مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۸
کد خبر: ۷۲۵۸
تعداد نظرات: ۱۰۴ نظر
با تعبیر خواب ببر، تعبیر خواب کشتن ببر، دیدن ببر در خواب، تعبیر خواب بچه ببر اهلی، تعبیر خواب حمله کردن ببر، تعبیر خواب جنگ با ببر و تعبیر خواب پوست ببر همراه ما باشید.
تعبیر خواب ببر - دیدن ببر در خواب - تعبیر خواب ببر در خانه
 
ستاره | سرویس سرگرمی - تفسیر و تعبیر دیدن ببر در خواب در تعابیر جدید بسیار شبیه به شیر است با این تفاوت که تصویر ببر از خصوصیات مادینه بیشتری برخوردار است. بنابراین ببر می‌تواند نمایانگر زنی خشمگین، مادر فرد بیننده خواب، یک زن به مثابه حمایتگر یا ویرانگر باشد. خشم، کینه توزی، قدرت و اقتدار نیروی حیوانی رویابین، ترس و اضطراب، مانند هر حیوان دیگر ببر نیز تمایلات جسمانی را در رویا به تصویر می‌کشد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب ببر

محمد بن سیرین گوید: ببر جانوری درنده و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی‌کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می‌گذرد و پی کار خود می‌رود.
 
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببری را مشاهده کردید، به این معنا است که یکی از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببینید که ببری مدام شما را تعقیب می‌کند، به این معنا است که شخصی به شما ضرر می‌رساند.
 
معبرین غربی گویند:
تعبیر خواب ببر نمادی از شخصیت درونی و واقعه‌ای است که به زودی رخ خواهد داد. در واقع شما منتظر رویدادی خطرناک و ناخوشایند هستید که به صورت ببر در خواب به پیشواز آن خواهید رفت. این خواب نشانه خوبی است برای آنکه به دنبال راهکار برای مدیریت اوضاع باشید. اگر شما بسیار مضطرب و نگران هستید بهتر است اجازه دهید هر چیزی که قرار است اتفاق بیفتد رخ دهد. شما باید از این مرحله از زندگی کسب تجربه کرده و بدون آینده نگری و شناخت کافی وارد پروژه‌ای نشوید.
 

تعبیر خواب بچه ببر اهلی

کتاب سرزمین رویاها:  شما یک بچه ببر اهلی دارید: از شما تقاضای ازدواج خواهد شد.
 

تعبیر خواب جنگ با ببر

ابن سیرین گوید: اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر کرد، دلیل که بر دشمن چیره شود. اگر بیند ببر وی را قهر کرد دشمن بر وی ظفر یابد. اگر بیند ببر ازوی ترسان است و می‌گریخت از دشمن ایمن گردد.
 
مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که با ببر می‌جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می‌کنید و الزاماً درگیر می‌شوید. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می‌گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می‌شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد.
 
 
تعبیر خواب ببر - دیدن ببر در خواب -
← تعبیر خواب ببر →
 

تعبیر خواب پوست و استخوان ببر

ابراهیم کرمانی گوید: پوست و استخوان و موی ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است که ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است. اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد.
 
منوچهر تهرانی: پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می‌آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته‌اید پولی به شما می‌رسد که خیالتان را راحت می‌کند و برای سال‌های آینده تأمین خواهید یافت.
 
آنلی بیتون: دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب، نشانه آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد.
 

تعبیر خواب حمله کردن ببر

هانس کورت می‌گوید: حمله‌ی ببر در خواب، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدی می‌شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که جلوی حمله‌ی یک ببر را می‌گیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق می‌شوید. اگر در خواب ببری را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است.
 
بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می‌کند، نشانه آن است که عدم موفقیت، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت.
 • اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع می‌کنید و او را از خود دور می‌سازید، نشانه آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد.
 • اگر خواب ببینید ببری از شما می‌گریزد، نشانه آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد. و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد.
 • دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می‌شوید.
 

تعبیر خواب کشتن ببر

معبرین غربی گویند: شما احساس می‌کنید از چنان قدرت و توانی برخوردار هستید که می‌توانید درست در همین لحظه هر کاری را انجام بدهید. اگرچه داشتن چنین احساسی بد و ناخوشایند نیست اما همین احساس می‌تواند موجب نفرت دیگران از شما بشود. داشتن احساس قدرت خوب است اما فراموش نکنید که تواضع و فروتنی خود را نیز حفظ کنید.
 

تعبیر خواب ببر به روایت کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب ببر: دشمنان بر سر راه شما پدیدار می‌شوند
 • به یک ببر نگاه می‌کنید: شانس در خانواده
 • یک ببر می‌دود: یک بیماری خطرناک
 • یک ببر را می‌کشید: مراقب حسود باشید.
 • یک ببرماده بعد از زایمان می‌میرد: پول بدست می‌آورید.
 • یک ببر در سیرک: دوستان بسیار خدمتگذاری خواهید داشت.
 • یک ببر شما راغافلگیر می‌کند: پریشانی و اضطراب بزرگ
 • یک ببر در قفس: مرگ یک شخصیت مهم
 • صدای غرش یک ببر را می‌شنوید: غم بزرگی باعث ناراحتی شما می‌شود.
 • یک ببر زنجیره شده: یک دشمن شما را غافلگیر می‌کند.
 • یک ببر در حال غذا خوردن: ثروت بزرگی به شما نزدیک می‌شود.


دیدن ببر اهلی، ببر با رنگ های مختلف (ببر سفید، سیاه و ...) در خواب بسیار متداول بوده که با توجه به شرایط زندگی ببیننده خواب تفاسیری متفاوتی خواهند داشت. اگر تعبیر خواب خود را در مطلب تعبیر خواب ببر پیدا نکردید آن را از ما بپرسید.

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۰۴
در انتظار بررسی: ۰
Z
۳ روز پیش
هیچ وقت کامل خوابمو یادم نمیاد یادمه داخل باغمون بودیم و من داخخل ماشین و ی ببر اونجاها میپلکید.استرس داشتم به من و برادرم حمله نکنه یهو فضای خواب عوض شد و رفتم پیش خانوادم و تهش فقط حس کردم ببر به برادرم حمله کرده یل میخواد حمله کنه حس بدی داشتم و اضطراب اینکه نکنه به پدرم حمله کنه اما بعدش دیگه ببر رو ندیدم فقط وجودشو تو خواب حس میکردم
ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. بازتابی از استرس واقعی است که در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. ممکنست توجهتان را به مانع‌ها، انتقادها یا شک به خودتان جلب کند که در موقعیت یا رابطه‌ی بیداری، با آنها مواجهید. در آستانه‌ی فروپاشی هستید و نیاز به فراغت دارید تا خودتان را ازین مسأله‌ها فاصله دهید. بازتابی از چیزیست که ممکنست طی زندگی‌تان حس کنید. ممکنست افکار سرکوب‌شده، احساسات بیان‌نشده، خشم یا خصومت داشته باشید که به خواب مضطرب، منجر می‌شود. یعنی مسئولیت‌های بسیاری را به دوش می‌کشید.
Zahra
۳ روز پیش
خواب دیدم میرم سمت ی ببر بعد اون میوفته دنبالم و من فرار میکنم، بعد باز میرم سمتش و باز میوفته دنبالمو من فرار میکنم. انگار بازیمون گرفته بود
اول سلام! خواب‌تان گویای سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. تعبیر دیگر: گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. تعبیر دیگر: هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد!
درسا
۴ روز پیش
رفتم رو پشت بوم عموم ، از اونجا که برم تو خونه مادربزگم یادم نمیاد از پشت بوم پریدم یا نه اما احساس می کنم یدفعه وسط حال خونه مادربزرگم ظاهر شدم و عموم که خواب بود بلند و با یه ببر درگیر و شد و من یدفعه از خواب پریدم . و این هم بگم که درسته که حرف های تو خواب یادم نمیاد اما بهم اطمینان دادن که اون ببر هارو عموم آورده و کاری به ما ندارن .
ممنونم از تعبیرتون و اینکه گفتید تو یه موقعیتی گیر کردم که بی پناهم و واقعا کاری ازدستم برنمیاد این مانع رو از جلو روم بردارم و جز توکل به خدا کاری ازم برنمیاد اما خوب این مانع حل نمیشه و با گذشت زمان داره غیر قابل حل تر میشه و دقیقا به این دلیل توش گیر کردم بخاطر فکر و شیوه ی قدیمی ، درگیر یک رابطه هستم که واقعا نمی خوامش و کلا بخاطر خانوادم هستش اما خلاص شدن از اون از دستم برنمیاد و من به جز کمک خواستن از خدا چیکار باید بکنم . احساس می کنم اگر این رابطه رو به هر نحوی تموم کنم اطرافیانم ازم دلسرد میشن
در ادامه: نمادی از موفقیت بی‌حد و مرز است. گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. گاهی آنچنانکه تصور می‌کنید، چیزها بد نخواهند بود و ختم به خیر خواهند شد. سعی کنید مثبت‌اندیش باشید و از منفی‌بافی‌ها به دور بمانید و آنچه می‌خواهید (نه آنچه نمی‌خواهید) را در ذهن‌تان مجسم کنید تا برایتان حاصل شود!
درسا
۴ روز پیش
سلام . ما و عمو و مادربزگم تو یه حیاط تو خونه های جدا زندگی می کنیم . من خواب دیدم از خونمون در اومدم دارم سمت خونه مادربزرگم میرم . در مادربزگم شیشه ای هست و از اونجا دو تا ببر و دیدم که زنجیر داشتن البته احتمال میدم که یکی رو بدون زنجیر دیدم و بعد رفتم حیاط . مادربزگ و زن عمومم حیاط بودن اونجا متوجه یه ببر آزاد دیگه شدم که اولش ازش نترسیدم یعنی یه جور اطمینان به من دادن فکر کنم اما بعد اون حمله کرد و مامان بزرگ و زن عموم احتمال میدم به من کمک کردن از دیوار بالا برم البته مطمین نیستم چون اونا نمی تونن از دیوار بالا برن و خلاصه رفتم رو بوم عموم و بعدش تو خونه مادربزرگم اونجا هم دیدم که عموم خوابه و ببر ها بهش حمله کردن و بیدار شد و خودمم می ترسیدم اون ببره دنبالم کنه خلاصه اونجا که دیدم عموم درگیر شده از خواب پریدم . درسته حرف زدن ها یادم نمیاد اما یه جور اطمینانی تو خواب داشتم که این ببر هارو عموم آورده و خطرناک نیستن .
سلام! خواب‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. گویای نیازتان به اینست که از یک رویه، ایده‌ی قدیمی یا رابطه‌ای، خلاص شوید. نشانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. نمایانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. گویای بی‌پناهی‌تان در یک موقعیت است. گویای محدودیت، مانع‌ها و حد و مرز است. مانعی وجود دارد که جلوی پیشرفت‌تان را می‌گیرد. تعبیر دیگر: خیلی به عادت‌ها و شیوه‌ی فکری قدیمی‌تان خو گرفته‌اید. حس می‌کنید گیر کرده‌اید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «رفتم رو بوم» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
محمد رضا
۸ روز پیش
با سلام وعرض ادب، بنده امروز خوابی رو دیدم که در ان یک ببر در خانه مان بود که با هیچکس کاری نداشت ولی به محض دیدن من بصورت تهاجمی به سمت من اومد البته قصد اسیب جدی به من رو نداشت ولی انگار از من خوشش نمیومد، من هم رفتم تو اتاق و در رو از پشت نگه داشتم اونم قصد داشت وارد اتاق بشه ولی انگار زورش نمیرسید درو باز نگه.
لطفا خواب بنده را تعبیر بفرمایید.
با تشکر از سایت خوبتان.
سلام بر شما! خواب‌تان بیانگر جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. گویای سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. تعبیر دیگر: گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
محمد رضا
۸ روز پیش
خیلی ممنون از پاسختون.
زهرا
۸ روز پیش
سلام و احترام
من خواب دیدم ببری از دریا بیرون آمد و کسی آن را روی دوش من گذاشت ولی ببر کاری با من نداشت و فقط روی پشت من بود. بعد از مدتی پایین آمد
سلام بر شما! خواب‌تان گویای ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. گویای احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. گویای امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
مریم
۹ روز پیش
سلام لطف میکنید تعبیرش رو بفرمایید؟ پیشاپیش ممنونم از حسن توجه تون
من دختر هستم و ازدواج نکردم ولی در خواب دیدم که پسری شش ماهه دارم که سرش رو از تنش جدا کردن و توی مراسم عزاداری برای این نوزاد هستم میرم خرما بخرم که خرما ندارن و بعد از اتمام مجلس به خونه ای توی جای سر سبز میرم انگار که غم فرزندم به حدی هست که من رو مجنون میکنه تو خیالاتم دنبال پسر خیالی ام میرم که وارد جنگل میشم سه ببر میبینم از عمد داد میزنم یکی از ببر ها دنبالم میکنه من میبینم که دنبالم کرده اما انگار خودم دونفرم از بالا نگاه میکنم به خودم ولی ببر بعد ازدنبالکردن من بیخیال میشه . یکی از ببر ها درحال خوردن بود. وقتی از بالای سخره اومدم پایین تعداد بچه هایی که داشتن اونجا بازی میکردن زیاد بود
ممنون میشم تعبیرش رو بگید
سلام! خواب‌تان یعنی توانایی ندارید گذشته را رها کنید. لازمست تجربه‌های قدیمی را بشویید و راهی بسوی مسیر نو بسازید. تعبیر دیگر: ممکنست وارونه معنی دهد و بنمایاند که چگونه قادرید گذشته را رها کنید و فقدان و شکست را بپذیرید. گویای خرد، درک و عقلانیت است. ممکنست گویای دستاوردهایتان، تصویرتان از خودتان و درک جهان باشد. ممکنست استعاره‌ای باشد که یعنی مافوق موقعیتی هستید یا لازمست بر آن مسلط شوید، از آن پیشی بگیرید. نمادی از فراوانی بزرگ، آزادی و شادی است. ممکنست وارد دوره‌ی رشد شخصی شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بسادگی بیانی از عشق‌تان به طبیعت باشد. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از « خیالاتم دنبال» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
مریم
۸ روز پیش
درسته من توی گذشته م گیر کردم . فردی باعث این حالات شده بسیار خواب آشفته میبینم ولی نمیتونم از این شرایط عبور کنم
ادامه‌ی تعبیر خواب‌تان انجام شده است. می‌توانید خواب‌هایتان را ارسال کنید تا برایتان تعبیر شوند!
مریم
۸ روز پیش
تو خیالاتم دنبال پسر خیالی ام میرم که وارد جنگل میشم سه ببر میبینم از عمد داد میزنم یکی از ببر ها دنبالم میکنه من میبینم که دنبالم کرده اما انگار خودم دونفرم از بالا نگاه میکنم به خودم ولی ببر بعد ازدنبالکردن من بیخیال میشه . یکی از ببر ها درحال خوردن بود. وقتی از بالای سخره اومدم پایین تعداد بچه مشغول بازی بودن
در ادامه: گویای مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: گویای جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. به سطح بالایی از درک، آگاهی نو و نقطه‌نظر تازه‌ای رسیده‌اید. به نقطه‌ای حیاتی در زندگی‌تان رسیده‌اید و نمی‌توانید این خطر را کنید که کنترل را از دست دهید. تعبیر دیگر: درباره‌ی تصمیمی برای تغییر زندگی‌تان فکر می‌کنید. (خواب‌ها در همان روزی که ارسال می‌شوند، تعبیر می‌گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).
علی
۱۲ روز پیش
تعبیر دیدن خواب پیدا کردن بچه ببر و بزرگ کردن اون چیه و نگه داشتنش؟!ممنونم
ابتدا سلام!‍ خواب‌تان یعنی با جنبه‌ای از روان‌تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می‌کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: گویای تغییر است. نمایانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
Maryam
۱۴ روز پیش
سلام من دیشب خواب دیدم شب بود تو خونه تنها بودم یه ببر سیاه خیلی بزرگ داره سعی میکنه از در و پنجره بیاد داخل. رفتم تو اتاق دیدم اومده از پنجره اتاق تو خیلی چهره ترسناکی داشت با دندونای تیز و دست راست منو تا مچ گاز گرفت، تعبیرش چیه خیلی ذهنم مشغول شده
سلام! خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. نمایانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. تعبیر دیگر: گویای آسیب‌پذیری‌تان درباره‌ی مسأله‌ای یا احساسات حل‌نشده است. ممکنست، گرفتار مسأله یا مانعی شوید.
فاطمه
۱۶ روز پیش
سلام من دیشب خواب دیدم با خانواده ام تو خونه نشستم تو حیاط یه گربه خاکستری با خطهای سفید هست و من به خانوادم میگم چقدر خوشگله میرم بیرون که بغلش کنم خیلی بزرگه اندازه ببر . با خودم میگم این اگه گربه هستش چرا انقدر بزرگه و همش غیب میشد دوباره ظاهر میشد کاری باهام نداشت من دوست داشتم بغلش کنم و نازش کنم که هی غیب میشد. تعبیرش چیه؟
سلام! خواب‌تان نشانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. نمادی از روحیه‌ی مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین گویای بدشانسی است. بسته به اینکه آیا گربه‌دوست هستید یا خیر، معنای متفاوتی دارد. می‌تواند گویای این باشد که کسی به شما خیانت می‌کند یا می‌فریبدتان. ممکنست استعاره‌ای از ملوس بودن باشد یا کسی که خرابکارست باشد. خودتان یا دیگری را بالا می‌بینید. ممکنست تمایل داشته باشید که در موقعیت یا رابطه‌ای، تسلط یابید و چیره باشید. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است. نشانگر نگرانی‌تان ازین است که کسانی که دوست دارید ممکنست از زندگی‌تان ناگهان ناپدید شوند و درین مورد، احساس امنیت نمی‌کنید. حس می‌کنید نمی‌توانید وابسته به کسی باشید و در نهایت، تنها خواهید ماند. لازمست روی تصویر و خودباوریتان کار کنید.
طاها
۱۷ روز پیش
سلام خواب دیدم که با یکی از دوستانم در یک جایی مثل بهشت نشسته بودیم و باید بعد از گذراندن مراحل به جلو می رفتیم تا وارد بهشت بشیم و توی این راه افرادی پیش ما می اومدن ولی زود می رفتن و یک ببر سفید و نارنجی کنار ما بودند ببر سفید رو نوازش می کردم و از غذام به اون هم می دادم اما ببر نارنجی با اینکه رام بود من اون رو نوازش نمی کردم و بعد از اینکه من از اونجا به جلورفتم هیچ کدومشون دنبالم نیومدن
سلام! خواب‌تان نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمادی از تمایل‌تان برای دستیابی به کمال معنوی است. گویای تمایل‌تان برای عقب‌نشینی نسبت به استرس‌هایی است که در دنیای واقعی دارید. تعبیر دیگر: در جهان خودتان زندگی می‌کنید و واقع‌بین نیستید. گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
عبداله
۲۵ روز پیش
خواب دیدم یک ببر تمام سفید و زیبا جمع دوستانه ی ما را خراب کرد، خیلی ازش ترسیدم،در خواب می‌دانستم اهلی است، و کاری با من ندارد، به دنبالم راه می افتاد اما آسیبی بهم نمیزد تا به خودم آمدم برادرم ببر را کشت و تکه ای از گوشتش را داد و من خوردم
اول سلام! خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و دلسردی‌هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف‌هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی، جانوری و احساسات خام‌تان باشد. گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. نمایانگر مسأله‌های حل‌نشده با برادرتان یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد! تعبیر دیگر: نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. احساس ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید!
حسین
۲۷ روز پیش
سلام خواب دیدم یه ببر خیلی دور ورم انگاری میپلکید یه جایی هم بودم که انگار ترکیبی از جنگل و شهر خیابون بود چند تا از حیوانات دیگه هم توی جنگل بودن حس قریبی داشتم و ترسیده بودم تا این که یه دفعی توی یه جایی بین جنگل و شهر نمیدونم چی شد نزدیک ببره شدم و ولی تا اومد بزنه از جلوش پریدم و نتونست کاری بکنه خیلی رفتم بالا
سلام! خواب‌تان گویای مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: گویای جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید!
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم در تراس خونمون روی تخنی که تو تراس هست ی ببر با بچه اش نشستن.منم هی از پشت شیشه میگم ببر اومده تو تراس ببره خمیازه میکشید.بچه ببر هم هی دور ببر میگشت.تعبیرش رو میفرمایید.ممنون
سلام! خواب‌تان یعنی تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. به دنبال جایگاه بالاتر و وجهه هستید. این ممکنست به این معنا باشد که پله‌های نردبان اجتماعی را یکی‌یکی بالا می‌روید. گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
حسین ر
۱ ماه پیش
سلام، خواب دیدم یه فردی رو شکست دادیم (باقی رو نمیشناختم) یعدش یه جای خاکی رفتیم (یه زمین خاکی بود اول اینجوری بود که انگاری وسط تپه رو یکم خالی کرده باشی) جلوتر یه اتاق مانندی بود یه ببری هم بود بین ما بود که که همه اش میخواست با من گلاویز بشه (حمله وحشیانه نبود ولی حالت بازی هم نداشت) . ادم های دیگه هم بودن اونجا ولی با اونا کاری نداشت. داخل اتاقه رفتم درش رو هم بستم که نیاد داخل. دستگیره رو زد درو باز کرد اومد داخل (داخل دستگیره داخل نداشت ولی خارجش داشت) اومد طرفم یه صندلی گرفتم تو صورتش داشت به اون چنگ مینداخت که سریع اومدم بیرون درو بستم یه جوری بود که اگه یه ثانیه این ور اون ور شده بود داخلش گیر نمی افتاد. بعدش گفتن بقیه ادما گفتن بیا پادشاه شو گفتم نمیخوام (ولی بدمم نمیومد) .برا احتیاط هم بالا پشت بوم خوابیدیم در این حین به ادم ها و اتاق ها اضافه میشد، اتاق که میگم حالت یه ساختمون تک اتاقه داشت که با کلوخ درست کرده باشن. چند نفر از دوست های قدیمم هم اومدن یه تلفن هم بود داخل یکی از اتاق ها که زنگ زدم ولی یادم نیست با کیا حرف زدم. بعد تلفن از یکی از اتاق جدیدا اومدم بیرون همه جا هنوز خاکی بود ولی بزرگتر و تر تمیز تر شده بود وسیع تر شده بود و دیگه این جوری نبود که انگاری وسط تپه خالی شده باشه و افق داشت محدود نبود . اتاقه که ببره توش بود یه در دیگه اضافه شده بود - یکی در جدیده رو باز کرده بود رو ببره یه باری بود که تکون نمیخورد از زیرش انگاری مرده باشه ولی به نظرم مرده نمیوید و دو تا توله ببر هم اضافه شدن اونجا که با منم کاری نداشتن. رو پله های جلو اتاق اول نسشتم و به ادم های جدید و تغییرات نگاه کردم یه جوری بود که انگاری پادشاه شدم آخر.
سلام! خواب‌تان نمادی از چالش‌ها یا مانع‌هایی است که در آینده‌ی نزدیک با آنها روبرو خواهید شد. از سوی دیگر، ممکنست گویای تمایل‌تان برای فرار از وضعیت فعلی‌تان باشد. به فراز و نشیب‌های زندگی اشاره دارد. گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. گویای ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. گویای جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. نمادی ازین است که زمانی بگذارید که پیش ازینکه وارد عمل شوید، درباره‌ی موقعیتی فکر کنید؛ یا اینکه لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: گویای احساسات و ایده‌های شماست که رد می‌شوند یا به حاشیه رانده می‌شوند. ادامه‌ی خواب‌تان از «بعدش گفتن» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
حسین ر
۱ ماه پیش
با سلام مجدد و تشکر.

ادامه را که فرموده بودید جدا بفرستم در ادامه وارد میکنم:
بقیه ادما گفتن بیا پادشاه بشو گفتم نمیخوام (ولی بدم هم نمیومد). از ترس ببر برای احتیاط هم بالا پشت بام خوابیدیم. در این حین مدام به ادم ها و اتاق ها اضافه میشد، اتاق که میگم حالت یه ساختمون تک اتاقه داشت که با کلوخ درست کرده باشن. چند نفر از دوست های قدیمم هم که ایران نیستن هم اومدن. یه تلفن هم بود داخل یکی از اتاق جدیدها و باهاش زنگ زدم صحبت هم کردم ولی یادم نیست با کیا حرف زدم. بعد از تلفن اومدم بیرون همه جا هنوز خاکی بود ولی بزرگتر و تر تمیزتر شده بود و وسیع تر بود ، دیگه این جوری نبود که انگاری وسط تپه خالی شده باشه و افق داشت محدود نبود. اتاقه که ببر توش بود یه در دیگه بهش اضافه شده بود - یکی در جدیده رو باز کرده بود رو ببره یه چیزی بود که از زیرش تکون نمیخورد حتی سرش رو هم تکان نمیداد یا صدایی در نمیومد ازش، انگاری مرده باشه ولی به نظرم مرده نمی آمد. دو تا توله ببر هم اضافه شده بودن آنجا که با منم کاری نداشتن یعنی حمله نمی کردن. رو پله های جلو اتاق اول نشستم و به ادم های جدید و تغییرات نگاه کردم یه جوری بود که انگاری پادشاه شدم آخر.
سلام؛ خواهش می‌کنم! در ادامه: گویای آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر: شرایط و واقعه‌های پیرامون‌تان را نادیده می‌گیرید. گویای مسأله‌ای است که نیازست درباره‌اش با کسی روبرو شوید. این مسأله به بخشی از روان‌تان مرتبط است که لازمست رهایش کنید. نمادی از تغییر و تحول است. گویای مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم توی جمعی نشسته بودم ک فقط پدر بزرگم پسر خالم و عموی مادرم و خانوادم رو میشناختم در حال گپ و گفت بودیم ک ی ببر رو از شیشه پنجره دیدم ک بعدش از در اومد تو و من فرار کردم توی ی اتاق که یکی از مهمونا پشت به قبله داشت نماز میخونه ولی من توجهی نکردم وقتی ببر دنبال من اومد توی اتاق گردنش رو گرفتم و انداختمش روی زمین و گردنش رو گرفته بودم تا بلند نشه هرچی هم بقیه رو صدا میزدم کسی جوابمو نمیداد
سلام! خواب‌تان گویای نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه‌نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می‌کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ‌تر شوید و زندگی را تجربه کنید. گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. گویای سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید.
نویسنده نظر
۱ ماه پیش
ممنونم ازتون
مهران شوشتری
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم قیامت شده و چند تا ببر به سمت انسان های باقی موندهوحمله ور میشن و اونا رو قورت میدن و اون انسان ها هم تبدیل به ببر میشن.وقتی یکیشون منو قورت داد ازون دنیای تاریک و سیاه و ترسناک یک دفعه وارد یک دنیای زیبا و نورانی شدم که همه داشتن توش شادی میکردن.این بار دومه خواب قیامت میبینم و اینم بگم توی خوابم و خواب های دگ کاملا کنترلم دست خودمه و میدونم دارم خواب میبینم
سلام! خواب‌تان یعنی تحت سطح بالایی از استرس هستید. ممکنست در یک موقعیت، احساس آسیب‌پذیری یا بی‌یاوری کنید. به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. گویای الوهیت، آگاهی بیشتر و معنویت است. لازمست ارادت‌تان را درباره‌ی کسی یا موقعیتی مهم، بنمایانید. ممکنست استعاره‌ای از عقل باشد و کسی که باهوش است. اگر خواب‌تان روشن و نورانی باشد، می‌تواند گویای خوابی روحانی یا حماسی باشد. تعبیر دیگر: نشانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
زهرا
۱ ماه پیش
سلام خدمت شما، من دو تا تیکه خواب دیدم معمولا هم خواب هام این طوره، توی تیکه اول خواب دیدم یک جایی هستیم که اصلا عینی من تو واقعیت ندیدم اونجا رو یک حالت رستوران سنتی بود که در پشتش رو به یک مکانی سرسبز مثل باغ وحش باز می شد دفعه ی اول از اون مکان یک ببر حمله کرد و شوهرم رو گرفت توی خواب خیلی گریه کردم اما بعد مشخص شد که سالمه و خوب می شه اما توی خواب بعدی این اتفاق برای خودم افتاد جوری بود که من رفتم توی اون به اصطلاح رستوران اول قشنگ دور و بر رو نگاه کردم که یهو میخکوب ببری شدم که حواسش به من نبود خواستم فرار کنم که توجهش جلب شد و افتاد دنبالم منم دویدم بیرون و جیغ می کشیدم که فرار کنید ببره هم فقط دنبال من بود ولی خب شانسم گرفت توی خواب کشتمش لطفاً بگید معنیش چی می شه من خیلی از این حیوون می ترسم و اتفاقا خودش اومد به خوابم
سلام بر شما! خواب‌تان یعنی حس می‌کنید زیر بار فشار تصمیم‌ها و انتخاب‌هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می‌شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی‌تان هستید. نمادی از فقدان آزادی است. تعبیر دیگر: توانایی‌هایتان مورد توجه قرار نمی‌گیرند. احساس می‌کنید وجهی از روان‌تان اسیر شده است. ممکنست گویای هرج‌ومرج و گیجی باشد. شاید نیاز داشته باشید موقعیتی را در زندگی‌تان مرتب کنید. به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. در یک دوره‌ی شفا در زندگی‌تان هستید. نمادی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است. ادامه‌ی خواب‌تان از «جیغ» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
مانیا حکیم پور
۱ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم که خونه ی مادربزرگم هستیم و همه ی اعضای خانواده دور هم جمع هستیم به غیر از مامان خودم. یک دفعه متوجه اومدن یک ببر و یک پلنگ به داخل خونه میشیم.هیچ کدومشون باهامون کاری نداشتن و فقط تو خونه اینور و اونور میرفتن و سعی داشتن از در و دیوار و بالا برن‌. دست و پامونو گم کرده بودیم و نمیدونستیم چیکار کنیم ولی سعی نمیکردیم عکس العملی نشون بدیم که یه وقت بهمون حمله نکنن. تو همین حال یه دفعه مامانم زنگ زد بهمون و گفت سینی که مخصوص آوردن چای بود به طرز عجیبی شکسته و قراره همون موقع براش مهمان هم بیاد. برای همین گفت که به مادربزرگم بگیم یکی از سینی هاشو به مامانم قرض بده.ولی آخرش نفهمیدم که تونستیم اون ببر و پلنگ رو از خونه بندازیم بیرون یانه فقط اینو میدونم که بهمون حمله نمیکردن
سلام! خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. گویای خطری در کمین شماست و دشمنانی که می‌کوشند به شما آسیب بزنند. گویای تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. گویای مسأله‌ای است که نیازست درباره‌اش با مادرتان روبرو شوید. این مسأله به بخشی از روان‌تان مرتبط است که لازمست رهایش کنید.
رها
۱ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم ک با مادرمو خواهرم و یکی ک نمیشناختمش توی کشور لبنان بودیم روی تابلو زده بود لبنان من تاحالا اونجا نرفتم ما میخاستیم ماشین بگیریم کسی مارو سوار نکرد ک مجبور شدیم پیاده بریم شب بود رفتیم بالای ی سنگ بزرگی ک من ببرو دیدم میخاست ب مادرم حمله کنه ک بهش سنگ زدم دوباره اومد سنگای بزرگ تری زدم میخاستیم فرار کنیم که من از خواب بیدار شدم
سلام! خواب‌تان نشانگر عدم تعادل و هرج‌ومرج در زندگی فعلی شماست. در نتیجه، نشانگر آنست که نیاز به تغییر محیط دارید یا تمایل دارید از شرایط فعلیی که دارید، فرار کنید. نیاز به یک تغییر بنیادی در زندگی‌تان دارید. تعبیر دیگر: ممکنست احتیاج داشته باشید که وسعت دیدتان را تغییر دهید یا حس معنوی جدیدی را تجربه کنید. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف‌ها است. زندگی را با روشی مطمئن می‌پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی‌تان بیرونش کنید).
محمد
۱ ماه پیش
با سلام من خواب دیدم یک ببر زیبا در خانه ی ما بود و برای من بود ناگخان حیلی برافروخته شد و عربده میکشید و عصبانی بود من احساس میکردم درد داره بواش یواش جلو رفتم و رامش کردم تا اومد سمت دیگه خوابش برد من دنبال غذا مبگشتم تا بهش بدم
سلام! خواب‌تان یعنی لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
بدون نام
۱ ماه پیش
من یک بچه ببر اهلی دیدم که به من آسیبی به من نمی رسوند تعبیرش چیست
اول سلام! خواب‌تان بسیار ناقص است و ازین رو نمی‌توان تعبیر مستحکمی را برایش آورد؛ اما: خواب‌تان گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
امیرحسین
۱ ماه پیش
سلام من خواب دید داخل حیاط خانه ی مادر بزرگم یک گوسفنده فربه بسته شده است و یک ببر از آن محافظت می کند اون ببر بسته بود من داشتم با ببر صحبت می کردم بعد ببر به من حمله کرد و من سریع فرار کردم
تعبیرش چیست؟؟
سلام! خواب‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. گویای چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. نشانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام وقت بخیر
من خواب دیدم در یک مسیر که اطرافتم درخت و سرسبزی هم بود درحال دویدن بودم ولی خیلی تند نمیدویدم که یک دفه نفهمیدم چیشد مثله اینکه یک نفر فشارش بیوفته خوردم زمین ولی دستمو روی زمین گذاشتم که با صورت نیوفتم .بعد یه نفر که از کنارم ردمیشد ایستاد و حالمو پرسید و گفت اگه کمک لازم دارم کمکم کنه و من گفتم نه حالم خوبه . چند ثانیه ای روی زمین توی همون حالت بودن و به چگونگی رخ دادن این اتفاق فکر میکردم و بعد دوباره بلند شدم و دویدن ادامه دادم ...
تعبیرشو اگ لطف کنید .ممنون
سلام! خواب‌تان گویای پیشرفت‌تان در زندگی است. به عزم و انگیزه‌تان در پیگیری هدف‌هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف‌تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم‌گیری، عجله کنید.
Ramin
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید.

خواب دیدم با مادرم از جنگلی عبور میکنیم که یهو یه ببری میدوه و از کنار ما رد میشود تعبیرش چیست؟
سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: گویای جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست گویای این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
مهدا
۲ ماه پیش
سلام ببخشید من در خواب یک ببر راه راه دیدم که ایستاده بیرون از تراس و من مثل گربه اورا صدا میکنم مثل پیش پیش خودمان واو به من حمله میکند پدر و مادرم به من در رها یافتن از او کمک میکنند و خودم هم ضربه هایی به او میزنم از کسانی دیگر کمک می خواهیم در حالی که من از دستش نجات یافته ام و ترس بازگشت ان را داریم و او از لبه تراس اویزان است و در آخر چیز دیگری ندیدم و فکر کنم او رفته بود
سلام! خواب‌تان به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. نشانگر بی‌پناهی‌تان در یک موقعیت است. بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می‌کوشید راهی بیابید که این جنبه‌ی فراموش‌شده‌ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی‌تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید.
فاطمه
۲ ماه پیش
سلام
من امروز بعد از اذان صبح خواب میدیدم که دوتا بچه ببر خاکستری دارم و اونا رو از بچگی بزرگ میکنم تا تقریبا یه ببر بزرگ بشن و ببرا تو اتاقم بودن ولی کم کم حس کردم باید آزادشون کنم برای همین بردمشون تو حیاط خونه و بهشون توضیح دادم که دنیا خیلی جای بزرگیه و اگه بیرون زندگی کنن راحت ترن بعد به داداشم گفتم درو باز کنه و اون ببرا از در رفتن بیرون (اول خوابم خاکستری بودند و وقتی رفتن بیرون زرد بودن) و داداشم درو بست
سلام! خواب‌تان بیانگر ترس، وحشت، افسردگی، بیماری، تردید و سردرگمی است. ممکنست از لحاظ احساسی، حس دور ماندن، جدا افتادن یا جدا شدن بکنید. تعبیر دیگر: نمادی از فردیت شماست. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. هم دلالت بر مفهوم‌های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، نمادی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، بیانگر فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می‌هراسید یا ناتوانید. تمایل‌تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی‌تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع‌های فراوانی را تجربه می‌کنید.
مریم
۲ ماه پیش
سلام دوباره و ممنون بابت پاسخگویی شما
من ادامه ی خوابم رو از چراغ قوه میگم ما با چراغ قوه داشتیم اطراف رو نگاه میکردیم و شب بود که ببر دوباره اومد ما در یک حصار رو بستیم اما ببر قدرتش زیاد بود و اومد تو ما رفتیم داخل خونه ی پدربزرگم در باغ و یک دفعه صحنه اومد داخل خونه ی خودمون ببر تو خونه بود ما از در فرار کردیم توی حیاط و از پنجره نگاه میکردیم یک نفر که یادم نمیاد کی بود اومد و ببر رو باچاقو کشت من همش نگران بودم ببره دوباره زنده بشه و بخاطر همین مدام با چاقو بهش ضربه میزدم و همون کسی که ببر رو کشته بود سرش رو قطع کرد
سلام؛ خواهش می‌کنم! در ادامه: مسأله‌های خاصی را درباره‌ی خودتان مورد سؤال قرار می‌دهید. ممکنست بکوشید نور را روی افکار عمیق‌تر یا احساسات ناخودآگاهتان بیندازید (تا روشن‌شان کنید). نمادی از آگاهی ناگهانی، بینش و توانایی‌تان برای یافتن راهتان در موقعیتی است. بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. بیانگر ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. ادامه‌ی خواب‌تان از «حیاط» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
مریم
۲ ماه پیش
سلام و خسته نباشید
من در خواب یک ببر نسبتا بزرگ و راه راه رو دیدم که در باغ پدر بزرگم بود و همه ی خانواده هم بودن اون دنبال ما میکرد بقیه ی خانواده زود از یک حصار که اونجا کشیده بودن رد شدن و من و ببر اینور حصار موندیم ببر اومد دنبال من و من از درخت بالا رفتم و درخت خود به خود به طرف حصار خم شد و من تونستم برم اونطرف حصار پیش بقیه و ببر دیگه نتونست بیاد ما رفتیم داخل خونه ی پدربزرگم در باغ و شب شد با چراغ قوه داشتیم نگاه میکردیم که دیدیم ببر. دوباره داره میاد به سمتمون اول در یک حصار دیگه هم که اونجا بود رو بستیم اما نتونستیم و قدرت ببر زیاد بود بعد فرار کردیم داخل خونه ی باغ بعد یهو صحنه اومد توی خونه ی خودمون و ببره تو خونه بود من بیرون فرار کردم بعد یک نفر که یادم نمیاد کی بود اومد و ببر رو باچاقو کشت من همش نگران بودم ببره دوباره زنده بشه و بخاطر همین مدام با چاقو بهش ضربه میزدم و اون کسی که ببر رو کشته بود سرش رو قطع کرد ممنون میشم بگید تعبیرش چیه
سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. بیانگر دستیابی به هدف‌های شغلی‌تان و دستیابی به جایگاه بالاتر در زندگی است. سرعتی که از درخت بالا می‌روید، موازی سرعت دستیابی به این هدف‌ها خواهد بود. بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. ادامه‌ی خواب‌تان از «چراغ‌قوه» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
فرناز
۲ ماه پیش
سلام وقت بخیر.من خوابی دیدم که ممنون میشم درباره تعبیرش راهنمایی بفرمایید .
خواب دیدم که ببری قصد اسیب رسوندن به خانواده مون رو داشت .من توی خواب متوجه بودم که ذات دورو و تجاوز گری داره و البته چثه کوچک تری از ببرهای معمول داشت. پدرم هم کنارم بود . من چون متوجه شدم که این ببر در حال پیشروی واسه اسیب رسوندن به ما هستش ، چیزی رو برداشتم و به سمتش پرتاب کردم ، ببر کم کم اومد سمته من ، اول سگی مشکی که همراهمون بود رفت باهاش مبارزه کنه که نتیجه نداشت ، بعد پدر من تفنگش رو برداشت اما کار نمیکرد ، من در اون لحظه شجاعت زیادی احساس کردم که باهاش بجنگم ، یک دفعه این ببر ظاهرش تبدیل شد به یه مرد سرخپوست که قصد حمله به من رو داشت ، منم به تنهایی تا جایی که میتونستم با میزی بینمون فاصله انداختم و به تنش ضربه زدم و شکستش دادم .
سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر حس بی‌اهمیت بودن، بی‌یاوری و بی‌ارزشی است. شاید بیانگر این باشد که شما یا کسی در زندگی‌تان، نهاد متکبری دارد و نیازست درس عبرت بگیرد. گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی‌تان بیرونش کنید). نمادی از جنبه‌ی سایه‌وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر، نصیب‌تان شده و به شما نمایانده شده است و قادرید که نیت‌های حقیقی او را بفهمید و از آنها سر درآورید. بیانگر وحدت اجتماعی و ارتباطات خانوادگی است. نشانگر آشفتگی درونی است. جنبه‌ای از خودتان با جنبه‌ی دیگرتان دارد دعوا می‌کند. شاید بخش حل‌نشده یا تأییدنشده‌تان، برای اینکه حقش شنیده شود، در حال جنگیدن است.
گل یخ
۲ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم یه ببر سفید توی خونه کنارمه و دنبالم میاد ولی بهم آسیبی نمیزد و بعد بهش غذا دادم و سعی کردم ازم فاصله بگیره. و توی خواب بهم گفتن که اگه ازت مراقبت نمیشد تا الان خورده بودت. ممنون میشم تعبیرش کنید.
سلام! خواب‌تان بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم تو جنگل خانوادم اومسمتن و یک ببر رو میبینم و میاد سمتم من فرار میکنم اونم دنبالم بعدش وسط راه دیگه نمیتونه ادامه بده و من راحت میشم میرم پیش یک خانواده و در حال خوردن شام اون ببر دوباره میاد و من وقتی میبینمش در رو میبندم و از شرش خلاص میشم ممنون میشم بگید تعبیرش چیه؟
سلام! خواب‌تان بیانگر مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. تعبیر دیگر: بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. گویای مقبولیت شما یا دیگران است؛ همچنین نشانگر روابط بین فردی‌تان و اینکه چگونه در زندگی اجتماعی‌تان رفتار می‌کنید. زمانش رسیده است که تجربه‌های گذشته را منعکس کنید و به اشتراک گذارید.
mehdi
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ی ببر سیاه باهام رخ ب رخ شد داخل یه جایی مثل روستا بود بعدش ازش فرار کردم خودمو داخل یه زیر زمین کوچیک پنهون کردم بعدش همش دنبالم میگشت آخرش رفت خواستم ببینم تعبیرش چیه ممنون
سلام! خواب‌تان بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. نشانگر محدودیت است. لازمست قانون‌ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اجتماع، سادگی و سنت است. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، بیانگر احساس گناه است. تعبیر دیگر: به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. گویای امیال اولیه، تمایل‌های جانوری و نیازهای اولیه است. ممکنست استعاره‌ای از خفت یا خوار شدن باشد.
سینا
۲ ماه پیش
خواب دیدم در خانه عمه ام هستم سپس پسر خاله ام به دنبال من می آید (با ماشین خود ) سپس من می روم عقب بنشینم که پرنده خانگی او ( مرغ مینا) را می بینم.و مادر من به من می گوید شما بروید من می آیم بعد وسط را جای پسر خاله ام و شوهر خاله ام عوض میشود . و به جای مرغ مینا خاله ام می آید سپس موقع غروب بود که خاله ام گفت من دوست دارم روزی به کو برویم و عصرانه بخوریم من هم گفتم باشه راست میگویید . سپس خواب من تمام شد و خواب دیگری دیدم که خاله و پسر خاله به خانه ما آمدند و من گوشی ام را گم کردم به پسر حاله ام گفتم گفت اطلاعی ندارم برادرم گفت من برداشتم رفت آورد و داد من اورا تا اتاق خواب دنبال کردم و موقع برگشتن یک مرد فوق ترسناک دیدم که دویدم به سمت حیاط و تمام شد . (مهمان های ما حیاط نشسته بودند.) ممنون از شما
اول سلام! خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. خودتان را دستکم می‌گیرید و به دیگران اجازه می‌دهید اختیار را در دست گیرند. این ممکنست نتیجه‌ی عزت نفس یا خودباوری پایین باشد. بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. ممکنست واقعا چیزی را جای عوضی گذاشته‌اید و هنوز نفهمیده‌اید. ممکنست پیامی برایتان باشد که زندگی‌تان را تر و تمیز کنید و دوباره سازماندهی کنید. شاید فشار و شلوغی زندگی روزمره بشدت رویتان فشار آورده است. تعبیر دیگر: بیانگر فرصت‌های از دست رفته، روابط گذشته یا جنبه‌های فراموش‌شده‌تان است. ملاحظات شخصی‌تان درباره‌ی آنچه گم کرده‌اید، سرنخی برایتان خواهد بود که معنا و تعبیر عاطفی خواب‌تان را دریابید.
Mobina
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید..من دیشب خواب دیدم که پدرم ببری اهلی را به خانه اورده و دم در خونه نگه داری میکند من هم همش نگرانم که ببر اهلی نباشه و به خانه بیاد و به ما صدمه بزند و هرچه سعی میکند وارد خانه شود نمیگزارم..اگر میشه تعبیرش رو بگید ممنون.
سلام؛ ممنون! خواب‌تان از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر دشمنی بامروت و منصف است. از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان یعنی حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
Hedyeh
۲ ماه پیش
سلام از شبکه خوبتون ممنون
من دیشب خواب دیدم من و 2تا از دخترداییام با بچه ای که تازه برای دختردایبم به دنیا آمده و مادرم و خواهرم به یه جایی از بیرون رفتیم شبیه بیابان بود ولی مردم زیادی برای تفریح ان جا آمده بودند بعد من از دور یک ببر خیلی بزرگ دیدم به مامانم گفتم انگار که قراربود برگردیم خونه مامانم به تاکسی زنگ زده بود که من تا ببر و دیدم با خواهرم و بچه تازه به دنیا اومده وار تاکسی شدیم به محض وارد شدن ماشین شروع به دنده عقب رفتن بدون دستکاری ما کرد آقای راننده فقط داد میزد دنده روبکش واخر سر خواهرم دنده رو کشید
گیتونم تعبیرش و داشته باشم
سلام! خواب‌تان بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. نشانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. از شما سواری گرفته می‌شود. کسی دارد از شما سوءاستفاده می‌کند. تعبیر دیگر: مانع‌های بزرگی را بر سر راه هدف‌هایتان تجربه می‌کنید.
مریم
۲ ماه پیش
سلام
من دوبار خواب دیدم یه ببر یا پلنگ دنبالم میکنه و منم ازش فرار میکنم تو بعضی موقع ها میتونستم با یه وسیله ای بزنمش ولی دستم هیچ قدرتی نداشت اخرشم رفتم بالای یه سنگه بزرگ اونجا نشستم هراز گاهی دستشو مینداخت تا منو بگیره ولی نمیتونست لطف میکنین تعبیرشو بگین؟
سلام! خواب‌تان نمادی از قدرت، وحدت و باورهای تسلیم‌ناپذیر است. می‌کوشید هویت‌تان را شناسایی کنید و توسعه دهید! بخشی ازین کوشش، آگاه کردن ضمیر ناخودآگاه و افکار سرکوب‌شده‌تان است. گویای سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. نشانگر خطری در کمین شماست و دشمنانی که می‌کوشند به شما آسیب بزنند. بیانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست. به یکی از بلندترین هدف‌هایتان رسیده‌اید. هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد!
مومن
۲ ماه پیش
سلام .وقت بخیر .من خواب دیدم توی خونه قدیمی مادربزرگم بودم که یه پسر بچه خیلی خوشگل اومد تو و من بعد از حرف زدن باهاش متوجه شدم دنبال مادرش میگرده خواستم برم مادرشو پیدا کنم که تا در وباز کردم دیدم یه ببری به زور میخواد بیاد تو و من مقاومت میکردم که بیاد و از طرفی این پسر بچه اومده بود نزدیک در و انگار میخواست بره بیرون و میگفت بذار ببره بیاد تو و من میترسیدم بچه لای در گیر کنه و آسیب ببینه و مدام پسش میزدم و یه پسر بچه کوچولو دیگه هم با اون ببری که بیرون در بود در و هول میداد که بیان تو و نمیذاشت من در و ببندم بعد یهو دیدم یه ببر دیگه توی اتاق کنارم ایستاده و داره سعی میکنه کاری کنه که اون یکی هم بیاد تو .من بعد از کلی تلاش مانع از ورود اون ببر شدم و در و محکم نگه داشتم چون تا ولش میکردم در باز میشد و میخواستن به زور بیان تو و با وجود اینکه پدر و مادر و اعضای فامیل هم بودن ولی هیچ کمکی بهم نمیکردن و خودم تنهایی سعی میکردم مانعش بشم .بعد مثل اینکه مدتی گذشت و اون پسر بچه رو دیدم بهش گفتم وقتی داشتی میرفتی پیش خانوادت اون ببر اذیتت نکرد و اون گفت نه اون خیلی هم باهام مهربون بود .تعبیر خواب من چیه؟
سلام؛ همچنین! خواب‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان است که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. نمادی از انرژی، کوشش، تشویق و انگیزه است. حرکتی تازه برای موفقیت در زندگی دارید. همچنین در نظر بگیرید که چگونه ممکنست شما یا کسی در زندگی‌تان ساده‌لوح باشد.
زهره
۲ ماه پیش
سلام روزتون بخیر
من طرفای ۷صبح خواب دیدم که تو خونه پدرم پشت پرده یه چیزی تکون میخوره فکر کردم گربه است ومنم ازش میترسیدم.تو خونه بیان کردم وبچه خواهرم که اطلاع نداشت رفت سمتش.یه دفعه یه ببر سفید ازپشت پرده پرید ودوئید سمته مادرم وانگشتای مامانمو گاز گرفت منم زبونم بند اومده بود ونمیتونستم کمک بخوام ولی یهو زبونم باز شد وکمک خواستم ورفتن ومادرمو کمک کردن وببر واسیر کردن ولی انگشت های مادرم تمام جای دندون های ببر زخم کرده بود وبدجور بود.تعبیرش چیه؟؟
سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است.
ملیکا معصومی
۲ ماه پیش
با سلام
بنده خواب دیدم مادرم توله ببری خریده و به خانه آورده طی چندین روز آن توله ببر بزرگتر شد ولی هنوز هم زاهری بچه گانه داشت و رنگ آن قهوه‌ای بود روزی مادرم به مسافرت میرود و من از آن ببر مواظبت می کنم در خوابم همش در حال جنگو جدال با آن توله ببر هستم تا آن رو به داخل قفس بفرستم و به دلایلی مانند وجود شارژ گوشیم و چیز های اینطوری آن ببر را له داخل قفس نمیبرم و بعد از برداشتن وسیله دوباره جنجال با ببر شروع میشود تا ببر کف دستم را گاز میگیرد و از دستم هیچ خونی نمیاید و دوباره با توله ببر کلافه شروع به جنگ وجدال سر فرستادنش به قفس شروع میشود ممنون میشم تعبیر خوابک را به من بگویید
سلام! خواب‌تان بیانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه‌کاری و شخصیتی مادی است. بیانگر خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه‌تان برگردید. بیانگر آسیب‌پذیری‌تان درباره‌ی مسأله‌ای یا احساسات حل‌نشده است. ممکنست، گرفتار مسأله یا مانعی شوید. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
ایدا
۳ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید
روز بخیر
من خواب دیدم که تو حیاط خونه مون یه ببر قهوه ای خطی داریم.. جثه ش هم مثل واقعیت خودش بزرگ بود.. تقریبا اهلی هم بود نزدیکش میرفتم کاریم نداشت.. بابام تازه اورده بودش اما من داشتم میگفتم بابا غذا نخورده وحشی نشه یوقت
اونم گفت نه اهلیه.. گفتم خب بابا یه روزه اینو اوردی ولی غذایی بهش ندادیم باید براش گوشت ببریم بخوره.. هرطورم اهلی باشه غذا بهش نرسه ممکنه به خودمون حمله کنه و بخوره
بعد بابام حرفم تایید کرد منم رفتم بهش غذا بدم ک همونجا بیدار شدم
ممنون میشم بگید تعبیرش چیه
سلام؛ ممنون؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه‌کاری و شخصیتی مادی است. بیانگر خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه‌تان برگردید. بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام
روزتون به خیر و سلامتی
من خواب دیدم یه ببر جوان با رنگ طبیعی خودش در دریای مازندران در حال شنا کردن هست و لبخند میزنه و من هم در ساحل از دیدنش شاد شده بودم و ذوق میکردم و به همه با انگشت نشونش میدادم بعد فکر کنم اومد تو ساحل بدون هیچ آزاری و من هم شاد بودم نه شادی خیلی زیاد و خنده و این حرفها در دلم شاد بودم
البته لازم به ذکر هست که محل زندگی خودم کنار دریای خزر هست
با تشکر
پیشاپیش از پاسخگویی شما سپاسگزارم
سلام بر شما؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام مادرم خواب دیده که من بچه ببری بسیار سر زنده دارم که بر روی پایم نشسته و من میگویم او بچه ببر مال من است که از کوددکی ان را بزرگ کرده ام ولی مادرم بچه ببری بی حال دارد تعبیرش چیست
سلام! خواب‌تان بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
مونا
۳ ماه پیش
در خواب دییدم بچه ببزری دارم که به هر طرف می دود وکنار من می آید و من می گویم این ببر من است که از کودکی آن را بزرگ کرده ام
اول سلام! خواب‌تان بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
مریم
۳ ماه پیش
من تو خواب دیدم یه ببر با فاصله تقریبا زیاد وایساده بود و بدون هیچ عکس العملی فقط منو نگاه میکرد . من هم سریع فرار کردم و رفتم تو خونه . به بقیه گفتم که بیان کمک که بگیرنش اما وقتی اومدیم بیرون هرچی گشتیم نبود و همه فکر میکردن من دروغ گفتم .
اول سلام! خواب‌تان یعنی خود را گناهکار می‌دانید. از قبول مسئولیت کارهایتان خودداری می‌کنید؛ بجایش، تمایل دارید نقش قربانی را بازی کنید. تعبیر دیگر: نشانگر احساس گناه شدید است. همچنین ممکنست به این معنا باشد که نسبت به خودتان و انتخاب‌هایتان احساس شک دارید. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. تعبیر دیگر: امیدوارید کسی به شما بیشتر توجه کند. ممکنست بیانگر اضطراب یا غرور باشد. تعبیر دیگر: بخاطر کارها و رفتارتان، حس می‌کنید که زیادی زیر ذره‌بین هستید. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است.
Fateme
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم که پشت یک دیوار خیلی کوتاه هستم و یک ببر واقعی داره بهم نزدیک میشه و من ترسیدم.بعدش یه کتاب جیبی تو دستم دیدم و حسم این بود که این کتاب قرآن هست و دستم رو دراز کردم و روبروی خودم گرفتمش مثل اینکه بخوام با اون از خودم دفاع کنم و میدویدم.بعدش یهو اون ببر که اولش واقعی و ترسناک بود یه حالت عروسکی و فانتزی به خودش گرفت و از چیزی ترسید و فرار کرد.ممنون میشم تعبیرش رو بگین
با تشکر
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر محدودیت، مانع‌ها و حد و مرز است. مانعی وجود دارد که جلوی پیشرفت‌تان را می‌گیرد. تعبیر دیگر: خیلی به عادت‌ها و شیوه‌ی فکری قدیمی‌تان خو گرفته‌اید. حس می‌کنید گیر کرده‌اید. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. نشانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! نمادی از حقیقت، اعتقاد، الهام و دانش است. به دنبال نوعی راحتی هستید. ممکنست به نظام اعتقادی بنیادی‌تان نیز اشاره کند. شاید لازمست بیشتر به «قرآن» مراجعه کنید. گویای سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد.
ستی
۳ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم تو ی استان مازندران توی یک خونه هستم که در خونه باز هستش و یه دفعه یک ببر نوجوان نه کودک نه بزرگ اومد تو ببز سیاه بود البت ه خوب نفهمیدم ببر بود یا پلنگ .
من دویدم سمت اتاق و رفتم تو اتاق ببر سیاه هم دنبالم اومد من داداشم رو فراری دادم ولی ببر زانوی منو گاز گرفت اصلا درد نداشت .انگار که رام شده بود فقط می خواست بازی کنه منم اومدم باهاش عکس بگیرم که گذاشتنش تو قفس خیلی کوچیک.
ممنون می شم اگه تعبیر خواب منو بگید :)
سلام! خواب‌تان بیانگر خطری در کمین شماست و دشمنانی که می‌کوشند به شما آسیب بزنند. بیانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌ترش، به معنای قدرت و زیبایی هستند. احساسی که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک ازین معناها را داراست. تعبیر دیگر: بیانگر احساسات سرکوب‌شده است که در آستانه‌ی لبریز شدن هستند. گویای آسیب‌پذیری‌تان درباره‌ی مسأله‌ای یا احساسات حل‌نشده است. ممکنست، گرفتار مسأله یا مانعی شوید.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم ی دختره تو خونمون ی ببر خیلی کوچیک سفید نگه داشته خیلی کوچیکه اندازه ی موشه و بهش هویج میده میخوره
نمیدونم چرا همچین خوابی دیدم ولی جالب بود
بعد درمورد کسی ک دوسش دارمم دیدم ک تو ی هتل منتظرشم دوستامم هستن
بعد اومد انقد خوشحال شدیم از دیدن هم
اخه در واقعیت کات کردیم چن ماهه
سلام! خواب‌تان بیانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر خصلت‌های زنانه‌ی شخصیّت‌تان می‌باشد. فراوانی و باروری است. ممکنست نمادی از فریب باشد. بیانگر حس بی‌اهمیت بودن، بی‌یاوری و بی‌ارزشی است. شاید بیانگر این باشد که شما یا کسی در زندگی‌تان، نهاد متکبری دارد و نیازست درس عبرت بگیرد. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. گویای حالت ذهنی تازه یا تغییر در هویت شخصی است. نوعی تحول را در دست دارید و لازمست از عادت‌های قدیمی‌تان جدا شوید و طرز فکر قدیمی‌تان را رها کنید. لازمست موقت از زندگی روزمره‌تان فرار کنید. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر فقدانی در هویت شخصی‌تان باشد.
شادی
۳ ماه پیش
با سلام خواب دیدم در یک جای تاریک ببرهایی کرم رنگ اندازه گربه خوابیده بودند و من آنها را ندیدم و ناگهان آنها را لگد میکنم و آنها بیدار می‌شوند و قصد حمله دارند.
سلام! خواب‌تان به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
عرشیا
۳ ماه پیش
سلام
در خواب دیدم که رفتم و یک ببر طلایی بالغ خریدم و آوردمش خونه و به اون محبت میکردم و اون هم منو دوست داشت
بعد دیدم که تو حیاط خونه دو تا اسب به ببر من حمله کردن و دارن زخمیش میگنن و دو نفر که نمیشناسمشون به ببر من کمک میکنن تا نجاتش بدن،شاید مسخره به نظر برسه ولی بعد از یه مدت که حالش خوب شد ببره تبدیل به انسان شد و براش جشن گرفتیم و ادمهای زیادی براش کادو آوردن
ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگین ،با تشکر
سلام! خواب‌تان بازتاب پاداش معنوی، غنا، پالایش و پیشبرد محیط پیرامون‌تان است. بیانگر عزم و اراده و ماهیت سرکش شماست. نمادی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. بیانگر انرژی فیزیکی قوی است. لازمست نیروهای وحشی درون‌تان را رام کنید. تعبیر دیگر: لازمست کمتر متکبر باشید و ’از خر شیطان پایین بیایید.‘ بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. گویای نیازهای احساسی‌تان یا اشتیاق غریزی‌تان است. در زندگی‌تان، تعادل وجود ندارد.
شادی
۳ ماه پیش
سلام خوابم بصورت منقطع یادم میاد. در خواب دیدم که گردن یک خرس قهوه ای که قدش نصف قد من است را میفشارم بعد در آن مکان که نمی‌دانم کجا بود را میبندم و خرس بیرون می ماند. همچنین در یک جای تاریک ببرهایی کرم رنگ اندازه گربه خوابیده بودند و من آنها را ندیدم و ناگهان آنها را لگد میکنم و آنها بیدار می‌شوند و قصد حمله دارند.
سلام! خواب‌تان بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید یا احیا (رستاخیز) است. خرس، نمادی از چرخه‌ی زندگی است. ممکنست دستخوش یک دوره‌ی درونگرایی و تفکر باشید. بویژه اگر خرسی را در خانه‌ی مادربزرگ‌تان ببینید، یعنی مادربزرگ‌تان در زندگی‌تان، اثرگذار است. بیانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه‌کاری و شخصیتی مادی است. بیانگر خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه‌تان برگردید. نمادی از انرژی، کوشش، تشویق و انگیزه است. حرکتی تازه برای موفقیت در زندگی دارید. همچنین در نظر بگیرید که چگونه ممکنست شما یا کسی در زندگی‌تان ساده‌لوح باشد. رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. بیانگر ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. ادامه‌ی خواب‌تان از «ببر» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
حمید
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم خرس بزرگی به من وپسرم حمله کرده و من با شمشیری که داشتم سعی میکردم اونو از خودم و پسرم دور نگه دارم که ناگهان ببری به خرس حمله کرد اونو فراری دادو بدون اینکه به ما نگاه کنه روی زمین نشست
سلام! خواب‌تان بیانگر آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. از سوی دیگر، دیدن پسرتان، ممکنست اهمیتی نداشته باشد و بسادگی، آینه‌ی زندگی‌تان باشد. بیانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل‌نشده‌ی شماست. احساس می‌کنید گیر کرده‌اید. شاید در موقعیتی تهدیدکننده، مانع گیج‌کننده یا رابطه‌ای کنترل‌کننده هستید. باورها و احساسات‌تان را نسبت به کس دیگری می‌نمایانید. با دفاع کردن ازین شخص، باورهایتان را منحرف یا تضعیف می‌کنید. شاید آماده نیستید که با احساسات‌تان مواجه شوید. تعبیر دیگر: گویای قدرت، جاه‌طلبی، ماهیت رقابتی، قاطعیت و قدرت است. به دنبال این هستید که به موقعیت، وجهه، اختیار و امتیاز بچسبید. نشانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
پرهام
۳ ماه پیش
سلام من در خواب دیدم که در باغی سرسبز و زیبا با خانواده مشغول تفریح و استراحت بودیم و من از در باغ خارج شدم و زمانی که برگشتم دیدم که یه ببر بنظر ناراحت و غمگین در جلوی در باغ نشسته و ارام بود ولی من از اون ترسیدم و مسیرم رو عوض کردم و از یه نحوه دیگه وارد باغ شدم و ببر هم بعد چند دقیقه رفت شما تعبیر اون رو میدونید لطفا؟
سلام! خواب‌تان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید!
احلام
۳ ماه پیش
سلام . خواب دیدم یک ببر مرا بغل کرد ومن هم از آن فرار نکردم. دوستم خواست من را از ببر جدا کند ولی من از دوستم خواستم که مرا نکشد . واز آن به بعد شیر همراه من می آمد به هر جا که می رفتم.
سلام! خواب‌تان نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. لازمست در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس‌تان باشد). بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
Far
۳ ماه پیش
سلام امیدوارم خواب منم تعبیر کنید. ساعت ۵:۵۸ پاشدم ،خواب دیدم با دخترخالم توی حیاطیم یهو سرمو برمیگردونم میبینم یه ببر که خیلی خیلی بزرگه (خیل بزرگ بود خیلی)روی درو دیوار حیاط دراز کشیده .بهش گفتیم بریم ب بقیه بگیم.رفتیم ۵ نفربودین توی اتاق جمع شدیم (خونه ایم ک توش‌بودیم هیجوقت توش نبودم تاالان.ی تفنگم بود.درو بستیم .یهوببره اومد هی پنجولشو رو درمیکشید.داییم ی تیر زد ولی نخورد ب ببر.ولی ول کرد و رفت.اومدیم بیرون(چندنفرهم بیرون بودن هی میگفتن زنگ میزنیم اتش نشانی جواب نمیدن.اونام از بیرون مراقبممون بودن.)رفتیم دیدیم ببر نیست. رفته و ول کرده . اینم بگم توی شرایط مساعدی نیستم. اتفاق افتاده و تصمیمو گرفتم و ردش کردم. خیلی دوست دارم بدونم تعبیرش چی هست.
سلام! خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. گویای چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. خودتان یا دیگری را بالا می‌بینید. ممکنست تمایل داشته باشید که در موقعیت یا رابطه‌ای، تسلط یابید و چیره باشید. نشانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. بیانگر ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. هدفی مشخص‌شده دارید و می‌دانید هدف‌تان در زندگی چیست. برنامه‌هایتان درست طبق هدف است.
فاطمه
۳ ماه پیش
خواب دیدم با ببر پشت یک میز نشستیم و من زبان ببر را می فهمم و داریم باهم معامله میکنیم انگار ببر جایی چیزی رو گف که ثروت زیادی بدستمون بیادبعد ببر رو داخل ی اتاق گذاشتیم و رفتیم انگار بدست اورده بودیم برگشتیم میخاستیم سر ببر رو ی جورایی کلاه بزاریم بریم بعد از دلمون نیومد اونم با ما همگام شد میشه لطفا تعبیر این خواب را بفرمایید
ابتدا سلام! خواب‌تان بیانگر وحدت اجتماعی و ارتباطات خانوادگی است. نشانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
نسترن
۳ ماه پیش
سلام , سوالی داشتم
فرمودید تعبیر خواب ببر نماد دشمن قوی و مهربان است
یعنی چه ؟
دشمن مگه مهربان میشه؟
اگه توی خواب ببینیم ببر رو
ببر نماد چه تیپ شخصیتی از انسان ها هست ؟؟
سلام! بخشی از کل تعبیرتان بوده است و اینکه دشمنی باشد، یک احتمال است؛ اما اینکه دشمنی قوی و مهربان، همانند ضرب‌المثل دوستی خاله‌خرسه می‌باشد که از روی نادانی با شما دشمنی شود.
Paria
۳ ماه پیش
با سلام
من در خواب دیدم که یک بچه ببر را در آغوش دارم که با نوازش من به خواب می رود. در بیداری هم شیطنت و بازیگوشی دارد. به قدری آرام و دوست داشتنی بود که گویی یک حیوان خانگی است.
ممنون میشم بفرمایید تعبیر آن چیست.
سلام! خواب‌تان بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
سمت
۳ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم یک ببر سیاه خیلی بزرگ حمله کرد و مردم همه از ترسش رفتن تو خونه ها و ۶یچ کس جرات بیرون اومدن از خونه رو نداشت. من هم یه جورایی به مردم کمک می کردم برای فرار
سلام! خواب‌تان یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید.
ببرسفید
۴ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید. من خواب دیدم با مادرم روی یه سکو وایسادیم(البته افراد دیگه ای هم بودن)و مشغول تماشای یه ببر سفید بودیم که زخمی شده بود و خونش آبی بود.مادر من یه استکان دستش بود و به نظرم اومد آب استکان رو روی زمین ریخت.توجه ببر به ما جلب شد و به سمت پای مادرم حمله برد.من به سمت طرف دیگه ای رفتم تا از اونجا خارج بشیم.دیدم مادرم تکون نمیخوره و ببره وایساده کنار پای مادرم و هنوز گاز نگرفته.دست مادرم رو کشیدم بیاد اینور که ببره پاشو گاز گرف و پاش تو دهنش بود.هرکاری میکردم نمیتونستم پاشو از دهن ببر دربیارم.به جاش دست خودمو گزاشتم که پای مامانم آزاد بشه.و هرچقدر تلاش میکردم تا دستمو ول کنه بدتر دهنشو میبست.تسلیمش که شدم دیگه دردی حس نکردم و از حالت خواب اومدم بیرون.تعبیر این چیه؟
سلام؛ خواب‌تان یعنی به یکی از بلندترین هدف‌هایتان رسیده‌اید. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است.
دلارام
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یه توله ببر خیلی قشنگ با رنگ ملایم و زیبا دارم.خیلی اهلی و مهربون بود با دست خودم بهش غذا میدادم و نوازشش میکردم. صدای خرخر و جویدن غذاشو که میشنیدم یکم میترسیدم که نکنه یه وقت به منم حمله کنه اما در کل از داشتنش توی اون شرایط بسیار خوشحال بودم.ضمنا در خونه ی بزرگ و پر از مهمان و جواهرات آبی رنگ زندگی میکردم توی خواب. تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟
سلام؛ خواب‌تان نمادی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه‌ی فعلی‌تان درگیر عادت است. بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. گویای موقعیت و حس ارزشمندی و ارزش شخصی شماست. نمادی از دانش، هویت و هر ویژگیی است که در زندگی‌تان گرانبهاست. بر اهمیت غنای روحی-روانی تأکید می‌کند. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. بیانگر حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل‌تان را برای گریختن ابراز می‌کنید. ممکنست نمادی از راهنمای معنوی و خوشبینی‌تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید.
محمدی
۴ ماه پیش
ببخشید من خواب دیدم که یک ببر سفید از پشت خانه ی مامانم ( خانه ی مامانم در روستاست و یک حیاط خیلی بزرگ دارد ) میاد و من جلوی درب ورودی ایستادم از دور شروع به حمله میکنه و کتوجه میشم که با من کاری نداره ومستقیم به اتاق برادرم میره
سلام؛ خواب‌تان بیانگر محدودیت است. لازمست قانون‌ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اجتماع، سادگی و سنت است. گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید.
محمد
۴ ماه پیش
با سلام خواب دیدم ببر بزرگی تعقیبم میکرد رفتم بالای تنه درختی که منو نگیره ولی ول کن نبود ..بعدش چن روز تو جنگلی بودم ببری دیدم اولش تو خواب ترسیدم ولی ایندفعه کاری با من نداشت حتی سوارش شدم ..تعبیرش چیه ...مدتیه خواب حیوانات درنده زیاد میبینم
سلام؛ خواب‌تان بیانگر خشم ابرازنشده و تأیید-نشده‌ی شماست که به صورت آن جانور نمایانده می‌شود. تعبیر دیگر: ممکنست از ترس یا انگیزه‌ی قدیمی و اولیه‌ای، فرار می‌کنید. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. گویای دستیابی به هدف‌های شغلی‌تان و دستیابی به جایگاه بالاتر در زندگی است. سرعتی که از درخت بالا می‌روید، موازی سرعت دستیابی به این هدف‌ها خواهد بود. بیانگر مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید.
Amir
۴ ماه پیش
سلام وقت بخیر
من خواب میدیدم که کنار خیابون یک ببر یا شیر نتونستم متوجه بشم که شیره یا ببر که جسته بزرگی هم داشت نشسته بود و به محض اینکه منو دید شروع کرد دنبالم دویدن من اصلا ازش نمیترسیدم ولی فرار میکردم و یه جایی که راه خیابان عوض میشد مثل دوربرگردان اونو غال میگذاشتم و مثل اینکه گیم اور بشم دوباره همون اتفاقا برام تکرار میشد و بعضی اوقات مردمی هم بودن ولی فقط چشمش که به من میوفتاد دنبالم میکرد و یکسری همونطور که فرار میکردم وارد یک مکان عمومی و پاساژ شدم اونجا گمم کرد . وبعد دوباره خودمو توی اون خیابان دیدم اینبار موقعی بهم حمله ور شد یک گلوله به سرش شلیک کردم و مرد ...
تعبیرشو اگ لطف کنید
سلام؛ خواب‌تان نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. گویای سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: بیانگر صرفه‌جویی است. گویای احساسات تهاجمی و خشم پنهان‌تان نسبت به یک فرد خاص است. ممکنست می‌کوشید ایشان را برای چیزی، مقصر جلوه دهید.
یارا
۴ ماه پیش
من خواب دیدم ببری خیلی بزرگ با دندان های بزرگ د تیز با زنگ زرد و رگه های مشکی روی پوستش ناگهان طاهر شد و ما در حال فرار بودیم که به ناچار درمکانی قایم شدیم ولی بعد من از پشت شیشه ادم هایی رو دیدم که در خیابون به من اشاره میکردند که ببر در طبقه بالا روی سقف راه میرود و بعد وارد اتاق شد و زنی که با ما بود و نمیدونم مادرم بود یا زنی ناشناس را خورد و کبد ان را کنارمن گذاشت و رفت
خواب‌تان بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، بیانگر احساس گناه است. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
Mehdi
۴ ماه پیش
سلام‌ من خواب دیدم ک بچه‌ای تو بغلمه و دارم میدوئم اول به یه موجود فلج برخوردم ک میخواست بچه‌رو ازم بگیره دستاش زیاد بودن و وقتی اونُ رد کردم دیدم یه ببر بغل جاده دراز کشیده و پشتش به منه هیچ عکس‌العملیم نشون نداد یعنی ندید منُ و من رد شدم
خواب‌تان مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی‌تان را در آغوش کشیده‌اید؛ بخشی که حس می‌کردید وابسته‌تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. به عزم و انگیزه‌تان در پیگیری هدف‌هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف‌تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم‌گیری، عجله کنید. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
سپیده
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم ببر و گوزن شاخ دار جفت هم دیگن یعنی حیوون اهلی و وحشی باهم بودن بدون اینکه ذره ای بهم اسیب بزنن چه تعبیری میتونه داشته باشه؟؟
خواب‌تان بیانگر هشدار، مردی، جنسیت مردانه و تهاجمی بودن است. گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
ارین
۴ ماه پیش
با سلام من خواب دیدم به ببری تبدیل شدم و خیلی هم بزرگ بودم واینکه میخواستم بدونم تعبیرش چیه باتشکر
خواب‌تان بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
مرضیه
۴ ماه پیش
دیشب خواب دیدم توی حیاط خونه مادربزرگم یه بچه ببر به ارومی گوشه دیوار ایستاده بود و من میترسیدم و داشتم اونو با دست نشون بقیه خانوادم میدادم ولی بقیه خیلی اروم و ریلکس بودن و بهم میگفتن اروم باش فکر کنم حتی قبلش مامانشو دیدم از دور بهم زل زده بود ولی باهام کاری نداشت بعدشم ول کرد رفت
خواب‌تان بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. لازمست به فرد یا چیز خاصی توجه شدیدتری کنید. ممکنست به شما روش حل مسأله را در زندگی‌تان بنمایاند. گویای قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید!
محدثه
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که با ببر بازی می‌کنم و حیلی دوستش دارم و بهش آب و غذا میدم و اون ببر هم با من خیلی خوب بود ببر معمولی بزرگ نارنجی و خیلی هم مهربون خودشو لوس می‌کرد
خواب‌تان به این اشاره دارد که تمایل دارید خلاف هنجارهای جامعه پیش روید و قانون‌های قراردادی را نقض کنید. خلاقیت محدودنشده‌ای را می‌نمایانید. تعبیر دیگر: یعنی همه‌اش کار می‌کنید و اصلا بازی نمی‌کنید (تفریح نمی‌کنید). لازمست استراحت کنید و زندگی را کمی راحت بگیرید. همچنین یعنی، چیزها را به حد کافی جدی نمی‌گیرید. لازمست با واقعیت روبرو شوید. بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. ممنون از دقت در انشایتان!
علیرضا
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یک حسوان که شبیه به گربه بود دارد صورت دوستم را میبوسد من جلو رفتم و دیدم ببر است و ناگهان شروع به دنبال کردن من کرد . خانواده او در طرفی یودند . من یدون اینکه انها زا ببینم به سمتشان رفتم و این کارم ببر را عصبانی تر کرد .
خواب‌تان بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. همچنین بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. تعبیر دیگر: هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد!
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یه ببر میخواد بهم حمله کنه منم جلوش واستادم تا میاد جلوبه جای اینکه بهم حمله کنه منو بغل می‌کنه صورتمو لیس میزنه منم بغلش میکنم بهم اجازه میده که پشتش سوار بشم من با خودش به این طرف اون طرف می‌بره ببر خیلی خوشگل و بزرگیه هم بود لطفاً بگید تعبیرش چی میشه
خواب‌تان بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
سمیرا نبوی
۴ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم یک حیوون شبیه یک سنجاب تو قفسه کتابمه بعد ادای اینو دراوردم که بل تفنگ میزنمش بعد سنجابه فریب خورد خودشو انداخت بعد رفتم برش داشتم یه دفه دیدم بچه ببره خیلی خودشو کش و قوس داد و سعی کرد از دستم دربیاد ولی نمیتونست بعد گرسنش شد من نمیخواستم اذیت شه ولش کردم رفت تو کمد لباسم یه گربرو از لای چوب لباسیا شکار کرد میخواس بخوره گفتم نه تو خونه نخورش درو باز کردم رف جلو در نشست که بخورش دلم برای گربه سوخت ولی گفتم ببر مهم تره که از گشنگی نمیره
ممنون از شما
خواب‌تان یعنی چیزی را احتکار می‌کنید (انبار می‌کنید). چیزها را زیادی نگه می‌دارید و لازمست بیاموزید رها کنید، برود. از سوی دیگر، یعنی لازمست زمان و انرژی‌تان را اندوخته کنید. تعبیر دیگر: کوشش‌های خالی و بی‌ثمر را دنبال می‌کنید. زمانش رسیده است که تسلیم این رابطه‌ای که پایانش مرگ است یا پروژه‌هایی که سودآور نیستند بشوید (بذاریدشان کنار)! همچنین بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. در جایی در زندگی‌تان، خودمختاری و استقلال ندارید. تعبیر دیگر: حاضر به شناخت قدرت زنانه‌تان نیستید.
ali
۵ ماه پیش
سلام- چند شب پیش خوابی دیدم که دختر مورد علاقه من با مادرش خانه ما هستند و دختر به من می گه تا آخرش هستی و من هم می گم هستم. میگه قول میده می گم قول می دم. بعد کنارم میشینه یک کلاه مشکی می گذاره سرش و می گه چطوره من هم می گم قشنگ. این ظاهرا معنی خوبی داره ولی در واقعیت خانواده و دختره نسبت به من نظر خوشی نداره. لطفا در تعبیر خواب کمکم کنید.
خواب‌تان نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید.
م
۵ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر من خواب چند بچه ببر را دیدم به طوری که یکی از آن ها شاید فقط چند روزه بود .همچنین در خوابم بچه فیل هم حضور داشت ، میشه لطفا تعبیرشو بگید؟
خواب‌تان بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. همچنین یعنی لازمست صبورتر باشید و دیگران را بیشتر درک کنید؛ یا شاید یک خاطره‌ایست که خیلی وقت است حفظش کرده‌اید. لازمست گذشته را رها کنید. نماد قدرت، نیرومندی، سرسپردگی و عقل است. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد.
پیمان
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم البته 11 صبح
خواب‌تان را تعریف کنید!
امید
۵ ماه پیش
سلام،خواب دیدم با دختر کوچکم و دوستم در منزل هستیم ناگهان از داخل کمد سگ یا گربه بیرون امدند سپس یه ببر بیرون امد من به دوستم گفتم دخترم رو بگیر و جای امن ببر، این ببر دنبال منه، و به سمت من حمله کرد و هر جا میرفتم دنبالم میامد و قصد کشتن من رو داشت، در اخر با هم رو به رو شدیم و با اسلحه ای که نمیدونم از کجا اومد ببر رو کشتم، ببخشید تعبیر خواب من چیه؟ با توجه به اینکه دومین بار در دو ماه می باشد خواب ببر میبینم
خواب دیدن دخترتان، بیانگر رابطه‌تان با او و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایاند. اگر دختر ندارید، نمادی از جنبه‌ی زنانه‌تان است. دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. کمد رخت، نمادی از چیزی در زندگی‌تان است که پنهان نگه داشته‌اید. این ممکنست بیانگر فاش کردن رازهای نهان‌تان باشد که از کمد بیرون می‌آیند. همچنین، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که پنهان می‌کنید. ممکنست به خود صمیمی‌تان یا خود کودکی‌تان اشاره داشته باشد. لازمست این احساسات را مجدد ارزیابی کنید و آنها را در زندگی روزمره‌تان، هم دور بیندازید و هم دخیل کنید. دیدن ببر، بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که لازمست نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. اینکه مورد حمله‌ی ببر قرار می‌گیرید، به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. اینکه ببر را می‌کشید، یعنی بر ضد غریزه‌تان یا احساسات درونی‌تان عمل می‌کنید.
Foad. Raz
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که به یک ببر قهوه ای تبدیل شدم و همراهم یک ببر سفید ماده بود که از یه چیزی شبیه یک اژدهای بزرگ فرار میکردیم میخواستم بدونم تعبیرش چیه خیلی ممنون میشمم.
خواب دیدن اینکه ببر شده‌اید، بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. قهوه‌ای، بیانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه‌کاری و شخصیتی مادی است. بیانگر خاک و زمین است. نیاز دارید به اصل و ریشه‌تان برگردید. دیدن اژدها، بیانگر خواست قوی‌تان و شخصیت آتشی‌مزاج (مهیج) شماست. تمایل دارید تحت تأثیر شور و اشتیاق خویش باشید (هرجا شور و اشتیاق‌تان شما را می‌کِشد، بروید!) که ممکنست شما را به مشکل بیندازد. نیاز دارید خودداری را تمرین کنید. در فرهنگ خاوری، اژدها بعنوان آفریده‌ای روحانی دیده می‌شود که نماد خوش‌شانسی و خوشبختی است. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد.
علی
۶ ماه پیش
سلام‌ من یه‌ خوابی دیدم که یه ببر به من و دوستم حمله کرد ولی ما تونستیم اونا بکشیم بعدش میخواستیم اونا بفروشیم‌ که از خواب بیدار شدم میخواستم بدونم معنیش چی هست
خواب دیدن دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. دیدن ببر، بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. اینکه مورد حمله‌ی ببر قرار می‌گیرید، به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید.
زهرا
۶ ماه پیش
سلام
من دیشب خواب دیدم خودمو برادرم در حال رو باز میکنیم که یدفعه یه ببر بزرگ و زیبایی تو حیاط هست و تا مارو میبینه حمله میکنه(من هم همون روز تو تلوزیون مستند ببر‌رو دیدم که خیلی قوی هستن و نمیشه مهارشون کرد)من و برادرم تمام زورمون رو زدیم که درو ببندیم ولی اون نزدیک بود بیاد داخل ولی من مقاومت کردم و سریع درو بستمو قفلشم کردم.
چند ساعتی میشد که اون هنوز پشت در بود که ما درو باز کنیم و اون حمله کنه منم میرم سمت مادرم که خیلی بیخیال نشسته و ازش میخوام که به یکی زنگ بزنه و‌ کمک کنه اونم زنگ میزنه و همون لحظه یه ماشین پلیس میاد و ببرو با تفنگ میزنه وقتی یه گلوله بهش میخوره من و برادرم خوشحالی میکنیم و اون میگه که من یه ببرم وبه این راحتی نمیمیرم تا اینکه بعد از چنتا گلوله میمیره و تبدیل به یه مرد میانسالی میشه.اون‌مرد‌ میانسال خیلی فکر منومنو درگیر کرده که چه ربطی به ببر داشته البته بگما که من شبها انواع خوابهای گوناگون و بی سروته زیاد میبینم و از شما خواهش میکنم که معنی دقیقشو لطف کنید بگید.
گرچه ممکنست خواب‌تان بر اثر تماشای مستند تلویزیونی بوده باشد؛ اما بخش‌های مهمش: دیدن ببر، بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. اینکه حمله می‌کند، به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. اینکه درب را قفل می‌کنید، یعنی رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. اینکه درخواست کمک می‌کنید، یعنی حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. پلیس، یعنی نیاز دارید به رفتار بی‌ملاحظه‌تان پایان دهید؛ وگرنه قانون می‌گیردتان. تعبیر دیگر: در احترام گذاشتن به هنجارها و وظیفه‌هایتان شکست خورده‌اید. دیدن تیراندازی، یعنی هدفی مشخص‌شده دارید و می‌دانید هدف‌تان در زندگی چیست. برنامه‌هایتان درست طبق هدف است. دیدن مرد، بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید نیاز دارید این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید.
نگار
۶ ماه پیش
سلام
من دیشب خواب دیدم یه ببر خیلی بزرگی بود که هرجا می‌رفتیم دنبالمون میومد ولی کاری باهامون نداشت توی خوابم با دوستم یه درخت سیب قرمز شریکی خریده بودیم که خیلیم سیب داشت و رفته بودیم دنبال کارهاش و برگشتنی یه عالمه سیب سبز با خودمون آوردیم و گفتیم چند تا دیگه درخت بخریم وقتی برگشتیم دیدیم ببره هنوز هم دنبالمونه نشسته بود روی جعبه عقب ماشین کاریم به کسی نداشت تا اینکه مادربزرگم اومد بهش گفت از اینجا برو ما جا نداریم تورو با خودمون ببریم اونم رفت و فقط یه جا دراز کشیده بود تکونم نمی‌خورد دیگه این ببر توی خوابم می‌تونه تعبیر بدی داشته باشه؟
خواب دیدن ببر، بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. درخت سیب، نمادی از عظمت و شکوه است. اینکه سیب‌های روی درخت، نمادی از دانش، خرد و کامیابی زیاد است. پاداش‌هایی برایتان در راهند. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید بیشتر مراقب سلامتی‌تان باشید. شاید نیاز دارید به پزشک بروید. دیدن سیب سبز، بیانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است. مادربزرگ، بیانگر پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. ویژگی‌هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست نماد الگوی یک پیرزن خردمند باشد.
sonia
۶ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم برادرم تو اتاق خونه یه مار که رنگش رو یادم نیست یا مشکی بود یا قهوه ای و یه ببر رو داخل یه سبد پارچه ای میکنه و دو تا گره میزنه تا داخلش بمونن
ضمنا هیچ آسیبی به ما نرسوندن
تعبیر شو لطف میکنید بگید
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن اینکه در اتاقید، بیانگر جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، بیانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می‌بینید، یعنی حس می‌کنید در موقعیتی گیر افتاده‌اید یا سرکوب شده‌اید. مار، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، اینست که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. دیدن ببر، بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید.
شعیب
۶ ماه پیش
به نام خدا .
سلام . من خواب دیدم دو ببر به من حمله میکنند و من در را برویشان میبندم ولی هرچه سعی میکنم در را باز نکنند آنها موفق به شکستن در میشوند و من سریع از پنجره ی اتاق فرار میکنم و در امان میمانم که ناگهان صدای بلند گریه ی پسر دو ساله ام را از اتاق میشنوم مجبور میشوم وارد اتتق بشوم و درا محکم باز کنم بدون اینکه از ببر ها بترسم و این دو ببر وقتی میبینند که من با این جرات وارد شدم میشینند و حمله نمیکنند و من پسرم که در حال خفه شدن از یه چیزی مثل دار بود و در آن گیر کرده بود رو نجات میدم و سریع از اتاق دور میشم و سریع گریش قطع میشه و بهم میخنده . لحظه ای که داشتم نجاتش میدادم برام حمله ی ببر ها هم مهم نبود و فقط میخواستم پسرم و نجات بدم که موفق هم شدم . این خواب چه تعبیری میتونه داشته باشه . به نظرم همش خوبه
خواب دیدن ببر، بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. اینکه مورد حمله‌ی ببر قرار می‌گیرید، به احساساتی اشاره دارد که چون از روبررو شدن با آنها می‌هراسید، سرکوب‌شان کرده‌اید. اینکه درب را می‌بندید، یعنی رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. بیانگر ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. پسرتان، بیانگر آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. از سوی دیگر، دیدن پسرتان، ممکنست اهمیتی نداشته باشد و بسادگی، آیینه‌ی زندگی‌تان باشد. اینکه او گریه می‌کند، ممکنست نشانگر احساسات‌تان درباره‌ی کسی دیگر باشد. اینکه نجاتش می‌دهید، بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می‌کوشید راهی بیابید که این جنبه‌ی فراموش‌شده‌ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی‌تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید.
سوگند
۷ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم مقابل در ورودی خونه پدریم ایستادم،میخواستم داخل خونه بشم ولی جلوی در خونه یک ببر،یک گربه،یک بزکوهی و یک سگ در حال دویدن و حمله به هم بودن،آخرش ببر و گربه انقدر به هم حمله کردن که پوست دوتاشون کنده شد،اون طرف تر سگ هم بز رو کشت،همه جا خونی بود و من گریه میکردم،یک نفر که دیده نمی شد از داخل خونه شروع کرد با آب زیاد خون ها رو شستن و می گفت حالا بیا داخل و بعد بیدار شدم
خواب دیدن خانه‌ی پدریتان، یعنی احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. دیدن ببر، بیانگر قدرت و توانایی‌تان در به کار بردن قدرت در موقعیت‌های گوناگون است. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید نقش رهبری شدیدتری به عهده گیرید. گربه، نمادی از روحیه‌ی مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین بیانگر بدشانسی است. بسته به اینکه آیا گربه‌دوست هستید یا خیر، معنای متفاوتی دارد. می‌تواند بیانگر این باشد که کسی به شما خیانت می‌کند یا می‌فریبدتان. اگر گربه حالت تهاجمی دارد، یعنی با جنبه‌ی زنانه‌تان مشکل دارید. سگ، نمادی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش‌های قوی و تنش‌های خوب‌تان، قادرتان می‌سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکنست بیانگر کسی در زندگی‌تان باشد که این ویژگی‌ها را دارد. تعبیر دیگر: بیانگر مهارتی است که ممکنست رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. همچنین سگ‌ها ممکنست نمادی از خواهر، برادر، بچه‌ها یا اعضای دیگر خانواده باشند که حس می‌کنید نیاز دارید حمایت شوند و از گزندها دور باشند. بز، یعنی عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. اگر خواهر یا برادر دارید، احتمال دعوا و بحث وجود دارد.
مهسا
۸ ماه پیش
سلام من خواب ديدم از يه جايي كه حالت پارك بود با مامانم دارم ميگذرم كه يكم جلوترم يه ببر ميبينم كه دراز كشيده مارو كه ميبنه ميخاد به ما حمله كنه روي زمين پر از سنگاي درشت بود منم يكي برداشتم پرتاب كردم سمتش خورد تو سرش ببره چند ثانيه ميوفتاد دوباره ميومد دونبالمونم چند بار همين كارو تكرار كردم تا رسيديم به يه جا كه پر از كاميون بود يكي از اونارو با مامانم سوار شدم و انگار كه حس كردم تا نيم ساعت رانندگي كردمش بعد يجا نگه داشتم گفتم ديگه ببره گممون كرد بعد انگار از يكي شنيدم يه ببري اومده تو شهر كه پليسا با تنفنگ زدن كشتنش.بعد من با خودم گفتم چه ببره كينه اي بوده دونباله تا كجا اومده بوده