تعبیر خواب لباس – دیدن لباس در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب لباس نمادی از خود عمومی فرد است و اینکه چگونه خود را می‌پذیرد. دیدن لباس در خواب در واقع حاکی از عملی است که جلوی دیگران می‌گذارید. با تعبیر خواب لباس سفید، لباس خریدن، لباس عروس و... همراه ما باشید.

تعبیر خواب لباس - دیدن لباس در خواب چه تعبیری دارد؟

ستاره | سرویس سرگرمی – بارها شده که در رویاهای خود لباس‌های مختلفی را مشاهده کرده‌ایم. پوشاکی که هیچکدام در محوریت خواب‌های ما قرار نگرفته‌اند و تفسیر خاصی را نداشته‌اند. ولی در برخی مواقع، لباس‌ها کاملا فضای خواب را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. به طور مثال پوشیدن لباس مشکی، لباس سفید، لباس عروسی، دیدن شستن لباس، لباس های کثیف و … همگی می‌توانند از اجزای اصلی رویا به شمار آیند و تفاسیر مربوط به خود را داشته باشند. مفسرین خواب و رویا تعابیر بسیار مختلفی را بر اساس سمبل‌ها و نمادهای خواب در رابطه با لباس بیان کرده‌اند. در ادامه با سه نوع تحلیل و تعبیر خواب لباس همراه ما باشید.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب


گزیده آنچه در این مطلب خواهید دید:


تعبیر خواب لباس

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس، کسب و کار مرد است.

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر لباس به دو صورت بوده: یک نوع مربوط به دین است و نوع دیگر مربوط به دنیا؛ لباس سفید مربوط به دین و لباس نو مربوط به دنیا است.

به تعبیر یونگ خواب دیدن لباس، سمبلی از خود عمومی فرد است و اینکه چگونه خود را می‌پذیرد. در واقع این رویا حاکی از عملی است که جلوی دیگران می‌گذارید (یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه‌ی شرایط و وضعیت شما در زندگی است.

به بیان معبرین غربی خواب دیدن درباره لباس غیرمعمولی نیست. ما هر روز لباس می‌پوشیم و در اطراف خود آن را می‌بینیم. اما گاهی اوقات،‌ حتی خواب لباس‌ نیز می‌تواند یک معنای خاص داشته باشد، به خصوص اگر در مرکز توجه خواب شما قرار بگیرد.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر پیراهن، زن است و همچنین تعبیرش حال و روز و کسب و کار تو برای به دست آوردن رزق و روزی است.

 

تعبیر خواب لباس سفید

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر دیدن لباس سفید در خواب،‌ ساخته و پرداخته بودن کار انسان است.

جابر مغربی نیز می‌گوید:

 • اگر ببینی لباس سفید و نو و پاکیزه‌ای داری، تعبیر خوبی هم برای دین و ایمان و هم برای دنیای تو وجود دارد.
 • اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سفید یا سبز داده‌اند، یکی از بستگانت از دنیا می‌رود یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی.

ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی پیراهن سفید نو پوشیده‌ای، از غم و اندوه رها می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در حالی که چهره‌ات سیاه است، لباس سفید پوشیده‌ای، صاحب فرزندی دختر می‌شوی.

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه همه‌ی لباس هایتان در کمد لباس، سفید است، بیانگر این است که نیاز دارید روشنفکر‌تر باشید. شما ممکن است حس کنید که کمی افسرده هستید. شاید درگیر بحران می‌شوید. زمان آن رسیده که پیش روید و نگرشتان را تغییر دهید. شما نیاز دارید که احساسات درونی‌تان را چنگ زنید (یعنی بیشتر به احساسات درونی تان توجه کنید)

به تعبیر معبرین غربی اگر افراد در خواب شما لباس سفید پوشیده باشند، یا در خواب ببینید که لباس‌های سفید در اطراف شما پهن شده است، تعبیر آن این است که تغییراتی مهمی در حال رخ دادن در زندگی شما هستند و به زودی اثرات‌ این تغییرات را تجربه خواهید کرد. این تغییرات بسته به شرایط حال زندگی شما ممکن است خوب یا بد باشند.

 

تعبیر خواب لباس مشکی 

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پوشیدن لباس مشکی برای کسی که معمولا لباس سیاه می‌پوشد خوب و نیک است، ولی اگر معمولا لباس سفید می‌پوشد، تعبیر بدی برای دین و دنیای او وجود دارد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر پادشاهی در خواب ببیند که لباسش سیاه است، تعبیرش خوبی حال و روز او بوده، ولی اگر عموم مردم تحت حکومت پادشاه لباس خود را سیاه ببینند، تعبیرش غم و اندوه است،

بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیر دیدن لباس سیاه در خواب برای قاضی و خطیب و پادشاه خوب است، ولی برای عموم مردم تحت حکومت پادشاه تعبیرش غم و اندوه است،

امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر لباس سیاه رنگ برای پادشاه و یارانش و قاضی و خطیب و رئیس و محتسب این است که به اندازه ارزش و قیمت لباس، بزرگی و حکومت و شرف و عزت به دست می‌آورند.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سیاه داده‌اند، کافر می‌شوی.

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه شما فقط لباس‌های مشکی می‌پوشید، به این اشاره دارد که میخواهید در جمع نامریی باشید و دوست ندارید دیده شوید. شما ممکن است شخصیت سایه‌وار خود را نمایش دهید و افکار ناخودآگاه خود را ابراز کنید. اگر در زندگی بیداری‌تان معمولا لباس‌های مشکی می‌پوشید، خواب ممکن است به سادگی، انعکاسی از خودتان باشد.

به بیان معبرین غربی اگر زنی در خواب خود را در حال پوشیدن لباس مشکی دید، این خواب نشان از غم و از دست دادن دارد. شاید به زودی این موارد را تجربه کند. شاید به زودی یکی از نزدیکان او از دنیا برود. به هر حال تعبیر خواب پوشیدن لباس مشکی غم و ناراحتی است.

 

تعبیر خواب لباس زرد

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس زرد، بیماری است،

جابر می‌گوید: تعبیرش برای مرد‌ها بیماری است.

ابن سیرین نیز می‌گوید:

 • اگر ببینی پیراهن زرد پوشیده‌ای، بیمار می‌شوی
 • اگر ببینی روی بدن یا لباس تو رنگ زعفران مانده است، تعبیرش بیماری است.
 • اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های زرد پوشیده است، در زمان حیاتش گناهکار بوده است.
 • اگر ببینی به لباس خودت زردچوبه می‌زنی، بیمار می‌شوی، ولی اگر لباس برای دیگری باشد، تعبیرش به صاحب لباس برمی‌گردد.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر زنی در خواب ببیند که لباس زرد پوشیده است، ازدواج می‌کند، ولی اگر ازدواج کرده است شوهرش بیمار می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس زرد داده‌اند، بیمار می‌شوی و توبه می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس یا بدن را با زعفران زرد می‌کنی، تعبیرش بیماری و غم و اندوه است.

معبرین غربی می‌گویند تعبیر خواب لباس زرد موفقیت و سعادت است. شما در هر مسیری که قدم بردارید موفق خواهید شد. موفیت به زندگی شخصی و شرایط شغلی شما مربوط می‌شود. بنابراین این اطمینان را حاصل کنید که در این دوره از زندگی تمام چیز‌هایی را که در گذشته در آن موفق نبوده‌اید را بهبود بخشید.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پیراهن

 

تعبیر خواب لباس قرمز

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس قرمز، شادی و نشاط و توفیق طاعت و بندگی است.

جابر نیز می‌گوید: تعبیرش خوب است.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی پیراهن قرمز پوشیده‌ای، به عشرت دنیوی مشغول می‌شوی.
 • اگر ببینی لباس خودت را با روناس قرمز رنگ می‌کنی، به عشرت و خوشی دنیوی مشغول می‌شوی و دین و ایمان را کنار می‌گذاری.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شلوار و پیراهن و کلاه و قبا و جبه و عمامه تو همگی قرمز هستند، جنگ و فتنه و آشوب و خونریزی را دوست داری و به مردم به اندازه قرمزی آن‌ها ظلم و ستم می‌کنی؛ اگر این خواب را در مسجد، عبادتگاه و چنین مکان‌های خوبی ببینی، شدت چیز‌هایی که گفته شد کمتر است.

 

تعبیر خواب لباس آبی

به بیان معبرین غربی اگر لباس‌ها در خواب آبی باشند، این احتمال وجود دارد که خواب شما به واقعیت تبدیل شود. تمام چیز‌هایی که درباره آن خواب دیده اید، یا منتظر رخ دادن آن‌ها هستید، به زودی در دستان شما خواهند بود. برای دستیابی به همه ‌آن‌ها تمام تلاش خود را به کار گیرید و هیچ فرصتی را بیهوده از دست ندهید.

 

تعبیر خواب لباس سبز

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: به دلیل اینکه لباس و حوله بهشتیان سبز بوده، تعبیرش خوب است، همانطور که در قرآن کریم آمده: عَالِیَهُمْ ثِیَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَاِسْتَبْرَقٌ… _. بر اندام بهشتیان لباس‌هایی است از حریر نازک سبز رنگ و از دیبای ضخیم… (انسان، ۲۱)،

جابر نیز می‌گوید: تعبیرش دین و ایمان است، به طوری که اگر بر تن انسان زنده ببینی، آن فرد درستکار و پرهیزکار بوده و اگر بر تن مرده ببینی، آن فرد به رستگاری رسیده است.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی پیراهن سبز پوشیده‌ای، از شخص عالم و دانشمندی به تو قوت و نیرو می‌رسد.
 • اگر ببینی رضوان لباس سبز رنگی به تو داده است، به زودی از دنیا خواهی رفت.

معبرین غربی می‌گویند اگر در خواب لباس سبز ببینید، تعبیر این خواب شادی و خوشبختی در زندگی خواهد بود. شما یک فرد موفق هستید و سایرین به شما حسادت می‌کنند.

 

تعبیر خواب لباس خریدن

به بیان معبرین غربی اگر در خواب دیدید که اشتیاق زیادی برای خریدن لباس دارید بیانگر اضطراب درونی شماست. رنگ لباسی که آن را خریده و یا قصد خرید آن را دارید نیز حائز اهمیت است. اگر لباس شما سفید است بدین معنی است که می خواهید در زندگی بیدارتر بنظر برسید. چنانچه لباس سیاهی را خریداری می کنید بدان معناست که فضا و محیط تازه‌ای را در زندگی خود تجربه خواهید کرد.

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه برای خرید لباس می‌روید یا از مغازه لباس می‌خرید، بیانگر این است که نگران آن هستید که متناسب با نقشی که در حال تغییر است شوید.

 

تعبیر خواب لباس پوشیدن

خواب دیدن اینکه شما لباس‌های کس دیگری را پوشیده‌اید بیانگر این است که آن فرد را تایید می‌کنید و تلاش می‌کنید که جنبه‌هایی از ان فرد را وارد خود کنید.

خواب دیدن اینکه لباس می‌پوشید بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به توانایی هاتان اعتماد داشته باشید و به دستاورد‌های خود ببالید.

خواب دیدن اینکه شما در لباس پوشیدن مشکل دارید بیانگر این است که کسی تلاش می‌کند که برای شما مشکل ایجاد کند و در زندگی بیداری تان به شما استرس دهد.

خواب دیدن اینکه شما لباس سفید می‌پوشید بیانگر طول عمر، سلامتی یا خلوص است. شما تلاش میکنید که از نظر دیگران بی گناه باشید.

 

تعبیر خواب لباس نو پوشیدن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پیراهن نو پوشیده‌ای، ظاهرا انسان خوبی هستی، ولی باطن بدی داری.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر ببینی پیراهن نو و گشاد پوشیده‌ای، تعبیرش درستی کار و خوبی حال و روز تو است.
 • اگر ببینی لباس خوب و نیکو داری، کسب و کار تو خوب می‌شود.

جابر می‌گوید: تعبیر لباس مناسب این است که زندگانی و معیشت برای تو گسترده می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های خوب پوشیده است، باایمان از دنیا رفته است.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر‌های پیراهن نو و گشاد عبارتند از:

 • دیدن مردم
 • شرم و حیا و پوشیدگی
 • زندگانی و معیشت خوب و خوش
 • ریاست
 • شادی و نشاط
 • بشارت و خبر خوش.

تعبیر‌های لباس نو عبارتند از:

 • زن
 • پادشاه
 • مال
 • خیر و منفعت

به بیان یونگ خواب دیدن اینکه لباس‌های جدید برند (مارک) می‌پوشید بیانگر نگرش و شخصیت جدید است. شما روش متفاوتی پیدا می‌کنید که خودتان را ابراز کنید. اگر برچسب قیمت هنوز به لباس باشد، بیانگر این است که شما سخت تلاش می‌کنید تا این نگرش جدید را بپذیرید. شاید این الان خود واقعی شما نیست و شما به طور کامل با آن تناسب ندارید.

معبرین غربی می‌گویند دیدن لباس تمیز در خواب نشانه اوضاع مالی خوب و پول زیاد است. شانس شما برای مدیریت پول زیاد است. زمان سرمایه‌گذاری فرا رسیده است. با داشتن اعتماد به نفس و اراده جلو بروید تا تمام ایده‌ها و فعالیت‌های شما به موفقیت منتهی شود. در این دوره از زندگی خود تمام تلاش خود را به کار گیرید.

 

تعبیر خواب لباس پاره

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس پاره شده، فاش شدن راز است.

جابر مغربی می‌گوید:

 • لباس کثیف و پاره تعبیرش فساد در دین و دنیا است.
 • اگر ببینی زیر پیراهن خودت را پاره می‌کنی، مشغول سرپرستی و ریاست خانه می‌شوی.
 • اگر ببینی پیراهن پاره پوشیده‌ای، تعبیرش این است که کار تو دچار آشفتگی و بی‌نظمی می‌شود و رازت فاش خواهد شد.
 • اگر ببینی یقه پیراهن تو از پشت پاره شده است، به دروغ به تو تهمت می‌زنند، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاِنْ کَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَکَذَبَتْ… _. و اگر پیراهن وی از عقب دریده شده زن دروغ می‌گوید… (یوسف-۲۷).

اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: اگر ببینی لباس تو را پاره کرده‌اند، دچار غم و ناراحتی می‌شوی و با زن خودت دعوا و درگیری پیدا می‌کنی.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی لباس خودت را با قیچی بریده‌ای، تعبیرش خوب است.
 • اگر ببینی سگی لباس تو را پاره کرده است، دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.

امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: چیزی به تو می‌رسد.

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه لباسهایتان پاره است، بیانگر این است که فکرتان مشغول است یا درگیر است. منطق شما معنا ندارد. شما نیاز دارید که منطق خود را تغییر داده و قویتر بحث کنید (یعنی منطق سفت و سخت تری برای خود ایجاد کنید).

بیشتر بخوانید: دیدن لباس ابریشمی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب لباس عروس

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن بیانگر این است که رابطه ی شخصی تان را ارزیابی می‌کنید. اگر شما یا کسی در موقعیتی نامناسب لباس عروسی می‌پوشید، بیانگر این است که شما احساس پستی و بی ارزش بودن می‌کنید.

 

تعبیر خواب لباس بچه

دیدن لباس بچه در خواب بیانگر این است که شما خودتان را به شیوه‌ای نامحسوس، ابراز می کنید. تعبیر دیگر آن است که لباس‌های بچه بیانگر طرز فکری قبلی شما یا عادات قبلی شماست که بزرگتر شده است.

 

تعبیر خواب لباس زیر

خواب دیدن اینکه شما لباس زیر تنتان است بیانگر موقعیتی است که احترام شما را گرفته است (سلب کرده است). تعبیر دیگر این است که این رویا نمادی از جنبه‌ای از شماست که کاملا شخصی است. اگر شما از اینکه با زیرپوش تان دیده شوید خجالت می‌کشید، پس بیانگر تردید شما در نمایش احساسات، نگرش ها و دیگر عادات و ایده های پنهانتان است. 

 

تعبیر خواب لباس رنگارنگ

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی لباس رنگارنگ داری، چنانچه سپاهی و نظامی هستی و یا اینکه زن می‌باشی، تعبیرش خوب است. اگر لباس رنگارنگی با رنگ‌های سبز و سرخ و زرد داشته باشی، تعبیرش این است که از پادشاه و حاکم آن سرزمین حرف تلخ و سختی می‌شنوی که باعث ناخشنودی تو می‌شود.

به تعبیر معبرین غربی اگر درباره لباس‌های رنگارنگ خواب ببینید، این خواب نشان از آن دارد که اتفاقات خاصی در زندگی شما رخ خواهد داد. پیامد‌های این اتفاقات می‌تواند متنوع باشد؛ این بدین معنی است که برخی از آن‌ها می‌تواند ختم به خیر شود، اما بعضی دیگر شما را به دردسر بیاندازند! بنابراین برای مواجهه با اتفاقات غیرمتقربه آماده شوید.

 

تعبیر خواب لباس تنگ

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر دیدن لباس تنگ و پست، بد است.

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی پیراهن تنگ پوشیده‌ای، در عیش و معاش و تامین مایحتاج زندگانی خودت دچار تنگنا و کمبود و مضیقه می‌شوی.
 • تعبیر دیدن لباس سبز و تنگ هم برای دین و هم برای دنیا تعبیر خوبی ندارد.

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه لباس هاتان خیلی تنگ است و سخت اندازه هیکل شما می‌شود، بیانگر این است که حس می‌کنید یک جور‌هایی محدود شده اید. شما ممکن است حس محدود شدن در یک رابطه داشته باشید یا اینکه چیزی در سر کار مانع شما می‌شود (شما را عقب نگه می‌دارد).

معبرین غربی می‌گویند اگر در خواب و رویا لباس‌های شما تنگ باشد، این نشان از آن دارد که شما ناامید و ناراحت هستید و به تغییراتی در زندگی نیاز دارید. شاید برنامه‌های شما نتیجه عکس داده‌اند و شما در موقعیتی قرار گرفته‌اید که شاد نیستید. زمان آن رسیده که نگاه بهتری به زندگی خود بیاندازید، تغییراتی ایجاد کنید و درنتیجه شادی و آرامش را برای زندگی به ارمغان بیاورید.

 

تعبیر خواب لباس گشاد

خواب دیدن اینکه لباس‌هایتان به تنتان شل و ول است یا سایزشان خیلی بزرگ است، بیانگر این است که حس نالایق بودن می‌کنید. ممکن است از اعتماد به نفس پایین رنج می‌برید. به شیوه ای، تلاش می‌کنید که خودتان را از چشم دنیا، قایم کنید.

 

تعبیر خواب لباس خواب

خواب دیدن اینکه لباس خواب می‌پوشید بیانگر این است که شما جنبه‌هایی از خودتان را که قبلا با آن راحت نبودید را تایید کرده و ابراز می‌کنید. دیدن یا پوشیدن لباس شب در خوابتان بیانگر خوشی، لذت‌های اجتماعی، زیبایی و فرهنگ است. بیانگر تصویری است که شما از خود به دیگران ارائه می‌کنید. رنگ و طراحی لباس شب را در نظر گیرید، مهم است. اگر لباس شب خیلی فانتزی یا زلم زیمبودار باشد، بیانگر یک سبک زندگی لوکس است، یک سبک زندگی که استاداته درست شده است. اگر لباس شب ساده باشد، بیانگر سبک زندگی ساده است. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما یک لباس شب می‌پوشید بیانگر این است که به دنبال حس خوشحالی هستید یا تلاش می‌کنید که به حس خوشی دست یابید.

 

تعبیر خواب لباس کهنه

اصفهانی می‌گوید:

 • تعبیر لباس کهنه، غم و اندوه از سوی پادشاه است.
 • اگر ببینی لباس کهنه را از تن خود درآورده‌ای، تعبیرش خوب است.
 • اگر ببینی لباس کهنه می‌فروشی، تعبیرش خوب است.

به بیان معبرین غربی تعبیر پوشیدن لباس کهنه، غم و اندوه و همچنین فقر و تنگدستی طولانی است.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • تعبیر لباس وصله زده، فقر و تنگدستی است.
 • اگر ببینی پیراهن تو کهنه و کثیف است، دچار فقر و بیچارگی و رنج و غم و اندوه خواهی شد و هر چه پیراهن را کهنه‌تر و پاره‌تر ببینی، بلا و گرفتاری و مصیبت تو بیشتر می‌شود و احتمالا هلاک می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی هم پیراهن و هم شلوار تو کهنه و کثیف هستند، اگر ثروتمند هستی فقیر می‌شوی و دچار غم و اندوه خواهی شد.
 • اگر ببینی فروشندگی و تجارت لباس‌های کهنه را انجام می‌دهی، تعبیرش بد است، مخصوصا اگر چرک و پاره باشند.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر درآوردن لباس کهنه از بدن این است که غم و فقر از تو دور می‌شود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی لباس بدی داری، کسب و کار تو بد می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پیراهنی که پوشیده‌ای یقه و آستین ندارد و یک درز و چاک است، به زودی از دنیا می‌روی.

به تعبیر یونگ اگر شما لباسی می‌پوشید که مناسب شما نیست یا اینکه همیشه آن لباس را عادت ندارید که بپوشید، بیانگر این است که شما جبهه می‌گیرید و تلاش می‌کنید دیگران را فریب دهید (یعنی سعی می‌کنید خودتان را خوب جلوه دهید تا دیگران را فریب دهید). چیزی در زندگی تان نامناسب است. این خواب ممکن است نمادی از دورویی بوده و اینکه خود را طوری جلوه دهید که نیستید. تعبیر دیگر این است که قسمت پنهانی از خودتان را به جهان نشان می‌دهید.

خواب دیدن اینکه لباس هایتان کثیف و خاکی می‌شود و شما تلاش می‌کنید که آن‌ها را تمیز کنید، بیانگر این است که تلاش می‌کنید تا چیزی را از شخصیت خود تغییر دهید. شما ممکن است نیاز داشته باشید که عادات قدیمی تان و طرز فکر قدیمی تان را تغییر دهید.  اگر شما برای یک موقعیت، لباس‌های نامناسب می‌پوشید، به این معنی است که شما آماده‌ی وظیفه‌ای که در دست دارید نیستید.

به تعبیر معبرین غربی لباس کثیف می‌تواند نشانه خشونت یا هتک حرمت باشد. باید مراقب اطرافیان خود باشید. مراقب باشید با افراد غریبه بحث، معامله یا درگیری نداشته باشید. از طرفی، تعبیر خواب لباس کثیف عدم اعتماد کردن به افراد است. مراقب باشید به هر کسی اعتماد نکنید، شاید در اولین دیدار شاد و خوش با شما رفتار شود اما در انتها نتیجه‌ای جز زیان در پی نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب شستن لباس

 

تعبیر خواب لباس فروشی

خواب دیدن اینکه شما در یک فروشگاه لباس هستید به این معنی است که شما به دنبال تصویری جدید هستید. شما می‌خواهید یک روش متفاوت را پیش بگیرید (دریافت کنید). تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما در فروشگاه لباس هستید بیانگر این است که شما در مورد اینکه متناسب یک نقش یا موقعیت هستید یا با آن متناسب می‌شوید یا خیر، دچار نگرانی هستید.

 

تعبیر خواب لباس زنانه و مردانه

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر مردی در خواب ببیند لباس زنانه پوشیده است، از بزرگتر خودش دور می‌شود.
 • اگر زن عفیف و پاکدامنی در خواب ببیند که مرد شده است و لباس آن‌ها را پوشیده، تعبیرش خیر و درستی او است، ولی اگر زن مفسدی باشد، تعبیرش شر و فساد او است.

اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید:

 • مال و اموالش زیاد می‌شود، ولی دچار ترس شدیدی خواهد شد.
 • اگر زنی در خواب ببیند لباس مردانه پوشیده است، خیر و منفعت به دست می‌آورد.

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دچار غم و اندوه و بی‌حرمتی می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مثل زن‌ها چادر پوشیده‌ای، کاری انجام خواهی داد که در آن هم خیر وجود دارد و هم شر، ولی انجام آن را برای تو زشت می‌دانند.

 

تعبیر خواب حسادت به لباس دیگران

بیشتر مردم در زندگی روزمره خود نسبت به لباس دیگران اشتیاق نشان می‌دهند، و ناخودآگاه حسادت می‌کنند. اما خواب حسادت نسبت به لباس دیگران یک خواب معمولی نیست. به تعبیر معبرین غربی خواب حسادت به لباس نشان از آن احساسات شریک زندگی‌تان نسبت به خود شما دارد. شاید همسر شما از سطح صداقت و راستگویی شما راضی نیست. انسان‌ها برخی اوقات چیز‌هایی را درک نمی‌کنند که از نظر شریک زندگی بسیار مهم است.

 

تعبیر خواب گم کردن لباس

معبرین غربی می‌گویند اگر در خواب لباس‌های خود را گم کرده باشید، این خواب نشانه اوضاع مالی کنونی شماست. شاید با مشکلات مالی مواجه هستید و نمی‌دانید چگونه از پس آن‌ها بربیایید. زمان آن رسیده که از خرید چیز‌های بی‌ارزش اجتناب کنید. از ولخرجی پرهیز کنید،‌ چراکه حل این مشکلات به آن راحتی که فکر می‌کنید، ‌نیست!

 

تعبیر خواب لباس سوخته

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس سوخته، ضرر و زیان از سوی پادشاه است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آتش لباس تو را سوزانده است، با فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی یا به خاطر مال و اموال دچار غم و اندوه می‌شوی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی لباس کسی آتش گرفته است، آن شخص دچار مصیبت و ترس و بیم می‌شود.

 

تعبیر خواب لباس خونی

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پیراهن خون‌آلودی در دست داری، همیشه ناراحت و غمگین خواهی بود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است، ولی ضعیف نشده‌ای، مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد).

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از زخم تو خون آمده و بدن و لباس را خون‌آلود کرده است، مال و اموالی حرام به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در بدن تو سوراخی به وجود آمده که از آن خون جاری شده است و لباست را خون‌آلود نموده است، به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب فروش و معامله لباس

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس‌فروش زینت دنیا است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی لباس‌فروشی می‌کنی و به جای آن پول هم نمی‌گیری، دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر به جای آن کالای دیگری می‌گیری، به خواسته‌ات می‌رسی.
 • اگر ببینی لباس نو معامله و تجارت می‌کنی، تعبیرش خوب است و خیر و منفعت به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مرده‌ای لباس می‌فروشد، آن نوع لباس گران می‌شود.

به بیان معبرین غربی تعبیر لباس‌فروش، مردی خطرناک است، زیرا بهای لباس پول است که با آن معامله انجام می‌شود و تعبیر پول هم مکر و حیله است و هیچ خیری در آن وجود ندارد، ولی اگر به جای پول چیز دیگری به عنوان بهای لباس بگیرد، تعبیر خوب و بدش به چیزی برمی‌گردد که گرفته است.

 

تعبیر خواب از دست دادن یا درآوردن لباس

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی لباس خود را از دست داده‌ای یا از بدنت درآورده‌اند و برهنه شده‌ای، قدر و منزلت تو کم شده و دچار حقارت و خواری می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی پیراهن تو از بین رفته است، قوت و نیروی تو کاهش می‌یابد.
 • اگر ببینی شیطان لباس تو را درآورد، اگر مقام و مسئول کاری باشی از کار بر کنار می‌شوی، یا اگر زمیندار و صاحب و ملک و املاک باشی دچار محنت و بلا می‌شوی.
 • اگر ببینی پاسبان‌های شب، لباس تو را درآورده و تو را به زندان انداختند، افراد پادشاه به تو بی‌حرمتی می‌کنند.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

 • اگر ببینی لباس کسی آتش گرفته است، آن شخص دچار مصیبت و ترس و بیم می‌شود.
 • اگر ببینی دزد‌ها لباس تو را درآورده‌اند، در بین زنان تو فساد به وجود می‌آید.

 

تعبیر خواب لباس غواصی

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان بیانگر این است که به آرامی و با احتیاط، احساسات درونی تان را کشف می‌کنید. شما در نقطه‌ای هستید که برای تایید آسیب پذیری و احساساتتان راحتید.

 

تعبیر خواب لباس فرم

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، لباس یونیفرم تنش است بیانگر نیاز شما به تعلق یا جزئی از یک گروه بودن است. تعبیر دیگر این ست که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما خیلی مطابق باور‌های دیگران هستید. یاد بگیرید که به خودتان فکر کنید و خودتان باشید.

دیدن یونیفرم پرستار در خوابتان بیانگر تمیزی، دلسوزی و مناسب بودن است. دیدن یونیفرم مدرسه به این معنی است که چگونه با مدرسه و همکلاسی هاتان، شناخته می‌شوید. ممکن است توجه را به موضوعی که در مدرسه دارید جلب کند. دیدن افرادی با یونیفرم‌های عجیب بیانگر اختلال و آشوب است.

 212 Comments
 1. سلام روزتون بخیر من دیشب خواب دیدم که با یک سری از هم کلاسی هام بیرون بودیم و من هم یک پیراهن مردانه پوشیده بودم که آب ریخت روی لباسم و لباسم خیس شد و یکی از همکلاسی هام که پسر هم هست بهم گفت که اینطور سرما می خوری و پیراهنم رو از تنم در آورد و پیراهن خودش رو بهم پوشاند و بعد هم پیراهن من رو پوشید و من هم هم هر چی بهش گفتم که سرما می خوری گفت من گیریم نمی شه تو با این لباس برو خونه و بعد هر وقت تونستی لباس من رو برام بیار من هم با مادرم اومدم خونه و رفتم حمام که پیراهنش رو بشورم اما با این که پیراهنش سفید بود با چهار خونه های رنگی اما تا فشار دادم پیراهن سیاه شد و آب سیاه ازش اومد و بعد به حالت اولش برگشت اما من توجهی نکردم و کامل پیراهن رو شستم و آماده کردم تا با پدرم بریم دم خونشون و پیراهن رو بهش بدی و پیراهن خودم را بگیریم. تعبیرش چی می تونه باشه؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. احساسات تان به شما غلبه می کند. حاکی از پاکی معنوی، تولد دوباره یا احیاست. علامتی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. گویای عملی از شماست که به چشم دیگران می آید. نشانه ی شرایط و وضعیت تان در زندگی است. به میل های غریزی تان مربوط می شود. ممکنست که برخی مسئولیت ها، مشکلات و احساسات را تجربه می کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: علامتی از خلوص و پاکسازی روح و روان تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «اما تا فشار» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • اما تا فشار دادم پیراهن سیاه شد و آب سیاه ازش اومد و بعد به حالت اولش برگشت اما من توجهی نکردم و کامل پیراهن رو شستم و آماده کردم تا با پدرم بریم دم خونشون و پیراهن رو بهش بدی و پیراهن خودم را بگیریم. تعبیرش چی می تونه باشه؟

    • در ادامه: علامتی از انرژی، کوشش، تشویق و انگیزه است. حرکتی تازه برای موفقیت در زندگی دارید. همچنین در نظر بگیرید که چگونه ممکنست شما یا کسی در زندگی تان ساده لوح باشد. علامتی از ناشناخته، ناخودآگاه، خطر، راز، تاریکی، سوگواری، طرد شدن، نفرت یا کینه توزی است. شما را به کنکاش ژرف تر در ضمیر ناخودآگاهتان وا می دارد؛ چون درک بهتری از خودتان کسب کنید. همچنین، حاکی از نبود عشق و نبود حمایت است. جنبه ی مثبت تر: گویای احتمال ها، فرصت ها و موردهای بالقوه است. مانند لوحی تمیز یا خالی است. اگر حس تان خوشی و لذت باشد، پس می تواند نمایانگر ویژگی های معنوی و صفت های الهی نهفته باشد. نشان می دهد که در حال پاکسازی عمل یا تغییر تصور خود هستید. شاید، بیش از حد نگران چگونگی ظاهر خود برای دیگران باشید.

 2. سلام . من خواب دیدم که با مامانم رفتیم به یه فروشگاه که لباس بخریم . لباسای اون فروشگاه حراج بود و قیمتاش خیلی خیلی پایین بود .
  من رفتم و ار همه لباسایی که اویزون شده بود برای خودم برداشتم ولی سایز های اون لباسا خیلی خیلی بزرگ بود . طوری که اون لباسا حتی برای ادمای خیلی هیکلی هم بزرگ بود و به نظرم هیچ ادمی نمیتونست اونارو بپوشه . ولی در هر حال تو خواب اونارو برای خودم خریده بودم و میخواستم بپوشمشون . تعبیرش چیه ؟

  • سلام! خوابتان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. علامتی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. گویای عملی از شماست که به چشم دیگران می آید. نشانه ی شرایط و وضعیت تان در زندگی است. ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. حاکی از فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست.

 3. سلام وقت بخیر من دختر مجرد هستم خواب دیدم با پدرم توی بازار میرفتیم به یه مغازه لباس فروشی زنانه رسیدیم پدرم یه لباس صورتی دید خوشش اومد که واسم بخره ولی فروشنده که زن بود گفت باید سایز تو رو از انبار بیارم منم دنبالش رفتم اونجا چند دقیقه گذشت و لباس منو از انبار پیدا نکرد پدرم صدام کرد که برگردم بریم چون خسته شد منم گفتم یکم صبر کن الان میام یهو از در مغازه چشمم به بیرون خورد بارون شدیدی داشت میومد دیدم کسی که در واقعیت عاشقش هستم ولی با هم ارتباطی نداریم به من گفت من دارم میرم چون سر تا پاش از بارون شدید خیس بود منم خیلی خوشحال شدم که دیدمش ولی داشت میرفت و منم از خواب بیدار شدم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: حاکی از صرفه جویی است. از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. گویای عشق، لذت، شیرینی، شادی، عطوفت و مهربانی است. همچنین، علامت عاشق بودن یا شفایابی از طریق عشق است. تعبیر دیگر: نمایانگر نارسی و نابالغی یا ضعف است؛ بویژه هنگامی که درباره ی «عشق» مطرح می شود. اگر صورتی را دوست ندارید، پس، ممکنست ناشی از مسأله های وابستگی یا مسأله هایی درباره ی والدین تان باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «پدرم صدام» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 4. سلام روزگاربروفق مرادتان درخواب خانه دوستم بودم گفت همیشه برهنه میخوابدفقط بالاتنه لباس داردامابالاتنش هم لباس نداشت یهو دیدم مانتو بسیارگشاد وشل وول تنش هست تو تنش خیلی بد بود اما پرزرق برق فکرکردم گران باشه چون شوهرشم پولدارهست خواستم مدل منجوق دوزیش رو ببینم واسه مامانم اونجوری کاردست کنم دیدم وای اصلا منجوق وکار دست نیس یه سری از این طرحهای اماده پرزرق و برق بی ارزش هست که طرحش بدرد مامانم نمیخورد چون برای مامان همش کاردست با گرانترین سنگها انجام میدادم بعد دوستم سفره انداخت و یه عالمه دوستا دعوت بودن غذا فسنجون بود همش آب بود با یه سری سبزی خشک خیلی بدرنگ وابکی اصلا شکل فسنجون نبود اما یه عالمه گوشت توش بود تو دلم گفتم چون وضع مالی شوهرش خوب بود وگرنه دوستم اشپزیش افتضاح بود انگار دوستم اصلا متوجه این قضیه نبودکه بلد نیس من گفتم ما تو فسنجون گردو میریزیم و رب انار خوب سیاه میشه

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. نمایانگر نگرانی درباره ی کشف حقیقتی عریان درباره ی فرد یا موقعیت است. اگر بی پوشش بودن کس دیگری را می پذیرید، یعنی می توانید براحتی درون شان را بخوانید و مقاصدشان را بفهمید یا شاید آنان را کاملا بعنوان کسانی که هستند، قبول دارید. اگر به پوشش نداشتن کسی اهمیت ندهید، یعنی لازمست بیاموزید از پذیرفته نشدن، نترسید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمایانگر گنجایش شماست که هنوز رها نشده است.

 5. خواب دیدم در خانه مادربزرگ همه جمع هستیم ، پدربزرگم میاید و من را در آغوش میگیرد ، بعد من متوجه پارگی لباس پدربزرگم میشوم ، لباسشون پیرهنی سفید و تمیز بود ، ولی پارگی های زیادی داشت، بقیه اما متوجه نبودند، لباسشون هم کمی نور داشت

  • ابتدا سلام! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از سنت، حمایت و خرد شماست. لازمست کمی رها کنید (آنقدر گارد نگیرید) و اجازه دهید که احساسات واقعی تان نمایانده شود. لازمست به خودتان اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید). قدرت چیزی را زیادی بالا تخمین می زنید.

 6. سلام.زندگی پر تنشی دارم/شوهرم زندانه و خودم جوردوتا بچه و زندگی رو میکشم نمایندگی بیمه دارم و هر روز بینهایت تلاش میکنم هم بیا زندگی و هم برا بیرون اوردن شوهر به هیچی هم امید ندارم/با این حال دیشب خواب میدیدم در یک فروشگاه بزرگ لباس های رنگارنگ و زیبا قدم میزنم/بین اون همه لباس یه مانتو فیروزه ای رنگ ک کاملا اندازه ام رو پوشیدم.گرچه چند نفری اونجا بودن و میگفتن این مدل و رنگ ازمد افتاده ولی من میگفتم من ازهمین مانتو فقط خوشم اومده.تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. علامتی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. نمایانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می آید. نشانه ی شرایط و وضعیت تان در زندگی است. علامتی از قدرت شفا، مکافات و انرژی طبیعی است. مربوط به خورشید، آتش و نیروی مردانه است. اگر احساسات منفی درباره ی فیروزه ای دارید، پس، یعنی احساسات تان را خفه می کنید و اجازه نمی دهید مردم به شما نزدیک شوند. از تغییر می هراسید.

 7. سلام بر شما من دیروز خواب دیدم تو خونه ای هستم که یه اتاق دارم و وقتی وارد اتاقم شدم مملو از لباس بود همه رنگ و همه مدلی و حس خوبی ام داشتم . لازم به ذکره جدیدا تو محیط کارم و زندگی ام دچار مشکل شدم که از لحاظ روحی خیلی داغونم . ممنون میشم برای تعبیرش راهنمایی ام کنید با توجه به مشکلات روحی اخیرم

  • سلام! خوابتان نمایانگر جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، نمایانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می بینید، یعنی حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. علامتی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. نمایانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می آید. نشانه ی شرایط و وضعیت تان در زندگی است.

 8. با سلام . من مهندس مکانیک هستم و‌دیشب خواب دیدم به مغازه‌ی لباس فروشی رفتم و کلی لباس مناسب فصل پاییز تهیه کردم اما هزینه فقط۷۰۰۰۰پر داخت کردم انگار قبلا پول بقیه را پرداخت کرده بودم ،وقتی امدم خونه داخل یکی از شلوارها یک لباس مخصوص کار پیدا کردم که داخل نایلون بسته بندی شده بود و نو و تمیز بود پوسیدمش دقیقا اندازه‌ی من بود . تعبیر خوابم چیه؟

  • سلام! خوابتان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. نمایانگر فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. نمایانگر کامل بودن و کمال است. از زندگی لذت می برید. از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. علامتی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. نمایانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می آید. نشانه ی شرایط و وضعیت تان در زندگی است. درباره ی نقش تان در برخی موقعیت ها برایتان روشن نیست و درباره اش پرسش دارید. نمایانگر بارها و مسئولیت های موقتی اند که به دوش می کشید. لازمست تمرین کنید و بر منطقه های خاص زندگی تان، کنترل بهتری داشته باشید! تعبیر دیگر: نگران محیط زیست هستید.

 9. سلام

  خسته نباشید

  من خواب دیدم دوستم برای تولدم هدیه یک مانتو فوووق العاده شیک و قشنگ گرفته که من خیلی خوشم اومد ازش…

  البته من سه ماه از تولدم گذشته

  ممنون

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمایانگر قبول کردن خودتان است. از خودتان تشکر می کنید (ازینکه این هستید، خوشحالید و خودتان را دوست دارید) و با کسی که هستید، بعنوان یک فرد و یک شخصیت، کنار می آیید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که از پیر شدن می ترسید. بخاطر سخاوت و دست بده تان پاداش می گیرید و شناسایی می شوید. از نظر اطرافیان تان، عزت و احترام گذاشته شده اید. علامتی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. نمایانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می آید. نشانه ی شرایط و وضعیت تان در زندگی است.

 10. سلام من خواب دیدیم یکی از پیراهن هایم را خواهرزاده ام به زور از من گرفت که به رنگ سبز بود و به تن کرد وقسمت جلوی پیراهن را کوتاه کرد هنگامی که به تن کرد دیگر به رنگ سبز نبود صورتی بود

  • سلام! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. نمایانگر تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره ای از نبود تجربه در وظیفه ای است؛ یعنی، درباره ی انجام عملی، تجربه ی کافی ندارید. علامتی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. نمایانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می آید. نشانه ی شرایط و وضعیت تان در زندگی است. نمایانگر عشق، لذت، شیرینی، شادی، عطوفت و مهربانی است. همچنین، علامت عاشق بودن یا شفایابی از طریق عشق است. تعبیر دیگر: نمایانگر نارسی و نابالغی یا ضعف است؛ بویژه هنگامی که درباره ی «عشق» مطرح می شود. اگر صورتی را دوست ندارید، پس، ممکنست ناشی از مسأله های وابستگی یا مسأله هایی درباره ی والدین تان باشد.

1 2 3 11

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور