معنی ضرب المثل آب در هاون کوبیدن؛ معنای دور و نزدیک آن

معنی ضرب المثل آب در هاون کوبیدن کنایه ای است از انجام کارهای بیهوده و بی نتیجه. معنای نزدیک این کنایه نیز تغییر شکل ندادن و بی فایده بودن کوبیدن آب در هاون را بیان می‌کند.

معنی ضرب المثل آب در هاون کوبیدن
موتور جستجوی ضرب المثل 💭
ضرب المثل بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – یکی از ضرب المثل های فارسی «آب در هاون کوبیدن» است که اگر چه امروزه چندان از هاون های قدیمی خبری نیست و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، اما ضرب المثلش رایج و پر کاربرد است. در این مطلب معنای ضرب المثل آب در هاون کوبیدن را با ذکر معنی دور و نزدیک آن بیان می‌کنیم، سپس توضیح بیشتری درباره این تمثیل و ضرب المثل های مشابه آن می‌دهیم. 

 

معنای ضرب المثل آب در هاون کوبیدن

 

معنی ضرب المثل آب در هاون کوبیدن

ضرب المثل آب در هاون کوبیدن در واقع یک کنایه است از کارهای بیهوده و بی نتیجه. کنایه سخنی است که دارای دو معنی دور و نزدیک است. منظور از کنایه معنی دور آن است و معنی نزدیک کنایه مورد نظر نیست، اما غیر ممکن هم نیست و امکانپذیر است. گوینده جمله را چنان ترکیب می کند و به کار می برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل می شود. 

معنای نزدیک آب در هاون کوبیدن: کوبیدن آب در هاون و تغییر شکل ندادن و کوفته نشدن آب

معنای دور آب در هاون کوبیدن: کار بیهوده و بی مصرف کردن، انجام دادن کار بی نتیجه و بدون ثمر.

 

توضیحی درباره آب در هاون کوبیدن

«هاون»، «هاونگ» یا «هَوَنگ» وسیله ای برای کوفتن و له کردن، خرد کردن و پودر کردن مواد مختلف به صورت دستی است که امروزه با وجود وسایل برقی، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وسیله در اندازه های بزرگ و کوچک و جنس های متفاوت از جمله سنگ، چوب، مس، برنج یا برنز ساخته می‌شود.

هاون های کوچک برای سابیدن زعفران و هاون‌های بزرگ برای سابیدن و خرد کردن ادویه و تخم گیاهان استفاده می‌شوند، همچنین از این وسیله برای مخلوط کردن و در هم کوبیدن مواد خوراکی هم می‌توان استفاده کرد. در واقع با استفاده از هاون مواد مختلفی که به راحتی قابل استفاده نیستند را می‌توان تبدیل به مواد مصرفی کرد، اما اگر کسی آب را داخل هاون بریزد و آن را بکوبد هیچ تغییری در آن به وجود نخواهد آمد و آب همان مایع باقی خواهد ماند، مثل بسیاری از کارهای بیهوده که نتیجه ای ندارد فقط وقت و انرژی شما را می‌گیرد.

 

معنای ضرب المثل آب در هاون کوبیدن؛ معنای دور و نزدیک آن

 

ضرب المثل های مشابه آب در هاون کوبیدن


ستاره
Logo