مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۰۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰
کد خبر: ۱۰۵۱۱
تعداد نظرات: ۶۲ نظر
با تعبیر خواب مو، تعبیر خواب تراشیدن مو، تعبیر خواب مو در آوردن اعضای بدن (زبان، دست، آلت تناسلی و...) همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب مو - مو در آوردن اعضای بدن در خواب چه مفهومی دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا حالت‌های مختلف دیدن مو در خواب را بیانگر نمادهای متفاوتی برای بیننده رویا می‌داند. در ادامه به بررسی هر یک از این نمادها خواهیم پرداخت. رویابین گرامی شما می توانید باتوجه به نوع خواب دیده شده و شرایط فعلی زندگی خود، با استفاده از نمادهای زیر به تفسیر رویای خویش بپردازید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
مو: اشاره به افکار، تصوری که از خود دارید، نگرش و طرز رفتار.
طاسی: رو به پیری رفتن، احساس کهنگی کردن یا مهجور ماندن، عدم تمرکز
برس زدن مو: واضح ساختن افکار و نگرش‌ها
تغییر مدل مو: تغییر نگرش، تغییر نظر یا تصمیم
موی سینه: مردانگی، قدرت و توان
موی ژولیده: سردرگمی روانی
موی کمرنگ و روشن: آگاهی، روشن فکری
مو بر روی سینه زنان و کودکان: جنبه مذکر درون مونث، شاید آرزوی والدین برای داشتن فرزند پسر، تولید خصوصیات مردانه
موی بلند و ژولیده: اهمیت ندادن فرد به تصویر خود و تصویری که در اجتماع بر جای می‌گذارد، گوشه نشینی و یا ترک تحصیل، رها کردن شغل
موی بلند: آزادی، سهل انگاری، در مورد زنان اشاره به حفظ دخترانگی ایشان
گیسوی بافته یا دم اسبی: برای زنان حفظ دخترانگی، افکار و احساسات سازگار با جامعه
موهای به عقب شانه شده چسبیده به سر: انضباط، خویشتن داری
کلاه گیس: افکار و نگرش‌های عاریه و ساختگی 
 
رویایی که در آن رنگ موها سفید شده در صورتی که در بیداری اینگونه نیست چه تعبیری خواهد داشت؟

رویاهایی که در آن شخص بیننده خواب دچار ریزش مو می‌گردد جزء دسته خواب‌های متداول بشمار می‌آیند، اما تفسیر اینگونه‌ خواب‌ها چه خواهد بود؟


تعبیر خواب مو چیست؟

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب موی سر برای مردها غم و اندوه بوده ولی برای زن‌ها زینت و آرایش می‌باشد.
 
بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر خواب موی بدن مال و اموال است.
 

تعبیر خواب مو در آوردن اعضای بدن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر اندام خود را در خواب پوشیده از مو ببینید، علامت آن است که در بدرفتاری با دیگران چندان پافشاری می‌کنید که همه شما را ترک می گویند. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در ذهن خود مقامی برای خود در نظر می‌گیرد و بر خلاف اصول اخلاقی با دیگران رفتار می‌کند.
 
زبان
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی زبان تو مو درآورده است، تعبیرش این است که به خاطر حرف‌ها و زبان خودت دچار رنج و بلا و گرفتاری می‌شوی.
 
ساق پا
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ساق‌های تو پرمو می‌باشند، یـعـنـی خیلی بدهکار خواهی شد و به خاطر آن گرفتار زندان می‌شوی.
 
ساعد
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ساعدهای تو پرمو هستند، یـعـنـی دوست و شریک از تو جدا می‌شود، یا غمگین و بدهکار خواهی شد، و یا اینکه مال و اموال خود را از دست می‌دهی.
 
زیر بغل
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر موی زیر بغل، نرسیدن به خواسته و غلبه کردن دشمن می‌باشد.
 
آلت تناسلی زن
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زنی ببیند از داخل فرج او مو درآمده است به خاطر فرزندانش دچار غم و اندوه می‌شود.
 
آلت تناسلی مرد
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بر روی آلت تو مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانت شاد و خوشحال می‌شوی.
 
شکم
جابر مغربی می‌گوید: اگر روی شکم خودت مو ببینی، تعبیرش این است که بدهکار می‌شوی.
 
سینه
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی سینۀ تو مو درآمده است بدهکار می‌شوی
 
جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر روی سینۀ خودت مو نداری و در خواب ببینی سینۀ تو موی بسیاری دارد بدهکار می‌شوی.
 
کتف
بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی روی کتف تو مو درآمده است، یـعـنـی از جائی که فکر نمی‌کنی به تو مال و اموالی می‌رسد.
 
دوش
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی دوش تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی امانت‌دار خواهی بود.
 
پشت گردن و پیشانی
ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر ببینی پشت گردن تو موی زیادی درآمده است بدهکار می‌شوی.
 • اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است بدهکار می‌شوی ‌‌‌‌‌ و اگر آن مو سرخ یا سفید باشد، یـعـنـی آن بدهکاری از جهت عیال و زن خودت می‌باشد.
صورت
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری بدهکار می‌شوی.
 

تعبیر خواب تراشیدن مو

ساق: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی موهای ساق را زده‌ای، تعبیرش این است که بدهی تو پرداخت می‌شود.
 
ساعد: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی موی ساعد خودت را زده‌ای، یـعـنـی بدهی تو پرداخت شده و از غم و اندوه رها می‌شوی.
 
زیر بغل و اطراف عورت: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی موی زیر بغل یا موی اطراف عورت خودت را با تیغ زده‌ای به خواسته خودت می‌رسی، ولی نتراشیدن آن‌ها تعبیرش ناجوانمردی و بی‌مروتی است.
 
شکم: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی موهای شکم خودت را تراشیده‌ای بدهی خود را پرداخت می‌کنی.
 
سینه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی موهای سینه را تراشیده‌ای قرض خود را پرداخت می‌کنی.
 
پشت گردن: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی موی پشت گردن خودت را زده‌ای بدهی تو پرداخت می‌شود.
 

تعبیر خواب مو به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • کوتاه کردن آن: غم
 • بلند: قدرت و اهمیت
 • شستن آن‌ها: دل نگرانی
 • بستن آن: ناراحتی
 • موی قرمز: دوروئی
 • سیاه: خوشبختی
 • بور: شادی
 • سفید: شادمانی
 • شانه کردن آن‌ها: ضرر در امور کاری
 • گیس کرده: مورد تمسخر واقع شدن
 • فر خورده: برای صنعتگران سود در امور کاری
 • ریزش مو: ناراحتی
 • سوزاندن آن‌ها: خیانت، زندگی توأم با بدبختی
 • آن‌ها را بیش از حد کوتاه کردن: یک سوگوار در خانواده
 • ژولیده: سوء تفاهم در خانواده
 • رنگ کردن آن‌ها: دورویی
 • موخوره و یا موهای در هم ریخته: خوشبختی
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر زنی خواب ببیند به گیسوان زیبای خود شانه می زند، علامت آن است که در امور مربوط به خود چندان دقتی به خرج نمی‌دهد و با این کار موقعیت پیشرفت، در زندگی را از دست می‌دهد.
 • اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می‌کند، علامت آن است که برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد، و از نگرانی و اضطراب بیمار می‌شود.
 • اگر خواب ببینید موی سرتان خاکستری می‌شود، نشانه نزدیک شدن به مرگ است و اینکه شایعات بی اساسی درباره نزدیکان یا دوستان در خانواده شما منتشر است.
 • اگر مردی خواب ببیند موی سیاه و مجعدی دارد، نشانه آن است که با خوش رفتاری دیگران را فریب می‌دهد.
 • اگردر خواب زنی مو طلایی ببینید، علامت آن است که به زنی بی باک دل خواهید بست و با او ازدواج خواهید کرد.
 • اگر در خواب زن مو قرمز ببینید، علامت آن است که در زندگی با تغییر و تحول روبرو خواهید شد و از بی وفایی نامزد خود آگاه می‌شوید.
 • دیدن موی قهوه ای در خواب، علامت آن است که در انتخاب شغل مناسب موفق نمی‌شوید.
 • دیدن گیسوی آراسته و زیبا در خواب، علامت آن است که وضعیت مالی شما بهتر خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید موهای خود را از ته می‌زنید، علامت آن است که برای دوستی ولخرجی می‌کنید و بعد ناچار می‌شوید که با صرفه جویی زندگی خود را بگذرانید.
 • اگر خواب ببینید موی سرتان بسیار نرم است و سریع رشد می‌کند، علامت آن است که زندگی ای لبریز از نعمات و شادمانی در به روی شما خواهد گشود.
 • اگر زنی خواب ببیند تار سپیده مویش را با موهای سیاه مقایسه می‌کند، علامت آن است که بر سر پذیرفتن دو پیشنهاد مردد است. اگر هنگام انتخاب دقت زیادی به خرج ندهد، پیشنهادی را خواهد پذیرفت که برایش به جای بخت و اقبال مساعد، زیان و پریشانی به بار می‌آورد.
 • دیدن گیسوانی پریشان و نامرتب در خواب، علامت آن است که بستن پیمان ازدواج با مشکلی مواجه می‌گردد، اوضاع کار کساد می‌شود و زندگی با سختی همراه می‌گردد.
 • اگر زنی خواب ببیند نمی‌تواند گیسوان خود را شانه بزند، علامت آن است که به نامزد خود اهانت خواهد کرد و او را از دست خواهد داد.
 • اگر دختری در خواب زنانی با گیسوان خاکستری ببیند، نشانه آن است که به زودی زنی با یکی از اقوام او ازدواج خواهد کرد.
 • اگر خواب ببینید موهایتان کوتاه است، علامت آن است که در زندگی با نومیدی‌های بزرگی روبرو خواهید شد.
 • اگر زنی خواب ببیند موهایش می‌ریزد و کچل می‌شود، علامت آن است که برای امرار معاش باید تلاش کند زیرا بخت و اقبال به او پشت می‌کند.
 • اگر خواب ببینید موی سرتان به سپیدی برف است، علامت آن است که به مسافرتی مطلوب و لذتبخش خواهید رفت.
 • اگر مردی خواب ببیند موی زنی را نوازش می‌کند، علامت آن است که زنی شایسته به او اعتماد خواهد کرد، هر چند که او از نظر دیگران محکوم و طرد شده است.
 • اگر در خواب بر گیسوان خود گلی ببینید، علامت آن است که گرفتار سختی و مشکلات زندگی خواهیدشد. و این مشکلات کمتر از زمانی که از دور به آن‌ها نگاه می‌کردید شما را دچار هراس می‌کنند.
 • اگر زنی خواب ببیند موی سرش با گل‌هایی سفید تزئین شده است، علامت آن است که در زندگی با دردسرهایی روبرو خواهد شد، اما اگر با شکیبایی و صبوری و پشتکار با دردسرها روبرو شود، سرانجام از شر آن‌ها خلاص می‌شود.
 • اگر خواب ببینید یک دسته از موهای شما خاکستری شده و می‌ریزد، نشانه آن است که گرفتاری و نومیدی در انتظار شماست و بر خلاف امید به بهبودی بیماری مأیوس کننده می‌شود.
 • اگر خواب ببینید موی سر کسی یک شبه سفید می‌شود ولی صورتش همچنان شاداب و جوان می‌ماند، علامت آن است که مصیبت و اندوهی ژرف در انتظار شماست.
 • اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که در اثر تصادف نامزد خود را از دست می‌دهد و در اثر بی احتیاطی به اندوه دچار می‌شود. او باید مراقب روابط خود با دوستان باشد.
 
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۶۲
در انتظار بررسی: ۰
مرتضی
۱ روز پیش
با سلام و تشکر‌از سایت خوبتون.
دیشب خواب دیدم که مادرم رو تو ی مراسم دیدم و ایشون در حالیکه مراسم رسمی بود موهای صورت و ب خصوص بینی شون بسیار بلند بود در حد بیست سانتیمر. توضیح اضافه اینکه الان درگیر مشکلاتی ک کرونا اورده هستم و بسیار نگران مسایل مالی ام.
با سپاس فراون.
خواب دیدن مادرتان، بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. مو، بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش‌های شماست. اینکه موهای بلند دارند، یعنی پیش از گرفتن تصمیم، خیلی زیاد و بادقت فکر می‌کنید. روی نقشه یا موقعیتی تمرکز می‌کنید.
ندا
۵ روز پیش
خواب دیدم روی باسنم دسته ای موی طلایی به بلندی موهای سرم رشد کرده.تعبیرش چیست؟
خواب دیدن باسن، نمایانگر غریزه‌ها و خواست‌های شماست. همچنین نشانگر احساس ناامنی‌تان است و مبارزه‌هایتان را با برخی اوضاع می‌نمایاند. مو، بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش‌های شماست. رنگ طلایی‌شان، بازتاب پاداش معنوی، غنا، پالایش و پیشبرد محیط پیرامون‌تان است. بیانگر عزم و اراده و ماهیت سرکش شماست.
سیدحسن
۵ روز پیش
با سلام
منم خواب دیدم موی داخل بینیم رو میزنم البته موی سفید در واقعیت هم سفید هست چندتایی اما یکی از موها علاوه بر دراز شدن خیلی خیلی کلفت شده بهر حال به سختی زدم و یدونه هم دندان افتاده خراب دارم ریشه اونم در اوردم مه شبیه ریشه دندان نبود
جالب اینجاست موقعی که میخواستم جمعشون کنم موها کرمهای کوچک سفید بودن و زنده و اون ریشه دندان هم یه موجودی بود که حرکت میکرد
بعدش دیدم کیش رفتم تا حالا نرفتم رفتم رستوران وحید که نمیدونم هست یا نه فقط غذاهاشون برنج بود البته تمام رستوران هاشون فقط برنج میدادن
و کلی تصاویر که فکر کنم اصلا منشا زمینی نداشتن دیدم که اصلا قابل توصیف نیست
لطفا راهنمایی کنید مخصوصا چیزای که مربوط به کرم اینارو
البته احساس میکنم سحری داشته باشم که بیرون انداختمشون
خواب دیدن اینکه موی بینی‌تان ضخیم است و آن را اصلاح می‌کنید، بیانگر اراده‌ی قوی و شخصیت محکم شماست. اینکه دندان‌تان خراب است، یعنی ممکنست چیزی گفته‌اید که نباید می‌گفتید. ممکنست حرف‌های احمقانه یا غلط را ادا کرده‌اید که بسوی خودتان بر می‌گردند. دیدن کرم، ممکنست بیانگر ضعیفی، پستی، کثیفی و بطور کلی، منفی بودن است. نظر خیلی پایینی درباره‌ی خود یا کسی در زندگی‌تان دارید. ممکنست مربوط به مسأله‌های عزت نفس یا تصویر نادرست از خودتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که اعتمادناپذیر یا مدام از دست‌تان در می‌رود، است. اینکه در رستوران هستید، یعنی حس می‌کنید زیر بار فشار تصمیم‌ها و انتخاب‌هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می‌شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی‌تان هستید. دیدن برنج، نمادی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی‌های گرم است.
علی
۹ روز پیش
سلام سینه من مو نداره و اونایی هم که داره کلک مو هست اما من تو خواب دیدم سینه من مو در آورده که خیلی ناراحت شدم چون واقعا دوست ندارم سینم مو داشته باشه بعد باهاش ور رفتم که نمیدونم ریخت که خیلی کم شد و انگار همون کلک مو ها مونده بود یا اینکه پخشش کردم تا از این پر بودن و سیاه بودن خارج بشه تعبیرش چیه؟
خواب دیدن اینکه سینه‌تان مو دارد، بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش‌های شماست. اینکه ناراحت می‌شوید، یعنی لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
صدف
۱۱ روز پیش
من خواب ديدم،داشتم با دست موهاي بدنم رو ميكندم،همراه با موهاي بدن خودم،موهاي بدن نامزدم رو من بود،كه اونا رو هم داشتم ميكندم،زمين پر شده بود از مو،كه همه رو با شلنگ شستم
خواب‌تان بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش‌های شماست. شلنگ، یعنی چگونه احساسات‌تان را هدایت و ابراز می‌کنید. بیانگر احیا، جوان‌سازی و پاکسازی است. نیاز دارید زخم‌های عاطفی‌تان را شفا بخشید تا بتوانید بعنوان یک فرد به رشد ادامه دهید. اینکه تمیز می‌کنید، یعنی موردهای منفی را در زندگی‌تان برمی‌دارید و بر مانع‌های اصلی غلبه می‌کنید. بسوی مرحله‌ی تازه‌ای در زندگی‌تان می‌روید. بویژه اگر خانه‌تان را تمیز می‌کنید، یعنی نیاز دارید افکارتان را تروتمیز کنید و از شر روش‌ها و عادت‌های قدیمی خلاص شوید. به دنبال بهبود شخصی هستید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که نیاز دارید واضح صحبت کنید یا اینکه کل حقیقت را درباره‌ی موقعیت یا مسأله‌ای بگویید.
فرشته
۱۳ روز پیش
من خواب دیدم جلوی موهامو کمی کوتاه کردم و مدل چتری زدم و در اخرم دوستش داشتم.
خواب دیدن اینکه جلوی موهایتان را کوتاه می‌کنید، یعنی نبود قدرت را تجربه می‌کنید (قدرت‌تان را از دست می‌دهید). ممکنست حس کنید که کسی می‌کوشد سانسورتان کند. تعبیر دیگر: ممکنست تفکر یا آرزوهایتان را تغییر شکل می‌دهید (مجددا شکل می‌دهید) و اندیشه‌ها یا عادت‌های ناخواسته را حذف می‌کنید. اگر تغییر شدیدی در مدل مویتان می‌دهید، یعنی رویکردی جدی و نو درباره‌ی مسأله‌ای از زندگی‌تان به کار می‌گیرید.
معصومه
۱ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم دخترم موهاشو کوتاه کرده ورنگ طلایی کداشته وقتی دیدمش تعجب کردم همش می گفتم چرا موهاشو کوتاه کرده(موهاش بلده)میشه تعبیرشو بگین ممنون
این خواب، نشانگر تغییر دید شما نسبت به دخترتان است. اینکه تعجب می‌کنید، یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.
الهام
۱ ماه پیش
خواب دیده ام که در زمین مادر بزرگم داریم با چند تا از بچه ها بازی میکنیم.من در سن الانم بودم ولی زمین برای دقیقا شبیه دوران کودکی ما بود.توپ بازی میکردیم.زمین بغل ما یکزمین دیگه بودکه برای همسایه بود و تو خواب همیشه ازش میترسیدم که داخلش خرس هست.درحین بازی توپ به زمین بغلی می افته.یک فنس بسیار بزرگ بین دو زمین بود.من از فنس رد شدم تا توپ رو بگیرم.توپ را گرفتم و اومدم که از فنس رد بشم و بیام اینطرف احساس کردم خرسی که در تصورم بود داره میاد.سریع برگشتم ملک پدریم.بعد اومدن دیدم سر و صدایی که از ملک بغلی میومد چند تا آدم بود و خرس نبود.زمینی که من فکر میکردم خرس داره زمینی خشک و با بوته های علف هرز بود.ولی بعد اینکه اون چند آدم اومدن تبدیل شد به باغچه .یعنی دیگه خشکنبود و قشنگ تر شد.
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن اینکه بازی می‌کنید، به این اشاره دارد که تمایل دارید خلاف هنجارهای جامعه پیش روید و قانون‌های قراردادی را نقض کنید. خلاقیت محدودنشده‌ای را می‌نمایانید. تعبیر دیگر: یعنی همه‌اش کار می‌کنید و اصلا بازی نمی‌کنید (تفریح نمی‌کنید). نیاز دارید استراحت کنید و زندگی را کمی راحت بگیرید. همچنین یعنی، چیزها را به حد کافی جدی نمی‌گیرید. نیاز دارید با واقعیت روبرو شوید. اینکه حس ترس دارید، یعنی دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. زمین برهوت، بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید.
زهره
۱ ماه پیش
من شوهر و یک بچه دارم.خواب دیدم با پسر و یک دختر با ماشین من رفتم بیرون.(پسر مکانیک ماشینم بود و مجرد و دختر هم همسایه خونه بابام).(من در واقعیت با این پسر راحت هستم و تلفنی حرف میزنیم).خواب دیدم که سه نفری رفتیم بیرون و راننده هم پسر بود.من کنارش و دختر همسایه عقب نشسته بود.یکدفعه متوجه شدم که من رو هوا هستم.(تصادف کردیم).همه پرت شدیم بیرون.من بلند شدیم دیدم ماشین کلا تیکه تیکه شد و مردم دور ماشین جمع شدن.بلند شدم دیدم لبه های انگشتم خونی هست.رفتم سمت مردم و گفتم فلانی(پسر) کجاست؟گشتم و دیدم یکنفر اونطرفتر تو گل افتاده.دستش رو گرفتم دیدم پسره هست و یک پاش قطع شده است.دستش رو گرفتم و بهش دلداری میدادم.(پسر تو خوابم حداقل 7 سال کوچکتر شده بود.یعنی بچه تر شده بود.)نارحت بودم.شب به مامان دختره گفتم که دخترت رو بردن بیمارستان، به بابام نگو دخترت تو ماشین من بود تصادف کرد.فرداش رفتم خونه بابا دیدم مادر دختره داره با مامانم صحبت میکنه و ناراحته.گوشیم زنگ خورد.دیدمبابام هست و میگه " به مامانت بگو بره سرزمین که دستگاه اومده داره درو میکنه".من از پنجره پذیرایی دیدم کمباین داره ذرت رو درو میکنه.(در حالیکه ما الان در واقعیت برنج میکاریم)
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن شخص آشنا، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. اینکه کس دیگری برایتان رانندگی می‌کند، یعنی به راننده وابسته هستید (کسی که شما را پیش ببرد). کنترل زندگی‌تان را در دست ندارید و بیشتر به دنبال هدف‌های دیگران هستید تا هدف‌های خودتان. نقش منفعلی در زندگی‌تان دارید. اینکه در تصادفی هستید، بیانگر احساس گناه پوشیده است که خود را ناخودآگاهانه برایش سرزنش می‌کنید. شاید بخاطر عملی که انجامیده‌اید، به خود افتخار نمی‌کنید. تعبییر دیگر: شاید نماد اشتباه یا خطایی باشد که انجامیده‌اید. همچنین، ممکنست بیانگر هراس‌تان از بودن در تصادفی واقعی باشد. ممکنست در پشت فرمان، احساس اضطراب می‌کنید یا خواب‌تان می‌کوشد به شما درباره‌ی تصادفی، هشدار دهد. اینکه خونریزی می‌کنید، یعنی از خستگی مفرط می‌رنجید یا رس‌تان کشیده شده است. ممکنست بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستان‌تان باشد. برخی عملکردهای گذشته‌تان، دوباره به شما برگشته‌اند. خانم‌ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی‌شان، یا طی قاعدگی‌شان یا وقتی حامله‌اند، بیشتر خواب خون می‌بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد.
زهره
۱ ماه پیش
باعرض پوزش گندم چهنشانه ای میتواند باشد؟
دیدن دانه‌ی گندم، بیانگر وفور و حاصلخیزی است. فرصت‌ها و درهایی باز می‌شوند. در مسیر دستیابی به هدف‌هایتان هستید. تعبیر دیگر: نمادی از رستاخیز، تناسخ در جسم تازه و باروری است.
الناز
۱ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم کف دست راستم مو در اوده و داره خیلی سریع رشد میکنه و درد داشت به زنداییم ک سید هست گفتم موها رو برام بکنه ولی خیلی درد داشت تعبیرش چیه؟
خواب دیدن دست راست، نماد مردانگی و ویژگی‌های فعال است. ممکنست جناسی از تصمیم یا چیزی باشد که درست است. اینکه مودار شده است، یعنی در ارتباط با دیگران، ملایمت ندارید. ممکنست خیلی گستاخ و آزاردهنده باشید. دیدن فامیل، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. اینکه درد دارید، بیانگر تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود.
میرزایی
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم صورتم سفید و زیباست فقط رو چونه هام مو زیاد رویش کرده و موی سفید و مشکی هست و همش به فکر این بودم برم پیش دوستم مرتب کنم.روز قبل این خواب همش فکر پاک کردن ابروهام بودم اما وقت نداشتم مرتب کنم.تعبیرهای دیگه رو خوندم نگران شدم.چون من ادم ارام و بی ازاری هستم و دوس ندارم به هیچ انسان بی گناهی ازار برسونم .با تشکر
خواب دیدن صورت‌تان، بیانگر شخصیتی است که به دنیا می‌نمایانید بجای خود واقعی‌تان. ممکنست به این اشاره داشته باشد که چگونه با مسائل زندگی‌تان روبرو می‌شوید. توجه به چانه‌تان، بیانگر توانایی‌تان در این مورد است که می‌توانید پس از یک فلاکت، به حالت اولیه (زندگی اولیه) برگردید. چانه، نمادی از شخصیت، قدرت و حل شدن است. شاید نیاز دارید سرتان را بالا بگیرید و خوشبین باشید. مو، بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش‌های شماست.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم روی زبانم هفت هشت تار مو در اورده که یکیشون سفید هست ودست میکنم وهمه رو یه جا میکنم لطفا تعبیرشو بگید .ممنونم
خواب دیدن اینکه زبان‌تان مو دارد یا مو روی زبان‌تان است، یعنی بخاطر آنچه گفته‌اید، پشیمانید. آنچه گفته‌اید می‌تواند مزه‌ی عجیبی در دهانتان بجا گذارد.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که کف دستم مو رشد کرده موهارو میکندم از دستم
خواب دیدن اینکه دست‌های مودار دارید، یعنی در ارتباط با دیگران، ملایمت ندارید. ممکنست خیلی گستاخ و آزاردهنده باشید.
M.s
۲ ماه پیش
سلام.وقت بخیر. من یک پسر ۱۴ ساله دارم. در خواب دیدم که در قسمت بالایی سینه ی پسرم موهای سیاه ومردانه روییده است.چه تعبیری دارد؟ تشکر
سلام؛ ممنون. این خواب، بیانگر نگاه شما به پسرتان است که نشان می‌دهد شما بزرگ‌تر شدن و داناتر شدن او را در ذهن‌تان تصور می‌کنید.
بدون نام
۲ ماه پیش
س.من خواب دیدم یک قسمت یکی از پا پر از موی که ناراحت شدم و یک قسمت دیگه نداشت میشه لطف کنید تعبیر اش رو برام بفرستین ممنون
سلام؛ اگر شما زنید و خواب می بینید که پاهاتان مو دارد، بیانگر این است که خیلی سلطه جو هستید. ممکن است در یک رابطه خیلی کنترل می کنید. اگر تلاش می کنید که موهای پاتان را بپوشانید، به ماهیت تهاجمی منفعل شما اشاره دارد (خشن هستید اما جلویش را می گیرید). اینکه شما ناراحت هستید بیانگر این است که نیاز دارید از نا امیدی هاتان یاد بگیرید و فقط شاد باشید. تلاش نکنید که روی منفی ها بمانید. خواب ممکن است بازتابی ازین باشد که در زندگی بی داری تان چه حسی دارید.
لیلا
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم طرف راست دماغم بیرونش مو در اومده زبر بود یکمم بلند که دست میزدم زبریشو احساس میکردم و میکندمش راحت در میومد دسته دسته میشه بگین تعبیرش چیه
با سلام کاربر گرامی طبق خوابی که دیده اید این خواب می تواند به موضوعی اشاره داشته باشد که ادراکات شما را منحرف کرده یا احساس می کنید در حال از بین بردن قوای فکری شما می باشد. لازم است تا در این زمان شجاعانه با این مشکل رو به رو شده و اجازه ندهید که این افکار منفی در شما تداوم پیدا کرده و نیروی روانی شما را مختل کنند.
مجيد
۲ ماه پیش
در خواب ديدم كه كف پايم مو در اورده و ميخواستم انرا بتراشم كه بيدارشدم
این خواب، بیانگر این است که خیلی سلطه جو هستید. ممکن است در یک رابطه خیلی کنترل می کنید.
مهسا
۳ ماه پیش
سلام خواب دیدم لباس بازی میخوام تنم کنم وقتی لباس رو پوشیدم دیدم رو سینم پر از مو شده تعجب کرده بودمو هر چقدر اونا رو کوتاه میکردم یه قسمت دیگه رو میدیدم که مو دراورده
از دیدگاه روانشناسانه: این خواب، اشاره به اندیشه‌ها، تصوری که از خود دارید، نگرش و طرز رفتار خودتان دارد. این خواب، نشان می‌دهد که گویا تحت تأثیر افکار و اندیشه‌های دیگران قرار می‌گیرید که می‌بایست این عمل را انجام ندهید! از تعبیر خواب سنتی: این خواب، نشانه‌ی بدهکار شدن شما می‌باشد.
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام من دخترم خواب دیدم موهای پاهام خیلی زیاد بلند شدن تو خواب میگفتم من ک دیروز زدم موهارو چطور ی شبه بلند شدن هر مو تقریبا ۵سانت بود
از دیدگاه روانشناسی: این خواب، اشاره به اندیشه‌ها، نگرش و طرز رفتار، و تصوری که از خود دارید، می‌کند. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: اگر ساق‌های پا پرمو شده باشند، به این معنا است که گرفتار بدهکاری خواهید شد.
Me !
۴ ماه پیش
سلام من دخترم ولی خواب دیدم کف پا هام کلی مو های کوچیک در اورده و کف دستم هم همینطور خیلی تو خواب ناراحت شدم و الانم از این خواب حالم به هم میخوره واقعا وقتی یاد کف پام تو خواب میافتم حالت تهوع می گیرم
این خواب، نشان از نگرانی‌های درونی شما دارد. نگرانی‌هایی که به واسطه‌ی سختگیری‌ها و اصطلاحا وسواس‌های فکری شما پدید آمده‌اند. این خواب، نشان می‌دهد که می‌بایست در انجام کارهایتان کمتر ریزبین شوید و کارهایتان را کلی‌تر ببینید و اصطلاحا به مسائل زندگی، پیله نکنید! خودتان را گرفتار مسائل حاشیه‌ای کنید! موفق باشید!
asal
۴ ماه پیش
سلام.من خانم هستم.من خودم موهای کوتاهی دارم. خواب دیدم که موهای خودم رو در یک آرایشگاه مردانه کوتاه کردم.وقتی موهای اصلاح شده ی سرم را روی زمین دیدم از کوتاه کردن بقیه موهام ‍پشیمان شدم و بلند شدم و گفتم نمیخوام موی منو کوتاه کنی.و رفتم.لطفا تعبیر کنید و در صورت نیاز راه حل پیشنهاد دهید.
این خواب، نشان می‌دهد که شما اندوهگین هستید؛ اما از این اندوه، خارج خواهید شد. این خواب، نشان می‌دهد که گویا برای خارج شدن از این اندوه، مقاومتی از سوی شما صورت خواهد گرفت! دوست عزیز! بهتر است در مورد هرگونه ناراحتی و اندوه، حتما با اشخاصی باتجربه‌تر از خود و البته معتمد، مشورت کنید که متوجه شوید آیا این ناراحتی و اندوه اصلا لازم است یا خیر؟ بدانید که هر ناراحتی و اندوهی، در درازمدت باعث می‌شود ذهن‌تان رو به افسردگی پیش رود و این برای زندگی خود و اطرافیان و بویژه برای فرزند(ان) شما مخرب خواهد بود. پس، هیچ اندوهی را هرگز به دل‌تان راه ندهید! موفق باشید!
حسین
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم که موهای سرم رشد کردن و مانند دوران جوانی بسیار زیبا شده در حال حاضر جلوی سرم مو ندارم و روی سرم هم بسیار کم مو میباشد لطف میکنید اگر برایم تعبیر کنید
دیدن موی بلند در خواب را نشان از تمرکز و برنامه ریزی برای کاری یا موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اید می‌باشد . در واقع این خواب به این معنی است که از قبل تصمیم گرفته و بی گدار دست به هر کاری نمی‌زنید.
محمد
۵ ماه پیش
خواب خیلی عجیبی دیدم که بخاطرش خیلی ناراحتم اصلا نمیفهمم چرا باید چنین خوابی ببینم لطفا تعبیرشو بگید ممنون میشم
زنی از نزدیکانم از فامیل که به من نامحرم هم هست ولی من قلبا بهش خیلی علاقمند هستم رو تو خواب دیدم که نیمه برهنه وسط اتاقی خوابیده بود و یک ملحفه روش بود که هی کنار میرفت و من ناراحت بودم که چرا بدنش پیداست مدام روش رو میکشیدم و میپوشوندمش ولی باز تکون میخورد و پیدا میشد
بدتر اینکه خونه شلوغ بود و مردهای دیگه از فامیل میومدن و رد میشدن و من مدام دغدغه ام پوشوندن بدن برهنه اون خانم بود و اینکه دور کنم دیگران رو از اتاق ولی اون خانم تو خواب مدام خودش روش رو کنار میزد و برهنگیش پیدا میشد
لطفا راهنماییم کنیم خیلی درگیرم باین خواب
ممنونم
دیدن برهنگی در خواب و رویا بر اساس تحلیل تفسیرگران جدید خواب می‌تواند ناشی از ورود به شغل جدید و یا ترس از دیدن خود توسط دیگران باشد.
امین
۵ ماه پیش
سلام
خوابی دیدم که بخاطرش خیلی پریشونم لطفا اگه تعبیرش رو میشه بگید بهم
خواب دیدم جلوی آینه ایستادم و تو اینه خودمو نگاه میکنم و دیدم تو فضای حلق و دهنم و از لابلای دندانهایم موهای خیلی بلند مشکی و صاف تو دهانم پر شده و با دست همه رو کشیدم بیرون خیلی بلند و زیاد بود هرچی بیرون میکشیدم باز از لابلای دندونام میومد و بود اینقدر کشیدم تا همش دراومد و در آخر وقتی همش کنده شد صورتم شفاف و روشن و خندان شد.
کمکم کنید لطفا خیلی برا این خواب پریشونم و نمیتونم برای کسی بگم
احساس انزجاری که در خواب تجربه می کنید، استعاره از احساس ناراحتی ای است که روان شما، در مواجهه با شرایط فعلی، در حال تجربه ی آن است. شما در حال قضاوت در مورد شخصیت و افکارتان هستید. چیزی شبیه انتقاد و کاهش اعتماد به نفس نسبت به خود واقعی تان. این خواب به رهایی شما از این گرفتاری اشاره دارد. موقعیتی که این روزها درگیرش هستید با این خواب تان در ارتباط است.
امین
۵ ماه پیش
بی نهایت ممنونم
عباس ابوالحسنی
۵ ماه پیش
با سلام اگر زنی در خواب ببیند کف پای یکی از نزدیکان که مرد هم هست مو در آورده معنی آن چه می‌شود ؟
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را معذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
محمد
۵ ماه پیش
سلام.
امروز خواب عجیبی دیدم.
خواب دیدم مویی روی نوک انگشت اشاره‌ام در آمده، آن دا گرفتم و کشیدم، خیلی بلند بود، بعد ته آین مو ب چند موی کوتاه در نوک انگشتم رسید. موی بلد را کشیدم و با درد چند موی کوتاه روی انگشتم کنده شد، ولی یک مو باقی ماند، تا رفتم چیزی بردارم ک آین مو را بکنم، از خواب پریدم. در ضمن بعد از کندن مو سر انگشتم ترک ترک شده بود، و این مو بر روی دست چپم در آماده بود. ممنون.
مجتبی
۵ ماه پیش
سلام عصری ی خواب دیدم لطفا تعبیرشو بگید خواب دیدم ک چنتای موی کوچیک حالت موی بینی یا مژه رو از دهانم درآوردم تعبیرش چی میشه لطفا بگید
با سلام به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید شما به خاطر حرفها و زبان خودتان ناراحت شوید بهتر است بیشتر مراقب صحبت های خود باشید
زهرا خسروی
۵ ماه پیش
میشه خوابمو تعبیر کنید ممنون
منتشر خواهد شد
زهرا خسروی
۵ ماه پیش
سلام خسته نباشید خواب دیدم توی حیاط داریم رب میپزیم مادرم و مادرشوهرم هم هستن یه دفعه لرز کردم دست چپمو نگاه کردم دیدم موهای دستم راست شده یه چیزایه سفید مثل چرک از موها زده بیرون رفتم حموم ک دستامو بشورم دیدم نوک سینم بنفش شده رنگ تیره دستامو شستم دیدم دستم پر از لک قهوه ایه با نگرانی اومدم بیرون یکم نشستم دوباره نگاه کردم دیدم تمام لک ها رفته میشه تعبیرشو بگید مممونم ازتون.
دست در خواب اشاره به قدرت خلاقیت و انجام مسئولیت های تان در بیداری است. اینکه ناراحتی هایی در دست تان ایجاد شده بود اشاره به افکاری در شماست که موجب دور شدن شما از این مسئولیت های تان شده است. مانند بی انگیزگی و حس ناامیدی از پرداختن به خواسته ها و اهداف تان. در تعبیر خواب های کهن از این خواب شما به ناامیدی تان از کمک دیگران در کارهای خودتان نیز اشاره شده است. اما با توجه به بهبود دست تان در خواب، این مشکلات از بین میروند.
Hilda
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که‌ یکی از هم کلاسی هام منو اذیت میکنه و من عصبانی میشم و با حرص مو هاشو چند بار میکشم ، تعبیرش چیه ؟ ممنون میشم بگید.
احساس انزجاری که در خواب تجربه می کنید، استعاره از احساس ناراحتی ای است که روان شما، در مواجهه با شرایط فعلی، در حال تجربه ی آن است. شما در حال قضاوت در مورد شخصیت و افکارتان هستید. چیزی شبیه انتقاد و کاهش اعتماد به نفس نسبت به خود واقعی تان.
J
۶ ماه پیش
سلامی دوباره،چند شب‌پیش خواب دیدم که تو حموم هستم و ژلی که در واقعیت برای جوش هام استفاده میکنم رو میخوام برای اصلاح عورت امتحان کنم ببینم جواب میده یا نه، بخشی از موهای قسمت وسط رو اصلاح کردم و‌میخواستم کلا اصلاح کنم که مادرم متوجه شد و ژل رو ازم خواست،من هم مقداری از ژل رو روی دیوار حمام برای استفاده ام نگه داشتم و بقیش رو دادم به مادرم،بعدش از خواب بیدار شدم.ممنون میشم تعبیرش رو بگین
این خواب از شما میخواهد تا نسبت به مسائل شخصی تان آگاه باشید. اصلاح کردن در خواب اشاره به مسائلی دارد که موجب افزایش اعتماد به نفس تان میشود. این خواب از شما میخواهد تا افکاری که این روزها در سر دارید را دنبال کنید.
J
۶ ماه پیش
سلام،خسته نباشین، من دیروز نزدیکیهای صبح خوابی دیدم که ذهنم رو خیلی مشغول کرده ممنون میشم تعبیرش رو بگین
خواب تان را تعریف نمایید.
دنیا
۶ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم روی دسته یکی از کسانی ک ازش دوری میکنم پشته بازوش موهای بلند و مشکی و زشتی دراومده یعنی چی تعبیرش؟
اگر ببینی روی کتف تو مو درآمده است، یـعـنـی از جائی که فکر نمی‌کنی به تو مال و اموالی می‌رسد.
شمیم
۶ ماه پیش
سلام مادرم خواب دیده تو دستشویی خانه خواهرش مرحومش یک دسته مو از مقعدش خارج شده تعبیرش چی میتونه باشه با سپاس
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که سبب دور شدن از مسئولیت هایتان و عقب ماندن از برنامه ها برای رسیدن به هدف تان شود. این مسئله میتواند در رابطه با خانه ای که در خواب دیده است باشد. این خانه راهنمای حل این مسئله است.
Sh
۶ ماه پیش
سلام خواب دیدم توی حموم هستم و موهای زیر بغلم نازک هستن و یه ذره بلند شدن .یه تیزبر دستم بود و داشتم با تیزبر موهارو میزدم اما تیغ تیزبر کند بود و نتونستم اصلاح کنم . فقط یه مقدار کم ازشون کوتاه شد . ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را معذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
میلاد
۶ ماه پیش
با سلام،
دوست صمیمی بنده، خودش و من رو با هم در خواب دیده که در بازار یا پاساژی در حرکت بودیم، بعد متوجه میشه که از کف دست خودش داره مو در میاد و اون هم شروع میکنه به وارسی موها و میخواسته اون ها رو بکنه. تعبیر خاصی داره ؟
این خواب فقط برای دوست تان که خواب را دیده معنا و تعبیر دارد. از قول ما به دوست تان بفرمایید مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
sepide
۷ ماه پیش
سلام؛ من خواب دیدم ک داخل حمام بودم و میدیدم ک دور سینه م چندتا تارموی بلند دراومده و قصد داشتم اونها رو از بین ببرم ؛ میشه بفرمایید چ تعبیری داره؟
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
kkhh
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم موهای ساق پام رو برداشتم بعد انگار در اومد سریع که من ناراحت شدم تعبیرش رو میگید ممنون
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که سبب دور شدن از مسئولیت هایتان و عقب ماندن از برنامه ها برای رسیدن به هدف تان شود.
H.sh
۷ ماه پیش
با سلام،تعبیر خوابپ رو پیدا نکردم،من پسرم و دختری رو تو خواب دیدم که پشتش برهنه بود که پر مو بود و من دست میکشیدم و اون دختر هم متاهل بوده،میخواستم ببینم تعبیر خوابم چیست؟
آن دختر اشاره به قسمتی از شخصیت خودتان است که دچار نوعی تفکر منفی شده است. مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که سبب دور شدن از مسئولیت هایتان و عقب ماندن از برنامه ها برای رسیدن به هدف تان شود.
حانيه
۸ ماه پیش
سلام خسته نباشيد، مامانم خواب ديدن ي خانمي تمام موهاي صورتش رو اصلاح كرده ولي بالاي لبش ي خط نازك از موي سياه و واضح مونده و همه بهش ميگن چرا اون خط رو اصلاح نكردي ، تعبيرش چيست؟
هر خواب فقط برای کسی که خواب را دیده تعبیر دارد. از قول ما به مادرتان بفرمایید: مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که سبب دور شدن از مسئولیت هایتان و عقب ماندن از برنامه ها برای رسیدن به هدف تان شود.
اتوسا
۸ ماه پیش
من خواب دیدم دور تا دور یا همون محیط بدنم به صورت یک خط نازک مو رشد کرده در خواب من کل اعضای بالا تنه بدنم از لباس در نیاوردم فقط از بقل ساعد دستم تا بالای کتفمو مثل یک خط نازک مثل یک خط مو شد کرده دیدم و در خواب فک میکردم که بقیه جاهای بدنم همینطور است ولی همنطور خیلی ترسده بودم و ناراحت
احساس انزجاری که در خواب تجربه می کنید، استعاره از احساس ناراحتی ای است که روان شما، در مواجهه با شرایط فعلی، در حال تجربه ی آن است. شما در حال قضاوت در مورد شخصیت و افکارتان هستید. چیزی شبیه انتقاد و کاهش اعتماد به نفس نسبت به خود واقعی تان.
M
۸ ماه پیش
سلام مامانم خواب دیده من موی زائده زیر بغلم رو لیزر کردم و سه جلسه برای لیزر رفتم تعبیر این خواب چیهه
این خواب تنها برای مادرتان تعبیر دارد. مادر شما نسبت به مسئولیت هایش به آگاهی و شناخت کافی رسیده است. مسئولیت هایی که در رسیدن به اهدافش باید از انجام آنها غافل نباشد.
....
۸ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که یه تار مویه سیاه که فک میکنم از خودم بوده باشه رو از چشمم میکشم بیرون و اون جوری کشیده میشه که از داخل دهان و بینیم هم کشیده میشه لطفا تعبیرشو بگید خیلی درگیرشم ممنون
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
کرمی
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم کف پام وکنارپاهام مو در اورده خیلی تعجب کرده بودم بعد متوجه یه جوش سر سیاه که کف یکی از پاهام بود شدم همین که یکم فشارش دادم کلی چرک سفید رقیق ازش اومد بیرون جوری که کل کف پام خیس شد بعد رفتم به مادرم نشون دادم ولی اون اصلا تعجب نکرد، موهای کف پام مشکی بود ولی نهخیلی ضخیم
این خواب به نگرانی شما در پیشبرد اهدافتان دارد. ترس از آینده باعث نوعی انفعال در شما شده است. این خواب از شما میخواهد تا با اعتماد به نفس و تکیه بر توانایی های خود بر مشکلات چیره شوید و راه رسیدن به هخدف تان را ادامه دهید.
متین
۱۰ ماه پیش
سلام هرچی گشتم نتونستم تعبیر خوابمو ببینم اگه لطف کنین شما بگین...خواب دیدم پیش دوستامم و کف پاهام مو دراورده و یکی یکی اونها رو با دست میکنم...موهای سفت و ضخیم و سیاهی بودن.لطفا تعبیرشو بهم بگین
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که سبب دور شدن از مسئولیت هایتان و عقب ماندن از برنامه ها برای رسیدن به هدف تان شود.
مولایم علی(ع)
۱۱ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم روی کتف و دوش وزیر بغل سمت راستم به طور پراکنده اما پرپشت موی مشکی روئیده بودو خودم خجالت می کشیدم که این همه موی زائد دارم وسعی کردم بالباس بپوشانمش.میشه لطف کنید و بگید تعبیرش چیه؟ ممنون میشم.
Armanhs
۱۱ ماه پیش
سلام و خسته نباشید خدمت شما
ببخشید من دیشب ساعت ۳ تا پنج و صبح حدودا خوابیدم و خواب یه دختری رو دیدم. من با این دختر چند روزی صحبت کرده بودم و ارتباط ما به دلایلی قطع شد و گفتم که نمیتونم پیشش بمونم.
در خواب دیدم که اون دختر که خیلی هم مذهبی بود و چادری، تاپ و شلوارک پوشیده و تمام بدنش پر از مو هستش. و موهای سرش هم ژولیده و فر و تا شانه هاش بود. درصورتی که خودش موهاش خیلی بلند و صافه.
دیدم که تو خواب انگار ناراحت هستش و داره موهای روی سینه و بدنشو با دست میکنه.
و دیدم که به کارهای بدی رو میاره یعنی خودنمایی و نمایش اندامش جلوی همه و البته با لباس زیر فقط.
خواستم ببینم تعبیر این خواب چیه چون واقعا از صبح حالم بده و تو فکرشم.
ممنون
مریم
۱۱ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم با موم موهای دست و پای خودم رو میزدم
نادیا
۱۱ ماه پیش
درود بر شما
خانمی مجرد هستم،دیشب خواب دیدم تویه رختکن استخر هستم،تو وضعی که حوله به تنم بود ساق پام رو نگاه انداختم پر از مو بود،هیچ حس چندش آوری نداشتم،اما خانمی رو به روم بود که ساق پاش توجه من رو به خودش جلب کرد(فقط یک ردیف مو داشت).ممنون میشم تغبیرش رو بفرمایید.
دخترم
۱ سال پیش
این خوابی که میخوام تعبیر کنم خیلی چندشه، من خواب دیدم فرجم پر از موهای سیاه و بلند شده خیلی بلند ، بعد با دست میکنم و میندازمش تو چاه دستشویی از اون ورم اجابت مجاز کردم و دستام حسابی کثیف شده، ولی اخر سر دستمو میشورم بعد یدفعه میوفتم و یه کوچولچ شاید اندوزه یه نقطه لباسم کثیف میشه منم شرتمو با کلی تایید میشورم کلی هم تمیز میشه، تو تقریبا یه حموم مثل حمومای استخر بود، فقط شیر اب نداشت، بزور از لوله اب میومد ، دوش داشتا ولی دخترا لباساشونو شسته بودن نمیتونستم باز کنم
فضایی که در خواب مشاهده می کنید نشان دهنده ی احساس ناراحتی و معذب بودنی است که در زندگی بیداری در حال تحمیل کردن به خودتان هستید. مانند زمانی که از بیان نظرات و افکار خود واهمه دارید یا در روابط دوستانه، خود را درگیر تعارفات افراطی می کنید. لازم است تا اجازه ندهید این احساسات و رفتار های منفی تداوم پیدا کرده و سلامت و آرامش روانی شما را مختل کند. احساس انزجاری که در خواب تجربه می کنید، استعاره از احساس ناراحتی ای است که روان شما، در مواجهه با شرایط فعلی، در حال تجربه ی آن است.
مرجان
۱ سال پیش
مدتي قبل موهامو پسرونه كوتاه كردم هم بهم ميومد هم خيلي راحت بودم الام موهام بلنده ميخواستم دوباره كوتاه كنم منصرف شدم خواب ديدم پس نوزده ساله ام موهامو كوتاه كرده وشكل همون موقع شدم اولش عصباني شدم وگفتم چرا انقدر كوتاه كردي وخودمو درآينه ميديدم اونم ميخنديد ميگفت ي دفعه شد ولي بعدش ديدم خوب شده وباز راحت شدم آروم شدم وكمي كنارش نامرتب بود كه خواهرم اون قسمت رو كه ي رشته باريك بود كوتاه كردوموهام در بيداري بلوند هست ولي درخواب رنگ موهاي واقعيم مشكي بود ولابه لاي اون سفيد هم بود ميشه تعبيرش روبگين ممنونم.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند و آزادانه به بیان رفتار ها و نظرات مثبت خود بپردازید.
کوشی
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم یک تار مو را از یکی از چشمانم بیرون میکشم و در خواب احتمال میدهم که برای مادرم باشد که ناشی از در آغوش گرفتن او است ولی باشک وتردید این را درخواب به برادرم گفتم/تعبیرش چیه؟
چشم اشاره به بینش و درک انسان دارد و این خواب نشان دهنده ی نوعی بدبینی ایجاد شده است که نگرش شما را دچار مشکل کرده است. این خواب از شما می خواهد تا قضاوت های خود را بر مبنای رفتار های ظاهری دیگران قرار ندهید و اجازه ندهید که قضاوت های سطحی، منجر به گرفتن تصمیماتی اشتباه شود.
sara
۱ سال پیش
سلام ممنون
sara
۱ سال پیش
سلام وقت بخیر. ممنون از تعبیر خوابای قبلیم. من خواب دیدم زیر بغلم مو دار شده البته وحشتناک نبود کم بود و من موهای زیر بغل راستم رو کاملا زدم و بعد رفتم سراغ زیر بغل سمت چپم یادم نیست که کمیش رو زدم یا اصلا نزدم که شارژ دستگاهم تموم شد و گفتم عیبی نداره بعدا که شارژ شد بغیشو میزنم. میشه لطفا تعبیرشو بدونم. ممنون
دست در خواب می تواند به قدرت و اراده ی فرد برای بروز خلاقیتش اشاره داشته باشد. مو در خواب اشاره به جنبه های رفتاری دارد. یعنی رفتار هایی که بروز می دهید و نشان می دهد که چه مقدار اراده و خلاقیت دارید. این خواب به نوعی احساس ضعف اشاره دارد که در بروز رفتار های خلاقانه در خود احساس می کنید مثل عدم اعتماد به نفس. لازم است تا ریشه ی به وجود آمدن این احساس منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند.
نرگس
۱ سال پیش
سلام.من خوا دیدم که موی های مرا روغن چرب میکنم چی تعبیری دارد؟
این خواب به تلاش شما برای انعطاف پذیری و مطابقت دادن رفتار های خود با انسان های جدیدی که با آن ها رو به رو هستید اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا توانایی های خود برای درک و شناخت محیط و برقراری ارتباطی موثر با انسان ها را شناخته و از این توانایی برای برون رفت از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
حمید
۱ سال پیش
با سلام

خواب دیدم موهای بافته شده مثل طناب از دهنم خارج میشود ..


ممنون میشم تعبیر کنید
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
ناشناس
۱ سال پیش
با سلام و خسته نباشید'
خواب دیدم یک زالو قرمز مایل به سیاه رنگ داخل چشم راستم مشغول مکیدن خون میباشد که ان را جدا و دور انداختم یا کشتم.
ممنون از زحمات شما در پناه حق
این خواب می تواند به موضوعی اشاره داشته باشد که ادراکات شما را منحرف کرده یا احساس می کنید در حال از بین بردن قوای فکری شما می باشد. لازم است تا در این زمان شجاعانه با این مشکل رو به رو شده و اجازه ندهید که این افکار منفی در شما تداوم پیدا کرده و نیروی روانی شما را مختل کنند.
Ss
۱ سال پیش
در عالم رویا خواب دیدم هر دو کف دستم مو در آورده ( فقط کف دستها) خوب یادمه به رنگ سبز مایل به قهوه ای رنگ هم بود و خیلی تعجب میکردم. ممنون که زحمت میکشید
این خواب می تواند به احساس منفی شما نسبت به قدرت تاثیر گذاری شما در زندگی بیداری و در مواجهه با چالش های فعلی تان مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا موضوعی که باعث ایجاد عدم اعتماد به نفس شما می شود را شناخته و اجازه ندهید که این احساس منفی، موجب شود که از بروز خلاقیت خود خودداری کنید.
غزل محوحی
۱ سال پیش
سلام دوست من خواب دیده که عروس شده ولی عروسی پر مو بوده یعنی بدنش پر موی زائد بوده واین خواب رو هم چند بار دیده و میبینه ممنون میشم تعبیرش رو بفرمائید
Sanazpooyafar
۲ سال پیش
خواب دیدم صورتم موی زاید در اورده تعبیرش چیه؟
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۶۲
در انتظار بررسی: ۰
مرتضی
۱ روز پیش
با سلام و تشکر‌از سایت خوبتون.
دیشب خواب دیدم که مادرم رو تو ی مراسم دیدم و ایشون در حالیکه مراسم رسمی بود موهای صورت و ب خصوص بینی شون بسیار بلند بود در حد بیست سانتیمر. توضیح اضافه اینکه الان درگیر مشکلاتی ک کرونا اورده هستم و بسیار نگران مسایل مالی ام.
با سپاس فراون.
خواب دیدن مادرتان، بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. مو، بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش‌های شماست. اینکه موهای بلند دارند، یعنی پیش از گرفتن تصمیم، خیلی زیاد و بادقت فکر می‌کنید. روی نقشه یا موقعیتی تمرکز می‌کنید.
ندا
۵ روز پیش
خواب دیدم روی باسنم دسته ای موی طلایی به بلندی موهای سرم رشد کرده.تعبیرش چیست؟
خواب دیدن باسن، نمایانگر غریزه‌ها و خواست‌های شماست. همچنین نشانگر احساس ناامنی‌تان است و مبارزه‌هایتان را با برخی اوضاع می‌نمایاند. مو، بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش‌های شماست. رنگ طلایی‌شان، بازتاب پاداش معنوی، غنا، پالایش و پیشبرد محیط پیرامون‌تان است. بیانگر عزم و اراده و ماهیت سرکش شماست.
سیدحسن
۵ روز پیش
با سلام
منم خواب دیدم موی داخل بینیم رو میزنم البته موی سفید در واقعیت هم سفید هست چندتایی اما یکی از موها علاوه بر دراز شدن خیلی خیلی کلفت شده بهر حال به سختی زدم و یدونه هم دندان افتاده خراب دارم ریشه اونم در اوردم مه شبیه ریشه دندان نبود
جالب اینجاست موقعی که میخواستم جمعشون کنم موها کرمهای کوچک سفید بودن و زنده و اون ریشه دندان هم یه موجودی بود که حرکت میکرد
بعدش دیدم کیش رفتم تا حالا نرفتم رفتم رستوران وحید که نمیدونم هست یا نه فقط غذاهاشون برنج بود البته تمام رستوران هاشون فقط برنج میدادن
و کلی تصاویر که فکر کنم اصلا منشا زمینی نداشتن دیدم که اصلا قابل توصیف نیست
لطفا راهنمایی کنید مخصوصا چیزای که مربوط به کرم اینارو
البته احساس میکنم سحری داشته باشم که بیرون انداختمشون
خواب دیدن اینکه موی بینی‌تان ضخیم است و آن را اصلاح می‌کنید، بیانگر اراده‌ی قوی و شخصیت محکم شماست. اینکه دندان‌تان خراب است، یعنی ممکنست چیزی گفته‌اید که نباید می‌گفتید. ممکنست حرف‌های احمقانه یا غلط را ادا کرده‌اید که بسوی خودتان بر می‌گردند. دیدن کرم، ممکنست بیانگر ضعیفی، پستی، کثیفی و بطور کلی، منفی بودن است. نظر خیلی پایینی درباره‌ی خود یا کسی در زندگی‌تان دارید. ممکنست مربوط به مسأله‌های عزت نفس یا تصویر نادرست از خودتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که اعتمادناپذیر یا مدام از دست‌تان در می‌رود، است. اینکه در رستوران هستید، یعنی حس می‌کنید زیر بار فشار تصمیم‌ها و انتخاب‌هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می‌شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی‌تان هستید. دیدن برنج، نمادی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی‌های گرم است.
علی
۹ روز پیش
سلام سینه من مو نداره و اونایی هم که داره کلک مو هست اما من تو خواب دیدم سینه من مو در آورده که خیلی ناراحت شدم چون واقعا دوست ندارم سینم مو داشته باشه بعد باهاش ور رفتم که نمیدونم ریخت که خیلی کم شد و انگار همون کلک مو ها مونده بود یا اینکه پخشش کردم تا از این پر بودن و سیاه بودن خارج بشه تعبیرش چیه؟
خواب دیدن اینکه سینه‌تان مو دارد، بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش‌های شماست. اینکه ناراحت می‌شوید، یعنی لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
صدف
۱۱ روز پیش
من خواب ديدم،داشتم با دست موهاي بدنم رو ميكندم،همراه با موهاي بدن خودم،موهاي بدن نامزدم رو من بود،كه اونا رو هم داشتم ميكندم،زمين پر شده بود از مو،كه همه رو با شلنگ شستم
خواب‌تان بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش‌های شماست. شلنگ، یعنی چگونه احساسات‌تان را هدایت و ابراز می‌کنید. بیانگر احیا، جوان‌سازی و پاکسازی است. نیاز دارید زخم‌های عاطفی‌تان را شفا بخشید تا بتوانید بعنوان یک فرد به رشد ادامه دهید. اینکه تمیز می‌کنید، یعنی موردهای منفی را در زندگی‌تان برمی‌دارید و بر مانع‌های اصلی غلبه می‌کنید. بسوی مرحله‌ی تازه‌ای در زندگی‌تان می‌روید. بویژه اگر خانه‌تان را تمیز می‌کنید، یعنی نیاز دارید افکارتان را تروتمیز کنید و از شر روش‌ها و عادت‌های قدیمی خلاص شوید. به دنبال بهبود شخصی هستید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که نیاز دارید واضح صحبت کنید یا اینکه کل حقیقت را درباره‌ی موقعیت یا مسأله‌ای بگویید.
فرشته
۱۳ روز پیش
من خواب دیدم جلوی موهامو کمی کوتاه کردم و مدل چتری زدم و در اخرم دوستش داشتم.
خواب دیدن اینکه جلوی موهایتان را کوتاه می‌کنید، یعنی نبود قدرت را تجربه می‌کنید (قدرت‌تان را از دست می‌دهید). ممکنست حس کنید که کسی می‌کوشد سانسورتان کند. تعبیر دیگر: ممکنست تفکر یا آرزوهایتان را تغییر شکل می‌دهید (مجددا شکل می‌دهید) و اندیشه‌ها یا عادت‌های ناخواسته را حذف می‌کنید. اگر تغییر شدیدی در مدل مویتان می‌دهید، یعنی رویکردی جدی و نو درباره‌ی مسأله‌ای از زندگی‌تان به کار می‌گیرید.
معصومه
۱ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم دخترم موهاشو کوتاه کرده ورنگ طلایی کداشته وقتی دیدمش تعجب کردم همش می گفتم چرا موهاشو کوتاه کرده(موهاش بلده)میشه تعبیرشو بگین ممنون
این خواب، نشانگر تغییر دید شما نسبت به دخترتان است. اینکه تعجب می‌کنید، یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.
الهام
۱ ماه پیش
خواب دیده ام که در زمین مادر بزرگم داریم با چند تا از بچه ها بازی میکنیم.من در سن الانم بودم ولی زمین برای دقیقا شبیه دوران کودکی ما بود.توپ بازی میکردیم.زمین بغل ما یکزمین دیگه بودکه برای همسایه بود و تو خواب همیشه ازش میترسیدم که داخلش خرس هست.درحین بازی توپ به زمین بغلی می افته.یک فنس بسیار بزرگ بین دو زمین بود.من از فنس رد شدم تا توپ رو بگیرم.توپ را گرفتم و اومدم که از فنس رد بشم و بیام اینطرف احساس کردم خرسی که در تصورم بود داره میاد.سریع برگشتم ملک پدریم.بعد اومدن دیدم سر و صدایی که از ملک بغلی میومد چند تا آدم بود و خرس نبود.زمینی که من فکر میکردم خرس داره زمینی خشک و با بوته های علف هرز بود.ولی بعد اینکه اون چند آدم اومدن تبدیل شد به باغچه .یعنی دیگه خشکنبود و قشنگ تر شد.
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن اینکه بازی می‌کنید، به این اشاره دارد که تمایل دارید خلاف هنجارهای جامعه پیش روید و قانون‌های قراردادی را نقض کنید. خلاقیت محدودنشده‌ای را می‌نمایانید. تعبیر دیگر: یعنی همه‌اش کار می‌کنید و اصلا بازی نمی‌کنید (تفریح نمی‌کنید). نیاز دارید استراحت کنید و زندگی را کمی راحت بگیرید. همچنین یعنی، چیزها را به حد کافی جدی نمی‌گیرید. نیاز دارید با واقعیت روبرو شوید. اینکه حس ترس دارید، یعنی دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. زمین برهوت، بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید.
زهره
۱ ماه پیش
من شوهر و یک بچه دارم.خواب دیدم با پسر و یک دختر با ماشین من رفتم بیرون.(پسر مکانیک ماشینم بود و مجرد و دختر هم همسایه خونه بابام).(من در واقعیت با این پسر راحت هستم و تلفنی حرف میزنیم).خواب دیدم که سه نفری رفتیم بیرون و راننده هم پسر بود.من کنارش و دختر همسایه عقب نشسته بود.یکدفعه متوجه شدم که من رو هوا هستم.(تصادف کردیم).همه پرت شدیم بیرون.من بلند شدیم دیدم ماشین کلا تیکه تیکه شد و مردم دور ماشین جمع شدن.بلند شدم دیدم لبه های انگشتم خونی هست.رفتم سمت مردم و گفتم فلانی(پسر) کجاست؟گشتم و دیدم یکنفر اونطرفتر تو گل افتاده.دستش رو گرفتم دیدم پسره هست و یک پاش قطع شده است.دستش رو گرفتم و بهش دلداری میدادم.(پسر تو خوابم حداقل 7 سال کوچکتر شده بود.یعنی بچه تر شده بود.)نارحت بودم.شب به مامان دختره گفتم که دخترت رو بردن بیمارستان، به بابام نگو دخترت تو ماشین من بود تصادف کرد.فرداش رفتم خونه بابا دیدم مادر دختره داره با مامانم صحبت میکنه و ناراحته.گوشیم زنگ خورد.دیدمبابام هست و میگه " به مامانت بگو بره سرزمین که دستگاه اومده داره درو میکنه".من از پنجره پذیرایی دیدم کمباین داره ذرت رو درو میکنه.(در حالیکه ما الان در واقعیت برنج میکاریم)
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن شخص آشنا، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. اینکه کس دیگری برایتان رانندگی می‌کند، یعنی به راننده وابسته هستید (کسی که شما را پیش ببرد). کنترل زندگی‌تان را در دست ندارید و بیشتر به دنبال هدف‌های دیگران هستید تا هدف‌های خودتان. نقش منفعلی در زندگی‌تان دارید. اینکه در تصادفی هستید، بیانگر احساس گناه پوشیده است که خود را ناخودآگاهانه برایش سرزنش می‌کنید. شاید بخاطر عملی که انجامیده‌اید، به خود افتخار نمی‌کنید. تعبییر دیگر: شاید نماد اشتباه یا خطایی باشد که انجامیده‌اید. همچنین، ممکنست بیانگر هراس‌تان از بودن در تصادفی واقعی باشد. ممکنست در پشت فرمان، احساس اضطراب می‌کنید یا خواب‌تان می‌کوشد به شما درباره‌ی تصادفی، هشدار دهد. اینکه خونریزی می‌کنید، یعنی از خستگی مفرط می‌رنجید یا رس‌تان کشیده شده است. ممکنست بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستان‌تان باشد. برخی عملکردهای گذشته‌تان، دوباره به شما برگشته‌اند. خانم‌ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی‌شان، یا طی قاعدگی‌شان یا وقتی حامله‌اند، بیشتر خواب خون می‌بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد.
زهره
۱ ماه پیش
باعرض پوزش گندم چهنشانه ای میتواند باشد؟
دیدن دانه‌ی گندم، بیانگر وفور و حاصلخیزی است. فرصت‌ها و درهایی باز می‌شوند. در مسیر دستیابی به هدف‌هایتان هستید. تعبیر دیگر: نمادی از رستاخیز، تناسخ در جسم تازه و باروری است.
الناز
۱ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم کف دست راستم مو در اوده و داره خیلی سریع رشد میکنه و درد داشت به زنداییم ک سید هست گفتم موها رو برام بکنه ولی خیلی درد داشت تعبیرش چیه؟
خواب دیدن دست راست، نماد مردانگی و ویژگی‌های فعال است. ممکنست جناسی از تصمیم یا چیزی باشد که درست است. اینکه مودار شده است، یعنی در ارتباط با دیگران، ملایمت ندارید. ممکنست خیلی گستاخ و آزاردهنده باشید. دیدن فامیل، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. اینکه درد دارید، بیانگر تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود.
میرزایی
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم صورتم سفید و زیباست فقط رو چونه هام مو زیاد رویش کرده و موی سفید و مشکی هست و همش به فکر این بودم برم پیش دوستم مرتب کنم.روز قبل این خواب همش فکر پاک کردن ابروهام بودم اما وقت نداشتم مرتب کنم.تعبیرهای دیگه رو خوندم نگران شدم.چون من ادم ارام و بی ازاری هستم و دوس ندارم به هیچ انسان بی گناهی ازار برسونم .با تشکر
خواب دیدن صورت‌تان، بیانگر شخصیتی است که به دنیا می‌نمایانید بجای خود واقعی‌تان. ممکنست به این اشاره داشته باشد که چگونه با مسائل زندگی‌تان روبرو می‌شوید. توجه به چانه‌تان، بیانگر توانایی‌تان در این مورد است که می‌توانید پس از یک فلاکت، به حالت اولیه (زندگی اولیه) برگردید. چانه، نمادی از شخصیت، قدرت و حل شدن است. شاید نیاز دارید سرتان را بالا بگیرید و خوشبین باشید. مو، بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش‌های شماست.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم روی زبانم هفت هشت تار مو در اورده که یکیشون سفید هست ودست میکنم وهمه رو یه جا میکنم لطفا تعبیرشو بگید .ممنونم
خواب دیدن اینکه زبان‌تان مو دارد یا مو روی زبان‌تان است، یعنی بخاطر آنچه گفته‌اید، پشیمانید. آنچه گفته‌اید می‌تواند مزه‌ی عجیبی در دهانتان بجا گذارد.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که کف دستم مو رشد کرده موهارو میکندم از دستم
خواب دیدن اینکه دست‌های مودار دارید، یعنی در ارتباط با دیگران، ملایمت ندارید. ممکنست خیلی گستاخ و آزاردهنده باشید.
M.s
۲ ماه پیش
سلام.وقت بخیر. من یک پسر ۱۴ ساله دارم. در خواب دیدم که در قسمت بالایی سینه ی پسرم موهای سیاه ومردانه روییده است.چه تعبیری دارد؟ تشکر
سلام؛ ممنون. این خواب، بیانگر نگاه شما به پسرتان است که نشان می‌دهد شما بزرگ‌تر شدن و داناتر شدن او را در ذهن‌تان تصور می‌کنید.
بدون نام
۲ ماه پیش
س.من خواب دیدم یک قسمت یکی از پا پر از موی که ناراحت شدم و یک قسمت دیگه نداشت میشه لطف کنید تعبیر اش رو برام بفرستین ممنون
سلام؛ اگر شما زنید و خواب می بینید که پاهاتان مو دارد، بیانگر این است که خیلی سلطه جو هستید. ممکن است در یک رابطه خیلی کنترل می کنید. اگر تلاش می کنید که موهای پاتان را بپوشانید، به ماهیت تهاجمی منفعل شما اشاره دارد (خشن هستید اما جلویش را می گیرید). اینکه شما ناراحت هستید بیانگر این است که نیاز دارید از نا امیدی هاتان یاد بگیرید و فقط شاد باشید. تلاش نکنید که روی منفی ها بمانید. خواب ممکن است بازتابی ازین باشد که در زندگی بی داری تان چه حسی دارید.
لیلا
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم طرف راست دماغم بیرونش مو در اومده زبر بود یکمم بلند که دست میزدم زبریشو احساس میکردم و میکندمش راحت در میومد دسته دسته میشه بگین تعبیرش چیه
با سلام کاربر گرامی طبق خوابی که دیده اید این خواب می تواند به موضوعی اشاره داشته باشد که ادراکات شما را منحرف کرده یا احساس می کنید در حال از بین بردن قوای فکری شما می باشد. لازم است تا در این زمان شجاعانه با این مشکل رو به رو شده و اجازه ندهید که این افکار منفی در شما تداوم پیدا کرده و نیروی روانی شما را مختل کنند.
مجيد
۲ ماه پیش
در خواب ديدم كه كف پايم مو در اورده و ميخواستم انرا بتراشم كه بيدارشدم
این خواب، بیانگر این است که خیلی سلطه جو هستید. ممکن است در یک رابطه خیلی کنترل می کنید.
مهسا
۳ ماه پیش
سلام خواب دیدم لباس بازی میخوام تنم کنم وقتی لباس رو پوشیدم دیدم رو سینم پر از مو شده تعجب کرده بودمو هر چقدر اونا رو کوتاه میکردم یه قسمت دیگه رو میدیدم که مو دراورده
از دیدگاه روانشناسانه: این خواب، اشاره به اندیشه‌ها، تصوری که از خود دارید، نگرش و طرز رفتار خودتان دارد. این خواب، نشان می‌دهد که گویا تحت تأثیر افکار و اندیشه‌های دیگران قرار می‌گیرید که می‌بایست این عمل را انجام ندهید! از تعبیر خواب سنتی: این خواب، نشانه‌ی بدهکار شدن شما می‌باشد.
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام من دخترم خواب دیدم موهای پاهام خیلی زیاد بلند شدن تو خواب میگفتم من ک دیروز زدم موهارو چطور ی شبه بلند شدن هر مو تقریبا ۵سانت بود
از دیدگاه روانشناسی: این خواب، اشاره به اندیشه‌ها، نگرش و طرز رفتار، و تصوری که از خود دارید، می‌کند. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: اگر ساق‌های پا پرمو شده باشند، به این معنا است که گرفتار بدهکاری خواهید شد.
Me !
۴ ماه پیش
سلام من دخترم ولی خواب دیدم کف پا هام کلی مو های کوچیک در اورده و کف دستم هم همینطور خیلی تو خواب ناراحت شدم و الانم از این خواب حالم به هم میخوره واقعا وقتی یاد کف پام تو خواب میافتم حالت تهوع می گیرم
این خواب، نشان از نگرانی‌های درونی شما دارد. نگرانی‌هایی که به واسطه‌ی سختگیری‌ها و اصطلاحا وسواس‌های فکری شما پدید آمده‌اند. این خواب، نشان می‌دهد که می‌بایست در انجام کارهایتان کمتر ریزبین شوید و کارهایتان را کلی‌تر ببینید و اصطلاحا به مسائل زندگی، پیله نکنید! خودتان را گرفتار مسائل حاشیه‌ای کنید! موفق باشید!
asal
۴ ماه پیش
سلام.من خانم هستم.من خودم موهای کوتاهی دارم. خواب دیدم که موهای خودم رو در یک آرایشگاه مردانه کوتاه کردم.وقتی موهای اصلاح شده ی سرم را روی زمین دیدم از کوتاه کردن بقیه موهام ‍پشیمان شدم و بلند شدم و گفتم نمیخوام موی منو کوتاه کنی.و رفتم.لطفا تعبیر کنید و در صورت نیاز راه حل پیشنهاد دهید.
این خواب، نشان می‌دهد که شما اندوهگین هستید؛ اما از این اندوه، خارج خواهید شد. این خواب، نشان می‌دهد که گویا برای خارج شدن از این اندوه، مقاومتی از سوی شما صورت خواهد گرفت! دوست عزیز! بهتر است در مورد هرگونه ناراحتی و اندوه، حتما با اشخاصی باتجربه‌تر از خود و البته معتمد، مشورت کنید که متوجه شوید آیا این ناراحتی و اندوه اصلا لازم است یا خیر؟ بدانید که هر ناراحتی و اندوهی، در درازمدت باعث می‌شود ذهن‌تان رو به افسردگی پیش رود و این برای زندگی خود و اطرافیان و بویژه برای فرزند(ان) شما مخرب خواهد بود. پس، هیچ اندوهی را هرگز به دل‌تان راه ندهید! موفق باشید!
حسین
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم که موهای سرم رشد کردن و مانند دوران جوانی بسیار زیبا شده در حال حاضر جلوی سرم مو ندارم و روی سرم هم بسیار کم مو میباشد لطف میکنید اگر برایم تعبیر کنید
دیدن موی بلند در خواب را نشان از تمرکز و برنامه ریزی برای کاری یا موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اید می‌باشد . در واقع این خواب به این معنی است که از قبل تصمیم گرفته و بی گدار دست به هر کاری نمی‌زنید.
محمد
۵ ماه پیش
خواب خیلی عجیبی دیدم که بخاطرش خیلی ناراحتم اصلا نمیفهمم چرا باید چنین خوابی ببینم لطفا تعبیرشو بگید ممنون میشم
زنی از نزدیکانم از فامیل که به من نامحرم هم هست ولی من قلبا بهش خیلی علاقمند هستم رو تو خواب دیدم که نیمه برهنه وسط اتاقی خوابیده بود و یک ملحفه روش بود که هی کنار میرفت و من ناراحت بودم که چرا بدنش پیداست مدام روش رو میکشیدم و میپوشوندمش ولی باز تکون میخورد و پیدا میشد
بدتر اینکه خونه شلوغ بود و مردهای دیگه از فامیل میومدن و رد میشدن و من مدام دغدغه ام پوشوندن بدن برهنه اون خانم بود و اینکه دور کنم دیگران رو از اتاق ولی اون خانم تو خواب مدام خودش روش رو کنار میزد و برهنگیش پیدا میشد
لطفا راهنماییم کنیم خیلی درگیرم باین خواب
ممنونم
دیدن برهنگی در خواب و رویا بر اساس تحلیل تفسیرگران جدید خواب می‌تواند ناشی از ورود به شغل جدید و یا ترس از دیدن خود توسط دیگران باشد.
امین
۵ ماه پیش
سلام
خوابی دیدم که بخاطرش خیلی پریشونم لطفا اگه تعبیرش رو میشه بگید بهم
خواب دیدم جلوی آینه ایستادم و تو اینه خودمو نگاه میکنم و دیدم تو فضای حلق و دهنم و از لابلای دندانهایم موهای خیلی بلند مشکی و صاف تو دهانم پر شده و با دست همه رو کشیدم بیرون خیلی بلند و زیاد بود هرچی بیرون میکشیدم باز از لابلای دندونام میومد و بود اینقدر کشیدم تا همش دراومد و در آخر وقتی همش کنده شد صورتم شفاف و روشن و خندان شد.
کمکم کنید لطفا خیلی برا این خواب پریشونم و نمیتونم برای کسی بگم
احساس انزجاری که در خواب تجربه می کنید، استعاره از احساس ناراحتی ای است که روان شما، در مواجهه با شرایط فعلی، در حال تجربه ی آن است. شما در حال قضاوت در مورد شخصیت و افکارتان هستید. چیزی شبیه انتقاد و کاهش اعتماد به نفس نسبت به خود واقعی تان. این خواب به رهایی شما از این گرفتاری اشاره دارد. موقعیتی که این روزها درگیرش هستید با این خواب تان در ارتباط است.
امین
۵ ماه پیش
بی نهایت ممنونم
عباس ابوالحسنی
۵ ماه پیش
با سلام اگر زنی در خواب ببیند کف پای یکی از نزدیکان که مرد هم هست مو در آورده معنی آن چه می‌شود ؟
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را معذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که انجام دادن آن ها برای شما دشوار یا ناراحت کننده خواهد بود.
محمد
۵ ماه پیش
سلام.
امروز خواب عجیبی دیدم.
خواب دیدم مویی روی نوک انگشت اشاره‌ام در آمده، آن دا گرفتم و کشیدم، خیلی بلند بود، بعد ته آین مو ب چند موی کوتاه در نوک انگشتم رسید. موی بلد را کشیدم و با درد چند موی کوتاه روی انگشتم کنده شد، ولی یک مو باقی ماند، تا رفتم چیزی بردارم ک آین مو را بکنم، از خواب پریدم. در ضمن بعد از کندن مو سر انگشتم ترک ترک شده بود، و این مو بر روی دست چپم در آماده بود. ممنون.
مجتبی
۵ ماه پیش
سلام عصری ی خواب دیدم لطفا تعبیرشو بگید خواب دیدم ک چنتای موی کوچیک حالت موی بینی یا مژه رو از دهانم درآوردم تعبیرش چی میشه لطفا بگید
با سلام به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید شما به خاطر حرفها و زبان خودتان ناراحت شوید بهتر است بیشتر مراقب صحبت های خود باشید
زهرا خسروی
۵ ماه پیش
میشه خوابمو تعبیر کنید ممنون
منتشر خواهد شد
زهرا خسروی
۵ ماه پیش
سلام خسته نباشید خواب دیدم توی حیاط داریم رب میپزیم مادرم و مادرشوهرم هم هستن یه دفعه لرز کردم دست چپمو نگاه کردم دیدم موهای دستم راست شده یه چیزایه سفید مثل چرک از موها زده بیرون رفتم حموم ک دستامو بشورم دیدم نوک سینم بنفش شده رنگ تیره دستامو شستم دیدم دستم پر از لک قهوه ایه با نگرانی اومدم بیرون یکم نشستم دوباره نگاه کردم دیدم تمام لک ها رفته میشه تعبیرشو بگید مممونم ازتون.
دست در خواب اشاره به قدرت خلاقیت و انجام مسئولیت های تان در بیداری است. اینکه ناراحتی هایی در دست تان ایجاد شده بود اشاره به افکاری در شماست که موجب دور شدن شما از این مسئولیت های تان شده است. مانند بی انگیزگی و حس ناامیدی از پرداختن به خواسته ها و اهداف تان. در تعبیر خواب های کهن از این خواب شما به ناامیدی تان از کمک دیگران در کارهای خودتان نیز اشاره شده است. اما با توجه به بهبود دست تان در خواب، این مشکلات از بین میروند.
Hilda
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که‌ یکی از هم کلاسی هام منو اذیت میکنه و من عصبانی میشم و با حرص مو هاشو چند بار میکشم ، تعبیرش چیه ؟ ممنون میشم بگید.
احساس انزجاری که در خواب تجربه می کنید، استعاره از احساس ناراحتی ای است که روان شما، در مواجهه با شرایط فعلی، در حال تجربه ی آن است. شما در حال قضاوت در مورد شخصیت و افکارتان هستید. چیزی شبیه انتقاد و کاهش اعتماد به نفس نسبت به خود واقعی تان.
J
۶ ماه پیش
سلامی دوباره،چند شب‌پیش خواب دیدم که تو حموم هستم و ژلی که در واقعیت برای جوش هام استفاده میکنم رو میخوام برای اصلاح عورت امتحان کنم ببینم جواب میده یا نه، بخشی از موهای قسمت وسط رو اصلاح کردم و‌میخواستم کلا اصلاح کنم که مادرم متوجه شد و ژل رو ازم خواست،من هم مقداری از ژل رو روی دیوار حمام برای استفاده ام نگه داشتم و بقیش رو دادم به مادرم،بعدش از خواب بیدار شدم.ممنون میشم تعبیرش رو بگین
این خواب از شما میخواهد تا نسبت به مسائل شخصی تان آگاه باشید. اصلاح کردن در خواب اشاره به مسائلی دارد که موجب افزایش اعتماد به نفس تان میشود. این خواب از شما میخواهد تا افکاری که این روزها در سر دارید را دنبال کنید.
J
۶ ماه پیش
سلام،خسته نباشین، من دیروز نزدیکیهای صبح خوابی دیدم که ذهنم رو خیلی مشغول کرده ممنون میشم تعبیرش رو بگین
خواب تان را تعریف نمایید.
دنیا
۶ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم روی دسته یکی از کسانی ک ازش دوری میکنم پشته بازوش موهای بلند و مشکی و زشتی دراومده یعنی چی تعبیرش؟
اگر ببینی روی کتف تو مو درآمده است، یـعـنـی از جائی که فکر نمی‌کنی به تو مال و اموالی می‌رسد.
شمیم
۶ ماه پیش
سلام مادرم خواب دیده تو دستشویی خانه خواهرش مرحومش یک دسته مو از مقعدش خارج شده تعبیرش چی میتونه باشه با سپاس
مو در خواب اشاره به رفتار و اخلاق و ظاهر عملکرد انسان دارد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که در قید و بند گرفتار شدن و توجه بیش از حد به قضاوت دیگران، شما را موذب کرده یا مجبور به بروز رفتار هایی کند که سبب دور شدن از مسئولیت هایتان و عقب ماندن از برنامه ها برای رسیدن به هدف تان شود. این مسئله میتواند در رابطه با خانه ای که در خواب دیده است باشد. این خانه راهنمای حل این مسئله است.
Sh
۶ ماه پیش
سلام خواب دیدم توی حموم هستم و موهای زیر بغلم نازک هستن و یه ذره بلند شدن .یه تیزبر دستم بود و داشتم با تیزبر موهارو میزدم اما تیغ تیزبر کند بود و نتونستم اصلاح کنم . فقط یه مقدار کم ازشون کوتاه شد . ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید