تعبیر خواب بلند شدن مو – موی بلند در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب بلند شدن مو به گفته معبرین غربی نشان از تمرکز و تفکر عاقلانه روی مسائل و کارهای پیش روی فرد بیننده خواب دارد. با تعبیر خواب دیدن موی بلند با ادامه این مطلب همراه باشید.
تعبیر خواب بلند شدن مو
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته معبرین امروز مو نمادی از افکار و یا بیانگر نگرش شما به زندگی است. به طور مثال موی پیچیده در هم خبر از پیچیدگی کارها و سردرگمی در زندگی را می‌دهد و شانه کردن موها نشانه‌ای از تغییر در رفتار و آرزوهایتان است. البته معبرین اسلامی موی سر را برای زنان در خواب نمادی از زیبایی و زینت و برای مردان دلیلی بر غم می‌دانستند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

تعبیر خواب بلند شدن مو

تعبیر خواب بلند شدن مو

 

تعبیر خواب بلند شدن مو

معبرین اسلامی به مانند ابن سیرین و حضرت دانیال تعابیری را برای دیدن خواب گیسو بیان کرده‌اند. در لغت نامه دهخدا گیسو به معنای موی بلند ذکر شده و بنابراین می‌توان از این تعابیر به عنوان تعبیر خواب موی بلند یا بلند شدن مو یاد کرد.

 
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر گیسو برای کسانی که گیسو دارند (مثلاً زن‌ها)، عزت و جاه بوده و برای ثروتمندان مال و اموال است. اگر شخصی صوفی در خواب ببیند که گیسو دارد، محب و دوستار اهل بیت پیغمبر (ص) خواهد بود. اگر شخصی “درویش مسلک” در خواب ببیند موی سرش دراز شده است، دین و ایمان درستی دارد، ولی اگر “درویش مسلک” نباشد، گرفتار غم و اندوه می‌شود.
 
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر شخصی عادی و معمولی که پادشاه نیست در خواب ببیند که موی سرش پرپشت و انبوه شده است، دچار غم و اندوه می‌شود، ولی اگر پادشاه باشد، لشکرش زیاد می‌شود.
 
مطیعی تهرانی در رابطه با تعابیر معبرین کهن اینگونه بیان می‌کند که داشتن گیسو و موی بلند بستگی به رسم زمانه داشته و به طور مثال در زمان صفویان، مردان علوی موی بلند گذاشته و دیدن رویایی به این صورت نشان از عزت و دوستی با اهل بیت داشته است و به همین دلیل برای مردان حکمی کلی نمی‌توان یافت. اما برای زنان موی بلند همیشگی بوده و عزت، آبرو و احترام خانوادگی را به همراه دارد.
اگر زنی در خواب ببیند گیسوی آراسته و بلند دارد نیکو است و خبر از این است که در خانواده و نزد شوهر عزیز و محترم تر خواهد شد.
به طور کلی برای مردان نیز موی بلند و گیسو آبرو و شان و جاه و مقام است ولی اگر موی خویش را کوتاه ببیند دلیل بی آبرویی و تنزل شان و مقام نیست زیرا رسم کنونی این است که مردان گیسو نمی گذارند.
 
به تعبیر معبرین غربی اگر در خواب خود دختری را دیدید که موهایش به سرعت در حال رشد کردن است نشان از نقشه‌ها و برنامه های شما در زندگی دارد که در واقعیت نمی‌توانید به آن‌ها برسید.

 

تعبیر خواب موی بلند

به تعبیر معبرین غربی، اگر فردی خود را در خواب با موهای بلند ببیند نشانی مثبت در زندگی اوست. در بیننده خواب قابلیت دستیابی به آروزها و اهدافش را دارد و تنها نیازمند یک تحریک در این باره است. دیدن موی بلند در خواب نشان از یک سفر دارد. اگر موی بلند و زیبایی را در خواب دیدید بدین معنی است که از سلامتی برخوردارید. موی بلند همچنین نماد ثروت است.

کارل گوستاو یونگ دیدن موی بلند در خواب را نشان از تمرکز و برنامه ریزی برای کاری یا موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اید می‌داند. در واقع این خواب به این معنی است که از قبل تصمیم گرفته و بی گدار دست به هرکاری نمی‌زنید.
تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا موی بلند را نمادی از آزادی می‌داند. البته در برخی از خواب‌ها و افراد او موی بلند را نشانه‌ای از سهل انگاری فرد رویابین دانسته و در مورد زنان اشاره به حفظ دخترانگی ایشان دارد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:موی بلند نشانه قدرت است. 
آیا می‌دانید ریزش مو در خواب چه مفهومی دارد؟ برای آگاهی از هشدارها و نشانه‌های این رویا می‌توانید به تعبیر خواب ریختن موی سر در مجموعه تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب موی بلند مرد

معبرین غربی گفته‌اند: اگر مردی در خواب ببیند که مویش همانند زنان بلند شده، از وقوع یک فریبکاری در زندگی‌اش خبر می‌دهد. اگر بیننده خواب نتوانست موی خود را شانه کند یا شانه در حین شانه کردن مو شکست، نماد مشکلات پیش روی صاحب خواب در زندگی اوست.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
تعبیرستان
خواب و رویا


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo