تعبیر خواب آبنبات – معنی خوردن آبنبات در خواب چیست؟

با تعبیر خواب آبنبات، تعبیر خواب آبنبات خوردن، تعبیر خواب درست کردن آبنبات، تعبیر خواب آبنبات به کسی دادن همراه ما باشید.
تعبیر خواب آبنبات
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیرگران امروزی تعبیر خواب آبنبات یا به طور کلی تنقلات شیرین را در خواب نمایانگر لذات دنیوی، مسرت‌های زندگی و عشق‌های خاص می‌دانند. اگر در خواب، خود را در حال تهیه کردن آب نبات دیدید می‌تواند نشانه‌ای از انجام کاری بزرگ و پر سود برای شما باشد. برای یافتن تعابیر کلی خواب و رویای خویش می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.

 

تعبیر خواب آبنبات

تعبیر خواب آبنبات

 

تعبیر خواب آبنبات

ابن سیرین می‌گوید: دیدن چیزهای شیرین در خواب به طور کلی خوشحالی و رزقی حلال است.

هانس كورت مى‌گويد: اگر ببينيد كه آبنبات درست مى‌كنيد، علامت آن است كه دست به كار بسيار بزرگ و سودآورى خواهيد زد. اگر ببينيد كه آب نبات مى‌خوريد، 
نشانگر يك تفريح و گردش دسته جمعى مى‌باشد. 
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید آبنبات درست می‌كنید، نشانه آن است كه به كاری صنعتی و سود آور دست خواهید زد.
 • اگر خواب ببینید جعبه‌ای آبنبات از كسی می‌گیرید ، علامت آن است كه مورد احترام و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت و خوشبخت خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید جعبه‌ای آبنبات برای كسی می‌فرستید ، نشانه آن است كه به كسی پیشنهاد غیر اخلاقی می‌دهید و با مخالفت او روبرو می‌شوید.

یونگ می‌گوید: دیدن و یا خوردن آب نبات نمادی از لذت‌های زندگی است و بیانگر زیاده روی نفس اماره است.

معبران غربی می گویند: دیدن آبنبات در خواب نویدگر رویدادهای خوشایند و درخشان در زندگی است. این خواب بیشتر توسط کسانی دیده می‌شود که تصمیمات بی‌ملاحظه می‌گیرند اما روانشناسان معتقدند که این دسته از مردم معمولا موفق هستند. دیدن آبنبات در حالات مختلف در خواب تعابیر گوناگونی دارد.

 • خریدن آبنبات: مشکلات جزئی
 • فروختن آبنبات: خوشگذرانی
 • مکیدن آبنبات: لذت بردن 
 • خرد کردن آبنبات: انجام کار سخت با درآمد کم
 • مهمان کردن دوستانتان به صرف آبنبات: ازدواج شاد 
 • شمردن آبنبات: مهمان داشتن
نکته:
رویاهایی مانند آب نبات و یا شیرینی جات همواره با توجه به مزه و نوع آن تفسیر می‌گردند. احساسی که رویابین در هنگام خوردن این نوع تنقلات پیدا می‌کند می‌تواند ملاک تعابیر خواب قرار گیرد. در تعبیر خواب شیرینی این موضوع به طور دقیق بیان شده است.
جابر مغربی می گوید: اگر در خواب عزرائیل به تو چیز شیرینی بدهد بدان معنیست که مردن تو به آسانی و راحتی انجام می‌پذیرد.

 

تعبیر خواب آبنبات خوردن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب خوردنی شیرین بخوری به شادی و نشاط تعبیر می‌شود.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید آبنبات می‌خورید، علامت آن است كه پیر و جوان به تفاهم می‌رسند و تفریحات دسته جمعی در راه است.
 • اگر خواب ببینید آبنبات ترش مزه‌ای می‌خورید، دلالت بر آن دارد كه بیمار خواهید شد و از افراد قابل اعتماد زیان و رنج خواهید دید.

برگرفته از: checkmydream.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo