مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۴
کد خبر: ۷۱۱۹
با تعبیر خواب ابریشم، تعبیر خواب لباس ابریشمی، تعبیر خواب بافتن ابریشم، تعبیر خواب ابریشم مصنوعی در این مقاله همراه ما باشید.
تعبیر خواب ابریشم - تعبیر خواب دیدن لباس ابریشمی
 
ستاره | سرویس سرگرمی - دیدن ابریشم و لباس ابریشمی در خواب از دیدگاه معبران تعابیر و تفاسیر نیکویی را به‌همراه دارد. داشتن توده ابریشم به معنای فراوانی مال و به طور کلی ابریشم نمادی از سود و ثروت است. برای آگاهی از تعابیر کلی خواب و رویای خویش به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب ابریشم

محمد بن سیرین گوید:
 • ابریشم خام به سود و منفعت تعبیر می‌شود. تعبیر ابریشم پخته از ابریشم خام بهتر است. ابریشم اگر زرد باشد نشانه بیماری است و اگر سفید باشد به سود و منفعت تعبیر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی ابریشم و یا ابریشم خام خود را از دست داده‌ای به معنای ضرر و زیان است.
 • اگر زنی در خواب ببیند که ابریشم خام را نخ ریسی می‌کند به معنای انجام کار حلال است اما این خواب برای مردان خوب نیست.

جابر مغربی گوید: 

 • اگر در خواب ببینی سجاده‌ای ابریشمی داری به این معناست که دین و ایمانت ضعیف است و طاعات و عبادات خود را ریاکارانه و برای خشنودی مردم انجام می‌دهی.
 • اگر در خواب ببینی که رختخواب ابریشمی خود را با رختخواب کرباس عوض کردی یعنی زن بدکار را از دست داده و با زنی درستکار ازدواج خواهی کرد.
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:‌
 • دیدن یا حس کردن ابریشم در خوابتان بیانگر تجمل، صافی و نرمی است.
 • خواب دیدن اینکه ابریشم می پوشید بیانگر پرستیژ است. شما هرگز، فاقد ضروریات زندگی نخواهید بود.
لیلا برایت می‌گوید: 
 • دیدن ابریشم در خواب، به معنی این است که در زندگی به رفاه و خوشبختی کامل می‌رسید. 
 • اگر دیدید که ابریشم تولید می‌کنید، بیانگر این است که دوستان شما در کارها، بسیار به شما کمک خواهند کرد و بسیار هم باوفا خواهند بود. 
 • دیدن ابریشم مصنوعی در خواب، علامت آن است که شما در کارهایتان بسیار خوش شانس می‌باشید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن ابریشم در خواب خوب است معبران نوشته‌اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام. لباس ابریشمی همان طور که در زنان به زیبایی و شکوه ظاهری ایشان می‌افزاید در خواب نیز خوب است. اگر یک مرد ببیند که لباس ابریشمی پوشیده کراهت دارد و گویای این است که بی حرمت می‌شود و به دیده تحقیر و تمسخر بر او می‌نگرند. داشتن توده ابریشم انبوهی مال است و کلاً داشتن ابریشم سود می‌تواند باشد. حال اگر این ابریشم زرد باشد بیماری است. قرمز و سفید فرج و خجستگی است.

تعبیر خواب لباس ابریشمی

مطیعی تهرانی:
 • اگر کسی لباس ابریشمی به شما هدیه کند زنی سر راهتان قرار می‌گیرد و چنان چه هدیه کننده آشنا و شناخته شده باشد سودی به ظاهر بسیار فریبنده نصیب شما می‌گردد. عاریه گرفتن لباس ابریشمین درخواب کراهت دارد.
 • اگر جانمازتان از ابریشم بود خواب شما می‌گوید راه تزویر و ریا پیش می‌گیرید و در کار دین صداقت ندارید.

محمد بن سیرین گوید: لباس ابریشمی خام برای زن تعبیر نیکویی دارد اما برای مردان ناپسند است.

اصفهانی گوید: دیدن لباس ابریشمی در خواب برای مردان بد و برای زنان نیکو است.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خلعتی از دیبا و یا ابریشم داری به معنای رسیدن به عزت و نعمت دنیوی است.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: دیدن کلاه ابریشمی بر سر تعبیر نیکویی دارد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب ببینی پیراهن تو ابریشمی می‌باشد نشانگر این است که بزرگی و عظمت به دست خواهی آورد اما دینداری و ایمان تو ضعیف می‌شود.

اگر در خواب ببینی لباس را به جای ابریشم از پنبه، پشم و یا کتان بافته‌ای تعبیر آن بد است و نشانه خیانت کردن است.

جابر مغربی گوید: اگر در خواب دیدی پوشش تو از ابریشم و یا ابریشم خام است نشانه این است که دارای زنی خوشگذران خواهی بود.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: لباس ابریشم اطو می‌کنید: یک کمک غیره منتظره به شما می‌رسد.
 
آنلی بیتون می‌گوید: 
 • پوشیدن لباس ابریشمی در خواب، علامت آن است که با افراد بیگانه روابط دوستانه برقرار خواهید کرد و به آرزوهای بلند خود دست خواهید یافت.
 • اگر دختری پارچه ابریشم قدیمی در خواب ببیند، نشانه آن است که نسبت به اجداد خود غرور خاصی خواهد داشت، مردی پروتمند ولی مسن از او خواستگاری خواهد کرد.
 • دیدن ابریشم کثیف و پاره در خواب نشانه آن است که احترام آبا و اجدادی خود را به منجلاب رسوایی خواهید کشاند.

تعبیر خواب بافت ابریشم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بافتن ابریشم نشان خیانت است. چنان چه در خواب ببینید که چیزی از پشم می‌بافید میراثی به شما می‌رسد.
مای لیدی
مطالب مرتبط
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.