تعبیر خواب بافتن؛ بافندگی در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب بافتن، تعبیر خواب بافتن ابریشم، تعبیر دیدن بافتن در خواب توسط زن و مرد و تعبیر خواب کارخانه ریسندگی و بافندگی همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – ریسمان بافته و غیره در رویا نشانه به هم بافتن تاثیراتی است که در زندگی فرد ایجاد شده است. یکی کردن احساسات متضاد یا آشتی دادن دیگران از دیگر نشانه‌های بافتن طناب یا وسایل دیگر در خواب است (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)
با مجموعه تعبیر خواب بافتن و ریسندگی از مجله ستاره همراه ما باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب نخ کاموا - تعبیر خواب بافتن قالی - تعبیر خواب کلاف - تعبیر خواب خرید کاموا - تعبیر خواب قالی بافی - تعبیر خواب پوشیدن لباس بافتنی

تعبیر خواب بافتن

 

تعبیر خواب بافتن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب بافتنی: آسایش در خانه
 • یک طرح فانتزی می‌بافید: شوهر شما دوست داشتنی و مورد توجه خواهد بود.
 • دشمنان می‌بافند: درکارها و معاملات با موفقیت روبرو خواهید شد.
 • دیگران می‌بافند: دوستان به شما نارو می‌زنند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بافتن در خواب سفر است و برای زنان تمشیت امور خانوادگی.
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را مشغول بافندگی دیدید، به این معنا است که در یک موقعیت خسته‌کننده‌ای قرار می‌گیرید که می‌توانید بر آن تسلط پیدا کنید.
 

تعبیر خواب بافتن ابریشم

مطیعی تهرانی: تعبیر خواب بافتن ابریشم خیانت است. چنان چه در خواب ببینید که چیزی از پشم می‌بافید میراثی به شما می‌رسد. روی هم رفته بافتن در خواب برای زنان خوب است و برای مردان جای بحث و تأمل دارد و باید شرایط دیگر خواب را نیز در نظر گرفت.

 

تعبیر خواب بافتن توسط مرد

بیتون می‌گوید: اگر مردی خواب ببیند در کارخانه ریسندگی کار می‌کند، نشانه آن است که در زندگی پیشرفتی چشم گیر خواهد داشت.
مطیعی تهرانی: اگر مردی در خواب ببیند که چیزی می‌بافد به سفر می‌رود و طول و اهمیت سفری که انجام می‌دهد به آن چه می‌بافد بستگی دارد.

 

تعبیر خواب بافتن توسط زن

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر دختری خواب بافندگی ببیند، نشانه آن است که از روی شتاب ازدواج خواهد کرد و ازدواج او نتایجی مطلوب به دنبال خواهد داشت.
 • اگر زنی خواب ببیند بافندگی می‌کند، نشانه ‌آن است که زندگی ای پر از صلح و صفا خواهد داشت و دوستان و فرزندانی وظیفه شناس همواره در کنار او خواهند بود.
 
مطیعی تهرانی: اگر زنی در خواب ببیند که چیزی می‌بافد، اعم از این که بافتنی کاموا با میل باشد یا به وسیله ماشین و دستگاه، خواب او می‌گوید بر امور مربوط به خودش و خانواده استیلای حاکمانه خواهد یافت و از عهده مدیریت بر خواهد آمد. اگر در خواب زن یا دختر جوانی ببیند که چیزی با میل و کاموا می‌بافد به زودی رویاروی یک حادثه احساسی و عاطفی قرار می‌گیرد که در درون او امیدی بزرگ و آزادگی به طول نخ کاموا پدید می‌آورد.

کتاب سرزمین رویاها:
 • یک زن جوان خواب ببیند که می‌بافد: او فوراً ازدواج خواهد کرد.
 • یک مادرخواب ببیند که می‌بافد: او فرزندان بسیار مطیعی خواهد داشت.

 

تعبیر خواب کارخانه ریسندگی و بافندگی

آنلی بیتون:
 • اگر دختری خواب ببیند در کارخانه ریسندگی کار می‌کند، علامت آن است که نامزد مردی وفادار و شایسته خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید که کارخانه ریسندگی که در آن کار می‌کنید ویران می‌شود، علامت آن است که در امور عاطفی شکست خواهید خورد.
 29 Comments
 1. سلام

  من خواب دیدم پدرم که فوت شده زنده اند و دارند با نخ آبی لباسی میبافند و من داشتم کمک میکردم چگونه ببافند. لطف میفرمایید تعبیر رو بگید؟

  • سلام! خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. مرگ شان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. نمایانگر حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل تان را برای گریختن ابراز می کنید. ممکنست علامتی از راهنمای معنوی و خوشبینی تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید. از شما درخواست حمایت می شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ تر بگذارید. یعنی کوشش هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. می نمایاند سعی دارید برخی اطلاعات را جمع کنید. باید اجزای گوناگون را کنار هم قرار دهید و بکلی به تصویر نگاه کنید. از سوی دیگر، علامتی از خلاقیت شماست.

 2. سلام

  من خواب دیدم توی یه جمع خانوادگی نشسته بودیم و اولش داشتم با سوزن نمد میدوختم ولی بعدش که تموم شد یه کیف بود ک با قلاب بافته بودم

  تعبیرش چیه؟

  • سلام! خواب‌تان نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. می‌نمایاند سعی دارید برخی اطلاعات را جمع کنید. باید اجزای گوناگون را کنار هم قرار دهید و بکلی به تصویر نگاه کنید. از سوی دیگر، نمادی از خلاقیت شماست. گویای مسئولیت‌هایی است که به دوش می‌کشید.

 3. سلام،من خواب دیدم خواهرمجردم داره رو میزی بزرگ و خیلی قشنگی میبافه آخرای رو‌میزی بودداشت تموم میشود،دممنون میشم تعبیرش روبگین چی میشه؟

  • سلام! خواب‌تان گویای مسأله‌های حل‌نشده با خواهرتان یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. می‌نمایاند سعی دارید برخی اطلاعات را جمع کنید. باید اجزای گوناگون را کنار هم قرار دهید و بکلی به تصویر نگاه کنید. از سوی دیگر، نمادی از خلاقیت شماست.

 4. خواب دیدم شوهرم توی آموزشگاه کناردوستان واستادم مشغول بافت گلیم هست.من اتفاقی اونجامیبینمش وخئیلی ناراحت وعصبانی میشم که چرا بدون اطلاع من تو محیط زنانه وقت میگذرونه درحالی که اون شدیدا به من سختگیره.کلی دعواش کردم. دست از بافت گلیم برداشت وبلند شد.شوهرم تقریبا هییییچ حرفه خاصی بلد نیس وسواد خیییلی کمی داره ازدیدنش درحال بافت گلیم خیییلی تعجب کرده بودم. لطف تعبیر کنید .ممنون.

  • ابتدا سلام! خواب‌تان گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. به احساسات منفی نهفته‌تان اشاره دارد که درباره‌ی شخصی در زندگی‌تان دارید. در ابراز احساسات منفی‌تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: گویای تلاطمی است که از درون، آزارتان می‌دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است. گویای شیوه‌ای است که خودتان را از حقایق زننده‌ی زندگی حفظ می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می‌گوید که از مواجهه با برخی مسأله‌ها خودداری می‌کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می‌روبید.

 5. سلام .ممنون بابت پاسخگویی سریعتون.فک نمیکردم جواب بدین

 6. سلام.من دیشب خواب دیدمکه با دارقالی دارم یک قالیچه میبافم و در همین حین میبینم که یک پسر روستایی که شغلش بنایی بود عاشقم شده و میخواد باهم ازدواج کنیم بعدش تو خواب دیدم منم حس خوبی نسبت بهش دارم ولی دودلم و همش یاد اون پسری که در واقعیت بهش علاقه دارم میفتم دیگه خلاصه دیدم درگیر جهیزیه چیندنیم و مامانم بهم میگه بسه بافتی و دیدم درحال بریدن قالیچم که توی جهیزیم بزارم و اندازه قالیچه به اندازه یک پادری بود که با خودم میگفتم اینو به عنوان پادر باید استفاده کنم و دیدم روی قالیچه انگار یک لایه پلاستیکی باشه اون طوری بود رنگشم آبی بود . ممنون میشم تعبیرش رو بگید.

  • سلام! خواب‌تان گویای شیوه‌ای است که خودتان را از حقایق زننده‌ی زندگی حفظ می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می‌گوید که از مواجهه با برخی مسأله‌ها خودداری می‌کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می‌روبید. می‌نمایاند سعی دارید برخی اطلاعات را جمع کنید. باید اجزای گوناگون را کنار هم قرار دهید و بکلی به تصویر نگاه کنید. از سوی دیگر، نمادی از خلاقیت شماست. نشانگر تمایل‌تان برای چیزهای خوب‌تر در زندگی است. بازتابی از حالت دودلی در بیداری است. شما از کسانی هستید که همیشه دوتا تصمیم دارید. مطمئن نیستید که کدام درست است. تعبیر دیگر: از دو جهت مخالف کشیده می‌شوید (بین دو سمت، گیر کرده‌اید). نشانگر اشتراک‌ها و عقیده‌های تازه‌ایست که با آنها روبرو شده‌اید؛ اما از وجود و اهمیت آنها بی‌اطلاع‌اید.

 7. سلام خسته نباشین خواب دیدم مامانم داره با چرخ برام لیف حموم میبافه ی لیف نسبتا بزرگ و خوشگل رنگش قرمز و آبی و سفید داشت مامانم اونو داد ب من تعبیرش چیه!؟

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. بیانگر حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل‌تان را برای گریختن ابراز می‌کنید. ممکنست نمادی از راهنمای معنوی و خوشبینی‌تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید. بیانگر خلوص، کمال، صلح، بیگناهی، کرامت، پاکی، آگاهی و شروع‌های تازه است. ممکنست رستاخیزی را تجربه می‌کنید یا نگاهی تازه به زندگی دارید. تعبیر دیگر: به لوحی تمیز و خالی اشاره دارد یا ممکنست به پوشاندن اشاره کند. مفهوم‌های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: بیانگر نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی‌حالی می‌کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید لازمست کمی بایستید و درباره‌ی کارهایتان فکر کنید.

 8. من خواب دیدم با مادرم دنبال کاموا میگروم همه جا کاموا مشکی رنگ بعد یه خانم ب من یه کاموا مشکی پر زرقو برق نشون داد ک اینه منم گفتم ن یه کاموای مرتب بود بعد گفتم من دنبال یه چیز دیگ میگردم خیلی جاها رفتیم و خیلی ادمای جورواجور دیدیم ک من نمیشناختمشون

  • خواب‌تان یعنی لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. بیانگر یک پروژه است که نیاز به خلاقیت یا تصور شما دارد. به انرژی خلاقانه‌ی توانمندی اشاره دارد که نمی‌تواند نادیده گرفته شود. تعبیر دیگر: درگیر عادت شده‌اید. در زندگی روزمره‌تان یک روند خسته‌کننده‌ی قدیمی تکراری را پیش می‌گیرید.

 9. سلام خواب دیدم خانه برادرم بودیم و خانمش داشت شال گردنی میبافت( در واقعیت زیاد بافتنی میبافه و اخلاق بسیار بدی هم داره و بارها نادیده کرفتیم ولی مدتیه دیگه نسبتا قطع رابطه هستیم و‌من با اینکه ادمی هستم که با همه خوبم ولی بشدت از ایشون متنفررر شدم) شال گردنیه بسیار بلند میبافت سه رنگ بود سبز مشکی و اون یکی رو یادم نیست،، بعد دختر برادرم هم داشت بافتنی میبافت و رفت تو اتاق دیگه ای تلفنی با دوستش حرف بزنه و گفت ما منتظرش بمونیم تا تلفن طولانیش تموم بشه.

  موقع رفتن من تو حیاط خونه برادرم شگفت زده شدم ازون مناظر جدید و زیبا. از تو حیاطشون کلی کوه و تپه مشخص بود و داخل حیاط پر از درختان بسیااااااار بلند و سرسبز بودش، من خاستم عکس بندازم و بعد متوجه شدم خونه به اون بزرگی فقط برای برادرم نیست و واحدهای اپارتمانی دیگر هم هستن… درختان بسیااااار بلند و انبوه و سرسبز خیلی نظرم رو جلب کرده بود

  • خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نمادی از محدود کردن خود است. ممکنست خیلی احساسات‌تان را کنترل می‌کنید بجای اینکه آنها را ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس می‌کنید صدایتان خفه می‌شود. بیانگر مانع‌ها و چالش‌های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.

 10. سلام‌خدا قوت.من خواب میدیم زن صاحب کارم یه دار قالی دارن .نصفشو بافته بودن ..از من هم خواستن تو بافتن فرش بهشون کمک کنم ..من فرشبافی بلدم..رنگ نخ های قالیزخیلی رنگ های شاد و قشنگی بودن.ممنون میشم تعبیرشو بفرمایید..چون برام عجیبه که چرا ایشونو خواب دیدم

  • خواب‌تان ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌اش دارید. بیانگر شیوه‌ای است که خودتان را از حقایق زننده‌ی زندگی حفظ می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می‌گوید که از مواجهه با برخی مسأله‌ها خودداری می‌کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می‌روبید. از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور