تعبیر خواب بوقلمون – دیدن بوقلمون در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب بوقلمون، تعبیر خواب کشتن بوقلمون، تعبیر خواب گوشت بوقلمون، تعبیر خواب شنیدن صدای بوقلمون و تعبیر خواب خرید و فروش بوقلمون همراه ما باشید.
تعبیر خواب بوقلمون
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به طور کلی دیدن حیوان در خواب اشاره به شخصیت بیننده خواب دارد. تعبیر خواب بوقلمون بیانگر اعتماد به نفس بیننده خواب است. از سویی دیگر این حیوان حلال گوشت نشان دهنده غرور و افتخار برای رویابین است. ضمیر ناخودآگاهتان به شما می‌گوید که فردی با اعتماد به نفس بالا هستید.

 

تعبیر خواب بوقلمون سر بریده - تعبیر خواب جوجه بوقلمون

تعبیر خواب بوقلمون

 

تعبیر خواب بوقلمون

آنلی بیتون می‌گوید:

 • تعبیر خواب بوقلمون، علامت آن است که از حرفه خود منفعتی بسیار به دست خواهید آورد.
 • دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب، علامت آن است که از گمنامی ناگاه به شهرت خواهید رسید.

کتاب سرزمین رویاها:

 • خواب یک بوقلمون: برای کشاورزان علامت یک محصول فراوان و عالی است.
 • پر‌های بوقلمون را می‌کنید: دچار افسردگی عصبی خواهید شد.

 

تعبیر خواب خریدن و فروختن بوقلمون

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می‌برید، علامت آن است که زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت

کتاب سرزمین رویاها:

بوقلمون می‌خیرید: منتظره واقعه بسیار خوشایندی باشید.

 

تعبیر خواب کشتن بوقلمون

کتاب سرزمین رویاها:

یک بوقلمون را می‌کشید: بی‌وفایی و خیانت

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید برای شکار بوقلمون به طرف آن‌ها تیراندازی می‌کنید، علامت آن است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی به چنگ می‌آورید.
 • دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب، علامت آن است که به تنگدستی دچار خواهید شد، و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید کرد.

معبرین غربی گویند:

 • این خواب نشان‌دهنده‌ی ارتکاب یک اشتباه در شغل و حرفه‌تان است. شاید دچار یک بی‌دقتی شده باشید، یا کارتان به درستی پیش نرفته باشد.
 • اگر بوقلمونی را در خواب کشته باشید، این خواب نشان‌دهنده‌ی این حقیقت است که شما درباره‌ی پول و ثروت بسیار بلندپرواز هستید؛ ولی رسیدن به آن بسیار دشوار است.

 

تعبیر خواب گوشت بوقلمون

آنلی بیتون می‌گوید: خوردن گوشت بوقلمون در خواب، علامت آن است که سرگرمی و تفننی شادی آفرین به انتظار شماست.

لیلا برایت می‌گوید: خوردن گوشت بوقلمون، نشانه‏ سعادت است.

کتاب سرزمین رویاها:

 • یک بوقلمون را سرخ می‌کنید: دردسر از طرف دوستان
 • گوشت بوقلمون را تکه می‌کنید: مشاجره با شریکانتان در کار
 • ساندویچ بوقلمون: شخص حریصی به دیدارتان میاید.
 • بوقلمون می‌خورید: یک شادی بزرگ

 

تعبیر خواب شنیدن صدای بوقلمون

معبرین غربی گویند: این خواب نشان می‌دهد، فردی که به شما آسیب و صدمه‌ای وارد کرده‌ است، پس از گذشته مدت‌ها، متوجه‌ی اشتباه‌اش خواهد شد، و می‌خواهد با شما به صلح و آشتی برسد. با گذشت زمان، شما نیز تصمیم خواهید گرفت همه‌ی اتفاقات گذشته را فراموش کنید.

از اینکه با تعبیر خواب بوقلمون همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. دیدن حیواناتی چون بوقلمون در خواب به دلیل داشتن گوشت حلال تعبیری نزدیک به تعبیر خواب مرغ و تعبیر خواب گوشت دارد. اگر تعبیر رویایتان، در تفاسیر گفته شده موجود نبود، با ارسال خواب خود برای کارشناسان ما از تعبیر آن آگاه شود.

طبقه بندی:


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo