی سینه: مردانگی، قدرت و توان
موی ژولیده: سردرگمی روانی
موی کمرنگ و روشن: آگاهی، روشن فکری
مو بر روی سینه زنان و کودکان: جنبه مذکر درون مونث، شاید آرزوی والدین برای داشتن فرزند پسر، تولید خصوصیات مردانه
موی بلند و ژولیده: اهمیت ندادن فرد به تصویر خود و تصویری که در اجتماع بر جای می‌گذارد، گوشه نشینی و یا ترک تحصیل، رها کردن شغل
موی بلند: آزادی، سهل انگاری، در مورد زنان اشاره به حفظ دخترانگی ایشان
گیسوی بافته یا دم اسبی: برای زنان حفظ دخترانگی، افکار و احساسات سازگار با جامعه
موهای به عقب شانه شده چسبیده به سر: انضباط، خویشتن داری
کلاه گیس: افکار و نگرش‌های عاریه و ساختگی 
 
رویایی که در آن رنگ موها سفید شده در صورتی که در بیداری اینگونه نیست چه تعبیری خواهد داشت؟

رویاهایی که در آن شخص بیننده خواب دچار ریزش مو می‌گردد جزء دسته خواب‌های متداول بشمار می‌آیند، اما تفسیر اینگونه‌ خواب‌ها چه خواهد بود؟


تعبیر خواب مو چیست؟

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب موی سر برای مردها غم و اندوه بوده ولی برای زن‌ها زینت و آرایش می‌باشد.
 
بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر خواب موی بدن مال و اموال است.
 

تعبیر خواب مو در آوردن اعضای بدن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر اندام خود را در خواب پوشیده از مو ببینید، علامت آن است که در بدرفتاری با دیگران چندان پافشاری می‌کنید که همه شما را ترک می گویند. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در ذهن خود مقامی برای خود در نظر می‌گیرد و بر خلاف اصول اخلاقی با دیگران رفتار می‌کند.
 
زبان
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی زبان تو مو درآورده است، تعبیرش این است که به خاطر حرف‌ها و زبان خودت دچار رنج و بلا و گرفتاری می‌شوی.
 
ساق پا
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ساق‌های تو پرمو می‌باشند، یـعـنـی خیلی بدهکار خواهی شد و به خاطر آن گرفتار زندان می‌شوی.
 
ساعد
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ساعدهای تو پرمو هستند، یـعـنـی دوست و شریک از تو جدا می‌شود، یا غمگین و بدهکار خواهی شد، و یا اینکه مال و اموال خود را از دست می‌دهی.
 
زیر بغل
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر موی زیر بغل، نرسیدن به خواسته و غلبه کردن دشمن می‌باشد.
 
آلت تناسلی زن
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زنی ببیند از داخل فرج او مو درآمده است به خاطر فرزندانش دچار غم و اندوه می‌شود.
 
آلت تناسلی مرد
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بر روی آلت تو مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانت شاد و خوشحال می‌شوی.
 
شکم
جابر مغربی می‌گوید: اگر روی شکم خودت مو ببینی، تعبیرش این است که بدهکار می‌شوی.
 
سینه
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی سینۀ تو مو درآمده است بدهکار می‌شوی
 
جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر روی سینۀ خودت مو نداری و در خواب ببینی سینۀ تو موی بسیاری دارد بدهکار می‌شوی.
 
کتف
بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی روی کتف تو مو درآمده است، یـعـنـی از جائی که فکر نمی‌کنی به تو مال و اموالی می‌رسد.
 
دوش
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی دوش تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی امانت‌دار خواهی بود.
 
پشت گردن و پیشانی
ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر ببینی پشت گردن تو موی زیادی درآمده است بدهکار می‌شوی.
 • اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است بدهکار می‌شوی ‌‌‌‌‌ و اگر آن مو سرخ یا سفید باشد، یـعـنـی آن بدهکاری از جهت عیال و زن خودت می‌باشد.
صورت
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری بدهکار می‌شوی.
 

تعبیر خواب تراشیدن مو

ساق: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی موهای ساق را زده‌ای، تعبیرش این است که بدهی تو پرداخت می‌شود.
 
ساعد: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی موی ساعد خودت را زده‌ای، یـعـنـی بدهی تو پرداخت شده و از غم و اندوه رها می‌شوی.
 
زیر بغل و اطراف عورت: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی موی زیر بغل یا موی اطراف عورت خودت را با تیغ زده‌ای به خواسته خودت می‌رسی، ولی نتراشیدن آن‌ها تعبیرش ناجوانمردی و بی‌مروتی است.
 
شکم: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی موهای شکم خودت را تراشیده‌ای بدهی خود را پرداخت می‌کنی.
 
سینه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی موهای سینه را تراشیده‌ای قرض خود را پرداخت می‌کنی.
 
پشت گردن: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی موی پشت گردن خودت را زده‌ای بدهی تو پرداخت می‌شود.
 

تعبیر خواب مو به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • کوتاه کردن آن: غم
 • بلند: قدرت و اهمیت
 • شستن آن‌ها: دل نگرانی
 • بستن آن: ناراحتی
 • موی قرمز: دوروئی
 • سیاه: خوشبختی
 • بور: شادی
 • سفید: شادمانی
 • شانه کردن آن‌ها: ضرر در امور کاری
 • گیس کرده: مورد تمسخر واقع شدن
 • فر خورده: برای صنعتگران سود در امور کاری
 • ریزش مو: ناراحتی
 • سوزاندن آن‌ها: خیانت، زندگی توأم با بدبختی
 • آن‌ها را بیش از حد کوتاه کردن: یک سوگوار در خانواده
 • ژولیده: سوء تفاهم در خانواده
 • رنگ کردن آن‌ها: دورویی
 • موخوره و یا موهای در هم ریخته: خوشبختی
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر زنی خواب ببیند به گیسوان زیبای خود شانه می زند، علامت آن است که در امور مربوط به خود چندان دقتی به خرج نمی‌دهد و با این کار موقعیت پیشرفت، در زندگی را از دست می‌دهد.
 • اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می‌کند، علامت آن است که برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد، و از نگرانی و اضطراب بیمار می‌شود.
 • اگر خواب ببینید موی سرتان خاکستری می‌شود، نشانه نزدیک شدن به مرگ است و اینکه شایعات بی اساسی درباره نزدیکان یا دوستان در خانواده شما منتشر است.
 • اگر مردی خواب ببیند موی سیاه و مجعدی دارد، نشانه آن است که با خوش رفتاری دیگران را فریب می‌دهد.
 • اگردر خواب زنی مو طلایی ببینید، علامت آن است که به زنی بی باک دل خواهید بست و با او ازدواج خواهید کرد.
 • اگر در خواب زن مو قرمز ببینید، علامت آن است که در زندگی با تغییر و تحول روبرو خواهید شد و از بی وفایی نامزد خود آگاه می‌شوید.
 • دیدن موی قهوه ای در خواب، علامت آن است که در انتخاب شغل مناسب موفق نمی‌شوید.
 • دیدن گیسوی آراسته و زیبا در خواب، علامت آن است که وضعیت مالی شما بهتر خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید موهای خود را از ته می‌زنید، علامت آن است که برای دوستی ولخرجی می‌کنید و بعد ناچار می‌شوید که با صرفه جویی زندگی خود را بگذرانید.
 • اگر خواب ببینید موی سرتان بسیار نرم است و سریع رشد می‌کند، علامت آن است که زندگی ای لبریز از نعمات و شادمانی در به روی شما خواهد گشود.
 • اگر زنی خواب ببیند تار سپیده مویش را با موهای سیاه مقایسه می‌کند، علامت آن است که بر سر پذیرفتن دو پیشنهاد مردد است. اگر هنگام انتخاب دقت زیادی به خرج ندهد، پیشنهادی را خواهد پذیرفت که برایش به جای بخت و اقبال مساعد، زیان و پریشانی به بار می‌آورد.
 • دیدن گیسوانی پریشان و نامرتب در خواب، علامت آن است که بستن پیمان ازدواج با مشکلی مواجه می‌گردد، اوضاع کار کساد می‌شود و زندگی با سختی همراه می‌گردد.
 • اگر زنی خواب ببیند نمی‌تواند گیسوان خود را شانه بزند، علامت آن است که به نامزد خود اهانت خواهد کرد و او را از دست خواهد داد.
 • اگر دختری در خواب زنانی با گیسوان خاکستری ببیند، نشانه آن است که به زودی زنی با یکی از اقوام او ازدواج خواهد کرد.
 • اگر خواب ببینید موهایتان کوتاه است، علامت آن است که در زندگی با نومیدی‌های بزرگی روبرو خواهید شد.
 • اگر زنی خواب ببیند موهایش می‌ریزد و کچل می‌شود، علامت آن است که برای امرار معاش باید تلاش کند زیرا بخت و اقبال به او پشت می‌کند.
 • اگر خواب ببینید موی سرتان به سپیدی برف است، علامت آن است که به مسافرتی مطلوب و لذتبخش خواهید رفت.
 • اگر مردی خواب ببیند موی زنی را نوازش می‌کند، علامت آن است که زنی شایسته به او اعتماد خواهد کرد، هر چند که او از نظر دیگران محکوم و طرد شده است.
 • اگر در خواب بر گیسوان خود گلی ببینید، علامت آن است که گرفتار سختی و مشکلات زندگی خواهیدشد. و این مشکلات کمتر از زمانی که از دور به آن‌ها نگاه می‌کردید شما را دچار هراس می‌کنند.
 • اگر زنی خواب ببیند موی سرش با گل‌هایی سفید تزئین شده است، علامت آن است که در زندگی با دردسرهایی روبرو خواهد شد، اما اگر با شکیبایی و صبوری و پشتکار با دردسرها روبرو شود، سرانجام از شر آن‌ها خلاص می‌شود.
 • اگر خواب ببینید یک دسته از موهای شما خاکستری شده و می‌ریزد، نشانه آن است که گرفتاری و نومیدی در انتظار شماست و بر خلاف امید به بهبودی بیماری مأیوس کننده می‌شود.
 • اگر خواب ببینید موی سر کسی یک شبه سفید می‌شود ولی صورتش همچنان شاداب و جوان می‌ماند، علامت آن است که مصیبت و اندوهی ژرف در انتظار شماست.
 • اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که در اثر تصادف نامزد خود را از دست می‌دهد و در اثر بی احتیاطی به اندوه دچار می‌شود. او باید مراقب روابط خود با دوستان باشد.
 
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
وبگردی
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
کرمی
11:05 - 1398/03/24
سلام من خواب دیدم کف پام وکنارپاهام مو در اورده خیلی تعجب کرده بودم بعد متوجه یه جوش سر سیاه که کف یکی از پاهام بود شدم همین که یکم فشارش دادم کلی چرک سفید رقیق ازش اومد بیرون جوری که کل کف پام خیس شد بعد رفتم به مادرم نشون دادم ولی اون اصلا تعجب نکرد، موهای کف پام مشکی بود ولی نهخیلی ضخیم
این خواب به نگرانی شما در پیشبرد اهدافتان دارد. ترس از آینده باعث نوعی انفعال در شما شده است. این خواب از شما میخواهد تا با اعتماد به نفس و تکیه بر توانایی های خود بر مشکلات چیره شوید و راه رسیدن به هخدف تان را ادامه دهید.
متین
03:11 - 1398/03/06
سلام هرچی گشتم نتونستم تعبیر خوابمو ببینم اگه لطف کنین شما بگین...خواب دیدم پیش دوستامم و کف پاهام مو دراورده و یکی یکی اونها رو با دست میکنم...موهای سفت و ضخیم و سیاهی بودن.لطفا تعبیرشو بهم بگین
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که سبب دور شدن از مسئولیت هایتان و عقب ماندن از برنامه ها برای رسیدن به هدف تان شود.
مولایم علی(ع)
16:55 - 1398/02/06
سلام.من خواب دیدم روی کتف و دوش وزیر بغل سمت راستم به طور پراکنده اما پرپشت موی مشکی روئیده بودو خودم خجالت می کشیدم که این همه موی زائد دارم وسعی کردم بالباس بپوشانمش.میشه لطف کنید و بگید تعبیرش چیه؟ ممنون میشم.
Armanhs
11:41 - 1398/02/05
سلام و خسته نباشید خدمت شما
ببخشید من دیشب ساعت ۳ تا پنج و صبح حدودا خوابیدم و خواب یه دختری رو دیدم. من با این دختر چند روزی صحبت کرده بودم و ارتباط ما به دلایلی قطع شد و گفتم که نمیتونم پیشش بمونم.
در خواب دیدم که اون دختر که خیلی هم مذهبی بود و چادری، تاپ و شلوارک پوشیده و تمام بدنش پر از مو هستش. و موهای سرش هم ژولیده و فر و تا شانه هاش بود. درصورتی که خودش موهاش خیلی بلند و صافه.
دیدم که تو خواب انگار ناراحت هستش و داره موهای روی سینه و بدنشو با دست میکنه.
و دیدم که به کارهای بدی رو میاره یعنی خودنمایی و نمایش اندامش جلوی همه و البته با لباس زیر فقط.
خواستم ببینم تعبیر این خواب چیه چون واقعا از صبح حالم بده و تو فکرشم.
ممنون
مریم
09:53 - 1398/02/05
سلام
من خواب دیدم با موم موهای دست و پای خودم رو میزدم
نادیا
10:43 - 1398/01/24
درود بر شما
خانمی مجرد هستم،دیشب خواب دیدم تویه رختکن استخر هستم،تو وضعی که حوله به تنم بود ساق پام رو نگاه انداختم پر از مو بود،هیچ حس چندش آوری نداشتم،اما خانمی رو به روم بود که ساق پاش توجه من رو به خودش جلب کرد(فقط یک ردیف مو داشت).ممنون میشم تغبیرش رو بفرمایید.
دخترم
08:43 - 1397/12/10
این خوابی که میخوام تعبیر کنم خیلی چندشه، من خواب دیدم فرجم پر از موهای سیاه و بلند شده خیلی بلند ، بعد با دست میکنم و میندازمش تو چاه دستشویی از اون ورم اجابت مجاز کردم و دستام حسابی کثیف شده، ولی اخر سر دستمو میشورم بعد یدفعه میوفتم و یه کوچولچ شاید اندوزه یه نقطه لباسم کثیف میشه منم شرتمو با کلی تایید میشورم کلی هم تمیز میشه، تو تقریبا یه حموم مثل حمومای استخر بود، فقط شیر اب نداشت، بزور از لوله اب میومد ، دوش داشتا ولی دخترا لباساشونو شسته بودن نمیتونستم باز کنم
فضایی که در خواب مشاهده می کنید نشان دهنده ی احساس ناراحتی و معذب بودنی است که در زندگی بیداری در حال تحمیل کردن به خودتان هستید. مانند زمانی که از بیان نظرات و افکار خود واهمه دارید یا در روابط دوستانه، خود را درگیر تعارفات افراطی می کنید. لازم است تا اجازه ندهید این احساسات و رفتار های منفی تداوم پیدا کرده و سلامت و آرامش روانی شما را مختل کند. احساس انزجاری که در خواب تجربه می کنید، استعاره از احساس ناراحتی ای است که روان شما، در مواجهه با شرایط فعلی، در حال تجربه ی آن است.
مرجان
15:46 - 1397/11/27
مدتي قبل موهامو پسرونه كوتاه كردم هم بهم ميومد هم خيلي راحت بودم الام موهام بلنده ميخواستم دوباره كوتاه كنم منصرف شدم خواب ديدم پس نوزده ساله ام موهامو كوتاه كرده وشكل همون موقع شدم اولش عصباني شدم وگفتم چرا انقدر كوتاه كردي وخودمو درآينه ميديدم اونم ميخنديد ميگفت ي دفعه شد ولي بعدش ديدم خوب شده وباز راحت شدم آروم شدم وكمي كنارش نامرتب بود كه خواهرم اون قسمت رو كه ي رشته باريك بود كوتاه كردوموهام در بيداري بلوند هست ولي درخواب رنگ موهاي واقعيم مشكي بود ولابه لاي اون سفيد هم بود ميشه تعبيرش روبگين ممنونم.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند و آزادانه به بیان رفتار ها و نظرات مثبت خود بپردازید.
کوشی
21:08 - 1397/11/16
سلام من خواب دیدم یک تار مو را از یکی از چشمانم بیرون میکشم و در خواب احتمال میدهم که برای مادرم باشد که ناشی از در آغوش گرفتن او است ولی باشک وتردید این را درخواب به برادرم گفتم/تعبیرش چیه؟
چشم اشاره به بینش و درک انسان دارد و این خواب نشان دهنده ی نوعی بدبینی ایجاد شده است که نگرش شما را دچار مشکل کرده است. این خواب از شما می خواهد تا قضاوت های خود را بر مبنای رفتار های ظاهری دیگران قرار ندهید و اجازه ندهید که قضاوت های سطحی، منجر به گرفتن تصمیماتی اشتباه شود.
sara
16:27 - 1397/11/13
سلام ممنون
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
کرمی
11:05 - 1398/03/24
سلام من خواب دیدم کف پام وکنارپاهام مو در اورده خیلی تعجب کرده بودم بعد متوجه یه جوش سر سیاه که کف یکی از پاهام بود شدم همین که یکم فشارش دادم کلی چرک سفید رقیق ازش اومد بیرون جوری که کل کف پام خیس شد بعد رفتم به مادرم نشون دادم ولی اون اصلا تعجب نکرد، موهای کف پام مشکی بود ولی نهخیلی ضخیم
این خواب به نگرانی شما در پیشبرد اهدافتان دارد. ترس از آینده باعث نوعی انفعال در شما شده است. این خواب از شما میخواهد تا با اعتماد به نفس و تکیه بر توانایی های خود بر مشکلات چیره شوید و راه رسیدن به هخدف تان را ادامه دهید.
متین
03:11 - 1398/03/06
سلام هرچی گشتم نتونستم تعبیر خوابمو ببینم اگه لطف کنین شما بگین...خواب دیدم پیش دوستامم و کف پاهام مو دراورده و یکی یکی اونها رو با دست میکنم...موهای سفت و ضخیم و سیاهی بودن.لطفا تعبیرشو بهم بگین
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که سبب دور شدن از مسئولیت هایتان و عقب ماندن از برنامه ها برای رسیدن به هدف تان شود.
مولایم علی(ع)
16:55 - 1398/02/06
سلام.من خواب دیدم روی کتف و دوش وزیر بغل سمت راستم به طور پراکنده اما پرپشت موی مشکی روئیده بودو خودم خجالت می کشیدم که این همه موی زائد دارم وسعی کردم بالباس بپوشانمش.میشه لطف کنید و بگید تعبیرش چیه؟ ممنون میشم.
Armanhs
11:41 - 1398/02/05
سلام و خسته نباشید خدمت شما
ببخشید من دیشب ساعت ۳ تا پنج و صبح حدودا خوابیدم و خواب یه دختری رو دیدم. من با این دختر چند روزی صحبت کرده بودم و ارتباط ما به دلایلی قطع شد و گفتم که نمیتونم پیشش بمونم.
در خواب دیدم که اون دختر که خیلی هم مذهبی بود و چادری، تاپ و شلوارک پوشیده و تمام بدنش پر از مو هستش. و موهای سرش هم ژولیده و فر و تا شانه هاش بود. درصورتی که خودش موهاش خیلی بلند و صافه.
دیدم که تو خواب انگار ناراحت هستش و داره موهای روی سینه و بدنشو با دست میکنه.
و دیدم که به کارهای بدی رو میاره یعنی خودنمایی و نمایش اندامش جلوی همه و البته با لباس زیر فقط.
خواستم ببینم تعبیر این خواب چیه چون واقعا از صبح حالم بده و تو فکرشم.
ممنون
مریم
09:53 - 1398/02/05
سلام
من خواب دیدم با موم موهای دست و پای خودم رو میزدم
نادیا
10:43 - 1398/01/24
درود بر شما
خانمی مجرد هستم،دیشب خواب دیدم تویه رختکن استخر هستم،تو وضعی که حوله به تنم بود ساق پام رو نگاه انداختم پر از مو بود،هیچ حس چندش آوری نداشتم،اما خانمی رو به روم بود که ساق پاش توجه من رو به خودش جلب کرد(فقط یک ردیف مو داشت).ممنون میشم تغبیرش رو بفرمایید.
دخترم
08:43 - 1397/12/10
این خوابی که میخوام تعبیر کنم خیلی چندشه، من خواب دیدم فرجم پر از موهای سیاه و بلند شده خیلی بلند ، بعد با دست میکنم و میندازمش تو چاه دستشویی از اون ورم اجابت مجاز کردم و دستام حسابی کثیف شده، ولی اخر سر دستمو میشورم بعد یدفعه میوفتم و یه کوچولچ شاید اندوزه یه نقطه لباسم کثیف میشه منم شرتمو با کلی تایید میشورم کلی هم تمیز میشه، تو تقریبا یه حموم مثل حمومای استخر بود، فقط شیر اب نداشت، بزور از لوله اب میومد ، دوش داشتا ولی دخترا لباساشونو شسته بودن نمیتونستم باز کنم
فضایی که در خواب مشاهده می کنید نشان دهنده ی احساس ناراحتی و معذب بودنی است که در زندگی بیداری در حال تحمیل کردن به خودتان هستید. مانند زمانی که از بیان نظرات و افکار خود واهمه دارید یا در روابط دوستانه، خود را درگیر تعارفات افراطی می کنید. لازم است تا اجازه ندهید این احساسات و رفتار های منفی تداوم پیدا کرده و سلامت و آرامش روانی شما را مختل کند. احساس انزجاری که در خواب تجربه می کنید، استعاره از احساس ناراحتی ای است که روان شما، در مواجهه با شرایط فعلی، در حال تجربه ی آن است.
مرجان
15:46 - 1397/11/27
مدتي قبل موهامو پسرونه كوتاه كردم هم بهم ميومد هم خيلي راحت بودم الام موهام بلنده ميخواستم دوباره كوتاه كنم منصرف شدم خواب ديدم پس نوزده ساله ام موهامو كوتاه كرده وشكل همون موقع شدم اولش عصباني شدم وگفتم چرا انقدر كوتاه كردي وخودمو درآينه ميديدم اونم ميخنديد ميگفت ي دفعه شد ولي بعدش ديدم خوب شده وباز راحت شدم آروم شدم وكمي كنارش نامرتب بود كه خواهرم اون قسمت رو كه ي رشته باريك بود كوتاه كردوموهام در بيداري بلوند هست ولي درخواب رنگ موهاي واقعيم مشكي بود ولابه لاي اون سفيد هم بود ميشه تعبيرش روبگين ممنونم.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند و آزادانه به بیان رفتار ها و نظرات مثبت خود بپردازید.
کوشی
21:08 - 1397/11/16
سلام من خواب دیدم یک تار مو را از یکی از چشمانم بیرون میکشم و در خواب احتمال میدهم که برای مادرم باشد که ناشی از در آغوش گرفتن او است ولی باشک وتردید این را درخواب به برادرم گفتم/تعبیرش چیه؟
چشم اشاره به بینش و درک انسان دارد و این خواب نشان دهنده ی نوعی بدبینی ایجاد شده است که نگرش شما را دچار مشکل کرده است. این خواب از شما می خواهد تا قضاوت های خود را بر مبنای رفتار های ظاهری دیگران قرار ندهید و اجازه ندهید که قضاوت های سطحی، منجر به گرفتن تصمیماتی اشتباه شود.
sara
16:27 - 1397/11/13
سلام ممنون
چهره‌ها در ستاره