تعبیر خواب پنیر و خوردن آن در خواب

تعبیر خواب پنیر را معبرین اسلامی به معنای بدست آوردن مال و اموال می دانند. اگر پنیر خشک باشد مالی اندک و اگر پنیر تر باشد نعمتی را به آسانی بدست خواهید آورد.
تعبیر خواب پنیر
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن پنیر و یا موادی از این دست که بایستی به آن‌ها مایه‌ای اضافه کرد تا قابل مصرف و خوردن بشوند در خواب نشانه روزی و معاش فرد بیننده خواب هستند.
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:دیدن پنیر در خوابتان نمادی از دستاورد و سود است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب پنیر امام صادق - تعبیر خواب لقمه نان و پنیر - تعبیر خواب نان و پنیر و سبزی - تعبیر خواب خوردن نان و پنیر و گردو

 

تعبیر خواب پنیر

محمد بن سیرین گوید: تعبیر پنیر خشک این است که مقداری مال و اموال اندک از مسافرت به دست می‌آوری و تعبیر پنیر تر این است که مال و اموال فراوانی را به دست می‌آوری (البته نه از طریق مسافرت)
جابر مغربی گوید: تعبیر پنیر خشک مسافرتی همراه با سود و منفعت اندک می‌باشد و دیدن پنیر تر تعبیرش مال و نعمتی است که به آسانی به دست خواهد آمد.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پنیر در خواب، نشانه بدست آوردن ثروتی قابل توجه است. و لذت بردن از سرگرمی‌های سالم.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پنیر یکی از چیزهائی است که باید به آن مایه زد تا درست شود و در خواب پنیر را خشک می‌بینیم یا تر. به هر حال دیدن پنیر در خواب نیکو است فقط باید دید چگونه عرضه می‌شود و چطور می‌بینیم. اگر پنیر تر و تازه و قالبی سفید در خواب دیدید که از دکانی خریداری کردید یا کسی به شما داد پول زیادی نصیب شما می‌شود یا سودی از دهنده پنیر و یا شخص دیگری می‌برید. دیدن پنیر در خواب برای دختران و پسران جوان خوب است و بیشتر جنبه عاطفی و معنوی دارد تامالی.
 
معبرین غربی: پنیر در خواب نمادی از رضایت در روابط عاطفی است. همانگونه که در بیداری خوردن یک لقمه پنیر به همراه مواد دیگر می‌تواند باعث خوشحالی شما (کوتاه مدت) شود، دیدن آن در خواب نیز خوشبختی را نشان می‌دهد.
ممکن است این خواب نشانه‌ای باشد برای اینکه شما به چیزهای ساده زندگی بازگشته و اوضاع خود را به دلچسب‌ترین حالت برسانید.

 

تعبیر خواب پنیر خوردن

آنلی بیتون: خوردن پنیر در خواب نشانه ناامید شدن و تحمل سختی‌های زندگی است
هانس کورت می‌گوید: اگر خواب ببینید که در کارخانه‌های پنیرسازی کار می‌کنید، بیانگر داشتن لحظات شادی بخش است. اگر در خواب پنیر فاسدی بخورید، نشانه‌ آن است که بیماری شما را تهدید می‌کند.

 

تعبیر خواب لقمه نان و پنیر

جابر مغربی: اگر ببینی نان و پنیر می‌خوری، در مسافرتی که انجام می‌دهی مال اندکی را با غم و اندوه به دست می‌آوری و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دچار بیماری می‌شوی ولی به زودی بهبود پیدا می‌کنی.
معبرین غربی: خوردن پنیر همراه با نان در خواب نشان می‌دهد که دچار اشتباه کوچکی خواهید شد.

 

تعبیر خواب پنیر - تعبیر خواب خوردن پنیر

تعبیر خواب پنیر

 

تعبیر خواب پنیر له شده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پنیر له شده و خرده پنیر دست مالی شده پولی است اندک و مختصر و مشکوک که معبران سنتی نوشته‌اند ازطریق غیر مشروع به دست شما می‌رسد که بعدها یا بد نامی می ورد یا موجب عذاب وجدان می‌گردد. چنانچه در خواب ببینید که پنیر به دیگری می‌دهید از جانب شما کاری خیر انجام می‌گیرد که سودش به اشخاص می‌رسد.

 

تعبیر خواب خوردن پنیر توسط حیوانات

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که پنیر شما کرم گذاشته به شما خیانت می‌شود که در نتیجه زیان می‌بینید. اگر پنیرشما را گربه خورد و گریخت زنی حیله گر شما را فریب می‌دهد و زیان مالی وارد می‌آورد و اگر تکه ای پنیر به گربه دادید مراقب باشید که زنی در صدد اغوای شما بر آمده است.
 
معبرین غربی: اگر در خواب خود دیدید که موشی در حال خوردن پنیر است به این معنی که اطرافیانتان در حال پنهان کاری و فریفتن شما هستند.

 

تعبیر خواب پنیر خامه ای

معبرین غربی: دیدن پنیر خامه‌ای در خواب نشان می‌دهد که شما نیاز دارید خودتان را بیش‌تر نشان بدهید. شاید مدام از بیان افکار و ایده‌های‌تان پرهیز می‌کنید و اجازه نمی‌دهید دیگران از احساسات شما مطلع شوند.

 

تعبیر خواب پنیر کپک زده

معبرین غربی: دیدن پنیر کپک زده در خواب نشان‌دهنده‌ی از دست دادن پول به دلیل سرمایه‌گذاری نامناسب است. احتمالا وارد کاری خواهید شد که برای‌تان ضرر مالی دارد. هر چه بیش‌تر در این کار یا سرمایه‌گذاری بمانید، موقعیت بدتری در آینده خواهید داشت.
 
تعبیر دیدن یا خوردن پنیر در خواب کاملا به شرایط و وضعیت زندگی بیننده خواب وابسته است. برای آگاهی از تفسیر خواب پنیر باید تمام جزییات، حالات و اتفاقاتی را که مشاهده کرده مانند یک پازل کنار هم بچینید.27 نظر
 1. من خواب دیدم ک لقمه اماده نون و منیر تو یخچال بودم ک رفتم بخورم.مادرم بهم‌گفت اینو برا کسی گرفتم و من نخوردم دیگه. تعبیرش جی میشه؟

  • اول سلام! خوابتان نمایانگر شخصیت سرد یا احساسات سرد شماست. ممکنست بگوید لازمست هدف، برنامه یا موقعیتی را نگه دارید. تعبیر دیگر: آنچه ناخودآگاه به دنبالش بوده اید را به دست آورده اید. گویای نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. علامتی از دستاورد و سود است.

 2. سلام

  خواب ديدم از مغازه اى سه بسته پنير پاستوريزه ماركهاى مختلف خريدم و نامزد دخترم كه از هم جدا شدند مهمان ماست

  تو خونه متوجه شدم كه يكى از پنيرها كپك زده و با ناراحتى گفتم اينو پس ميدم ولى چرا مغازه دار متوجه نشده و تاريخ گذشته بوده يا خراب را چرا فروخته

  لطفا تعبير خواب مرا بفرماييد

  • سلام! خواب‌تان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. گویای زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. نمادی از غریزه‌های مادری و عشق مادری است. گویای مهربانی انسان، کلیت و دلسوزی است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که شما را تغذیه می‌کند؛ چه احساسی چه مالی. از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. گویا دو فرصت یا گزینه‌ی دیگر در راه است.

 3. سلام خواب دیدم توی یه خونه ای هستم یه سفره بزرگی پهنه، بعد توی هر بشقابی یه لقمه نان و پنیر و سبزی هست که روی نان ها آیه های قرآن نوشته شده. سه نفر از بستگان هم که فوت کردن اونجا حضور داشتن و در حال صحبت بودن

  من بخاطر نمیارم که تو خواب کلمه سه روز رو دیدم یا از صحبتهای اونا به گوشم خورد

  ممنون میشم برام تعبیر کنید

  • سلام! خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. بیانگر نیازهای اولیه‌ی زندگی است. ممکنست ویژگی‌های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته‌اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. نمادی از دستاورد و سود است. بیانگر نیازتان به غنای روحی است. ممکنست بیانگر این باشد که یک ماده‌ی مغذی خاص را ندارید.

 4. سلام من خواب دیدم که دریخچال عمویم رابازکردم پرپنیربودمن هم یک یادولقمه خوردم تعبیرآن چیست ممنون

  • سلام! خواب‌تان بیانگر شخصیت سرد یا احساسات سرد شماست. ممکنست بگوید لازمست هدف، برنامه یا موقعیتی را نگه دارید. تعبیر دیگر: آنچه ناخودآگاه به دنبالش بوده‌اید را به دست آورده‌اید. نمادی از دستاورد و سود است.

 5. سلام من خواب دیدم از آبی که ن اب چشمه بود ن رود از اون رد شدم نشستم نان و پنیر خوردم یادمه یه گوجه هم کنارش بود ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • سلام! خواب‌تان یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است. نمادی از دستاورد و سود است. نمادی از شادی و هماهنگی در خانه است. بیانگر نیازهای اولیه‌ی زندگی است. ممکنست ویژگی‌های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته‌اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. بیانگر مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید.

 6. سلام

  من یک هفته پیش یه خاستگار برام اومد و میخاستیم ک نامزد کنیم و نشد

  دیشب خواب دیدم که با همون پسره سرِسفره نشسته بودیم و داشتیم نون و پنیر با هندونه میخوردیم و عمه‌هاش هم نشسته بودن و من دوتا لقمه گرفتم و بهشون دادم

  من رابطه‌م با همون پسره و خانوادش خیییلی خوب بود

  اونا خونه‌ی ما بودن و منم نامزد اون پسر بودم

  البتع اینم بگم ک من چن شب هس که دارم دعا میخونم ک آیندم رو توی خواب ببینم و نیتمم این بود ک بدونم کارم بااین پسره جور میشه یا ن که این خوابو دیدم

  بنظرتون این خواب به این معناست که کارمون جور میشه؟

  لطفا کمکم کنید

  • سلام! خواب‌تان بیانگر هماهنگی، صمیمیت، بزله‌گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه‌های شاد است. بیانگر نیازهای اولیه‌ی زندگی است. ممکنست ویژگی‌های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته‌اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. نمادی از دستاورد و سود است. گویای احساس عشق، تمایل، شهوت و شور و شوق آتشین است. تعبیر دیگر: یعنی راحتی، خوشی و آرامش تابستان است. نشانگر نیازتان به رابطه است. ممکنست بکوشید حس تنهایی‌تان را حل کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تعهدها و میل‌تان به امنیت است. تعبیر مستقیم‌تر: اگر ازدواج نکرده‌اید، ممکنست گویای این باشد که تمایل به شکلی از تعهد دارید.

 7. سلام

  چرا خوابِ من تعبیر نمیشه؟

 8. خییییلی سایت خوبی دارید

  انشالله همیییشه موفق باشید

  مچکرم پاسخگو هستید❣❣❣

 9. من خواب دیدم همسرم از بیرون آمد یک دبه بزرگ پنیر برایم آورد تعبیر این خواب چیست

  • اول سلام! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: نشانگر معیشت است. از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان بیانگر رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. نمادی از دستاورد و سود است.

 10. سلام. خواب دیدم با مردی که عاشقش هستم و او هم هست اما رابطه مان تمام شده و دور از هم رنج می بریم هر دو، نان و پنیر می خوردم. پنیر نرم و حالت خامه ای داشت.

  • سلام! خواب‌تان نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. بیانگر هماهنگی، صمیمیت، بزله‌گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه‌های شاد است. بیانگر نیازهای اولیه‌ی زندگی است. ممکنست ویژگی‌های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته‌اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. نمادی از دستاورد و سود است.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور