تعبیر خواب شیرینی – معنی خوردن شیرینی در خواب چیست؟

تعبیر خواب شیرینی شادی و روزی حلال است. خوردن شیرینی در خواب به معنای روابط دوستانه با اطرافیان و تعبیر خواب پختن شیرینی اشاره به جاه طلبی شما دارد.
تعبیر خواب شیرینی چیست؟
 

ستاره | سرویس سرگرمی – از بین مزه‌ها در خواب مزه شیرین به تعبیر همه معبرین از تفسیری نیکو بهره‌مند است به طوری که اگر میوه‌ای تعبیری نامناسب داشته باشد با شیرین شدن آن تعبیری بهتر پیدا خواهد کرد. با این تفاسیر تمامی شیرینی‌ها به شرط داشتن طعم شیرین در خواب نیکو هستند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
آنچه در این مطلب خواهید خواند:
 
شیرینی به معنای امروزی در گذشته وجود نداشته و بیشتر معبرین اسلامی (ابن سیرین، امام صادق، یوسف نبی و …) تفاسیری برای تعبیر خواب مزه شیرین بیان کرده‌اند. در واقع این مزه آن خوردنی است که تاثیر بسزایی بر تحلیل خواب خواهند گذاشت. با توجه به این موضوع مفهوم و تعبیر خواب انواع شیرینی‌ها مانند شیرینی خامه‌ای، شیرینی به همراه شکلات و … یکسان خواهد بود.

 

تعبیر خواب شیرینی

محمدبن سیرین گوید: دیدن شیرینی‌ها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، دلیل که راحتی به وی رساند.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود
 1. مال حلال.
 2. منفعت.
 3. علم و حکمت.
 4. فرهنگ.
 5. ثنای و مدح نیکو.
 6. کنیزکی خوبروی.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن شیرینی‌های دیگر زن بخواهد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • حکم کلی مؤلف نفایس الفنون و عرایس العیون درباره شیرینی‌ها این است که شرینی ها جمله در خواب سخن‌های خوش و مال و منفعت
 • رولت اگر شیرینی باشد خوب است به خصوص اگر بخورید و کامتان شیرین شود.
کارل یونگ:
 • این خواب، استعاره ای از عشقتان یا یک شخص خاص در زندگی است. 
 • خواب دیدن اینکه به معشوقه خود شیرینی می‌دهید، به تمایل شما برای ارتباط با این فرد به شیوه‌ای عاشقانه‌تر اشاره دارد. در واقع این خواب به این معنی است که می‌خواهید، لذت به اطرافیانتان دهید.
 
معبرین غربی: شیرینی در خواب نماد رسیدن مهمانی به همراه اخبار و هدایایی است که با خود آورده است. اندازه شیرینی بازتاب دهنده اندازه هدیه ای است که دریافت می‌کنید. اگر کیکی که در خواب دیده‌اید دولایه باشد نشانه خوشحالی بسیار زیاد شما در قبال گرفتن آن هدیه است. اگر چندلایه باشد که در پوست خود نمی‌گنجید.
بریدن و قسمت کردن شیرینی و کیک در خواب نشانگر دیدار با بستگان است. این ملاقات نتیجه خوبی را برای شما به همراه خواهد داشت.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن شیرینی در خواب، علامت آن است که فردی مکار به شما نیرنگ خواهد زد.

 

تعبیر خواب خوردن شیرینی

آنلی بیتون: خوردن شیرینی در خواب، علامت آن است که با دیگران روابطی دوستانه پیدا خواهید کرد.
 
معبرین غربی: 
 • اگر در خواب کیک و شیرینی خوردید دلیل بر گرفتن هدیه با ارزش از بستگان دور کند اگر مزه شیرینی بد بود هدیه‌ای که فرستاده شده در ازای انجام کاری خواهد بود.
 • اگر خواب ببینید شیرینی شکلاتی می‌خورید، این خواب به احتمال بسیار زیاد نشانه‌ی پیشرفت است. شما در محل کار ترفیع خواهید گرفت یا اینکه کسب و کارتان را گسترش خواهید داد.
 • این خواب می‌تواند نشانه‌ای از گسترش توانایی‌های خلاقانه شما در چرخه زندگی باشد.
 • تعبیر خواب خوردن شیرینی شکلاتی می‌تواند نماد ملاقات با کسی باشد که می‌تواند کمک کند حرفه‌ی رویایی‌تان را راه بیندازید و آن شخص می‌تواند تاثیر مهمی در کمک به شما برای دستیابی به اهداف‌تان داشته باشد.
 • اگر خواب خوردن شیرینی دیده باشید، این خواب اغلب نشانه‌ی انجام کاری است که از آن شرمنده هستید. شاید می‌دانید برای‌تان چیز بدی است، اما به انجام آن ادامه می‌دهید.
 • این خواب اغلب عادت‌های بدتان را آشکار می‌سازد و در بعضی موارد، اعتیاد‌های‌تان را که زندگی‌تان را تحت کنترل گرفته‌اند، و برای رها شدن از آن‌ها با مشکل روبرو هستید.
 • اگر خواب دیدید شیرینی می‌خورید که مزه‌ای عالی دارد، این خواب به احتمال زیاد اعلام هیجان برانگیز آمدن عشقی جدید به زندگی‌تان است.
 • شاید با کسی ملاقات کنید که شما را دوست داشته است یا دوست دارد، اما این خواب نشانه‌ای است که چیزهایی هم ملایم و کم کم بین شما آشکار خواهد شد.
کارل یونگ می‌گوید: دیدن یا خوردن شیرینی در خوابتان بیانگر زیاده روی، هوسرانی و لذایذ ممنوع است. شاید شما خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید.
 

تعبیر خواب شیرینی خریدن و فروختن

مطیعی تهرانی:
 • اگر در خواب دیدید از قنادی شیرینی می‌خرید فریفته چیزی یا کسی می‌شوید که بعداً خودتان به غیر مفید بودن کاری که کرده‌اید پی می‌برید.
 • اگر در خواب ببینید که با چند جعبه شیرینی از قنادی خارج می‌شوید کارهای عبث و بیهوده می‌کنید.

معبرین غربی می‌گویند:

 • تعبیر خواب خریدن شیرینی نشانه این است که به آرزوهای خود خواهید رسید. شما در مدت کوتاهی موفق می شوید و به آنچه می خواهید خواهید رسید.
 • تعبیر فروش شیرینی در خواب نشانه این است که فردی در خانواده و یا دوستانتان دچار مشکلات مالی شده و شما به او کمک خواهید کرد.

تعبیر خواب پختن شیرینی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند شیرینی می پزد ، نشانه آن است که با نیرنگها و فریب خود نمی تواند دیگران را گمراه بسازد .

معبرین غربی می‌گویند:

 • پختن شیرینی تعبیری به جاه طلبی شما در زندگی دارد. شما انرژی زیادی برای کسب موفقیت و ادامه زندگی‌تان دارید. از موقعیت‌های اجتماعی خوبی در آینده برخوردار خواهید شد و در پیش دیگران محبوب می‌شوید.
 • اگر دختری در خواب ببینید که مشغول شیرینی پختن بود تعبیرش این است که به زودی خبری خوش به او خواهد رسید. به احتمال زیاد با شخصی آشنا شده و با او ازدواج خواهد کرد.
 • اگر مردی خواب پختن شیرینی ببیند تعبیرش این است که کسب و کاری جدید را شروع خواهد کرد و در آن موفق خواهد شد.

خوانندگان گرامی تفاسیر ذکر شده بر اساس جمع آوری از منابع اسلامی و غربی است. تناقض تفسیر در یک رویای مشترک به واسطه تفاوت فرهنگی بوده و خواب باید بر اساس شرایط زندگی فرد رویابین تعبیر گردد. چنانچه نیاز به آگاهی از فضای خواب‌های خود دارید می‌توانید با ارسال خواب در انتهای همین صفحه یا صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره از آن اطلاع یابید.
 
بر گرفته از:126 Comments
 1. با سلام من درخواب دیدم که دارم آرد رو روی گاز برای حلوا میپزم بعد مشغول کاری میشوم ویادم میرود ادامه دهم بعد آمدم و دیدم با آن آرد مادرم شیرینی برنجی درست کرده و خیلی تعجب میکنم بعد در بشقاب می آورم و با فامیل های مادری که مهمان خانه ما بودند میخوریم و خیلی خوشمزه بودند نان های برنجی
  تعبیرش چیه ممنون

  • سلام! خوابتان یعنی تمایل دارید به شیوه ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست تان داشته باشند یا وابسته تان باشند. تعبیر دیگر: حاکی از جنبه ی پرورش یافته و بالغ شماست. می خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت تان را ابراز کنید. علامتی از روش شاد زندگی کردن است؛ شاد اما باصرفه. گویای سختکوشی است. نمایانگر زیاده روی، هوسرانی و لذت های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره ای از عشق تان یا شخصی خاص در زندگی تان است. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است. علامتی ازین است که تشنه ی زندگی هستید (برای زندگی عطش دارید). پتانسیل و تعهد برای آینده می نمایانید. ممکنست علامتی ازین باشد که شما بار و وظیفه هایی بیش از توان تان را حمل می کنید.

 2. سلام.اول شب خواب دیدم تواتاق خونه مون نمازمیخونم زن همسایه (ازهمسایه های خوبمون هستن ورابطه خوبی باهم داریم)بایه جعبه شیرینی که درش روبازکرده بودوبا لبی خندان وارداتاق شدو براما آورده بود .

  • سلام! خوابتان نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر وسوسه و گناه است. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. نمایانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید. گویای زیاده روی، هوسرانی و لذت های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره ای از عشق تان یا شخصی خاص در زندگی تان است.

 3. سلام من دختر مجردم خواب دیدم افرادی بودند سینی های خیلی بزرگ شیرینی رو میبرند که پر از شیرینی خامه ای بود خیلی دلم میخواست بخورم اما نخوردم

  • سلام! خوابتان گویای هزینه ای بی معنا است. لازمست صرفه جوتر باشید. تعبیر دیگر: یعنی از یک علت یا گروه، حمایت می کنید. از نظر احساسی یا مالی از کسی حمایت می کنید. نمایانگر زیاده روی، هوسرانی و لذت های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره ای از عشق تان یا شخصی خاص در زندگی تان است.

 4. سلام من بعداز ظهر خوابیدم نزدیک اذان مغرب بیدار شدم خواب دیدم انگار خواهربزرگترم ی کیک داشته شبیه کیک تولد ک ب من تعارف کرده و ی قاچ ازاون برداشتم و توی بشقابمم نون خامه ای و رلت بوده و از همشون میخودم وانگار خیلی خوشحال بودم ولذت میبردم ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • سلام! خوابتان نمایانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. لازمست بیاموزید بار کاری تان را بجای اینکه بکوشید همه اش را خودتان بینجامید، تقسیم کنید و تخصیص دهید. همچنین علامتی از خودخواهی یا حس اینست که به عدالتْ تقسیم صورت نگرفته است. جنبه ی مثبت قضیه اینست که ممکنست نمایانگر دستاورد و اتمام چیزی باشد. علامتی ازین است که تشنه ی زندگی هستید (برای زندگی عطش دارید). پتانسیل و تعهد برای آینده می نمایانید. ممکنست علامتی ازین باشد که شما بار و وظیفه هایی بیش از توان تان را حمل می کنید. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید.

 5. سلام خواب دیدم پدرم شیرینی خریدن و به منزل آوردن ، شکل شیرینی به صورتِ مرغابیِ سفید بود که من سعی در بسته بندی شیرینی داشتم تا بتونم اون رو در یخچال قرار بدم. میشه تعبیرش رو بفرمایید

  • سلام! خوابتان بیانگر شخصیت سرد یا احساسات سرد شماست. ممکنست بگوید لازمست هدف، برنامه یا موقعیتی را نگه دارید. تعبیر دیگر: آنچه ناخودآگاه به دنبالش بوده اید را به دست آورده اید. گویای زیاده روی، هوسرانی و لذت های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره ای از عشق تان یا شخصی خاص در زندگی تان است.

 6. سلام من خواب دیدم یه شیرینی خامه ای دستم بود و هی میخوردم او می دویدم ولی از بس این شیرینی شیرین بود حالم بد شد و انداختمش تعبیرش چیه؟؟

  • سلام! خوابتان به عزم و انگیزه تان در پیگیری هدف هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم گیری، عجله کنید. گویای زیاده روی، هوسرانی و لذت های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره ای از عشق تان یا شخصی خاص در زندگی تان است. تعبیر دیگر: زندگی برایتان خوب پیش می رود. از زندگی، رضایت دارید و این را ابراز می کنید. تعبیر دیگر: ممکنست پیشروی در تصمیم یا عملی را تأیید کند (یعنی مُهر تأیید به کارتان بزند). گاهی لازمست خودتان را رها سازید و درباره ی پیغامدها نگران نباشید.

 7. سلام خواب ديدم با مادرم به يه قنادى رفتيم و من به مادرم ميگفتم كه از كدوم شيرينى ها تو جعبه بذاره هر چى بيشتر ميذاشت شيرينى ها خوشمزه تر ميشدن تعبيرش چيه؟

  • سلام! خوابتان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. نمایانگر زیاده روی، هوسرانی و لذت های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره ای از عشق تان یا شخصی خاص در زندگی تان است.

 8. سلام من باردارم دیشب خواب دیدم یکی از خواهر هام که ۶ سالی هست که باهاش قطع رابطه کردیم یک جعبه باقلوا اورده من از اوم چند تیکه خوردم خواستم بیشتر بخورم گفتم باردارم و بیشتر دوست دارم ولی بهم گفت نه بقیه اش رو برای بردار کوچکترم میخواهد نگه دارد وهمه رو برد که به بردارم که باهاش قهره بده

  • سلام! خوابتان نمایانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. نمایانگر زیاده روی، هوسرانی و لذت های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره ای از عشق تان یا شخصی خاص در زندگی تان است.

 9. سلام وقت بخیر. عذر میخوام من دیشب خواب دیدم به همراه مادر و دو خواهر و مادربزرگم که فوت شدن به مشهد رفتیم و من رفتم داخل حرم و همینطور که میرفتم دوتا خانم ی ظرفی بزرگ مثل صندوق پر از شیرینی اورده و به من تعارف کردن منم ی شیرینی که مثل دونات بود برداشتم . به همه تعارف میکردن حتی یادمه از خواهرم بعدا پرسیدم که به توهم شیرینی دادن گفت آره. بعد رفتم جلوتر یهو چشمم به ضریح افتادو شروع کردم به دعا کردن و خواسته هامو خواستن و شیرینیمو خوردن و توی خواب شیرینی خیلی خوشمزه بودو تا ته خوردم. ممنون میشم برام تعبیرش کنید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی انرژی بسیاری را در جنبه ای از زندگی تان صرف می کنید. نمایانگر ایده، مفاهیم و نگرش است. گویای زیاده روی، هوسرانی و لذت های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره ای از عشق تان یا شخصی خاص در زندگی تان است. نمایانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید. زندگی برایتان خوب پیش می رود. از زندگی، رضایت دارید و این را ابراز می کنید. تعبیر دیگر: ممکنست پیشروی در تصمیم یا عملی را تأیید کند (یعنی مُهر تأیید به کارتان بزند). گاهی لازمست خودتان را رها سازید و درباره ی پیغامدها نگران نباشید.

 10. سلام خواب دیدم مهمونی خونمون بود فامیل بود که یکباره رهبر اومد خونه ماهم شیرینی نداشتیم توی چند کارتون دیگه بود پیداکردم به ایشان تعارف کردیف بهمراه یک اسحله هدیه داریم ولی باروتش خراب بود ودراخر خوابم دختر خالم رو بغل کردم بودم درحالی کودک شده بود.

  • سلام! خوابتان نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. موفقیت و جایگاه اجتماعی در دسترس است. بر مشکلات تان فائق می آیید. علامتی از قدرت و کنترل است. تعبیر دیگر: علامتی از پدرتان یا طرحواره ای از پدر است. به دنبال حمایت هستید. نمایانگر زیاده روی، هوسرانی و لذت های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره ای از عشق تان یا شخصی خاص در زندگی تان است. نمایانگر تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. می توانید درباره ی چیزی، در حالت دفاعی باشید یا ممکنست با مسأله های انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر: علامتی از قدرت و غرور است. شاید به دنبال پناه یا حمایت هستید. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد.

1 2 3 7

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور